Lista på frågor om 'Kraft-Rörelse' (gymnasium)

 

Vi gick igenom ljudnivå decibel på en fysiklektion idag och det faktum att 0 dB inte är helt tyst. Jag fick då frågan om det är HELT tyst någonstans och föreslog interstellär rymd, men min elev som visste att det inte är totalt vakuum ens där undrade om det inte finns en liten "teoretisk" ljudnivå även där. Vi undrar då alltså att om man vet att det finns ett antal atomer / m^3 och vad de har för rörelseenergi, kan man räkna fram en ljudnivå på ett bakgrundsbrus av det?visa
Hey ! Annorlunda tänkande. Men kan man gå uppe ute på ett tågtak medans det kör. Som man sätt i filmer och liknande !? visa
Hej! Man säger att Higgsmekanismen gör att materia "får massa". Finns det någon motsvarande mekanism för att energi skall få massa? (Energi och materia antar jag är olika saker!) Har alla typer av energi massa?visa
En leksaksbil har en elmotor som har ett 12 V batteri. Bilen accelerar från 0 till 7,0 m/s på 0,80 sekunder. Under accelerationen är strömmen 2,2 Agenom motorn. Bilen väger 500 gram. Hur stor är motorns verkningsgrad?visa
Om man tänker sig att en raket accelererar i tyngdlöst tillstånd. (För att lämna solsystemet finns naturligtvis Solens dragningskraft som avtar med avståndet till den). Jag har räknat på att en raket med en acceleration som motsvarar jordens gravitation. (Förenklat till 10 m/s²) så skulle de krävas en kontinuerlig acceleration på dryga 347 dygn för att uppnå ljushastigheten. Vad händer om man förtsätter accelerera? Är accelerationen kontinuerlig (en rak graf) eller bryts den av ju fortare fordonet accelererar?visa
Hej, Jag har försök att lösa denna uppgift men jag lyckas inte få fram svaret och undrar om du kan hjälpa till. Lös ut g ur formeln T = 2π√I/Mgh , där I är pendelns tröghetsmoment med avseende på axeln, M är massan i kg och h avståndet i meter från axeln till pendelns tyngdpunkt. SI-enhet för tröghetsmoment är kg*m2.visa
Ett djur (100 kg) kolliderar med en bil (1950kg) , bilens hastighet 90 km/h och djurets hastighet 50 km/h, hur stora krafter är det i kollisions ögonblicket? Hur stor skada skulle djuret göra på bilens framskärm?visa
En roterande kropp strävar att inta ett sådant läge, att tröghetsmomentet blir maximalt med avseende på rotations axeln. Är orsaken till detta att vinkelhastigheten skall bli så liten som möjligt?visa
Dyson (damsugare) säger i reklamen att deras nya motor utvecklar 79000 g-krafter. Jag såg att det motsvarar ca 700000 m/sek2 i acceleration. Hur tolkar ni deras information? Försökt hitta uppgifter på hur snabbt en gevärskula accelereras i pipan vid avfyrning, är det ens i närheten? Tack på förhand, Arnevisa
Linn ska bestämma tyngdaccelerationen i skolbyggnaden. Hon släpper en g-boll som har en inbyggd tidtagarur. Höjden är 4,2m och tiden efter första försöket är 0,99 s. Vad blir tyngdaccelerationen?visa
Hej! Vi hade en labb om centralrörelse där vi hängde en kula som fick åka runt i en konisk pendel. De krafterna som verkar på kulan är ju tyngdkraften neråt och spännkraften uppåt och då är ju den resulterande kraften en centripetalkraft inåt och då är min fråga om centripetalkraften är mindre än spännkraften i snöret för att det är den resulterande kraften?visa
Hej! Ljus sänt mot jorden från andra galaxer rödförskjuts eller blåförskjuts beroende på rörelsen från eller mot oss. Vad gäller då för gravitationsvågor/gravitation? Finns det samma fenomen inom gravitationen, dvs att någon typ av frekvens ändras? Finns det inom gravitationsvågorna noterat någon form av interferens?visa
Fall1: En golf boll träffas av en klubba som roterar med konstant vinkelhastighet, radien r och hastigheten v. Fall2: Golfbollen träffas av en klubba som har accelererat från hastigheten 0 till v med samma radie som i fall 1. Vilken golf boll går längst?visa
Har fått en fråga som jag undrar om ni kan hjälpa mig att räkna ut? Hur högt kan en ballong fylld med helium stiga? Tyget i ballongen väger 40 gram per kvadratmeter. Tyget är ej töjbart och väldigt starkt. Ballongen har diametern 3dm.visa
Hej! Jag har hört att man kan lyfta ett föremål med en massa om man tillför lika stor lodrät kraft som tyngdkraften som påverkar föremålet är. Hur fungerar det egentligen? Borde inte man behöva tillföra mer för att föremålet ska röra på sig? Mvh Pellevisa
Hej, en rymdsond har massan 137 kg och färdas så fort att dess längd upplevs som halverad Vilken hastighet har rymdsonden?visa
Ge exempel på hur man kan öka friktionen? visa
En heliumballong kan bära en sten med massan 4.0 g. Volymen av helium i ballongen är 10.0 L. Om man byter helium till vätgas, hur mycket procent större massa kan ballongen med vätgas bära? Volymen vätgas är samma som volymen helium. Själva ballongens och trådens vikt/tyngd försummas. Heliums densitet= 0.1785 kg/m3 Vätgas densitet= 0.08988 kg/m3 Luftens densitet= 1.2041 kg/m3 Svaret är: 12%, men jag förstår inte lösningen. Tacksam för svar!!visa
Hej, Gjorde en labb där en studsboll skulle släppas och höjden efter varje studs skulle noteras. Bollen fick studsa 4ggr och försöket upprepades 4ggr (se tabell nedan). Det jag vill räkna fram är mätfelet, då efter varje försök så varierar höjden efter studs (he). Jag tänker att jag ska ta höjden efter studs för alla försöken och räkna fram medelvärdet. (0,74+0,47+0,33+0,21+0,67+0,43+0,31+0,18+0,69+0,42+0,26+0,16+0,73+0,49+0,34+0,21)/16 = ca 0,41m Sedan beräknar jag standard avvikelsen: ca 0,198m Mätfelet blir då 0,41m±0,198m Stämmer denna uträkning? Ska jag istället beräkna för varje försök? Finns det ett annat sätt att räkna ut detta på? Tack på förhand!

