Lista på frågor om 'Elektricitet-Magnetism' (grundskola)

 

1 Jag har två seriekopplade lampor parallelt med en lampa (lamporna är identiska).kommer den parallelkopplade lampan att lysa starkare om jag skruver ur en av de seriekopplade lamporna och vatför? 2 Hur lyser lamporna om jag kopplar 2 parallelkopplade lampor i serie med en lampa (lamporna är identiska)?visa
Hej! Jag undrar om du höjer resistansen i kommer då ampen också att öka? Eller när du höjer resistansen minskas voltagen som åker genom kopplingen? Vad är det egentligen resistorn gör? Minskar den ampen eller volten? Mvh Arminvisa
En vanlig järnspik är inte en magnet. Hur kan man göra för att den ska bli en magnet? har det något med magnetfält att göra? visa
Minskar en resistor voltagen på en power source? Om vi har en röd led kopplad till en 220ohm resitor på ena änden och sedan till negativa polen på en 9v batteri. Sedan positiva änden på batteriet direkt till positiva änden på led. Kommer volten minska eller vad är det som egentiligen händer fram tills elen gått egenom resistorn?visa
Jag undrar hur man på två enkla vis kan testa vilken magnet som är starkast om jag har tex tre permanentmagneter av olika storlek. Mvh Sofivisa
Min jobbiga lärare har gett mig en uppgift att skriva om Jean Babtist-Biot även fast ingen på skolan vet något om honom. Jag undrar vad vi har för användning av Biot-savart lagen i vardagen och hur man förklarar den visa
Hej! Vi har i klass 4a gjort det klassiska experimentet med att ladda en ballong genom att gnugga den mot håret för att se hur den attraherar en tunn vattenstråle. Klassen har gjort det som en hemundersökning och sedan har vi pratat om resultatet. De flesta eleverna fick som förväntat resultatet att ballongen attraherade vattenstrålen men två elever fick resultatet att vattenstrålen repellerades av ballongen. Vi har sökt med ljus och lykta efter en förklaring till att de fick ett avvikande resultat men hittar inget tyvärr. Det enda vi har lärt oss är att vattenmolekylen är en dipol som vänder sin positiva sida mot ballongen som är negativt laddad. Finns det någon förklaring till varför det är den positiva polen som attraheras mot ballongen hellre än att den negativa polen repelleras av ballongen. Går det att provocera fram resultatet som de två eleverna fick eller är det den mänskliga faktorn som är anledningen på något sätt? Mvh Petri Matalamaavisa
Elektrisk energi är ju ett begrepp i sig men är det inte en form av rörelseenergi med sina strömmande elektroner? Tacksam för svar Lenavisa
Vad tycker du om påståendet: Titta, ballongen har blivit så magnetisk att den fastnar mot väggen! ??? Är inte helt säker på svaret och skulle gärna vilja ha svar snabbt tack!visa
Jag har seriekopplat en lampa med två parallellkopplade lampor. Min fråga är: Varför lyser den seriekopplade lampan mest?visa
1. Olle har 12 stycken 1,5 V batterier. Han skall koppla en lampa så att den lyser med samma styrka som om han kopplat den till ett 6 V batteri, men lampan skall lysa tre gånger så länge. Rita kopplingsschema. 2. Generatorn har haft en enormt stor betydelse för den industriella utvecklingen i världen. Förklara på vilka sätt? Tack på förhand!visa
Hej! Ström alstras i generatorer. Vad händer om man inte förbrukar den strömmen? Vattnets lägesenergi har omvandlats till elektrisk energi och vart tar den vägen? Man kan tänka sig att alla släcker/stänger av allt elektriskt, vad händer med den elenergin? Hur förklarar man energiprincipen?visa
Hej! Jag skulle vilja veta sambandet mellan Edison och Faraday? Hur hänger generatorn ihop med uppfinnandet av glödlampan?visa
När i vardagen kan man använda sina kunskaper om hur en ringklocka fungerar? Finns det närliggande områden också som man lättare kan förstå om man vet hur en ringklocka fungerar? tacksam för svar snart.visa
1. Vad har vi för nytta av våra kunskaper kring magnetism? Finns både fördelar och nackdelar? 2. Vad vinner vi på att använda magneter? 3. Vad har magnetism nytta i samhället och för människans levnadsvillkor? visa
En av mina elever i åk 4 undrar hur man kan veta att en blixt blir upp till 30 000 grader varm? Hur kan man veta att blixten är flera km lång och bara några cm tjock? Skulle med ett svar från er vilja uppmuntra elevens egna funderingar och nyfikenhet samt inspirera fler till detsamma! Mvh // Sofievisa
Om man vill värma kall mjölk i micron samtidigt som en skorpa för att spara tid varför blir mjölken varm medans skorpan inte blir detvisa
Vi lär oss om magnetism. Vi ser vilka föremål som släpper igenom magnetism. Om jag har en plastplatta med ett gem på ena sidan och en magnet på andra sidan och flyttar magneten fram och tillbaka. Då står gemet stilla när jag flyttar magneten under den till andra sidan av gemet. Varför? Vad kallas det? Och vad kan det användas till? Mvh Gentritvisa
Varför slutar magneter plötsligt fungera?visa
Hej,jag fick en Van Der Graaf generator på 300kV idag när jag fyllde år. När jag urladdar med staven då generatorn går så blinkar tv:n och det kommer ett dunkljud från baslådan till hemmabion. Pappa gissar att det stör vårt hus jordning... Mina frågor är: 1: Varför blir det så? 2: Kan det skada datorer, tv mm i hemmet? Hälsningar Ville visa
Hur ska man förklara för elever att alla lampor lyser lika starkt om lamporna är seriekopplade? Många tror att lampan närmast batteriet lyser starkast.visa
Hej, jag och min kompis ska göra en presentation om magnetism och jordens magnetfält och vi har några frågor som vi hoppas kan få svar på! 1, När de magnetiska polerna byter plats, kommer vi att dö då? 2, Finns det något lätt experiment/test eller liknande som vi kan visa för klassen som handlar om jordens magnetfält/magnetism/elektromagnetism? Tack på förhand!visa
Om jag kopplar ett batteri med en lampa men sedan så testar jag att koppla en extra kabel mellan polerna på batteriet är det en bra ide eller en dålig ? visa
I läroböcker för grundskolan beskrivs spänning som det som driver strömmen i ledningarna eller som en skillnad i laddning mellan plus- och minuspol. I en seriekoppling av lampor delas spänningen upp sig över lamporna. Jag kan beräkna detta med olika lagar men har ingen bra bildlig förklaring att ge mina elever. Har du?visa
Hej hej, jag undrar varför det är så att det blir mer spänning om man seriekopplar batterier. Jag vet att det är för att de hjälper varandra och så, men varför jämnar de bara inte ut varandra. För ett batteri består ju av en plusladdad pol och en minusladdad pol. Den minusladdade polen har en överskott med elektroner som vill till den elektronfattiga sidan. Då när elektroner "åker" från den ena minuspolen till den andra så borde det ju vara så att den ena töms av elektroner så den jämnas ut med plussidan och det andra batteriet får mer elektroner till plussidan så den jämnas ut med minussidan, och då borde ju det ändå bara har "åkt" ett batteris kapacitet genom kretsen. Jag vet att det inte är så och om batteriet hade kunnat leda strömmen själv så hade ju elektronerna åkt genom den ledningen istället för kretsen och då hade den ju kortslutits av sig självt, så det går inte väl? Jag är i alla fall väldigt förvirrad över detta och det är förmodligen bara jag som tänker så här, men jag förstår inte hur det går ihop när det är flera batterier. Ett batteri funkar bra, 2+ inte bra. Skulle jag kunna få hjälp?visa
Ursäkta jag skrev fel när jag frågade förut. Jag menade "vilken energiomvandling sker när två magneter attraherar varandra?" Lägesenergi till rörelseenergi? Tack för svaret. Du skrev att magnetfältet innehåller energi. Innehåller alltså magnetiskt järn mer energi än vanliga järnatomer? Eller kan man säga att magnetfält finns i vanligt järn också (kring enskilda elektroner) men att summan blir noll pga olika spinn?visa
Hej! Vad är det för energianvändning som sker när två magneter attraherar varandra?visa
Hej Om jag åker en ruschkana av plast med jeans på mig så kommer mitt hår att bli statiskt. Har jag fått ett överskott eller underskott av elektroner då?visa
Vi pratar just nu om energier och blixen kom på tal. En av mina nya elever säger då med emfas att han lärt sig att blixten går från marken och upp - inte som jag alltid trott - från molnet och ner till marken. Stämmer det? Tacksam för svar från en vetgirig lärare och hans elever. Hälsningar Ulfvisa
Hej! Jag har fått en fråga va en lärare och jag behöver hjälp med den. Frågan lyder:Varför lyser en glödlampa när Den är kopplad med transformator som är lindad med två spolarvisa
Hej! Under en laboration mätte vi hur stor den inducerade strömstyrkan i en spole vid induktion m hjälp av amperemeter, stavmagnet och spole med järnkärna. En större strömstyrka uppmättes i spolen med 300 varv jämfört med spolen med 600 varv. Beror det på en större resistans i 600 varvs-spolen? Hur förklarar man för årskurs 8-elever vilken spole som inducerar högst spänning? Tack på förhand! Petervisa
Ett kopplingsschema som består av en kondensator, en amperemeter, en spole och sedan en strömställare. Kondensatorn är uppladdad. Vad händer när man trycker på strömställaren?visa
Hej! I skolan håller vi på med magnetism, det är en fråga som jag inte vet/hittar svaret på. Frågan lyder: Från våra vägguttag får vi växelström, det vill säga strömmen svänger fram och tillbaka. Strömmen går först i en riktning, stammar upp och går sen i motsatt riktning. Om du kopplar in en lampa till ett vägguttag borde väl i så fall lampan blinka. Varför gör den inte det?visa
Under en fysiklaboration skulle eleverna under- soka hur en elektromagnets styrka beror av antalet varv i spolen, De spolar som jämfördes hade 300 varv och 600 varv. Eleverna kopplade spolarna till en stromkiilla, stoppade ner en jdrnkdrna i spolarna och undersokte vilken spole som kunde lyfta mest spik, Men eleverna kopplade p5 olika siitt: . Lina kopplade forst 300 varvs-spolen och sedan 600 varvs-spolen till stromkdllan. . Brahim kopplade de bida spolarna samtidigt till stromkillan. Spolarna kopplades i serie med varandra. . Yusuf kopplade de bida spolarna samtidigt till stromkiillan. Spolarna kopplades parallellt med varandra. a) Vilken av kopplingarna anser du vara best? b) Forklara hur du tinker.visa
Hej! Vi har en uppgift i skolan som vi ska göra och jag har fastnat på en fråga som lyder. Om du kopplar något med liten resistans till ett batteri så kan strömmen i kretsen bli flera ampere. Är det då farligt att ta i ledningstrådarna om de inte är isolerade?visa
Om växel elektricitet byter riktning 50 gånger i sekunden, hur kommer det då sig att elen kommer nån vart?visa
Vilken likhet, i sättet att skapa elektricitet finns det mellan de tre kraftverkstyperna? Kärnkraftverk, vattenkraftverk och vinkraftverk.visa
hur påverkar seriekoppling batterier spänningen och ström över genom lampa visa
Vad är en kisel om en p-dopat och en N-dopat är två olika delar?visa
Är alla material magnetiska? Vilka och varför?visa
Om man har två magneter som dras mot varandra kan man ha något i mellan dom som gör så dom inte dras mot varandra längre.visa
Hur kan man mätta vilken metal som leder bäst? Vi Ska planera ett experiment , vi ska lista ut vilken metal leder bäst.hur kan jag komma på ett experiment? Förslag?visa
Hur kan man magnetisera en stålstav? fråga är ställd av en elev i mitt namn.visa
Jag skulle verkligen uppskatta svar och förklaring till en fråga vi fick på ett prov om ellära eftersom att det inte gick särskilt bra för mig när jag försökte svarade på den. "Förklara hur spänning och ström påverkas i serie respektive parallell-kopplade batterier"visa
Vad händer med kompassnålen om man står nordpolen?visa
OM MAN KORSSLUTER ca 5 SEK EN PIPRENSARE MED 3 VOLT VARFÖR FÅR MAN EN STÖT NÄR DEN NUDDAR KINDEN.- LÄTT OBEHAGLIGT PIRR Eleverna höll på med att testa vad som leder ström. Då testade en elev att korssluta en piprensare, 2 st seriekopplade 1,5 volts batteri med en lampa. Satte träden mellan de två fästena på lamphållaren. Hade innan testat en tunn aluminiumtråd... Vi Pratade om korsslutning... Risker mm. Tänkte att när han testade piprensaren att det händer inte så mycket mycket grövre tråd. Han hade ju redan testat den tunnast tråden...Men det blev ju uppladdad och pirrade på kinden när man efter några sekunder lyfte bort den och la den mot kinden. Inser att de blir statisk elektriskt på något sätt. Magnetfält bildas ju runt en elektrisk ström. Är det elektronerna från strömkällan i metalltrådarna som förflyttar sig ut i alla små luddiga trådar. Eller är det bara magnetfältete som förflyttar elektronerna i själva luddiga tyg,plasttrådarna. Vet inte är det tyg eller plast i piprensare. Är det tillskott eller underskott på elektroner. Blir ändarna positivt eller negativt laddade Hur mycket krävs det för att detta skulle kunna bli farligt, för obehagligt, brandrisk. Vill kunna förklara för eleverna vad som hände och om det är farligt eller intevisa
