Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

12 frågor/svar hittade

Ljud-Ljus-Vågor [21338]

Fråga:
Hej! Jag har en UV-sensor kopplad via Arduino som rapporterar UV-index var fjärde minut. Sensorn är av modellen ML8511 och detekterar mest effektivt ljus inom våglängderna 280-390nm, den är monterad utomhus under bar himmel i en elektroniklåda där sensorn är täckt av en tunn bit kvartsglas. 99% av tiden rapporteras (vad jag anser) ett rimligt UV-index - idag, 1 februari, låg UV-index i Kalmar mellan 0.3-1.2. Det händer dock max en eller två gånger per dygn att jag får en betydligt högre "spik" rapporterad. Idag har jag vid två tillfällen fått 4.9 resp 5.0 - varav den första rapporterades tidigt på morgonen omkring kl 5.30! Jag förutsätter att jag har något fel i min Arduino-kod, möjligen någon annan komponent som orsakar missvisande värden vid avläsningen, men innan jag monterar ner och felsöker vill jag bara dubbelkolla - kan det vara så att under korta perioder få dessa UV-index-värden? Eller bör UV-index vara konstant lågt så här års?
/Robert B, Kalmar

Svar:
Jag vet inte mycket om detta. Du får fråga en meteorolog.

I länk 1 från SMHI står det:

Månaderna kring vintersolståndet står solen så lågt i Sverige att UV-strålningen är mycket låg. Men på senvintern och med snötäckt mark kan UV-index nästintill fördubblas eftersom snö reflekterar UV-strålningen effektivt. Då gäller det att undvika att bränna sig. Även sand reflekterar en del ljus.

Kan det vara att UV-strålningen reflekteras av snön?

Se även Ultraviolet_index .
/Peter E

Nyckelord: UV-ljus [13]; *meteorologi [20];

1 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/uv-index-1.3851

*

Ljud-Ljus-Vågor [20266]

Fråga:
Hej, jag undrar hur UV-pärlorna fungerar. Vad är det för kemisk process inne i pärlan ? Vad är det för molekyler som reagerar, hur? Tacksam för svar.
/Elisabeth B

Svar:
Ögat är inte känsligt för UV-strålning. Man använder därför olika fysikaliska effekter för att detektera UV-strålning. Det vanligaste för t.ex. sedlar, passagekontroller, vita LED-lampor och lysrör är fluorescens, se fråga 2439 . UV-pärlorna fungerar emellertid lite annorlunda eftersom de använder sig av en annan effekt: fotokromism.

Fotokromism definieras som en reversibel omvandling av en kemisk molekyl mellan två olika tillstånd med olika absorptionsspektra. Förändringarna kommer oftast till stånd genom att molekylen absorberar ljus och i synnerhet UV-ljus. Processen är ganska komplex men beskrivs detaljerat i länk 1 nedan och Photochromism .

Ett föremål som belyses med vitt ljus kan absorbera vissa våglängder. De våglängder som inte absorberas ger tillsammans den färg vi uppfattar.

Vid fluorescens är det alltså det av UV-ljuset exciterade tillståndet som sönderfaller genom att skicka ut en foton med lägre energi. Vid fotokromism påverkas absorptionsbanden så att pärlan ändrar färg. Det räcker alltså inte med UV-ljus. För att se pärlans färg måste man även belysa den med vitt ljus. Om man använder solen som källa till UV-strålningen får man ju det vita ljuset "på köpet".

Länk 2 innehåller förslag till experiment med UV-pärlor.
/Peter E

Nyckelord: UV-ljus [13]; fluorescens [6]; färg/färgseende [39];

1 http://www.bioscience-explained.org/SEvol3_2/pdf/uvpearlsve.pdf
2 http://snacks.fysik.org/showSnack.asp?id=80

*

Blandat [19059]

Fråga:
Hej! Jag undrar varför UV-strålningen är som starkast klockan 12 eller tom lite innan under sommaren (enligt smhi), trots att vi har sommartid. Från tider som solen går upp och ner skulle jag tro att solen är högst uppe 12:45 och därför borde väl UV-strålningen också vara som starkast då. Vad är det som förklarar denna skillnad? Tack på förhand!
/Erika V

Svar:
Jag antar du syftar på prognosen från SMHI enligt nedanstående bild (länk 1). Solen står som högst omkring 1300 svensk sommartid. Av någon anledning ges tiden i prognosen som svensk normaltid (Normaltid ), inte sommartid. 1300 motsvarar då 1200 och man kan se att för molnfritt (vit kurva) är maximum som man väntar sig vid 1200.