hi (höjd innan studs) 
he (höjd efter studs)

Försök 1
Studs	hi (m)	he (m)
1	1,07 	0,74
2	0,74	0,47
3	0,47	0,33
4	0,33	0,21

Försök 2
Studs	hi (m)	he (m)
1	1,07	0,67
2	0,67	0,43
3	0,43	0,31
4	0,31	0,18

Försök 3
Studs	hi (m)	he (m)
1	1,07	0,69
2	0,69	0,42
3	0,42	0,26
4	0,26	0,16

Försök 4 
Studs  hi (m) he (m)
1    1,07  0,73
2    0,73  0,49
3    0,49  0,34
4    0,34  0,21
visa
Varför blir gravitationen starkare desto större massan blir?visa
Hur kommer det sig att gas hålls på plats av tyngdkraften runt jorden som befinner sig i vaccum? Finns det något experiment där man kan hålla gas och vaccum isär utan behållare? Tyngdkraften är en väldigt svag kraft, därför vi människor kan stå upprätt. visa
Hej! Fick i uppgift av min lärare under en labb att beräkna massan på olika figurer i plast. Först vägde vi alla, sedan hängde upp dessa på ett stativ och sänkte ner i vatten som stod på vägen (som var nollställd), utan att bitarna rörde botten på bägaren. Då stod det en ny massa på vågen, och det var den massan vi skulle använda för att beräkna volymen genom formeln för vattnets lyftkraft. Vrf blir det inte skillnaden mellan massorna, alltså massan från när de vägdes resp den när den i nedsänkt i vatten?visa
Hej! För att förklara vad man ser och hur man uppfattar universum så behöver jag få ett klarläggande om det centrala begreppet rödförskjutning(i vacuum). Observerad rödförskjutning orsakas av tre olika effekter (orsaker) 1 dopplereffekt(rörelse till eller från observatören) 2 tidsdilatation för observerat objekt(dess relativa hastighet) 3 gravitationsfält Är detta riktigt? Varför säger man att universums expansion är en "orsak" till rödförskjutning? Ordet "expansion" innebär väl att avstånd ökas och detta innebär väl definitionsmässigt rödförskjutning enligt 1. Har funnit att man ofta inte nämner 2 utan anför i stället expansionen som en särskild orsak. Inte pedagogiskt enligt min mening. tacksam för svarvisa
Hej, jag har två frågor relaterade till tryck i vätska samt den hydrostatiska paradoxen. 1: Hydrostatiska paradoxen; Jämför man en kolv med en tratt på toppen och en helt rak kolv med samma bottenarea så är trycket samma på bottenarean t.ex. Jag försöker förstå mig på vart kraften som en extra mängd vatten vertikalt generar tar vägen. Jag förstår det som att paradoxen förklararas av att vattenpelaren som befinner sig ovanför trattens väggar utövar sitt tryck på väggarma som svara med en reaktionskraft, en del av reaktionskraften rikats uppåt .Det är då den kraften som "Lyfter upp" vattnets tyngd i den punkten och därför utövar den vattenmassan inget tryck på botten. Är detta korrekt uppfattat? I så fall kommer en följdfråga, när uppstår en reaktionskraft? I kolven med raka väggar borde väl tyngdkraften (M x gravitationskostanten) som skapar trycken på bottenplattan dessutom trycka på väggarna (eftersom tryck fortplantar sig i alla riktningar i en vätska)? I så fall borde den lodräta väggen svara med en reaktionskraft som man också kan komposantuppdela så att en del av kraften riktas nedåt, trycket borde alltså bli större än enbart trycket genererat av tyngdkraften på vattnet? (vad missförstår jag?) 2: Vad är det som gör att på ett visst djup i en vätska eller gas så är trycket lika stort åt alla håll? Trycket genereras ju i sin förlängning utan gravitations/tyngdkraften som är riktad "nedåt" mot jordytans mitt, hur man det då uppstå ett tryck åt sidan eller uppåt i vätskan/gasen? Varför beter sig vattenmolekyler (för att ta en vanliga vätska) på detta sätt när de är flytande men inte när de är i fast form (is)? Mvh förvirrad fysikelevvisa
Hej! Om en kloss åker nedför ett lutande plan med konstant hastighet kan man då räkna ut friktionskraften genom att ta mgh/sträckan? Då varken vinkel, hastighet eller friktionskoefficent är angiven? Vi ska dessutom inte räkna med cos o.s.v. just nu. Så letar efter ett annat räknesätt. Tack för svarvisa
Hej! Gravitationsvågor är ju nu, 2019, observerade några gånger. Tydligen är de observerade svängningarna i rummet med en amplitud på bråkdelar av en protons storlek. Närmare källan är amplituden större. Om man hade varit på ett avstånd från källan där amplituden var exempelvis en meter, vad hade då hänt? Hade jorden då våldsamt skakat fram och tillbaka en meter på bråkdelar av en sekund? Skakar världar, stjärnor och planeter, helt enkelt sönder på tillräckligt små avstånd? Om jag fattat rätt var den första observationen av två svarta hål som sammansmälte av två sådana med massor på ungefär 30 solmassor. På vilket avstånd från händelsen hade man med sina sinnen kunnat känna detta? Med vänliga hälsningar Lassevisa
Hej! Jag undrar om det finns någon ''enklare'' matematisk förklaring för tidvatten?visa