Tre resistenser är kopplade som 1+2 parallellkopplade. Den totala resistansen är 18 ohm. Hur räknar man ut resistansen x Mvh J. Ramblomvisa
Vem bestämde att elektronen skulle ha en negativ laddning?visa
Hur kan man göra experiment av något slag som har med norrsken att göra?! Helst något man kan göra hemma självvisa
Hur räknar jag ut det andra motståndet i en parallellkoppling. Befintligt motstånd 900 ohm. Önskat slutresistans 225 ohm Mvh J.Ramblomvisa
Hej! Jag hittade nyss denna hemsida och tycker den verkar bra. vi jobbar om elektricitet i skolan och vi har kopplat en krets för att få en lampa att lysa, men min fråga är hur man skulle kunna "få mer eller mindre resistans" i kretsen. Tack!!!visa
Hur fungerar en generaton, egentligen?visa
Hej, jag har en fråga i min fysikbok som jag inte förstår. Den lyder såhär: "Vad tror du att det är för skillnad på konstruktionen hos en lampa som lyser jättestarkt jämfört med en som lyser svagt? Vi förutsätter att lamporna kopplas till samma spänning." Jag trodde att en lampa med högre resistans gav ett starkare sken pga att det utvecklas mer värme då. Men facit till uppgiften säger tvärtom. Varför är det så?visa
vi har 2 ledare av koppar ena har större resistans än den andra. nemn 2 tänkbara förklaringar till skillnaden? jag tror att ena är att koppar tråden är smalare ,men kommer inte på en till lösning snälla hjälp migvisa
hej! i skolan har vi gjort elmotor och nu ska vi skriva en rapport men jag behöver hjälp med en fråga som läraren inte vill svara på. Frågan är: Vad sker när spolen/ankaret bli strömfarande? jag är så himla tacksam för allt och jag hoppas att ni kan svara mig så snabbt för att rapporten ska lämnas in snart! tack!visa
Hej jag undrar varför magneterna stöter bort varandra om det är ex : Nordpol mot nordpolvisa
Hej. Jag och mina åk 5 elever undrar om magnetism fungerar i vacuum.visa
I bostäder använder vi lampor med olika watt-tal. Det finns tex lampor på 25W och 60W. En 60W-lampa lyser starkare eftersom det går starkare ström genom den än 25w- lampa. Vad är det för skillnad mellan de båda lampornas glödtrådar?visa
Hej! Vi arbetar just nu med elektricitet i fyran. Denna vecka har vi pratat om och byggt olika slutna kretsar och lärt oss om hur ett batteri fungerar. Idag frågade en elev vad som händer med den ström, de elektroner, som är på väg runt i kretsen när man bryter kretsen. Finns de kvar i ledningarna eller vad händer? Kunde inte svara...visa
Hur lyser glödtråden i lampan? Alltså vad händer?visa
Mina elever gjorde en koppling med två parallellkopplade lampor i serie med en lampa. Det som jag inte kunde förklara var att när de skruvade ur en av de parallellkopplade lamporna så försvagades den seriekopplade lampan.visa
Om du har två seriekopplade batterier, hur kommer det sig att strömmen kan gå mellan batterierna? Alltså från det ena batteriets minuspol till det andra batteriets pluspol?visa
Jag vill visa med ett experiment hur säkringar fungerar och vill då "smälta av" en tråd med hjälp av ström. Jag undrar vilken tråd jag ska beställa för att få den att smälta så enkelt som möjligt. Vilket ämne bör tråden vara gjord av och vilken tjocklek skulle kunna passa? /Jonasvisa
Hej, jag undrar vad som gör vissa ämnen supraledande? Måste det finnas en halvmetall med? Och varför blir ämnen bara supraledande vid låga temperaturer? Tacksam för svar!visa
Jag håller just nu på att jobba med att vi ska göra ett larm i skolan. Jag undrar vad som händer om jag inte hade haft med ett motstånd i min krets? Bör inte dioden bara lysa starkare då? Tack på förhand!visa
Kan du ge ett så tydligt svar som möjligt på varför koppar leder värme bättre än järn?visa
Hej! Jag har några frågor gällande batterier. 1.Vart kommer materialen man gör batteriet ifrån? 2. Hur görs de?visa
Jag skulle vilja veta hur det kommer ström ifrån vägguttaget ut i en glödlampa. Jag fattar hur en glödlampa fungerar men hur kommer egentligen strömmen ut i lampan? Tack i förhand!visa
Hej, jag har försökt förstå hur induktion fungerar men jag kan inte förstå hur en ledare kan "skapa" ström genom att förflytta sig igenom ett magnetfält. Är tacksam om jag får en bra förklaring.visa
Det är ju ett faktum att man kan böja en vattenstråle med en plastkam om kammen är negativt laddad, men borde det inte fungera med en negativt laddad metallkam också? Och i så fall, hur får man en metallkam att bli negativt laddad?visa
I en sluten krets med batterier brukar man äga att strömmen går runt. Men egentligen är det fel att säga så. Varför?visa
Jag undrar hur ett trådspel fungerar. Vi har gjort ett i skolan och nu ska vi skriva en teknisk beskrivning. Det ingår två transistorer, en diod, en resistor, ett batteri såklart och en kondensator, och en strömbrytare. Vad är alla komponenter till för?visa
Hur fungerar en ringklocka? Beskriv gärna hur det går till,vad som händer och varför det blir så?visa
Varför kan strömmen inte vandra från en pluspool till ett annat batteris minuspool om man inte kopplar ihop de andra poolerna? Eftersom det är ett överskott på ena sidan och ett underskott på andran. Varför behöver det de båda poolerna tillhöra samma batteri för att det ska gå att koppla ihop. visa
Hur kan det komma sig att strömmen bli större vid en kortslutning?visa
Är det riktigt att en stavmagnets nordpol är starkare än dess sydpol?visa
Jag har kopplat två batterier i en parallellkoppling med en lampa. När jag har kopplat det såhär så lyser lampan svagt kan jag få en bra förklaring till varför lampan lyser svagt på detta sättet ? Tack på förhand! Skulle vara toppen om du kunde svara så fort som möjligt :)visa
Hej. Vi läser just nu fysik och elektricitet i våra år fyra på skolan. I de material vi studerar så sägs det att elektronerna strömmar från minussidan på ett batteri till plussidan. Men jag har hört för länge sedan att elektronerna strömmar från plussidan som är plussladdad (altså har för mycket elektroner) till minussidan. Från vilken pol strömmar elektronerna? Tacksam för svarvisa
Hej. När vi laborerar med att konstruera en ringklocka så är det rätt vanligt att man får en stöt när man vidrör t ex kontakten till ankaret. Ringklockan drivs med svagström som annars inte ger stötar. Hur förklarar man detta?visa
Påverkas en magnet om man leder ström genom den? Undr försöket eller efteråt.visa
Hej! JAg vet att koppartråd leder ström bättre och att kromnickeltråd som har samma längd som koppartråden har ett större motstånd. Men jag vill ha förklarat vad det är i kromnickeltråden som gör att strömmen har svårare att passera!! har det något med valenselektronerna att göra?? snälla förklara vad det är som händer inne i tråden som gör att strömmen passerar sämre . //Sebbevisa
Vi har haft tema kretsar kring el. Klassen har tre frågor 1 Hur lång tid tar det för ett batteri att bli varmt? 2 Hur kan el rusa igenom vatten? 3 Hur kan el rusa så snabbt? Mvh/ Klass 3B via Monavisa
Hej! Jag undrar om man kan tillverka en transformator med tre spolar dvs använda en trehövdad järnkärna och plocka ut spänning på två ställen från en spänningskälla.visa
Sedan jag var barn och uppvuxen i Jönköping har jag hört att åsknedslag behöver man inte oroa sig särskilt mycket för, eftersom blixten söker sig till Vättern. Nu arbetar jag som lärare i Hjo och vill kunna förklara för eleverna vad som händer. Jag har aldrig sett ett blixtnedslag, blir det en jättekaskad av vatten där den slår ner, sprids elektriciteten längs med ytan eller går blixten rakt ner i sjöbotten? Hälsningar Maj Avisa
1. Vad har en säkring och en jordfelsbrytare för uppgifter? Varför ska vi skydda oss mot att få farlig spänning i oss? Vilka sätt kan man göra det på? 2. Min mobiltelefon har ett batteri 12V (likström) i sig. Förklara hur du kan ladda batteriet ifrån elnätet 230V (växelström). Tacksam för svar! :)visa
I dag när jag tog bort en leverfläck. Valde läkaren att bränna ihop såret. Då fick jag hålla i ett rör som jordar. Varför ska man göra det?visa
hej jag undra lite om foto motstånd. vad är det uppbyggt av och vad innehåller det? hur används det? och slutligen varför motståndet reagerar som det gör?visa
Varför är det egentligen fel att säga att strömmen går runt i en sluten krets? Tack på förhand! :)visa
Varför kommer det små blixtar och ett sprakande ljud ibland när jag tar av mig en tröja? Tack på förhand :)visa
Hur kan man förklara tolerans för resistorer (+ - 5, 10, 20 %) Vi fick räkna ut två värden ett med minus %-talet och ett med + %-talet. Varför har man olika värden på ett och samma motstånd.visa
Jag har läst frågorna och era svar på elsäkerhet men har en vidarefundering. Den elektriska strömmen har väl egenskapen att den vill ta den enklaste vägen ner till jord? Jämför nu två badkar: Den ena är ojordad med plastdetaljer till avlopp och inget vatten över kanten som skulle kunna leda strömmen vidare. Den andra har metalldetaljer till avlopp och kan därför anses vara jordad. Om du nu tappar en elektrisk apparat i vattnet kommer strömmen att vilja ta sig till jord och ligger du då i badkaret som är jordat kommer strömmen eventuellt gå igenom dig och skapa trubbel. Om du däremot ligger i det ojordade karet borde ju strömmen bara passera inuti i apparaten och alltså inte passera genom din kropp, för att motståndet är så mycket högre. Jag skulle inte rekommendera experimentet alls men kan man påstå att det faktiskt inte är farligt att ligga i det ojordade badkaret om elektriska apparater sänks ned i vattnet? Testet har utförts i serien Mythbusters men de använde enbart ett jordad badkar vilket visade sig vara livsfarligt.visa
Hej! Jag heter Sara, jag är 16 år och är från Höllviken. Jag går i nian och det här är den sista terminen för mig att få bra betyg i teknik. Just nu håller vi i klassen på med att göra ett trådspel. Och ja, jag har läst de föregående svaren du gett om trådspel. Men jag har en annan fråga! I trådspelet ingår bland annat komponenterna: två transistorer, en resistor, en kondensator. Och min fråga är: HUR FUNGERAR DE I KRETSEN OCH VARFÖR FINNS DE DÄR? Jag VET vad de olika grejerna har för funktioner (tillexempel att transistorn fungerar som en backventil, alltså en konstruering som släpper fram strömmen åt ena håller men inte åt det andra. )men hur går strömmen i vårt trådspel, och hur används transistorn då? Vad har transistorn, resistorn och kondensatorn för uppgifter I MITT TRÅDSPEL? Jag vill inte veta hur de ska kopplas utan bara konkret, hur de fungerar i mitt trådspel, hur strömmen går via dem och vad som HÄNDER!!!! Du måste hjälpa mig! Jag känner verkligen att jag inte har någon aning alls!visa
Kan man bli träffad av blixten om man är helt klädd i gummi?visa
Kan man få en järnkärna att bli magnetisk om man lindar den med en helt "skalad" ledningstråd? När vi provade fungerade det inte.visa
Hej. Jag undrar om plasma är synligt för ögonen och om människor har lyckats skapa plasma?visa
Om man kammar sitt hår med en plastkam så blir ju kammen negativt laddad och håret positivt laddat. Varför blir det så?visa
hej! jag undrar hur en eltandborste är uppbyggd? hur går tillverkningen till? ska jag slänga den på soptippen om den går sönder? vilken påverkan har den på samhället och naturen? tack på förhand!visa
Hur ska jag förklara hur elbolagen kan debitera sina kunder? Om eleverna lär sig att det går lika mycket ström i en krets och de vet att vid förändring går jordfelsbrytaren in. Hur kan man då säga att vi förbrukar el?visa
Hejsan! Först och främst undrar jag om det är möjligt att finna en formel för hur mycket elektricitet som skapas när man gjort en galvanisk cell, ex. zink och kol, förhållande till hur länge det laddas upp. För det andra undrar jag om det finns en djupare förklaring till varför man ska använda sig av ämnen så långt ifrån varandra i spänningsserien som möjligt för att få högre spänning. Även varför kol är bra att använda som det ädla ämnet trots att det inte är med i spänningsserien. Tack!visa