Den blå kurvan (prognosen) tar hänsyn till molnighet (moln minskar UV-strålningen) och är något förskjuten mot morgonen. Detta betyder att man för 2 maj 2013 på sydkusten förutsäger mindre molnighet på förmiddagen. Om man väljer andra områden ändras det blå fältet och är för vissa högre på eftermiddagen och för andra sammanfaller prognosen med värdet för molnfritt.

Se även SMHIs dokumentation om UV-index i länk 2./Peter E

Nyckelord: UV-ljus [13]; *meteorologi [20];

1 http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/uv-index-idag
2 http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/uv-index-1.3851

*

Ljud-Ljus-Vågor [17478]

Fråga:
Varför är vanligt fönsterglas transparent för UV-A, men släpper inte igenom kortare våglängder som UV-B och UV-C?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Varför är vanligt fönsterglas transparent för UV-A, men släpper inte igenom kortare våglängder såsom UV-B och UV-C?
/ulrika e, risbergskaskolan, örebro

Svar:
Ulrika! Min favorifråga, varför? Svaret är som alltid: så är naturlagarna! Det är helt enkelt en egenskap hos glas att det är transparent för synligt ljus och för närliggande UV-A medan det absorberar de mer kortvågiga UV-B och UV-C. Genom att titta på problemet i ett mikroskopiskt perspektiv kan man emellertid säga lite om varför.

Vad är det som gör att ett material absorberar elektromagnetisk strålning av en viss energi? Fria atomer absorberar bara vissa våglängder (spektrallinjer), se fråga 176 . Vilka våglängder som absorberas beror på energinivåerna i atomerna och dessa beror på atomstrukturen. Atomstrukturen i sin tur beror på hur atomen är sammansatt, dvs kärnans laddning (som bestämmer vilket grundämne det är frågan om) och kvantmekanikens lagar.

Om det absorberande materialet är molekyler får man absorptionsband i stället för linjer. Orsaken är att man för molekyler även kan ha vibrations- och rotationstillstånd.

I vätskor och fasta ämnen är atomerna mycket nära varandra vilket medför att energinivåerna blandas ihop så man får kontinuerliga band av absorption. Det är detta som orsakar att olika material har olika färger (se t.ex. fråga 10888 ).

Det finns ju många olika sortes glas, en del som är färgade och alltså innehåller atomer som absorberar i synligt ljus. Fönsterglas är emellertid transparent för våglängder ned till och med UV-A, se nedanstående figur. Orsaken är helt enkelt att de tillgängliga energinivåerna ligger så högt i energi att det krävs kortvågig strålning (UV-B eller kortare) för att excitera nivåerna. Kortvågig strålning innebär ju stor energi enligt uttrycket

E = hv = hc/l

där E är strålningens energi, h och c konstanter och l är våglängden.

För mer om UV-ljus, speciellt om hur människan påverkas, se fråga 12865 ./Peter E

Nyckelord: UV-ljus [13]; #ljus [63];

*

Blandat [13933]

Fråga:
Om man inte blir solbränd bakom en fönsteruta hur kan det då komma sig att glasögon släpper igenom farlig UV strålning. Har det endast att göra med tjockleken på glasen?
/Michael L, Stockholm Universitet, Rimbo

Svar:
Det är korrekt att glas till stor del skyddar mot (absorberar) UV-strålning. Flera faktorer kan spela in att solglasögon inte skyddar tillräckligt:

  1. De är för tunna
  2. De är av plast som inte absorberar UV-strålning
  3. UV-ljuset slipper in vid sidan
  4. Du kan luras av de mörka glasen att titta mot solen (utan glasögon gör detta ont). Det farliga UV-ljuset påverkar ögat även om du inte märker det.
En skadeverkan som orsakas av UV-strålning är snöblindhet, se nedanstående artikel från Expressen (länk 1).

För mer om UV-ljus, se länken UV-ljus nedan. Länk 2 är en artikel om blå solglasögon. Hur mycket detta senare är ett verkligt problem eller reklamprat kan jag inte säga. Se även Sunglasses .
/Peter E

Nyckelord: UV-ljus [13]; strålning, faror med [26];

1 http://expressen.se/index.jsp?d=671&a=259895
2 http://www.medocular.se/en/Nyheter/Experten-visar-vagen-i-solglasogon-djungeln/

*

Ljud-Ljus-Vågor [12865]

Fråga:
Kan man bli brun om man sitter innanför en vanlig glasruta? Vilka strålar, UV-A UV-B UV-C, går igenom glas och vad gör de olika strålarna?
/Roger S, Berzeliusskolan, Linköping

Svar:
Roger! Det måste vara vår i luften nu när vi får in frågor om solbränna...