Enda sedan gymnasietiden har denna fråga förvirrat mig ch jag har inte lyckts hitta ett svar. Enligt Newton är kinetisk energi Wk=mV^2/2. Inga konstigheter med det, det funkar varje dag i veckan och väcker i sig inte mycket frågor innan man lyfter blicken lite. Gör man det så inställer sig följande fråga, vad är v? Rimligen är det en rumsvektor så i formeln borde V ersättas med |V|^2. Nästa steg är att fråga sig sig vad som referensramen. Formeln fungerar ju uppenbarligen på jordytan, men här börjar problemen för mig. Jordytan är ju redan i rörelse, dels kring jordens axel men oxå kring solen, vintergatan och bort från övriga föremål i universum. Detta innebär tillsammans med att V^2 är icke linjär att energin för att accelerera ett föremål till en viss hastighet borde variera med dygnets timmar, årstiden och riktningen vi accelererar. Något som uppenbarligen inte är fallet. Finns det någon som kan ge mig en fingervisningvisa
Hur förhåller sig tyngdkraften och normalkraften under en loop. Förhåller de sig ens med varandra? Jag vet att den nedersta punkten på loppen är normalkraften > tyngdkraften och vid den högsta punkten på loppen är tyngdkraften > normalkraften. Hur förhåller sig exempels viss Fg och Fn vid kl 3. visa
Ett vindkraftverk har effekten 1,4 MW vid en vindhastighet på 12 m/s. Hur långa är rotorerna? Antag att verkningsgraden är 100 %.visa
Det vita biljardklotet träffar det svarta klotet som innan krocken låg helt stilla. Stöten är fullständigt elastisk, men träffen blir lite sned så båda kloten far iväg i olika riktningar. Vilken är vinkeln mellan dessa riktningar? Tips: räkna x-led för sig och y-led för sig. Hjälp mig med ekvationssystemen i slutet tackvisa
Om ett trafikljus som har massan 120 kg hänger i två snören, där det ena snöret bildar en vinkel på 43 grader mot taket och den andra en vinkel på 35 grader, vilken mängd kraft uträttar vardera snöre då?visa
Volymförändringar hos vatten och luft Om jag använder mig av en mjuk PET-flaska och fyller den helt med varmt vatten från kranen i cirka 30 sekunder och sedan tömmer vattnet och lägger på ett lock, stämmer det att luften som fångats kommer värmas av PET-flaskan och när flaskan får stå under kallt vatten så kondenseras den varma luften som då är i gasform till flytande-form? Detta i sin tur resulterar till att PET-flaskan buktar inåt eftersom molekylerna i den flytande-formen har lägre hastighet och har mindre kollisioner att vi har mindre tryck från insidan i jämförelse med utsidan.visa
Stämmer det att när man blåser upp upp en ballong så är luften i början varmare än omgivningen och därför har vi ingen balans mellan trycket på insidan och omgivningne. Den varma luften kommer väldigt snart ha samma temperatur som omgivningen och därför har vi en tryck på insidan som balanseras av omgivningens tryck och elastistiska sammandragningen. Men vad händer när man placerar gummiballongen i frysskåpet? Vad jag tror är att den kalla gasen från frysskåpet kommer oxå orsaka gasen i gummiballongen att kallna. Detta leder till att gasens molekyler som är isolerade i ballongen får en mindre hastighet och färre kollisioner sker. Detta resulterar till vi får en lägre tryck från insidan. Den elastiska sammandragningen försvinner med tiden och ett yttre tryck blir allt större än inre trycket att ballongen minskar i volym. Stämmer det även att gasfasen återgår till fastfas inuti ballongen? visa
Hej! Vid en diskussion i dag nämndes att en isbit i ren/fin alkohol sjunker som en sten, vilket verkar rimligt. Men det sades också att om en människa skulle dyka i vattnet i ett kärnkraftverk så skulle den sjunka som en sten, ty "vattnet är så rent; man kan inte ens simma i det utan att sjunka". Eftersom jag prövat att i badkar flyta med eller utan att ha andats in djupt så tvivlar jag på kärnkraftsuppgiften. Gör jag rätt?visa
Som gymnasiearbete har jag tänkt formulera ett samband (möjligen en ekvation) mellan den energi (eller massa) som "kastas" in i roterande svarta hål och den som kommer ut. Min fråga är hur jag på bästa sätt går till väga för att lyckas med mitt mål. Hur avancerad matematik skulle ni bedöma att det krävs? Vad är det jag bör tänka på? visa
Hej! Trög massa resp tung massa tycks ha samma mätvärde. Den relativa massa/massökning som sker vid hastigheter nära ljusets är den trög eller tung? Är fotoners massa trög eller tung? Finns det flera "typer av massa" än trög och tung?visa
Hade en liten funderare gällande att ljusets hastighet i vakuum är maxgränsen för hastighet. Låt oss säga att vi har en farkost som kommer upp i en hastighet som enbart är ca 5 km/h långsammare än ljusets hastighet i vakuum. Är det möjligt för mig att röra mig snabbare än 5 km/h framåt i farkosten?visa
Hej! Vi fick en fråga om vatten, densitet och flytkraft. Om man släpper en sten på ett oändligt djupt ställe kommer stenen väl ganska snart få en maxhastighet. Men, förutsatt att salthalten är 0 eller konstant, kommer stenens hastighet att minska när densiteten i vattnet ökar något med djupet? Och i så fall, vid vilket djup skulle stenen stanna upp och flyta i vattnet? Tack!visa
Hej! Vitt ljus från en avlägsen stjärna, vilket passerar genom solens gravitationsfält, böjs av; något som visades 1919 och antas stödja relativitetsteorien. Men spektraluppdelas ljuset också? Violett ljus är energirikare och borde böjas av mer än rött. Jag har aldrig sett någon uppgift om att det vita ljuset övergått i spektralfärger; ljuset har "bara böjts av".visa
