Lista på frågor om 'Universum-Solen-Planeterna' (gymnasium)

 

Hej! Svarta hål sägs ha en gräns vid Händelsehorisonten, och bortom(inom den) vet vi ingenting. Men eftersom svarta hål torde bestå av materia/massa så undrar jag om hur stor själva 'massklumpen' inuti ett svart hål är, inte bara radien för Händelsehotisonten. Finns någon uppgift därom?visa
Avböjs gravitationsvågor i ett gravitationsfält? I så fall borde gravitationen kröka sig runt ett svart hål tills gravitationan kollapsar in i det svarta hålet och skapar ett "vitt" hål, ett område utan gravitation.visa
Hej, jag ska skriva mitt gymnasiearbete om tekniken där man använder dopplereffekten som verktyg för att hitta exoplaneter. Jag kan hitta en massa information OM att fysiker använder denna teknik, men väldigt lite information HUR. Känner du till några källor som förklarar hur denna teknik faktiskt används i praktiken: vilka mått som krävs, vilka beräkningar man använder, osv? Tack.visa
Jag funderade lite pa planeternas position i stjarnhimlen sett fran Jorden. Ar de i rorelse och flyttar pa sig relativt var stjarnhimmel sa att man kan se planeter i olika positioner over hela himlen (tex nord,himmelsekvatorn, syd riktning) eller befinner de sig alltid vid nastan samma position i stjarnhimlen under en langre observationsperiod? Och varfor ar det sa ? Hur skiljer sig planeter fran stjarnor i det avseendet?visa
Om alla stjärnor i världsalltet vore synliga från jorden: Hur stor yta av himlavalvet skulle ”skymmas” av stjärnor?visa
Blir jord skorpan tjockare och tjockare? Eller mao. Svalnar jordens inre av. Vi hade något i kemin som hette PV=nRT fast detta är väl inte applicerbart på jorden. Tacksam för ett svar har alltid undratvisa
Hej! Energiprincipen gäller lokalt, men inte i/för universum som helhet, står det i ett par frågesvar. Betyder det att Energi kan tillföras eller bortföras från universum, på något oordnat sätt? Är inte universums totala energi konstant?? Vad innebär "... inte för universum som helhet."?visa
Hej! Antalet partiklar i universum har angivits till som högst 10^70 eller 10^80. (Det synliga universum, antar jag, och neutriner och fotoner oräknade?) Men hur är det med den totala energin och massan, finns även där någon beräknad gräns?visa
Hej! Tiden går långsammare när gravitationen är stark. Stannar tiden helt i svarta hål, eller bara än saktare beroende på hålets massa?visa
Hur kan man veta någonting om universums byggnad fast att man aldrig har varit utanför vårat eget solsystem?visa
Hej! Hur snabbt utvidgar sig universum där det går som snabbast(vilket väl är längst bort från oss)? Är farten lika stor åt alla håll? Om inte vad får den att variera?visa
Hej! Max hälften av massan som sugs in i ett svart hål blir till strålning. Vad händer med resten? Blir den(resten) helt enkelt en okänd/odefinierad form av materia, där sådant som Pauliprincipem m fl "vardagsregler" inte gäller? Hurudan är materian i ett svart hål???visa
Enligt dagens forskare uppstod universum genom Big Bang. Att observera avlägsna objekt i rymden är att se bakåt i tiden. Skulle man kunna se Big Bang då? Kan ni förklara och upplysa/motivera förklaringen.visa
1. Hur mycket bevis krävs för att man säkert ska kunna fastställa att man har hittat ett svart hål? 2.Vilken detektionsmetod ger mest övertygande bevis för svarta håls existens? 3.Och vilka för-och nackdelar med de olika metoderna finns det? visa
Hej! Hur kan ett svart hål växa sig större, utifrån en betraktares perspektiv som befinner sig långt utanför det svarta hålet? Jag har kanske missat något fundamentalt här. Men som jag har förstått det, kan en betraktare långt utanför ett svart hål aldrig se någon massa nå fram till händelsehorisonten av ett svart hål. Massan som faller in mot det svarta hålet ser ut att röra sig allt långsammare när den rör sig mot händelsehorisonten, och den blir allt mer rödförskjuten. Väl framme vid händelsehorisonten, hypotetiskt sett, skulle massan upplevas utifrån som att den befinner sig i ett helt ”fruset” tillstånd, att den är helt stilla och utan rörelse. Ett svart hål skulle alltså aldrig kunna växa sig större, om man betraktar det utifrån sett. Vi tänker oss följande hypotetiska scenario: En massa får falla in mot ett svart hål och närma sig händelsehorisonten. När den väl är framme vid händelsehorisonten har en mycket lång tid passerat utanför det svarta hålet. Inga galaxer existerar längre, allt är borta. Den mörka energin som får universum att utvidgas allt snabbare har slitit isär allt (eng: the Big Rip theory). Enligt den hypotetiska mekanismen med Hawkingstrålning har även alla svarta hål dränerats helt på sin energi och nått slutet av sin existens. Universum ligger nu helt öde, beståendes endast av fria fotoner på flera miljontals ljusårs avstånd ifrån varandra. Och utan någon massa förlorar nu universum sin inre klocka och blir därmed konformt invariant (se Conformal Cyclic Cosmology: https://www.youtube.com/watch?v=sM47acQ7pEQ), Roger Penrose’s intressanta hypotes. Paradoxen är alltså att universum skulle kunna befinna sig i ett slutstadium med endast fria fotoner och utan några svarta hål, innan någon massa från första början tagit sig innanför någon händelsehorisont och därmed fått en del av dem att växa. Vi har ju trots allt ett supermassivt svart hål i mitten av vår egen galax, som måste ha varit mindre från början. Tack på förhand om någon sakkunnig skulle kunna reda ut röran! Joakimvisa
Jag gick ut med mina elever endag då man kunde se både sol och måne. Okänt för många av dem. Men en elev från Kina hävdade bestämt att i Kina kan man aldrig se månen på dagen. En kompis frågade en annan kvinna från Kina och fick samma svar! Men så kan det väl inte vara?visa
Hej! Med tanke på att jorden tycks ha istider litet då och då så undrar jag: Råkar även planeten Mars ut för sådana? Den planerade jordiska kolonisationen tycks sällan ta med sådana i beräkningen; kallt där som här.visa
Hej. Jag skrivet ett gymnasiearbete om hur man upptäcker exoplaneter och har kört in i ett problem. Flera källor säger att rörelsemängden för stjärnan i omlopp kring barycentrum är densamma som rörelsemängden för planeten i dess omlopp kring barycentrum, MV=mv. Det enda som jag har hittat kring detta är en referens till "konservation av rörelsemängd". Det känns dock intuitivt att deras rörelsemängder ska ta ut varandra då systemet, utan någon påverkan från utsida kroppar, har en konstant hastighet. Trots att det känns intuitivt har jag det mycket svårt att förklara och förstå detta på en djupare nivå. En förklaring för detta eller en knuff i rätt riktning skulle djupt uppskattas.visa
Hej! Istider kommer och går, och de verkar antas bero på jordens omloppsbanas kring solen form; ju ovalare desto kallare (delvis enligt Keplers lagar). När blir banans avlånghet istidsgivande härnäst? Blir istiden alls av med nuvarande uppvärmning?visa
Hej! Vintergatan och Andromedagalaxen sägs komma att kollidera "så småningom". I Vintergatans centrum lär finnas ett svart hål; finns det ett i Andromedagalaxens centrum också? Om så är fallet kommer kollisionen då att utsända gravitationsvågor av den typ som detekterats häromåret?visa
Hej! Enligt den modell som stämmer bäst överens med observationer (Lamda-CDM-modellen) Så ska universum vara ca 13,8 miljarder år gammalt. I den modellen ingår en inflation som skedde under universums början. På bilder ser det ut som universum nästan nådde sin nuvarande storlek under denna inflation. Jag har två frågor: 1) Hur stort blev det synliga universum under inflation jämfört med dagens storlek? 2) Om man antar att det inte skett någon inflation (finns en del kritik mot teorin även om den är den mest accepterade) hur påverkar det i så fall universums ålder? Alltså: Vad får man för ålder på universum om man antar att det inte skett någon inflation? Ni får gärna förklara varför också. Tack på förhand!visa
Hej! I dagens tidning fanns en artikel om mycket energirika neutriner som detekteras i Icecube. Hur energirika är de? Är det deras fart som är hög(hur hög?) eller har de oförklarlig massa? Eller vilken sorts energi har de?visa
Emissionsnebulosor av väte syns som rödaktiga men vätes emissionsspektrum består även av blåaktiga linjer. Vad händer med det ljuset?visa
Hej! Det talas om rumtiden och dess krökning vid svarta hål. Krökningen blir då enorm. Kan man på något sätt beräkna någon krökningsradie för rumtiden? Och att visualisera begreppen?visa
Hej! På radio nämndes att s k Hawkingstrålning är väldigt svag och därmed svag att påvisa. Det torde man ju ha sagt även om gravitationsstrålningen, som förutsades för ett sekel sedan och har påvisats på sistone. Kan man hoppas på något liknande vad gäller Hawkingstrålningen? Och vad är det man i så fall letar efter; en sorts ljus, en sorts gravitation, eller....?visa
Hej! Låt oss säga att jorden hade bildats exakt samtidigt som Big Bang. Låt oss också säga att jorden då sänt ut ljus som var lika starkt som en ljusstark stjärna. Hade vi då nu kunnat se jorden om vi hade haft ett tillräckligt starkt teleskop? Motivera gärna. Hälsningar Göran Jönssonvisa
Hej! Det sägs att skymningen på våra breddgrader är längre än vid ekvatorn; solen går ner "snabbare" där och natten inträder snabbare än här i norr där det skulle vara lättare(?) att "kura skymning". Har vi längre skymning här i norr?visa
Hej! Gravitationsvågorna som Nobelpriset i år belönar upptäckten/verifikationen av utsändes för rätt länge sedan, miljarder år sedan. Universum bör ha varit mindre dåförtiden och glesare i dag. Betyder det att mängden svarta-hålkollisioner kommer att bli färre framdeles? Det måste ju vara allt glesare mellan hålen.visa
Hej! Häromdagen såg jag i en artikel något om magnetfält ute i rymden, inuti och mellan galaxer. Hur starka är dessa fält? Och vari har de sin grund?visa
Hej! Det har förekommit uppgifter om antalet partiklar i universum och en övre gräns om såväl 10^70 som 10^80 har synts. Neutrinerna är då oräknade, förmodar jag. (Rätta mig om jag har fel!) Men hur skall man ange partiklar i ett svart hål? Är ett svart hål bara een stor tung partikel eller hur gör man då man anger partikelantal? visa
Hej! Inflationen strax efter Big bang ägde rum vid tiden 10^-38 s enligt frågelådesvar. Är det känt hur den alls blev av, hur länge den höll på, dess maxfart och vad som fick den att upphöra?visa
Hej! Ändringar i jordbanans form anses ligga bakom istiderna. (Påverkan från de stora planeterna.) Jorden anses vid någon tid ha varit nästan helt nedisad. Samma påverkan torde ha funnits på t ex mars och Venus. Har Venus resp Mars någonsin haft en temperatur som varit "mänsklig"? Venus haft inlandsis? visa
Hej! Man anser sig kunna räkna bakåt till hur universum "såg ut"/"fungerade" strax efter Stora Smällen. När började regler som Pauliprincipen att gälla? Alldeles vid Smällen lär den ju inte ha gällt, och en följdfråga är: Vad som krävs för att våra fysikprinciper skall sluta att gälla, t ex i svarta hål eller andra "svåra platser". Finns några "regler" kvar?visa
Frågan: Vilken av följande metoder anser ni vara den mest effektiv? Metoder: Radialhastighet Transitmetoden Gravitationslins Pulsartiming Direct fotografering Det skulle glädja mig om ni också skrev kort motivering till varför ni tycker så.visa
Jag skulle vilja ha tips på frågeställningar kring ett gymnasiearbete om vad exempelvis radiovågor eller röntgenstrålning säger om en galaxvisa
Hej! När universum utvidgas är det rymden mellan galaxerna som utvidgas. Solsystemet blir inte större. Avståndet till närmsta stjärna, i Kentauren, torde då inte heller bli större, då båda tillhör vintergatan, däremot borde avståndet till andromedagalaxen växa p g a expansionen. Var går gränsen för Vintergatan och Andromedagalaxen? Hur stor är den rymd mellan dem som utvidgas? (Analogi: Hur stort är solsystemet; var tar nästa solsystem vid? Finns något avstånd mellan dem?)visa
Hur kan man veta hur gammal jorden är genom en meteorit? Varför är användning av meteoriter en vettigt metod för att bestämma jordens ålder?visa
Hej! Set synliga universum utvidgar sig med en hastighet överstigande ljusets sägs det. De bortersta delarna är ju de som åkte utåt först. Beror den höga farten på den "överljusinflationsfart" som fanns strax efter Stora Smällen, eller har den höga expansionsfarten andra grunder?(Vilka?visa
Hej! Man kan räkna baklänges ända till "nästan Stora Smällen(SS)"; de första 10^-43 s saknas och där fungerar inte våra/dagens fysikaliska lagar, brukar det sägas. Börjar alla våra/dagens fysikaliska lagar gälla då samtidigt på en gång, eller är några tidigare än andra? Fanns säkert ingen av dagens principer, t ex om entropiökningen, redan mellan 0 och 10^-43 s?visa
Vilka är de största utmaningarna i astrofysiken idag?visa
Gäller supernova typ II. Kan materian som studsar mot neutronkärnan få olika hög energi beroende på var den studsar mot kärnan? Tanken kommer från bilder av supernovor och nybildade stjärnor där starka stjärnvindar uppkommer vid stjärnans poler. eleven William undrar detta visa
Hej! Solen blir sakta varmare, så klimatet på jorden blir väl allt hetare sett på årmiljoners sikt, men när i sin historia var solen som svalast, efter det att den blev en lysande sol? (Istiderna på jorden sägs inte ha med solen att göra utan med jordbanans form.)visa
Kan solen (stjärnorna) producera deuterium (deuturon)?visa
Varför finns det så mycket flytande vatten på jorden, och på vilket sätt är jordens magnetism kopplad till det?visa
Hej! I en populärvetenskaplig tidning stod det: "Om flera miljarder år kommer dygn och månad att ha samma längd och månen stå över samma punkt på jordytan hela tiden. Då upphör tidvattnet." Det var uppenbart en korrigering eller förtydligande av något från ett tidigare nummer. Men stämmer det som står i korrigeringen?visa
Hej. Jag har en fråga jag sökt mycket på nätet men inte hittat riktig bra förklaring på. Det gäller när en meteorit, som den som kom in i Ryssland 2013, till slut sprängs i atmosfären. Hade den bara delat upp sig i bitar och spricker p.g.a. den ökade värmen kan jag förstå, men meteoriten i Ryssland sprängdes 30 -50 km ovanför marken. Vad är det som gör att den sprängs ? Tackar på förhand. / Pellevisa
I centrum av galaxer, t ex Vintergatan, finns det ett svart hål (sägs det). Har det svarta hålet varit med från galaxens "födelse" eller har det tillkommit senare?visa
Hej! Idag fanns en tidningsartikel som meddelar att Vintergatan är 13,6 miljarder år gammal. Med tanke på universums ålder, max en miljard mera, undrar jag om det tillkommit nya galaxer sedan dess eller om Vintergatan och dess likar sitter i orubbat bo sedan dess? Är således antalet vintergator/galaxer fastlagt sedan dess!? Sker ingen nybildning?visa
kopierat: RA 12h51m26,282s, Dek 27°07′42,01″. Denna position ligger i Berenikes hår, nära den ljusstarka stjärnan Arcturus" -betyder detta att syftlinjen mot arctures ger mig det galaktiska planet, eller är det axeln genom galatiska planet, eller vad? pfh stort tack!visa
Hej! I UNT(Upsala Nya Tidning) finns i dag en artikel om att man funnit universums äldsta spår av syre. En mening lyder: Några miljoner år efter Big Bang var universum en mörk, kall plats utan stjärnor, fylld av ett moln neutrala väteatomer. Var universum verkligen en kall, mörk plats vid t ex 10 miljoner års ålder? Vad menas med att universum var kallt? Vad är temperatur i sammanhanget?visa
Hej! Solvinden tär på jordens atmosfär, såg jag i en skrift, så att atmosfären blir tunnare, om än långsamt. Samma sak har väl då hänt med Mars och borde ha hänt med Venus, speciellt med Venus, som ligger närmare solen och utsätts för starkare vind. Ändå lär lufttrycket vara större på Venus. Hur kommer det sig?visa
Hej! De stora planeterna påverkar jordens bana periodiskt så att istider är "normala" på jorden. Finns samma påverkan och fenomen belagda på mars resp venus?visa
Hej! Månen avlägsnar sig sakta från jorden. Finns samma effekt för planeterna relativt solen? Avståndet ökar med tiden.visa
