Lista på frågor om 'Värme' (gymnasium)

 

Vad händer med en blöt handduk som ISS-astronauterna hänger ut på tork i rymden? Kommer den att torka?visa
Hej! Vatten har högst densitet vid 4 grader Celsius vilket beror på des struktur i fast form. Jag undrar om det finns fler ämnen som har ”oregelbunden” densitet? Finns det ett namn för vattnets speciella densitet och i så fall vilket? Tacksam för svar. visa
Hur räknar man ut vid vilket tryck vatten börjar koka vid 200 grader celsius?visa
Om vi har en stålkastrull med vikten 800 g och vill hetta upp 1,8 liter vatten till kokpunkten. idén är att först värma upp kastrullen till riktigt hett och att sedan hälla i vattnet. Hur varm måste kastrullen isåfall vara för att värma upp rumstempererat vatten till kokpunkten? Specifik värmekapacitet för stål är 460J /(kg x K)visa
Hej, Jag har en uppgift som jag löst men vet inte om tänkt rätt. Uppgiften lyder: Ett stycke djupfryst kött (2,5kg) med temperaturen -20 ska värmas till 100. Hur mycket energi behöver tillföras? Här sker övergång från fruset till tinat tillstånd vid -2. Specifik värmekapacitet för köttet i fruset tillstånd antas vara 2,1kj/kgK. Vidare antar man att man kan använda sig av värden för vatten och is för övriga beräkningar. Mitt svar: 1. Energin som krävs för att värma köttet från -20 till -2 är E=m*c*dT = 2,5* 2100* (18) =94500J 2. Energin för att "smälta" -2 gradiga köttet är E=cs*m =334000*2,5= 835000J 3.Därefter vill vi värma köttet från -2 till 100. E=C*m*dt = 4190*2,5* (102)= 1068450J Totalt =1997950J Har jag tänkt rätt?visa
metaller kan finnas i gasformvisa
Hej! Jag undrar vilken fundamental kraft som får vatten att koka? Tack på förhand!visa
Vilken kokas i vatten snabbast, socker eller salt? Isåfall varför det?visa
Jag har ett projekt där jag ska värma upp en metallbit med en elektrisk krets. Jag tror jag ska använda motståndstråd så min fråga är hur stort motstånd på motståndstråden som behövs för att få en temperaturhöjning som är över rumstemperatur? Mitt batteri har spänningen 1,2 volt.visa
har kran vatten samma komponenter efter man ha fryst eller kokat den??visa
Hej Jag är fysiklärare på gymnasiet och ska precis starta avsnittet om värme i kurs 1. Denna gång vill jag testa lite andra experiment än jag brukat göra. Till det skulle jag behöva värdet på värmekapaciteten för papp och plast. Förstår att det varierar med sort men behöver bara ungefärliga värden. Har letat på nätet men utan framgång. Kan ni hjälpa mig?visa
Hej! Hur kan man räkna ut värmeledningsförmågan hos olika metaller (exempelvis med Fouriers lag) med ett experiment där jag använder mig av vattenuppvärmning? Jag använder metallstavar med en ända i varmt vatten där jag vet temperaturen på vattnet, samt temperaturen på stavens andra ända. Jag vet stavens dimensioner och även tiden som gått vid uppvärmningen men lyckas inte räkna ut metallens värmeledningsförmåga. Detta experiment är mitt gymnasiearbete.visa
För att lättare förklara frågan börjar jag genom att presentera två påståenden: Antaget att en vattenkropp med volymen V vid temperaturen av 40°C kyls ner till 0°C i tiden t. En praktiskt likadan vattenkropp med volymen V vid temperaturen av 60°C borde kylas ner till 0°C i tiden t+x där x är tiden det tar att kyla vattnet från 60°C till 40°C. Förutsatt att kylningsförhållanden är likadana. Med hjälp av dessa påståenden kan man anta att då det varma vattnet (60°C) sätts i en frys och då det når 40°C placeras en praktiskt likadan vattenkropp med starttemperaturen av 40°C bör de även nå frysningspunkten ungefär lika fort. Skillnaden av mängden evaporerad vätska mellan det initialt varmare och kallare vattnet kan endast förklara några få procents skillnad. Samtidigt är ventilationen tillräckligt tillfredsställande för att luften inte ska öka i temperatur till följd av en längre period av värmeöverföring. Det innebär att i värsta fall bör skillnaden i tiden det tar att nå frysningspunkten variera med högst 5%. Under mitt gymnasiearbete (NV) där jag undersöker validiteten av Mpemba-effekten har jag gjort det exakta jämförelsen som förklarades i början. Totalt har 26 mätningar gjorts och vartenda försök uppvisade en skillnad mellan 9,3% (som minst) och 19,8% (som mest). Nedan finns en graf med mätvärden för 14 försök med kranvatten (de resterande 12 varierar i startförhållanden och är ej med i grafen då de avviker rent naturligt). Frågan är då hur kan man förklara dessa fenomen? De beräkningar jag har gjort på huvudsakligen evaporation, konvektion samt ojämnt temperaturfördelning och dess påverkan på värmeöverföringen är långt ifrån de värden jag åstadkom. Tack i förhand, Mvh Bartosz M. Piorkowskivisa
Vid ett försök att bestämma specifika värmekapaciteten för koppar användes följande experiment. En kopparcylinder som väger 145 g läggs i ett stort kar med vatten med temperaturen 94,0 oC. När cylindern har legat länge i detta varma vatten lyfts den upp och läggs i en termos med 335 g vatten med temperaturen 12,0 oC. Detta vatten värms då upp till 15,4 oC. Vilket värde på koppars specifika värmekapacitet ger detta experiment? Specifika värmekapaciteten för vatten är 4,18·103 J/kg·K.visa
På en laboration ville man mäta vattens ångbildningsvärme. Man hade en doppvärmare med effekten 400 W. 80% av doppvärmarens effekt tillfördes vattnet. På 3 minuter och 40 sekunder kokade 30 g vatten bort, dvs. omvandlades till ånga. Vilket värde på ångbildningsvärmet gav detta? Snälla förstår inte, kan någon hjälpa mig!visa
Bör en soluppvärmd svart vattenbehållare (för utomhusdusch) vara i stål eller plast? Jag vill å ena sidan att vattnet inuti behållaren får så mycket termisk energi som möjligt (så det värms upp relativt snabbt). Detta talar för att vattenbehållaren ska ha ett material med en hög värmeledningsförmåga. Men å andra sidan vill man ju att det uppvärmda vattnet inte ska kylas ned bara för att solen går i moln en kvart och det kommer lite vind på behållaren. Det senare talar för att vattenbehållaren ska istället ha ett material med låg värmeledningsförmåga. Så bör vattenbehållaren vara i stål eller i plast?visa
Hej,har en fråga som jag grunnat på i många år som jag hoppas ni kan ge ett svar på. I min tidigare yrkesutövning hände det ofta att jag värmde metallstycken för bearbetning av skiftande slag. Under upphettningen och bearbetningen kunde jag utan problem hålla änden av metallstycket ända tills jag kylde detsamma med kallvatten. Men,inom några sekunder transporterades värmen i metallen så att det var omöjligt att hålla i stycket längre. När jag härom dagen kylde ett skedblad som stått i kokande vatten uppstod samma fenomen ! Min fråga är : vad händer,flyr elektronerna nedkylningen och kan fenomenet i så fall tillämpas praktiskt, eller görs det redan ? MVH. Anders Lvisa
Hej! Jag undrar vad termodynamikens andra huvudsats egentligen säger. Som jag har förstått det så minskar exergin (arbetsförmågan i energin) vid varje energiomvandling. Detta förstår jag inte riktigt hur det är möjligt, om vi tänker oss en maskin som består av ett stort förstoringsglas som skiner på en vätskebehållare en solig dag. Det är 20 grader utomhus och vätskan kokar vid 50 grader. Förstoringsglaset samlar ihop solstrålarna vilket gör vätskebehållaren mycket varm och vattnet förångas. Ångan leds genom ett rör som det finns en turbin i som snurrar och ger el. Vätskan kondenseras sedan högre upp i röret och rinner tillbaka genom ett annat rör tillbaka i behållaren. Där börjar processen om igen. Det är ungefär såhär termisk solkraft fungerar också. Nu, åter tillbaka till frågan, vad säger egentligen naturlagarna om energiomvandlingar där värme blir el och vad betyder entropi förenklat?visa
Har hört att vissa saker kan tina fortare i kylen än i rummet då temperaturerna är mer lika. (rörelsevågor anpassning) Kan detta stämma?visa
Hejsan jag har två frågor om termodynamiken, jag skulle uppskatta ifall ni kunde svara på dem gärna till fredag den 3:e. 1.När en gas expanderas adiabatiskt, ökar, minskar eller är temperaturen konstant? 2. Reaktor 4 vid Ringhals producerar 1045 MW el. Ångan som driver turbinen har temperaturen 276oC. Ångan kondenserar vid temperaturen 40oC. (a) Hur stor verkningsgrad kan kraftverket maximalt ha? (b) Hur stor värmeeffekt måste minst utvecklas av reaktorn? (c) Hur stor värmeeffekt skickas, som minst, ut i havet?visa
Hejsan. Jobbar som Svetslärare och vi har just nu genomgång på gaser och dess fysikaliska egenskaper. Kokpunkt, kritisk temperatur och densitet lyckas jag förklara så alla förstår men ångtryck är det värre med. Letar efter en enkel och bra förklaring till beskrivning av innebörden av ångtryck. All hjälp uppskattas ����visa
Varför smälter en isbit snabbare på en porslinstallrik än på en plasttallrik? Har det något med konduktiviteten att göra, eller sker det något mellan partiklarna mellan de två ytorna? dvs. isbitens yta och tallrikens.visa
Hej! Vid promenad i det kalla vintervädret känns det kallare för ögonen att ha glasögon på sig än att gå utan brillor. Hur kan det komma sig?visa
hej behöver hjälp igen En kopparbit med massan 1,5kg vid temperaturen 28Cel tillförs värmemängden 2,0kJ. Vad blir kopparbitens nya temperatur. fick svaret 28,5Cel (Cel=grader) vet inte om jag har fått rätt svar mvhvisa
Hej! Jag har hört talas om Newtons avsvalningslag, men finns det någon uppvärmningslag, och hur ser den ut i så fall? Som avsvalningslagen fast tvärt om?visa
Hej. Undrar lite om värmeöverföring. Säg att vi kokar en potatis i 100°C vatten och en i 100°c mat olja. Kommer vi se en merkant skillnad på värmeöverföring för dessa. Isåfall vad är det som gör skillnaden. Tack.visa
