Lista på frågor om 'Materiens innersta-Atomer-Kärnor' (gymnasium)

 

Hej. Angående fråga 17662. När jag räknar på Betaplusstrålningen får jag energin per reaktion till 3,77MeV för jag drar bort 2 elektronmassor (det gör man alltid vid positiv beta men behöver ej tänka på det vid negativ beta). Detta ger ett lite annorlunda svar men det spelar inte så stor roll i sammanhanget (det är ju absurt mycket energi iaf.). Sen funderar jag på siffran 140 MJ/kg (som väl eg är 130 MJ/kg). Är inte detta energin man får ut vid en kemisk reaktion och inte en kärnreaktion som exemplet gäller? Sen undrar jag varför du multiplicerar med 2 när du ändå räknat med båda reaktionerna, 3,4+4,8 MeV.visa
Vid en studie av ett radioaktivt ämne erhölls nedanstående graf och funktion för aktivitetenA som funktion av tiden t. Preparatet var rent,d.v.s. mätningen stördes inte av andra radioaktiva kärnor. a Bestäm halveringstiden i hela sekunder. b Hur många atomer av det radioaktiva ämnet fanns vid början ( t= 0)? Svara med två värdesiffror. c Bestäm antalet sönderfall mellan t= 0 och t= 150 s. Svara med två värdesiffror.visa
Hej, Jag brukar med eleverna simulera radioaktivt sönderfall med att slå tärning. Varje tärning representerar en instabil kärna och varje omgång tärningarna slås representerar en tidsenhet. Om en tärning visar 6:a så sönderfaller kärnan och tärningen plockas bort, så fortsätter försöket till dess alla kärnor har sönderfallit. Därefter bearbetas resultatet med hjälp av sönderfallslagen. Här kommer två frågor, sannolikhet att en given kärna sönderfaller p(6:a)=1/6 för varje tidsenhet (kast), men det låter precis som förklaringen av sönderfallskonstanten "sannolikhet per tidsenhet för en kärna att sönderfalla" men om man räknar fram sönderfallskonstanten blir den -ln(5/6)=0,18, varför stämmer de inte överens? Och, finns det något tips för att inse att λ=-(dN/dt)/N betyder tidigare nämnd förklaring till sönderfallskonstanten? Tacksam för svar!visa
Varför stöts elektronerna ut från atomkärnan när de får energi? Enligt min konstiga logik så borde elektronerna dras mot protonerna då de attraherar varann. Borde inte tillförsel av energi till dessa förstärka deras magneteffekt gentemot varann? Varför är det inte så????visa
Hej! Jag undrar lite om elementarpartiklar. En elementarpartikel har alltid en laddning, men vad är laddningen egentligen? Är det att energin/massan är positiv/negativ eller är det bara något "magiskt" som händer med partikeln? Samt hur kan jag se på en partikel vilken laddning den har?visa
Hej! I vakuum bildas och förintas ständigt partiklar, materia och antimateria, och det sker så snabbt att vi inte "ser det". Hur snabbt är det? Är det ett mättekniskt problem eller ett principiellt? (Kan vi någonsin kolla om modellen stämmer?)visa
Hej, En fråga från min teknikklass ( åk 3) som läser Fysik 2 nu: Om elektroner hade samma massa som protoner vad skulle det innebära?visa
Hej! Jag håller på med ett gymnasiearbete som handlar om fusion och försöker kolla lite på tröskelenergi men har inte hittat något sätt att räkna ut den på, inte heller någon bra härledning till det. Jag har också förstått att det finns något som heter lawson kriteriet men har inte förstått om det har med detta att göra eller vad det ens är.visa
när en atom i tex. grupp 6 joniseras blir den negativt laddad med två elektroner, om då + och - drar lika mycket i varandra borde inte då densiteten i kärnan bli lägre eftersom protonerna och elektronerna dras utåt?visa
Hej. Jag undrar egentligen hur det kan vara så att alfastrålning som är en heliumkärna är farlig att få in i kroppen medans man kan andas in helium i gasform? Tack på förhand!visa
1)Hur kan man förklara att en atomkärna kan vara stabil, fastän den består av positivt laddade protoner som repellerar varandra? 2) skillnaden mellan joniserande och icke-joniserande strålning?visa
Hejsan! Jag undrar varför det i alfa-sönderfall sker att just en alfapartikel (2protoner och 2neutroner) lämnar atomen? Sedan undrar jag även vad som faktiskt händer när i beta-sönderfall när neutron blir till proton+elektron+antineutrino som sänds ut? Även vad som händer när proton i beta+sönderfall blir till positron+neutron+neutrino? Vad är det som de reagerar med så att det blir följande och varför bildas tex en extra elektron? Mvh Lisa Anderssonvisa
Det gäller cesium 137 och efter tjernobylkatastrof fick sverige belägning av cesium och den sträkte sig i 150000km2 . medelaktiviteten är 10kbq/m2. hur många cesium motsvara detta?visa
En död älg har hittats i en mosse. Hur länge sedan är det sen älgen dog om det visar sig vara 80% av ursprungliga mängden kol-14? Vet inte hur jag ska lösa den.visa
Hej hur kommer det säg att atomkärnors massa per nukleon minskar ända till man kommer till Fe-56? Borde det inte vara tvärtom? Det går väl åt mer energi att hålla ihop en större atomkärna än en mindre, således borde väl massan öka per nukleon eftersom energi har massa?visa
Om en väteatom exciteras av en elektron som precis har den energin som krävs för excitation till viss nivå. Vad händer då med elektronen ?visa
Kan solen (stjärnorna) producera deuterium (deuturon)?visa
Hej! Betastrålning följs ofta av en gammafoton, sägs det. Finns någon minsta gammafoton i sammanhanget? Och vad begränsar dess storlek i så fall?visa
Varför minskar mobiliteten hos en halvledare med ökande dopningsgrad?visa
Hej! Mörk energi och mörk materia, vad de nu är, finns de I solsystemet? Eller är de företeelser som bara finns "långt bort", dvs i avlägsna galaxer? (Andromedagalaxen ligger litet för nära?)- Följdfråga: är det fråga om "vanlig energi" och "vanlig materia" i sammanhanget? (Materia lär vara opreciserat, medan massa är precist.)visa
Hej! Vad är en spektroskopisk notation ("term-symbolen")? Hur kan man tillämpa detta för grundtillståndet hos en Ar^{2+} jon?visa
Hej! Hur funkar/vad händer med metallbindningar när en metall blir till flytande form,? och gasform?visa
En stråle neutroner alla med samma energi diffrakteras av atomer separerade av 0.0910 nm i ett kristallplan. Vid vinkeln θ=28.6∘ så observeras intensitetsmaxima för m = 1. Vad är neutronernas våglängd och den kinetiska energin uttryckt i eV?visa
Hej! I går tittade jag på serien Madam Secretary. En av rollfigurerna berättade att om någon försöker manipulera atombomberna de letade efter, så kommer bomben att ge ifrån sig en dödlig dos alfastrålning. Jag har lärt mig i fysiken att alfastrålning kan stoppas av ett pappersark. Finns det något som "en dödlig dos alfastrålning", eller är det bara ett påhitt? Kan alfastrålning orsaka skada om man undviker att äta eller andas in källan?visa
nukliden 222 Rn är radioaktivt strålning som kommer från ett preparat, hur kan man ta reda på det?visa
Hej! I NyTeknik skriver man om "kvantspinnvätska" och nämner att partiklar i sammanhanget "Grovt sett består av en halv elektron, skapade genom att elektroner splittrats i två delar." Är det sant att elektronen är delbar? Hur delas då dess laddning?visa
Hej! Jag undrar hur bindningsenergi och halveringstid hör ihop. Det känns som att ett ämne med högre bindningsenergi borde ha ett längre halveringstid (mer stabilt). Men detta verkar ju inte stämma... T.ex när uran-235 sönderfaller med alfa så bildas ju Th-231 som har betydligt kortare halveringstid, trots att energi frigörs i sönderfallet och Th-231 då borde ha högre bindningsenergi och vara mer stabilt. Eller? Var tänker jag fel? Tacksam för svar :)visa
Hej, till mitt gymnasiearbete har jag konstruerat en dimkammare men jag har lite svårigheter med att identifiera all strålning. Skulle ni kunna förklara hur myoner, alfa partiklar, beta partiklar o.s.v. ser ut i en dimkammare?visa
När en atom exciteras ökar dess massa p g a energitillförseln (E = mc2), men väl även dess volym, elektronen hamnar längre ut. Ändras atomens densitet? (Fråga från "diskussionsforum".)visa
Jag undrar vart exakt fotonerna skapas när en elektron deexiteras. Skapas fotonen från elektronens plats i det yttre skalet när elektronen hoppar tillbaka ner till sitt normala tillstånd eller skapas den från elektronen när den har utfört sitt hopp?visa
Jag gjorde ett experiment där jag använde tärningar för att simulera atomkärnor som sönderfaller, jag hade 60st tärningar till att börja med och efter ett kast räknades alla tärningar som visat siffran 6, vilket skulle symbolisera att en atomkärna sönderfallit och dessa togs sedan bort, sen kastades resterande tärningar och 6:orna plockades bort osv. Min fråga är nu, vad är det för skillnad på atomkärnor och tärningar? Ger det en bra bild av hur atomkärnor beter sig genom att testa med tärningar?visa
Enorm energikälla-iron man? Iron Man, vad kan han tänkas använda för energikälla och isånnafall hur fungerar den? Det behöver inte vara någon sorts verklighets trogen energikälla, men en som ändå (eventuellt)skulle kunna vara möjlig men som man bara inte har tillgång till idag. Om jag skulle vara Iron Man, vilken form av energikälla är mest lämplig för dräkten? Fri fantasi!visa
Hej! Jag har några frågor som jag gärna skulle vilja finna svaret på. 1. Emitteras det Beta-minus eller Beta-plus- partiklar från fissionsfragmenten vid en fission? Varför? 2. Naturlig radioaktivitet kan innebära utsändning av alfa-partiklar men aldrig vätekärnor, varför? 3. Vad innebär sekulär jämvikt och hur kommer det sig att aktiviteten är densamma för alla sönderfall i en sönderfallskedja?visa
Hej, denna uppgift dök upp i min fysikbok. Skulle gärna vilja ha lite hjälp. "Visa att Be-8 är instabil och kan sönderfalla till två alfapartiklar." Tack på förhand!visa
Fråga nr:1 Hur löser man om man ska uppskatta vilket år 90% av Cs137 som släpptes ut vid Tjernobylolyckan år 1986 har sönderfallit? Om halveringstiden för Cs137 är 30 år? Samt fråga nr:2 Vilken situation ger dig högst stråldos a) 10 m från en strålkälla under 1 minut b) 1 m från samma strålkälla under 60 minuter Om man anar att man blir bestrålad av fotoner, att strålkällan är helt fri samt att halveringstiden är 30 år? Tack i förhand Med vänlig hälsning Hanna visa
Hej! Jag läste i en tidning om dubbelspaltexperimentet Det stod att eftersom man kunde se att ljuset gick Igenom båda spalterna så visar det att ljuset är en vågrörelse I detta experiment. Men jag tycker att ljuset som partiklar också Kan gå genom båda spalterna. Fotoner från en lampa kan ju Skickas samtidigt i två olika riktningar och därigenom gå igenom de båda spalterna.visa
Hej! För att ur gammastrålning skapa ett elektron-positronpar krävs inte bara energin 1,022 MeV utan även energi till rörelse så att partiklarna kommer iväg från varandra (övervinner den elektrostatiska attraktionen). Hur mycket extra energi krävs som minst? Vad triggar parbildningen?visa
Jag läser en kurs i strålfysik och hoppas på att jag kan få hjälp med en instuderingsfråga. "I ett kärnkraftverk produceras radioaktivt Co-60 (halveringstid 5 år) genom neutronaktivering av stabilt Co-59, som finns i olika konstruktionsdetaljer. Då en viss ventil bestrålas av neutroner produceras 10 000 kärnor av 60Co per sekund. Vad blir aktiviteten av 60Co i ventilen om bestrålningen pågår i 30 år?visa
Hur mycket uran brukar det finnas på ett kärnkraftverk samt hur mycket uran finns det genomsnitt i en atombomb?visa
Hej! Vi har fått en uppgift där vi utifrån ett "bindningsenergi per nukleon - masstal" diagram ska välja en nuklid där det vid bildandet av nukliden frigörs så mycket energi som möjligt och motivera vårt val. Vi kan blanda protoner, neutroner och elektroner i önskade proportioner och sedan erhålla färdiga atomer. Tack på förhand!visa
Hej! Jag läser just nu om Comptonspridning och undrar hur effekten förändras rent teoretisk ("bildsligt") men även matematiskt om elektronen är i rörelse? Och när betraktas en elektron vara i vila egentligen? Hur är det då den cirkulerar kring atomkärnan t.ex.? Tack så mycket! Mvh, Alettavisa
Har några frågor som jag inte riktigt kan få ihop ett bra svar på. Gärna lite på en lättare nivå så jag förstår. 1. Hur uppkommer grundämnen? 2. Beskriv skillnaden mellan hur lätta och tunga grundämnen bildas. 3.Beskriv hur man kom fram till bevis för teorin om den stora smällen. Vill gärna ha svar så fort som möjligt! :)visa
Undrar om det är möjligt att tvinga in för många elektroner i något av skalen på en atom t.ex. tre elektroner i k skalet? Om det är möjligt hur reagerar atomen då? Med vänliga hälsningar Lukas Rydènvisa
Hey! Hur kan jag lista ut typen av sönderfall hos vissa instabila atomer? Ex: Zn-73, N-12 m.mvisa
Hur beror energitillstånden hos en flerelektron atom på kvanttalet l, och hur kan man förstå den variationen?visa
Hej! Håller på med ett större arbete i naturkunskap. En av uppgifterna lyder så här: Beskriv hur teorin om hur atomer är uppbyggda (atommodellen) kan prövas genom kritisk granskning. Tacksam för hjälp.visa
Vad är det som händer när en atomkärna är i ett exciterat tillstånd? När elektroner befinner sig i ett exciterat tillstånd befinner sig de längre ut från kärnan. Men hur fungerar det när en kärna är i exciterat tillstånd, är nukleonerna längre ifrån varandra?visa
Jag håller på med en labbrapport om när vår klass beräknade aktivitet av Ra-226 när kärnan sönderföll med hjälp av GM-rör. Jag undrar vad det är som gör att aktiviteten minskar även om halveringstiden är 1602 y? Och hur kan man beräkna sönderfallskedjan?visa
Hej! Min fråga är hur man kan undersöka/exprimentera hur preparat som α-preparat, β-preparat och γ-preparat avtar då man placerar ett material mellan källan och mätaren. Och med mätningar ta fram en matematisk modell som beskriver hur strålningen avtar beroende på tjockleken på materialet. Kan ni ge några exempel på vilket preparat som är bäst att exprimentera med och vilket material som är mest lämpligt att placera mellan källan och mätaren. Med vänliga hälsningar, Annavisa
Jag har en fråga som handlar om Radioaktivitet. I naturligt uran finns 0,72% av isotopen 235U och 99,28% 238U. Halveringstiden för 235U är 0,71 miljarder år och för 238U 4,5 miljarder år. Hur beräknar man jordens ålder om man antar att isotoperna från början fanns i lika mängd då jorden skapades?visa
Hej! I min fysikbok är det en fråga som lyder såhär. 90Sr sönderfaller med betaminus-sönderfall. A) skriv reaktionsformeln B) Vilka energier kan den utsända betapartikeln få ? Jag har en någorlunda aning om vad fråga A) är, men hur gör man med B) ? Tack!visa
Vad är skillnaden mellan att ett radioaktivt preparat sönderfaller av sig självt (Ex med halveringstid på 4.5 miljarder år) och att den klyvs med fission? Är inte det också en typ av sönderfall fast i detta fall framkallad eller påsnabbad av att neutroner träffar atomen?visa