Hej! Normaltillståndet på jorden är istid. Kan våra värmeperioder bero på variationer i solstrålningen mer än ändrade banor?visa
Hej! Finns det något ställe i universum som är stillastående, som skulle kunna sägas vara en referenspunkt? Är svarta hål stillastående?visa
Hej! Schwartzschildradien, Rs, anger radie för det område varifrån ljus inte kan ta sig ut vid/kring ett svart hål. Men vet man något om själva hålets radie/storlek? Det kanske inte fyller området ända ut till till Rs??visa
Hej! I fråga 13242:s svar står det mot slutet ungefär att galaxer och galaxhopar hålls ihop av gravitationen men rymdens expansion "är en annan sak", som gör att avstånden ändå kan öka. Vet man något om denna kraft som gör att expansionen fortgår, trots gravitationens sammandragande effekt?visa
Hej! Solsystemet skapades för 4,5 Ga sedan och sedan universum skapades torde väl ett par generationer stjärnor ha hunnits med för solen. Finns någonstans beskrivet hur stjärnhimlen/himlen såg ut då?visa
Hej! I en tidningsartikel nämns att "radioblixtar" (från andra galaxer?) är ett fenomen som är oförklarat och att "När radiopulsen når jorden har signalen i viss mån spridits ut och de kortaste radiovågorna anländer först." Formuleringen tycks visa att hastigheten hos vågen är större för kortare vågor(högre frekvens). Är det så i verkligheten? (Text i SvD 1/11 - 15)visa
Hej! Jag undrar åt vilket väderstreck (på jorden) roterar månen runt jorden?visa
Hej När ett svart hål dör, exploderar det ut i universum eller "kokar" det svarta hålet bara bort? Jag frågar eftersom jag hade en teori angående big bang. Kan det vara så att big bang var egentligen ett super massiv svart hål som exploderade och spred ut alla sina ingredienser ut i universum? Tack för svar :) // Rikard visa
Hej! Sakta svalnar universum. Bakgrundsstrålningen i dag motsvarar 2,7 K. - Hur fort går avsvalningen? Finns en formel för temperaturens tidsberoende finns rimligen en för dess förändring (derivata). Vilka är formlerna som behövs för avsvalningen?visa
Finns någon maximistorlek för svarta hål? Kan de bli för stora och explodera?visa
Hur skulle Universum vara ifall gravitationen var en svagare kraft/materia påverkade rumtiden mindre? Skulle avancerat liv då kunnat utvecklas på en planet mycket större än Jorden? Skulle det kunna finnas en mycket större diversitet av liv på en sådan hypotetisk planet? Hur skulle horisonten se ut? Skulle tryck och graviation bete sig likadant ifall planeten var mer massiv och hade en större atmosfär? Skulle planeten ha ett kraftigare magnetfält? Skulle där vara en större vulkanisk aktivitet? Skulle man kunna se längre? Skulle bli mycket glad ifall jag fick detaljerade svar på dessa frågor och hur ett Universum med en svagare gravitation skulle se ut. Jag är också intresserad av hur snabbt stjärnors fusion skulle gå och hur långlivade de skulle vara i ett sådant hypotetiskt Universum.visa
Hej! På sistone talas det om att "information inte kan försvinna" när materia dras in i ett svart hål. Vad menas med "information" i sammanhanget? Och vilken är den lag/princip som förbjuder försvinnandet?visa
Hej, jag undrar ifall det finns en möjlighet till att universum inte är oändligt. Det jag menar är att jag har en idé om ifall universum skulle vara en tredimensionell "hinna" över en fyrdimensionell "hypersfär" som expanderar från sfärens mittpunkt hypersfäreb skulle bara vara för att visuallisera och består egentligen inte av något eftersom att hela universum skulle vara i hinnan som satt över den fiktiva sfären. På så vis så skulle alla stjärnor förflyttas ifrån varandra och inte en central punkt, en effekt som man ser i vårat universum.visa
Hej, jag läser belysningsteknik och i början av kursen var det en lärare som sa att solen gör av med 4 000 000 ton energi per sekund så jag ville ta reda på om jag kunde räkna ut det. Jag är med i uträkningen i fråga nr 13731 där ni räknar ut att om allt solens väte skulle bli helium så finns det en energipotential på 97*1043 J. Men hur går man därifrån till att beräkna att det är 384.6*1024 J som produceras varje sekund? mvh /Cvisa
Hej! Pluto har "degraderats till dvärgplanet". Likväl är den stor nog att ha en måne, Charon. Finns det en minimistorlek för att en planet skall kunna ha en drabant/måne?visa
Jag har valt att fördjupa mig i Supernovor på fysiken. Min fråga är varför stjärnor exploderar, varför blir det en supernova? Vad är det som gör att det blir en explosion/supernova?visa
Hej! På Wikipedia står ungefär att solens gravitation "dominerar" och gör att solsystemet såtillvida kan anses vara så stort. Det är ungefär hälften av avståndet till vår närmsta stjärna, Alfa Centauri. Betyder det att Alfa Centauris "solsystem" tar vid där vårt slutar? Men vad gäller då i andra riktningar än mot Alfa C.?visa
Hej!jag har ett par frågor jag inte hitta svar till. 1. Åt vilket väderstreck snurrar Jorden kring sin egen axel? 2. Åt vilket väderstreck (på Jorden) roterar månen runt Jorden.visa
På hemsidan Ne.se så säger dem, "inom mesosfären, sker ringa absorption av solstrålning och därför också föga uppvärmning" men de säger inte varför det är så. Kan du förklara detta?Vilka atomer/molekyler finns i mesosfären?visa
Vad är det som håller gasplaneterna samman? Varför åker gasen inte ut i rymden? Läcker gasplaneterna gas ut i rymden så att de i princip minskar i storlek? Varför/varför inte? Hur håller sig saturnusringarna på plats?visa
En galax bildas av gas som faller in i en gravitationspotential av mörk materia. (a) Kommer en galax som bildas på detta sätt att rotera? Motivera varför eller varför inte. (b) Vad kan påverka galaxens rotation efter att den har bildats?visa
Jag har hört talas om att svarta hål har en singularitet,som jag förstått är det svarta hålets mitt. Hur är singulariteten riktad i förhållande till det tre-d rummet? Hur mycket gravitation finns det ungefär i ett svart hål?visa
Det verkar som det inte händer så mycket inom rymdteknologin,när det gäller bemannade rymdresor till Mars eller längre ut,farten på skeppet behöver väl var hög så man kan ta sej långt så snabbt som möjligt.Finns det någon teknik inom närmaste framtid,som gör det möjligt att ta oss fram relativt snabbt i rymden? visa
Hej! På vetenskapsradion i morse(11/12-14) nämndes att vatten som konstaterats på en komet var annorlunda än det på jorden och att jordens vatten därför inte kan komma från kometer. Består kometens vatten av D2-O, medan jordens är H2-O? Tungt vatten borde ha svårare att avdunsta så det kan ju stanna kvar på kometen längre. Eller är det syreisotoperna som skiljer?visa
Hej. I vakuumfluktuation uppstår partikelpar hela tiden men om det finns ett symmetribrott borde det väl i genomsnitt vara ett överskott på energi och materia i vakuum. Kan inte denna ojämnhet vara den saknade mörka materian och energin?visa
Hej! Solvinden sägs ha bidragit till Mars tunna atmosfär. Även jordens atmosfär blåser sakta bort. Solvinden är rimligen starkare nära solen. Vad håller kvar atmosfären på Venus?visa
Hej! På radion sades det i morse att vatten kan vara äldre än solsystemet. Hur kan man åldersbestämma vatten?visa
Hej, Det sägs att det finns ca 200 miljarder upptäckta galaxer. Hur har man upptäckt alla dessa? Jag vet att Hubbleteleskopet underlättat, men jag tänker mer på tiden. En vän sa det väldigt bra. Om vi säger att man upptäckt 1 ny galax i sekunden, då har det tagit oss 6000 år att upptäcka 200 miljarder galaxer. Hur har man gjort för att upptäcka alla?visa
Hej! För ett antal år sedan gick på teve ett inslag om månens betydelse för bl a jordaxelns stabilitet. Om/När månen försvinner från jorden, så jorden blir en pkanet som Venus eller Mars,så kommer jordaxeln inte att vara stabil utan vingla runt nästan slumpartat med stora konsekvenser för klimat och dygnsrytm mm. De andra planeterna i solsystemet saknar månar som är så stora som vår relativt moderplaneten. Har man observerat vinglande rotationsaxlar på dessa? Finns precession/nutation hos de andra planeterna?visa
Hur skulle det ha varit här i jorden om solen hade roterat runt jorden istället för att jorden roterar runt solen? Hade vi kunnat leva här på jorden och hur hade klimatet sett ut m.m. ? Uppskattar ett långt och bra/utvecklat svar!visa
fråga 1: man brukar säga att "man kan se bakåt i tiden då när vi ser utåt i rummet", varför? 2: alla galaxer tycks vara på väg bort från oss. är vi då i centrum av universum? varför är galaxerna på väg mot oss?visa
Hej! Jag har ett arbete om solen. Jag tänkte ifall du kunde ta två teorier angående solen och sedan jämföra dem?visa
Hej! Universum utvidgas enligt gällande modell. Med vilken hastighet sker det i de "yttersta" delarna? Pågår inflation därborta fortfarande eller var det något som bara ägde rum strax efter Stora Smällen?visa
Hej! Jag går just nu tredje året på gymnasiet och för att erhålla ett examensintyg krävs att man utför ett gymnasiearbete. Som gymnasiearbete valde jag att studera olika teorier som presenterats om universums undergång (The big freeze, big rip samt the big crunch). Min lärare föreslog att jag också skulle fråga en expert inom området och därför frågar jag här. Vilken av dessa teorier anser ni/du är mest rimlig just nu med tanke på nya upptäckter som gjorts sedan dessa teorier presenterades samt varför? MvH Danielvisa
Hej! Ibland ses i medier uppgifter om antal partiklar per m^3 eller antal partiklar per cm^3 i rymden, dvs långt utanför jordatmosfären. Antalet varierar rätt mycket och jag undrar om det finns något tillförlitligt värde och vilket detta är. Finns även något beräknat/uppmätt värde på antal neutriner per m^3? Även fotoner borde kunna räknas på analogt sätt. Finns mätvärde?visa
Hej! På radio rapporteras att man nu iakttagit en galax 30 miljarder ljusår bort. Det synliga universum får väl sägas ha sin "kant" 13,7 ljusår bort. Kan man på ett enkelt sätt förklara den stora skillnaden i avstånd? Galaxen ligger ju långt utanför det synliga universum, kan man tycka.visa
Hej! I en tidningsnotis, DN 20/10-13 m källa Nature, nämns en ny typ av supernovor, ev magnetisk neutronstjärna, som roterar med nästan 1000 varv per sekund. Vad är en magnetisk neutronstjärna? varifrån får den sin magnetism? Med då hög fart borde relativistiska effekter uppträda på ytan. Märks sådana?visa
Hej! Månen sägs stabilisera jordens rotation, så att inverkan från t ex Jupiter inte blir alltför stor. På vad sätt skulle Jupiter påverka jorden om månen inte fanns? Hur påverkas Mars, som ju inte har någon måne av större format, rotation av Jupiter?visa
Var meteoriten som föll i Ryssland 15 februari 2013 (Chelyabinsk-meteoriten) unik?visa
Planet X niberius är den på riktigt? Finns den, och är den ett hot mot jorden isf?visa
1. Jag förstår inte " Nebulosamodellen ". Nebulosamodellens för- och nackdelar? Finns det andra modeller som beskriver hur vårt solsystem kan ha skapats en gång? 2. Vad är sannolikheten att
a) Livet har uppstått på jorden endast en gång
b) Livet har uppstått på jorden ett stort antal gånger och det finns anledning att tro att liv kan uppstå på jorden även i nutid
c) Livet har uppstått någon annanstans i universum och förts hit med t ex meteoriter 3. På vilka sätt plattektoniken har eller kan ha påverkat den biologiska evolutionen på Jorden? 4. Hur man kan avgöra vilka av de tidiga människoarterna som gått på två ben? 5. Stjärnor bildas ur stora gasmoln, men vad är det som avgör hur länge en stjärna ”lever”? Hur kan de ”leva” så länge, även en kortlivad stjärna har ju långt ”liv”?
visa
Hej! I DN 17/2 finns på vetenskapssidan en notis om att ett par supernovor i vår galax, Vintergatan, sedan sina explosioner för länge sedan fortfarande "ger ifrån sig stora mängder protoner med mycket hög energi. Dessa protoner faller sönder och orsakar gammastrålar" som registrerats. Vilka är villkoren för att protoner skall sönderfalla och avge gammastrålning som en sönderfallsprodukt? Eller är protonen exciterad så att gammastrålningen "bara" är överskottsenergi ovan ett grundtillstånd? Om så: är det vanligt med exciterade enstaka partiklar?visa
Kanske jag är för gammal för att få svar men försöker i alla fall. Hur hög är expansionshastigheten i universums utkant (partikelhorisonten) räknat i km per sekund? Med universums utkant utgår jag från att man menar så långt bort som vi kan detektera objekt som en gång har utsänt ljus?visa
Hej! Stjärnor anges tillhöra population I eller population II, där solen tillhör den förra, yngre gruppen. En ännu äldre grupp skulle vara en population III, men den skall inte ha observerats. Beror det på att så gamla stjärnor har svalnat och inte strålar längre - de syns helt enkelt inte - men kan finnas ändå. Eller har de samtliga exploderat och ingår i övriga kvarvarande kroppar i universum?visa
Hej! Vetenskapsradion meddelar att vattnet på månen bildats av väte från solen. Väteisotopsammansättningen skulle vara annorlunda än det jordiska vattnets. Hur skiljer sig isotopsammansättningarna åt? Går det att förklara orsakerna?visa
Hej! Även i tomma rymden finn gravitationfält och elektriska fält. Higgsfältet sägs genomsyra universum. Anser man att det finns fler typer av fält och hur märker man dem?visa
Hej! För några år sedan analyserades en meteorit(i Antarktis?) som sade ha kommit från planeten Mars. Hur kan man veta varifrån den kom? Och hur kom den iväg från Mars? visa
Hej! Vilka är de andra, icke omöjliga modeller av universum som avses i svaret på innevarande "Veckans fråga"? Var får man veta mer om dem?visa
Hej! Håller Einsteins relativitetsteori "i praktiken"? En tidningsartikel i SvD 26/5 meddelar att med ett nytt stort teleskop i Australien/Sydafrika hoppas man bevisa detta. Är inte detta redan gjort? (I samma artikel nämns att "man hoppas se vad som inträffade för nära en miljard år sedan, nära den tidpunkt då vårt universum föddes". Jag undrar!)visa
Hej! Jag skulle vilja ha en bra förklaring på hur ett röntgenteleskop fungerar - likt Chandra till exempel. Känner inte att jag hittar något bra på nätet. Önskar gärna bild och pedagogisk förklaring så jag känner att jag förstår. Tack på förhand!visa
Hej! 4% av universum är materia som vetenskapen känner till, 96% är mörk materia och mörk energi. Hur vet man det? Och de hypoteser/teorier om universums utveckling som kosmologerna framlagt blir ju byggda på en rätt liten del känt material. Kan inte häpnadsväckande utvecklingsalternativ "dölja sig" bland de 96 okända procenten?visa
Hej! Universum består mest av mörk energi och mörk materia; det vi "har koll på" är några ynka procent. Finns det från det vi vet några beräknade/uppskattade värden på universums totala energi- resp massinnehåll, i Joule resp kilogram, och hur dessa energier och massor manifesteras?(Använder fysiker uttryck som mörk energi så är det väl just energi det handlar om.)visa
Hej! I en tidningsnotis(UNT) står det under rubriken "Svart hål åt upp stjärna" att ett gigantiskt svart hål slukat en stjärna, och att det inträffar bara en gång på 10 000 år. Dessutom står det: Materieslukande svarta hål ligger vanligtvis vilande och oupptäckta i galaxernas utkanter, men kan ibland spåras med hjälp av "resterna" efter sina måltider. Stämmer verkligen det att svarta hål ligger vid kanten av galaxerna, det brukar sägas att de ligger i galaxernas centrum?! Och om de är oupptäckta, hur vet man då om dem?? Kan de utgöra galaxernas "mörka materia"? (Ofrivillig ordlek!)visa
Hej! Jag undrar varför en geostationär satellit bara kan befinna sig på en enda höjd över jordytan ? Tack på förhand !visa
Hej! Min fråga rör beta sönderfall. Jag förstår vad betasönderfall är och vad produkterna blir. min fråga angår varför ett ämne avger betastrålning. Om jag förstår rätt beror det på att kärnan är joniserad min fråga är då varför blir den joniserad? vad är de för faktorer som gör att vissa atomkärnan sänder ut betastrålning? sen så vad är det som gör att en neutron sönderfaller till en proton och de andra produkterna. Vad är de för kraft och vad är det den gör med neutronen (eller protonen beroende på + eller -).visa
