Visa fråga/svar

 

Materiens innersta-Atomer-Kärnor [10822]

Fråga:
En elev jag har frågar: Varför rör sig elektronen. Ni har givit ett svar på det nedan, men jag vill nog ha en utveckling av det svaret.

Materiens innersta-Atomer-Kärnor [368]

Fråga: Om man jämför elektronens rotation runt atomkärnan med jordens rotation runt solen så finner man en hel del likheter. Jordens har en gång i tiden utsatts för en kraft, som då satte den i rörelse. Mina frågor är: Varför kretsar elektronen runt atomkärnan? Kan elektroner befinna sig i vila? / Svar: Rolig fråga! Svaret är att elektronen kan inte befinna sig i vila. Har en elektron "fått ihop det" med en proton så är den enligt kvantmekanikens lagar tvungen att röra sig.
/Helen E, Härnösands Gymnasium, Härnösand

Svar:
NY KOMMENTAR: Det är en konsekvens av Heisenbergs obestämdhetsrelation som säger att obestämdheten i läge (Dx) gånger obestämdheten i rörelsemängd (Dp) är ungefär lika med h/4p. Alltså

DxDp = h/4p

där h är Plancks konstant. Dx i detta fall ges av atomens storlek.
Dp kan alltså inte vara 0. Rörelsemängden är ju produkten av massan och hastigheten (klassiskt), så hastigheten kan inte vara 0.
/KS

Se även fråga 3642 och fråga 4955

*

 

 

Frågelådan innehåller 7594 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-09-15 17:05:57.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.