I ett röntgendiffraktionsmönster ser man de intensitetsmaxima som orsakas av K-strålning men vad orsakar den intensitet som finns där emellan?visa
Hej! Jordens inre är hett p g a kärnreaktioner antas det. Men är det då större radioaktivitet vid vulkanutbrott? Lavan kommer ju inifrån!?visa
Hej, Jag har tidigare läst här på hemsidan om hur ett GM-rör fungerar. All strålning kan den inte registrera plus att strålningen strålas ut i alla riktningar och bara en del träffar röret. Min fråga är då, hur bra ett GM-rör egentligen är. Är det ändå ett bra mätinstrument?visa
Hej! Om man vet att en strålkälla emitterar alfa‐strålning. Är det då möjligt att bestämma strålkällans aktivitet?visa
Hur kommer det sig att en atomkärna har mindre massa än nukleonerna i kärnan? :)visa
Hur mycket energi frigörs när nukliden Ac med masstalet 226 sonderfaller genom (beta-minus) sönderfall, respektive alfa ?visa
Jag fick höra att i stort sett hela energin vid en atombombsexplosion blir gammastrålning i första steget. Jag undrar hur atombombsexplosionen skapar tryckvågen när den exploderar i atmosfären ? alltså hur den frigjorda energin ger upphov till värme, strålning, tryck. Fick höra att vid en atombombsexplosion under marken bildas ingen tryckvåg pga det finns ingen luft. Det bildas ett hålrum pga den enorma hettan har smält berget. Mvh Tomasvisa
Påverkas elektronens hastighet då den cirkulerar i sin bana kring atomkärnan av temperarturen, speciellt intresserad av fallet då T närmar sig 0 Kelvin. /Petervisa
Hej! Jag arbetar med ett projekt i Fysik B som handlar om magnetiska fält och fusion. Så som jag har förstått det så kan man stänga in plasmat med hjälp av magnetiska fält (s.k. magnetisk flaska), men det som jag inte riktigt förstår är hur atomkärnorna ska kollidera. Kärnorna är ju båda positivt laddade så de kommer att färdas åt samma håll, hur kan de då kollidera med varandra? Borde de inte färdas mot varandra för att kunna göra det?visa
Hej! Finns det något sätt att räkna om från bequerel till massa?visa
Hej! Detta är en fråga som bekymrat mig länge. Då materia mestadels består av tomrum, varför faller jag inte igenom marken? Är det bara den elektromagnetiska växelverkan eller har det också något med Pauliprincipen att göra? MVH Robin Kvisa
Vad är det farligaste med kärnkraftverk? Till exempel, uranbrytning. Tack på förhand!visa
Hej! Det har producerats isotopen Helium-2, dvs två protoner so håller ihop!, med en halveringstid(?) på ~10^-27 s och ett sönderfall till väte-2. Hur sker det sönderfallet? En plusladdning försvinner och en neutron skapas. Energibalansen, hur är den? Skapas neutriner eller t o m absorberas från omgivningen? Och kan man verkligen säga att en isotop existerar när det gäller så korta tidrymder? (Beklagar den flerdelade frågan, men den rör ju ett och samma ämne.)visa
Går det att på något sett Dela Massan i Atomkärnan eller påverka mängden protoner i en atom. i så fall hur sker detta och i vilka sammanhang. Går det att öka Mängden eller få bort Protoner.visa
Hej En neutron kan genomgår en elastisk stöt mot en atomkärna (som i en moderator). Även två neutroner kan genomgå en elastisk stöt mot varandra (tror jag). Vilken typ av kraft är det egentligen som påverkar neutronen? Som helhet är ju neutronen oladdad vidare är den starka kärnkraften repulsiv först på mycket korta avstånd.visa
Hej! Håller på att diskutera kring en labb där vi bestämde halveringstiden för protaktinium 234. Jag undrar varför sönderfllskurvan blir så "ojämn". Är det något salt eller dylikt i generatorn som löser sig olika fort? Och vad har man fått fram, som det mest trovärdigaste halveringstiden för protactinium?visa
Hej! Vid radioaktivt sönderfall erhålls energi, som ju värmer upp vattnet i kärnreaktorerna; vi säger att "det frigörs energi som värmer vatten i reaktorn". I vilken form uppenbarar den sig: Är det rörelseenergi hos restpartiklarna, som genom studsar mot andra partiklar får dessa att röra sig fortare(blir hetare) eller är det gammastrålningen som på något vis värmer materian/får den att röra sig fortare? Kort fråga: Hur manifesterar sig energin vid ett kärnsönderfall och hur får vi tag på den?visa
Varför är vattenmolekylen en ”märklig molekyl?visa
Hej! (Studerar vid Lunds Universitet, då gymnasium är det högsta årskurs man kan välja kanske jag inte borde vända mig hit? Ger det ett försök). Efter mycket googlande lyckas jag inte få isär begreppen Fermi level och Fermi Energy. Jag tycker att de säger samma sak. Kan ni hjälpa mig få isär dem? Tack på förhand. MVH Robinvisa
Hej, såg nyss Vetenskapens värld och reportern som var på besök i Tjernobyl berättade att hon blivit instruerad att kasta bort kläderna hon hade på sig. Jag blev förvånad och tyckte att det kanske skulle räckt att tvätta dem. Senare i programmet berättades om Marie Curies forskningslabb där tak, inredning och prylar alla blivit "kontaminerade" av strålning och var farliga fortfarande. Jag trodde att saker och människor inte blev radioaktiva av strålningen i sig utan av att man får radioaktiva partiklar i sig eller på sig. Min kompis hävdar att saker kan bli radioktiva i sig om de blir utsatta för strålning. Vilket är rätt? Eller skiljer det mellan olika typer av strålning?visa
Hej! Jag håller på med ett arbete angående tjernobylolyckan i fysik och har nu läst om att det under explosionen främst var de radioaktiva ämnena cesium (Cs-137) och jod (I-131) som frigjordes och spriddes över stora delar av Europa. Hur kommer det sig? Att det var just dessa två som frigjordes menar jag. Sedan är jag även lite fundersam på vilka processer som var verksamma före, under olyckan och efter olyckan.visa
Jag har länge grunnat på hur kylvattnet i en kärnreaktor kan bli radioaktivt. Kommer det i direktkontakt med uranbränslet? (men det är väl inneslutet i bränslecellerna?) eller är det en följd av strålningspåverkan? eller?visa
Hej! I en länk till en länk i ett frågesvar fanns en tabell där gluoner skrevs ha vilomassan = 0. Det finns ju begreppet kvark-gluonplasma, där hög fart väl är rådande (det är ju hett) men eljest förknippar jag gluonerna med atomkärnan och den är rätt liten. Innebär masslösheten då att de alltid skulle röra sig med ljushastigheten? Även inuti atomkärnan? Vilomasslösa partiklar syns vara fotonen, gravitonen och gluonen. De skall då röra sig med ljushastigheten, c. Fotonens energi/egenskaper bestäms av dess frekvens. Vilka egenskaper bestämmer ev energi/egenskaper hos de andra två förmedlarpartiklarna?visa
Hej! Vi håller på att jobba med kärnfysik och diskuterat bindningsenergier kopplat till fission/fusion. Jag vet ju att det är massdefekten som hjälper oss att få ut den frigjorda energin vid dessa processer. Men hur kan man säga att vi går från ett högre till ett lägre energitillstånd när vi går från kärna med låg bindningsenergi till en med högre bindningsenergi? Som exempel; vi klyver en tung kärna som U-235 i två ungefär lika stora delar. Delarna har högre bindninsenergi/nukleon dvs. det år åt mer energi att hålla ihop fissionsprodukterna än U-235 (eller?). Och ändå kan vi få ut energi. Borde inte energin från massdefekten "gå åt" till ökad bindningsenergi i fissionsprodukterna? Snälla, var är det jag tänker galet? En gång i tiden har jag ju förstått det här...visa
Hej! Jag undrar vad du tror om den senaste rapporten om kall fusion? Vad är nytt jämfört med det som kom upp 1989?visa
Hej! Jag har en fråga vid beräkning av mängden för ett radioaktivt ämne som ska ge en absorberad energi i vanlig människa på 105 J. Om du till exempel har ämnet Cesium 137 och vill att den absorberade energin på 105 J i betastrålning ska tillföras på två timmar. Hur mycket cesium 137 behöver vi då?visa
Hej! I dagens tidning, UNT, nämns att elektronerna i en blyatom i ett bilbatteri måste hålla så hög fart för att inte dras in i kärnan att elektronmassan ökar relativistiskt, och det rätt mycket, och att detta medförde att energiutbytet kan vara så stort som det är. Fråga: Är det en vanlig kinetisk energi hos elektroner som bidrar till den elektriska? Och hur sker d e t?visa
Vi vet att vatten får högre densitet i fast form (is) och att det beror på att vattenmolekylerna binds till varandra i form av ringar i ett nätverk, med bestämda avstånd och vinklar mellan sig. Vår fråga är: Varför binds vattenmolekylerna på detta sätt? Tack på förhand // Andreas, Felicia och Magdalena - NV10, Ådalsskolanvisa
Hei! Jeg lurer på emnet Comptonspredning. Når bevegelsesmengden er bevart, burde ikke vinkelen mellom elektronet og det nye fotonet være lik i forhold til det opprinnelige fotonet? At vektorene er like, men er motsatt rettet i enten x, eller y-retning? Feks (4,5) og (4,-5). Eller er det en annen måte at bevegelsesmengden er bevart? Fant ikke ut av dette.. På forhånd takkvisa
Hej! Vi känner alla till den vanliga atommodellen, med en kärna i mitten och elektroner som snurrar runt den. Men den förklarar inte flera saker som, t.ex, varför fäster sig inte elektronerna direkt på kärnan? Så jag undrar om det finns någon bättre modell över atomen som förklarar mitt exempel. Tack!visa
Hur mycket mer tror ni att man kommer att upptäcka om atomerna och hur de är uppbygda? Kommer vi någonsin att få se en atom med våra egna ögon med hjälp av instrument? Kommer dess information som finns lagrad att hjälpa oss på något sätt?visa
Om en U-238 atom befinner sig djupt inne i en klump uran och undergår ett alfasönderfall, kan den emitterade alfapartikeln då lämna preparatet? Alfastrålning stoppas ju av ett pappersark.visa
Hej, en fråga om energinivåer på fysik B-nivå: Borde inte energiskillnaden mellan två energinivåer i en atom alltid avta allteftersom vi kommer till högre energinivåer? Jag menar att energiskillnaden mellan nivå ett och två är större än den är mellan två och tre osv. Jag tycker att Rydbergs formel tyder på det, vilket atomnummer man än har. På vårt fysik B-prov skulle vi rita ett energinivå-diagram för en (okänd) atom med tre nivåer. Vi fick veta vilka våglängder de tre olika observerbara fotonerna hade och att nivå ett var på -5,14 eV. Jag räknade ut energiskillnaden mellan nivå 1&3, 1&2 och 2&3. Den största skillnaden var ju såklart mellan 1&3. Sen antog jag enligt ovan att den näst största energiskillnaden var den mellan nivå 1&2, och den minsta mellan 2&3. Enligt facit så gick det också att byta plats på dessa så den minsta energiskillnaden var den mellan nivå 1&2. Går det verkligen? visa
Hejsan, Jag läser fysik b på gymnasiet och jag undrar hur man räknar ut dotterkärnan till en nuklid. Både när det är en alfa-strålare och beta-strålare. Exempelvis: Nukliden 226-88Ra är en alfa-strålare. Vilken blir dotterkärnan? Tacksam för svar! :)visa
Hej! Jag sitter här och pluggar till mitt (kanske någonsin)näst sista fysikprov. Vi håller på med kärnor och atomer. Och jag har fastnat på Bindningsenergiavsnittet. Min fråga är säkert inte komplicerad, men jag förstår inte, Det står att jag ska använda mig av formeln E=mc2 för att beräkna massdefekten, andra har även bekräfftat denna formel, men i beräkningen om massdefekt använs den inte? I en av exemplen på Bindningsenergi - och massdefektavsnittet skriver de = 931,5 MeV, viket jag inte räknar ut eller frå fram. Jag har hört att det är en konstant. Stämmer det? Jag är lite förvirrad.... Tacksam för svar inom denna vecka. Provet är på måndagen vecka 15visa
Hej, har en fråga här och undrar lite lätt varför atomkärnan just DELAS vid fission. Det känns lite som om det här fenomenet går emot alla andra sönderdelningar med radioaktivitet och allt vad det heter. Hur kan det komma sig att en neutron, vars hastighet för ändamålet dessutom är låg, kan absorberas av en U-235 kärna (och trots att U-236 är en förhållandevis "stabil" isotop av uran) för att sedan klyva hela kärnan? Svar skulle vara mycket uppskattat :)visa
Hej! Undrar främst om ni kan ge lite info om fusionens historia. var det så att det första experimenten egentligen var själva utvecklandet av vätebomben? och kom man på tanken om att man skulle börja utveckla fusionen som energikälla?visa
Hur ser fördelningen av elektroner ut vad gäller den alkaliska jordartsmetallen, jod?visa
Hej! Jag har nyligen gjort en laboration i Fysik B där vi skulle mäta antalet sönderfall per 20:e sekund med hjälp av ett geiger-muller-rör. Det sönderfallande ämnet var Barium-137. Nu undrar jag: 1. Hur kan geiger-muller-röret mäta antalet sönderfall? (Vet redan grundprinciperna om gammastrålning som träffar, men gärna på en mer anvancerad nivå) 2. Vi skulle sedan räkna ut ämnets halveringstid: finns det några fler felkällor som kan påverka till en annan och felaktig halveringstid förutom räknandet? 3. En graf över antalet sönderfall per 20:e sekund uppritades på en dator. Grafen minskade generellt, men vissa värden på antal sönderfall var större än det förra. Vad gör att det ena 20:e sekunden mäts ett visst antal sönderfall, och att antalet blir större vid den andra 20:e sekunden? Borde inte sönderfallen minska?visa
Hej! Jag har frågor som inte min lärare kunde svara på, (eller jag som inte förstod förklaringen). Området är inom nanoteknik. 1 Hur växelverkar ljus med en atom? 2 Och vad är skillnaden mellan en artificiell atom från en verklig atom? 3 Vad är det som potentiell energi och krafter har gemensamt? visa
Hej! Några sönderfallsfrågor: Enligt en tabell är protonen inte säkert stabil, utana/men har en medellivslängd >_10^31 år. Universums nuvarande ålder är ju rätt mycket mindre än de tildslängden så någon större mängd sönderfall har väl knappast registrerats. Men vilka är de tänkta sönderfallsprodukterna? En partikel "delta" har medellivslängden ~10^-23 s, (finns begreppet naturlig kärntid än?) men saknar angivna sönderfallsprodukter. Är de okända eller blir de "bara energi" dvs strålning? Vart tar deras laddning i så fall vägen? Vilomassan för en fri kvark är okänd, men skulle en fri kvark vara stabil? Tauneutrinens stabilitet tycks ha varit ifrågasatt. Gäller detta än eller är den stabil numera?visa
Hur kan man göra en modell av en atom när ingen sett dess partiklar?visa
Densiteten för en "ideal" gas borde kunna bli högre än densiteten för en vätska, bara det är tillräckligt högt tryck. Om vi antar att gasen inte löser sig i vattnet, och inte kondenseras till vätska av det höga trycket, skulle vi då kunna få gasbubblor som stannar kvar på havsbottnen? Vilken gas kan få högst densitet vid sammanpressning, en lätt gas som helium (som borde kunna tryckas ihop mycket utan att kondensera) eller en tyngre gas som xenon (som har hög densitet från början)?visa