Hej min fråga handlar om följder av universums skapelse. Min fråga är om universum skapades ur inget kan det inget inte haft någon massa vilket ljuset inte heller har. Ljuset måste ha skapats då universum skapades eftersom allt som skapas nu (förutom ljuset) har en massa eller har jag fel. Kan man då tänka sig att ljuset kan vara en liten bit av beviset för Big Bang ?visa
Hej! I tidningen nämns att ett svarthål som är mindre än en atomkärna skulle när det passerar genom jorden ge upphov till en jordbävning med styrkan 4 på Richterskalan när det tränger ut på andra sidan jorden. Hålet rör sig med några hundra km/s fart. Finns det ingen begränsning i hur litet ett svart hål kan vara? Och varför skulle det inte märkas när hålet träffar jorden? Det står också att hålet skall vara så litet att det inte går att upptäcka från jorden. Vilken händelsehorisont har ett så litet hål? Borde inte hålet få en del av jordens massa att medfölja hålet när det lämnar jorden, hålets massa ökar och röntgenstrålning bli följden?visa
vilka faktorer avgör en stjärnas massa och hur beräknas den?visa
Hej! Kan nya solar födas/uppstå, eller är det bara dagens solar som kommer att finnas( tills det att dom dör)?visa
Hejsan! Det som sägs om mörk materia är att den håller galaxerna ihop. Vidare sägs det att mörk materia också förekommer här på jorden. Mina funderingar är följande: vad har den för verkan på vår egen jord? För såvitt jag vet är att den gravitation vi känner av här på jorden har ingenting med mörk materia att göra. Mvh Samirvisa
Hej alla experter! Jag undrar hur man kan räkna ut avståndet till solen och venus med hjälp av parallaxmetoden under venuspassagen? visa
Det var ju en asteroid som passerade jorden 9 november och enligt nasa var det ingen fara för varken jorden eller månen då har jag 2 frågor. Påverkas inte asteoridens bana alls av jordens dragningskraft och i så fall om en asteroid skulle passera jorden med en relativ låg hastighet skulle det vara möjligt att den la sig i omloppsbana runt Jorden och vad skulle hända i så fall 2 månar?visa
1 . Varför accelererar man inte neutroner i LHC (då skulle man ju inte ha problem med den elektriska repulsionen mellan partiklarna)? 2. Hur kan man veta att neutriner bildats när det inte går att detektera dem? visa
Hej! Det rapporterades häromdagen att en planet som kretsar runt två stjärnor upptäckts. Hur går det till? Och måste inte stjärnorna också kretsa kring varandra för att inte kollidera? (Vet inte vad jag skall googla på för att kolla upp det själv.)visa
Hej! Månen avlägsnar sig från jorden, sakta men ändå. Sker samma sak med solsystemet som helhet? Planerna avlägsnar sig - eller närmar sig - solen? Frågan är mera ute efter principen, inte huruvida det verkligen hinner ske innan solen sväller om några årmiljarder.visa
Universum expanderar och har ingen mitt eller någon yttre gräns, innebär detta att universeum expanderar i en hastighet över ljusets hastighet? Tack på förhand!visa
Hej! I radio och i tidningen (idag) rapporteras om en planet av diamant i ett fjärran solsystem. Planeten kretsar snabbt kring en pulsaren och dess höga hastighet gör att de inte sugs in i varandra. (Det hela ryms inom en volym mindre än vår sol.) Stämmer detta att de inte kommer att slås ihop? Kommer de att glida isär istället? Energi strålar ju ut ur systemet via ljus om inte annat och systemet torde väl därmed inte vara stabilt under lång tid om än under en kort?visa
Hej! Vi iakttar avlägsna astronomiska objekt med rödförskjutet ljus, ty vi avlägsnar oss från varandra. Andromedanebulosan, däremot, har blåförskjutet ljus ty den närmar sig vintergatan. Om lång tid kolliderar galaxerna. Men det mesta i galaxerna är ju tomrum, precis som i en atom, och genom utvidgningen som pågår blir de väl allt glesare. Kommer kollisionen att märkas av, dvs kommer solar att kollidera/fånga in varandras? Kommer Vintergatan och Andromedagalaxen att passera genom varandra coh sedan skiljas åt eller kommer de att slås ihop till en enda stor galax(med ett kanske märkligt rörelsemönster)?visa
Hej, jag har några frågor jag gärna skulle vilja ha svar på innan onsdag, alltså 6 april. Det är så att jag ska hålla i en lektion om unsversum. 1. Keplers lag - hur kommer det sig att om medelradien är R och omloppstiden T, att R^3/T har samma värde för alla planeter? 2. Vissa stjärnor används standardljus, känner man till den skenbara och den verkliga ljusstyrkan så kan ju avståndet beräknas. MEN HUR? ska jag ta hjälp av belysningslagen och hur ska jag på ett enkelt sätt förklara detta? 3. Vad menas med Dopplereffekt och är det ett mycket viktigt samband till Hubble expansionen. 4. Vad tycker du är viktigast runt bid bang om du skulle förklara det för ett gäng FysikB:are Det skulle vara underbart om du hade tid att svara på de här frågorna, jag har klurat lite på dem själv men har svårt att hitta de där direkta sambanden. tack på förhand!:)visa
Hej! Lufttemperaturen är lägst någon timme efter soluppgången har jag förstått. Marken börjar värmas när solen skiner på den vid soluppgången och marken värmer luften. Men uttrycket "Det är mörkast före gryningen" har det något stöd i fysiken??visa
Hej! Nobelpriset handlar mycket om kol i år. Det finns väl en rätt stabil mängd kol på jorden i olika skepnader(CO2, C, kolväten etc) sedan några årmiljarder. Finns det samma mängder på andra planeter i solsystemet? Ja, är grundämnesfördelningen på andra planeter samma som på jorden? Om de skiljer sig Så: Finns förklaring till det?visa
Om jorden svalnade av helt så skulle kontinentaldriften stanna och med tiden berg och land nötas ner/eroderas av regn och vind och vatten täcka hela planeten har det sagts mig; den Blå planeten är ett faktum. Det verkar rimligt. Men vilka tidrymder skulle det handla om, dvs hur länge kommer jorden att ha ett varmt, drivande inre och hur lång tid kan erosionen antas ta därefter? Månen lär ha bildats ungefär samtidigt som jorden. Har den också en varm kärna? Eller har kärnreaktionerna tagit slut där; slut på bränsle helt enkelt?visa
Hej! Diametern på det synliga universum har angivits till 93 miljarder ljusår. Universums ålder anges till c:a 13,8 miljarer år. Om universum utvidgats med ljushastigheten borde storleken väl vara c:a 13 miljarder ljuår "i radie", dvs det dubbla i diameter. Diskrepansen är rätt stor. är orsakentill den den s k inflationen, som anses ha skett strax efter begynnelsen? Hur länge pågick inflationen, vad orsakade den (=hur kom den till) och vilken var dess hastighet -den tycks ju ha gått fortare än ljuset!-?visa
Hej! Jag undrar hur man kan veta att Big bang inträffades för en ändå ganska exakt siffra sen?visa
Hej! Jag köpte en illusterad vetenskaps tidning idag med en stor rubrik. jordens undergång. Blev väldigt besviken, tyckte sammanhanget i tidningen var väldigt dåligt och man förstod inte vad dom menade med jorden undergång i det sammanhanget.. Men det handlade ialla fall om asteroider, det stod att nu i slutet av år 2010 skulle det komma 2 stycken rätt så nära, men i början av 2011, tror det var 9 januari så skulle det komma en jättenär och korsa jordens bana, den skulle tydligen missa oss med bara några sekunder om jag förstod det rätt, så min fråga är då om någon av dessa astrioider träffar oss, vad händer då? och hur stor chans är det att någon astroid ska träffa oss? Sen nämnde dom också en som dom kallades Eros, inte helt säker på att namnet stämmer, som skulle träffa oss eller Mars med chansen på 1 av 10. och det skulle hända inom 1 miljon år, betyder det då den kan träff oss liksom när som helst eller? jag förstod inte riktigt vad dom menade, och vand händer om den träffar oss? Tacksam för svar. Mvh Ellinorvisa
Hej! Iband syns tidningsuppgifter om att man sett universums äldsta objekt el dyl. Ljustet har utsänts för över 13 miljarder år sedan och nu nått fram till oss. Har detta ljus haft samma färg/frekvens hela tiden? Har det inte "kostat arbete" att färdas så länge(så långt?)?visa
Jag håller på med en uppgift om supernovor och jag hittar massor av fakta om själv explosionen men ingen om vad som händer efter den...Vad är det som händer efter en supernova? Vad blir av alla partiklar från explosionen? Bidrar de till något?visa
Om kometer börja glöda när de kommer nära solen varför glöder inte planeter som ligger nära. Himlen är blå men i rymden är den svart. Hur högt måste en astronaut flyga för att himlen skall bli svart. hur ser det ut när den börjar bli svart?visa
Du står på månens yta. Ser det då ut som om jorden rör sig runt månen? På ungefär samma sett som månen tycks rör sig runt jorden om vi står på jorden. Eller eftersom månen alltid vänder samma sida mot jorden så är jorden fix på "månhimlen", bara ändrar ljusstyrka dag och natt /Bossevisa
Varför finns det i stort sett inget tidvatten längs de svenska kusterna. Jag har googlat kring denna fråga och hittat några påståenden men vilka är egentligen sanna av dessa? Vad är rätt? - Tidvattenvariationerna styrs av latituden och ju längre norrut desto mindre variationer. - Tidvattenvariationerna styrs av den lokala topgrafin. - Tidvattenvariationerna motverkas av landhöjningen.visa
Hej! Vad är det som gör att det finns röda stjärnor i centrum av armarna och i halon på spiralgalaxerna? Jag har även funnit denna fakta: Större elliptiska galaxer har ofta ett system av klotformiga stjärnhopar som tyder på en gammal stjärnpopulation. Hur kommer det sig?visa
Vad händer om en komet/asteroid skulle krascha med solen?visa
Varför kan inte ljus ta sig ifrån svarta hål? Illustrera gärna med en bild.visa
Jag undrar om Saturnus ringar snurrar och om de i så fall snurrar åt samma håll som Saturnus?visa
Jag läste att det ska finnas en annan ''komet'' som tydligen ska vara nära 99942 Apophis som kommer nära jorden runt år 2068, skulle du kunna ge information om det, eller länka en sida? har själv försökt att hitta men får inte fram något direkt.visa
Hej! Läste nu för någon dag sen att en komet eller nått liknande är på väg mot jorden och med risk att träffa 2036, läste detta på nasas hemsida, om den träffar vad kommer hända då? hur stor chans är det att den träffar?visa
Är det möjligt att jorden skulle kunna åka in i ett svarthål.. hur och när i så fall?visa
Hej! Har vakuumenergi och mörk energi med varandra att göra?visa
Jag vet att solen utstrålar 3.9 * 10^26 Joule per sekund, men hur beräknar man det?visa
Finns någon anledning till att man säger att marsmänniskor ska vara just gröna?visa
har jorden förlorat något av sin vikt p.g.a det stora uttaget av bl.a olja och kol. Borde inte jordens massa ha minskat?visa
Hej! Enligt radionyheterna i morse, 16/9, så är solen, och väl därmed jorden och solsystemet, ovanlig till sin sammansättning bland stjärnor och därmed skulle jordiskt liv vara svårare att finna i andra solsystem. Jag undrar om de stjärnor/solar man letar bland ligger i Vintergatan eller om även andra galaxer ingår i sökområdena. De stjärnor som syns för blotta ögat tillhör väl mest Vintergatan. Granngalaxen i Andromeda är ju rätt disig utan kikare.visa
Bestäm jordens medelhastighet i m/s i sin bana runt solen. Jordens avstånd till solen är 0,15 ⋅1012 [m] . Antag att jordbanan är cirkulär.visa
Jag har två huvudfrågor. Hoppas att ni kan svara så snabbt som möjligt och tackar på förhand! Hur skyddas astronauterna från strålningen i rymden? Vilka lösningar används och varför? Finns det några nya lösningar på gång? Är det stor skillnad i strålningsintensiteten vid jorden jämfört med ISS?visa
Jorden snurrar med olika hastigheter vid polerna och vid ekvatorn. Påverkas vi av hastighets skillnaden?visa
Hur går ett experiment för att undersöka den kosmiska bakgrundsstrålningen till? Kan man på egen hand utföra några undersökningar och i så fall vilka? visa
Såg en dokumentär om Stephen Hawking förra fredagen. Förutom en massa intressanta saker så var det en grej jag fastnade för och blev fundersam över. Det var en del när man jämställde jorden som kretsar kring solen med en boll som ligger på en duk. Om man då rullar en t.ex. peng på den här duken så kommer den att rulla runt kulan eftersom det bildas som en slags tratt. Pengen symboliserar då jorden som kretsar kring solen. Hoppas jag lyckats förklara ordentligt. För nu undrar jag. Har man lyckats bevisa att det är så genom några experiment eller är det bara en teori? Och kommer jorden till slut precis som kronan falla in i solen?visa
Hej! Hur långt ut sträcker sig solsystemet? Är det så långt som till den punkt där vår närmaste stjärnas gravitation är starkare än solens eller är det till nå't annat avstånd? Man letar efter exoplaneter som roterar kring avlägsna stjärnor, men anser man att det inte finns några härifrån och dit eller är det av längtan att finna planeter med möjligt liv man letar så långt bort? (Det blir lite som när matematikerna letar efter allt större primtal: man hittar nya och större men kanske inte alla m e l l a n de funna primtalen.)visa
Hej och tack för en jättebra sida! Vilka är ni som svarar på frågorna? Är det era jobb eller gör ni det på fritiden?? Nu till mina frågor: 1. Keplers samband (t^2/r^3)=(4*pi^2/GM)kan man ju använda till mycket problemlösning. Men gäller det här både för t.ex. planeter kretsande kring solar, månar kretsande kring planeter och t.ex. satelliter kretsande kring jorden? Spelar det alltså ingen roll vad planeten, månen eller satelliten själv väger så länge man vet centralkroppens massa M? 2. Vad är egentligen centripetalacceleration? Jag förstår inte riktigt...Om man t.ex. snurrar en vikt i ett snöre i konstant fart, var är accelerationen?visa
Hallå Har en fråga om ljusår. Om du obersverar en sjärna på 5 miljarder ljusårs avstånd; är det då 5 miljarder ljusår till stjärnan nu eller när ljuset lämnade stjärnan (då var ju avstånde mindre än nu)? Marcusvisa
Hej! Jag undrar om mörk materia kan precis som vanlig materia, kollapsa till ett svart hål? Hur skulle det i såfall "se ut" och påverka sin omgivning?visa
Hej hej! Jag läste lite om ljusets aberration och om hur stjärnor ser ut att vara på en annan plats på himlen än vad de egentligen är. Aberrationen skulle bero på att jordens rörelse får oss att uppleva det som om ljuset kommer in med vinkel, eftersom jordens bana nästan ligger i öst-väst-plan så kan jag förstå att stjärnans position blir förskjuten i väst- och östled men jag läste att det även kunde se ut som om stjärnorna vandrar i nord- och sydled. Jag kan inte förstå det här då jorden aldrig färdas norr eller söderut. Skulle du kunna hjälpa mig med att förstå det här? Tack på förhandvisa
Är det möjligt att se månen som en ”båt” i Sverige? Jag själv har funderat på hur det ser ut när det är midvinter och solen befinner sig under horisonten norr om polcirkeln och månen befinner sig så långt norr ut från ekliptikan som den kan, passerar den då inte över solen vid nymåne och belyses från undersidan så att månfasen ser ut som en båt? visa
Hej! I min ungdom angavs att antalet atomer - eller var det partiklar? - i universum till max 10^80. Jag vet inte hur man kommit fram till det (ev har jag en gång vetat det). Gäller det värdet än i dag? Och vad beskriver det: Atomer eller enskilda nukleoner och elektroner etc. Med tanke på antalet neutriner som verka vara i omlopp så undrar jag om dessa är medräknade? Och fotoner antar jag inte räknades in??(Gravitonen var kanske inte påtänkt?!) Och: Hur stor är universums massa? Dess energi? Jag har bara sett procentsatser på det som är synligt resp mörkt. Vilka är värdena att räkna på? Och när man anger t ex energin, hur stor är potentiell resp kinetisk? Massa är ju koncentrerad energi, så det skall väl räknas in och om det med!visa
Varifrån får man den andra brännpunkten i planeternas banor (där den första är solen). Alltså, varför blir det eliptiska banor? För om det bara finns en brännpunkt så blir det väl en cirkel?visa