Hej! Jag har en fråga som lyder " Vad händer med vatten när vi värmet det i fast form? Vad är orsaken till förändringen? T Tacksam för svar! PST. Vet att vattnet smälter då det är is från början och att molekylerna rör sig till flytande form osv.visa
34 kg av en skinka med samma temperatur som i rummet, 21C, placeras i en frys som håller temperaturen -22C. Anta att skinkan har samma termiska data som vatten. Hur mycket värmeenergi måste tas bort från skinkan innan den når samma temperatur som det är i frysen? Q = c * m * ΔT 4,19 * 10^3 * 34 * 43 = 6,1MJ Hade jag först gjort. Men om skinkan ska vara som vatten så kommer vattnet förvandlas till is och det har jag inte med på mina beräkningar...Så jag antar att det är på något annat sätt jag ska räkna, men hur?visa
Om jag vill sänka temperaturen på tex ett akvarium så kan jag använda en fläkt för att sänka luftfuktigheten och därmed temperaturen om jag har förstått det rätt. Men en varm sommardag så kan temperaturen lätt gå över 30 grader i ett rum,hur mycket kan jag sänka vattentemperaturen med hjälp av avdunstning?visa
Värmen i bastun.. Var i bastun är det varmast ? Vi sitter 3 st på översta laven och jag hävdar att det är varmast diagonalt från kaminen.. Har jag rätt ? visa
Vilka bindningar är kvar trots att vatten byter aggregationstillstånd?visa
Jag har läst kemisk termodynamik två gånger och begripit lika lite varje gång, så nu måste jag fråga. Då jag tvättat och tumlat har kanten på handdukarna format ett dragspel i flera lager. Ordningen med dessa lager måste vara större än med en skrynklig kant, alltså borde entropin vara lägre men så är det tydligen inte. Så, varför är det så? Fråga två. Om jag har två exakt lika plankor och borrar ett hål i dem, i den första är det exakt utmätt och i den andra slumpmässigt placerat.Skiljer det då i entropin mellan dem? Hälsningar Alfvisa
Jag behöver ställa en model för att räkna ut den globala instrålningen för Stockholm men jag behöver veta den procentuella instrålningen som absorberas av moln men hittar inte något relevant siffra för det. Finns det ett värde för det? Är det något mer man bör veta för att räkna ut instrålningen, förutom infallsvinkel.visa
varför ökar inte temperaturen på i en vätska som håller på att koka trots att man hela tiden fortsätter att värma vätskan(tillföra energi) och varför?visa
Hej! I min fysikbok står det att temperaturen sjunker när en gas expanderar. Hur kommer det sig? Borde inte temperaturen egentligen öka om volymen ökar och trycket hålls konstant i ett slutet system enligt den ideala gaslagen? Och om trycket i sin tur minskar beror då inte temperaturändringen på minskningens storlek? Om jag inte fått det hela om bakfoten borde den väll kunna öka även då? Tack så mycket på förhand!visa
Hej Vi är några klasskamrater som lånat en förälders sommarstuga en helg. Ett par veckor efter vi varit där kom föräldrarna dit och upptäckte att ett blockljus hade smultit smultit ned till stora delar och runnit ned på golvet. De trodde förstås att vi glömt släcka ljuset och blev arga. Jag tror dock inte att vi hade glömt det och undrar om det är möjligt att ett ljus kan smälta av solljuset? Ljuset stod i solljuset i ett inglasat uterum som blir väldigt varmt när solen ligger på.visa
Hej! Jag undrar vad är det egentligen som gör att vi bränner oss? För vad jag har förstått så är värme rörelse bland atomerna. Så hur går det till när vi skadar oss då vi vidrör ett föremål vars atomer rör på sig mycket (är varmt). Är det för att huden slits sönder på grund av den överförda rörelsen?? Tacksam för svar! visa
Hej! Temperatur avläses på en termometer och sägs vara ett mått på atomernas hastigheter(rörelseenergi). Strålningsenergi ger också en temperatur, t ex universums bakgrundsstrålnings temp 2,7K. Hur hänger dessa temperaturer/mått ihop?visa
Att undersöka hur stor del av tillförd energi från en platta på spisen som kommer vattnet i en kastrull tillgodo. C vatten= 4180 j/kg kokplattan har effekten= 1,5 kW 1 liter vatten tid det tog för att koka vattnet= 7 minuter. Hur räknar jag ut det energin som har gått för att endast värma vattnet? vad blir det totala energin? tacksam för svar! / HJÄLPvisa
Jag vet att om man sätter naturgas under tryck blir gasen flytande och man kan transportera den i tank så länge man håller trycket. Kan man göra likadant med vatten som är varmare än 100 grader då det ju blir ånga. Om man håller ångan under högt tryck blir den då flytande vatten med en högre temperatur så att man kan transportera den i en tank så länge man håller trycket. Vilken temperatur måste vattnet ha för att man praktiskt skall kunna transportera det i en tank eller ett rör?visa
Hej, om man har 3 bägare med vatten i. Vattnet har massan M (exempelvis 400 ml) i varje bägare men två av bägarna innehåller även en metall utöver vattnet. Säg att en bägare innehåller aluminium och en bägare koppar. Metallerna har samma massa. Man ska ta reda på energin som behövs för att värma vattnet från 20°C till 90 °C i tre påföljande experiment. Detta är enkelt med formeln E=cmΔT för bägaren med bara vatten. Men hur bestämmer man energin då även en metall absorberar värme? hur nyttjar man formeln då det finns olika ämnen och alltså mer än en värmekapacitet?visa
Hej, jag behöver hjälp med en fråga inom värme. 325 gram is med temperaturen -12 C läggs i en termos med 856 gram vatten. Vattnets temperatur är +85 C. Vilken temperatur får blandningen? Värmeutbytet till termosen samt mellan omgivningen försummas.visa
Tar det längre tid för bastun att bli varm om man häller (kallt) vatten på stenarna under uppvärmningsprocessen?visa
Hej, Jag har en fråga om när nollgradig is smälter i en bägare med varmt vatten till nollgradigt vatten. Jag kan inte förstå mig på formeln: cvatten × mvatten × ΔT = ls × mis + cvatten × mis × ΔT (cvatten × mvatten × ΔT) är det värmet som vattnet avger? Och vad betyder (ls × mis + cvatten × mis × ΔT)? Tack för hjälpen!visa
Hej ! Det sägs att ifall man vill undvika sommarvärmen i sovrummet så ska man blöta ner några handdukar och hänga upp det på stolar i rummet . Varför ska man göra så ? Vad är det som händer med atomerna/molekylerna ( detta är en kemi a fråga)visa
Hej ! Jag har en fråga angående vattnets temperatur. När jag skulle koka 1 liters vatten i en kastrull, så kokade vattnet vid 98 grader. Vad beror det på? och vid mitt andra försök kokade vattnet vid 100 grader. Vad beror det första försöket på, att den kokade vid 98 grader? jag hade faktiskt termometern på bottnet av kastrullen hela tiden om de hjälps, kastrullen är gjord av järn.visa
Hejsan ! Jag undrar vad som orsakar energiförlusterna då man kokar 1 liter vatten i en järnkastrull, dvs, hur uppkommer energiförlusterna ?visa
Hej, Jag behöver hjälp med en uppgift inom termofysik. Själva uppgiften lyder: "Vanda duschar i snitt 8.0 minuter varje dag. Hon vill ha vatten som är varmare än kroppstemperatur och ställer därför in vattnet på 40 grader Celsius. Hon bestämmer sig för att visa vad hennes långa dusch kostar per dag. Vilken kostnad per dag kommer Vanda fram till om hon gör rimliga antaganden?" Tacksam för hjälp Mvh Isabellevisa
De som gillar att ta sig varma bad vet att man mycket försiktigt glider ner i badvattnet. Annars bränner man sig. Varför känns vattnet svalare om du långsamt glider ner i vattnet än om du hoppar i snabbt? visa
Min fråga lyder: Jag undrar helt enkelt om jag skulle påstå att Allting har en smältpunkt. Skulle mitt påstående vara korrekt? Jag menar då ting som finns på planeten jorden. Andningen varför jag frågar är för att jag ska tatuera in den texten och undrar om det skulle vara en tabbe om ni vet om något material som inte har det.visa
Vad bestämmer hur mycket värme en vätska behöver för att värmas upp. Och frågan är vilken vätska behöver mest värme Glycerol vatten eller matolja och varför.visa
Hej! Vi har byggt en varmluftsballong och använda etanol som bränsle. Jag vill räkna ut hur mycket energi som hade krävts utav bränslet för att ballongen skulle lyfta. För jag gissar att det är en exoterm reaktion. Jag skulle också behöva hjälp med att ta reda på vilken bindningsenergi som hade behövts för att bryta bindningen i etanolen. Tack på förhand!visa
Hej! Jag undrar varför vi bränner oss om vi doppar handen i en hink med vatten i en bastu som vi suttit i ett tag, vatten har även varigt där inne ett tag, temperaturen på bastun är 90'c Sedan undrar jag hur en täckjacka fungerar? hur den kan hålla inne värmen så bra! MVH Sarah.R!visa
Hej! I dag, 7/1-13, rapporterar vetenskapsradion (SR P1) att man nått temperaturer lägre än absoluta nollpunkten. Det tycks man enligt inslag i frågelådan här ha nått tidigare, så vad är det egentligen nya för 2013? Och finns det en absolut högsta temperatur? Frågesvaren med nummer 1262, 5956 och 9718 ger inte något entydigt svar, tycker jag. Beror alltihop på hur man definierar absolutvärdena?visa
Hej! I vårt projektarbete jobbar vi med gallium. Denna metall har vissa speciella egenskaper, bl.a. en väldigt låg smältpunkt för att vara metall, men vad beror det på? Har det att göra med atomernas struktur i ämnet eller varför har gallium en så låg smältpunkt medan andra metaller har det ej? Finns det en enklare förklaring eller blir den snabbt väldigt komplex?visa
En bassäng med 10kvm solfångare som under en solig dag mellan 11 - 16 producerar i snitt 600W/kvm. Hur mycket ökar temperaturen med solfångarens hjälp. Bassängen har måtten 10 x 4 m, 1,4 m djup. Hur räknar man ut detta.visa
Hej! Jag har en inlämning rapport från fysiken. Jag vill räkna ut hur mycket Q (VÄRMEMÄNGD) vattnet upptagit, och vikten angivit? Med hjälp av de har jag fått ihop olika värdena. Vattens massa: 0,3 liter
Q : 4,16J(kg*K)
start temp : 23 grader Celsius= 296K Stålens massa: 0,1kg
Q : 0,46j (Kg*k)
slut temp : 25 grader Celsius= 298K Tack så hemskt mycket!