Kan man säga att en lampa lyser väldigt svagt med växelström?visa
det går högspänningsledningar från våra elkraftverk i Sverige. Det är ju livsfarligt! Varför väljer man att transportera el med högspänning och hur gör man för att få så hög spänning?visa
Kan man få en magnet att sväva genom att använda repulsion? I så fall hur.visa
Hur kan man på ett så smidigt sätt som möjligt bestämma styrkan och riktningen hos jordens magnetfält genom en laboration.visa
Hur fungerar ett trådspel, sånt man bygger själv i skolan på t ex tekniken vill säga.visa
När vi gnuggade en ballong mot håret blev den statiskt laddad. När vi sedan höll den mot två trådar så drog den till sig den svarta, och stötte bort den vita. Båda trådarna var av samma material. Vad beror detta på?visa
Hej! Jag jobbar som lärare i en klass där jag fick frågan: Hur kommer det sig att modem och telefoner lättare går sönder vid åsknedslag än annan elektronik? visa
Vi har en 4 år gammal mikrovågsugn. Min lillebror Zakarias sätter ibland på mikron när den är tom. Då kommer det blixtar i mikron. Varför då? Är det farligt när det blixtrar? Betyder det att mikron är trasig?visa
Hej! jag vill veta hur en lampa i en mikrovågsugn fungerar. hur klarar den att vara i en mikrovågsugn är lampan speciellt byggd? jag vill heslt veta allt om hur en lampa i en mikrovågsugn fungerar.visa
Jag byggde en ringklocka på fysiken och jag undrar varför likström krävs?visa
Om strömkretsen mellan en cykelgenerator och en cykellampa är sammankopplade med cykelns metalldelar. Varför får jag då ingen stöt när jag rör på cykelramen? Ström vill ju alltid till jord. Henrikvisa
Jag har lärt mig att P=U*I och att U=R*I men hur kan man med dessa formler få fram 1/R=1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ? Förklara gärna , min lärare kan inte ..visa
Hur vet man att elektroner är laddade och de är just negativt laddade?visa
Bildas det elektricitet vid vulkanutbrott? Frågan ställdes av en elev vid en fysiklektion och eftersom jag inte hittar något svar frågar jag här.visa
Vilka elektriska installationer får man göra själv? Vilka färger har de tre ledningarna i en skyddsjordad sladd och vad betyder de olika färgerna?visa
Använder tåg och spårvagnar växelström eller likström? Vilken spänning används?visa
Spelar det någon roll var i ett kopplingsschema amperemetern kopplas in? Varför eller varför inte?visa
Hej! Jag har några frågor angående induktion och elektricitet osv. Då man kopplar ihop två spolar, sätter en mätare i den ena, och en järnkärna i den andra. Vid spolen med järnkärnan låter man sedan en magnet rotera, då uppstår ström. Hur kommer det sig? Vad händer då magneten roterar, och hur kommer strömmen in i spolen? En annan fråga jag har, är om växelström. Vad menas exakt med växelström, att den ändrar riktning hela tiden? Vadå för riktning? I ledaren? Hur kommer den isåfall framåt? Och så en sista grej. En transformator används ju i våra ledningar för att kunna transportera strömmen längra sträckor. Men hur fungerar den i DETALJ. Vad exakt är det som händer? Hur kan det bildas ström i sekundärspolen osv.?? Är jättetacksam för svar!visa
Arbetar bl a som resurs för NO-undervisning för de lägre åldrarna i Härryda kommun. Har tänkt på detta som jag inte hittar någon förklaring till: På t ex Universeum finns det elektriska ålar (som nog inte är just ålar). Dessa kan bedöva sina fiender eller sin mat med en elektrisk stöt med hjälp av inbyggda "batterier" i kroppen. Om jag alltså av misstag stöter mot fisken när jag är ute och simmar kan jag få en förlamande stöt. Hur kan man förklara hur strömmen går för att åsamka mig en skada? Var finns "potentialfallet" mellan fisk och mig? Vad är det som däckar mig i vattnen? Vatten - speciellt smutsigt vatten som i t ex Amazonfloden - måste väl leda ström på ett sådant sätt så att ålen blir kortsluten och laddas ur? Hur kan man mäta upp spänning på flera hundra volt i ålen? (Var är fiskens poler?) Du fattar att jag är fundersam och inte hittar svaren i de traditionella fysikböckerna... Lovar att berätta svaren för alla nyfikna elever när jag är på Universeum nästa gång.visa
Om man gnider en ebonitstav mot katthår så kommer katthårets elektrones att föras över till ebounitstaven. Men hur vet jag att det är ebounit staven som tar elektronerna och inte katthåret? Finns fler exempel t.ex. om man gnider en ebounit stav mot en ylle tröja.visa
Hej! Jag har en fråga som jag har tänkt på i några månader. Min lärare kan inte riktigt svaret men han hänvisade till den här sidan. Frågan handlar om energi och magnetism. Frågan: Jag lägger en magnet på en skiva. Under skivan lägger jag en järnbit. Järnbiten kommer att dras upp till magneten. Det blir en viss rörelseenergi som omvandlas till lägesenergi. Enligt min lärare så kommer magneten förlora sin kraft med tiden. Det är enligt honom källan till energin som drar upp järnbiten och han menar att det när den här kraften är borta så har vi samma energi som tidigare. Vad jag hävdar är att magneten förlorar sin kraft även om den inte skapar lägesenergin och därför så kan jag inte säga att jag är nöjd med det svaret. Frågan är alltså vilken energi som omvandlas till lägesenergi. Snälla svara så fort som möjligt!visa
Vad bråkade Galvani och Volta om, och varför?visa
Vad är magnetism?visa
Hur ska man förklara en elmotor? Asså hur en elmotor fungerar m.m. Kan jag få líte hjälp me denna frågan?visa
Jag har fått en fråga från en elev. Hur går det med fiskarna i vattnet när blixten slår ned i vattenet? Blir de bedövade eller leds bara elektriciteten vidare genom fiskens kropp utan påverkan eller kan fisken bli "kokt"?visa
Hej jag undrar vem som uppfann spolen? och hur den första spolen såg ut? om ni har lite allmän fakta om spolen så skulle jag bli jätte glad! tack på förhand!visa
En kompass har ju en liten magnetisk pinne som dras åt nordpolen. Om jag skulle åka till nordpolen, och lade kompassen *Precis* där magnetfältet kom ifrån (om det går), Vad skulle då hända med den? Får den fnatt och snurrar runt, eller lägger den sig bara åt något håll? Väntar på svar/Leovisa
Jag är fy-lärare och använder datorn mycket i undervisningen. Har ni något bra tips på hjälpmedel för att på ett enkelt sätt rita kopplingsschema på datorn?visa
Hej! Jag har fått ett par frågor av mina elever som jag har svårt att besvara, snälla kan ni hjälpa mig. Ämnet är elektricitet. 1. Hur fungerar en automatsäkring, i en propp "brinner" tråden av och proppen bryts men en säkring fäller man bara upp igen, hur fungerar den/ ser den ut innuti? 2. På en laboration kopplade några tjejer upp 4 st lampor i serie, den första lyste men inte den andra, den tredje lyste också men inte den fjärde, hur kan jag förklara detta? Ser fram mot ett svar, tack på förhand!visa
En kula som är fäst i ett snöre beskriver ju en cirkelformad rörelse (om man svingar den runt) kan denna rörelse betraktas som likformig? Sen en andra fråga, vilket håll rör sig egentligen strömen i en likströmskrets, jag vet att per definition är strömmens riktning från + till - men att det i själva verket är åt andra hållet. Genom en diskussion med en kollega presenterade hon en annan förklaring som hon hört, den lyder: Elektronerna går i motsatt riktning till strömmens definierade riktning, den energi som orsakar strömen "sitter" i tomrummen som de vandrande elektronerna lämnar efter sig. Hur är det egentligen varför är definitionen som den är?visa
Hej vi är en lärare och en elev som undrar. De skriver i spektrum fy-bok att tråden glöder i en lampa ju större motstånd det tråden har. Det tycker vi också. Senare i en uppgift frågar de efter när en lampa lyser starkast om man får välja olika trådar med olika hög resistans. Då är svaret att den med minst resistans lyser starkast. Då tänkte vi att ja just det för resistansen måste ju vara liten om strömmen ska vara stor enligt Ohms lag. Spänningen är ju oförändrad. Problemet är då bara att resonemanget säger emot sig själv. Kan ni hjälpa oss? Anette och Emmavisa
Hej jag undrar vad som händer om man sätter en magnet mot datan??visa
Jag är NO-mattelärare och vill ha reda på varför förkortas spänning U och strömstyrka I. Har frågat många och letat på nätet men inte lyckats ta reda på det. Vilket språk??? visa
Skulle vilja ha en enkel förklaring till begreppet "offeranod" som man använder på båtar. Varför används den och hur fungerar den? Förklaringen bör passa så man kan informera åk4-6.visa
Hej, min klasskompis fick snabbt svar på sin fråga så jag provar att ställa en jag med. Vi jobbar med elektricitet nu och jag undrar varför det är viktigt att välja rätt sorts glödlampor i en elljusstake. Kan man ta t ex vilken som av en 14 V, 3W eller en 25 V, 3W? vad är det som avgör vilken jag ska välja? Tack så jättemycket för en supersida!! visa
Om jag håller handen på skolans bandgenerator så står mitt hår rakt ut, varför gör det det? Och vad är skillnaden mellan när håret dras till min kam och när det står upp av bandgeneratorn? visa
Jag har två glödlampor, ett batteri och sladdar. jag ska rita ett kopplingsschema som visar, hur man ska koppla för att få båda lamporna att lysa svagt och ett som visar så att båda lyser starkt. hur gör jag? visa mig! visa
Ett lysrör innehåller en gas. elektroderna värmer upp gasen och elektronerna börjar hoppa och framställa ljus. eftersom gasen återanvänds hela tiden så tar ju aldrig gasen slut. hur kommer det sig att lysrör "tar slut" ?visa
Jag undrar om det finns någon slags generator som kan förvandla likström till växelström och hur den i sådant fall fungerar.visa
Om man står på nordpolen, magnetiska nordpolen, och håller i en kompass, snurrar då kompassnålen runt eller vad händer?visa
I mitt rum har jag en gammal radio i ena änden av rummet,den sitter i ett uttag. I andra rummet finns en lampa som sitter till ett annat uttag. När man slår av lampan knäpper det i radion. Varför?visa
Jag kopplade en lampa 1,5 V med ett batteri 1,5V och amperemeter visade 0,15A. Sedan koppade jag en lampa till (i serie,likadan lampa 1,5 V) och förväntade mig att strömmen skulle vara hälften så stor, enligt Ohms lag. Men amperemeter visade 0,12 A. Hur kan det vara så?visa
Hur stor spänning kan man få ur en enda blixt vid åskväder? Vilken typ av kraftledning? Skulle man kunna leda ström från amerika till afrika genom vattnet och få en lampa att lysa?visa
Vi läser elektronik och har pratat om att kondensatorer kan stoppa brus vid radiosändningar. Vad är det som stör och hur går det till?visa
Hej, jag är lärare i år 3 och fick frågan av mina elever: Hur snabbt går blixten? Och det undrar jag nu själv också. visa
jag vet att man kan utvinna elektrisk energi från magnetism och jag vet att jordens magnet fält är väldigt starkt. så jag undrar om man kan utvinna elektrisk energi ur jordens magnetfält, har människan redan försökt eller har vi inte teknik till det?visa
Hej. Vi håller på med värmelära på fysiken och igår gjorde vi en labb jag inte förstår. Jag undrar om ni kan förklara varför det blir som det blir. Så här var labben: om man hänger en vikt på en kromnickeltråd och sedan hänger upp dem i ett par stålstänger och sedan kopplar dem till en spänningskälla såminskar avståndet mellan marken. Avståndet mellan marken och vikterna minskar ju större spänningsgrad man ställer in. När man sedan stänger av spänningskällan åker vikten upp till samma avstånd som det gjorde från början. Kan ni inte svara utförligtvarför det blir som det blir?visa
Har en elev som hävdar att alla synliga blixtar går från marken och uppåt. Jag menar att det kan vara åt båda hållen. Har alla blixtar först en osynlig elkabel mellan moln och mark och därefter en synlig blixt och vilken riktning i så fall? Blixtarna kan väl även gå mellan moln och behöver väl inte nå marken alls? Det går bra med kort svar. Tack på förhand.visa
Hur fungerar en elpistol?visa
Många elever frågar samma fråga och den lyder så här: Varför uppstår det ett magnetiskt kraftfält kring en ledare där det flyter en ström? Materialet i ledaren är ju omagnetiskt....Spelar det någon roll vilket material det finns i ledaren? Är det strömmen och elektronrörelserna som ger någon slags obalans i materialet som orsakar magnetfältet?visa