Jag har en fråga angående Bigbang-teorin. Varför "tror" man att hela rummet expanderar och inte att massan expanderar i ett rum? Vilka mätningar bygger man detta på?visa
Galaxer verkar ha en rätt så konstant form, d v s rotera med en konstant vinkelhastighet. Det verkar inte gälla för planeterna kring solen; Keplers lagar gäller således för ett solsystem men inte för ett galaxsystem. Hur förklaras det?visa
Min lärare förklarade rödförskjutning som man upptäckt när man studerat strålning i rymden där fotonernas våglängd ökar ju längre de färdats genom universum. Men min lärare kunde inte svara en fråga som jag hade. Tittar man på formeln E = hc/(lambda) så ser man att ljusets energi blir mindre när våglängden ökar. Vart tar den energin vägen? Var/när sker rödförskjutningen? Sker den faktiskt eller är det bara en teori som aldrig blivit bevisad?visa
Hej. Jag undrar om det är någon skillnad på meteor, meteorit, asteroid och komet? och i så fall vilka är skillnaderna?visa
Hej, jag har hittat fakta om pulsarer. Det står att om en pulsar befinner sig i ett dubbelstjärne-system, så kan sekundärstjärnan överföra materia till pulsaren. Detta kommer att leda till att pulsaren kommer rotera snabbare. Hur kommer det sig? Den borde väl rotera långsammare, med tanke på rörelsemängden.visa
Jag hörde att vintergatans centrum befinner sig i riktning genom skyttens stjärnbild. Jag har svårt att förstå stjänkartor. På vilken breddgrad, hur långt söderut, måste jag vara för att se skytten året om? Och vilka månader kan jag se skytten ifrån göteborg?visa
Föds det fler stjärnor än det dör i universum? Kommer det att innebära slutet för universum om det dör fler stjärnor än det föds?visa
Hej! Universum består av mörk materia, mörk energi, strålning och materia och på något frågesvar finns procentsatserna. Kommer procentsatserna att vara konstanta framdeles eller, om de ändras, hur går utvecklingen i det långa loppet? Även om vi kommer på vad mörk materia är så gäller frågan om dess procenttal ändras.visa
Finns det någon eller några platser i solsystemet där jordens dragningskraft är precis lika stor som solens dragningskraft?visa
Hej! Jag ska precis börja läsa fysik breddning 50 timmar och jag är intresserad av astrofysik. Har ni några förslag på ämnen jag kan specialisera mig i? Skolan har ett hyfsat teleskop jag kan låna när jag vill, men jag har ingen aning om vilken undersökning jag skulle kunna genomföra med det. Mina lärare vet inte heller riktigt, möjligen mäta en planets omloppstid eller liknande. Jag skulle uppskatta några tips och idéer väldigt mycket. MVH Helenevisa
Har lite funderingar kring exoplaneter. 1 Vilka är dagens begränsningar att hitta nya planeter?
2 Vilka möjligheter finns att bestämma deras egenskaper?
3 Kan man säga ngt om deras atmosfärer?
visa
Jag har hört att det tar en miljon år för en ljusstråle att färdas från solens centrum till ytan. Detta ska tydligen bero på solens höga densitet. Är detta rimligt?visa
Bakgrundsstålning är ju likformig i alla riktningar. Men är den det oavsett var i universum man befinner sig? Eller påverkas "likformigheten" ju närmare exempelvis en stjärna med solvind man kommer?visa
Hr diskuterat allmänna relativitetsteorin med mina elever, då främst krökningen av rymden och ljus. Hur stora effekter kan krökningen ha på ljuset? Kan ljuset från en avlägsen plats i universum krökas pga detta så att ljuset aldrig når oss?visa
Hej! Jag undrar om ämnessammansättningen i en planets atmosfär har betydelse för atmosfärens färg? Gör syret i sådana fall Jorden blå? Tack på förhand! /Annavisa
Hej! Jag har några frågor angående ett skolarbete. Skulle vara tacksam för svar. 1. Man vet att stjärnor föds ur stora nebulosorna, men hur vet man det? 2. När en stjärna som är ungefär i solens storlek har blivit en rödjätte, vad händer efter det? 3. Stjärnor består ju av väte som via fusion omvandlas till helium, hur vet man det här? 4. En stjärna har ju en speciel livscykel, hur vet man just att denna livscykel är som den är. Hur vet man t ex att stjärnorna övergår i olika faser? 5. Hur kommer det sig att vissa stjärnor får solsystem och vissa inte? Hur vet vi det?visa
Aftonbladet berättade för ett par dagar sedan om en 'Planet som liknar Jorden'. Kan ni berätta lite mer om upptäckten?visa
Hur kan man veta att jordens ålder är 4,6 miljarder år?visa
hej hej jag håller på med ett projektarbete om big bang och skapelsen. mitt syfte är att se om teorierna skulle kunnat samverka. min fråga är vad GUT är? och vad det hade med bigbang att göra? och om ni vill så får ni gärna ge mig lite förslag om vad som säger mot och för en samverkanvisa
Tja, jag läste att när en massiv stjärna dör och övergår till ett svarthål en s.k. supernova så kan energi skickas ut i form av gravitations vågor. ibland kan det röra sig om så mkt som 10^44 joule. Vart kommer denna energi ifrån är den totala massan mindre efter?visa
Hej, undrar bara hur kan ett svarthål bli elektriskt laddad?visa
Finns det någon uppskattning av universums, det synligas resp totalas, massa? Har fotonerna gravitationsegenskaper? De påverkas av gravitation, men kan de attrahera andra partiklar med 'egen' gravitation?visa
Hej! Stora stjärnor avslutar ju sitt liv som en supernova, vad är mekanismen bakom det faktum att dei slutstadiet (när fusionsprocessen skapar järn) imploderar för att sedan explodera, gravitations energin verkar väl inte repulsivt??visa
Hej, jag undrar hur man räknar ut galaxernas hastighet på väg bort från oss samt deras rödförskjutning. hoppas ni kan hjälpa mig och om det är några konstanter med kan ni väl skriva värdet på dem. tackvisa
Jag har två funderingar, först så undrar jag på vilket sätt solfläckarna påverkar klimatet på jorden? Min andra fråga handlar om Rayleighspridning, vad är det och kan man se det?visa
Hej! Är det sant att om man kollar ut på Universum så ser det likadant ut i vilket riktning man än kollar? I så fall, hur kan man då upptäcka nya galaxer? Jag läste nyligen att ny galax har upptäckts. Den heter "Sombrero galaxy" och har cirka 2,400 stjärnor med hälften så liten massa som vår sol. P.S Isaac Newton hade skrivit många olika teorier om gravitationen men har han skrivit om hur den fungerar? Var kan man hitta informationen i såfall?visa
Hur beräknar man hur lång rotationstid en planet har runt sin egen axel?visa
Hej! jag har en fråga om Saturnus ringar. Hur uppstår det "svarta bandet" Cassinis delning i ringarna? Jag vet att det beror på störningar från månarna men skulle veta mer om det.visa
Jag gör ett skolarbete om beboliga zoner: Det avstånd från en stjärna som skulle vara beboligt om man hade en lämplig planet (en planet liknande jorden). Hur beräknar man värmestrålningen, radioaktiva strålningen, röntgenstrålningen och UV-ljuset från en stjärna till en planet på ett visst avstånd? Finns det något samband mellan värmestrålningen i en viss sektor från stjärnan, stjärnans storlek, stjärnans spektralklass och avståndet till den "beboliga" himlakroppen? Mellan vilka temperaturer kan man leva? Hur mycket värme- / ultraviolet- / röntgen- / gammastrålning absorberar ozonlagret från en atmosfär liknande jorden? Hur mycket ultaviolet- / röntgen- / gammastrålning kan man leva med utan hälsorisker? Vad ska jag mer tänka på? Väldigt tacksam för svar. Tack för mycket bra tidigare svar! Hoppas ni ytterligare en gång överträffar mina förhoppningar.visa
Alla planeter som har en lutning har årstider. Men borde inte själva årstiderna bero på att ett område får olika mängd energi ifrån solen beroende på vart i året dom är. Och jag undrar också om det är möjligt att räkna ut hur mycket energy en plats får som är X° från ekvatorn, och planeten lutar Y°. är det möjligt?visa
Hej! Jag jobbar med ett arbete om universum. Jag undrar över om universum har en början och ett slut. Har det det? Tack på förhand!visa
Hej, jag skulle vilja veta varför jorden stannar kvar i sin omloppsbana och varför den cirkulerar runt solen.visa
Hej! Jag gör ett arbete om svarta hål, men jag kan inte hitta någonstans om svarta hål dör. Kan svarta hål "dö" eller försvinna? eller finns dom i rymden hela tiden? Isåfall borde ju rymden vara full av svarta hål... Snälla svara på min fråga kram Annavisa
min fråga gäller stjärnorna, jag undrar om ni vet hur man beräknar mini-massan i stjärnor innan fusionen sätter igång, i tex en formel eller nåt, en formel skulle uppskattas. sen har jag en annan, det gäller en stjärnas livstid, hur man räknar ut den med hjälp. helst skulle jag villa kunna räkna in dom olika kraft konstanterna i dessa beräkningar men går det inte gör det ingetvisa
hur väl överensstämmer deras ekvatorialplan: vintergatan, Solen och Jorden?visa
Hej, en astronomisk fråga, men då frågelådan 'Fråga en astronom' inte fixat sin server än så...: Vintersolståndet är, om jag fattat rätt, en punkt och i år inföll då 21 dec årets kortaste dag. Men årets längta natt kan den också fastställas, och är det i så fall natten till den 21 dec eller natten efter 21 dec. Finns nå'n regel som visar hur man räknar ut dessa data, liksom motsvarande tider för sommarbruk..?!visa
Jag undrar en sak, jag har diskuterat en sak med mina kollegor och det rör rotationshatigheten hos neutron-stjärnor. Jag hävdade att deras ökade rotations hastighet beror på samma fenomen som blir om man sitter i en kontorsstol och snurrar med benen rakt utsträckta och sedan drar in dem, hastigheten ökar. Vid en kollaps av en stjärna minskar radien snabbt och rotationen ökar pga minskat rotations moment. Eller?visa
Hej. En geostationär satellit kretsar på 36 000 km höjd över jordytan vid ekvatorn. Om man vill göra en månstationär satellit: är det jorden som är denna satellit? Om inte så är frågan vilket avstånd den skulle hamna på?visa
Om man antar att vårt solsystem har ett gemensamt ursprung. Trots detta är planeterna mycket olika. Hur skiljer planeterna sig åt?visa
När vätet i centrum av en stjärna av solens storlek är slut, och helium bildats, expanderar solen till en röd jätte. Stålningsenergin avtar, den utåtriktade kraften minskar således, medan gravitationen kvarstår. Men varför expanderar då stjärnan?visa
Om en planet lika stor som Jorden närmade sig Jorden på kollisionskurs, hur nära skulle den komma innan vi märkte något? Vad skulle vi märka först – förutom att den syntes? Skulle vi dö av jordbävningar, läckande atmosfär eller skulle vi klara oss till själva ”smällen”?visa
När man räknar med Newtons allmämma gravitationslag visar det sig att jordens gravitationskraft på månen är 2*10^20 N och solens gravititionskraft på månen är 4*10^20 N. De är alltså i samma storleksordning, vilket förvånar mig. Första tanken är då att månen borde dras ur sin bana runt jorden av solen. Varför är det inte så?visa
Jag undrar vad som skulle hända om månen plötsligt "försvann", alltså förflyttades så att dess gravitation t.ex. inte längre påverkade jorden eller någon annan himlakropp i solsystemet. Jag har hört att jorden skulle rotera snabbare b.l.a. men stämmer detta verkligen och varför i sådana fall? Vad skulle hända mer?visa
Hur kan en klotformig stjärnhop vara stabil? visa
Enligt teorin skapades universum i en sk "big bang". Det måste ju rimligtvis betyda: Ur ingenting skapades allting! Finns det någon teori som ger en god förklaring om hur detta fungerar!?visa
Varför antar man att kolbaserat liv är den enda formen av liv? När forskarna ser en planet verkar det som om de avfärdar den direkt som en potentiell livs källa, om kolbaserat liv inte kan leva på den. Universum är ju stort och kombinationerna är ju oändliga, det kanske rent utav är så att kolbaserat liv är det som är sällsynt. Om man försökte räkna ut hur andra former av liv skulle kunna se ut så skulle man väl kunna få fler möjligheter när man letar efter liv? Man borde väl i alla fall inte avfärda planeten bara för att den inte kan uppehålla kolbaserat liv? visa
I astronomin har vi talat om neutronstjärnor, och begreppet degenerationstryck dök upp. Jag har hittat flertalet sidor inom ämnet där begreppet nämns, men någon närmare förklaring av vad det innebär har jag inte kunnat hitta. Jag undrar om jag kunde få lite tips om var jag kan fördjupa mig i detta ämne, alternativt vad det heter på engelska så jag kan söka efter det även på detta språk.visa
Jag har hört att jordens rotationshastighet långsamt saktas ner, en sådan minskning (även om den är nära oändligt liten) tycks orimlig för mig eftersom rymden är som bekant vakuum, vilket betyder att inget kan bromsa upp oss. Har jag rätt, eller, minskar vår hastighet (om än mycket litet)?visa
Hej! Jag undrar varför alla planeter i vårt solsystem ligger nästan i samma nivå (den planet som aviker lite är är Pluto). Beror det på solen eller är det en ren slump?visa
När vi på jorden analyserar det ljus som når oss från stjärnorna och andra objekt i rymden, vilken slags information kan vi då få ur denna analys av ljuset?visa
Hejsan! Jag skulle vilja ha lite fakta om stjärnan Canopus i Argo. MVHvisa
Jag håller på med att utreda hurvida månlandningen, år 1969, var fejk eller inte. 1. Ett av argumenten som brukar tas upp är att det inte syns några stjärnor på någon av bilderna från tiden på månen. NASA påstår att solensljus är såstarkt att alla andra ljuskällor(stjärnor) inte syns. Min fråga är: Är detta möjligt? tacksam för svar...visa
Hej!! jag håller på med ett arbete om solvinden i en astronomi kurs. Så jag skulle vilja veta lite grundläggande fakta om solvinden och skulle dessutom vilja få tips om bra länkar där jag kan läsa lite om solvinden. och vad den har för efekter på saker och ting. För de sidor som jag har hittat står det inte specielt mycket om själva solvinden.visa
Om jag vill bestämma avståndet till närmsta stjärna med hjälp av parallaxmetoden, vilken minsta förstoring ("med bibehållen skärpa") skulle då behövas? Hur ska man tänka?visa
Hur kan man beräkna massan för någon planet i vårt solsystem. För att beräkna massan för t.ex. Mars måste man ju känna till banhastigheten och avståndet till solen. men även solens massa måste ju vara känd, samt den gemensamma tyngdpunkten. Dom två första variablerna kan man säkert mäta sig till. Men hur gör man sedan?visa
Hej, jag har ett specialarbete om moderna kosmologin, när började den?visa
Vad är en asteroid? visa
Eftersom all materia härstammar från bigbang (även vi) hur är det då möjligt att man kan se ljuset från 300.000 år efter big-bang (Ca 15 miljarder år sen). Jag menar vi själva var ju med vid "explosionen" borde inte då ljuset från Big-Bang ha hunnit långt förbi oss (under dom 10 miljarder år det tog förrän vi populerade jorden) och fortsatt ut i universum?visa
Hej! Jag skulle vilja veta om det finns en lite enklare formel för att räkna ut solens position dvs vinkel upp & i sidled från en viss plats på jorden vid en viss tidpunkt. Det jag har hittat har varit ganska avancerade formler, jag skulle bara vilja veta med en noggrannhet på 3-4°.visa
Är vår måne en "äkta" måne, som t.ex. Jupiters Europa. Är det inte så att Solen har ett betydligt större inflytande på vår måne än vad Jorden har. Kan man kalla Jorden/Månen den "duppelplanet". visa
En fråga, som kanske närmast är astronomisk, men på den frågelådan pågår server-/webarbeten: Hur många stjärnor finns det inom 50 ljusårs radie??visa
Jag har en fråga om solsystemet. Alla planeter har ju olika medelavstånd till solen, jag undrar om det finns något samband mellan planetens omloppstid och dess medelavstånd till solen? Jag har själv läst på lite och kommit fram till att omloppstiden ökar med avståndet, hur ser det sambandet ut? Vinns det något liknande mönster i planeternas medelfarter?visa
Frågan är ställd av oss lärare här! Vi diskuterade vilka faktiska mätningar man gör när man bestämmer avståndet till en stjärna med parallaxmetoden....alltså hur görs verkligen mätningen mer exakt?!visa
Kräver det mer energi att sända en sond till Merkurius än Mars? Måste man "bromsa" sonden för att komma till Merkurius? Om man accelererar kommer ju sonden längre från Solen.visa
