Visa fråga/svar

 

Ljud-Ljus-Vågor [12714]

Fråga:
hej! jag vet varför bilden blir som den blir i en konkav spegel. Men hur kommer det sig att bilden i en konvex spegel blir som den blir. Dessutom undrar jag varför bilderna i en konvex och konkav lins blir som de blir.
/Elisabet Å, skarpängsskolan, täby

Svar:
Hej Elisabet! Den bild som man får när ljus träffar en spegel eller lins beror på att ljuset reflekteras respektive bryts när det når ytan. Du kan läsa litet mer om detta i svaret till fråga 12631, se länken nedan. (Där hänvisas till en kul webbsida där man kan experimentera med hur ljuset bryts och reflekteras - pröva gärna den!)

Det visar sig att spegling och ljusbrytning följer bestämda regler som vi brukar kalla reflektions- och refraktionslagarna. Med hjälp av dessa kan man räkna ut vad som händer med en ljusstråle som faller in med en viss vinkel mot t.ex. en konkav spegelyta eller en konvexlins - man gör en så kallad strålgångsanalys. När det gäller linser tittar man först på hur ljuset bryts i den första ytan, och sedan följer man ljusstrålen genom linsen till den kommer till baksidan, där en ny brytning sker.

Om man gör om denna beräkning flera gånger genom att variera den plats på spegel- eller linsytan där den infallande ljusstrålen träffar, och varje gång ritar ut den väg som ljuset tagit, kan man fort se om man för ett fokus eller inte.

Om du söker på "lins" eller "spegel" i Nationalencyklopedin får du mer information. Bilden nedan, som är tagen från artikeln om speglar, visar vad som händer om man tittar i en konvex spegel. Eftersom ljuset från flaggstångens topp och fot har olika infallsvinklar relativt spegelytan kommer ögat att se en "virtuell" bild av flaggstången, som ser ut att ligga bakom spegelytan! Bilden är rättvänd, men förminskad.

För mer om speglar och linser se Stråloptik .

Pröva själv: Be din lärare ta fram olika linser och en ljuskälla. Ta en bit papper och undersök hur långt bakom linsen som bilden av ljuskällan blir skarp. Sätt en pappskiva med ett triangelformat hål framför ljuskällan. Är bilden i fokus rättvänd eller upp och ned? Gör samma sak med speglar./Margareta H

Se även fråga 12631

Nyckelord: spegel [10];

*

 

 

Frågelådan innehåller 7599 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-10-19 17:15:01.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.