Hej! Jag är en lärarakandidat på Centralskolan i Arvika, jag har undervisat om elektricitet och pratat om åska med eleverna. Då berättade en elev att hon läst att förra sommaren då det var mycket åskväder, fick ungdomar som hade piercing brännmärken runt sin piercing, speciellt i munnen och vid ögonbrynet. Det vi undrar över är om det vid åska kan bli en inducerad ström i ett piercingsmycke? Och vi har en teori om att stålet i piercingsmyckena lättare magnitiseras än materialet i t.ex. örhängen, så det lättare uppstår en inducerad ström i piercingsmycket, eftersom vi aldrig hört talas om att någon fått brännmärken kring sina örhängen. Med önskan om svar från en undrande kandidat o elever, mvh Anna Eriksson.visa
Hej! Jag skrev en fråga tidigare till er då svarade ni att jag skulle använda någon slags metall kam så att håret inte blir elekriskt och i stället leder bort laddningarna. Min fråga till er den här gången är vad för någon slags material av metall jag skall ha.visa
Vad för material skall man använda på kam eller hårborste för att inte bli elektrisk med annat ord att undvika håret sprättas.visa
Om en ko får en stöt av ett kostängsel så undrar jag hur strömmen går? Hur går den i genom kon ?visa
Varför lyser inte lampan om jag kopplar en sladd från plus från ett 4,5v batteri till lampan som sitter i en lamphållare och sen en annan sladd från lampan till minus till ett annat likadant batteri?? Blir inte det en sluten krets eller???visa
Vad är en resistans?visa
1. En fågel sitter på en högspäningsledning. Hur klarar han sig? 2.Hur fungerar Benjamims Franklinks åskdetektor?visa
Vi har stavmagneter på våran skola (ca 10 cm långa rektangulära i stål) som har blivit avmagnetiserade. Kan jag magnetisera om dom själv? Med hjälp av elektromagnet kanske?visa
Vad är egentligen nord och sydpolen på en magnet? Jag vet att magneten ställer in sig efter jordens magnetiska poler men eftersom hela magneten är gjord av samma material så undrar jag hur polerna på magneten kan vara så olika?visa
Vad händer om man placerar två olik laddade stolpar nära varandra? Kan de bildas en elektrisk spänning mellan dem som är så stark att den syns?visa
Varför använder man högspänning vid transport av elenergi? Jag skulle vara tacksam för ett svar ganska snabbt. :-)visa
Jag och mina elever håller på med elektricitet. Idag gjorde vi ett experiment där vi försökte få kranvatten att fungera som ledare (dvs få en lampa att lysa). Det gick inte. Vi undrar därför om ni vet hur stark spänningen måste vara för att vi ska få lampan att lysa? Fråga nummer två gäller vad som egentligen händer när man tappar en påsatt hårtork i ett badkar med en badande människa i?visa
Hejsan! Vi satt på vår NO-lektion förra veckan. Läraren förklarade att magneterna alltid bestod av två poler. han visade oss några enkla experiment med en stavmagnet. Då kom jag på frågan som jag tänker ställa. Om man skulle göra en helt rund magnet, hur skulle polerna fördelas då? Hur skulle magnetfältet se ut? Vad är det som styr uppdelningen vilket som blir syd- och nordpol? Jag skulle vara mycket tacksam för ett svar.visa
Hej. vad är en heterostruktur? Förklara med enkla ord, tack.visa
Finns det blixt i vakuum?visa
Hej, jag varför inte två stycken parallell kopplade batteri ger dubbelt så mycket kraft än 1 batteri? Jag undrar också varför en seriekoppling ger dubbelt så mycket, gör inte ett allt för invecklat svar men ganska avancerat kan det vara.... tack på förhand.visa
Jag vet att det finns tre ämnen (förutom de paramagnetiska som t ex Aluminium) nämligen Järn, Kobolt och Nickel. Dessa ämnen är de ämnen som lättast blir magnetiska. Min fråga lyder: Varför är det "nästan" bara dessa ämnen som kan bli magnetiska? Vad har det att göra med?visa
Varför måste magneten vara i rörelse i förhållande till spolen för att det ska uppkomma spänning? rörden om atomerna lr vad? Svara gärna på gymnasie nivå för jag är duktig, och om jag inte förstår kan jag alltid fråga min lärare om svaret. obs, min lärare kunde inte svaret på den fråga jag just ställde.visa
Vad händer som anrikat uran eller en atombomb som påverkas av magnetism. Magnetism är ju elektomagnetisk strålning. Om man tänker sig att man har en elektromagnet som har en frekvens som överenstämmer med den frekvens som elektroner och positroner har i till exempel anrikat uran skulle man då, teoretiskt kunna göra en elektomagnetiskt fält inom vilket antikat uran inte skulle stråla eller där en atobomb inte kunde explodera. En atom bomb är ju, var jag förstår en bomb som exploderar och sätter fart på elektroner och positroner i anrikat uran så att en atobomb expoderar. Dvs att man med elektomagnetisk strålning, på en viss frekvenz, skulle kunna göra atomerna i uran stabila så de inte faller sönder? Min fråga är om inte den elektomagnetiska strålningen i en väldigt stark magnet skulle balansera elektronerna i anrikat uran så att det inte blir någon strålning. Är det rätt eller vad händer? Vore tacksam för svar, Malkolm visa
Varför måste magnetfältet ändras för att det ska uppkomma spänning (i en generator)? Hur omvandlas elektromagnetiska vågor till ljudvågor? (typ radio stationer)visa
Varför kan man ändra spänningen i en transformator med hjälp av olika varvtal på spolarna? En utförlig förklaring ber vi om för vi är en duktig klass.visa
Kan vi ladda svaga permanentmagneter som vi redan har.visa
Hejsan. Jag undrar hur mikrovågorna "dör" i mikrovågsugnen. Var tar de vägen? Hur är ugnen skyddad för att de inte ska läcka ut? Tacksam för svar :)visa
Varför dras visa ämnen till magneten men inte alla... varför är vissa ämnen magnetiska?? Vore tacksam för svar ska skriva ett litet arbete i skolan om magnetism.... kramarvisa
Hej! Kan du förklara hur ett oscilloskop fungerar och vad det har för exakt funktion? Tack o hej!visa
hej!! vad händer om man lägger en magnet mot ett mobilbatteri? i så fall blir batteriet urladdat?visa
hej! Jag har länge funderat på vad EMP (elektro magnetisk puls) egentligen är. Och min fysiklärare kan inte svara på denna fråga. varför slutar elektriska saker att fungera om dom utsätts för en EMP? Och varför påverkas inte vår hjärna av dom? Och i vilka sammanhang har man upptäck dessa pulser? Tacksam för alla svar.visa
Det är så här att vi på det snaraste skall skriva en förklaring om varför lysdioden lyser när man i t.ex. ett trådspel rör vid "tråden". Trådspelet består av följande komponenter: två transistorer, en resistor och en kondensator. Samt ett batteri. Vid beröringen av tråden har man kopplat in batteriet. Vore tacksam för mycket snabbt svar.visa
Tack för en bra sida. Jag har en fråga till ett skolarbete och har sökt nästan överallt på internet. Jag har inte hittat något svar trots att det borde vara en relativt lätt fråga. Hur som helst... Min fråga är: Hur har jordens magnetfält uppstått och hur fungerar det? Jag hoppas att jag kan få svar på frågan snabbt, eftersom vi ska redovisa våra svar på frågan redan nästa vecka... Tack ännu en gång för att ni finns!!! =)visa
Hej! Min lärare säger att strömmen i en ledning egentligen går från elektronsidan till protonsidan, men i Fysikboken står det tvärtom. När jag frågade varför sa hon att det egentligen är som hon säger, bara att forskarna har kvar det gamla för att det är så jobbigt att ändra helt plötsligt. Är det så? För i så fall tycker jag att alla forskare ska ändra på det för det gör mig bara förvirrad. Det finns ju ingen logik i det, och då kommer jag att få fel på mitt NO-prov som är om 4 dagar. Så snälla, svara snabbt! Mvh. Gabriellavisa
Vad är det för samband mellan elektrisk ström och magnetism???visa
Hej, jag undrar vad magnetism beror på. Hur kan det komma sig att om man bryter en magnet i två blir det två magneter och inte en plus- och minuspol. Tack/ Oliver Vvisa
Vi har fått en fråga om vad det är för skillnad mellan de olika polerna i en magnet. Vad som avgör om det blir nord- eller sydpol. Tackvisa
Hejsan! Jag har frågor på två områden: 1. Vad är gravitation? Varför dras egentligen kroppar till varandra? Om ljuset inte har någon massa, hur kan det då påverkas av gravitation? Är det då fotonerna som ändrar riktning? 2. Vad är magnetism? Är det några partiklar som rör sig i fältlinjerna utanför magneten? Jag har fått förklaringen att en magnet består av många "mini-magneter" men vad är dessa egentligen? Tack på förhand! visa
Hur fungerar en jordfelsbrytare?visa
HeJ! Jag är jätte intresserad av fysik och sådana saker=) jag tycker att det är jätte kul! men jag har en fråga också, vad är igentligen magnetism? är det något som man kan ta på eller bara se? de har jag undrat väldigt länge, men ingen av mina lärare kan frågan( Tyvär*ledsen*)så jag undrar om ni kan frågan? tack!!!!visa
Vem, hur, vart och när upptäcktes mikrovågornavisa
Varför lyser cykellampan trots att det bara går en sladd mellan dynamon och lampan? Hur kommer det sig att kretsen är sluten?visa
*Vad är det som bestämmer polerna på en spole,som det går ström igenom? Vilken sida som blir N och Syd och hur man kan förutse detta? *Varför måste en magnet vara i rörelse i förhållande till en spole för att generera ström? Varför kan den inte va still? MVH pettervisa
hur fungerare en vippa? Jag har fått bygga ihop en med kretskort och allt annat men hur kan den fungera? tackar för svarvisa
Vad händer i antennen på en mobiltelefon när jag pratar och hur alstrar antennen en radiovåg.visa
Hej!Jag undrar vaför magneter alltid är röda och vita? Är färgen magnetisk? TACKvisa
Hej! Hur är det med begreppen magnetiska syd-resp nordpolen. I vissa böcker står det att det är den magnetiska nordpolen som ligger intill den geografiska nordpolen i andra står det att det är den magnetiska sydpolen som ligger intill den geografiska nordpolen. Hur är det egentligen? Vilken källa ska man lita på? Hälsningar Evavisa
Hej! Jag undrar varför det går åt mer ström genom is (med salt i), för att få en lampa att lysa, än i vatten (med salt i)? Isen är fastare, men metaller är ju ännu hårdare och leder ström väldigt bra. Vad är det för skillnad mellan dessa?visa
Vem uppfann mikrovågsugnen och när? Hälsningar Albinvisa
Hej! Vi läste om tåg som m. h. a. magnetism gick lite ovanför rälsen. På det viset gick de lättare. Vi undrar hur de här tågen drivs framåt. Det kan inte gå med hjulen för de rör ju inte rälsen.visa
Hemma hos mej så har vi en liten tv i taket och om man släcker en sängbords lampa så blir det en störning på tv:n jag undrar varför det blir så? Tack på förhandvisa
önskar bara komplettera min fråga angående de magnetiska polerna med att säga att Naturhistoriska Riksmuseet anser att magnetpolen i norra Kanada är en nordpol. Lite egendomligt !!visa
i en del litteratur så står det att den magnetpol som ligger närmast den geografiska nordpolen kallas magnetisk nordpol. Eftersom en kompassnål ställer in sig med den röda nordändan mot norr så ska det väl vara en magnetisk, sydpol i norra kanada istället ??visa
Varför fastnar man om man kommer i kontakt med vatten och nått elektriskt samtidigt?visa
Hej Jag vet att en järnbit på skroten kan vara magnetisk och att den kan lyfta bilar på flera ton. Hur kommer det sig att järnbiten kan släppa ned bitarna oxå?visa
Hej Jag undrar om det på något sätt kan vara farligt att använda en Van der Graf generator på människor (hålla i den så att håret reser sig upp)?visa
Vad innebär en märkning på en apparat med 500W, 230V och en fyrkant med en fyrkant i mitten? Och hur många sådana kan man koppla in i samma uttag innan säkringen märkt 10A går?visa
Hej! Hur kan man förklara att en högtalare svänger med frekvensen 100 Hz när jag lägger på växelspänning med 50 Hzvisa
Hej!! Efter en lång dag på stan kom jag hem. När jag kom hem och kramade min mamma fick jag världens stöt!! kan du förklara varför??!!visa
Hejsan!Jag vet redan att en ljudförstärkare förstärker signaler, men hur kan den göra det?? Vad är det som gör det? Kan du inte ge en lite mer avancerad förklaring? Tack på förhand!visa
Hur fungerar en fösrstärkare i till exempel en stereo? Hur "gör" den? Vad är det som gör att den kan förstärka ljudet? visa
Tack för en jätte bra frågelåda!! Vem uppfann kompassnålen?? Och vart kan man hitta fakta om honom. Snälla svara!!visa
De nya masterna till 3:e generationen telemobilnät ska byggas nära ett bostadsområde. Hur är det med ev. strålningsrisker, samt magnetiska fält? Hur stora avstånd bör man kräva?visa
Är det farligt att bo jämte stora elledningar? Många på en gata jämte en tågledningarna fick cancer. Berodde det på elen? Kor får inte lika många barn heller har jag hört?visa