visa
Hej! Temperatur brukar ju tolkas som en stor mängd partiklars medelfart. Ju större temperatur desto högre genomsnittlig fart. Varje individuell partikel kan dock både röra sig långsammare eller fortare än genomsnittet eftersom vi har en fördelning. Min fråga blir då. När temperaturen stiger så pass mycket att genomsnittsfarten närmar sig ljusfarten, finns det något sorts "tak" för hur hög temperaturen kan bli? Kommer fördelningen av hastigheter att bryta samman då de snabbaste partiklarna får en relativistisk massökning? Eller är det något i sambandet mellan partiklars genomsnittsfart och temperatur som bara stämmer i klassisk fysik?visa
Hej Jag har en fråga gällande värmekapacitet. Säg att jag har 50g is och smälter detta till vatten. Får jag 50g vatten då, eller har min massa ökat till ca 55,56g (50g/0,9) då isen har 90 % av vattnets massa? Eller räknas inte detta i denna situation, då 50g alltid är 50g? Tack!visa
Hej! Gjorde en labb förra veckan om Energiåtgång då 0 *C ska bli till 100 *C. använde en termos med 0 *C vatten som vi värmde upp med en doppvärmare på 300W. massan på bara vattnet va 0,986 kg (986 gram) och den totala massan på termosen och vattnet var 1,598. experimenets temperatur mättets först var 15 sek i 2 min och sedan var 30 sek fram till vattnet hade kommit upp i 100 *C från de att vattnet hade kommit upp till 100 grader mätte vi i 2 min innan experimentet avslutades. vi skulle måla upp en T-E graf och gör ett diagram. utifrån grafen kunde man bestämma k- värdet som blev 0,0002. för att räkna ut den specifika värmekapacitetn tar jag väll 1/k = 1/0,0002= 5000. 5000/986= 5,07 är detta vattnets specifika värme kapacitet? Hur räknar ja ur hur mycket energi som gått åt för att värma vattnet 1*C och vad blir vattnets specifika ångbildningsvärme. Är otroligt tacksam för ett så snabbt svar som möjligt :))visa
Hej! Jag undrar vad det är för bindningar i rapsolja och varför oljan aldrig blir varm av t.e.x att stå i mikron? Varför blir vattnet varmt men oljan bara ljummen? Tacksam för svar! Mvh Martinavisa
Hej! Kan du hjälpa mig med denna frågan? Känna till principen (mycket enkelt) för hur ett kylskåp och en värmepump fungerarvisa
Varför har nyhuggen ved sämre eldningsvärde än torr ved?visa
Hei! Jeg er norsk og tar naturfag på videregående skole. Vi er to elever som lurer på følgende: smelter en isbit fortere i romtemperatur enn i kjøleskapet? Vi har observert at mange tiner frossenmat i kjøleskap og de påstår at maten ikke tiner fortere på benken i romtemperatur. Takk.visa
går det åt lika mycket energi att frysa något som är tinat som att tina något som är fryst?visa
Hej! Efter att ha läst Hans-Uno Bengtssons posthumt utgivna bok E 6:ans fysiologi och andra essäer s 169 ff undrar jag vilken som är den väsentligaste förklaringen till att kaffe svalnar långsammare i en kaffekopp om grädde tillsätts tidigt. I boken verkar strålningseffekten vara förklaringen, medan det i kommentarerna till fråga 1166 i frågelådan här är bortledning av värmet! Är detta ett olöst fysikaliskt problem?(Eller har jag förstått texterna fel?)visa
Hej, jag undrar om det finns något direkt samband mellan värmekapacitet och värmekonduktivitet för olika ämnen. T.ex. vatten som har hög värmekapacitet men låg värmekonduktivitet. Vad avgör hur hög värmekonduktivitet ett ämne har? Tack på förhandvisa
Hej Hur ser värmeutvecklingen ut om jag sätter en kastrull med en liter vatten på en spisplatta med full effekt. Är det en jämn temp. ökning eller går det fortare eftersom tempen stiger? Hur räknar jag, om jag regelbundet mäter tempen upp till 100 grader, ut effekten som plattan har?visa
Vad är glykols specifika värmekapacitet? Har det en specifik värmekapacitet? visa
Varför torkar inte plastglasen och andra plastsaker i diskmaskinen medan allt glas, metall och porslinsmaterial torkar hur bra som helst?visa
Hej. jag skulle vilja ha hjälp med att räkna med konvektion och värmeledning tillsammans i samma formel.Jag har båda formlerna men kan inte se hur man kan sammanfoga den till en formel. Vet ej hur jag ska gå till väga! Värmeledningsekvationen P/A=(T-inne - T-ute)/((x0 - x1)/λ) Konvektion P/A=αΔT xo - x1 är tjockleken på materialet. Angiven tjocklek är o,oo4 meter och λ=1. Hur använder jag konvektionen och värmeledningen tillsammans? Tack på förhand!visa
Hej! Saltvatten fryser vid lägre temperatur än sötvatten. Finns det något enkelt samband mellan salthalt och frys-/smältpunkt? (Originalfråga: När fryser Döda Havet?)visa
Hej! När vatten fryser så skall väl entropin öka, dvs oordningen hos omgivande atomer öka mer än ordningen hos hos atomerna i iskristallerna ökar, mätt i någon enhet, eftersom entropin naturligt ökar. Min fråga gäller underkylt regn. Detta vatten har en temperatur under noll grader celsius och borde ha frusit. Betyder det att "oordningsvinsten" av någon anledning är för liten, mindre än "ordningsförlusten" och att vattnet därför kvarstår i flytande tillstånd, eler är det så att oordningen mer väntar på att få tillfälle att realiseras, att fryskärnorna saknas och att entropin "vill öka" men kan inte i brist på möjligheter för vattnet att frysa. nur fungerar formlerna för entropi, entalpi, fri energi, inre energi o s v för underkylt regn??visa
Hej Jag har en fråga om värme: Om ett föremål, till exempel en läskburk, fylls med kokhätt vatten för att sedan vändas ned i kallvatten så trycks den i hop. Varför är det så? Sedan undrar jag varför det känns kallt när man tar tillexempel handsprit på händerna?visa
Hej! Håller på med värme i skolan. I läroboken stod ett exempel om att man bränner sig i gommen på pizza därför att fyllningen kan lagra mer inre energi än brödet, men de har samma temperatur. Min lärare har sagt att saker känns olika varma och att man bränner sig på grund av att värmeöverföringen är olika för olika ämnen. Jag undrar ifall att man bränner sig beror på värmeöverföringen/konduktiviteten hos ämnet eller om det beror på specifika värmekapaciteten? Hänger detta ihop?visa
Vi ska skriva ett energiprojekt om termisk energilagring, fasomvandlingar, marklagring etc. inom fysiken. Vad är den gemensamma nämnaren, sambandet, mellan dessa begrepp? Vi har en teori om att det bl.a. har med atomers förmåga att lagra energi i bindningarna.visa
vatten som kastas ut i luften där temperaturen är -40 grader Celsius "förångas". Hur kan detta förklaras? Och skulle det bli någon skillnad (eller större effekt) om vi hade varmt vatten? Tack!visa
Hej! Vi diskuterade den absoluta nollpunkten under en fysik A lektion och en av eleverna berättade att man lyckats uppnå en temperatur lägre än 0 K i enstaka delar av en atom (enligt discovery). Detta var ingenting som jag som lärare någonsin hört talas om. Hur är det egentligen?visa
Hej allihopa! Jag undrar om någon skulle kunna förklara vad specifik värmekapacitet är. När man på kurvan ser då man med konstant värme värmer på is som blir till vatten o sedan vattenånga ser man att själva funktionen är konstant, (först höjs temperaturern sedan går all värme åt att byta aggregations tillsånd osv), jag undrar om det finns ämnen där kurvan inte är konstant, utan exponentiell eller varierande helt enkelt. visa
Hej igen, tack för svaret (fråga 15717) men nu har lite nya frågor dykt upp. Skulle du kunna förklara lite mer var det är som händer med luften när jag lagar mat, att den blir fuktig eller så, och hur det bildas imma på fönstret. har inte riktigt förstått det här med luftfuktighet och vattnets omvandling?visa
Vi bytte nyligen kylskåp och funderar på hur det kan komma sig att slingorna på baksidan=utsidan av skåpet är svartmålade.visa
Hej jag har en fråga i värmeläran som lyder: Ett badkar rymmer 350 liter. För att ta sig ett varmt bad så vill man fylla badkaret med 200 liter vatten med temp. 37 grader. Man har tillgång till 65 gradigt vatten från en varmvattensberedare samt 8 gradigt vatten från kallvattenskranen. Hur mycket vatten från vardera ska man ta? Svara gärna hur ni har gjort hela vägen så jag förstår! Tack så jättemycket!visa
Hur lång tid tar det att koka bort en liter vatten i en kastrull på spisplattan?visa
Jag har hört att det tar en miljon år för en ljusstråle att färdas från solens centrum till ytan. Detta ska tydligen bero på solens höga densitet. Är detta rimligt?visa
Om man har en Hg-termometer och snabbt höjer temperaturen, så sjunker stapeln först innan den höjs, varför är det så?visa
