Visa fråga/svar

 

Elektricitet-Magnetism [15255]

Fråga:
Hej!

Två långa raka ledare korsar varandra vinkelrätt. Den lodräta har I=2,5 A, den vågräta I=4,5 A.

Emellan ledarna finns en punkt P, som befinner sig 0,05 m från den lodräta och 0,04 m ovanför den vågräta.

Vilken blir den resulterande flödestätheten i punkten P?

Kan man komposantuppdela flödestäthet eller magnetisk kraft?

Jag räknade flödestätheten för varje ledare i P, och fick B1=k*I/r=2*10^-7*2,5/0,05=1*10^-5 T, och B2=2,25*10^-5 T. För att beräkna den resulterande flödestätheten i P använde jag Pythagoras sats, och fick ca 24,6 mikroTesla. Facit fick dock 13 mikroTesla. Vad har jag gjort för fel?

Räknar man ut den resulterande flödestätheten på samma sätt som man räknar ut resultanten av krafter; dvs. genom trigonometri? Hur då i så fall?
/Christin S, Södra Latin, Stockholm

Svar:
Christin! Problemet är återigen dåligt definierat! Olika skolor, olika personer men samma IP-nummer med vagt formulerade problem. Vad har ni för lärobok?

Dina beräkningar av magnetfältet från de individuella ledningarna är korrekta. Från

B = 2*10-7*I/r får man

10 resp. 22.5 mikrotesla.

Problemet är att geometrin är dåligt definierad. Om minsta avståndet mellan ledningarna är 0.04+0.05 = 0.09 m, så är fälten vinkelräta mot varandra. I så fall blir resultanten (ja, du adderar bara magnetfälten som vektorer) 24.6 mikrotesla som du säger. Om däremot ledningarna är i ett plan, så är fälten motriktade eller parallella - vilket beror av strömriktningarna som inte definierade. Det resulterande fältet blir då

22.5-10 = 12.5 eller 22.5+10 = 32.5 mikrotesla.

Det första var uppenbarligen det avsedda svaret!
/Peter E

Nyckelord: magnetism [52];

*

 

 

Frågelådan innehåller 7600 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-10-19 17:15:01.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.