Varthän tar elektronerna i en resistor vägen? Ifall elektronerna bara stannar kvar i resistorn,hur kommer det sig då att resistorn inte blir överhettad och smälter? Förbränns elektronerna i en resistor? Tack för att Ni tog er tid! - Karl-Axel M.N Knutson visa
Jag har i frågelådan läst att jordens nord och sydpol kastas om flera gånger på en miljon år.Sker det succesivt eller på en gång? Jag förstår inte riktigt.visa
Den finns negativ, sammanhållande energin i t.ex stenar och kristaller. Bildas elektromagnetiska fält runt stenen pga av denna negativa energi? Fungerar energin i kristaller och ädelstenar annorlunda än i en vanlig sten? visa
Vi är några NO-lärare som har funderat lite angående blixt och dunder. I en bil sitter man säkert när det åskar pga. att bilen fungerar som Faradays bur. Men om man satt i en aluminiumbåt ute på sjön och blixten slog ned i närheten, skulle den då fungera på samma sätt som bilen? Nästa fråga som eleverna har funderat över, är varför det blixtrar i mikrovågsugnen om man ställer in t.ex. en tallrik med guldkant?visa
Hur kan man räkna om Farad till volt? Hur har man kunnat mäta upp ljusets hastighet, och hur har man kunnat bekräfta att man gjort rätt? visa
Vi har en stavmagnet som har förlorat nästan hela sin kraft. Vi lade in den i en spole och kopplade in ström så att den skulle återfå sin gamla kraft med rätt polaritet. Det gick inte. Stavmagneten blev enbart varm. Magnetismen förblev lika svag.Varför ? Beror det på materialet i stavmagneten ? Hur kan man på något annat sätt få magneten bra igen ? visa
Jag har sökt över hela internet efter fakta om plasma tv:n. Det enda jag hittar är återförsäljare. Hjälp mig! Allanvisa
Hur uppstår ett magnetfält? vad är det? Kan man med hjälp av magnetfält få föremål att sväva?visa
Varför har väggkontakter två håll och inte ett? Hälsningar Anton!visa
Hej! Jag läste i en bok om uppfinningar tillsammans med mina elever och där stod det att man inte kan överföra likström på långa avstånd men att det går bra med växelström och nu undrar vi varför det är så.visa
hur många volt kan ett batteri ha?visa
Hej! Jag har fått en fråga av mina elever angående transistorn som vi fysiklärare inte reder ut riktigt. I schematiska bilder på ex. en npn-transistor ser det ju symmetriskt ut, alltså borde det inte vara någon skillnad på kollektor och emitter?! Jag har läst den engelska artikeln ni har länkad där det står att man kan förstöra transistorn om man byter poler, men varför?? Är inte de båda n-skikten likadana? Vad är i så fall skillnaden? Tacksam för svar.visa
Hur uppstår åska? Och vad innehåller åska?visa
Hur många volt hade det första batteriet?visa
Hej, jag undrar hur man plaserar elektromagneterna i en elektrisk motor för att få den att snurra åt ett visst håll? Dessutom undrar jag hur det hela fungerar i en enkel motor som ändrar håll när man skiftar minus och plus. mvh viktorvisa
Hej! Jag undrar över två saker. Fungerar magneter lika bra under vatten? Om man delar en magnet, blir då båda delarna var för sig lika starka som den ursprungliga magneten?visa
Finns det något bra "recept" på vad en stark magnet innehåller?visa
Kan ni berätta lite om neodymiummagneter?visa
Hej! Jag undrar hur information på kontokort är lagrad. Hur vet bankomaten exakt hur mycket pengar jag har på mitt konto och hur ändras informationen? Är kontokorten magnetiska?visa
Kan vulkanutbrott skapa magnetism?visa
Jag skulle vilja ha en mera utförlig beskrivning av hur en fjärrkontroll fungerar. Jag hittade en liten beskrivning i er frågelåda, men skulle vilja ha en mer detaljerad beskrivning. Jag pluggar till grundskollärare i malmö men har min praktik på linne´skolan i malmö. Hoppas på ett bra svar eller ngr användbara länkar...visa
Påverkas kompassnålen av jordens dragningskraft & i så fall varför?visa
påverkas vi av jordens magnetfält?visa
Hej! Finns det magnetiska material i övriga universum? I så fall var och vilka då? visa
Hej! Min fråga är: Vad är vanliga kylskåpsmagneter (permanentmagneter)"gjorda" av? Är det flesta sk "vanliga" magneter tillverkade av magnetit?visa
Vad är skillnaden mellan en vanlig solcell och en våt solcell?visa
Hur många Volt finns det i en åskblixt?visa
hej Jag undrar vad en laddning egentligen är för något och hur den uppstår? Jag vet att kvarkar är plus- och minusladdade men hur blir de det? visa
Först gjorde vi en sluten krets med ett batteri, ledningar och lampa. Vi tog en "låda" och fyllde den med vatten. Vi satte i ledningarna som vi hade kopplat till batteriet och lampan.MEN lampan lyste inte. Sen tillsatte vi grovsalt i vattnet och då lyste lampan.Från en ledning började det bubbla. Efter ett tag blev vattnet blått. Jag tyckte att det luktade klor. Sen blev vattnet gult. Varför lyste lampan när vi tillsatte grovsalt? Varför bubblade det bara ur en ledning, varför inte båda? Varför blev vattnet blått och gult? Varför tyckte jag att det luktade klor "illaluktande"? visa
Hur kan man förklar magnetism i enkla ord?visa
varför blir det en ny syd- och nordpol om man delar på en stavmagnet, jag förstår inte det riktigt.visa
Vad är ett Hittorfrör?visa
jag har frågor om magnetism och växelström fast det är ganska många frågor men en av dom lyder vem upptäckte magnetism? vad har magnetism med hjärnstrålning att göra?varför dras vissa magneter till varandra och vissa inte tex briotåg när dom är åt fel håll?varför finns det magneter i videoband/kassetband och var sitter domvisa
Hej Varför står håret rakt ut från huvudet när en människa är uppladdad?visa
Vem var Ohm? Vad gjorde han och vad hette han i förnamn.?? Jag vill veta allt om han.visa
Vad är det som gör att en glödlampa lyser när den kopplas till ett batteri? Man säger att tråder glöder på grund av friktion från elektronerna, men hur kan det uppstå sådan värme och ljus? Exciteras de eller vad är det som sker?visa
Man säger att batteriet strömmen går från pluspol till minuspol. Men egentligen sägs det att det går från minuspol från , till pluspol. Varför? visa
Hur fungerar igentligen ett elektronmicroskop?visa
Vi får välja själv på Elevensval och jag vill veta hur en radio fungerar. Har ni någon bild på en radio hur den ser ut inuti? Erikavisa
Jag läste i ett frågesvar angående jorden och att nordpol och sydpol kastas om flera gånger på en miljon år. Vet man när detta skall hända och vad händer då med våra kompasser? Innebär det att nålen växlar riktning 180 grader? När sker det i så fall nästa gång?visa
Hur många olika sorter av batteri finns det i hela Sverige?visa
Hej! Jag har en elev som frågade mig härom dagen angående magnetism. Jag hade pratat om skillnaden mellan en vanlig järnbit och en magnet och påstått att alla magneter förr eller senare går mot en kaotisk struktur och därför förlorar sina magnetiska egenskaper. Sedan pratade vi om jordens magnetfält och orsakerna till det. Jag berättade om jordens flytande järnkärna och att de magnetiska polerna genom tiderna har rört på sig. Frågan jag fick var: Är även jordens magnetfält i avtagande? Om alla andra magneter blir sämre med tiden, borde inte även jordens inre gå mot kaos? Jag har aldrig hört talas om att jordens magnetfält skulle minska - har ni gjort det? Om inte - vilka krafter är det som vidmakthåller det? Jag är hemskt tacksam för svar. visa
Mer frågor om magnetism: Jag håller på med en undersökning om hur parmanentmagneter påverkar varandra och andra material. Jag har provat att lägga en träbit, tyg, glas m.m emellan två parmanentmagneter. Hur kommer det sig att magneterna drar sig till varandra även om det är ett material emellan?visa
Hej! Vad uppfann Morse Samuel? Kan du ge något tips om en bra hemsida om honom?visa
Varför reser sig håret när det kommer elektricitet i det?visa
He j! Jag och mina elever tillverkade en ficklampa m h a batterier, vitaminrör, 1½ V lampa, 2 LR6 batterier och lamphållare. Några av eleverna hade rör av metall (från t ex treo). Vi hade lite problem med dem eftersom materialet var ledande. Vi isolerade då strömbrytaren (som bestod av ett gem och påsnitar) från röret med papperstejp/papper. Problemet var att en av elevernas ficklampor exploderade. Det blev någon sorts kortslutning, batterierna upphettades och exploderade till slut. Vad tror du orsakade detta. Vad kan ha hänt?visa
Jag frågade om varför vatten leder ström och ni har svarat att rent vatten innehåller joner, men är en dålig ledare. Rent vatten, som ni pratar om, är det samma som destillerat vatten, eller leder inte destillerat vatten ström alls?visa
Hej. I början av 1800-talet levde två fysiker, Hans Christian Örstedt och Michael Faraday, som gjorde stora upptäckter inom magnetismen. Jag måste bara få reda på vad som hände i deras liv och EXAKT när de levde. Skicka gärna information till mig snarast: beccans_86@hotmail.com visa
vem/vilka uppfann telefonen?vilket år? var kan jag hitta mer information om detta?visa
När uppfanns glödlampan? Hur fungerar den? Hur gammal var Thomas Alva Edison när han uppfann glödlampan? Vet du var jag kan hitta mer information om glödlampan?visa
vilken uppgift har mangandioxiden i ett vanligt ficklampsbatteri. (brunstensbatteri)visa
Varför leder vatten ström, medan andra vätskor som en del oljor inte leder?visa
vad är egentligen pluspol i ett vanligt ficklampsbatteri ( brunstensbatteri )?visa
Hej! Jag undrar... Studsar fotoner på varandra? I så fall, skulle det väl vara möjligt, att med två specialgjorda lasrar, få en prick att se ut att sväva i luften? Jag har testat med vanliga laserpekare, men det funkar ej. visa
Vilken bokstav brukar beteckna spänning i elektriska former?visa
Hur exakt fungerar en mikrovågsugn?visa
Med funderingar över och hänvisning till en fråga som jag läste angående varför man inte bytte namn på + och - när man upptäckte att strömen gick åt andra hållet frågar jag här med angående lite elektronik: Varför "måste" man tänka sig att strömen går från + till - i vissa uppkopplingar medans man i andra ska koppla så att strömen går från - till +? Detta tyckte jag var en smula rörigt och undra lite smått om detta är sant och i så fall när detta gäller eller om det bara är vår fysiklärare som - som vanligt bara yrar??visa
hej! vi håller på med magnetism i skolan och det är en sak jag undrar över: om man har en pacemaker, är det då farligt att hålla en stark magnet vid hjärtat? tacksam för svar! /milla =)visa
hej det är fin dag i dag, men den är inte fullständig, för jag har gått och funderat på en sak väldigt länge! nämligen detta: varför finns det magneter i elektroniska uppfinningar t.ex. datorer och högtalare??? väldigt väldigt tacksam för svar!!!! MVH sara visa
Hej på er alla. Jag är en tjej som snart har prov i fysik. Jag undrar följande:Finns det magnetisk kraft på sydpolen? Om ja stöts de (syd och nordpolen) ifrån varandra eller är det det som håller ihop jorden? Tacksam för svar! visa
varför får man elektriska stötar när man rör varandra eller något annat föremål.visa
Hur ser ett batteri ut inuti? Kan jag få svar så fort som möjligt?visa
Hur ser ett batteri ut inuti?visa
Kan ni ge mig en enkel och bra förklaring på varför vissa metaller leder värme bättre än andra? Inte bara att när en metall har högre värmekonduktivitet leder den värme bättre, utan varför. visa
Hur raderar man ett kassettband med en magnet????visa
varför krashar en dator om man drar en magnet på den? har det nånting att göra med att man sparar data på hårddisken med hjälp av magnetism?visa
Kan man känna ett magnetfält?visa
Hur kan elektriciteten spridas så otroligt snabbt? Hur kan en lampa tändas i Skåne om man tänder den med hjälp av lysknappen i Stockholm? Det är en av många liknande saker jag inte förstår. visa
Vad var det första man använde el till i Sverige?visa
Hej, jag undrar hur växelström fungerar. visa
Varför kan man dö om man får elektricitet igenom kroppen?visa
Fråga 1: Varför känner man inte kraften runt en magnet? Fråga 2: Vilken är den största magneten i universum?visa
Hej, jag arbetar om bl.a. magnetism och jag undrar om alla elektroner i en massa kan spinna åt samma håll? Och varför inte elektronerna i en atom får vara identiska? Vad är det för skillnad på syd- och nordpol på en magnet?visa
Ström är ju elektroner som rör sig i en ledare. Men hur snabbt rör de sig (vilken hastighet)? visa
Går blixten nerifrån och upp eller uppifrån och ner? visa
Hejsan jag har en fråga som jag gärna skulle vilja ha svar på, nämligen; Störs fladdermöss av magneter och i så fall hur/varför? visa