Varför ökar kroppens temperatur bara någon tiondels grad trots att det är 100 grader celsius i bastun?visa
Varför sjunker temperaturen precis innan solen går upp? Vad beror detta fenomen på? Eller är det en slump?visa
Hej Angående fråga 1166 och 14307. Jag trodde svartkroppsstrålningens effekt var betydelsefull i sammanhanget. Svart kaffe stålar ut mer värme än "vitt" kaffe. De verkar ju dock åt samma håll. Man skall hälla i mjölken direkt.visa
Hej Jag bakar mycket och då vill man ha 37 grader på vätskan, jag brukar blanda vatten från vatten kokaren 100 grader C och från kranen 15 grader C så att det blir 37 grader. Sedan får jag slänga bort de vatten som blir över. Men det borde ju finnas ett sätt att räkna ut hur man ska kunna blanda dessa vätskor för att få 0,5 l 37 gradigt vatten. Jag har en fråga till. När man tittade på hajk så fick man veta att man kunde koka mat i kokgrop. Man fyllde en behållare med vatten och släppte ner stenar som värmts på elden så att vattnet värms upp. Det bör finnas en formel på hur man räknar ut det. Det är klart att densiteten på stenar kan skifta men man kan ju värma något material som man känner densiteten på . Vore tacksam om jag fick svar på mina frågor. visa
Hej! Varför är luften ovanför en vattenyta full av vattenånga? Varför kokar vattnet då vattenångans tryck är lika stort som lufttrycket? Kan man med den allmänna tillståndslagen för gaser (pV/T) förklara varför kokpunkten kan sänkas om trycket minskar? visa
En stekpanna och en kastrull används båda för att värma mat i men dom är inte konstruerade på samma sätt. Varför har en stekpanna tjock botten och stor massa medan en kastrull har en tunn botten och liten massa?visa
Hej! Om en isbit läggs i 0,2 kg vatten som är 18 grader, i en termos med värmekapacitet 80 J/K som också är 18 grader, och isbitens massa är 0,05 kg och dess temperatur -15 grader, hur mycket av isen kommer att smälta och varför är det så? Jag får att 40 g smälter, men läroboken får 45 g.visa
Hejsan! Jag undrar vad det är för vätska i kylklampar som gör att dom håller sig kalla länge... Och finns det nån annan vätska/vätskeblandning som har högre värmekapacitivitet som skulle hålla sig kallt ännu längre?visa
Angående fråga 4721. Hur kan ett ljus brinna när det är minus 50 grader kallt men slocknar av blåst luft som kanske är 20 grader varmt.visa
Frågan gäller konstfrusen is. Enligt ett kylföretag sä krävs effekten 300 kW för att konstfrysa is vid temperaturen 20 grader celsius. Om man endast har ett aggregat på 135 kW, hur varmt får det då högst vara för att fortfarande ha is?visa
Hej igen Angående fråga 7130 Jag har redan mätt temperaturen under carporten. I förrgår morse var det -4 grader under carporten, absolut tillräckligt för att ge frost på bilen utomhus (utan tak).visa
Hejsan Jag tycker inte att erat svar på en fråga stämmer. Att det inte skulle bildas frost på en bil som står i en carport förklaras med att det är varmare under taket? En bil under bar himmel får skrapas om det är minusgrader. En bil i en carport behöver inte skrapas även om det är minus 15 grader kallt ute. Det skulle betyda att carporten höjer temperaturen med åtminstone 15 grader?? Jag tror snarare att det har att göra med t.ex. höjden på obruten luftpelare ovanför bilen vilket tar bort möjligheten för frosten att "falla" ovanifrån.visa
Hej! Jag hittade en märklig strängvariant när jag kikade inom musikbörsens hemsida, och jag undrar om det verkligen blir någon skillnad i materialet när man fryser ner något till under den absoluta nollpunkten, om det nu är möjligt. Ja, läs själv: Strängar DEAN MARKLEY DM2673 (Art: 101671) Dean Markley är ett företag som tillverkat strängar i många år och gör det med barvur. Strängarna tillverkas i Kalamazoo, Michigan USA och är av mycket hög kvalitet. Blue Steel tillverkas i USA med en mycket speciell metod. Man väljer ut mycket bra stål som används för att sedan frysas ned till minus 320 grader fahrenheit där de får vara en exakt tidsperiod. Efter detta så "tinas" de upp, sakta och kontrollerat tills de når den tempratur de skall ha. Denna unika metod som kallas Cryogenic ger en renare sträng med mer "highs and lows" och inte minst en längre livstid och en bättre förmåga att hålla tonen!visa
Finns det någon övre gräns för hur varmt ett föremål kan vara? Värme beror ju på atomernas rörelse i materien som i sin tur är underkastade relativitetsteorin.visa
Hej fysiker! Om jag stoppar ner en isbit i kyld (-20 grader) t-röd, och ställer in det i frysen och väntar ett tag så "försvinner" isbiten. Vad är det som händer, smälter den eller löser etanolen upp den på något vis. Tacksam för svar.visa
Hej! Jag läste inläggen som hade med värme att göra, men undrar ändå över några saker. Vad är det som gör bastubadande i 100 C mycket ofarligare än om man skulle sitta i en ugn - är det luftfuktigheten, även om fukten i bastun gör värmen effektivare? Är värmen från bastuaggregatet negativ eftersom den avges? Tack på förhand!visa
Hej! Jag undrar hur mycket energi (joule) det krävs för att höja temperaturen en grad celsius i en liter vatten. Krävs det mer eller mindre energi för att höja temperaturen lika mycket i en liter flytande kväve?visa
Hej! Man undrar varför vind, som är luft i rörelse (dvs rörelseenergi), kan göra oss svalare.Vi är täckta av ett tunt "luftlager" på vår hud och då är det klart att vinden "transporterar" bort vårt "värmande luftlager" så att vi kylls ner. Är detta den enda faktorn som påverkar vindens nedkylningsförmåga? Eller har vindes luftfuktighet någon inblandning? Dessutom borde väl luften i rörelse kunna värma upp sig själv om den har en tillräckligt hög hastighet så att friktionsvärme uppstår? Påverkars andra mtrl på samma sätt av vindens nedkylnings förmåga, t ex metall?visa
Vi är tre stycken som jobbar med ett fysik project och vårt problem är att konstruera en låda med två skorstenar och sätta ett ljus under varje skorsten. Efter ett tag börjar ena ljuset att fladdra medan det andra ljuset lyser stärkare. Vår teori är att det ena ljuset är värmare än det fladdrande ljuset, vilket leder till att luften som värms upp går ut genom skorstenen över det stärkare ljuset och kall luft sugs in genom den andra skorstenen och rätt på ljuset vilket får det att fladdra. Vi skulle bara vilja kolla med er om denna teorin verkar stämma. Som bevis för den har vi att om vi håller händerna ovanför skorstenarna så känner man att varm luft kommer från ena medan den andra är betydligt svalare. Vi undrar också ifall ni har något tips för att mäta luftdraget vid ena skorstenen. Vi skulle nämligen vilja undersöka hur olika längder på skorstenarna påverkar draget men eftersom det är ett så litet drag har vi inte kommit på ett bra sätt att göra det på. visa
Vad jag har förstått så innebär lägre tryck lägre temperatur och vice versa? Innebär detta att det går att kyla exempelvis en fläns under rumstemperatur genom att placera en fläkt ovanpå denna och sätta den att suga luft från flänsen och på detta vis skapa ett undertryck vid själva flänsen? Frågar enbart av intresse och inte för att jag ska försöka utföra det, så även om flänsen skulle bli knappt mätbart kallare än omgivningen räknas det som ett ja på min fråga.visa
1. Kan man med hjälp av fläktar kyla en kylfläns (på tex. en dator) till under rådande rumstemperatur? Det finns dom som påstår att detta skulle vara möjligt under extrema förhållanden. 2. Har lufttryck (eller vakuum) någon påverkan på temperaturen? Då menar jag inte metereologiskt utan under "laboratorieförhållanden".visa
Om en mäniska utför ett arbete så omvandlas vår energi till många olika former bland annat så blir stora delar av vår energi omvandlad till värmestrålning och ljudvågor. Min fråga är då om man istället tänker att vi utför samma arbete i vakum så kan ju inte det bildas ljudvåger och värmestrålningen har väl svårare att "försvinna" då det inte finns något som kan absorbera den. Det borde väl leda till att vi inte förbruka lika mycket energi? Behöver vi i kalla länder där det krävs mer energi för att håla oss varma äta mer?visa
Man har två likadana utrymmen. I det ena placerar man ett elelement med som är märkt 100 W och i det andra placerar man ett kylskåp som hela tiden "förbrukar" 100 W. I vilket utrymme blir det varmast? Varför?visa
