Visa fråga/svar

 

Ljud-Ljus-Vågor [14897]

Fråga:
Hur varierar dioptritalet om man sätter samman två linser?
/sandra a, katrinelund, göteborg

Svar:
Dioptri är måttenheten för den ljusbrytande förmågan hos en lins. Ljusbrytningens storlek beror i första hand på linsytornas kupighet samt på linsmaterialets brytningsindex. För att få en måttskala som stiger med stigande brytkraft har man infört måttet dioptri (dptr). Dioptritalet räknas ut genom att man tar det inverterade värdet av den i meter uttryckta brännvidden. En lins med brännvidden 25 cm har alltså dioptritalet 1/0.25= -4 D. för en negativ (konkav) lins respektive 4 D. för en positiv (konvex) lins.

Diopritalet är additivt, så för tunna linser adderar man helt enkelt diopritalen och erhåller den resulterande styrkan i dioptrier.

Styrkan hos en lins mäts i dioptrier som är det inverterade värdet på brännvidden i meter. Alltså om brännvidden är a meter så är linsens styrka 1/a dioptrier. Om man sätter samman två tunna linser med brännvidderna a och b, så ges den resulterande brännvidden av linsformeln:

1/f = 1/a + 1/b

Men styrkan hos en lins S var ju inverterade värdet av brännvidden, så vi får

Sf = Sa + Sb

I Lens_(optics) finns mer än vad du vill veta om linser !
/Peter E

Nyckelord: lins [11];

*

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

**


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.