Angående Einsteins relativitetsteori… Nu håller jag på och läser en bok av Jan Slowak som ifrågasätter den speciella relativitetsteorin. Jag hade ju, på 60-talet, en genial fysiklärare som engagerade sig i Einsteins teorier och han menade att de var felräknade. När E:s teorier inte stämde så lade E in konstanter så att de ändå stämde men ändå var fel. E drog sig inte ens för att göra om Pythagoras sats… E satte ett minustecken framför den kortaste katetens kvadrat… Den här läraren hävdade att om man räknar rätt så utvidgar sig inte universum eftersom rödförskjutningen och blåförskjutningen är lika stor! Precis dessa saker kan man hitta i boken ”Einsteins speciella relativitetsteori = matematiskt och fysikaliskt nonsens!” Jag minns att när vi frågade vår lärare vad hans upptäckter medförde så sa han att om mänskligheten tror att universum utvidgas trots att det inte sker så spelar det absolut ingen roll. All astronomi är hjärnföroreningar! Om vetenskapsmän uppfattar Einstein som en gud så ser de inte de uppenbara fel som finns i hans teorier. Eller också är det så att de inte vill se felen för då förlorar de alla karriärmöjligheter… Jag har försökt att hitta kommentarer till Jan Slowaks forskning utan att lyckas. Det som känns konstigt är att felräkningarna som min lärare påpekade på 60-talet finns beskrivna i Jan Slowaks bok. Kan det vara så att fortfarande ingen forskare vågar se Einsteins felräkningar? Tyvärr så omkom min geniale lärare i en trafikolycka något år senare. /Haraldvisa
Hej! Kan det verkligen förhålla sig så som detta klipp visar? mvh/Clasvisa
Hejhej, har en fråga om Arkimedes princip. Om man ska bestämma densiteten i vatten genom att sänka ner en tyngd fäst i en dynamometer och ta skillnaden mellan Fg och Fvätska för att få fram Flyft kan resultatet påverkas pga olika material? Om vi säger att det är samma volym på två tyngder men ena är mycket lättare än den andra? Tacksam för snabbt svar! Motivera gärna utförligt:)visa
Hej! Tänk dig att du ska resa till en plats långt bort från jorden. Den gravitationskraft F som jorden påverkar dig med kommer att avta med avståndet r till jordens centrum enligt Newtons gravitionslag F=G.m1.m2/r^2 Där m1 och m2 är din respektiva jordens massa. A) Beräkna det arbete som krävs för att ta dig från jorden till månen. B) Beräkna med hjälp av en generaliserad integral det arbete som krävs för att ta dig oändligt långt bort från jorden. C) Flykthastighet är den hastighet som ett föremål måste ha för att ha tillräckligt stor rörelseenergi för att kunna frigöra sig från en himlakropps gravitation. Härled ett uttryck för flykthastighet. D) Bestäm flykthastigheten från jorden,vårt solsystem och från Vintergatan. E) Värdera din svar och ange de viktigaste felkällorna.visa
Läser en dynamik kurs men har svårt att begripa tyngdaccelerationen. Är med på normal-/tangentialaccelerationerna och jordens masscentrum, men har ändå svårt att förstå. Det jag har svårt att få ihop är att när jag står still på en badrumsvåg så har jag en ständig normalacceleration mot jordens masscentrum och det är den som mäts genom kompressionen av en fjäder med känt k-värde. För mig är det trots allt så att acceleration är samma som förändring av fart. Hur kan jag ha en ständig normalacceleration när jag står still på vågen? Vi har ju en normalkraft som trycker tillbaka med samma kraft, men jag står ju trots allt still, så hur kan jag har en acceleration? Har svårt att få mitt huvud runt detta.visa
Kent Couch knöt fast 165 heliumfyllda ballonger vid trädgårdsmöbeln, klappade hunden, pussade sin fru och flög iväg. Antag att en tom ballong väger 50 g och att den har diametern 1,5 m när den är heliumfylld. Densiteten för luft är 1,3 kg/m3, och densiteten för helium är 0,18 kg/m3. Beräkna den största lyftkraft som ballongerna kan utöva. Jag har arbetat fram och tillbaka med denna uppgift men de känns som att det är något som inte stämmer. Någon som kan tänkas hjälpa?visa
Hej jag har problem med att lösa denna uppgiften i kursen fysik 1a och hoppas ni kan hjälpa mig :-). Uppgift: Lisa sitter i en bil och kör bakom en traktor med släp i 12m/s. Hon beslutar sig för att köra om traktorn och accelererar konstant med 1,5m/s2. Hur lång blir omkörningssträckan om den startas 10 meter bakom traktorn och avslutas 10 meter framför traktorn? Bilen är 5 meter lång och traktorn med släp är 15 meter lång. (3p)visa
Kan man med en fysikalisk formel räkna ut frekvensen av en vid marken fixerad kropp (exempelvis en tunn playwood skiva) - Kanske på liknande sett som man räknar ut frekvensen på en pendel?visa
Hej! Schwarzschildradien ges av r=2GM/c^2. Jag funderade på om radien är samma om man är i omloppsbana runt det svarta hålet, och räknade med att centripetalkraften = gravitationskraften, och fick då att r=GM/v^2 (v är nära c). Denna radien är alltså 2 ggr kortare än Schwarzschildradien, så kan man inte räkna så? Eller skulle man kunna vara i omloppsbana runt ett svart hål innanför Schwarzschildradien? Om man inte kan räkna som jag gjorde, hur stor är radien om man ska vara i omloppsbana isåfall? Tack på förhand!visa