Vi ska göra ett projektarbete om universums storlek, och vi undrar om det finns någon lämplig litteratur som ni kan rekommendera inom detta område?visa
Kan någon visa hur man löser följande uppgifter. De skall lösas på sånt vis som de på antiken löste dem, dvs utan trigonometri. Ev. måste man kanske ta vissa uppgifter som givna tex, jordradien? 1. Beräkna avståndet till månen om månens vinkel på himlen är exakt en halv grad. 2.Man uppmätte vinkeln mellan solen och månen till en rät vinkel minus en trettiondel av en rätvinkel. Hur många ggr större än månen trodde man att solen var? 3.a Månskuggan är total under halva förmörkelsen, hur stor är då jordskuggan i förhållande till månen? b. Visa varför jordens diameter=summan av jordskuggan och månens diameter c. Hur många gånger större än månen är jorden enligt dessa beräkningar? d.Hur många gånger större än jorden var i såna fall solen, enligt antikens vetenskapsmän?visa
Vad är egentligen den "starka kraften" för något? Kan man jämföra den kraften med gravitationen? Och måste planetbanor var eliptiska? Finns det ingen möjlighet att en planet kan ha en absolut rund bana runt någon stjärna?visa
Hur har man kommit fram till jordens ålder? Jag känner till graniten som man beräknat till 3,8 miljarder år, men hur kom man fram till att jorden var 4,6 miljarder år? Tack på förhand!visa
Vad anser man att det finns utanför universum? Om det inte finns något "yttre rum" som universum kan expandera i, så borde man väl inte heller kunna se universum utifrån eftersom det inte upptar någon plats. Skulle man kunna likna det vid att vi bor i en singularitet? /Tack för en toppensida!visa
Hej! Jag undrar över hur man räknar ut hur gammal solen är, hoppas någon kan svara på det?visa
Hej! Jag håller på med ett specialarbete om universums ålder, och jag undrar hur de fullständiga beräkningarna för detta ser ut?visa
Jag har någon gång hört att det finns fysiker som är av åsikten att vårt solsystem och vår vintergata kan vara en annan världs elementarpartiklar. Detta är en tanke som tilltalar mig mycket, universum är oändligt och ett solsystem/galax är ju inte helt olikt en atom eller molekyl till uppbyggnaden. Jag har letat mycket efter skrivet material om detta men har inte hittat något. Har du någon aning om vart det går att hitta något om detta. Skulle vara evigt tacksam om du kanske kunde tipsa mig om en webadress eller bok.visa
hej. hur kommer det sig att svarta hål är svarta?visa
Jag håller på med ett fördjupningsarbete där jag har ställt mig en frågeställning som jag ska svara på. Jag ställde mig frågan; Kan det i framtiden vara möjligt att bosätta sig på Mars? Och isåfall, Vad är det som talar för att det skulle kunna gå? Vilka förutsättningar finns det? Mycket tacksam för svar!visa
Hej Jag undrar var jag kan hitta information om hur vädret har och kommer att förändras? Vilka teorier finns det mm Tacksam för svar mvh Sofievisa
Hej! Jag tänkte ställa några frågor till er, om stjärnan Mira/Valfisken. *Varför är stjärnan Mira/Valfisken en variabel stjärna? *Var befinner den sig i Hr-diagramet? *När är den som ljusstarkast? *Har ni någon bild på den, som ni kan vissa, som beskriver hur det ser ut? Tack på förhand!/A*visa
vad är det för speciellt med polstjärnan? vad har det för färg? vad heter polstjärnan på engelska och hur gammal är den?visa
Vilka är kosmologernas verktyg för att se ut i rymden, och hur fungerar de? Vilken information kan de ge? Har även läst att gravitationen nyttjas för att se längre ut i rymden, hur fungerar det?visa
Jo jag läste nyligen i illustrerad vetenskap om att man tror sig ha upptäckt en ny form av himlakropp nämligen en "kvarkstjärna"... alltså en himlakropp bestående av fria kvarkar. Är de inte så att om man försöker separera ett kvarkpar så krävs så mycket energi att det bildas ett nytt kvarkpar, därför existerar inte fria kvarkar?visa
Varifrån kommer vattnets rörelseenergi som månen påverkar tidvatten med hjälp av gravitationskraften?visa
Hej! Eftersom astronomifrågelådan är ur funktion så tänkte jag ställa min fråga till er istället. Den lyder: Vilka planeter är möjliga att se på natthimlen nu (november -02), vart på himlen bör man titta samt vilken tid på dygnet bör man titta?visa
Jag har sett ett antal motargument för big bang teorin på internet. Dessa verkar dock vara felaktiga och bygga på feltolkningar av okunniga personer. Jag skulle vara tacksam om ni kunde komentera dessa. Samtliga argument är hämtade från: http://www.genesis-vus.se/faq/bigbang.htm 1. Big Bang förklarar egentligen inte hur materia/energi uppstod; den utgår från att det fanns, och att det sedan exploderade. 2. Enligt Big Bang-teorin befann sig universum "före" själva smällen i ett tillstånd av singularitet, dvs en liten liten liten prick med oändlig täthet, med volymen noll. Tyngdkraften i denna oändligt täta singularitet borde därför ha varit oändligt stor. Vad var det som bröt denna oändliga tyngdkraft och fick allting att explodera? 3. Eftersom universum expanderar (enligt Big Bang), betyder det att all materia kommer längre och längre ifrån varandra. Vad var det som ändå fick materia att "klumpa" ihop sig och bilda planeter, stjärnor, galaxer m.m.?visa
Hej! Hur kan detta stämma? Nått som är oändligt stort är ju redan större än störst. Hur kan då något som redan är oändligt bli större? Tänker givetvis på vårat universum som utvidgar sig. Är det egentligen inte så att det bara är stjärnorna som försvinner bort från oss? Något som redan är oändligt kan ju logiskt sett inte bli större, för skulle något expandera så måste ju detta "något" vara ändligt. Om vi nu ändå utgår från att universum är oändligt, var den det även den första microsekunden efter sin födelse? Mvh Jonasvisa
Tror ni att människan har varit på månen? Tack för att ni delar era tankar.visa
Hej! Jag håller på med ett arbete om månlandningarna. Jag undrar följande: varför finns det skuggor i olika riktningar på foton från månen, om deras enda ljuskälla var solen? Hur kan en astronaut i skuggan av en månlandare vara i ljus? det finns något som heter VanAllen-bältena. Hur kunde astronauterna passera strålbältet utan att bli sjuka? Tacksam för svar! visa
Jag har både hört att gravitationen skulle vara den starkaste naturkraften men jag har också hört att det skulle vara den svagaste. Vilket stämmer? visa
Hur fort rör sig galaxerna ifrån varandra ?visa
vilka bevis finns för att den tionde planeten existerar ?visa
En fråga om Pluto och dess måne Charon: Jag läste igår att man hittat en ny himlakropp bortom Pluto, ungefär hälften så stor. Detta kanske inte är så konstigt - ni har på liknande frågor svarat att det finns gott om sådana kroppar i solsystemets utkanter. Vad som är lite underligt för mig är hur Pluto fått sin måne, vilken milt uttryckt är stor jämfört med moderplaneten (ungefär som om Jupiter skulle ha Neptunus som måne). Hur har Pluto lyckats fånga in Charon in en bana runt sig när Pluto har så svag gravitation - Charons tröghet borde ju förhindrat detta eller har de bägge himlakropparna bildats samtidigt?visa
Jag undrar hur bra upplösning Hubble-teleskopet skulle ge om det riktades mot jorden. Dels om man bortser från luftens "störning", dels som det är. Hur små detaljer (storleksordningen) skulle man kunna se? visa
Hej Min lärare sa en gång att det förmodligen fanns mörk materia i universum ,men att inget ännu riktigt har sett det. Hur hänger det ihop?, hur kan man påstå att något finns om man inte har observerat det. Vad är det som stärker dem teorierna? Måste man inte överenstämma teori med verklighet? //konfunderadvisa
Hur ser en pulsar ut om man studerar den med teleskop? Ser man att den roterar fort?visa
Hej. Jag har funderat lite kring svarta hål och utrymmet runt som kallas "händelsens horisont"(the event horizon på engelska). Enligt min uppfattning så är det exakt på den plats där ljusets hastighet motsvarar 0, pga att dragningskraften från "hålet" och ljusets vilja att sträva vidare precis nullifierar varandra. Men hur kan detta stämma, om ljusets hastighet i vakuum(c) är konstant? Eller kan man endast räkna med c om inga yttre krafter påverkar ljuset? Vad händer när ett objekt av någon typ kommer precis på detta stället? om det t ex var en planet, och man kunde "se" när det hände, skulle den del av planeten som befinner sig innanför vara "osynlig"(efter som ljuset inte kan fly)? Aja, tack för en bra frågelåda. :) // Ericvisa
Kan man kryssa på solvinden?visa
Olbers pardox säger att himlen borde lysa mycket intensivt,som på solen, om universum är oändligt och stjärnorna är någorlunda jämnt fördelade i rymden. Så är ju tydligen inte fallet och det har bla. förklarats med att universum inte funnits för evigt och att ljuset från avlägsna stjärnor helt enkelt inte nått hit än. Betyder detta, om jorden överlever så länge, att himlen kommer bli ljusare med tiden?visa
Hej. Hur går det till när man mäter avståndet till stjärnor och annat som ligger ofattbart långt bort? Hur långt bort (i ljusår) kan man egentligen mäta?visa
hejsan jag undrar vad en globul är och om ni kunde berätta lite om denvisa
Jag arbetar med ett specialarbete om några av de utvecklingsteorier som finns gällande universums utveckling. jag har hört talas om ett forsknings projekt som kallas "Boomerang" vad det för något? Extremt tacksam för svar!! visa
En fråga till! Deltar den mörka energin i universums expansion? Svara så fort som möjligt tack på förhand!visa
Vad vet ni om Quintescence-teorin, berätta allt!! Mvhvisa
Hej! Einstein övergav ju sin kosmologiska konstant då han upptäckte att universum skulle expandera p.g.a den. För man trodde inte att univerum expanderade då. Varför skulle universum expandera p.g.a den kosmologiska konstanten, då den bara skulle motverka gravitationen? Hur fungerar hans teori på denna punkt?visa
Hej! Jag har läst att det finns en möjlig bild av universum som oscillerande. Om vi skulle förutsätta att detta stämmer, finns det då någonting som utesluter att universum redan kollapsat till en singularitet ett antal gånger, för att sedan födas om igen..?visa
Hej! Jag undrar om du kunde berätta lite om de tre olika typerna av supernovor......visa
Ett av era tidigare svar angående mörk energi och dess verkan i universum har konfunderat mig... Först står dår " Orsaken till accelerationen är troligen att universum nu inte domineras av materia, utan av en egenskap hos vakuumenergi eller mörk energi." Senare i samma svar står det att den mörka energin idag inte alls deltar i universums expansion. Hur hänger dessa två påståenden ihop? Om den mörka energin dels är konstant och dels har fått ett allt större inflytande, kan det kanske bero på att den mörka energin ökar ju mer universum expanderar för att 1. de föremål som ger upphov till gravitation kommer längre och längre ifrån varann och på så sätt minskar i sin verkan, eller 2. det blir mer vakuum och alltså mer vakuumenergi. Om den mörka energin påverkat lika mycket i universums ungdom som (om jag fattat det hela rätt) den gör nu hade den då motverkat gravitationen så mycket att planeter m.m. inte hade kunnat bildas? visa
Vad menas med att universum i en tidigare epok var strålningsdominerat?visa
Hej,jag undrar om den mörka energin deltar i universums expansion, vilka säger att den gör det, vilka att den inte gör det. Vad skulle det innebära om den inte gjorde det? Vad innebär Einsteins kosmologiska konstant? Det står i en bok jag har att gravitationen inte uppkom förrän förtätningarna i stoftmolnet var tillräckligt stora. Hur uppkom förtätningarna om det inte var med gravitationens hjälp?visa
Hejsan jag undrar vad stjärnor består av för ämnenvisa
En fråga av astronomisk karaktär den här gången - i filmen År 2010 ser man hur en supercivilisation förvandlar Jupiter till en stjärna genom att öka dess massa. Borde inte gravitationen ha ökat också och helt enkelt sugit in månen Europa i "Jupiter-stjärnan"? Min andra fråga gäller helt enkelt hur många jordmassor det krävs för att tända en stjärna - jag har sett uppgifter om minst 3000 jordmassor men vet inte om dessa stämmer. Jupiters massa skulle i så fall behöva ökas ca 10 ggr - om detta vore möjligt skulle i så fall Jupiter verkligen bli en liten stjärna som i År 2010?visa
Jag undrar vad det finns för verkande krafter mellan galaxerna, förutom tyngdkraften. Jag skulle dessutom vilja veta vilka teorier som finns om den kraft som håller galaxerna på plats i sina banor. (M.a.o. vad som motsvarar hur Vintergatans förmodade svarta hål håller dess solsystem på plats i sina).visa
Den s k kosmiska bakgrundsstrålningen finns ju hela tiden närvarande. Enligt forskare m fl är denna strålning en rest från Big Bang. Hur kan då strålningen fortfarande finnas kvar - den borde ju ha varit en puls som sedan länge passerat förbi vår nuvarande plats i universum. Om strålningen fortfarande finns kvar måste det ju finnas något som fortfarande ger upphov till den, dvs en källa. Hur förklarar man detta?visa
Jag skulle hemskt gärna vilja ha en redogörelse om universums storlek med hjälp av den allmänna relativítetsteorin. Erat tidigare svar inkluderar nämligen inte tyngdkraften. Jag anser mig ha tillräckliga kunskaper för att förstå ett eventuellt svar.visa
Hej Hur många sätt kan ett svart hål bildas på? Tack på förhand mvh Sofievisa
Hejsan! Jag har några frågor om månen som jag skulle bli väldigt glad om ni kunde svara på! * Vad är månen egentligen? * Varför är det ingen som åker till månen idag? Är det möjligt för oss att ta oss dit egentligen? * Hur uppstod månen? Finns det olika teorier om det? Hur har den hamnat där den är? visa
Om man tänker sig att man "placerar" 2 st månar bredvid varandra så att de är i kontakt med varandra, kommer då kraften mellan dessa kroppar vara så stor att de "smälter ihop"? Det borde den väl inte kunna vara i och med att de inte har någon fart mot varandra. Borde man inte ha observerat sådana här månpar i sådana fall?visa
Hej, jag undrar över vilka krafter som påverkar galaxerna som helheter och hur dessa fungerar. Vilka teorier/undersökningar finns om detta?visa
vilken är den grundläggande teorin till att det finns svarta hål?visa
Det finns tre teorier om universums utveckling; ballongmodellen, ett platt universum och hypersadeln. Skulle ni kunna förklara dem lite närmre och motivera vilken av dem som är mest trolig. Tack på förhand!visa
Mitt specialarbete handlar om liv i universum. Jag undrar om ni kan ge några tips på bra internetsidor eller annan litteratur där jag kan finna fakta om detta?visa
Min fråga gäller universum, hur stor del av universum känner vi egentligen till? Kanske en omöjlig fråga men jag hade verkligen uppskattat ett svar! //Martinvisa
hallojs! vi håller på med ett skolarbete och jag skriver om kräftan... altså stjärntecknet kräftan..!! Och jag undrar vilken färg stjärnorna i det tecknet har.... och på vilket avstånd från solen de ligger. M.V.H. charlotte & jennievisa
Hur långt är ett ljusår och vad är jordens banradie?visa
Hej, Jag har ett par frågor angående universiums expansion. 1. Alla galaxer rör sig bort ifrån varandra som ibland brukar illustreras med en ballong med galaxer på som blåses upp. Vår galax, Vintergatan, är medlem i den lokala galaxgruppen som i sin tur tillhör en större grupp. Avlägsnar sig även galaxerna i vår lokala grupp ifrån varandra eller är det grupperna som avlägsnar sig ifrån varandra? 2. Är det själva rumstiden som expanderar? Om det är så, varför expanderar rummet bara mellan galaxerna och inte mellan alla stjärnor? Om det var gravitationen som gör att Stjärnorna inte avlägsnar sig ifrån varandra, borde det krökta rummet runt vintergatan också hålla kvar de andra galaxerna? Om man hypotetiskt antog att man hade ett snöre mellan två galaxer som avlägsnar sig ifrån varandra, skulle snöret brista?visa
Vad skulle hända med Jordens rotatonsaxels stabilitet om Maanen inte fanns? Det finns de som paastaar att den skulle vobbla(discovery channel), är detta sant, och varför.visa