Det ultravioletta ljuset kan delas in i tre våglängdsområden: UV-C mellan 100 och 280 nm, UV-B mellan 280 och 315 nm och UV-A med våglängder mellan 315 och 400 nm. Som jämförelse kan nämnas att det för människan synliga ljuset ligger mellan 380-780 nm. Enligt Länk 1 absorberas all UV-C från solen i atmosfären, och UV-B absorberas till stor del av ozonlagret. UV-A absorberas dock nästan inte alls av atmosfären.

Enligt länk 2 är det UV-B som som effektivast bildar pigment i huden, om pigmentet därefter utsätts för UV-A så uppkommer solbränna.

Vanligt fönsterglas absorberar i stort sett all strålning med våglängder under 300 nm, vilket alltså innebär att det stoppar UV-B och UV-C, men släpper igenom UV-A. Från detta drar jag slutsatsen att om huden i förväg utsatts för UV-B, och därmed bildat pigment, bör man kunna bli brun "i efterhand" även om man sitter bakom fönsterglas!

I sammanhanget är det intressant att veta att ljuset från lysrör i solarier domineras av UV-A, vilket gör att man bygger upp ett mycket sämre solskydd mot UV-B som är farligast för huden i ett solarium. Om huden inte fått bygga upp ett bra skydd mot UV-strålning, men trots detta utsätts för starkt solljus, kan den inte absobera UV-ljuset och resultatet blir ett inflammationstillstånd med rodnad, ömhet och i vissa fall även blåsbildning - "soleksem". Så småningom fjällar huden av, och har man otur och är överkänslig samt utsätter sin hud för upprepade solskador i huden så kan hudcancer uppkomma. (Från länk 2.)/Margareta H/lpe

Nyckelord: UV-ljus [13]; lysrör [10]; strålning, faror med [26]; #ljus [63];

1 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Sol-och-solarier/njut-av-solen/UV-stralning/
2 http://www.reseledaren.nu/solskyddsmedel.asp

*

Blandat [12655]

Fråga:
Hur fungerar kemiska solskyddfaktorer? Varför är en laser vanligtvis röd? Man säger att rött ljus "syns mer" än andra färger och att man därför ofta har rött som varningsfärg osv. Varför är det så med tanke på att det röda ljuset har mindre energi än t.ex. det blå? Om man tittar på en lampa en liten stund och sedan tittar bort åt ett annat håll, har man kvar en bild av lampan en stund. Varför? Hur kan enkelt förklara ett hologram?
/Helena S, Kullaviksskolan, Kullavik

Svar:
Helena! Det var en massa frågor...

Solskyddskräm fungerar så att den absorberar (tar bort) den ultravioletta (UV) strålningen. Det är UV-strålningen som orsakar solbränna. Om du har en solskyddsfaktor 10 påverkas du 1/10 så mycket av UV-ljuset. Man lika gärna kan hålla sig i skuggan 9/10 av tiden .

De första lasrarna var röda, men i dag finns lasrar med alla färger.

Rött ljus har lättare att tränga igenom dis och dimma. Därför är det bra för varningsljus. Polisen använder emellertid blått ljus och det sägs bero på att Gestapo använde rött så den vanliga polisen i Tyskland fick ta blått ljus. Det blev sedan europeisk standard, se länk 1.

Efterbilden man ser beror på att de ljuskänsliga cellerna har blivit tillfälligt "överlastade". Om ljuskällan inte var för stark kommer synen tillbaka. Undvik att titta på mycket starka ljuskällor som solen eller en svetslåga. Dessa kan ge permanenta synskador!

Nej, det är inte lätt att förklara hur ett hologram fungerar. Enklast kan man säga att man i ett hologram fotograferar ett interferensmönster. Detta mönster bildas mellan det ljus som kommer från objektet som fotograferas och ett referensljus. Båda dessa ljustrålar skapas med hjälp av en laser. Läs om holografi i hologram , holografi och holografi .
/Peter E

Nyckelord: UV-ljus [13];

1 https://www.youtube.com/watch?v=WQXYWCMFHoM

*

Ljud-Ljus-Vågor [12208]

Fråga:
Jag undrar hur farlig ultraviolet strålning är. Vad beror fluorecens och fosforecens på?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Hej. Jag undrar hur farlig ultraviolet strålning är. Jag letar mineral och även fluoricerande och jag har då en UV-lampa till hjälp. Men det är väl skadligt för synen och det orsakar väl hudcancer? Men man har ju sådana på till exempel discon så hur farligt är det egentligen?

Vad beror för övrigt Fluorecens och Fosforcens på? Det låter som Fluor och Fosfor men långt ifrån alla till exempel fluoricerande mineral innehåller just Fluor. Väldigt bra sida/Thor
/Thor P, Valla, Katrinaholm

Svar:
Hej Thor! Mycket intressanta frågor du ställer!