1. hur fungerar en hårtork? 2. var finns världens starkaste magnet? 3. hur fungerar en generator?

visa
Hej! Jag undrar vad magnetisk avvikelse beror på. Tacksam för svar! visa
Jag forskar om magnetism och undrar över hur magnetremsan på ett kontokort fungerar.visa
Jag har lite huvudbry. Förr sägs det att man kunde göra magneter genom att banka på glödgade järnstänger. Nu vet vi att magneter förstörs om man slår på dem. Hur stämmer detta överens?visa
Hur många % järn måste ett material innehålla för att materialet skall vara magnetiskt?visa
Hej! Jag undrar varför ett batteri tar slut. Vad är det som tar slut, ström eller spänning. Hälsningar Elisabethvisa
jag vill ha fakta om en resistorvisa
Hej fysikfakirer! Jag har en klurig fråga åt er. Hur förklarar ni skillnaden mellan spänning och ström för elever i årskurs sju. Vilken modell kan man använda? Har ni någon bra modell för resistans?visa
Jag är fysiklärare i åk 8. Frågan rör ellära. Varför kan man inte få en lampa att lysa om man kopplar den till minuspolen på ett batteri till pluspolen på ett annat? Elektronerna från zinken borde kunna vandra till salmiaklösningen i det andra batteriet. Följdfråga 1: När man seriekopplar tre batterier, hur vandrar elektronerna från minuspolen på ett batteri till pluspolen på det andra? Följdfråga 2: Finns det någon kontakt mellan zink och salmiaklösning inuti batteriet eller är de helt isolerade från varandra? Tack på förhand.visa
Jag undrar om man kan döda en fluga i microvågsugnen? Jag har provat men den överlevde.visa
Jag skulle gärna vilja veta hur man vet att det blir kortslutning när man ritar ett kopplingsschema, tack? (ha gärna några exempel på kopplingsscheman där det blir kortslutning)visa
vad är en säkring? varför är den så viktigvisa
Finns det magnetfält runt alla planeter i vårt solsystem och i så fall, runt vilka planeter är magnetfälten starkast respektive svagast?visa
Varför leder guld och platina elektrisk ström bättre än kromnickeltråd? Varför leder vissa material inte ström alls?visa
Hejsan jag har en liten fråga till er. Jag ställer här en hypotes och undrar om ni kan förklara lite närmare. Min lilla hypotes är att: Resistansen ökar när tex en koppartråd blir upphettad, stämmer det här och i såfall varför?? MVH eleverna på färsingaskolanvisa
Vad är normalpotentialen för silver och magnesium?visa
VILKEN VÄG ÅKER ELEKTRONERNA I ETT BATTERI, ÄR DET FRÅN PLUS TILL MINUS ELLER TVÄRTOM?visa
Kan ni skicka en lista med saker som man ska och som man inte ska göra när det åskar det vore väldigt snällt vi behöver den till en uppsats tack på förhand Addevisa
Hej! jag undrar lite över det där experimentet med microvågsugnen och glödlamporna som visades i fysikresan program 4 *tror jag att det var* min mamma såg det och demonstrerade med micron men jag vill gärna veta HUR glödlamporna kunde lysa i vattnet, det uppstod väl elektricitet på något vis och isåfall hur? och varför lyste den TRASIGA lampan?! visa
Kan man bestämma Plancks konstant med hjälp av den fotoelektriska effekten?visa
Om du kammar håret intensivt under kort tid kommer din kam att attrahera små pappersbitar. Kommer kammen också att attraheras av en magnet? visa
Hur kom Georg Ohm fram till Ohms lag ? Genom vilka teoretiska fösök o.s.v. ? visa
Vad händer med en metallform om man ställer in den i mikron? visa
Vad användes veven till på de gamla telefonerna? Hur många samtal kunde färdas samtidigt på de gamla teleledningarna av koppar som man lade under marken, hur är det idag och hur är det möjligt? visa
hur kan elektricitet finnas bara sådär när vi behöver den? visa
vart finns en största magneten i världen visa
Hej! Jag undrar... När elektrisk ström passerat genom en apparat så fortsätter strömmen ned i jorden. Eftersom ström är vandrande elektroner så måste dessa elektroner ta vägen någonstans. Min fråga är: Var tar elektronerna vägen? visa
Kan man göra koppar och dylikt magnetiskt på något sätt? visa
HEJ! jag heter jenny och har en fråga om statisk elektriskitet!!!! min ponny blir väldigt elektrisk på våren och ibland så får man stötar. VAD KAN DET BERO PÅ? JAG SKULLE VARA TACKSAM OM JAG FICK SVAR PÅ MIN FRÅGA. HÄLSNINGAR :JENNY visa
Om man låter en magnet passera en lindning får man ström. Genom att bryta magnetfältlinjerna får man detta fenomen vad jag förstår, men vad är det egentligen som händer? Är det elektronerna i metallen som man lyckas rikta så det blir ström? visa
Vad betyder ordet elektropotential? Det står nämnt i samband där det står om ett ämnes elektriska egenskaper. visa
Är permanentmagneter verkligen permanenta, tar de aldrig slut?visa
Vi har gjort ett experiment där bärnsten gjordes statisk genom att gnidas mot ylle. Därefter kunde vi få "fast" silkespapper på den. Det vi sedan funderade på var om vi kan veta att det var äkta bärnsten eller om det kan vara plast. Vi har ju nämligen även gjort plast statiskt. visa
Förra veckan hade vi 30-graders kyla hela veckan och eleverna fick vara inne på rasterna. Den populäraste leken blev då att gnida fötterna mot mattan och sedan ge stötar till kompisarna. I det läget var det ganska naturligt att undervisa om statisk elektricitet. Men det vi undrade över var: varför går det bättre att "göra stötar" när det är kallt ute? visa
Om man har en el förbrukning på 28800 kWh och år med en spänning på 216 volt hur stor skulle den vara med en spänning på 230 volt?? Tack på förhand. visa
Hej...Jag undrar först och främst vad magneten består av och varför man använder magneter i kompasser, och om det finns nackdelar med magneter och vad gör så att magneten drar, och sista frågan hur tillverkar man dem? Tack för förhand!!! visa
Den officiella benämningen på resistans har ju länge varit ohm. Men 1990 (ca) utsågs en annan enhet för resistans efter en framgångsrik (tysk?) vetenskapsman. Men vad heter den nya enheten? (Jag tror det var ngt långt.) HW visa
Exakt, hur funkar jordens magnetfält??? Vi har jobbat med det ett tag och skulle vilja veta mer. MvH Anders visa
hur kan man transformera-upp likström. t.ex. i en bil, från 12V till 220 V. visa
Hur kan en darrål skapa elektrisk ström? Har den någon sorts levande generator eller? visa
Jag undrar hur en "piezokristall" som finns i tex nya klockor fungerar. visa
Vi undrar vad en diod är? visa
Vad finns i järnatomen som skiljer den från de övriga grundämnena? visa
Vi jobbar med magneter i skolan. Jag undrar vilken är den största magneten i universum? Varför är inte en vanlig spik magnetisk? Vad är det i en magnet som gör en magnet till en magnet? visa
Vad är magnetism? Vad menas med att likrikta en magnet? Vad är det man likriktar? Och vad är det som blir syd och nordpol då det inte har någon laddning eller har det det? visa
Hur gör man magneter? visa
Vad händer om åskan slår ner i ett hus?