1a) Hur stort är universum (diameter)?

1b) Hur mycket materia tycks finnas?

2) Hur snabbt expanderar universum?

3) Hur stor är den nyupptäckta accelerationen?

Kan jag få med felmarginalerna på dessa svar?

visa
Jag skulle uppskatta all information gällande Drakes ekvation och dess innebörd. Hur man kan uppskatta och förklara värdet hos Drakes parametrar samt storleksordningen på N i ekvationen, är ekvationen relevant eller? Jag hoppas ni kan hjälpa mig med ett lättförsteligt svar om det går, var kan jag annars vända mig? Tack på förhandvisa
Hej!! Hur stor är sannolikheten att det finns anndra livsformer i rymden?? Är det möjligt att de har "besökt" oss?? tack på för hand!!!visa
Hejsan! Jag har en fråga om universums ständigt expanderande natur (med hastigheten c?). Jag vet egentligen inte hur säker man är på denna sak men teorin verkar vara accepterad av samtliga forskare? Beviset för universums ständigt expanderande tillstånd grundar väl sig just på galaxernas olika hastigheter där man även beräknat åldern på universum. Samt även avståndsförändringar till galaxer. Om vi då gör ett tankeexperiment att en person skulle befinna sig på solens avstånd ifrån mig. Jag observerar personen genom ett teleskop och upptäcker då att han/hon räcker upp handen. Detta har alltså inträffat åtta minuter tidigare. Tar vi ett annat exempel så har ljuset ifrån galaxhopen i Fornax varit på väg i 100 miljoner år när det når oss. Skulle någon observatör finnas på Fornax galaxhop och kika på jorden så skulle denne alltså se jordens kritperiod när dinosaurierna vandrade här (för 65-100 milj år sedan). Om någon observatör skulle kika på jorden från andromedagalaxen så skulle denne se till kvartärperioden (för 2 milj år sedan). Nu äntligen kommer då frågan: Tänk om universum inte expanderar utan vi ser helt enkelt mer av universum ju längre tiden lider. Kan det finnas någon substans i detta resonemang? När vi ser igenom en enorm teleskopkikare (ex Haleteleskopet på Mount Palomar i Kalifornien), eller en bild på en monitor som filmar ifrån en rymdsond så ser man endast en bild av det förgångna. Allt som vi kan se verkar med andra ord vara en projicerad bild som "hunnit fram till vårt synfält" enligt dagens vetenskap. visa
Vad är Strängteorier- M-teorin?visa
Kan en stjärna lysa brunt?visa
Hej! Efter att ha läst mycket om stjärnor på senare tid har jag en fråga som jag hoppas att ni skulle kunna svara på: Vad är egentligen de konvektionsströmmar som finns i stjärnor, och på vilket sätt leder de upp energin tilll ytan? Tack på Förhand// Andersvisa
jag har aldrig riktigt trott på slumpen, men efter att ha tittat runt lite på fråga lund-sidorna så verkar det som om att det är slumpen som är "den enda förklaringen". men varför är då allting så "perfekt" planeter & galaxerna roterar i perfekta elipser och om man skulle släppa en droppe vatten i rymden (så långt som möjligt från all gravitation) så formar den sig till en perfekt sfär. om varje atom skulle påverkas av någon slump så tycker jag det borde bli kaos, åtminstone om man gångar denna lilla slump med alla atomer som är inblandade. t.ex i vattendroppen, den borde inte formas till en perfekt sfär. eller? /mvh ted.visa
Hej! Jag har en fråga rörande nebulosor. Att nebulosor kan bestå av gas eller stoft har jag hört, men kan de två olika blandas så att nebulosan innehåller både gas och stoft? Och kan en nebulosa bestående av endast stoft utvecklas till en stjärna, eller gäller det endast gasmolnen? Tack på Förhand //Andersvisa
Kan man idag fasställa vilken ålder månen har? Om man kan det, borde det inte då gå att avfärda en del teorier om dess uppkomst?visa
International Space Station (ISS) är ju uppskjuten sedan en tid. Enligt uppgift skall denna, då den är färdigbyggd ute i sin bana runt jorden, lysa lika starkt som Venus. Jag undrar om den kommer att vara (eller redan är) synlig på våra breddgrader.Var skall man i så fall leta efter den på Himlen ?visa
La oss si at sola vår ble tryllet bort av en stor tryllekunstner. Hvor lang tid ville det da ta før det ble fullstendig kaos i solsystemet vårt? Ikke lang tid, kan jeg tenke meg. Jeg har jo hørt for eksempel at det som holder jorda i bane rundt sola, er gravitoner som fyker mellom disse, men dette kan ikke være ment bokstavelig, kan det vel? For hvis der finnes gravitoner, og disse er ansvarlig for tyngdekraften, ville det vel ta i hvert fall 8 minutter før vi merket virkningen av solas bortfall? Men det tar jo ikke 8 minutter! Har noen en forklaring?visa
Ni får ibland frågan om det finns några alternativa teorier till "big bang". Inte nångång har ni nämnt den religiösa "teorin". Fast det är klar, att prata om en högre makt, Gud, på en fysiksajt, det är väl som att svära i kyrkan ;) När jag läser era "förklaringar" om vad som fanns innan "big bang" (ingenting... ) så slås man av tanken att bang-teorin ju också är en sorts religion. Det måste ju krävas en mycket stor tro för att köpa "big bang" rakt av. Kanske större än de religiösas. Själv har jag inga problem med att kombinera "big bang"-teorin med att en högre kraft haft ett finger med i spelet... visa
Om jag med en MYCKET(!) stark kikare kunde titta på en planet som ligger t.ex. 100 miljoner ljusår bort, så skulle jag se hur den planeten såg ut för 100 miljoner år sedan, eller hur? Detta skulle i teorin innebära att jag med en tillräckligt stark kikare skulle kunna se "big bang". Men om jag nu står och tittar åt t.ex öster och ser "big bang" och sedan vänder helt om och tittar åt väster, ja då skulle jag också se "big bang", men dessa två "bangar" skulle ligga MYCKET lång ifrån varandra. Hur kan man förklara detta? "Big bang" var väl koncentrerad till en mycket liten punkt?visa
Enligt gravitaitonen så dras massa till varann, i mitten av varje massa (ex. jorden) så är det ingen gravitation för att det är lika acceleration åt alla håll. Eftersom det inte är någon gravitation så borde det inte vara någon rumtidskrökning heller. I så fall så borde det finnas ett sådant tillstånd i mitten av ett svart hål, eller?visa
Jo jag ställde en fråga för ett par dagar sen, frågan var kanske felställd eftersom svaret blev på något jag inte hade tänkt mig. Här är en omformulering: Är schwartzchild-gränsen för ett svart hål absolut eller beroende av observatörens läge.visa
Jag undrade om schwartzchild-gränsen är likadan(på samma radie) om man närmar sig ett svart hål, kommer man att kunna se ett svart hål om man kommer tillräckligt nära eller förbjuder den krökta rumtiden det?visa
Hej! Jag undrar hur man kan förklara vad en stjärnparallax är. Jag har sökt på internet,men förgäves. Tack på förhand.visa
Man säger ju att planeterna rör sig i elliptiska banor, förutom Merkurus vars bana är nästan eliptisk men ändrar sig lite hela tiden. Nu har jag hört att alla andra planeters banor ändrar sig på ett liknande sätt fast i mycket mindre utsträckning. Stämmer det?visa
Hur kommer det sig att Van Allen bältena heter som de heter?visa
Hej! Om jag har förstått rätt så bildas stjärnor från gasmoln ute i rymden. Men finns det olika sorters gasmoln, och bildar dessa i sådana fall olika sorters stjärnor?visa
när bestämde man första gången avståndet till en stjärnavisa
Ole Römer räknade ut ljusets hastighet m h a observationer av Jupiters månar från olika positioner på jorden i banan runt solen. Detta byggde på att han kände till jordens medelavstånd till solen. Hur och när bestämdes jordens avstånd till solen?visa
Hej. Jag har läst en hel del på denna sida och tycker ni verkar väldigt kompetenta. Jag är lite smått novis när det gäller fysik (vad ska man begära lixom). Jag undrar lite över det här med Maskhål, och när jag nu har läst massor om det på sciam så kommer en fråga upp hela tiden och den är: Vad egentligen är Exotisk Materia, eller också kallad Negativ materia. Och hur fungerar det? har den lägre energi än vacuum? Och hur är det möjligt, är det bara starka teorier eller e denna "materian" bevisad? Tack för en underbar site /Max Wvisa
hur mäter man avstånd i rymden mer än med ljusår? och om det finns något annat sätt hur går det i så fall till? visa
kan ett svart hål försvinna??? och i så fall hur?visa
I fredags läste jag en artikel i sydsvenskan om att forskare har bevisat att rymden är platt. Det stod också att detta bevisar att ljuset går i raka linjer och inte runda. Att universum är platt förstår jag men ljuset och rumstiden kan väl fortfarande krökas av gravitation från materia? Om jag inte minns fel har detta också redan visats när man vid solförmörkelser har observerat att stjärnor har fått nya platser på himmelen p.g.a att ljuset böjs av solens gravitationvisa
Jag undrar om ni har några bra tips om var man kan hitta information om gravitations linser. Särskilt information om hur man kan använda solen som en lins.visa
jag vill veta vad en asteroid är gjord av!!!visa
Planeter ger ett fast sken, stjärnorna "blinkar". Att det är optiska fenomen kopplade till vår egen atmosfär är jag helt införstådd med. Men vari ligger den exakta skillnaden. Har det med skillnader i avstånd att göra, att stjärnorna är ljuskällor, Det har med olikheterna i storlek ... Tacksam att få ett klargörande ljus över detta fenomen.visa
HUr kommer det sig att månen roterar runt sig själv på ett sådant exakt sätt i förhållande till hur den roterar runt jorden så att den alltid har smma sida mot jorden? Gäller samma sak för andra månar i solsystemet? Jorden har ju inte samma sida mot solen hela tiden. visa
Jag undrar om värdet på PI är konstant i hela universum? Och har den ändrats något sedan universums födelse. Finns det några naturkonstanter som varierar i universum? i så fall är dom ju inte konstanta =) //Robertvisa
vad fanns innan universum?? vad kommer att hända i framtiden med universum?visa
Den sk.osynliga materian, kan man anta att den är involverad eller påverkas den av de fysikaliska processer som sker i solen. Vet man något om detta. visa
Som jag förstått det så är Plancktiden (10^-43 s) det kortaste tidsintervallet. Det betyder väl inget annat än att tiden är kvantiserad eller hur? Då antar jag vidare att det finns en likadan undre gräns för avstånd, typ Planckmeter..? Kvanta? Vilket oundvikligt leder till slutsatsen om kvantiserad förflyttning - "skutt". En partikel förflyttas extremt små avstånd för varje "skutt". Då kan man fråga sig om ökad 'hastighet' innebär större skutt eller snabbare skutt! Är det någon skillnad? Vidare så är c det snabbaste/längsta skuttet -- vad är då det kortaste? Hmmm... kvantiserat koordinatsystem? där det finns en minsta möjliga storlek på x,y och z med kvantiserade vinklar! Kvantiserad gravitation! Coulombkraft! Max ålder/längd/volym/annat!visa
Vilken temperatur är det på månen? Hur många stjärnor finns i vårt solsystem?visa
hej Stämmer det att svarta hål är material med sådan densitet att inte ens ljuset kan komma där ifrån?visa
Jag har en hypotes om att de flesta "stjärnfallen" syns i jordens rörelseriktning och att den nattetid är åt öster. Falsifiera gärna min hypotes så att jag inte stirrar åt öster i onödan.visa
Hej jag har en fråga. Hur skulle det vara på jorden om vi inte hade en måne?visa
Hej, I skolan lär vi oss att universum skapades vid big bang, men det är väl inte allas uppfattning? Kan du beskriva några andra teorier som motsäger big bang och hur motståndare till big bang motiverar sin ståndpunkt. Jag är tacksam för redogörande svar.visa
Vad är en krater?visa
Läste i Illustrerad Vetenskap att man lyckats fotografera den första planeten utanför vårt solsystem. Stämmer det? visa
Jag undrar om ni har information om stjärnorna Eta Carinae, Alfa Centauri, Vega, Sirius, Betelgeuse,Capella och Arcturus? Det står absolut nästa ingenting om dem i uppslagsböckerna jag tittat i. Lite tråkigt. hoppas ni kan något intressant om dem! TACK TACK!visa
JAg ställde en fråga för några veckor sedan om solen och stjärnor, men jag fick tyvärr inget svar. hoppas på bättre tur denna gången. Det är till ett skolarbete, och jag undrar om ni kan hjälpa mig med att jämföra de tio (kända) största stjärnorna i vårt solsystem med solen. Jag skulle vilja ha jämförelser i massa, innehåll, ålder, storlek, position m.m... allt ni kan komma på. Tack på förhand igen!visa
Hej! Jag undrar hur det kommer sig att våran galax vintergatan idag är formad som en diskus,med en kompakt klump i centrum ? I begynnelsens tid lär ju vår galax ha varit en stor het stoftboll. Kan man beskriva denna ändring utifrån gravitations och rörelsemängds momentets bevarande?, i så fall hur. /janvisa
Hej jag har två frågor.

1. Antag att en explosion som har en lika stor styrka som några miljoner vätebomber skulle ske ungefär 14 000 ljusår ifrån oss, hur skulle det påverka oss, skulle det rent av vara någon fara för oss mäniksor?

2. Astronomen Stephen Hawking nämner i en av sina böcker något som kallas för vakuumfluktuationer, det innebär att det i tomrum skapades ett partikelpar som bestod av en reell partikel och en virtuell partikel. Den virtuella partikeln hade negativ energi och den annhileras med den reella. Har jag överhuvudtaget uppfattat det rätt. I så fall sker dessa vakumfluktationer överallt, även i vakum? Sker de runt om kring oss hela tiden? Tack på förhand. Hälsningar Mathias Persson. Ps. Era svar kommer förmodligen att användas i mitt special arbete om svarta hål, om ni tillåter. Om Du som svarar vill så får du gärna ange fullständigt namn och email så att jag kan ange min källa på ett fullständigt sätt i min källförteckning.

visa
Hur observerar vi planeter runt andra stjärnor?visa
Om ett svart hål efter många år dragit sig till en hel galax, hur stort skulle detta svarta hål vara??? tacksam för svar visa
Jag har letat efter några bra sidor om Drakes ekvation, men jag finner inga bra. Kan ni hjälpa mig?visa
Varför glider månen bort från jorden. I flera källor nämns tidvattnet som orsak till detta fenomen, men... jag har svårt att få ihop det.

Jag kan lätt förställa mig att tidvattnet bromsar upp jordens rotation, så att dygnet blir allt längre.

Men hur kan gravitationen mellan jorden och månen vara beroende av jordens rotation. I min skolfysikhjärna är gravitationen en attraktionskraft mellan två tyngdpunkter. Om sedan en av tyngdpunkterna ett "rotationsskal" omkring sig borde väl inte påverka. Med hopp om svar