Kan ånga bli till is direkt på ett steg? Och hur mäter man temperaturen i jordens inre(kärna)?visa
Hej! Om du tvättar huden med alkohol känns det kallare än om du använder vatten. Hur förklaras detta? Hälsningar Kristinavisa
Vi är några stycken som undrar när trä börjar brinna om man bara värmer det, deras antändningstemperatur.visa
Hej, Jag och mina vänner diskuterade för några dagar sedan en sak angående kylskåp. Jag hävdade att det går at mindre energi att hålla en frys kall när det är finns lite mat i den än när den är full. Dom hävdade motsatsen. Vilket är rätt? MVH Johanvisa
Jag blir inte klok på vad ni har skrivit. Först har ni skrivit, jag citerar: Fråga: Jag har läst att en ljuslåga är varmast i övre ytterkanten av lågan. Jag trodde att det var den blå lågan närmast veken som var varmast. Hur är det egentligen? /Ludde Remb, Härnösand Svar: Nej, området närmast veken är faktiskt den kallaste delen av lågan. Det beror på att förångningen av stearin tar energi.Lågans färg beror på temperaturen. Sedan har ni i inlägg Värme [315] skrivit följande: Där lågan är varmast är färgen blåaktig för att övergå till rött där det inte är riktigt lika varmt. Lågans färg beror på temperaturen. men hallå? lågan är ju blå närmast veken? och färgen beror väl på vad som förbränns? eller? tacksam för svarvisa
Hej, frågade förut om sluttemperatur när man blandar olika vätskor. Om man nu blandar två mängder vanligt vatten med varandra. Olika massor och olika temperaturer. Hur räknar man då ut sluttemperaturen?visa
Trä isolerar bättre än glas. Ändå används gullfiber som isolering i trähus. Varför?visa
Varför ökar kokpunkten hos vatten när det utsätts för ökat tryck?visa
Om man kokar två ägg i tio minuter och det ena spricker i samband med att det börjar koka så visar det sig att det intakta ägget blir mycket fastare än det spruckna som blir alldeles löst! Fråga 1) Varför spricker äggen vid för häftig uppvärmning? Fråga 2) Varför blir det intakta ägget mer kokt? Kan tänka mig att det är fråga om någon sorts tryckkokning, men kan inte reda ut de fysikaliska sambanden. Tack på förhand!visa
Jag undrar om det finns något lättillgängligt ämne som leder värme bättre än vatten? Leder lösningsmedel rent allmänt värme bättre?visa
hej! jag håller på att skriva projektarbete om vardagens naturvetenskap. man kan ju kyla en flaska med vätska genom att vira en handduk runt och lägga den i solen. men hur mkt går att kyla? ex om det är 25 grader varmt ute och man vill ha flaskan kylskåpstemp (ca +6) går det? vad ska vattnet vara för temp? måste man byta vatten i handduken? hur mycket energi tar den från luften gentemot handduken? material i flaska/burk spelar roll och formen. aluminiumplunta ultimat? tack på förhand!! mvh/ Johannavisa
Varför uppstår det inte solkurvor i den nya järnvägsräls som saknar skarvar? Hur har man gjort för att materialet inte skall utvidga sig, som det gjorde förr? visa
Varför monterar man inte katalysatorn direkt på motorn som snabbare blir varm osv?visa
Hur kan man ha kommit fram till att den absoluta nollpunkten är -273,15 grader celsius om man aldrig någonsin har uppmätt den? är det bara teoretiskt?visa
Vatten har ju högst densitet vid +4. Hur är det med saltvatten? Vad är det för temp i botten på havet? Kristinavisa
Just innan solen försvinner bakom ett moln känns det varmare. Hur kommer det sig?visa
Varför ger upphettning av t.ex. vatten en rät linje, medan avsvalning av samma ämne ger en andragradskurva?visa
Hej! Jag har hört att det ska finnas "något" som inte ändrar temperatur. kan det verkligen stämma? Tacksam för svar/Petervisa
Hur kommer det sig att det känns så mycket kallare att bada i 18-gradigt vatten jämförande med att vara i 18-gradig luft?visa
Hur kommer det sig att Vättern är så kall jämförande en närliggande skogssjö?visa
HEJ! Jag undrar om is av saltvatten tinar snabbare än is av sötvatten?visa
Hej! Jag undrar varför det blir vitt inuti isbitar när man fryser dom? Jag har hört olika förklaringar som att det beror på föroreningar i vattnet, salt i vattnet, luft etc. Hur ska man göra för att få helt klara isbitar? Tack!visa
Om jag släpper ned en het sten i en hink med vatten kommer temperaturen på stenen och vattnet att ändras tills båda har samma. ( Stenen blir avkyld och vattnet blir varmt) Är detta sant även om stenen skulle släppas ned i en sjö eller ett världshav?visa
Snälla hjälp mig ett problem!Det är en varm dag,frisk ostlig vind och 24 grader i skuggan. har tagit med mig en termometer föt att mäta vattentemperaturen. Efter en stund i vattnet visar termometern 24 grader. Jag tar upp termometern och lägger den på bryggan och jag låter middagssolen UV-B-strålar bränna min rygg. Efter en stund vill jag kontrollera vattentemperaturen igen. Innan jag slänger i termometern igen så ser jag att den nu, efter att ha legat på bryggan, endast visar 16 grader!!!! Hur kan detta komma sig???? Vore oerhört tacksam för svar. Vänligen Johan Berggren.visa
Okej, tack. Följdfråga om man får. Om det nu blir varmare när det blåser (om än bara lite), varför säger man (och upplever det som) att det är kallare när man går ut i vinden jämfört när man står i lä?visa
Hej. Temperaturen på en plats beror ju av atomers rörelse (om jag fattat rätt). Vad är då temperaturen i ett vakuum? Borde det inte bli varmare när det blåser eftersom atomerna rör sig mer då? Hur kan temperaturen variera i rymden, då rymden består av vakuum?visa
Hej! Om man mäter temperaturen på en glödlampa, så är temp. högre högst upp på glaset jämfört med längst ned på glaset, varför?visa
Hejsan! Vi jobbar just nu med termodynamik på fysiklektionerna. Vi har fått en uppgift att lösa under en period på några veckor och som ett led i detta har min grupp försökt att få fram huruvida vatten expanderar olika mycket när det fryser beroende på vilken temperatur det har när nedfrysningen påbörjas. Vi har gjort ett experiment genom att ställa in tre stycken plastmuggar i frysen innehållandes lika mängd men med olika temperatur. En mugg ca +4 (celsius), en ca +20 och en ca +60. När vi nu efter några dagar öppnade frysen igen hade samtliga expanderat uppåt men dock olika mycket. Det varmmste vattnet hade höjt sig synbart mer ur plastmuggen än de övriga. Frågan är alltså varför? Är det så att vatten som är varmare "innan" det fryses expanderar mer när det logiskt sett borde vara tvärtom eller är detta fysiskt omöjligt? Har vi helt enkelt inte varit tillräckligt noggranna i vårt experiment eller är det så? /Malin & Covisa
Hur framställer man flytande Helium?visa
Beklager at jag inte skriver på svenska, det er jo lite svårt för mej när jag är norsk. Min fråga: Når man om vinteren parkerer en bil nær en vegg på kvelden, vil den siden som er på "veggsiden" ikke få et islag. Mens de andre sidene får ising. Temperaturen er jo den samme på alle sidene av bilen. Hvorfor er det slik? Det samme skjer jo med en bil i en kald garasje. Ingen is på vinduene, mens biler som som står ute blir islagte! Også her er temperaturen den samme. Hvorfor er det slik? visa
Hej! Jag undrar hur det kan vara plusgrader i luften samtidigt som det är is på marken?visa
jag har i en pool med 75 kubik vatten med en temperatur av 27 grader celsius. Går det åt mer energi om jag höjer temperaturen till 33 grader 1 ggr i veckan för att därefter sänka igen till 27. Än om jag lägger mig konstant på 33 grader. Vilket är att föredra i energiåtgångssyfte(ekonomi) ?visa
I vakum skall vatten både kunna koka och frysa till is samtidigt sägs det. Men vad är det som bestämmer om det kommer att koka eller frysa? visa
Hej Det var enligt termometern 1 *C kallt ute och snöade lätt. Snön låg kvar på marken, och på min balkong. På min balkong låg en enkel, ihopfällbar plaststol med ihålig metallram. Den låg ner ihopfälld med metallramen som bildade en "kvadrat" på ca. 0.5 x 0.5 cm. Inom den kvadraten hade snön smält till blask men inte på resten av balkongen eller på själva metallramen. Min första tanke var att metallen hade behållit värmen från den tidigare soliga dagen (jag gjorde iaktagelsen vid 23 -tiden) men då skulle ju snön smält på metallramen också, och inte bara innanför den kvatrat som den bildade. Vilka krafter gjorde att snön smälte just innanför "kvadraten" ? ps. Synd att man inte kan illustrera ds. visa
Varför går locket lättare att skruva av om det värms under varmvattenkranen visa
Jag har två frågor:
1. Vad är vågrörelse och hur det går till?
2. Varför är vattnet är varmare vid pålandsvind?
visa
När man värmer smör i en mikrovågsugn i 10sek blir det rinnande men om man värmer det 2*5sek blir det ´bara´mjukt. Jag undrar om detta beror på mikrovåsugnens konstruktion eller om det krävs en viss mängd ´startenergi´vid värmning med mikrovågor.visa
Varför smälter inte en igloo när man eldar i den?visa
Är densiteten beroende av temperaturen? om ja ge ett exempelvisa
Om jag är ute och cyklar i -10 grader och vindstilla så blir temperaturen lägre i ansiktet och ökad risk för frostskador ju fortare jag cyklar. En rymdfarkost måste t.ex skyddas för att inte brinna upp pga friktionen mot atmosfären vid den höga hastigheten. Hur fort måste jag cykla innan det börjar och bli varmare i ansiktet igen?visa
Man kan ju utan att bränna sig ta i en aluminiumfolie då den ligger i en varm ugn. Om man däremot knycklar ihop folien till en boll bränner man sig på den. Man bränner sig också om man slår in en potatis i folie och lägger paketet i en varm ugn, vilket tyder på att folien leder värme rätt bra. Varför bränner man sig inte i det första läget då man ju gör det med samma folie i de andra fallen ? Uppför sig andra metaller som t ex guld- och silverfolie på samma sätt ?visa
vi undrar om snön som ligger på marken påverkar temperaturen i luften (kyler el. värmer). Om man bortser från vindar. Och vi förutsätter att alla väderförhållanden är desamma, oavsett om det är snö eller inte.visa
Hur kan jag använda Newtons avsvalningslag för att lösa: En kopp te (3 dl) avsvalnar från 80 till 75 grader på 30 sekunder. Hur lång tid tar det för teet att erhålla temperaturen 40 grader? Hoppas på svar denna gången!!! Charlottevisa
Jag undrar varför man på bilen får is på rutorna på vintern? Varför får man inte is på rutorna om man har parkerat under ett träd? Vi har stått med bilen nära en sjö ett par gånger och då enbart fått is på rutorna mot sjön, varför? Tack på förhand.visa
Vad är volymutvidgningskoefficienten för vatten i intervallet 20 grader C till 100 grader C? Jag har nämige från två olika källor fått värdena 0,18 * 10^-3 K^-1 och 0,21 * 10^-3 K^-1. Vilket är riktigt eller är det något annat? Egentligen borde väll volymutvidgningskoefficienten vara lite olika beroende av temperaturen.visa
Jag hörde av en bekant att det är möjligt att uppnå minus Kelvin, vilket också tekniska högskolan i Otnäs lär ha åstadkommit. De innehar för övrigt världsrekordet i låga temperaturer. Det skall ha gått till på det sättet att man leder en ström elektroner i en viss riktning i en mycket låg temperatur, så att alla elektroner snurrar åt samma håll. Sedan ändrar man riktning på strömmen så att hälften av elektronerna snurrar åt ena hållet och andra hälften i motsatt riktning, alltså total oordning. Detta borde alltså bli oändligt många Kelvin men av någon underlig matematisk orsak lär det ha blivit ca minus en pikokelvin. Kan detta stämma och kan ni i så fall förklara varför?visa
1.Varför har vatten så hög specifik värmekapacitet? 2. Varför går det åt mer energi för att värma upp vatten än is? Finns det något samband mellan smältpunkt och c?visa
Hur kommer det sig att stenar spricker när man först värmer dem och sedan kyler av dem, som man gjorde förr i gruvor?visa
Vad är egentligen eld? Det borde vara energiavgivning av något slag där energin som avges exciterar luftmolekylerna så att det sedan avges elektromagnetisk strålning av olika våglängder som då förklarar eldens färg. Anledningen till att den stiger upp är väl att varm luft helt enker åker uppåt? Har jag helt fel?visa
Värme är ju molekylrörelse men vad är temperatur egentligen? visa
Hejsan frågelådan! Det är så att jag har hamnat i en tvist om en fysik fråga. Den handlar om varför det går så trögt att öppna en frys precis precis efter man har stängt den. Jag höll med om det men att det bara gällde gamla frysar. Jag ansåg att det gick lättare med nya frysar att öppna. Min lärare sa då att det var tvärtom. Jag testa det här hemma för att bevisa att jag hade rätt och då stämde det som jag hade sagt. Så min fråga är: Ligger det någon ny teknik bakom det här med nya frysar eller är det nått annat som gör att det går lättare att öppna frysdörren? Hoppas ni kan svara så jag kan bevisa för min lärare att jag har rätt teoretiskt också! Tack på förhand! Jonas visa
Jag undrar om smältpunkt och fryspunkt alltid at samma för ett ämne tex, ett ämne fryser vid -5 grader, men det börjar inte smälta förrän vid 0 gradervisa
Tack för svaret på Värme [8261]. Beskrivs det av ett linjärt förhållande? Typ (hur kallt det känns) = k(vindhastighet). Finns det en gräns när det här isolerande skiktet försvinner, så att det inte känns kallare om det blåser ännu mer? Ungefär vilken hastighet av vinden då?visa
Hej! Varför känns det kallare när det blåser mer?visa
Blir Helium kallare än luft vid dekompression? Eller är det ingen skillnad? visa
Jag skulle vilja veta hur Carnots kretsprocess fungerar. Gärna en nogrann redovisning. visa
Hur kan det komma sig att glasfiber är ett sånt bra isoleringsmaterial? Varför använder man inte trä istället , trä isolerar ju bättre än glas? Tack på förhand!visa
Jag läste frågan om varför man inte bränner sig i en bastu. Jag undrar dock om en lite annan sak. Hur kan min svett avdunsta i en 50 gradig bastu om vi säger att luften inte är mättad. För att vatten ska ändras från flytande till gas krävs väl att det först hettas upp till 100 grader och sedan byter tillstånd. Har jag fel ? Kan vatten byta tillstånd ändå ?visa
Vilken temperatur får jag i brännpunkten på en parabolisk spegel med brännvidden 62 cm och diametern 150 cm när jag riktar den mot solen? Tegel smälter i alla fall. Tacksam för eventuellt beräkningssätt. Hälsningar Mikaelvisa
Jag har en fråga. När man går ut ur en dusch så börjar man frysa. Detta beror på att vattnet avdunstar och tar värme från kroppen. Det jag undrar är: När vatten blir ånga vid 100 grader förstår jag hur man behöver energi, men när vatten bara avdunstar sådär, varför? Är det en inneboende egenskap i vattnet ??visa
Jag fick detta svar om avdunstning: Att lyfta upp en vattenmolekyl från vatten ut i luften kräver energi. När vi kokar vatten, tillför vi värmeenergi. När vatten avdunstar vid rumstemperatur, tas energin från vattnets värme, man får avkylning. Jag undrar då, betyder detta att för att få avdunstning måste man komma upp i koktemp. 100 grader för den enskilda vattenmolekylen, och varför vill vattenmolekylen avdunsta dvs ta denna energi från resten av vattnet? (Eller från ens kropp när man duschat ???) Tack för tidigare svar. visa
Hej alla fysiker! I termodynamikens andra huvudsats står det att entropin hela tiden ökar, om man inte gör något. Kan ni ge ett bra exempel på ett "vardagsfenomen" som bevisar riktigheten i andra huvudsatsen? Exemplet skall helst kunna demonstreras rent praktiskt.visa
vattnet på havsbotten är ju alltid 4 grader men jag läste att temperaturen vid de djupaste havsgravarna ligger på 1-2 plusgrader...? Stämmer det?visa
Har man "nerkylt" någon slags partiklar fullständigt till den absoluta nollpunkten? Jag har fått för mig att det ska vara i princip omöjligt?visa
Hej Hur mycket energi krävs det för att värma luft? En kupevärmare i en bil avger ju cirke 1000W och volymen i en bilkupe kan uppskattas till cirka 5-6 kubikmeter. Om man har på en kupevärmare 1 timme hur mycket skall luften teoretiskt värmas om den från början är noll grader. visa
Vad är det som gör att forskare kan säga att det nu sker en global förhöjning av medeltemperaturen och att det inte är en naturlig variation? MVH Pedervisa
Vatten i en behållare , som inte kan expandera, eller gå sönder, kyls ner. Vad händer? Blir det is? Komprimerad is? (elevfråga som läraren inte kunde besvara)visa
Vi har gjort en laboration på fysiken där vi ska bestämma smältentalpin för naftalen, (C10H8). Vi gjorde laborationen, men när vi skulle titta efter tabellvärdet fanns det inget sådant. Detta leder till min fråga: Vad är den specifika smältentalpin för naftalen?visa
Hur påverkar aerosolpartiklar i atmosfären solstrålningen?visa
Hej!Jag undrar, vi håller på med vämre och energi!Och jag undrar en sak : Jag vet att det är kallast på vintern när det är stjärnklar himmer och inte när det är molnigt! Men varför är det så! Jag undrar också varför vinden blåser från sjön in mot land på morgonen och från land mot sjön på kvällen,varför?? tack i förhand, jag skulle vara tcksam om ni kunde svara. Mvh Carolinavisa
Jag undrar varför man bara i teorin uppnått den absoluta nollpunkten, har detta nått att göra med att man aldrig lyckats uppnå vakuum? Tacksam för svarvisa
Då koppar upphettas och kyls snabbt blir den mjuk och seg. Om man däremot gör samma sak med järn får man motsatt effekt, d v s metallen blir hård - härdad. Beror detta på atomstrukturen? och i såfall Hur skiljer sig järn och koppar?visa
