Visa fråga/svar

 

Blandat [1019]

Fråga:
Varför skruvar sig en fotboll i luften när man sparkar i väg den???
/nicklas h, hammar skolan, vännäs

Svar:
Bra fråga!

Den här frågan kan delas upp i två intressanta delfrågor. För det första; hur får man bollen att rotera ("skruva")? För det andra; varför kröker sig bollbanan när man skruvar bollen?

För att bollen ska få en skruv ska man slå till den snett. Träffar man mitt på bollen med en spark som går rakt fram så får bollen ingen skruv. I själva verket är det svårt att slå en boll utan någon skruv.

Försök Sparka iväg en boll med dels sidskruv och dels underskruv. Kan du slå en boll som samtidigt flyger uppåt och har överskruv så är du väldigt duktig!

Försök Studera rörelsen i luften hos en fotboll med sidoskruv. Hur ska man slå bollen för att en hörnspark ska gå direkt i mål?

Det är ganska besvärligt att förklara varför en boll med sidskruv böjer av i luften. Bollen påverkas av luften på två sätt: Dels en bromsande kraft och dels en kraft som påverkar bollen i sidled. Det är denna sista kraft, skruvkraften, som uppkommer på grund av rotationen.

Fundera Rita bollen sedd uppifrån och markera rotationsriktning, rörelseriktning och i vilken riktning skruvkraften verkar.

Luften närmast bollen följer med bollen i dess rörelse. Detta gör att luften en bit från bollen har olika hastighet förbi bollen. Vi menar hela tiden hastighet relativt bollen. Där hastigheten är hög är trycket lågt medan trycket är högt på den sida där hastigheten är låg.

Fundera Kan Du markera den sida där trycket är högt i figuren?

Försök Tag två ballonger och blås upp dem. Ha gärna lite vatten i ballongerna så de blir tyngre. Häng upp dem så att de hänger någon cm från varandra. Blås emellan ballongerna. Vad händer?

Man kan något förenklat förklara att trycket är lågt där hastigheten är hög på följande sätt: Den luft som har hög hastighet har fått hög fart därför att en tryckskillnad har påverkat den och gett den ökad fart. För att det ska vara en sådan tryckskillnad så måste trycket vara lägre vid sidan av bollen.

Kommentar 1 Skruvade bollar förekommer i alla bollsporter med runda bollar som tennis, bordtennis och golf.

Kommentar 2 En boll helt utan skruv flyger "ryckigt" genom luften. Detta används ibland vid kast i baseball för att lura slagmannen.


/GO

*

 

 

Frågelådan innehåller 7532 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2020-11-25 11:15:37.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.