Hej! Jag läser matematik 5 på gymnasiet och har fått i uppgift att beräkna flykthastigheten från jorden, solsystemet och vintergatan. Att beräkna flykthastigheten från jorden är, med några förenklingar, lätt att göra. Detta kan göras genom att sätta i jordens massa och radie i ekvationen v = (2Gm/r)^0,5. Det jag undrar är hur man ska gå tillväga vid beräknning av flykthastigheten från solsystemet och vintergatan. Det jag har gjort är att bortse från andra objekt i solsystemet och vintergatan än dess centrum och sedan använda samma formel, v = (2Gm/r)^0,5, för att beräkna flykhastigheten. Detta eftersom det är för komplext att räkna med de andra himlakropparna. Är detta rätt? Finns det ett bättre sätt? Tack!visa
När man kokar sylt, häller ned det i glasburkar och skruvar på locket kan burkarna ibland vara svåra att öppna då sylten svalnat, varför? Det blir lättare om man spolar varmt vatten på burken varför?visa
Hej! Vi gör vårt gymnasiearbete i fysik och tittar på energiöverföringar i ett golfslag. Mer specifikt undersöker vi själva träffen mellan boll och klubba. Vi har gjort en videoanalys och därigenom fått ut hastigheter för: boll, samt klubba före och efter träff. Vi är dock lite osäkra på hur vi ska räkna med massan för klubban. Ska man göra antagandet att all klubbans massa ligger i klubbhuvudet, eller ska man enbart räkna med klubbhuvudets massa, eller ska man försöka ställa upp en mer avancerad modell? Om inte, hur stort skulle felet tänkas bli, och varför? Tack på förhand! Vänliga hälsningar, Emma och Melkervisa
Hej! I en tidningsartikel nämns "stillastående svarta hål". Jag har fått lära mig att inget är stillastående, allt rör sig och allt är relativt. Således är frågan: Vad är ett stillastående svart hål? Och vad/vilket är alternativet?visa
Hej! Jag har en fråga som handlar om suprafluiditet. Har försökt att få något svar via wikipedia men hittar inget där. Här är frågan: Vad är suprafluiditet? Jag vet att det är när vätskor inte har någon friktion alls, men jag undrar hur det kan komma sig. Jag skulle gärna vilja ha ett svar på kvantnivå. Jag har tänkt på om det kan vara samma anledning som suprafluiditet (att elektroncooperparen har för låg energi för att växelverka med atomerna i gittret). Men i en vätska finns det inte fria elektroner så att de kan bilda bosoner. Jag vet att jag är är lite ung enligt vissa för att ställa sådana frågor, men jag har intresserat mig för fysik och kvantmekanik länge och vill verkligen ha ett svar.visa
Hej! När det bildas ett elektron-positronpar vid gammastrålning så bildas det massa och partiklarna "får då gravitation"(om än mycket litet). Men gammafotonen har ingen gravitation. Uppstår gravitationen utan att något motsvarande fenomen, t ex minusgravitation, uppstår på annat håll? (En följdfråga är: När det vid Big Bang bara fanns strålning, fanns det gravitation då??)visa
Om jag tappar en ett objekt med massa 150 kg från 1.6 m, vad blir kraften? är det F=ma? alltså 1743N?visa
Om man drar en låda med konstant hastighet uppför ett lutande plan och ska undersöka verkningsgraden för olika vinklar. Arbetet ses som den tillförda energin och lägesenergin ses som den nyttiga energin. Våra resultat visar att större vinklar ger större verkningsgrad. Är detta sant? Varför/varför inte?visa
Hej! Jag har lärt mig att centripital accelerationen är inåt, men när jag åker buss och lägger mina saker vid sidan om så vill de röra sig ifrån centrum av svängen.. förklaringen? Mvh elevvisa
hejsan! Densiteten hos en boll har ju en betydelse för hur lätt en boll kan studsa eller? Så jag undrar vad som avgör hur lätt en boll studsar, är det då det är så liten densitet som möjligt eller så hög som möjligt?visa
Hej, har studskoefficienten någon betydelse om en stöt kan vara oelastik, fullständigt oelastisk eller elastisk? Vad är studskoefficient? Hittar inte så mycket fakta om det. Visst blir en stöt oelastisk om en större tyngre boll har större hastighet än en mindre lättare boll med mindre hastighet när den större stöter den mindre efter studsen?, om de släpps kollektivt med varandra.visa
Hejsan! Jag har en fråga angående från mitt gymnasiearbete:Jag släpper två bollar på varandra, tennisboll ovanpå basketboll på 1m höjd. Jag får ut att rörelseenergin blir 6,612 Joul innan studsen, efter studsen får jag rörelseenergin 14,857 Joul. Logiskt så får tennisbollen mer energi. Men jag vill veta vart den extra energin kommer ifrån? som gör att tennisbollen far upp i mitt fall 2,25 m. När bollen var själv for den upp 0,54m. "försvinner" inte energi vid studsen till värme bland annat?visa
Moraklockor”. Det händer ofta att de inte håller tiden helt korrekt. Ett fint gammalt pendelur drar sig. Ge ett förslag på hur du kan få pendeluret att gå lite fortare. Exempel på frågeställning. Vad påverkar pendelns periodtid? Eller, hur får jag pendeln att gå fortare?visa