Vad är ESS bra för?visa
Hej! Hur kan det komma sig att halveringstiden för curium-245 är 8500 år medan det bara 160 DAGAR för cm-242? En viss skillnad... Se svenska Wikipedia. Eller står det fel på Wikipedia?visa
Hej! Jag håller på med ett arbete om magnetresonanstomografi. Men jag har fått ett problem med s.k. nettomagnetisering. Jag undrar varför protoner i ett yttre magnetfält orienterar sig parallellt eller antiparallellt med yttre fältet. Borde inte alla orientera sig åt samma håll om magnetfältet i en magnetkamera bara går åt ett håll?visa
Hej. Det är så att jag håller på att skriva ett arbete om krypton, och är nu inne på slutdelen där jag undersöker isotopen krypton-87. Min fråga lyder, om man skulle bestråla isotopen krypton-88 med alfa- respektive beta strålning (2 olika försök), vilka kärnreaktioner skulle då kunna starta. För om jag förstår det rätt så kan flera olika reaktioner starta så...visa
Hej! Den ännu opåvisade gravitonen anses vilomasslös, och rör sig med ljushastigheten. Kan man säga något om dess energi på samma sätt som fotonen ju har energe men ingen vilomassa? Om den nu är en så speciell partikel m å s t e den ha just ljushastigheten som fart? Skulle den inte kunna gå fortare?? Ibland verkar det som om man försöker rädda idén om ljushastigheten som fartgräns och då eventuellt missar möjligheter till förklaringar.visa
Hej! Om en positron och en elektron träffar varandra så annihileras de och två fotoner sänds ut för att rörelsemängden skall bevaras; fotonerna då motriktade varandra. Men om den ena partikels rör sig vid träffen, kommer då fotonerna att gå med en vinkel skildfrån 180 grader eller kommer ena fotonen att få en högre frekvens/större energi eftersom den hade en energi redan vid träffen. (Eller är det så att för att reaktionen skall ske måste partiklarna röra sig med försumbar hastighet?)visa
Hej! Jag undrar vad det finns för olika detektorer för att avläsa radioaktivitet förutom GM-rör? Hur fungerar dessa?visa
Jag ställe en fråga för några dagar sedan, håller på med ett arbete om partiklar, och bland annat partikelacceleratorer och hittar inget svar på en sak. Tänkte fråga om partiklarna från den kosmiska strålningen (innehåller den protoner och tunga atomer?) som kolliderar med partiklar i atmosfären kolliderar i vakuum? (är det vakuum i atmosfären?) Och är det någon skillnad om partiklarna kolliderar i vakuum (som de gör i rymden och kommer att göra i exempelvis LHC) eller om partiklarna kolliderar där det inte är vakuum? Tack På förhand!!visa
Hej! Kol-14 sönderfaller via betasönderfall till kväve-14.Betyder det då att en kol(C-14)dioxidmolekyl automatiskt övergår till en kvävedioxidmolekyl vid ett sådant sönderfall? (Det lär väl bli en jon NO2+.) Hur stabil är C-14-halten i atmosfären över lång tid? Eftersom kärnreaktioner(sägs det) står för en hel del av jordens inre energiproduktion så undrar jag om det i tider av hög vulkanaktivitet och nära vulkaner är höjd halt av radioaktiva ämnen i atmosfären och på marken/i haven.visa
1 Jag läste i en artikel om Kvark Gluon Plasma (som enligt någon var samma sak som ett svart hål(?)) 2 Och läste att man försöker framställa det i partikelacceleratorn LHC genom att krocka tunga joner, finns det en möjlighet att ens framställa ett svart hål i denna (läste att svarta hål endast kan exstera efter en stjärnsmäll med en stjärna större än 3 solmassor)?? 3 Och sker kollisioner mellan tunga joner naturligt i univerum i liknande hastigheter? 4 Läste även om svarta minihål, existerar dessa, och hur tror man att de bildas? och skulle dessa kunna sluka jorden? 5 Denna Kvark-gluon plasma som man förutspår ska bildas vid höga tempraturer, kan den överleva när det svalnar eller faller sen sönder i och med att det. Eller behövs den höga tempraturen för att plasman ska behållas och inte försvinna?visa
Hej! Jag undrar vilken hastighet partiklar i atmosfären kolliderar i och vad som händer då? Och om partiklar som färdas i hög hastighet ute i rymden kan kollidera med varandra och vad som händer då.visa
Hej! En partikels läge och rörelsemängd kan inte båda bestämmas med godtycklig noggrannhet enligt Heisenbergs osäkerhetsprincip. En foton har en per definition fastlagd hastighet och massa(?). Var "tar man ut osäkerheten"? Lägesbestämningen? Elektronneutrinerna är mycket lätta; de anses ha massa, men vad består den av , vet man det? Kan man säga något om neutriners rörelsemängd och fart??visa
Hej :) Jag jobbar med en laborationsrapport gällande radioaktivitet och absorptionskofficineten för bly. Min fråga är kanske simpel men varför minskar intensiteten rent konkret, upptar bly skivorna energi från g-strålningen? Är det i så fall detta som gör att b-strålning inte kan ha en liknande absorptionskofficient?visa
Hej! En foton kan ju spridas mot en elektron och därvid ändra riktning och energi(frekvens el våglängd). Bör den därvid anses vara en ny/annan foton än envar före studsen/spridningen? Man lär ju inte kunna dela på fotoner, men vid spridning tycks det få att ändra på dem i alla fall! När Jag ser mig i spegeln, så måste ju en foton vid studsen överföra rörelsemängd till spegeln. Ändras därvid fotonens energi också? (Och är det samma foton" som återkommer till mig?) Innehåller rödförskjutna fotoner samma energimängd som icke-rödförskjutna eller har det skett en "adiabatisk avkylning(!)" av dem?visa
Hej! Vid betasönderfall bildas en elektronantineutrino, något som alltid redovisas då en neutron sönderfaller. Men när neutroner bildas, t ex vid fusionsprocesser, så redovisas inte att någon neutrin skulle delta för att fusionen skulla vara möjlig. Var kommer den ifrån? (Motsvarar neutrinen de flisor som blir när man klyver ved? De syns inte till vid uppbyggnaden av veden, men är en obligatorisk del vid vedhuggning - för att använda en bild i sammanhanget.)visa
Hej! Materia och antimateria trivs ju inte ihop utan annihileras till strålning. Mesoner består av en kvark och en antikvark. Men kan de då alls existera? Eller är anti i antikvarkar av annan innebörd än anti i antimateria? Annihilerar även elektronneutriner och deras antineutriner?visa
Hej. Jag håller på med mitt projektarbete som handlar om strålskydd, under mina märningar av hur bra olika ämnen skyddar har jag snubblat över ett udda fenomen. När jag gjorde mätningarna på alimunium skedde förljande: När jag satte in min första skiva med aliminium mellan sensorn och strålkällan minskade naturligtvis stålmängden. Men när jag satte in en andra skiva blev strålmängden högre än när jag bara hade en skiva. Samma sak när jag placerade den tredje skivan. Utefter detta har jag arbetet fram en hypotes: I vissa fall när gammafotonen träffar en aliminium atom så exiterar en av Al-atomens elektroner och när den sedan sjunker tillbaka till sitt ursprungliga energitillstånd sänder Al-atomen ut två fotoner som då har tillsammans har samma energi som gammafotonen, vilket då registreras som två träffar i min sensor. Är denna hypotes någolunda rimmlig eller finns det en annan förklaring?visa
Hej, i libers kemiA-bok finns ett diagram över joniseringsenergi relativt litium. Diagrammet visar att joniseringsenergi i allmänhet ökar från vänster till höger i en period(vilket inte är så konstigt). Emellertid visar diagrammet en nergång i joniseringsenergi från beryllium till bor och likadant från kväve till syre. Vad beror denna nedgång på?visa
Hejsan! Jag har några funderingar om betapartiklar som jag undrar ifall ni kan hjälpa mig med? Jag undrar om beta partiklar någonsin kan uppnå ljusets hastighet i luft? (Varför?/Varför inte? och hur kommer det sig?) Sedan har jag hört att betapartiklar från samma moderkärna kan ha olika rörelseenergier. Hur kommer det sig och vad beror det på? Jag har även förstått att ett homogent magnnetfält kan separera betapartiklar genom att man ökar/minskar styrkan? Är det den enda funktionen som magnetfältet har eller finns det något mer som magnetfältet gör? Till sist undrar jag hur ni skulle tolka v=(r*e*B)/m om man vet allt utom hastigheten (v)? Det är nämligen så att jag kan inte riktigt få ihop det till något begripligt och jag måste lösa den här uppgiften, men det är lite svårt. Jag hoppas att ni har förstått frågorna och kan hjälpa mig. Tack för all hjälp! (Jag vill även tacka för senast då jag fick ett väldigt användbart och förståligt svar om induktion) Tacksam för ett svar MVH Sandravisa
Hejsan! Först vill jag bara påpeka att det är superbra att denna sidan finns! Vi arbetar för tillfället med kärnfysik och då har följande frågor dykt upp: 1 Vilken sorts strålning används vid cancerterapi och kan den strålningen i sig ge upphov till cancer? 2 Hur kommer det sig att man kan ställa in en laserstråle att verka på ett speciellt djup, ex vid tumörbekämpning? 3 Finns det skadlig strålning i rymden som våra astronauter kan påveras av? Hur förhindrar man detta i så fall? 4 Viken form av strålning (partiklar) kommer från solen och hur påverkar de oss? 5 Vad är negativt med röntgenstrålning? Tack på förhand! Karolina, Julia och Amandavisa
jag läser fn greene's 2:a och det diskuteras om rummet: Newton, absolut rum. Leibnitz, inget rum. Mach, rummet beror av universums genomsnitts massa. Einstein, rumtiden är absolut. Min fråga är... kan rummet existera utan massa? Det verkar ju som om universum startade med ett utbrott av energi, därav sedan massa, rum och tid utvecklades. Vad hade hänt om det saknats överskott av materia... efter annihilationen mellan m. och antim. Hade ändå rummet kunnat bildats, och expanderat... kanske på ett inflations-likt sätt med bara vacuumenergi som driver?visa
Hej, Vi undersöker vattenmolekylen. Då vi ska förklara varför det är en dipol kör vi fast. Varför spinner två av syrets yttersta elektroner åt ena hållet och 4 åt andra hållet. Varför inte 3 åt varje håll? Och kan man verkligen förklara vinkeln genom spinn... Varför delar det fria elktronparet sig inte så att båda elektronerna får så långt avstånd som möjligt till elektronparbindningarna med vätet?visa
Vem var det som upptäckte fusionen (inte kall fusion utan vanlig fusion)? Vem kom på att det var fusion som var bränslet till reaktionen i stjärnor och vem började försöka exprimentera med fusion på Jorden?visa
Vilken egenskap hos platina gör att den är en bra katalysator? Hur kan den få en annars stabil molekyl att dela på sig, exempel vis kvävemolekylen eller syremolekylen. Hur spelar själva ytan in? visa
Hej! Jag antar att en fri elektron saknar spin, så att den i princip kan tas upp av vilken atom som helst där ledig plats finns. Vad bestämmer vilket spin den får om mer än en plats finns ledig i elektronskalet? Eller är det så att fria elektroner har spin och således måste leta efter en atom med lämplig ledig plats att inta?visa
mesoner, är de budbärare eller vad, vilken kraft? varför har svaga kraften så omständigt namn (inter mediär vektor boson) jämfört med de andra?visa
Hejsan! Varför kan naturlig radioaktivitet innebära utsändning av alfapartiklar men aldrig vätekärnor? Har det något med laddningsbevarandet att göra? visa
Den ryske f d KGB-agenten Alexander Litvinenko dog den 23 november 2006 efter att ha blivit förgiftad av polonium-210 i London. Nu hittar man spår av Po-210 på platser han har besökt, hur kan det komma sig? Hur har det lämnat hans kropp och hur kan det finnas kvar i lokalen efter så lång tid?visa
Hej! 1. Vad är farligast: en lång eller kort halveringstid? En kort halveringstid borde väl innebära att den instabila isotopen snabbare blir en stabil, men samtidigt sänder den ut en större strålmängd under kortare tid? 2. Varför gills plutonium som extra farligt reaktoravfall?visa
Hej! Inkluderar Coulombs barriär kärnans radie, eller varifrån gäller avståndet? Om Coulombs barriär skulle gälla f.r.o.m. kärnans centrum, borde inte det innebära att ju större kärnor desto lättare att bryta Coulombs barriär (som ex. vid fusion o fission)? Är det därför som väte har så stark bindning?visa
Hej! När man ska beräkna frigjord energi vid ex. fission, måste man ju veta skillnaden i massa. Hur finner man nuklidmassan för olika isotoper av ex. uran? I tabellsamlingen finns endast massan för en del isotoper, men massorna för andra isotoper måste väl också finnas att tillgå (i fysikboken står det att man ska söka värdena i tabeller)? Tacksam för svar!visa
Hej! Läser partikelfysik för tillfället och studerar hur partiklar accelereras i cerns acceleratorer. Nu är det så att efter att ha frågat både lärare och sökt information har jag inte kunnat få svar på hur man "bryter loss" en partikel för acceleration. Vore tacksam för svar på detta!visa
Hej! Jag har två frågor angående betasönderfall. Fråga 1. Om jag har förstått det hela rätt så är negativt betasönderfall spontant, men är POSITIVT betasönderfall det? Protonens massa är ju mindre än neutronens.. Fråga 2. Neutrinon har ju detekterats, gjordes detta för första gången genom ett omvänt positivt betasönderfall? Jag tänker om man låter en antielektron-neutrino krocka med en proton?visa
Hej Lund! Jag har en fråga gällande elementarpartiklar. I en lärobok för fysik B i gymnasiet stod det att man tror att kvarkar är uppbyggda av något som man valt att kalla rishoner, en annan uppfattning är strängteorin. Jag antar att strängteorin är mer utbredd i dagens läge fast hur långt har man egentligen kommit på "rishonmodellen"?visa
I en Physics handbook (Nordling;österman) finns angivet under under radioaktiva nuklider bl a Half life för Ge-76 och Se-82 tider i Za-området, dvs 10^21 år. Finns sådana sönderfall observerade eller är de endast av teoretiskt värde? Sm-148 och Sm-149 anges i Pa, dvs 10^15-årshäradet. Kan det verkligen beläggas? Eller är det teoretiskt framräknade värden? Osäkerheten när det gäller värden i Teraårs- och Gigaårsområdena borde ju också vara stora. Vad kan man lita på? (Frågorna 14457 och 13758 har noterats.)visa
Jag går på IB i Helsingborg och har en liten fråga. Vad var det vetenskapliga beviset på att atomens uppbyggnad bestod av elektronskal och inte elektroner och protoner tillsammans i kärnan.visa
Enligt Nationalencyklopedin är väteatomens radie 53pm och heliumatomens radie 128 pm. Det "brukar" ju vara så att radien minskar (pga den elektriska kraften mellan kärna och elektroner)om man går från vänster till höger i det periodiska systemet. Finns någon bra förklaring till att heliumatomens radie är så stor?visa