visa
Hur bildas svarta hål?visa
Hej, Jag har hört att det finns någon plasmakosmologisk teori som utgår från att elektromagnetismen var viktigare än gravitationen vid big bang, hur lyder denna teori? visa
Hawking-strålning: Hur kan svarta hål "avdunsta" till följd av detta fenomen? De partikel-antipartikelpar som ger upphov till strålningen fanns ju inte i hålet från början. Snarare tycker jag att de partiklar eller antipartiklar som faller ner i hålet borde leda till rakt motsatt effekt.visa
Vad innebär värmedöden? Varför går universum mot det som kallas värmedöden?visa
Jag har en fråga angående Hawking-strålning. Frågan lyder: Vilken metod och vilka ekvationer använder man sig numera av för att beräkna den strålning (temperatur) som ett icke-roterande svart hål med given massa utsänder, samt hur fort det förlorar massa då man bortser från bakgrundsstrålningen? Har Ni tips på litteratur i ämnet?visa
Kan protoner excitera atomer på samma sätt som elektroner kan? Ifall nej, varför inte? Ifall det endast är elektronens hastighet som tillför energi borde ju protoner kunna göra det lika bra. Jag frågar eftersom jag håller på med ett arbete om norrsken och tycker att det borde komma in både elektroner och protoner vid polerna och att båda borde kunna orsaka norrsken.visa
Hej! Har hört mycket om det nya universium,och att det skulle vara platt? Nu undrar jag vad som menas med ett platt universum, är platt lika med plant dvs.tvådimensionellt med x och y-koordinater eller med tjocklek för att förtydliga min fråga dvs.tredimensionellt?Jag antar att Euklidiska rummet i matematik även gäller i fysik.visa
Jag undrar vad svarta hål är och om du har någon bra bok att rekommendera.visa
Varför reflekterar jonosfären radiovågor? (Viktig egenskap förradiokommunikation.)visa
I vårat solsystem finns det planeter. De är Merkurius, Venus, Jorden, Mars osv. Men när jag läser era svar på insändarnas frågor kallar ni asteroider också för (små)planeter. Min fråga bli då: Vad är den korrekta vetenskapliga definitionen på substantivet "planet"? Hur litet är ett föremål i rymden om det inte ska kallas (små)planet? Måste en planet gå i en omloppsbana för att kallas planet?visa
Varför blir det tidvatten på både den sida som månen är på men ochså på den andra sidan trots att solen är på samma sida som månen. Om ni förstår vad jag menar.visa
Kan det möjligen finnas liv på Neptunus? Jag vet att Neptunus har flytande yta, men skulle det kunna finnas "vatten varelser"? Tack. visa
Om man tittar i en almanacka med antal soltimmar per dygn finner man att det är fler dygn som är 24-tim ljusa på sommaren än 24-tim mörka på vintern. (Det gäller längst i norr såklart.) Är det tvärtom på södra halvklotet? Eller är det likadant? Och varför? Jag har grubblat länge på detta. Är själv fysiklärare och frågade min gamla fysiklärare på gymnasiet men han kunde inte heller. visa
Vi håller på med energiarbeten i fysiken och jag och en kompis har valt fenomenet vakuumenergi.Vi skulle helt enkelt vilja ha lite information om hur detta fungerar. Tack på förhand Gustav!visa
Hej, jag håller på att skriva mitt specialarbete om solförmörkelse. Min fråga är hur man kan beräkna nästa solförmörkelse? Vilka formler finns det och hur har man fått fram dem? Jag skulle också bli glad om jag fick några räkneexempel på detta. Tack!visa
Enligt uppgifter i min fysikbok så skapas materia och antimateria samtidigt, i lika mängd. detta skulle betyda att det skulle finnas lika mycket antimateria som materia i universum. Om detta är sant var finns denna antimeteria? Om det finns lika mycket animateria som materia, kommer dessa att krocka och endast existeria som energi, kan då all materia teoretiskt sett försvinna, och endast existera som energi. visa
Hej! Jag har en fråga ang mitt specialarbete om Svarta hål: Rörelsemängdsmomentet för en kropp är alltid konstant. När en stjärna blir till ett svart hål, minskar radien, vilket innebär att rörelsemängden måste öka. Eftersom vmax= c måste m gå mot oändligheten. Stämmer detta? Samtidigt förlorar hålet energi (som ju är identiskt med massa enl Einstein) vid komprimeringen. Hur går detta ihop? Tacksam för svar!visa
Hej! Jag skriver mitt specialarbete om Mars, och om möjligheterna att skicka människor dit. Problemet är bristen på aktuell litteratur, jag har en del fakta om tankarna kring detta område på 80-talet. Jag är dock säker på att en hel del har gått framåt sedan dess. Så nu undrar jag följande: 1. När är det realistiskt att tänka sig de första människorna på Mars? 2. Vilka är dessa personer (kön, ålder, bakgrund, nationalitet osv)? Hur stor är troligtvis besättningen? 3. Hur kommer resan troligtvis att gå till? Rymdfärjan? Etappstationer längst vägen och dockningar? (Jag har sett lite olika idéer från ryssarna och amerikanerna, vad gäller nu?) 4. Hur länge kommer astronauterna vara borta? 5. Hur långt har man kommit idag? Hur mycket har NASAs senaste missar med sonder och liknande påverkat programmet? 6. Jag har hört lite olika siffror angående tidsförskjutningen i kommunikationen mellan Jorden och Mars. Vad gäller? 7. Finns några bra uppdaterade länkar om just projektet att sätta människor på Mars, ej sonder och liknande? (Jag har letat en del i NASAs djungel av sidor, ni kanske har bättre tur.) Tacksam för vilka svar som helst, snarast. Tack på förhand / Matilda visa
hej! kan ett svart hål försvinna eller finns dom alltid (om inte nått drastiskt händer i rymden). visa
"Det sägs att" jorden inte alls snurrar runt solen utan jorden följer en rät linje genom rum-tiden, som påverkas av solen gravitation osv (enl. Hawkings "Kosmos. En kort.."). Hur kommer det sig då att beroende på hastighet så ser denna räta linje olika ut? En iakttagelse vid en solförmörkelse gav vid handen att ljuset från en stjärna faktisk böjde av när det passerade solen. Om en (långsam) sten skulle följa samma bana skulle den förmodligen störta in i solen och alltså inte följa samma linje genom det krökta rummet. Är rummets krökning beroende av hastigheten? Hur hänger det ihop? visa
Hej! Kan du förklara hur det är möjligt att svarta hål saknar utsträckning. visa
1. Planeterna snurrar ju som bekant kring solen i ungefär samma plan förutom Pluto som är lite förskjuten. Varför är det så? Varför har inte planeterna totalt olika banor så att det skulle bli ett vimmel av planetära omloppsbanor runt solen? Vet man om det är så här i andra solsystem? 2. Teoretiskt sett, hur långt ut i rymden sträcker sig en kropps gravitationsfält? Är det oändligt även om det är mycket litet, eller finns det någon formel för det? 3. Vad består en tanke av och hur kan man förstå den och komma ihåg den? visa
Vi vet att absoluta noll punkten är -273,15 grader. Hur kan vi vara säkra på att detta även gäller på t.ex. Jupiter? visa
Hej! Hur kan man härleda följande formel för bestämning av en stjärnas deklination vid fotografering med lång exponeringstid (så att det bildas ett spår på filmen): cos(delta)=13750*l/(f*t) delta=stjärnans deklination, grader l=spårets längd på filmen, mm f=kamerans fokalavstånd, mm t=exponeringstiden, s Tacksam för svar. Jonas visa
Vi har fått i uppgift att bygga ett rymdskepp som skall kunna klara sig uppe i rymden för all framtid, nu har vi ett problem. Hur skall vi få tyngdkraften att fungera som här på jorden. visa
Hej! Jag har en elev som gör ett eget arbete om månen. En uppgift som vi inte har lyckats få reda på svaret på är: Hur lång tid tar det att åka med "rymdraket" från jorden till månen? Tack för att ni tar er tid. mvh Isabella Åkerlund visa
Hur räknar man ut omloppstiden för en komet som man inte iakttagit förut, dvs de som har en omloppstid på flera tusen år? När det gäller Hale-Bopp finns det flera olika uppgifter (3 000 - 4000 år).visa
Jag skriver ett arbete om tiden och i vilken utsträckning och på vilka sätt det är möjligt att färdas i den. Jag är någorlunda införstådd med Einsteins teorier men skulle vilja veta om det finns någon som forskar eller har forskat inom detta område och om det är fallet hur jag kan få tag på dennes forskningsrapporter eller artiklar. Tack!visa
Hej! Jag ska skriva ett arbete om olika hot från rymden, och skulle vara tacksam om ni ville svara på mina frågor. 1. Vilka objekt utgör det största hotet mot jorden, asteroider, kometer eller meteoriter? Och hur stort är detta hot? 2. Hur tidigt kan man upptäcka om tex en komet är på väg rakt mot jorden? 3. Hur pass förberedda är vi på att försvara oss jämtemot ett sådant hot? Finns det några försvarsplaner? visa
Om man skicker en sten ett varv runt solen så borde inte stenens hastighet öka enligt termodynamikens andra lag. Men hur kna man då utnyttja solens gravitation? Jag har läst att man använder just solen för att accelerera sonder och dyl som ska utanför vårat solsystem. Vad är det man gör för att kunna använda solens gravitation?visa
Jag hörde igår (Discovery)att månen håller på att lämna at lämna jorden(4cm/år). Hur långt bort kan den komma och fortfarande stabilisera jorden? Tack! visa
Jag skriver ett specialarbete om solfläckar och undrar följande: Varför drar sig fläckarna mot ekvatorn? Vad är det som gör att det blir varmare på jorden när det är solfläcksmaximum? När det är solfläcksmaximum befinner sig då de flesta solfläckarna runt den 20:e breddgraden? Mycket tacksam för svar. visa
Jag vill gärna veta hur formeln ser ut för att bevisa att det finns YTTERLIGARE en planet i omkrets kring våran sol... Tacksam för svar... // williamvisa
Hur långt kan man se ut i universum?visa
Vår galax, Vintergatan, roterar som bekant. Detta beror ju på att det Svarta Hål, som finns i galaxens centrum, alstrar en sådan stark gravitationskraft så den får hela galaxen att snurra runt (precis som planeterna runt solen). Vintergatan kommer så småningom att "slukas" upp av detta Svarta Hål och helt förintas. Min fråga är nu: Gäller detta för alla galaxer? Vintergatan och Andromeda, tex, kommer i så fall att "smälta" ihop till ett enda stort Svart Hål (och när väl tätheten blir så stor uppstår det reversa, dvs det svarta hålet utvidgas eller exploderar, likt "Big Bang")... Fråga 2: Om man har två svarta hål, och ökar tätheten till den kritiska punkt då vi får en explosiv utvidgning, hur många gånger större skulle då den energimängd som frigörs vid denna utvidgning vara jämfört med den totala energimängden hos de båda svarta hålen (som vi antar vara skapta ur Vintergatan och Andromeda galaxerna)...?? Energin är *inte* den samma före som efter utvidgningen, energiprincipen gäller inte i ett sådant *special* fall... Tips: Studera energimängden före och efter BigBang, de är inte likadana. visa
Jag har läst om Hugh Everetts flervärldsteori! Men om det är som ni säger så borde inte ett nytt universum uppstå så lätt. Men i hans modell finns flera kopior av universum. Mina frågor är alltså: Stämmer den här teorin, om i så fall så varför nämner ni den aldrig? Finns dessa universum på riktigt eller är det bara "låtsas" kopior?visa
Vår lärare har bett oss att "skicka" upp en geostationär satellit i omlopp runt jorden, jag har letat fakta, formler m.m. men lyckas inte komma fram til hastigheten som behöv eller höjden. I uppslagsböker står det att det ska vara 8km/s, men jag vet inte hur jag ska räkna ut det. snälla skulle ni kunna hjälpa mig med formeln för hastigheten och höjden som behövs. Tackvisa
Vi går mot ljusare tider. Varför "förlängs" dagarna mera på kvällssidan än på morgonsidan av dygnet? Finns det en enkel förklaring?visa
Spørsmålet mitt gjelder forholdet mellom Newtons lover og Keplers første lov(ellipseloven). Er det mulig å bevise at planetene går i ellipsebaner ved hjelp av Newtons lover? Hvordan? Hvor kan jeg eventuelt finne mer stoff omkring dette?visa
Hej jag har ett par frågor ang. big bang-teorin.

1.Om vi antar att universum blev till genom big bang. Eftersom explosionen hade en ”början” måste något ha orsakat big bang. Big bang-teorin säger väl att ursprungligen så fanns ingenting, inte ens tom rymd. Inte heller existerade tiden enligt big bang-teorin (tid och rum fanns inte innan big bang). Det som fanns var absolut ”ingenting”. Hur tänker ni när ni menar att just ”ingenting” exploderar och bildar ett universum med all dess komplexitet?

2. Eftersom orsakskedjan logiskt inte kan fortsätta i all oändlighet så borde det funnits en första orsak. Denna första orsak måste alltid ha funnits därför att den inte är orsakad av något. Och om denna sk första orsak alltid har funnits så är den issåfall tidlös. Och är någonting tidlöst så kan det inte sluta att finnas, utan är därför evigt. Därför borde den ”första orsaken” finnas nu också? 3. Varför antar big bang-anhängarna att ”ingenting” är den första orsaken? Var är logiken och vetenskapen i detta antagande? Detta var kanske inte några enkla frågor men jag vore väldigt tacksam för svar.

visa
Hej, Vi går nu igenom ett astroidbälte (?), och skall kunna se ett fyrvereri av "stjärnfall" under denna period. Har även hört att "bitarna" som förbränns i atmosfären är ca 1 cm3 stora. Nu undrar jag vilken reaktion som sätts igång när bitarna passerar atmosfären, hur mycket energi frigörs, vilken hastighet rör det sig om mm, med tanke på att dessa småstenar ändå lyckas lysa ganska rejält... Mvh - Mia visa
Förekommer norrsken under alla årstider ? Varför rör sig norrskenet ? Hur högt i "luften" förekommer norrskenet ? Kan man förutsäga tidpunkter för kraftigare norrsken ? visa
how many pp rections take place in the sun every second? how many neutrinos produced in these pp reactions will hit the earth in one second?visa
hur kan man beräkna solens densitet i dess centrum?visa
Kan man beräkna planeternas banor, och iså fall hur?visa
Jag fick just ett nyhetsbrev från NASA där de nämnde så kallade hypernovas, de skulle vara en teoretisk variant av en supernova, De skulle tydligen kunna vara upphovet till "gamma bursts" i universum jag har aldrig hört talas om denna variant och undrar vad det speciella med den är och hur den skulle uppkomma. tack visa
Hej!Vilka förrutsättninga finns det för liv på Neptunus?visa
Hur kommer det sig att planeten Venus har olika faser?visa
1. Går planeterna i cirkelbanor eller i ovala? 2. Finns det någon formel att beräkna omloppstiden på en planet? 3. Varför drar inte jorden in månen till sig p.g.a tyngdkraften.visa
Vad är en Supernova ? visa
Jag har stora problem att förstå vad teorin om Big Bang egentligen går ut på! Jag skulle vara ytterst tacksam om ni skulle kunna hjälpa mig att förstå! Förklara gärna också begrepp som the Big Crunch och den kosmiska bakgrundsstålningen! visa
Vad är kvark-gluon-plasma?? visa
Jeg har lest mye om fysik og astronomi og mange steder har Einsteins kosmologiske konstant vært nevnt, men det har ikke stått hva den egentlig er. Kan dere forklare det? visa
Hur har man uppmätt accelerationen i expansionen av universum? visa
Hej igen! Tack för svart på min förra fråga! Hittade sidan och de hade formulerat fel. Nu har jag en till fråga, såg på ett tv program för ett par veckor sen, de pratade om solen. I skolan får vi ju lära oss att väte slås ihop till heliumkärnor men detta var tydligen inte slutet på det hela, enligt vad de sade så slås heliumet ihop till ett annat grundämne och sedan de till ett annat. Vad jag vill veta är om detta stämmer och i så fall vilka ämnen som ingår i kedjan.. visa
Rymdfarkoster ska enligt uppgift kunna accelereras av tunga objekt (planeter) i sin färd ut i universum. Innebär denna acceleration endast en riktningsförändring eller är det dessutom så att farkosten ökar sin fart, och därmed sin energi, efter passagen av planeten? Om det senare skulle vara fallet, varifrån kommer i så fall denna energi? Minskar planetens rotationsenergi, och i så fall hur går det till? visa
Hur såg det ut på jorden när Andromedagalaxen såg ut som vi ser den idag? visa
Hej! Jag undrar om det finns något relativt enkelt sätt att mäta upp avståndet till solen, utan att använda sig av allt för avancerad utrustning. Jag har ett teleskop i alla fall. visa
Jag och min klasskamrat håller på med ett projekt i fysik, vi tyckte att det skulle vara kul att se vilken stjärna i stjärnteckenet Kräftan som släcktes först för oss här på jorden om vi antar att de alla släcktes samtidigt ute i rymden. Eftersom vi inte kan hitta någon bok där detta står så hoppas vi att ni kan hjälpa oss med avståndet till stjärnorna i Kräftans stjärntecken. Tack på förhand!! visa
Hej! Vi läser om solförmörkelse i min fysikklass, och det kom upp en fråga om artificiell solförmökelse. Nu undrar jag om det gå att med tex en rund plåtbit som täcker solen, skapa en artificiell solförmörkelse. Detta för att kunna studera koronan och dess ämnen. Med vänliga hälsningar Joakim Arndt visa
Hur föds respektive dör stjärnor? visa
Hej! skulle ni kunna ge mig en förklaring till hur ett radioteleskop fungerar? Jag går på högskolan i Halmstad. Vi är några tjejer som håller på med ett projekt i vågrörelselära och har haft svårt att hitta någon bra information om hur ett radioteleskop fungerar. Tack på förhand! visa
Hur kan man bestämma olika planeters innehåll av grundämnen?visa
Kommer alla våra planeter i vårt solsystem att hamna i en rad år 2004? såg ett tv program där dom sa så. Kommer det i så fall att påverka oss något? visa
Vilka skadeverkningar får ett meteoritnedslag och vilka långtgående följder får det?visa
Hej! Vi ska göra ett arbete om makrokosmos, från atomen till det största som vi känner till. Vad vi skulle vilja ha info. om är: * Hur långt ut kan man se med dagens instrument? Vilka instrument används vid mätning? * Vad är det största vi känner till? * Hur mäter man avstånd i rymden? * Vad finns det för ämnen i rymden som inte finns på jorden? * Finns liv ute i universum, vad tyder på det? * Vad består makrokosmos av? Finns det något system i hur universum är uppbyggt? * Avstånd mellan olika himlakroppar Om du har broschyrer eller boktips så tar vi tacksamt emot det!! Med vänliga hälsningar Marika visa
Enligt rapporter har NASA funnit vatten i form av is på månen. Andra rapporter förnekar förekomsten. Min fråga är: Kan det verkligen förekomma is där ingen vattenånga stannar kvar i atmosfären? Också is avdunstar ju. visa
Angående universums utvidgning så har jag studerat och tagit till mitt hjärta modellen av en ballong som blåses upp, där den tvådimensionella ytan utvidgar sig i en tredimensionell omgivning i analogi med att det tredimensionella rumsuniversum utvidgar sig i en fyrdimensionell omgivande struktur, alltmedan masspartiklarna behåller sin rumsliga storlek. När vi kom in på detta som ett sidospår då vi i klassen diskuterade relativitet, var det en elev som undrade om man inte lika gärna kunde betrakta det som att universum hade sin konstanta rumsliga utsträckning och det i själva verket var galaxerna och deras innehåll som minskade i storlek, relativt universum. Jag kunde inte hitta något fel i hans resonemang, under förutsättning att naturlagarna kontinuerligt modifieras efter den nya storleken. Alla effekter kring universums utvidgning (och även kring Big Bang) torde bli samma enligt denna modell. Eller var finns fallgropen? visa
Hur kan man veta att Vintergatan ser ut som den gör, vilken form och var någonstans vi befinner oss i den? Fotona som är på vår galax, är det målade bilder eller kort på andra galaxer som ser likadana ut som våran? visa
Jag undrar i vilken ordning naturkrafterna kommer i vilken är starkast och vilken är svagast? visa
vilken är den största komet som finns/funnits? visa
Vi har några frågor angående universums utvidgning. 1. Hur kan något som kallas oändligt och är utan mittpunkt utvidgas? 2. Hur räknades den kosmologiska konstanten ut? 3. Är Big crunch teorin helt förkastad, hur stark har den varit? 4. Ungefär med vilken hastighet utvidgar sig universum? 5. Hur säkra är de att teorin om universums utvidgning stämmer, sättet att mäta super novor? 6. Finns det några utarbetade teorier om att det finns andra universum? 7. Bär universum skapades och började det utvidgas snabare än ljuset. Det sägs att så mycket energi inte finns, kan det vara möjligt att den energin funnits men sedan omvandlats till materia? 8. Hur kan materia bildats ur "ingenting"? visa
Kan det finnas stjärnor som vi inte vet om, pga det ljus som de utsänder har en våglängd som vi inte kan se? Tack på förhand visa
Är det möjligt att skapa svarta hål genom att pressa ihop ett föremåls massa, t.ex. en bil, tills man underskrider den sk. schwartshildradien? Ett väldigt litet svart hål men ändå. Om det vore möjligt vad skulle hända om det svarta hål man skapat tappades på backen? Skulle det svarta hålet börja sluka jorden för att till slut ha förintat jorden helt? och kanske senare sluka hela solsystemet? /"F" visa
Om jag föreställer mig att jag ska åka till Saturnus, hur ökar eller minskar ljusenergin som jag kan ta upp och använda under färden? visa
Jag har en fråga. I vår naturkunskapsbok vi hade i under första året på gymnasiet, stod det att den kosmiska bakgrundstrålningen är ett av de främsta bevisen för Big Bang teorin. Det var däremot inte förklarat varför den är det, och det kunde vår lärare inte heller svara på. Så min fråga är, varför är den kosmiska bakgrundstrålningen ett bevis för Big Bang? visa
Hej! Jag har två frågor angående astronomi och atomfysik. Hur mycket ryms egentligen i ett "svart hål"? Och vart tar det vägen? Hur hög temperatur tål en atom? Tack för utförligt svar. /Martin visa
På TV har jag sett från rymdkontroller.