Hej! Jag har en fråga kring ett experiment som jag och en kompis ska utföra. Vi skriver vårt gymnasiearbete om en så kallad "Jam Jar Jet" där ett praktiskt arbete ska utföras. Vår frågeställning är hur man kan bestämma dragkraften ut en sådan motor (pulse jet motor)?visa
Man kan ju "lyfta" vatten med hjälp av ett sugrör om man använder sig av tryckskillnader... Jag undrar om man kan göra det med ett större rör (i diameter) om man bara suger hårdare (med vakuum pump t.ex.) Eller kommer ytspänningen spela någon roll så at det inte funkar??visa
En utomgalaktisk rymdflotta passerar förbi jorden med v= 0,95c, då de noterar att du sitter med ett fysikuppdrag i modern fysik. Det tar dig 50 minuter för att göra klart uppdraget. De bestämmer sig för att mäta skrivtiden och längden på ditt provpapper med en ”Strompf-Zygniebwo-meter” Hur lång tid tycker de -utomjordingarna, att uppdraget tar? 0/CP+B+K/0 Hur långt tycker de att skrivpappret är (A4-papper visa
Densiteten för luft är 1,3 kg/m3, och densiteten för helium är 0,18 kg/m3. Beräkna den största lyftkraft som ballongerna kan utöva visa
Jag läste att om isarna vid jordens poler smälter fördelas detta vatten Över jorden. Detta skulle medföra att momentarmen på rörelsemängdsmomentet skulle öka och jordens rotationshastighet ändras jag tror hastigheten skulle minska. Jag undrar hur man inser att momentarmen ökar när smältvattnet fördelas över jorden och hur man då kommer fram till att jordens rotationshastighet minskarvisa
Hej! Jag behöver hjälp med denna fråga: En fotboll sparkas in i ett mål med hastigheten 60km/h. Efter att den gått i mål studsar den tillbaka med hastigheten 3km/h. Hur många procent rörelseenergi finns kvar efter kontakten med med målet?visa
Jag vill beräkna hur mycket vätska/ånga/luft som förloras genom ett hål på ex.vis 2 kvadratmillimeter. Hur ser formeln ut. Är förlusterna linjära med trycket eller kvadratiska med trycketvisa
På fysiken just nu håller vi på med klimat och väder, men vad är skillnaden mellan lågtryck och undertryck och högtryck och övertryck?visa
Hur kan arbetet som behövs för att ta sig från t.ex. jorden till månen räknas ut? Hur ska arbetet räknas ut om man ska oändligt långt bort från jorden?visa
Hej! Har fastnat på denna uppgiften men kan visa hur jag tänkte så att ni kan rätta mig samt säga vad det är för fel jag gör! Frågan lyder: I ett mätglas häller man lite vatten och placerar mätglaset på en våg (Vågen visar 238,6g och mätglaset innehåller 110ml vatten). Därefter lägger man en metallbit i vattnet så att vågen istället visar 642,3g och vattnet visar 165ml. Bestäm med hjälp av avläsningar i figuren metallens densitet, uttryck i enheten g/cm3. Gör dessutom en uppskattning av felet i mätningarna och i uttrycket för densiteten. Jag började med att subtrahera massan av första mätglaset med den andra för att få reda på vad metallen väger vilket gav mig 642,3g-238,6g=403,7gedan omvandlar jag ml till cm^3. Tänker såhär: 1 l = 1 dm3 = 1000 cm3 = 1000 ml Då måste ju 55 ml vara 55 cm^3. Densiteten räknas ut med hjälp av formeln p = m/V. Jag har försökt räkna ut massan för metallbiten genom att subtrahera (mätglas+vatten+metallbit) med (mätglas+vatten) och då får jag (642,3 g) - (238,6 g) = 403,7 g p = m/V 403,7 g/55 cm^3 = 7,34 g/cm^3 Men det låter så mycket med en massa på 403,7 g, är det verkligen rimligt? sen förstår jag verkligen inte hur man ska uppskatta felet här? hur och vad jag ska skriva.visa
Om ett ton trumma snurrar i 1460rpm vad är kraften i trumman då? Hur många ton motsvarar effekten.visa
Hej, kan någon hjälpa mig med de här frågor? Finns det fler sätt för än tvilling att bli yngre än sin bror än att åka till rymden? Vad händer med ett föremåls massa när det färdas i mycket höga hastigheter? Är det möjligt att färdas med ljusets hastighet? Tack på förhandvisa
Hej, under våra fysikspecialiserings lektioner har vi diskuterat teorin bakom detta experiment, utan framgång. Hur ser en förklaring/teori ut? https://www.youtube.com/watch?v=5ZnKIPfIhAQ&nohtml5=Falsevisa
Hej sitter med sista uppgiften som jag nästan klarat ut men behöver lite hjälp. En tegelpanna med massan 3 kg börjar glida ned längs ett tak klätt med slät papp. Pannan glider 5 meter innan den når nederkanten av taket. Takets lutning är 25 grader (mot horusontalplanet). Friktionskraften är 0,2. A: Vilken fart har tegelpannan när den rutschar av taket? B: Använd svaret från "A" för att beräkna hur lång långt ut från husväggen som tegelpannan träffar marken. Det är 4 m från takkanten till marken. Nu del A tror jag att jag har klarat fick 4,5m/s genom att likställa rörelseenergi med läges där h=s*sin(v). men det finns inget facit är otroligt tacksam för hjälp och vägledning. Glad påsk!visa