Hej! Vid många partikelsönderfall bildas det ju neutriner. Men vart tar dessa neutriner vägen sedan? De är ju stabila. Sedan undrar jag också vad det är som skiljer neutrinerna från deras respektive antipartiklar. De har ju samma storlek och varken neutrinerna eller anti-neutrinerna har ju någon elektrisk laddning.visa
Hejsan! Vi har gjort en laboration där vi undersökte kvicksilvers energiövergångar med gitterspektroskopi. Vi undersökte fyra linjer (en violett, en grön och två gula) och kunde fastställa de utsända fotonernas energiinnehåll. Genom att undersöka ett energinivådiagram för kvicksilver fann vi energiinnehållen för de fotoner som kan sändas ut när kvicksilveratomer i exciterade tillstånd "hoppar" tillbaka i energitillstånden. Vi fann då med tre värdesiffror exakt de energier vi fått för de två gula linjerna och den violetta linjen. För den gröna linjen däremot fanns ingen motsvarighet. Min fråga är således varför vi inte fann någon motsvarighet för den gröna linjens energiinnehåll. Berodde det på föroreningar i kvicksilverlampan vi använde, eller var det kanske på grund av att energinivådiagrammet inte var tillräckligt noggrannt?visa
Hej, nu har jag läst lite QCD som är otroligt intressant men en fråga uppstår. jag finner aldrig något svar varför det bara finns kvarksystem med tvåkvarkar(mesoner) eller trekvarkar(baryoner)? skulle inte en partikel med 10kvarkar vara möjlig den skulle väl också kunna vara neutral i "färgen"?visa
Hej! Jag har några frågor om mesoner! Jag har läst att mesoner fungerar som atomkärnans klister och håller samman protoner och neutroner! Då ingår mesonerna alltså i atomens massa? Pimesonen kan ju ha antingen positiv, negativ eller neutral laddning! Då borde ju den laddningen ingå i atomens laddning? Mesoner består ju av en kvark och en antikvark! Då består alltså vår materia av antimateria? Och då förintas alltså en mycket liten del av vår materia hela tiden?visa
Hej! Vi är några som undrar lite över Heisenbergs osäkerhetsrelation. Hur ser ekvationerna ut? Vi har nämligen sett att det varierar beroende på vem som skriver. Skall det vara "h-streck/2" eller "h-streck"?visa
Hur kan man veta att jordens ålder är 4,6 miljarder år?visa
hej hej jag håller på med ett projektarbete om big bang och skapelsen. mitt syfte är att se om teorierna skulle kunnat samverka. min fråga är vad GUT är? och vad det hade med bigbang att göra? och om ni vill så får ni gärna ge mig lite förslag om vad som säger mot och för en samverkanvisa
Hej, jag undrar vad densiteten hos plasmat i fusion är?visa
När man 1938 bestrålade uran med neutroner skedde det i Barium. En av klyvningsprodukterna kunde inte utskiljas från Barium eftersom den var just Barium, men borde inte den andra ha gått att skilja ut?visa
Hur gör man för att räkna ut sannolikheten för att en partikel tunnlar igenom en energibarriär? Det räcker med att ni förklarar hur man gör för endimensionella partiklar, men ni får gärna förklara hur man gör med fler dimensioner också.visa
En amerikan som heter Randell Mills har tydligen uppfunnit ett system för att få billig och miljövänlig energi från väte. Jag skulle vilja veta mer om detta!visa
Hej, vad menar man när man talar om olika frihetsgrader angående higgsmekanismen? Tackvisa
Hej, jag undrar en sak som jag skulle vilja få ett svar på. Finns det några speciella egenskaper som identifierar en förmedlings partikel för utom spinnen? T.ex. mesoner kallar man dem förmedlingspartiklar på därför att deras spinn är heltalig? De består ju av kvarkar precis som baryoner... visa
Varför är fast CoCl2 + 4 H2O lila? Varför blir den blå när den sedan löses i etanol? visa
Noterar att det i en del sammanhang dyker upp uttrycket 'kollapsar vågfunktionen'. Vad innebär att en funktion kollapsar? Division med noll? Vilka funktioner kan överhuvudtaget 'kollapsa'? Och vad är det som är så speciellt med det? Är följderna av en 'kollaps' positiva eller negativa?visa
Hej, Jag undrar om neutriner har en anti-partner i så fall vad skiljer dem från de vanliga neutrinerna (de har ju varken elektriskladdning eller färgkraft)?visa
Jag har funderat lite kring atomernas uppbyggnad och kommit fram till att ämnet är mycket intressant. En fråga som jag dock inte kunnat hitta något utförligt förklaring, som jag förstått är: Hur det kommer sig att elektronerna har ett visst avstånd till kärnan? En elektron är ju negativt laddad och borde väl därför dras till den postivt laddade kärna? Jag vet att svaret har att göra med att elektronen har en hastighet som gör att den inte dras in till kärnan, nmen var får elektronen denna rörelseenergi ifrån.visa
Läste det intressanta svaret på fråga "Partiklar [1424]" om kvarkannihilation, som besvarade några av de funderingar jag själv haft. En ytterligare undran: I en positiv pi-meson, varför sker det annihilation av en u och en anti-d-kvark? Det är ju inte "spegelpartiklar". En annan fråga är: Hur kan man mäta "laboratorie-livslängden" på en meson, som ju är i storleksordningen 2 mikrosekunder. Ett vanligt exempel på relativitetsteorins tillämpning är ju de på jorden observerade mesonerna, som inte ska "hinna ner" från sin födelseplats i övre atmosfären. Men om man skapar dem i labbet, får de då lägre (icke-relativistisk) hastighet?visa
Hej! Betasönderfall är rätt förklarliga, en neutron faller sönder, är radioaktiv. Men varför sker då alfasönderfall? En uranatom skulle ju kunna ändra sin sammansättning via betasönderfall i stället och därmed ändra förhållandet mellan neutroner och protoner i kärnan (kan ju ske via beta-plussönderfall också). Dt måste sålunda vara nå't som gör att uranet m fl ämnen 'föredrar' alfasöderfallet. Vad i så fall? Vilken är 'vinsten/vitsen' i fråga?visa
Hej! Att normalkraften överhuvudtaget finns, och att vi därför inte kan gå genom väggar, eller falla tvärs genom jordklotet beror ju på att atomernas elektronskal (och kärnor) repellerar varandra. Vi läste nyligen om fission och om moderatorer, där neutroner bromsas upp av vattenmolekyler. Krocken liknades vid en stöt mellan två "kulor". Vad är det för kraft som verkar mellan neutronen och protonen i en vätemolekyl, för det kan ju inte röra sig om samma kraft, som i ovanstående fall? Neutronen är ju oladdad. Att neutronen skulle gå tvärs igenom en massiv proton verkar ju inte så troligt, men är det så?visa
Hej! Jag har nyligen utfört en laboration (i fysik B) där vi ville ta reda på absorptionskoefficienten för gamma och betastrålning. Jag har två frågor, vilka min lärare inte kunde svara på. 1. Vad är den beräknade absorptionskoefficienten för gamma och betastrålning. Vill ha något att jämföra med i min laborationsrapport. 2. Vi använde oss av blyplattor för att minska gammastrålningen. Det underliga var att Io blev mindre än när vi hade en platta i vägen mellan preparatet och GM-röret. Intensiteten ökade alltså när vi la till första plattan. Är detta en slump eller finns det någon förklaring? Jag är oerhört tacksam för svar. Oavsätt om ni kan svara på mina frågor så kanske ni kan ge mig ett meddelande om det, eller var jag kan finna svaren. Tack på förhand.visa
Jag gör ett experiment där lägger en högspänning på ca 5 kV mellan en metalltråd och ett metallnät, vilka befinner sig på ett par mm avstånd ifrån varandra. Ingen ström flyter alltså. Nu för jag ett radioaktivt preparat mot avståndet mellan tråden och nätet. Nu ska luften joniseras av strålningen och alltså bli ledande. Den höga spänningen ska nu få det att slå gnistor men inget händer. Varför? Förslag på annorlunda experimentuppställning...visa
På en nuklidkarta markeras vissa atomkärnor som stabila. Är de stabila i absolut mening eller har man valt att betrakta de kärnor vars halveringstid överskrider ett visst belopp som stabila?visa
När en atom absorberar energi från en foton lyfts dess elektron till en högre energinivå, står det i böckerna. Min fråga är då - närmar eller fjärmar sig då elektronen från kärnan, blir radien mindre eller större?visa
Hur länge var marken radioaktiv i Hiroshima och Nagasaki efter atombombningarna? Hur går man till väga vid en strålningskatastrof, finns det något sätt att få bort strålningen ur marken?visa
Om man skulle kunna tränga in en elektron till i en atoms innersta bana så den skulle öka till 3 st vad skulle då hända? min hypotes är att om man med tillräcklig stor kraft skulle få in elektronen så skulle den kunna stanna tack vare laddningen ur dom andra elektronerna, men troligare vore att atomen skulle stöta bort den utåt eller inåt och kunna skapa en kraft nog att atomen skulle kunna falla sönder. Min lärare tyckte detta var en intressant frågeställning och tyckte att jag skulle ställa frågan till Er. Tack på förhand.visa
Jag har en fråga som jag undrar över, och om ni inte vet svaret på den kanske ni vet var jag kan leta efter det? Frågan handlar om B- (Beta minus) partikelns rörelseenergi. Varför förväntade man sig från i början av 1900-talet att man skulle få vissa bestämda diskreta nivåer när man mätte upp B minus-partikelns rörelseenergi och hur förklarade man senare att man fick kontinuerliga nivåer (energikontinuum)?visa
Hejsan. Jag har på flera ställen stött på ordet flytande vacuum. Bland annat i artikeln nedan. Flera mer fysiskt skolade peroner jag pratat med har avfärdat flytande vacuum som någont som inte kan finnas. Hur fungerar det egentligen? Kan det finnas? Och hur ska jag förklara det för dem för att de ska förstå att det faktiskt finns?visa
tja, undrar när man säger den starka kraften menar man alltid färgkraften inom fysik då? Och vilka partiklar är laddade med vilka färger?visa
Det verkar konstigt att en taupartikel är en lepton men kan faller sönder till andra partiklar. Leptoner är elementarpartiklar. Som de skriver på "hands-on cern": "de är inte sammansatta av ännu mindre beståndsdelar." visa
I astronomin har vi talat om neutronstjärnor, och begreppet degenerationstryck dök upp. Jag har hittat flertalet sidor inom ämnet där begreppet nämns, men någon närmare förklaring av vad det innebär har jag inte kunnat hitta. Jag undrar om jag kunde få lite tips om var jag kan fördjupa mig i detta ämne, alternativt vad det heter på engelska så jag kan söka efter det även på detta språk.visa
En neutron växelverkar med en neutrino och genom kraftförmedlare W bildas en proton och en elektron. Detta sägs vara samma sak som att en neutron sönderfaller med utsändande av en Wpartikel till en elektron, proton och antineutrino. Hur kan man sätta likhetstecken mellan dessa två beskrivningar? Den ena, första, beskriver en växelverkan mellan två partiklar vilket verkar logiskt, medan den andra beskriver ett spontant sönderfall till en antipartikel. Då är man ju tillbaks på definitionen att en antipartikel är avsaknaden av dess partikel, vilket man gått ifrån.visa
Hej! Man kan ju tydligen inte tillämpa klassisk fysik på kvantmekaniska system, som till exempel en roterande elektron eller liknande. Hur kommer det sig att man ändå använder storheter som rörelsemängd och rörelseenergi och liknande, dessa härleddes ju av Newton och är väl därför "klassiska"?visa
Jag håller på och undersöker lite saker om atombomben och undrar följande: Hur får man den att detonera exakt? Vad är det som sker där? Är det så att man tillför en neutron till ett kilo uran, eller hur går det till egentligen? I sådana fall, hur tillför man neutronen? Sedan har jag även en kompis som undrar hur själva bomben ser ut, alltså rent estetiskt.visa
Hejsan! Jag har fått en fråga som gäller ämnen som är lättare än Uran. de ämen som finns över Uran i Periodiska systemet sönderfaller väldigt snabbt och finns inte naturlgt. Men det finns ämnen under uran i periodiska systemet som sönderfaller lika snabbt, som de tyngre, dessa finns naturligt. Hur kan det förklaras, sönderfaller de snabbt så borde dom ju inte finnas kvar.visa
Jag undrar hur fusion kan vara en outtömlig energikälla. Vad jag har förstått ska man kunna utvinna deuterium av vanligt vatten. Men borde inte vattnets kretslopp kunna rubbas om man omvandlar vätet i vatten till helium. Vatten är ju någonting vi inte kan leva utan och borde man inte vara rädd om det. Undrar en annan sak också. Deuterium-tritium ska ju vara den reaktion som ger mest energi. Men skulle man inte kunna slå ihop tritium-tritium vid fusion oc vad får man isåfall då? Jag läste någonstans att man skulle kunna använda sig av någon form av Helium-3 istället för tritium som bränsle och på så sätt slipper att neutroner åker iväg och fastnar i reaktorns väggar. Hur skulle detta fungera och hur skulle reaktionsformeln för detta se ut?visa
Hej. Jag vet inte om det är tänkt att lärare skall få ställa frågor här, men jag testar: Vi vet att det är Pauliprincipen (för neutronerna) som hindrar neutronstjärnor från gravitationell kollaps. Hur hänger detta ihop när vi vet att det bara finns fyra typer av växelverkan/krafter? Är Pauliprincipen kopplad till någon av de fyra krafterna(möjligen e-m-kraften i så fall), eller är den att betrakta som en typ av växelverkan som är av helt annorlunda slag? Går det att beräkna "Pauli-repulsionens" styrka, d.v.s. i någon mån översätta den till en kraft, så att man kan jämföra den kvantitativt med gravitationskraften och se att de är lika stora?visa
Hej, jag håller på med mitt projektarbete som handlar om kärnfysik och energiutvinning. Jag har några frågor. Idag har vi ju ännu inte något elproducerande fusionskraftverk och jag undrar hur ett sådant skulle kunna se ut i framtiden?. I ett kärnkraftsverk så värmer man ju upp vatten genom klyvning som senare går genom en turbin och till en generator och då har man ström. Vattnet fungerar ju också som moderator och dämpar strålningen i ett kärnkraftsverk. Men i ett framtida fusionskraftverk skulle väl inte vatten vara av samma betydelse? Borde man inte i ett framtida fusionskraftverk kunna omvandla energin från fusionen direkt till elektrisk energi via generator istället för att gå omvägen via vatten och en turbin. Eller måste man värma upp vatten och gå den vägen för att kunna tillgodogöra sig fusionsenergin? Jag har en annan fråga också och undrar hur spontan fission i naturen fungerar. Skulle det inte kunna uppstå en kedjereaktion typ som i en atombomb?visa