Vad består en blixt av?

visa
Hur kommer det sig att man säger att strömmen går från + till - när det som strömmar går från - till + ??? visa
När serie- och parallellkopplar man i verkligheten förutom när man kopplar med små batterier på fysiken? visa
1. Jag undrar hur elektriska kretsar blir till? och varför dom finns? 2. Jag undrar om man kan göra en blixt hemma? Och i så fall hur? 3. Hur förflyttas elektronerna genom ett ämne när man leder ström? 4. Jag undrar, går inte säkringen innan man dör?visa
Hur förflyttas elektronerna genom ett ämne när man leder ström? visa
Vart tar strömmen vägen när den är förbrukad? visa
Har forskning visat att människan påverkas skadligt av magnetism och i så fall på vilket sätt och hur kan vi skydda oss?

visa
Vem var det som uppfann transistorn, och när?visa
Hur stark kan en blixt vara? Kan man ta vara på energin i blixten på någon sätt? visa
Jag undrar hur elektriska kretsar blir till? Och varför dom finns?visa
Hej! Vi är två tjejer i åk 6 som jobbar med ett projekt. Vi undrar om man kan sätta en generator på benet och ett batteri i generatorn och sedan när man går kommer batteriet att laddas upp. Hälsningar Ida och Fanny visa
Vad har hänt med ett lysrör när det blinkar? visa
Jag har två frågor.

