Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

4 frågor/svar hittade

Elektricitet-Magnetism [21423]

Fråga:
Hej! Varför böjs en ljuslåga av ett elektriskt fält? T.ex. vid en bandgenerator.
/Anna S, Åre gymnasium

Svar:
Gör den verkligen det? Jag kan inte hitta något om det på nätet. Min känsla är att temperaturen i en ljuslåga är för liten (se nedanstående bild, Plasma#Påverkan_av_elektricitet_och_magnetism och Plasma#Eld ) för att man skall få tillräckligt många joniserande atomer.

Ett liknande försök med en vattenstråle ger emellertid motsatt resultat eftersom vattenmolekylerna är dipoler, se fråga 21057 .

Efterlysning

Om du som läser detta vet om någon beskrivning/video av avlänkade ljuslågor, lägg in en fråga och klipp/pasta länken i frågeboxen.

Tillägg 18/11/2021

Efterlysningen resulterade i länk 1, länk 2 och http://www.teori.atom.fysik.su.se/~marcus/EM/pdf/ElektrostatikII_16.pdf .

Det är nog ingen tvekan om att fenomenet existerar, tyvärr kan jag inte hitta varken bilder på fenomenet eller trovärdig förklaring. Jag förstår fortfarande inte exakt vad som händer. Lågan innehåller ju förutom neutrala atomer/molekyler även positiva och negativa joner samt fria elektroner. Dessa påverkas av det elektriska fältet från bandgeneratorn så att jonerna dras åt sidan.

Tack Thomas Å, Mikael H och Robert S för input!/Peter E

Nyckelord: stearinljuslåga [16]; elektrostatik [4];

1 https://fof.se/tidning/2016/1/artikel/en-elsladd-av-eld
2 https://www.physicsforums.com/threads/what-moves-a-lit-candle.545857/

*

Elektricitet-Magnetism [21321]

Fråga:
Om en negativt laddad isolatorstav närmas en oladdad metallkula så blir nettokraften på kulan attraktiv d v s riktad mot den laddade staven p g a influens i kulan. Om kulan däremot vore negativt laddad från början så blir kraften repulsiv mot staven. Men kan inte verkan av influens ”vinna” om överskottsladdningen på kulan är väldigt liten? Alltså kan man få en svagt negativt laddad metallkula att attraheras mot en kraftigt negativt laddad stav?
/Erik W, Berzeliusskolan, Linköping

Svar:
Din fråga är om elektrostatisk induktion Electrostatics#Electrostatic_induction till skillnad från induktion som handlar om strömmar inducerade av varierande magnetfält, se fråga 15153 .

I en ledare finns det fria elektroner. Om ledaren utsätts för ett elektriskt fält kommer elektronerna att flytta sig så att det elektriska fältet blir noll inuti ledaren.

Om man håller en negativt laddad isolator nära en oladdad metallkula, kommer elektroner att transporteras till området bort från den negativa isolatorn. De positiva laddningarna som blir kvar kommer att attraheras mer än elektronerna repelleras eftersom de är längre ifrån staven. Man får alltså en netto-attraktion. Detta gäller alltså om kulan inte har någon nettoladdning.

Om kulan har en laddning kommer alla överskottsladdningar att samlas på ytan, och ge ett elektriskt fält utanför kulan. Detta kan då ge attraktion eller repulsion om man håller en laddad stav i närheten.

Du har rätt i att en svagt negativ metallkula kan attraheras av en negativ stav: ingen laddning - attraktion, stor negativ laddning - repulsion. Vid en viss laddning på kulan måste man alltså få fallet varken attraktion eller repulsion.

Se även Elektrostatik , fråga 4167 och fråga 21057 .
/Peter E

Nyckelord: elektrostatik [4];

*

Elektricitet-Magnetism [21057]

Fråga:
Hej!

Vi har i klass 4a gjort det klassiska experimentet med att ladda en ballong genom att gnugga den mot håret för att se hur den attraherar en tunn vattenstråle.

Klassen har gjort det som en hemundersökning och sedan har vi pratat om resultatet. De flesta eleverna fick som förväntat resultatet att ballongen attraherade vattenstrålen men två elever fick resultatet att vattenstrålen repellerades av ballongen. Vi har sökt med ljus och lykta efter en förklaring till att de fick ett avvikande resultat men hittar inget tyvärr.

Det enda vi har lärt oss är att vattenmolekylen är en dipol som vänder sin positiva sida mot ballongen som är negativt laddad. Finns det någon förklaring till varför det är den positiva polen som attraheras mot ballongen hellre än att den negativa polen repelleras av ballongen. Går det att provocera fram resultatet som de två eleverna fick eller är det den mänskliga faktorn som är anledningen på något sätt?

Mvh Petri Matalamaa
/Petri M, Paulinska skolan, Strängnäs

Svar:
Hej Petri!

Nej, det måste vara den mänskliga faktorn. Om experimentet utförs på samma sätt så måste resultatet bli detsamma.

Ballongen får negativ laddning från håret, se fråga 17276 som innehåller länk till en tabell med olika ämnens egenskaper var gäller statisk elektricitet.

Vad skulle hända om man genom att ta andra material får "fel" laddning på ballongen, positiv i stället för negativ? Enda skillnaden skulle vara att vatten-dipolerna skulle vända sig så att den negativa polen skulle vara närmast ballongen. Den positiva ballongen skulle då fortfarande attrahera vattenstrålen.

Varför tar den attraktiva kraften på dipolen över? Anledningen är helt enkelt att kraftverkan på en dipol avtar mycket snabbt (snabbare än 1/r2) med avståndet och för en negativ ballong ligger den positiva polen närmast.

Här är en bra video av experimentet med en bra förklaring (tyvärr på engelska):


/Peter E

Nyckelord: ballong [25]; statisk elektricitet [12]; elektrostatik [4];

*

Elektricitet-Magnetism [4167]

Fråga:
när man kamma sig med en plastkam , och närmar därefter kammen till en långsamt rinnande vattenstråle . Hur kan man förklara det som händer ?

Varför blir TV - rutan mera dammig än t ex en fönsterruta ?

Varför kan man inte ladda upp en stålkam genom att dra den genom håret ? för vilken type av kammar fungerar metoden ?
/mona s, malmö

Svar:
Vattenstrålen böjs av in mot kammen. Det är fråga om elektrostatisk attraktion. Kammen blir laddad till tusentals volt, medan vattenstrålen är jordad. Ibland ser man detta förklarat med vattnets höga dipolmoment, men det är nog inte inblandat. Inne i vattenstrålen är det i stort sett fältfritt, eftersom vatten är en relativt god ledare.

TV-rutan blir uppladdad och drar till sig elektriskt laddade dammkorn.

Statisk elektricitet producerad på detta vis fordrar en isolator. Annars skulle laddningarna snabbt ledas bort.
/KS

Nyckelord: elektrostatik [4];

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.