Jag har en fråga angående Heisenbergs osäkerhetsprincip vilken, som bekant, säger att ju noggrannare vi mäter en partikels läge, dessto större blir osäkerheten i rörelsemängden. Anta att vi låter två partiklar, A och B, med samma massa interferera med varandra så att de har samma hastighet, och sedan skickar vi dem åt olika håll. Sedan mäter vi partikel A:s läge i förhållande till utgångspunkten exak och sedan mäter vi partikel B:s rörelsemängd exakt. Enligt osäkerhetsprincipen får vi då en väldigt stor onoggrannhet i partikel A:s rörelsemängd och en stor onoggrannhet i partikel B:s läge. Men eftersom de har samma hastighet och massa får vi väl att A:s exakta läge gäller för B och B:s exakta rörelsemängd gäller för A? Hur går det ihop, har vi inte mätt båda storheterna exakt på varje partikel? Gäller osäkerhetsprincipen inte i detta fall? Jag vore tacksam för svar då jag har funderat länge på svaret och min lärare inte kunde svara. Tack på förhand.visa
Vilka radioaktiva restprodukter får man ut vid delning av Uran-235 i ett kärnkraftverk. Jag tror det ena är Cesium-135, men vad är det mer?visa
Hej! Jag går inte på gymnasiet längre, men jag hoppas få svar ändå, min fråga är inte så komplicerad. Aktiviteten hos en radioaktiv källa ges som -dN/dt=lambda*N. Säg att vi har ett ämne A som sönderfaller till ett annat ämne B, som i sin tur sönderfaller till ett tredje ämne C. Om vi tittar på ämne B så får vi ju ett bidrag från A och ett sönderfall till C. För att beräkna Aktiviteten hos B, kan man bara multiplicera det slutgiltiga uttrycket för N(B) med lambdaB, eller ska man derivera uttrycket för B m.a.p. tiden?visa
Hejsan hoppas att ni kan hjälpa mig med att svara på dessa väldigt intressanta Frågorna!=) 1.rutherfords atommodell? 2.Och vad är Absorption? 3.Vilken är den lägsta hastigheten en fri elektron måste ha för att ha tillräckligt stor energi för att kunna jonicera en väte atom i grundtillstånd? 4.Ec Vad är det, Och vad är dotter kärnanvisa
Hej! Om den starka kärnkraften verkar mellan proton-proton, proton-neutron och neutron-neutron, varför finns då inga "kärnor" av neutroner utan protoner? I neutronstjärnorna är det väl gravitationen som håller samman neutronerna?visa
Om man skulle anta att antalet kol-14 atomer var fler i levande material för 5000 år sedan, hur skulle detta i så fall påverka en åldersbestämmning av ett så gammalt material om man vid beräkning av åldern utgår från att mängden kol-14 varit densamma som den vi nu mäter? Mycket tacksam för svar inom en snar framtid. Tack på förhand!visa
Hur kommer det sig att det frisläpps energi när tex två kärnor slås ihop? Med andra ord varför finns bindningsenerigi?visa
Zeemaneffekten är ju ganska kul i sig, men finns det några intressanta tillämpningar av den i vardagen?visa
Hej, tack för en bra sajt. Om jag förstått det rätt så beror interferensmönstret på en skärm, bakom EN ENDA spaltöppning på att ljuset böjs av vid spaltöppningens båda kanter. Om man sedan, enligt fysikboken har en spalt med två öppningar, får man ETT interferensmönster. Varför får man inte fyra? Det går ju fyra kanter på två spaltöppningar. Tack på förhand.visa
först och främst, tack för denna underbara site! här kommer mina frågor: 1. är teknisk determinism accepterat av fysiker? 2. vad är bevisen för, som kvantfysiken säger, att vissa saker av slump och inte orsak?visa
Hur kan man härleda plancks strålningslag med hjälp av fysiken från fysik A kursen eller åtminstone så att vi som bara läst fysik B i ett halvår förstår det.visa
Sönderfallskedjan som startar med U(234) har nuklider med halveringstiden 250 000 år, 75 000 år, 1600 år och ca 4 dagar. Varje sönderfall i kedjan har ett alfasönderfall med karaktäristisk energi. Ett prov som var rent U(234) för 1 miljon år sedan inehåller alla dessa sönderfall. Vilket av sönderfallen har den största aktiviteten?visa
När man tänder en tändsticka ser man i spektrometern en klart lysande orange linje (förutom det kont. spektrat), någonstans vid 580-600nm. Vilket ämne ger upphov till detta? Vilket ämne ger upphov till absorptionslinjen i vissa lampor, företrädelservis lampor på tågstationer och gatlampor, ungefär vid samma våglängd som ovan.visa
Jag har en ganska odefinierad fråga, då jag inte är särskilt insatt i ämnet. I Geneve finns ju partikelaccelerator, i vilken man efter experiment har kommit väldigt nära Big Bang (ms eller?). Måste man uppnå ett tillstånd med singularitet för att nå ända fram till Big Bang, eller uppnår man det först när man når Big Bang? Tacksam för svar, gärna på en rimlig nivå.visa
Vi studerar bromsstrålning just nu. När en elektron passerar en kärna förlorar den rörelseenergi och skickar ut en foton. Men varför? Jag tänker på slangbella principen satelliter ökar hastighet när de passera planeter. Varför är det inte så med elektroner? Påverkas den inkommande elektronen av elektroner i atomen? visa
Min fråga handlar om hur atomer exiteras. Om vi t.ex natriumklorid och antänder med hjälp av metanol el. liknande. Jag undrar vilka elektroner det igentligen det är som exiteras. Har den gula färgen i lågan något att göra med våglängden mellan olika elektronskal, om inte, vad är det som ger olika salter en specifik färg när dom får brinna i eld?visa
Hej, här kommer ett par frågor, som funnits i huvudet ett tag: 1) Plancktid, Planckmassa etc finns, men finns det en Planckladdning? Kvarkar innehåller ju delar av elektronladdningen, så elektronens laddning tycks ju gå att dela, men finns det en minsta laddning? 2) Finns det någon stabil neutral partikel? Elektron resp proton är ju laddade och stabila(?) partiklar medan neutronen ju sönderfaller? Är laddning ett krav för att enb partikel skall vara stabil? 3)Neutrinen, om den är en partikel, påstås kunna byta skepnad på sin färd mellan solen och jorden och borde därför kunna sägas vara instabil, är det en form av 'radioaktivitet'? Finns det instabila och stabila neutriner??visa
Hej! Har funderat över Schrödingers katt, som ju är både död och levande tills man tittat efter vilket den är. Är det en situation lik den man har när man köpt en skraplott och ännu inte har skrapat den? Då har man ju både vunnit och icke-vunnit tills dess att man tittar efter! Först då man skrapat lotten och får besked vet man ju om man vunnit/vet man omm katten är död! (Jag är ute efter en acceptabel analogi för resonemanget, och undrar om resonemanget är OK, bortsett från ev skillnader i sannolikhet.)visa
Hej.. Jag undrar varför inte atomer lyser?? /emmavisa
Enligt den allmänna gravitationslagen borde kraften mellan två kroppar växa mot en oändlig storlek på korta avstånd, speciellt på avstånd mindre än 1 m. Varför märker man aldrig av detta? Har det att göra med det lilla värdet på gravitationskonstanten eller är det det faktum att två kroppar som är något sånär massiva aldrig kan få sina tyngdpunkter tillräckligt nära varandra?visa
Jag skulle gärna vilja veta hur positronkamera fungerar och vad skillnaden är till en röntgenkamera. Vilken betydelse har den inom sjukvården? Vad har gammastrålarna för egenskaper i förhållande till röntgenstrålar? Tack på förhand. Fredrikvisa
hej! jag håller på med en uppgift som jag verkligen försökt förstå men inte kommer på hur man ska göra, därför undrar jag ifall någon vänlig själ skulle kunna hjälpa mig. frågan lyder: elektronkonfigurationen för Kalium är i grundtillståndet 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 vad menas med detta? förklara! tacksam för ett snabbt svar. MVH Lakivisa
Varför behöver man vakuumpumpar till part.acc.? Kan atomer bara lossna helt plötsligt från en vägg?visa
Jag fick en fråga från en av mina elever som jag är osäker på. Olika grundämnen är olika reaktionsbenägna kemiskt sett, fastän de har samma elektronkonfiguration i yttersta orbitalen. Både Kalium och Koppar har en 4s-elektron som valenselektron (och finns i samma period), men Kalium är ju mycket mer reaktionsbenägen än Koppar. Finns det en förklaring på orbitalnivå till detta och har det i så fall med den fyllda 3d-orbitalen (10 elektroner) hos Koppar att göra ? /Tacksam för svarvisa
Hej! Jag har blivit väldigt intresserad av ljusets våg-partikel dualitet (bl.a. därför att jag gör ett specialarbete om detta). Nu hörde jag för några dagar sedan av en kompis att inte bara fotoner uppvisar vågegenskaper (om man kan uttrycka det så), utan att alla partiklar gör det! Plötsligt verkar världen bli mycket svårare att förstå igen... Vad består dessa vågor av i så fall?visa
Hej! Vad är materia egentligen? Man talar om kondenserad energi, men räcker det? Hur förklaras fenomen som massa och laddning egentligen? Det här är ju frågor som egentligen är svåra och besvara om man verkligen tänker efter. Man kan inte tvivla på att materia finns, -men vad är det?visa
Hej! Jag skriver ett projektarbete om antimateria. Jag har stött på några frågor. Har jag förstått det här rätt?? tex om en proton består av kvarkar. Då består en antiproton av antikvarkar? och en antikvark en kvark som har omvända kvanttal (baryontal, leptontal, färg, isospinn, särhet, hyperladdning, elektriskladdning) Var kan man läsa om projektet med att tillverka antiväte? Jag har redan boken "kosmos 1997". Mvh /Michael Lindahlvisa
På 10 timmar minskar aktiviteten hos en 99Tc-källa från 54 till 17MBq. Beräkna halveringstiden. Hur gör man det?visa
Hej, jag undrar vad halveringstiden är för Americium-241 och vad bildas och vad har det som bildas för halveringstid ? tack i förhand!visa
Vad menas med att en radioaktiv kärna faller sönder isometriskt?visa
Vad är det aktuella värdet på atomvikten 1 u (i kg). Jag finner lite olika värden i olika tabeller.visa
Hej! Jag undrar varför elektronen cirkulerar runt atomkärnan? Och vad är det som ger den så hisklig fart. Har det med gravitation, eller kanske oktettlagen att göra? tack mvh A.Fvisa
Jag har en fråga ang. det välkända Stern-Gerlachs –experimentet. I korthet går försöket ut på att låta en elektronstråle passera genom ett inhomogent magnetfält och därefter träffa en fluorescerande skärm. Träffbilden visar då en punkt upptill och en nedtill, beroende på elektronens spinn ned eller spinn upp. Försöket skall visa att elektronens spinn, mätt i en godtycklig riktning, bara kan ha två värden. Min fråga gäller följande: hur förklarar man elektronens avlänkning upp eller ned i det inhomogena fältet om man förutsätter att elektronen redan i början har sitt spinn ned resp.upp. Fungerar inte försöket i ett homogent fält? visa
Hejsan! Jag läste för ett tag sen att klockan går saktare när man kommer upp i höga hastigheter och fick då en idé angående vår biologiska klocka radioaktivt sönderfall. Jag undrar följande om de radioaktiva atomerna sönderfaller långsammare i högre hastighet? Och i så fall är väl den inte så pålitlig gällande våra beräkningar på jordens livslängd?visa
Vad betyder det magnetiska kvanttalet när man pratar om orbitalervisa
Hur påverkar Tjernobylolyckan oss svenskar (speciellt i mellansverige) idag? Min andra fråga är hur barnen i Tjernobyl tog skada under de första åren efter olyckan? Tack för hjälpen. visa
Vet man idag vad det är som får en vågfunktion att kollapsa? Medvetenhetstolkningen verkar inte särskilt trolig, ty de har väl visat sig att även mätapperatur kan få vågfunktionen att kollapsa. Och "parallell universum" tolkningen verkar ju ännu mer funtad.visa
Hej! Jag undrar hur pioner, trots sin korta livslängd, kan förmedla den starka kraften mellan nukleoner?visa
Jag har både hört att gravitationen skulle vara den starkaste naturkraften men jag har också hört att det skulle vara den svagaste. Vilket stämmer? visa
Hur gör man för att bestämma halveringstiden för ett ämne som har väldigt lång halveringstid ? visa
Jag läser om kärnkraft, och jag tycker att transmutation av radioaktivt avfall verkar vara något bra. Vad är problemen? Varför kan man inte omvandla det instabila uranet till tex. bly och få ut energi? Var kan jag läsa mer om forskning på transmutationer? /Nannavisa
En elev jag har frågar: Varför rör sig elektronen. Ni har givit ett svar på det nedan, men jag vill nog ha en utveckling av det svaret. Materiens innersta-Atomer-Kärnor [368] Fråga: Om man jämför elektronens rotation runt atomkärnan med jordens rotation runt solen så finner man en hel del likheter. Jordens har en gång i tiden utsatts för en kraft, som då satte den i rörelse. Mina frågor är: Varför kretsar elektronen runt atomkärnan? Kan elektroner befinna sig i vila? / Svar: Rolig fråga! Svaret är att elektronen kan inte befinna sig i vila. Har en elektron "fått ihop det" med en proton så är den enligt kvantmekanikens lagar tvungen att röra sig.visa
Den 3 september 1987 togs en radioaktiv "källa" från en övergiven klinik i Goiania i Brasilien. En dokumentär som heter "Jag har Cesium i blodet och jag är rädd." visades på Tv för många år sedan. För några veckor sedan såg en av mina elever en repris och ville att jag skulle förklara : Från vad kom cesiumet och hur hade det spridits över ett så stort område? Varför begravdes barnen i blykistor (hur kunde de fått i sig så mycket cesium) ? I slutet av programmet anger man hur många koboltkanoner som är på drift i Brasilien; varför nämns detta ? vilken koppling finns mellan cesium och koboltkanoner ? visa
Jag har läst att en aluminiumfolie som bestrålas med alfastrålning själv blir radioaktv. Hur fungerar det, tas energi upp i aluminiumet, eller tas alfapartiklarna upp och bildar något nytt radioaktivt ämne? Vilken typ av radioaktiv strålning blir resultatet? Tacksam för svar.visa
Vad är egentligen kvantmekanisk tunnling?visa
Hej! Jag undrar hur det kan komma sig att samma atomer som en gång suttit i dinosaurier för miljontals år sedan nu kan sitta i människor.visa
Hej, När en foton ska absorberas av en atom krävs det ju att dess energi passar atomens elektronskal så att den exciteras.Men hur väl måste det stämma? Och har den emitterade fotonen alltid exakt samma energi som den absorberade? Kan en redan exciterad atom absorbera ännu en foton?visa
Jag undrar helt enkelt hur små objekt ett elektronmikroskop kan se - i SVT:s programserie Vetenskapens värld har i slutet av vissa program man kunnat se olika objekt ur ett elektronmikroskops perspektiv och då sett antydningar till atomer. Är det verkligen möjligt att kunna se atomer med ett kraftfullt elektronmikroskop? visa
Hej, mina frågor lyder: Varför orsakar Zeemaneffekten en symmetrisk uppdelning av spektrallinjer och varför medför inte Starkeffekten det? Har fått höra att man mäter en spektrallinjes halvintensitetsbredd för att bedömma dopplerbreddningen. Men när man undersöker linjens tryckbreddning så mäter man vingbredden. Stämmer det och i så fall, varför gör man så? Funderar också på spektrallinjernas naturliga bredd. Påverkar den linjens doppler- eller tryckprofil? Eller något annat?visa
Varför skulle materien kollapsa om elektronerna inte skulle ha halvtaligt spinn och befinna sig i ett och samma "skal" nära atomkärnan?visa
Hej! Jag har tre frågor:

1. Eftersom elektromagnetisk strålning alstras av accelererande laddningar borde inte elektronerna i en atom sända ut strålning hela tiden pga centripetalaccelerationen?

2. När en exciterad elektron återgår till en lägre energinivå så sänds en foton ut, betyder det att elektronen har accelererat?

3. Accelereration kan ju både betyda att hastigheten ökar eller minskar så om elektroner med hög hastighet bromsas snabbt, sänds det ut strålning då också? Tack för en utmärk sida!

visa
Då Pauli framlade sin uteslutningsprincip på 20-talet var det av empiriska skäl om jag förstått saken rätt. Har man sedan dess kunnat härleda principen teoretiskt? Kan ni i så fall nämna något om härledningen?visa
Redan under kemi lektionerna på högstadiet fick man veta att om man vet hur många protoner en atom har så vet man också det maximala antalet elektroner som atomen i fråga kan ha. Och det verkar ju väldigt logiskt, eller? Men varför är det så, finns det någon förklaring? Varför kan det inte finnas 2 elektroner runt en väteatom exempelvis? visa
Hejsan! Vad är det som förhindrar en elektron i en atom att "falla" mot kärnan?visa
När en elektron faller tillbaka från ett exciterat tillstånd till sitt vanliga skal sänds det ut en foton. Anser man att denna accelererar upp till ljusets hastighet eller förekommer ingen acceleration alls här; vore ju konstigt värre.visa
Om man i väteatomen låter elektronens centripetalkraft ballansera mot protonens och elektronens coulumbkraft ,enligt gängse formler, erhålls vid ökande energier en allt mindre atomradie. Hur kan detta komma sig. Spontant tycker man att radien skall öka i paritet med centripetalkraften. Dessutom stämmer inte detta med Bohrs kvantiserade energinivåer, där en högre energi ger en större radie, eller…visa
Jag funderar på hur man kan teckna betasönderfallet för en viss atom (vilken?? ge förslag på grundämne) som sönderfaller i en positron plus vad mer? Tack på förhand? Pallevisa
Om man hetter upp ett ämne tillräckligt mycket ska det ju bli plasma. när man sedan kyler ner plasman, blir det då samma ämne som man hade från början. om inte vad blir det för ämne, varför?visa
Hejsan! Jag har fått veta att när vätet i solen slås ihop till helium omvandlas en del av dess materia till engergi och att när heliumet är slut fortsätter det med att heliumet slås ihop till ännu tyngre ämen till det är framme vid järn. Vad jag inte förstår är hur det kan komma sig. Det ända sättet jag kan få det att stämma är ifall en proton eller neutron inte alltid har lika stor massa. Men hur kan man i så fall säga sig veta massan för dessa partiklar ifall de varierar? Och eftersom de är uppbyggda av kvarkar måste ju det i så fall innebära att alla kvarkar inte heller har lika stor massa. Stämmer det? Är det verklige så? Eller är det så men skillnaden är så liten att den är försumbar? Och påverkar det i så fall kärnans elektriska laddning? Tacksam för svar!visa
Bohr antog ju att väteatomen endast kan avge stålning i diskreta steg. Hur menar han då? Hur sker detta? Hoppas på svar!visa
Hej ! Jag har en fråga angående kritisk massa som jag inte riktigt förstår. För att starta en fission så krävs det en kristis massa men är det inte egentligen kritisk densitet man menar ? Om man komprimerar en viss mängd uran så borde man väl kunna starta en fission även om det inte väger så mycket eller är det så att det behövs en bestämd mängd uran i Kg i så fall hur mycket ? En liten fråga till bara, är det möjligt att skapa en fission i alla ämnen eller krävs det att det är just vissa isotoper. Tack på förhand ! visa
Hej! Hur beräknar man aktiviteten (i Bq) hos ett ämne om man vet halveringstiden, T, och effekten, P, (i Watt) som genereras?visa
Hej! Idag så känner vi till 112 grundämnen, dom flesta grundämnen över 100 är väldigt ostabila. Men enligt vissa teorier så kommer grundämne 115 att vara stabilt, om det är så varför är 115 stabilt, vilka egenskaper kan detta ämne tänkas ha. Finns det någon teoretisk gräns för hur många grundämnen som mäniskor kan göra?visa
Man har säkert gjorts experiment som mäter den attraherande kraften mellan en(eller flera) elektron och en(eller flera) proton, blir den resulterande kraften bara den elektromagnetiska eller inkluderas gravitationskraften? Teorin säger som bekant att den skall inkluderas.visa
Hej! vi håller på med ett arbete i fysik. Det handlar om åldersbestämning av stenar m.m. Så min fråga är; om man smälter ner en sten eller något annat föremål och sedan låter den "stelna" igen. Hur gör en geolog om 100000 år för att säga att stenen är från 2001?visa
Ursäkta! Min lärare måste ha ljugit eller så skrev jag inte frågan korrekt. Så här då: 132 130 Pb --> Po 82 84visa
Hej! Jag undrar ifall ni kan ge mig formeln som räknar ut hur stor energin är hos de energibanorna (där elektroner kretsar) som finns kring en kärna? visa
Jag fick en bra fråga idag av en elev som jag blev lite osäker på. Vad är det för krafter som motverkar att elektronerna inte slår sig ihop med protonerna då dessa är negativt resp. positivt laddade i atomen.visa
Ifølge Einsteins formel E=mc^2 kan ingenting reise fortere enn lyset. Hva da med det jeg har hørt om at man faktisk har greid å sende ting i en fart høyere enn lysets hastighet? Hvis du på en eller annen merkelig måte skulle kunne greie å sende et objekt med lysets hastighet, og du vil prøve å få opp farten enda mer, så må du selvsagt pøse på med energi. Da vil objektet "legge på seg masse". La oss forutsette at objektet har en diameter på 5 cm når det står stille. Foran objektet er en vegg med et hull med en diameter på 6 cm. Normalt ville objektet kunne passere gjennom dette, hva skjer når det går med lysets hastighet og har fått en (midlertidig) større masse?visa
Förklara vad tungt vatten är? Både de fysiska och kemiska aspekterna.visa
Jag håller på att skriva ett specialarbete i fysik. Jag har valt att utifrån Schrödingers katt jämföra främst klassisk fysik och kvantfysik. Tyvärr så är mycket av den litteratur jag funnit 10-20 år gammal och därmed, förmodar jag, inaktuellt vad gäller vissa delar. Jag undrar om ni har något tips på böcker, artiklar, websidor etc med information om experiment och annat som är lite mer aktuell?visa
God dag! Vi gör ett arbete om gammasrålning och har några frågor till Er:

1. Hur påverkar gammastrålning oss människor negativt?

2. Varför är exempelvis bly bra att stoppa gammastrålning med? Finns det fler lika bra "sköldar"? Varför är dessa bra?

Vi har frågat detta förut, men fick inget svar. Vore tacksamma för svar snarast. Tack på förhand!

visa
Jag undrar hur en kiselkristall egentligen ser ut. Finns det någon bra bild där man ser atomernas och elektronparbindningarnas struktur? Hälsningar, Agne visa
Jag fick följande berättelse , men på tyska som jag försöker att översätta: "Schrödingers ko": En människa spärra in en ko i en atombunker, som ger det omöjligt att informationer kan komma ut. I bunkret finns ett präparat med en enda radioaktiv kärna. Vid sönderfallet utlösas en mekanism som dödar kon. För betraktaren är kon kvantenteoretisk samtidigt död och levande, icke död eller levande. Förklara motsägelsen! Jag är tyvärr inte helt säkert att jag har löst problemet fullständigt. Därför skulle jag vara tacksam för Era åsikter och förklaringar.visa
Vad är en konvalent bindningvisa
Jag saknade bra svar till en elev som undrade om halveringstiden kan påverkas? Vi har pratat om isotoper och sönderfall samt problem med joniserande strålning. Eleven hade nog en tanke att isotoper skulle bli mindre aktiva om de kyls ner till absoluta nollpunkten och detta skulle kunna vara en dellösning på förvaringen av kärnbränsleavfallvisa
Jag försöker klargöra vad som händer i en kärnreaktion i en kärnreaktor. T.ex. i bränslet finns två verksamma isotoper av uran, uran-235 dels uran-238. En av de saker jag undrar är att isotopen uran-238 kan fånga upp en neutron och övergår därmed till plutonium-239 har jag läst. Borde det inte bli uran-239?visa
Jag har så smått börjat med mitt specialarbete om olika förvaringsmöjligheter för använt kärnbränsle. Min fråga handlar dock om halveringtider. Är det bra om det är en kort halveringtid? Strålar det mer än ett annat ämne med längre halveringstid? Är det farligt med lägre halveringstid än kortare? Hur hänger enheterna Bequerel och Sievert ihop?visa
Hejsan ! Jag går i trean och ska skriva specialarbete om kärnfysik. Jag undrar om ni har förslag på litteratur och hemsidor som jag kan använda som källor. Helst källor med de senaste forskningsrönen. Tack på förhand / Erika visa
Hur är det med Heisenbergs osäkerhetsrelation vid den absoluta nollpunkten? Kan man inte bestämma en partikels läge och hastighet?visa
Vem har kommit på det periodiska systemet? Har du någon bra kemi-länk?visa
Det här med tunneleffekten: tillåter den överskridningingar av c i små system (kan det förklaras med nuvarande teorier) eller hur kan man förklara påstådda sådana här försök t ex Nimtz? Har liknande försök kunnat upprepats?

Säger relativitetsteorin och kvantmekaniken emot varandra eller kan de två förenas?

Är det ok att använda det som står på denna sida i ett specialarbete?

visa
Jag har en fråga som handlar om Radioaktivitet. I naturligt uran finns 0,72% av isotopen 235U och 99,28% 238U. Halveringstiden för 235U är 0,71 miljarder år och för 238U 4,5 miljarder år. Båda sönderfallen slutar med stabila blyisotoper. a) Om du antar att det vid uppkomsten av solsystemet fanns lika mycket av båda isotoperna, vilken ålder kan man då uppskatta att vårt solsystem har? Vilka faktorer kan ge fel i uppskattningen. b) En uranmalm innehåller 1 ton uran. Hur mycket radium förväntar du dig att finna i denna malm?Halveringstiden för 226Ra är mycket kortare än för 238U, så du kan räkna med att det bildas lika mycket 226Ra per tidsenhet som det sönderfaller per tidsenhet.visa
Finns det ingen risk vid experiment med partikelaccelerator att man skapar en hittills okänd kedjereaktion med katastrofala konsekvenser?visa
1:Jag undrar om en kropp kan va 0 massa... och om en kropp inte har massa, påverkas den av tyngdkraften...?

2: det måste finnas andra byggstenar än atomen och dess innehåll... det är "blåögt" att inte leta efter andra partiklar... innan trodde vi jorden var platt, sedan hittade vi atomen... nu kan vi väll se bortom atomen och dess innehåll... hitta en ny partikel...?

3: kan man ta bort tomrummet mellan kärnan och elektronerna i en atom...? så att atomen minskar otroligt i storlek... Om man skulle klara detta, borde man kunna lösa alla sophanteringsproblem i världen mm! maila gärna svaren till e_wadenius@spray.se /tack på förhand

visa
Hej jag går samhälls men är inresserad av fysik ,detta kanske är en enkel fråga men jag ställer den ändå. Det är en fråga om halveringstid, finns det något sätt att bestämma vilken enskild atom som kommer att sönderfalla? Hur kommer det sig att vissa atomer av uran-238 faller sönder efter 4,5 miljarder år men andra har en livslängd på det dubbla eller tillochmed 10 gånger så länge?visa
Vilka teorier finns det som förklarar asymmetriproblemet. (varför det finns mer materia än anti-materia i universum) visa
Vad uppfann Marie Curie och vem var hon?visa
1) Ang. DeBroglie-vågor Materievågor framställs i flertalet läroböcker som en egenskap hos materia. DeBroglie-våglängden beror av massa och hastighet, MEN hastighet relativt vad? Är det inte lämpligare att betrakta materievågorna som en egenskap hos "etern" i stället? Är det inte så att vi skulle få samma resultat av, exempelvis, neutroner med viss hastigheten som skjuts mot en dubbelspalt som om dubbelspalten med samma hastighet "skjöts" mot stillastående neutroner?

2) Ang. Dubbelspaltexperimentet Jag har länge letat efter källdata från dubbelspaltexperiment där laddade partiklar med spin=0 använts - har inte hittat något och behöver hjälp. Orsaken är att en dubbelspalt måste nödvändigtvis konstrueras av ett material, och alla sådana växelverkar med nödvändighet med såväl laddningar som magnetiska dipoler.

3) Ang. Stern-Gerlach I originalpublikationen av Stern och Gerlach (publicerad långt innan första postulatet om elektronspin!) återges bilder parvis: med respektive utan magnetfältet på. Den förra bilden visar två preferensriktningar medan den senare är cirkulärt symmetrisk. Alla läroböcker jag sett hävdas att Ag-atomens oparade elektron har ett magnetiskt moment som kan inta två olika orienteringar i det externa, inhomogena magnetfältet- detta kan jag tro på. Det hävdas också att en klassisk magnetisk dipol skulle anta alla tänkbara riktningar i det inhomogena magnetfältet och därför ge en cirkulärt symmetrisk träffyta efter apparaten- det begriper jag inte alls. Borde inte den klassiska dipolen ha EN orientering i det kraftiga externa inhomogena fältet? Kan det vara så att många "stirrat sig blinda" på originalpublikationens två bilder som betydde något helt annat?