Var kommer bubblorna ifrån när man kokar vatten? Varför uppstår det bubblor? Vad är sammansättningen på gasen inne i bubblan? visa
Min fysiklärare frågade när det var mest vatten i ett glas, när det var fullt till kanten eller när man hade lagt på en isbit som fick smälta. När man lägger på en isbit så blir det ju som en liten "kulle" på vattenytan, men å andra sidan så sänks väl temperaturen till under +4 Celsius då vattnet har som högst densitet. När tror ni att det är mest vatten i glaset?visa
Hej. Det är så att jag har gjort ett experiment i skolan. Då stearin övergår från flytande till fast form sjunker temperaturen fort ner från 95 grader Celsius. När den närmar sig 50 och härmed börjar stelna ändrar stearinet inte temperatur under ca fem minuter, sedan sjunker det igen. Det är alltså just i den fasen då det övergår i olika former det inte sker någon temperaturförändring under en viss tid. Vad beror detta på? Hoppas på ett utförligt svar. Tack på förhand.visa
Varför minskar lufttrycket då luft värms upp?visa
Vatten fryser generellt sett vid 0 grader celcius i 101,3kPa. Är dock vattnet i en rinnade bäck eller innehåller mycket salt eller både och kan temeraturen sjunka utterligare något. Nu är det så att jag har läst någonstans att man har uppmätt dimma till -15 grader. Hur kommer det sig att inte dimman omvandlas till snö som vattenånga gör uppe i molnen? visa
En kall morgon så var jag ute vid vår bil och det var vatten på den fast det var minusgrader, så jag drog handen i vattnet och några sekunder senare så hade vattnet frusit till is!! Varför frös vattnet när jag drog handen i det?? visa
jag har gått och grubblat på en sak... Är andra termodynamiklagen korrekt? Våre tacksam för svar //Johnnyvisa
vad är samband mellan värme och rörelse?visa
0 grader Fahrenheit är -18 grader Celsius. Men vad använde Fahrenheit som andra punkt? Har sökt i en massa lexikon och på Internet, men inte fått något entydigt svar. Var han inne på 32-delar, eftersom 0 grader Celsius är 32 grader Fahrenheit. I så fall var det den enda punkten? Eller använde han multipeln 96??? Vilket verkar konstigt. När jag gick i skolan sa min fysiklärare att Fahrenheit som andra punkt använde däggdjurens normaltemperatur och eftersom han tog tempem på en hund, så blev det 100 grader Fahrenheit det samma som 38 grader Celsius. MEN Fahrenheit var kanske inte så fixerad vid "100", som vi är idag? Mycket tacksam för ett svar! visa
Antagande: Du har en 50 cl burk med jäst vätska som håller en temp. av 20º C. Placera den i ett frysskåp som håller en temp. av -18ºC. Fråga: Hur länge måste man vänta tills den håller +8º C?visa
Hej!!! Jag har en fråga som jag har ställt till strålningsfysikerna i Lund , men Thomas Hjerpe hänvisade mig hit i brist på svar! Min fråga handlar om vacuum. Jag undrar vilken temperatur ett vacuum har , ett utrymme totalt tomt , helt utan atomer/molekyler! Jag är inte säker på om detta tillstånd är möjligt att uppnå , men jag gissar på att det går att gör någon form av redogörelse i teorin! Jag vet att ju högre temp ett utrymme har , destå mera friktion finns mellan partiklarna , men vad sker i ett vacuum där friktion inte är möjlig?? Tack för att sidan finns , det är toppen för sånna nyfikna personer som mig! tack på förhand! emmy gustafsson emmygustafsson@hotmail.comvisa
Jag undrar om det här med termisk energitransport och dess tre delar: ledning, strålning och konvektion. Jag skulle vilja veta vilket som gör att en ugn blir vär och varför ett glas varmt vatten svalnar på en viss tid? Jonnyvisa
Hur kan det komma sig att jordens temperatur inte ändras fastän det hela tiden kommer ny energi från solen? Tack på förhand!visa
Jag är lite osäker på om jag förstått principen för kylsåp/värmepump korrekt. Så här brukar jag berätta om kylskåpet. (Först visar jag en hastighetsfördelningskurva för en viss temperatur så att det framgår att temperatur är ett medelvärdes begrepp.) I förångaren sänker man ( med kompressorn )trycket och därmed kokpunkten. De snabbaste ( "varmaste" ) molekylerna förångas och de långsammaste ( "kallaste" ) blir kvar. Temperaturen hos de kvarvarande molekylerna kan då bli lägre än omgivningen ( d v s inne i kylskåpet ). Omgivningen värmer då upp de kvarvarande molekylerna och fler molekyler kondenseras. De snabba ( "varma" ) förångade molekylerna utsätts nu för högt tryck från kompressorn varvid kokpunkten höjs och de "varma" gasmolekylerna kondenseras. Dessa molekylerna har nu en temperatur som är högre än omgivningen varför värme avges( på baksidan an kylskåpet. ) 1.) Är det en bra beskrivning? 2.) Är även adiabatiska processer inblandade. d v s sjunker temperaturen på gasen vid utvidgning och ökar vid kompression? Om så är fallet är det önskvärt eller ett problem? visa
Jag undrar vad som termofysiken behandlar. visa
Varför tinar ett stycke kött snabbare om det läggs i kallt vatten än i varmt vatten. visa
Varför tinar frysta räkor fortare i 15 gradigt vatten än i 25 gradig luft ? visa
Att kokpunkten för vätskor minskar med trycket vet man. Om man skulle släppa ut vatten i rymdens vakuum, borde då inte vattnet kunna koka vid den absoluta nollpunkten ( 0 K ) eftersom det inte finns nåt lufttryck? visa
Jag fick en fråga om följande problem: Om man ställer in två glas mjölk i frysen, ett där temperaturen är vid kokpunkten och ett med kall mjölk, så kommer den varma mjölken att frysa snabbare. Stämmer detta och vad beror det på i så fall? visa
Hej! Vi är några stycken som ska redovisa lite oim lufttryck. En av våra uppgifter var då att försöka ta reda på vad som hade hänt om man kokade ett ägg på 3000m höjd. Koktemperaturen sjunker förmodligen, men hur lång tid tar det? och hur mycket påverkas temperaturen? Vi har ganska ont om tid, så om det är möjligt skulle vi vilja ha svar snarast! tack på förhand!! /Rasmus och tre till :-) visa
Om man fyller en kopp med varmt te (60-80 grader C) kan man iaktta ett "ånglager" på ytan av teet. Om man tittar närmare, ser man att ånglagret på vissa ställen av ytan kan försvinna, för att efter några sekunder återuppstå. Hur förklaras detta fenomen? visa
Hej ! En elev gav mig en fråga som "ställde" mig (vilket händer ju händer ibland) Temperatur är väl om jag fattat det rätt ett mått på molekylernas och atomernas hastighet. Blåser man på något med sin andedräkt tex. så borde ju det man blåser på få högre temperatur eftersom man tillför rörelseenergi. Nu känns det inte så alls så utan tvärtom svalt i rumstemperatur, hett i bastun och svinkallt ute i kylan.Här måste trycket blandas in antar jag. Tack för en bra nätinformation med massor av informativa och lärorika länkar mm visa
Jag undrar om ni skulle kunna förklara för mig hur en rörelse detektor fungerar. För visst är det väl sådana som används vid automatiska dörrar och "ljus vakter"?? Vad jag gärna skulle vilja veta är hur detektorn ( vilket slag den nu än är av )känner av ens närvaro. Hur vet dörrarna ( eller vad det nu handlar om ) när de ska öppnas? Tack på förhand!/Erika visa
Om jag sitter i ett rymdskepp utanför vårt solsystem och sugs ut i det vakuum som finns där, skulle jag dö av kölden eller syrebristen? visa
Hej! Jag undrade över på vilka sätt man har nytta av luft och vattens termiska egenskaper. visa
Jag vill veta lite om vattenånga: Hur förklarar man vad som menas med ångans "kritiska punkt" och vilken är värmekapacitiviteten för vattenånga ? Hälsningar, Lars visa
Läste i en Illustrerad Vetenskap att man får vatten att koka snabbare om man startar med kallt vatten jämfört med varmt vatten. Hur kan det stämma? Borde det inte vara mängden energi som måste tillföras som bestämmer hur länge det tar, dvs längre tid för att tillföra mer energi till det kalla vattnet. Det varma vattnet behöver bara lite energi och kokar därför snabbare. visa
Jag undrar hur det kan komma sig att man kan stoppa ned fingrarna i smält bly? Detta är tydligen ett välkänt fenomen, det fungerar dock inte med alla metaller har jag hört. Kan det ha något med värmekonduktivitet att göra?visa
Är värme transport av energi eller den totala rörelsemängden av partiklarna? Litteraturen verkar vara oense om detta eller är det jag som har missförstått termodynamiken? visa
Jag och några vänner har diskuterat följande problem i några år, och tänkte att vi nu äntligen skall få ett korrekt svar. Om man häller vatten på ett bastu aggregat, blir tempraturen i bastun då högre eller lägre?visa
När man hettar upp en metall som t ex järn, så emitteras strålning från den upphettade järnbiten. Antag man kunde hetta upp biten så pass mycket att man passerar våglängden för synligt ljus, utan att denna smälter, vad ser betraktaren då? visa
Jag undrar varför vita föremål emitterar ett blåaktigt ljus, när de belyses med UV-ljus? Sker det nån sorts frekvenstransponering i själva reflektionen?