På väggen har de en stor karta över hela jorden, på kartan finns det en kurvlinje. Vad är det för kurva och vad bestämmer dess form?

visa
Skulle det kunna finnas något liv på Saturnus? Om inte varför? För att det inte är en "fast" planet?

visa
Är det teoretiskt möjligt att de fysikaliska konstanterna, t.ex. vid universums tillblivelse, skulle kunna ha erhållit andra värden?

visa
Hej, jag skriver ett specialarbete om tidspilen och om den verkligen finns. Nu undrar jag om ni har förslag på böcker som behandlar detta ämne. visa
Jag har en fråga om svarta hål. Jag tänkte mig det att eftersom svarta hål belyses av andra stjärnor borde en del av dess ljus absorberas av hålet. Men vad händer med ljuset som är precis på gränsen till att absorberas eller att avböjas en bit. Borde inte detta ljus gå in i en bana runt hålet för att sedan träffa på andra fotoner i samma sits och kollidera med dem, så att en foton åker in i hålet och en lämnar det. (Till slut kommer det att bli så många fotoner att en kollision är oundviklig.) Kan man då upptäcka denna minimala strålning om den nu finns? visa
Vad kan solen tänkas ha för dynamisk viskositet och hur länge åker en foton omkring i solen innan den slipper ut? visa
Kan ni förklara nebulosor för mig? visa
När man i geografilitteratur diskuterar frågan om varför det blir istider påstår man att jordbanan periodiskt ändrar sin excentricitet. Den skulle alltså pendla mellan en cirkulär form och en utdragen elliptisk. Enligt vad jag förstår bestämmer rörelsemängdsmomentet och rörelseenergin entydigt excentriciteten. Ingen av dessa två faktorer ändrar sig utan växelverkan med yttre föremål och sådana som skulle kunna ha denna verkan har jag svårt att föreställa mig. Geografernas teori tycks allmänt vedertagen inom disciplinen. Om geografernas teori vore riktig borde också temperaturförhållandena bli motsatta vid polerna. Men av vad jag vet inträffar istider samtidigt vid båda polerna. Ge mig en ledtråd. visa
Är det sant att ljus och värme påverkar en kropps gravitationskonstant? visa
Man har ju hört att tyngdaccelerationen på jorden är 9,82 m/s2. Påverkas tyngdaccelerationen nämnvärt av månens läge dvs att om månen står högt på himlen skulle då jag bli något lättare? visa
Vilken vinkel ska en satellit skickas upp i för att ej brinna upp ? -Med vilken fart ska den skickas upp, och i så fall hur högt upp kommer den? -Hur kommer den in i sin omloppsbana, med hjälp av en raket som följer med den upp och sedan avlägsnas? -Hur stor massa på satellit, och ev hjälpraket kan vara rimligt? -Jag har hört talas om att allt ska beräknas m.h.a. Keplers lag, hur lyder den?visa
Bedriver Sverige någon avancerad solforskning just nu och i så fall med vilken målsättning och varifrån sker denna forskning? Tipsa gärna med några användbara länkar!visa
Har man någonsin lyckats registrera en "gravitationsvåg"? Jag tycker att med denna massdilationsutbredning borde det även medfölja en tidsdilationsutbredning såväl som en längdkontraktionutbredning vilket enligt min åsikt skulle göra det omöjligt att registrera en sådan händelse. Allt enligt gängse formler inom relativitetsteorin.visa
Om nu enligt Einstein, rummet kröker sig runt kroppar med stora massor. Sker då detta uteslutande åt ett håll, eller kan man tänka sig att det sker från två håll runt kroppen så att en rumslig förtätning uppkommer bakom kroppen. Om det är så att en förtätning sker (alltså ett slags överlapp av rummet, för att det kröker åt två håll, hur vet man på vilken sida denna förtätning sker av kroppen. Om det inte blir denna förtätning av rummet, alltså det bara kröker åt ett håll är då detta ett fenomen av att universum roterar? Man kan kanske jämföra med en jättevirvel av den typ som uppkommer när vatten töms ur badkaret. Gravitonstrålningen sägs ju vara den starkaste kraften i universum, som räcker från ena "änden" till den "andra" skulle inte den kunna beskrivas av en liknelse med denna virvel? Jag menar att kan gravitationskraften vara resultatet av att universum roterar runt en punkt. Frågorna är kanske lite luddiga men jag hoppas att ni förstår på ett ungefär vad jag menar. visa
Spiralgalaxer roterar ju som bekant, men vad är det som gör att rörelsen inte accelererar tills ljusets hastighet uppnås.

Varför är svansarna i spiralgalaxer riktade som de är? Man skulle ju kunna tro att de släpar svansarna efter sig, men istället "skopar" sig en del fram genom rymden. Varför?

Borde inte centripetalkraften göra så att allt inuti galaxerna slungas ut?

visa
Hur vet man om rummet runt oss är krökt dvs om vi befinner oss i ett krökt universum? (Rum i ett ingenting !?) visa
Vad är ett svart hål? visa
Jag undrar om det någonsin har gjorts några försök eller beräkningar för att ta reda på universums storlek. Om det har gjorts, hur gjorde man och vad kom man fram till? visa
Läste någonstans att ett av bevisen för att universum expanderar är att natthimlen är svart "mellan stjärnorna". Förklara detta! visa
Varför har stjärnor olika färger?
Varför lyser stjärnor olika starkt?
Varför blinkar stjärnorna?
visa
Jag har läst att stjärnornas färger beror på vilken hastighet de har i förhållande till oss. Ljuset från en stjärna som är på väg bort från oss får en annan våglängd än ljuset från en stjärna som är på väg mot oss. Alltså samma fenomen som doppler-effekten fast med ljus istället för ljud.

Om både detta och stjärnornas temperatur påverkar våglängden på ljuset kan man väl inte dra någon slutsats om varken relativ hastighet eller temperatur?

(Såvida man inte känner till det ena förstås, men det kan man väl inte göra?)

visa
När man i astronomin ska räkna ut avstånd till en viss stjärna, kan man då använda Hubbles lag, v=H*r, eller gäller den bara när man ska beräkna avstånd till en viss galax? visa
Vad finns det för felaktigheter i detta citat, motivera och förklara svaret. "Det var en underbar augustikväll, solen hade just gått ner. Högt på himlen, rakt i väster lyste fullmånen, medan Venus milda ljus började att glimma i havet i öster. Polstjärnan hade bara hunnit upp en liten bit över horisonten i norr" visa
Hur gjorde astronomerna när de upptäckte planeten som kretsar runt 51 Pegasusstjärnan? Det kan ju lika gärna vara en dvärgstjärna. Hur kan de skilja mellan en planet och en dvärgstjärna på ett sådant långt avstånd?

Hur stor är sannolikheten att det utvecklas intellektuella livsformer på andra planeter?

visa
Hur kan det komma sig att jordens magnetiska nord- och sydpol inte sammanfaller med jordens geografiska nord- och sydpol? visa
1) Kommer vi få en ny istid? 2) Vad beror det på i så fall? 3) Varför blir det klimatförändringar? 4) Vad är det som påverkar klimatet? 5) Hur kommer klimatet se ut om 100 år? 6) Går det att reparera ozonlagret?visa
Jag undrar hur marknära ozon bildas? Hur bryts ozonlagret ner av freoner? visa
Finns det liv i rymden? visa
Jag undrar vad det är som får jorden att snurra och varför bibehåller den sin rotationshastighet? visa
Man ser en smal månskära på kvällen.Åt vilket håll är den vänd och i vilket vederstreck kan man se den? Är den likadan vid ekvatorn och vad beror skillnaden på? visa
Hej! När man tittar på diagram över alla våglängder (em-strålning) vilka släpps fram till jordytan, har man våglängderna på synligt ljus plus lite av uv- och lite mer av ir-strålning plus radiovågor av olika våglängder och en spik på våglängden ungefär 3cm. Vad är det för specifik våglängd där? Varför absorberas inte just den? En fråga till: När en stjärna är på vägen att dö, börjar den svälla upp för att sedan kasta av sitt yttre hölje. Vad är det för processer som gör att den sväller upp? Jag blir verkligen tacksam för svar. PS: Jag är inte lärare på skolan, utan lärarkandidat, så en sådan kategori skulle också behövas i den översta rutan. MVH Gordana Mitric visa
Hur påverkar avstånd och storlek av en planet vår möjlighet att med egna ögon se den? Är det alltså lättare att se Jupiter än Pluto bara för att Jupiter finns närmare jorden och är större? visa
Hur kan man beskriva solens uppbyggnad. visa
Hej! Vi skriver ett arbete om stjärnors liv, och har 3 frågor som vi skulle bli glada att få svar på!: 1) Hur kan det bli svarta hål efter stjärnor som dör? 2) Varför krymper kalla stjärnor? 3)Kan man i förväg räkna ut vad för öde en stjärna kommer att gå till mötes? Och i så fall vad tror man kommer att hända med solen då den dör? visa
Hej Jag gör för tillfället ett arbete om kosmologi och har stött på fältekvationerna som Einstein utvecklat. Min fråga är nu: Hur förklarar och härleder man ekvationerna och vad står bokstäverna för. Finns det möjlighet att få ett räkneexempel på dem eller dylikt? Tack på förhand Anna visa
finns det några smarta idèe på hur man ska kunna lösa dom enorma avstånden i rymden om man sulle vilja åka och besöka nån planet? visa
Om man reser söderut, reser man då till sydliga breddgrader eller sydliga latituder ? Hur kan man bestämma sin position i öst-västlig rikting. En exakt klocka lär vara nödvändig, men hur ska den användas ? visa
Vet man ännu hur stort och gammalt universum är dvs vet man hur stor Hubble konstanten är? Om, man ännu inte har något svar, hur nära är man att finna svaret? Ingo visa
Hur visar man att inversen av Hubblekonstanten är ett mått på universums ålder? visa
Kan det finnas stjärnor som ligger närmare jorden än den stjärna som tros ligga närmast nu, och kan det bero på tex svarta hål eller svarta nebulosor som ljusstyrkan har avtagit så pass mycket så man tror att den ligger mycket längre bort ? MVH Daniel Westberg visa
Kommer universum att expandera för alltid? visa
Jag har en fråga angående månen. I boken "Det levande vattnet" av Olof Alexandersson skriver han om Viktor Schauberger. På sidan 27 står det att Viktors far brukade transportera stockar av bok om nätterna när det var fullmåne, för under dagen "att vattnet som belyses av solen angrips av trötthet...". Även stockar av silvergran som är tyngre än vattnet. Hans idéer var vetenskapligt sett rena utopin, genom att hänvisa till Arkimedes lag. Min fråga är: Har månen någon speciell kraft som påverkar att föremål med densitet runt vattnets flyter ? visa
Vad innebär det att universum är ett krökt rum? visa
Hej! Hur är det möjligt att mäta hur långt bort galaxer och stjärnor befinner sig? Låt säga att en stjärna säges befinna sig 12 miljarder ljusår bort. Hur kan man veta att detta är korrekt? Ljusets hastighet är ju konstant, men hur vet man att ljuset sändes ut för 12 miljarder år sedan och inte för exempelvis 4 miljarder år sedan? Skulle det senare vara fallet, så skulle stjärnan vara betydligt närmare... Tacksam för svar Anders visa
Om man befinner sig i en sluten låda där man märker att man pressas mot en av lådans väggar, kan man då avgöra (praktiskt och/eller teoretiskt) om lådan befinner sig i en accelererande raket eller om den står på jorden? visa
Mina elever funderar över cepheider och vill veta mer. Vad är det för skillnad på ovanstående och pulsarer (neutronstjärnor )Utgångspunkt: Peter Nilssons artikel:"Rymdens och tidens gränser". Detta inom kursen naturkunskap, ämnesomr. Astronomi. Tacksam för svar innan terminens slut Hälsningar Lena Cronström visa
Fråga ang gravitation och ljus. Ljus påverkas av gravitation. Ljushastigheten är konstant. Hur blir det då med ljuset (hastigheten) som sänds ut från exempelvis en sol som befinner sig på den gräns i ett svart hål där gravitationen är så stark att ljuset nätt och jämt tar sig ut (ljuset så att säga "simmar i motström")? Det verkar ju inte logiskt att ljuset står stilla...Tänjs det ut? Ser man en momentanbild (stjärnans utseende vid en viss tidpunk), stillbild? visa
Vad kommer att hända med alla planetsystem (tex saturnus med alla månar) när solen "tar slut" om 5 miljarder år? Kommer dom bara att fortsätta ut i rymden utan destinationsmål, eller kollidera med varandra? Om det är så att de bara fortsätter, borde det inte finnas sådana planetsystem som bara "irrar omkring" ute i rymden efter att dess sol tagit slut? visa
Jag undrar om det är rätt att säga att om t.ex. en stjärna som ligger 3 miljoner ljusår härifrån - om den "dör" eller blir en röd jätte idag, kan man väl inte säga att det skett idag. Men kan man säga att den dog inte idag - kosmisk tid, utan kosmisk tid dog den för 5 miljoner år sen, alltså innan vi människor knappt hade börjat utvecklas. Och när försvann "kosmiskt tids sett" den sjunde stjärnan i stjärntecknet plejaderna?? visa
-Jag undrar hur mycket längre ser man över havet (horisonten) för varje meter över havsytan man kommer?

-Hur mäts soluppgång resp. solnedgång? Vid havsnivå eller?

-Ska hela solen vara över horisonten för att solen ska ha gått upp? Resp hela solen under horisonten för att solen ska ha gått ner?

Matte.

visa
Hej, här kommer några frågor om svarta hål. 1. Om tiden står stilla vid ett svart håls händelsehorisont hur kan då de partiklar som korsar den falla in mot singulariteten?

2. Är man säker på om det överhuvudtaget kan finnas singulariteter?

3. Varför saktar sig tiden på grund av gravitationen? Är det bara för att c ska förbli konstant när rummet kröks?

visa
Tjena! Jag skriver ett specialarbete om svarta hål. Har ni några litteratur-tips eller länkar att dela med er av?

Jag har böckerna:

Kosmos - Stephen Hawking

Einsteins Universum - Nigel Calder

Universums hemligheter - Richard Morris

En helt annan fråga: Vad är det som hindrar att man tillverkar ozon och släpper ut i ozon-hålen.

visa
Hej! Kometer går ju i en ellipsformad bana runt solen.
1 När den är på väg tillbaka från solen, försvinner svansen då?
2 På vilket sätt "störs" kometer av Jupiter?
3 Varför försvinner vissa kometer för alltid?
4 Vart tar dom vägen?
visa
Har en del frågor ang astronomi.... 1.Ibland när man är ute på kvällarna,o spanar mot natthimlen kan man ibland se en "stjärna" som förflyttar sig över himlavalvet. Jag är väldigt intresserad av astronomi,och jag vet att det varken är flygplan,väderballong,eller något sånt...för det flyger för högt på himlen för att vara sånt... Jag tror inte det är en ufo heller för den delen.. Jag kan ibland se fyra/fem stycken på en kväll... Vad jag undrar är: Kan man se satelliter från jorden??? Jag misstänker det är det som jag ser.... visa
Vad är cyklotronfrekvens?visa
Om jag tittar upp på stjärnhimmen och letar efter orionnebulosan var kan jag hitta den. (ej med blotta ögat men bara rent tekniskt)? visa
Varför vänder månen alltid samma sida mot Jorden? visa
Vad är rumtiden?visa
Hur avgör man hur universum är krökt? Vilka tecken tyder på att universum är krökt?visa
Varför byter solen polaritet vart 11:e år ?

visa
Vad händer om (när) 2 svarta hål möts ?visa
Finns det vita hål? Hur uppkomer dom i så fall?
Varför heter det svarta hål? Är hålet svart?
Vill ha lite mer information om Einsteins allmänna relativitetsteori.
visa
Vet vi att våra grundämnen är de som bygger upp hela universum eller kan periodiska systemet variera mellan galaxerna?visa
Vad säger vetenskapen idag om den, sk “etern“ ? Finns den ? Hur kan annars kroppar lägesbestämmas, i den öppna rymden?visa
Vad pulserar i en "pulsar"?visa
Om universum har begränsad storlek, befinner sig varje observatör i universums mitt eller kan man närma sig universums “ände?visa
Kan svarta hål bli hur stora som helst? Vad händer om två svarta hål skulle krocka?visa
När jag fotograferat kometen Hale-Bopp framträder en blå svans av joniserad gas(?) bredvid den gulvita stoftsvansen. Jag uppskattar vinkeln mellan svansarna till ca 30 grader. Jag har tänkt att gas sprutat ut från sidan av kometkärnan med en viss hastighet så att det blir en komposant med vinkel mot solvinden. Mina frågor är: Hur kan denna vinkel mellan svansarna behållas? Borde inte solvinden “trycka ihop“ dem till EN svans? Jag misstänker att mitt försök till förklaring är felaktigt, därför att det vore “onaturligt“ om kometens kärna inte roterar. I så fall skulle inte den blå svansen finnas “ovanför“ den gula på alla fotografier.visa
En enkel fråga: är det möjligt att EXAKT beräkna planetbanorna i solsystemet om man tar hänsyn till att alla planeter påverkar varandra? Hur avancerat är det?visa
Varför innehåller solljuset uv-strålning? visa
Hur går det till när en rymdraket lyfter? Hur kan man få upp den i så hög fart att den kommer ända ut i rymden? Hur fort kan en rymdraket färdas idag?visa
Har månen brutits loss från jorden?visa
Vad skulle hända om jorden ej hade något eget magnetfält och har även solen, månen och ex. mars magnetfält?visa
Varför måste en satellit placeras på en speciell höjd över jordytan för att den vara "stationär"? visa
Vilket år kommer Pluto att träffa antingen Neptunus eller Uranus p g a hans bana runt solen?visa
Hur kan man på ett enkelt sätt förklara atmosfärens uppbyggnad och uppkomst?visa
Hur kan en rymdfarkost öka sin fart genom att passera nära en planet? Som jämförelse får ju inte en cyklist högre fart genom att rulla förbi en fördjupning i gatan.visa

485 frågor hittade

 


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.