visa
Hej! Jag håller just nu på med en fysiklaboration angående Franck-Hertz-försök. Min fråga är vilket värde som är det exakta för ekvisationsenergin (hoppas jag anger rätt namn), WHg. I mitt försök fick jag ut ett värde på 5eV och eftersom jag skulle behöva det exakta värdet att jämföra med inför labrapporten, skulle jag uppskatta lite hjälp från er. Tack på förhand! Elna visa
Elektronmolnet i p-orbitalet ser ut som en 3-dimentionell åtta. Varför kolliderar inte elektronerna med kärnan när de byter sida i elektronmolnet? Om de inte kolliderar vad hindrar dem? Där finns ju krafter mellan elektronen och kärnan och vilken kraft får då elektronen att avvika från kärnan? visa
Hej! Jag och min elev Johannes Edén undrar om det finns en enkel beskrivning av vad ett Bose-Einstein-kondensat är... Tar med tacksamhet emot svar på elev-nivå, resp. "lärar-nivå". visa
Hej! Håller på skriver lite om väteatomer i svenskan. Vore tacksam om ni kunde beskriva en elektrolys av väte och syre i vatten. Så lättförstått som möjligt. visa
Varför har inte syremolekylen en dubbelbidning mellan atomerna? Då skulle den ju uppnå ädelgasstruktur. Finns det någon förklaring till detta eller är det bara ren slump? visa
Protoner innehåller ju kvarkar, två upp- och en ner- ( 2/3 +2/3 -1/3 =3/3 =1 ) och blir på så sätt positiv. Är det teoretiskt möjligt att i framtiden skjuta bort nerkvarken och skjuta in en uppkvark till så att protonen skulle bli dubbelt så positiv ( 2/3 +2/3 +2/3 =6/3 =2 )? Om detta skulle vara möjligt, skulle vi då få helt andra grundämnen ex. grundämnen med dubbelt så många elektroner som protoner? visa
Är det möjligt att omvandla ett grundämne till ett närliggande grundämne i per. systemet? (transmutation). Jag har hört att det har gjorts försök med hönor, de har fått kalium istället för kalcium och på så vis bildat just kalcium!! (det "ska" ju vara omöjligt) Kan man göra liknande försök med tex kvicksilver och guld? (en lärare som jag haft är övertygad)

visa
Hur beräknar man massdefekt? Ex: Kärnan hos tritium 3/1H, har massan 3,0155 u, beräkna kärnans massdefekt.visa
Varför heter det innersta elektronskalet K-skalet och inte t ex A-skalet?visa
Tjenare alla roliga smurfar !! Jag har en fråga som gäller antimateria. Jag läste att man förra året vid CERN lyckades skapa antiväteatomer. Är det möjligt att såsmåningom skapa t.ex. vätgas? Vilka egenskaper skulle detta i så fall få jämnfört med vanlig vätgas? Är det teoretiskt möjligt eller till och med sannolikt att det finns hela planeter någonstans i universum som består av antimateria? Hur ny är kännedomen om antimateria? MVH Mange och Danny Boyvisa
Hej! jag har en konstig fråga men jag frågar ändå. Om vi har densiteten 11,21 vad är det då för ämne. Vi håller nämligen på med mekanik, men vi hittar ingen bra densitettabell någonstans, så om ni vet nån bra sida skriv gärna det. MVH Sofievisa
Jag har lite frågor angående vilka metoder man har för att mäta väldigt små saker. 1. Hur väger man sådana partiklar som har massa? 2. Hur vet man avstånden inblandade i en atom t ex? 3. jag har läst nånstans att det finns en typ av "minsta möjliga" tid och avstånd, och att under dessa värden är det inte meningsfullt att tala om tid resp. avstånd. Förklara? Har för mig att Plancks konstant var inblandad? Svaren skulle verkligen hjälpa mitt specialarbete om mätmetoder för stort och smått.visa
Vad är ett elektronmikroskop? Vad använder man det till i första hand? Hur vanligt är detta mikroskop? Hur fungerar det? Hur mycket kostar det? Vem upptäckte det och när? visa
jag skulle vilja veta hur man får fart på neutronen när man ska klyva en U 235 kärna.visa
När uran238 sönderfaller bildas en toriumkärna. Vad händer vid alfasönderfall med de två "överblivna" elektronerna?visa
Hej! Vad är strålningskonstant och vad mäts detta i? Är det så att 37kBq, som står på en brandvarnare som innehåller Americium, är strålnings konstanten? Om inte, vad är Am's strålningskonstant och hur räknar man ut den? Tacksam för snabbt svar. MVH Rexyvisa
Jag har läst någonstans (tror att det var i Illustrerad vetenskap för ett par år sedan) att elektroner faktiskt har en "halveringstid". Stämmer det? I såfall vilken halveringstid har den? Och vad händer när alla elektroner sönderfallit? Har andra partiklar t.ex. protoner en halveringstid?visa
Vad är kärnkrafter? visa
1. Hur är kärnan sammansatt? 2. Vad är massdefekt och bindningsenergi? 3. Hur ska atomkärnan vara sammansatt för att vara mest hållfast?visa
Hur stor energimängd frigörs då Strontium 90-isotopen emitterar en betapartikel? /tack på förhand visa
Vad kallas omvändningen av jonisation, dvs när en atom tar upp en elektron? visa
Hur går det till när kol-14 bildas? När kol-14 sönderfaller omvandlas det genom betasönderfall till kväveisotopen med masstalet 14. Kan det då stämma att kol-14 bildas genom att samma kväveisotop ombildas till kol-14 genom positivt betasönderfall, d.v.s. en proton omvandlas till en neutron och positron som sänds ut. visa
Om vi i ett visst bestämt ögonblick visste alla atomers exakta position, skulle vi då kunna beräkna var de befinner sig vid ett senare tillfälle, d v s förutse framtiden.visa
Jag undrar hur marknära ozon bildas? Hur bryts ozonlagret ner av freoner? visa
Hur bildas alfa- beta- och gammastrålning? Hur kan man stoppa dessa strålningar från att föras vidare?? Behövs det något speciellt ämne? Tack på förhand!!!!!!! visa
vad är en atom? visa
Det finns stående elektronvågor i en atom som karakteriseras av simmetri och frekvens. Enligt Plancks lag kan frekvens växlas till energi. Olika stående vågtyper kommer att ge olika elektronenergier. Varje möjlig vågmod har en bestämd frekvens och - enligt planck och Einstein - en bestämd energi. Den kan variera från grundtillståndet och uppåt till olika exciterade tillstånd. Vad jag är ute efter är energin i grundtillståndet växlad enligt Plancks lag till frekvens, samt alla de andra möjliga energinivåer - också växlade till frekvens - som elektronen överhuvudtaget kan uppta när man exciterar den. Jag tackar vänligen för all hjälp och jag skulle nöja mig även med hänvisning till fackliteratur där jag kan hitta svaret. visa
Vad är vätets spektrallinjer, hur kan man mäta det? skiljer sig vätets spektrallijer från exempelvis natrium? Hur? Tack för en bra sida.visa
Hur många atomer är människokroppen sammansatt av? Vad menas med"att påstå att människan är uppbyggd av atomer, är detsamma som att påstå att atomerna har en diskontunerlig struktur" ? Är denna ordning riktig: atomer,celler,vävnad,organ? Varför sker det kärnexplosioner i kroppen? visa
En elektron hoppar närmare atomkärnan och en foton sänds ut. a) Åt vilket håll sänds fotonen ? b) Hur stor är fotonens amplitud ? Har alla fotoner samma amplitud ? Är amplituden kvantitativ ? visa
Varför är en elektron negativ och en proton positiv? Har man bara bestämt det? visa
Hur skulle du vilja förklara fotonmodellen?

Om du skulle förklara för någon begreppet "materiens struktur", hur skulle du göra det?

visa
Varför bygger man hela tiden partikelacceleratorer med större omkrets. Då radien avgörs av R = (m*v)/(q*B) borde det ju räcka med att öka magnetfältet. visa
Är den spin som hos atomerna som tillämpas vid MRI belägen i atomkärnan eller i elektronskalen och är den i grunden samma sak som Zeemaneffekten? visa
Vad består egentligen all "mörk" massa av i universum. Är det inte den som kallas nekliner? visa
Jag har några frågor angående Pauliprincipen, vad innebär den? Vad betecknar elektronernas olika kvanttal för något? Vad är ett röntgenspektrum och hur uppkommer det?visa
Hej. Jag har en fråga angående absorption- och emissionspektrum. Vad skulle hända om en gas med högre temperatur än en strålkälla, som producerade ett kontinuerligt spektrum, placerades framför strålkällan? Skulle det uppstå absorptionslinjer, eller skulle ett kontinuerligt spektrum erhållas? Varför? Tack på förhand. visa
Man kan ju tillskriva ljus en ekvivalent massa. Allt det ljus som har strålat ut fån stjärnor under årmiljarder och inte absorberats ännu, bidrar dess massa till Universums massa med någon betydande del? visa
Hej! Positiva och negativa partiklar växelverkar med varandra genom fotonutbyte. Eftersom rörelsemängden måste bevaras kommer den negativa partikeln att få en rekylhastighet när den sänder ut fotonen. Fotonen tas emot av den positiva partikeln som kommer få en liten hastighet riktad åt samma håll som fotonens hastighet. Enligt detta resonomang skulle partiklarna repellera varandra. Detta kan förklaras med osäkerhetsprincipen, men vad är det som säger att sannolikheten är större för att rörelsemängden ska vara riktad åt rätt håll? En annan förklaring jag har hört är att fotonen går som en bumerang. Hur förklarar man det? Hälsningar Anna. visa
1: När, var och hur upptäcktes Polonium? 2: När, var och hur upptäcktes Cesium?visa
1: Vad finns det mellan atomkärnan och det första skalet? 2: Varför kallas det första skalet K-Skalet? 3: Jag har hört att den enda strålning som kan kallas radioaktiv är neutronstrålning. Stämmer det? visa
Hej! När radium sönderfaller och sänder ut en beta-partikel och gammastrålning, då bildas Ac som har atomnummer 89. Nu undrar vi hur det kan komma sig att protonantalet ökar och var kommer de extra elektronerna ifrån som behövs för att ämnet ska vara neutralt? visa
Hej. Är t.ex en järnmolekyl tyngre om den är elektriskt laddad än en oladdad ??
Och är massan olika för en laddad respektive oladdad järnmolekyl ??
visa
Principen för laser bygger på stimulerad emission och att lasermaterialet befinner sig i en spegelresonator där ljuset reflekteras fram och tillbaka i mediet. Stimulerad emission betraktad med fotonmodellen inträffar när en foton med en energi motsvarande energiskillnaden mellan två tillstånd i en exciterad atom "stimulerar" atomen att återgå till den lägre nivån genom att sända ut en foton med samma energi. I litteratur beskrivs processen så att fotonen får samma energi och RÖRELSERIKTNING. Jag förmodar att det är en förenklad beskrivning av processen eftersom den emitterade fotonen borde ha en godtycklig rörelseriktning och därmed skulle enbart en del av den emitterade strålningen orsaka förstärkning. Finns det någon fysikalisk beskrivning av förstärkningsförloppet som tar hänsyn till rörelseriktningen hos det emitterade ljuset? visa
Jag undrar hur dom skyddar sina anställda på kärnkraftverken. visa
Går det an å forandre strukturen til et atom og lage ditt eget. visa
I en engelsk text om halveringstider från "Handbook of Chemistry and Physics" kommer texten "Isotopes are listed by chemical designation and atomic number. Isomers designated by addition of the superscript m" (sidan B-4). Vad betyder detta? Vad är en grundämesisomer? Tacksam för svar fortast möjligt! visa
Vad är det som får elektronerna att kretsa runt kärnan? Varför förlorar den inte fart och faller in i kärnan? Går det inte åt energi för att hålla elektronerna i rörelse? visa
Vad är cyklotronfrekvens?visa
Är "C14-metoden" så pålitlig som många hävdar? Det verkar som om det finns otroligt mycket kritik mot den, vem ska man egentligen tro på? Om den är pålitlig, var kommer då all denna kritik ifrån? :) visa
Jag har diskuterat med mina klasskamrater om varför det inte finns fler grundämnen än 103 st. Vi har kommit fram till tre hypoteser. Den första är att dom helt enkelt inte är upptäckta ännu. Den andra (en av mina) är att dom helt enkelt inte finns i vårt solsystem, eftersom det är ett andra (kanske tredje) generationens solsystem, och att det helt enkelt inte fanns tillräckligt tunga grundämnen i den föregående novan för att det skulle kunna bildas tyngre grundämnen än nr 103. Den sista hypotesen (en av mina) är att atomkärnan helt enkelt skulle falla sönder av gravitationen i kärnan. Dom skulle då kunna existera, men endast under en begränsad tid. Jag skulle gärna vilja veta om någon av hypoteserna stämmer, eller ifall det är på något helt annat sätt.

visa
Jag skulle vilja veta lite mer inom Atomfysiken nämligen: "den starka kraften". Vilka krafter håller samman nukleonerna i en atom och vad är "den starka kraften"? visa
Vad menas med exciterade atomer?visa
Vad är det egentligen som händer när ljus absorberas? Om en elektron "hoppar upp" till en högre energinivå, kan den då ligga kvar där ett tag och i så fall varför, eller "faller den ner" direkt? Om strålning med en frekvens absorberas så att en atom exciteras, kan då strålning med en annan frekvens emitteras från atomen?visa
Jag är intresserad av kärnfysik och undrar om man måste kunna kvantfysik för att förstå kärnfysik?

Vad är Plancks konstant?

visa
Det är allmänt känt att partiklar med samma laddning stöter bort varandra. Men varför stöter då inte protonerna i en atomkärna bort varandra? visa
En fråga om laserljus: Vad beror det på att en foton kan stimulera en exciterad atom att avge en foton och gå tillbaka till sin stabila energinivå? Den stimulerade fotonen tillför ju trots allt energi. Därför kunde det anses mer troligt att ytterligare en elektron skulle lyftas upp i den högre energinivån.visa
Hur kan reflektionslagen (r = i) förklaras på atomär nivå? En partikelmodell där fotonen liknas med en boll som studsar, känns som alltför ovetenskaplig förklaring i jämförelse med hur vi beskriver ljusets emission och absorbtion.visa

317 frågor hittade

 


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.