Hej! Jag håller på med en inlämningsuppgift om den speciella relativitetsteorin och har fastnat på två uppgifter. 1: Varför kan inget vara snabbare än ljuset? 2:Hur påverkas rörelseenergin och rörelsemängden av den speciella relativitetsteorin? På denna har jag skrivit följande " I vanliga fall så gäller formeln E_k=(mv^2)/2 för rörelseenergin, men precis som med längder och tider spelar hastigheten in på föremål som rör sig. Därför måste vi använda oss av gammafaktorn. Enligt den speciella relativitet teorin är massa och energi samma sak, och beskrivs med E=mc^2  E=γmc^2=(mc^2)/√(1-v^2/c^2 )=Den totala energin Om hastigheten är 0 får vi E_0=(mc^2)/√(1-0^2/c^2 )=(mc^2)/1=mc^2=Viloenergin Om vi subtraherar Den totala energin med viloenergin så får vi rörelseenergin. E_k=E-E_0  E_k=(mc^2)/√(1-v^2/c^2 )-mc^2" Men det känns som jag är helt fel ute 3 När ska man lyssna på Newton och när ska man lyssna Einstein? Jag har gjort en härledning på rörelseenergin för att få fram att Newton går bra när hastigheterna är låga. Stämmer det? visa
Hejsan sitter här och klurar på en uppgift; Ett flygplan landar i farten 180km/h. Den bromsar med accelerationen -2m/s2 i kvadrat, till 30km/h genom att reversera motorerna. Hur lång landningsbana krävs minst ? Vet att man ska använda skillnad i rörelse energi men har ingen massa fick svaret 441m men vet ej om jag har gjort rät.visa
Energin på en bil i 100 km/h (i vacum) vet jag att det är E=MC2 men svaret man kommer fram till oroar mig mest. Svaret man kommer fram till, är det energi per sekund? Eller hur funkar det? Energin som man räknar ut kan ju omöjligt va för all evighet, snälla förklara.visa
Hej! Har en fysikfråga som gjort mig galen. Den lyder; Pernilla blåser upp en ballong utan att knyta den. hon släpper den och den åker rakt uppåt (för enkelhetens skull). Hur högt når ballongen om öppningen är 0,5 cm och nettokraften verkar i 1 sekund? Jag har antagit ett övertryck, räknat ut Fres genom formeln p x A och sedan använt mig av Fres = m x a. Fick fram m genom densiteten för luft x volymen på ballongen (antagit en radie på 10 cm och formen av ett klot). Bytt ut a till delta v/ delta t ... Har att t = 1 s så jag får fram att Fres = densiteten för luft x volymen på ballongen x delta v. Jag har Fres från p x A och räknar ut massan... får ut att v blir 587 m/s. Är det ens rimligt?? Det känns verkligen inte rätt hahaha. Skulle uppskatta all hjälp, både med teorin (tankesättet) och uträkningen... Är osäker på allt.visa
Om man färdas i 150 000 km/s Hur lång tid skulle det ta att åka 15 ljusår? Ge mig gärna uträkning och ett cirka svar Mvhvisa
Har en fråga som jag verkligen behöver hjälp med, förklaring osv.. Fråga: Ett av kustbevakningens flygplan inspekterar ett misstänkt oljeutsläpp. Planet har en marschhastighet på 500 km/h. På vägen ut till utsläppet har planet motvind och resan tar 45 min. Hemresan med medvind tar 36 min. Hur lång var resan och hur mycket blåste det den aktuella dagen?visa
En störtloppsåkare på 80 kg kör med den konstanta farten 130 km/h nedför en backe som har lutningen 30 grader. Friktionstalet mellan skidorna och snön är 0,10. 1) Hur stort är luftmotståndet? 2) Vi antar att luftmotståndet kan skrivas F= kv^2 där v är gränsfarten och k är vindfångsfaktorn. Räkna ut k. 3) Använd friktionstalet och k-värdet från d-uppgiften. Räkna ut toppfarten(gränsfarten) för två andra skidåkare som väger 100 kg respektive 60 kg. Vad betyder skidåkarens massa för toppfarten?visa
En kulkastare stöter iväg sin kula med en vinkel på 35 grader, 1,8m över marken och den landar 7,8m bort. Vad är hastigheten när kulan lämnar handen? Jag kommer ingenstans med uppgiften, har provat vrida och vända på ekvationer men det saknas alltid ett värde för att få fram ett svar.visa
Vid ett fallförsök med en boll visar sig att luftmotståndskraften ges av L=kv, där v är hastigheten i m/s och k är en konstant som har värdet 0,32 Ns/m. Bollen har massan 0,20 kg. Hur hög sluthastighet får bollen om vi släpper den från en stor höjd.visa
En vagn rör sig nedför en friktionsfrilutande bana. Den passerar 2 fotoceller A och B som mäter passertiden för en 3,00 cm lång plastbricka på vagnen. Glidbanan har lutat så att vagnen vid A befinner sig 4,10 cm högre än vid B. Vid A mäts passertiden 0,1432 sek och vid B 0,0345 sek. Hur stor energi har omvandlats till värme energi vid transporten mellan fotocellerna om vagnens massa är 234,04 gram? Tack för svar!visa
Hur beräknar man hur stor andel av en kloss lägesnergi som övergår i rörelseenergi när den får glida utför en glidbana? Ska man sätta Ep/Ek eller tvärtom?visa
Hej! Jag har lite problem med att härleda formlerna för längdkontraktion och tidsdilation från Lorentztransformationen och undrar var jag tänker fel. Jag börjar med att introducera två godtyckliga händelser i rumtiden, (t₁, x₁, y₁, z₁) och (t₂,x₂, y₂, z₂). Vidare, för att förenkla problemet, låter jag y₁, = z₁ = y₂ = z₂ = 0. Om jag definierar metriken d_x(x2', x1') = x2'- x1' finner jag att d_x = gamma*(x2 - v*t2) - gamma*(x1 - v*t1). Om jag nu resonerar att t2 = t1 eftersom jag mäter båda händelserna vid samma tidpunkt kan jag ersätta t2 med t1 och få d_x(x2', x1') = Δx' = gamma * Δx, vilket stämmer. Men om detta görs för metriken d_t(t2', t1') = t2'- t1' och villkoret x1 = x2 får jag istället d_t(t2', t1') = Δt' = gamma * Δt, när Δt' egentligen ska vara Δt/gamma. Varför kan jag inte anta x2 = x1, och hur härleder jag formeln för tidsdilation från Lorentztransformationen annars?visa
