Visa fråga/svar

 

Blandat [16048]

Fråga:
Grundläggande fysikaliska begrepp och definitioner
/Peter E

Svar:
Här samlas definitioner av några grundläggande fysikaliska begrepp


densitet (Density , densitet )

Densitet för ett ämne är massa per volymenhet (m/V)


massa (Mass , massa )

Massa är en fysikalisk storhet som anger ett objekts materieinnehåll. Massa är den egenskap hos materien (se materia ) som påverkas av gravitationskraften (tung massa) och som motsätter sig rörelseändringar (trög massa). Enligt Einsteins allmänna relativitetsteori är den tunga massan identisk med den tröga (ekvivalensprincipen). Enligt en annan ekvivalensprincip, i den speciella relativitetsteorin, är massan en form av energi: E=mc2 (E är energi, m massa, c ljushastigheten).

Jmfr tyngd och vikt. Se vidare massa, trög/tung .


statisk elektricitet (Static_electricity , statisk-elektricitet )

Fenomenet statisk elektricitet uppkommer efter att två föremåls ytor åtskiljs, efter att ha varit i kontakt med varandra. Anledningen är att elektronerna dras med olika kraft till olika material. Uppladdningen blir större när två föremål gnids mot varandra, därför att kontaktytan då ökar.

Ett klassiskt exempel på statisk elektricitet är den som bildas vid kamning av torrt, nytvättat hår. Då fastnar det negativt laddade elektroner på kammen, vilket ger upphov till en negativ laddnin laddning hos kammen och en positiv laddning hos håret.

Statisk elektricitet är farlig för många elektronikkomponenter, såsom minnen och IC-kretsar. I vissa branscher där man till exempel hanterar drivmedel och sprängämnen är statisk elektricitet ett kritiskt säkerhetsproblem.

Se vidare statisk elektricitet .


tryck (pressure , tryck )

Tryck är inom fysiken det samma som kraft per ytenhet. Det används normalt för gaser och vätskor. Tryckenheten i SI-systemet är 1 pascal (1 Pa = 1 newton per kvadratmeter, N/m2). Då pascal är en liten enhet, brukar ofta andra tryckenheter användas, till exempel: bar, mm Hg, atmosfär.


tyngd (Weight , tyngd )

Tyngd är den kraft som verkar på kroppar i ett gravitationsfält. Tyngden är proportionell mot föremålets massa med en proportionalitetskonstant som är tyngdaccelerationens lokala värde: tyngd = F = m*g.

Jmfr massa och vikt.


vikt (Weight , vikt )

Officiellt är ordet vikt synonymt med massa. Eftersom det dagliga språkbruket inte tydligt skiljer mellan vikt och tyngd och eftersom etymologiskt besläktade ord i andra språk som engelska weight och tyska Gewicht används för tyngd, rekommenderar SIS Standardiseringsgrupp att undvika ordet vikt (svenska Wikipedia).

Jmfr tyngd och massa./Peter E

Nyckelord: *fysikaliska definitioner [1];

*

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.