Ultraviolett strålning är elektromagnetisk strålning vars våglängd är kortare än det synliga ljusets, se nedanstående figur. Den som utsätts för strålning kan drabbas av så kallad snöblindhet (se Snöblindhet ) och långvarig överexponering är en stor riskfaktor för hudcancer (se Malignt_melanom ).

Farligheten hos UV-strålning beror helt på hur stark lampan är och hur du riktar den. Om du riktar den mot marken och inte mot ansiktet är det inte farligt om det är en standardlampa som säljs fritt i Sverige. UV-ljuset reflekteras ganska dåligt.

Fluorescens och fosforescens är nästan samma sak, men fosforescens har större fördröjning. Vad som sker är att UV-ljus exciterar atomer till ett exciterat tillstånd. Detta sönderfaller genom att sända ut ljus av längre våglängd (mindre energi).

Fluorescens kommer av fluorit (flusspat, CaF2) som uppvisar effekten. Fosforescens kommer av fosfor eftersom en viss sorts fosfor är fosforiserande.

För mer information, se artiklarna i Wikipedia Fluorescence och Phosphorescence ./Peter E

Se även fråga 3834 och fråga 2439

Nyckelord: UV-ljus [13]; fluorescens [6]; #ljus [63];

*

Ljud-Ljus-Vågor [7744]

Fråga:
Hejsan, jag och en kompis har gjort ett vad och jag hoppas att ni kan hjälpa mig att avgöra vem som har rätt! Jag anser att om du är inomhus eller sitter i en bil och solen lyser på fönstrena så blir du ändå inte brun.För uv-strålarna går inte igenom glaset de bryts av glaset. Men min kompis anser däremot att de går igenom och att du visst blir brun. Om det är så att jag har rätt, så undrar jag också hur det då funkar med ett solarium, eftersom det har varit en del av disskussionen. Jag hoppas att ni kan hjälpa mig och att jag har rätt så jag sätta honom på plats! Tack på förhand/Emma
/emma n, söderslättsgymnasium, höllviken

Svar:
Vanligt sodaglas släpper inte igenom mycket av uv-ljuset. Det finns specialglas som är genomskinliga långt ut i ultraviolett, till exempel kvartsglas.
/KS

Se även fråga 1542

Nyckelord: UV-ljus [13];

*

Ljud-Ljus-Vågor [7021]

Fråga:
Jag har köpt in ett UV-lysrör till vår fysikinstitution. Nu undrar jag hur man förklarar att bara vita föremål syns i UV-ljuset. Den vita färgen riktigt skiner i mörkret. Tacksam för svar!
/Mikael L, Sannerudsskolan, Kil

Svar:
Det som syns är fluorescens. Många vita saker (papper, tyger) är behandlade med ett ämne som omvandlar UV-ljus till vitt ljus. Det finns också i många tvättmedel, och kallas då optiskt vitmedel. Det är inte svårt att hitta saker som fluorescerar i andra färger. Pröva med "självlysande" kläder. 500-kronorssedeln har en text som fluorescerar med gult ljus. Den är osynlig i vanligt ljus, och är mycket svår att förfalska.

Flourescens änvänds i nya ficklampor som innehåller lysdioder. Lysdioden ger bara en färg, så ensam är den inte bra att ha i en ficklampa. För att få vitt ljus använder man en blå lysdiod och ett fluoriscerande amne med ett brett spektrum. Det blå ljuset ges då av lysdioden och rött och grönt av det flourescerande ämnet.
/KS

Se även fråga 3631 och fråga 2439

Nyckelord: UV-ljus [13]; fluorescens [6];

*

Materiens innersta-Atomer-Kärnor [675]

Fråga:
Hej! Jag undrar, vad det är som gör att uv-ljus inte går igenom ozonlagret?
/Johan N, Kristineberg, Oskarshamn

Svar:
När en molekyl absorberar elektromagnetisk strålning så kan detta ske endast för vissa bestämda energier, så kallade resonansenergier. Man kan säga att molekylen "slukar" ljuspartiklarna, fotonerna, och tar hand om deras energi. Ozon som består av tre syremolekyler har sina resonansenergier i uv-området.

Nyckelord: UV-ljus [13];

*

Ljud-Ljus-Vågor [1017]

Fråga:
Jag undrar hur de stämplar som finns i vissa entrebiljetter mm fungerar (de som syns i UV-ljus).
/Johannes L, SÄG, Karlstad

Svar:
De innehåller ett fluorescerande ämne. När detta ämne träffas av ultraviolett ljus så absorberas detta ljus medan ett annat ljus med längre våglängd sänds ut.

Nyckelord: UV-ljus [13];

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.