1. Eleverna frågar ibland varför ljusstrålen bryts när den går från luft till glas, till exempel. Jag säger att ljusstrålen väljer den snabbaste vägen, men då frågar de förstås varför den inte går rakt fram istället och då säger jag att det beror på hur molekylerna är ordnade i glas. Jag vet dock inte om det är riktigt sant. Finns det någon bättre bild att ge 14-åringarna?

2. Finns det något bra sätt att förklara vad induktion egentligen beror på?

visa
Hur gör man för att lyckas med en citrondriven motor? Vilken elmotor funkar? Var hittar man rätt motor? visa
Vad händer när det blir översvämmning i ett hus, går säkringarna direkt eller blir vattnet strömförande? Hälsningar Åsa visa
Varför sitter en ballong kvar i taket så länge? Är det för att elektronerna dras till varandra? Finns det negativt eller positivt laddade elektroner i taket? visa
Jag undrar när radion uppfanns och av vem den gjorde det. Kan du lämna in lite fakta om radion också.visa
Hur mycket elektricitet klarar en att få genom kroppen? visa
Varför betecknas spänning med U och ström med I ? visa
1. Varför uppstår det överhuvudtaget ett magnetfält runt en elektrisk ledare (inte "att det uppstår" utan "varför") ? 2. Vad är magnetism; i grundläggande fysik mening ? visa
Hej! Hurdan är strömhastigheten i en supraledare? Hälsningar Evert visa
Ett barn till en kollega fick följande fråga på ett fysikprov (år7) "Vad är det för skillnad på en permanent magnet och en keramisk magnet?" Finns det något som heter "keramisk magnet" och hur skiljer de sig isåfall från en permanent magnet (typ stavmagnet)? visa
Hur visar man enkelt elektromagnetism? visa
Hej! Jag undrar om ni skulle kunna vara vänliga och skicka lite information om galvaniska element. Jag skulle också vilja veta historien om hur Luigi Galvani kom på sin uppfinning. Varma hälsningar Michaela, 9a visa
Skulle det vara möjligt att hindra gravitonens framfart med hjälp av kraftiga magnetfält? visa
Vad är ett batteri?

Vad är ett zink-luftbatteri och går det att ladda? Var hittar jag litteratur om batteriet? Finns det fler batterier som är lätta och kan innehålla mycket energi? Har ni någon E-mail adress i Californien till något företag som utvecklar elbilar?

visa
Hur kommer det sig att glödlampan lyser när man trampar?visa
Hur får man en lampa att lysa?visa

359 frågor hittade

 


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.