Vilka krav ställs på strålning för att den ska ge upphov till värmeutveckling i t.ex mat? Ex: Man sänder ut 1000W vid 2,45GHz eller 1000W röntgenstrålning, vilket skulle ge upphov till mest värmeutveckling och isf varför?
visa
Kan det vara olika temperaturer på vakuum?
Varför bildas is på toppen av vätskan i en flaska, då den öppnas under vissa omständigheter?
visa
Jag har fått en fråga, som jag själv inte kan besvara. Kan ni? "Jag ska just börja dricka mitt kaffe när telefonen ringer. Kaffet är redan upphällt och jag funderar om jag ska hälla i mjölken nu eller efter samtalet, om jag vill ha kaffet så varmt som möjligt. Hur ska jag göra?"visa
Vilken blir sluttemperaturen för 100g vatten vid 17,2 grader om man häller i 100 g vatten med 30,5 grader (celsius)? visa
Om jag sticker ut handen genom fönstret på en bil som färdas snabbt, blir handen avkyld. Om jag däremot sticker ut handen genom ett fönster från en rymdkapsel som är på väg med hög fart genom jordens atmosfär, skulle den förmodligen förkolna pga värmen. Finns det något enkelt samband som anger var gränsen går för fartvindens kylande/värmande effekt? visa
Hejsan! Jag undrar om man behöver slå på helljusena om man kommer upp i ljusets hastighet med bilen! Dessutom undrar jag vilken temperatur en elektron har! visa
Vad bror trycket vid jordytan på? Beror det på temperaturen? Det borde inte göra det eftersom tyngden av atmosfären är densamma oavsett temperaturen? visa
Hej! Vi arbetar med ett värmeprojekt i skolan och jag skriver om vindar. Jag har letat fakta på alla möjliga ställen men tycker ändå inte att jag hittat någon exakt förklaring till varför vindar uppstår och hur. Kan ni rekommendera någon bra bok? Jag skulle också bli glad om ni kunde ge något exempel på hur man kan genomföra en laboration för att på ett enkelt sätt förklara hur vindarna uppstår. Tack på förhand! visa
Hur är termosar isolerade och vad innebär ett extra luftskickt vid isolering? Tack på förhand! visa
Hej, eftersom man kan lagra värme i salt och hålla kvar den där tills man behöver använda värmen, varför lagrar man då inte värme från solceller på sommaren och använder den på vintern? Tack på förhand, hälsningar Annika. visa
Varför tar det så lång tid att tina fryst ärtsoppa i mikrovågsugn trots att soppan ju till stor del består av vatten? visa
Jag har en fråga som jag mycket gärna skulle vilja ha svar på. Jag hara pratat med flera lärare på skolan och med företag ute på marknaden men ingen har kunnat ge mig ett bra svar.. Det är så att jag skall bygga ett värme element. Jag hade tänkt att använda khantaltråd, lindat runt exempelvis ett kopparrör. Problemet är bara att kopparröret är en metall och därför leder den ström Det vill säga att om man kopplar på ström på khantaltråden kommer det att bli en skaplig kortslutning. Jag behöver alltså isolera tråden från kopparröret. Isolering skall gärna kunna ta upp och avge värme bra, men den får absolut inte leda ström... OBS. detta skall inte användas någon värme fläkt utan det skall vara ungefär ett sådant element som finns i allaplattor på spisen.... Villket ämne skall man använda??? Tack på förhand... //Thomas visa
Jag har en liten fråga som gäller vatten med olika temperaturer i två stycken bägare. Jag skulle jättegärna vilja veta huruvida varmt vatten svalnar fortare jämfört med ljummet vatten om de båda står i samma rumstemperatur under ca 5 minuter. Förutsätt att de båda bägarna innehåller lika mycket vatten. visa
Jag undrar hur vatten kan frysa och smälta vid 0 grader. I så fall skulle ju vatten frysa och smälta hela tiden när det är 0 grader .visa
Vi upplever luftens temperatur som lägre då det blåser ute. Finns det någon formel som kan beskriva sambandet mellan upplevd temperatur vid en given temperatur och vindhastighet? På samma sätt ökar den upplevda temperaturen då luftfuktigheten ökar på sommaren. Finns det något motsvarande samband mellan upplevd temperatur och relativ fuktighet?visa
Hjälp mig förklara entropi. Har alltid slingrat mig med 'matematiskt hjälpmedel...'visa
Jag har ett glas med rumstempererat vatten och stoppar ned en isbit i glaset för att få vattnet kallare. NÄR är vattnet som kallast?visa
Vi har en elektrisk äggkokare som bygger på principen att man häller på en viss mängd vatten som sedan får koka bort så att ångan därmed värmer upp äggen. Man kan välja på att få äggen SOFT/MEDIUM/HARD. SOFT kräver minst mängd vatten och HARD störst mängd vatten. Logiskt! På varje område är det sedan graderat hur många ägg man vill koka. Vad som inte är logiskt är att jag skall hälla på mer vatten om jag vill ha ett ägg SOFT än om jag vill ha fem ägg SOFT. Ursäkta svengelskan... är min äggkokare felgraderad eller finns det någon fysikalisk förklaring?visa
Vetenskapsmän säger ju att allt liv stannar vid den absoluta nollpunkten. Men kan man inte på något sätt producera ett ämne som man lägger ut som ett täcke över jorden, detta täcke innehåller detta ämne som ligger vid den absoluta nollpunkten, skulle täcket inte då funka som skydd mot solens UV strålning? Fryser inte detta lagret ner all strålning så att den stannar i rörelse, därigenom så kan man skydda sig från UV-strålarna?visa
Smälter is lika fort som det fryser om temperaturen vid infrysning är konstant -18 grader och vid upptining +18 grader?visa
Två identiska objekt, sånär som på färgen, svalnar i ett mörkt rum. Det ena objektet är svart, det andra vitt. Vilket svalnar snabbast?visa
Hur skulle jordens temperatur ändras med tiden, om solen plötsligt slutade lysa?visa
Varför blir det en fryspunktsnedsänkning när man t.ex sätter koksalt till vatten men en kokpunktshöjning?visa
Hur kan en ståltermos vara så bra? Min ståltermos håller värmen bättre än min tidigare termos av glas. Glastermosen uppfyller ju alla krav på temperaturbevarande egenskaper men ståltermosen är av metall som vi vet leder värme riktigt bra. Vad är hemligheten?visa
Hur kan det komma sig att solen är gul medans jorden är av många olika färger?visa
Kylan i ett kylskåp kommer ju när vätska går över i gasform. Jag undrar om det blir kallare om trycket på en gas minskar? I så fall fungerar en burkkylare som man hänger utanför bilfönstret på det viset, att när man kör så går luften snabbt runt burken, som på ovansidan på en flygplansvinge, och lufttrycket sjunker och i så fall skulle det bli kallare? Jag har alltid hävdat att en burk inte kan bli kallare än omgivningstemperaturen, men om ovanstående resonemang håller så kan den ju det.visa
Varför sägs oljefyllda elelement vara bättre än vanlig elelement, båda har väl en verkningsgrad på 100% ? visa
Är entropibegreppet ett absolut begrepp, dvs går det att säga att en viss kropp vid visst tryck, volym och temperatur har en viss bestämd entropi, eller kan man bara räkna på entropiförändringar?visa

239 frågor hittade

 


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.