Jag har en fråga angående friktionskraft mellan underlag och däck som rullar. När en bil startar påverkar däcket vägen med en kontaktkraft riktad bakåt så att en motriktad friktionskraft uppstår som verkar på däcket framåt, det är den kraften som får bilen att rulla framåt. Motorkraften "omvandlas" till en framåtdrivande friktionskraft. Om man sedan bromsar så vill däcken minska hastigheten, dvs kraften på vägbanan från däcken blir i rörelseriktningen och friktionskraften på däcket från vägen blir nu riktad bakåt. Men vad händer om vi har ett däck på ett lutande plan? Kraften som vill få däcket att rulla ned är tyngdkraftens komposant längs med planet. Om man likställer den kraften med motorkraften hos en bil som startar så borde däcket påverka planet med en kraft uppåt längs planet och en friktionskraft uppstå mellan däck och plan som verkar på däcket nedåt längs med planet. Eller kan man inte tänka så? Jag har bortsett från rullmotstånd i exempelen ovan.visa
Om ett svart hål tillförs massa tänker jag att det växer. Är det inte det som hawkingstrålning gör, dvs tillför massa, när det vid händelsehorisonten uppstår partiklar varav den ena faller in och den andra fortsätter existera? Hur kan isf svarta hål dunsta? Och om det är enbart antipartiklar som faller in i svarta hål och förgör partiklar (och därmed får svarta hål att dunsta) - hur kan det enbart vara antipartiklar som faller in och inte partiklar?visa
Hej jag undrar om det är bättre med breda dubbdäck eller smala dubbdäck. Borde inte breda vinterdäck fästade på isiga vägar?visa
Jag har två frågor om hastighet. Fråga 1. Går det att bestämma hur snabbt ett objekt _verkligen_ rör sig eller kan man bara uttrycka hastighet relativt? Låt säga att A står helt stilla och B har en löphastighet av 15 km/h. Relativt mot varandra så rör sig ju nu B 15 km/h snabbare än A, förutsatt att A och B befinner sig på samma ställe på jorden. Men om vi istället placerar ut A vid nordpolen och B vid ekvatorn, skulle ju istället A röra sig snabbare än B, trots att A står still och B springer, eftersom jorden roterar snabbare vid ekvatorn än vid nordpolen. Samtidigt som A och B rör sig med x km/h på jorden, så rör sig ju jorden i sin tur ca 1600 km/h runt sin egen axel och med en hastighet av ca 107 000 km/h runt solen, solen roterar ju in sin tur runt hela vintergatan, galaxerna rör sig relativt mot varandra, osv osv. Med detta som bakgrund, går det att uttrycka hur snabbt ett objekt här på jorden _verkligen_ rör sig? --- Fråga 2. Den här frågan spinner vidare på fråga 1. Den absoluta nollpunkten sägs ju vara ett grundtillstånd där inga byggstenar rör sig. Vad menar man med detta och hur hänger det ihop? Ett föremål med temperaturen 0 K här på jorden skulle ju fortfarande röra sig runt solen med en hastighet av 107 000 km/h. Hur hänger detta ihop?visa
"Om jordklotet hade roterat betydligt snabbare kring sin axel skulle alla föremål på ekvatorn kunnat bli avkastade som från en karusell. Hur stor behöver då omloppstiden vara?" Har problem med hur kraftsambanden i den här situationen ser ut.visa
Hejsan! En sten på vägen fastnar i däcket på en bil som kör i 90 km/h och följer med ett halvt varv uppåt. I översta punkten kolliderar den med stänkskärmen och slungas loss. Åt vilket håll och med vilken hastighet? Med vänlig hälsningvisa
Hej! Ett svart hål är en kompakt massa med hög densitet eftersom det har stor massa på liten volym. Vid dess yta eller en bit utanför själva massklumpen finns händelsehorisonten ut från vilken ljus inte komma. Vilken hastighet kan ljus ha i mellanrummet mellan massklumpen och händelsehorisonten?visa
Om jag roterar en "linjal" på en axel runt dess början och jag lyckas få upp 10cm streckets hastighet till 99,99% av ljusets hastighet. Förutsätt att "linjalen" håller sig intakt och inte böjer sig, vilken hastighet får 20cm sträcket?visa
Normalt lufttryck är ungefär 760 mm Hg i en kvicksilverbarometer. Bestäm vattenetshöjd i en vattenbarometer vid normalt lufttryck.visa
6) En 80 kg tungt fallskärmshoppare som ännu inte utlöst sin fallskärm faller med utsträckta armar med konstant fart. Hen önskar ”komma ikapp” en annan hoppare under sig och drar därför in armarna till sidan för att minska på luftmotståndet. Med armarna längs sidan är hans acceleration till en början 1,8 m/ s2 . a) Hur stor är luftmotståndskraften när han har armarna utsträckta? b) Hur stor är luftmotståndskraften när han precis har fört in armarna längst sidan?visa
Hur förändras friktionskraften/normalkraften när underlaget sluttar?visa
En ballong är fylld med en gasblandning med volymen 1,55 m³. Materialet är tätt men elastiskt, dvs volymen kan ändras. Trycket är inledningsvis 101,3 kPa och temperaturen 17,5oC. Gasblandningens densitet i normaltillståndet (100 kPa samt 0 oC) är 1,375 kg/m3 a) Beräkna vad ballongens volym skulle vara om trycket sjunkit till 93,2 kPa och temperaturen antas vara oförändrad (17,5oC) b) Beräkna massan hos gasblandningen i ballongen.visa
Om det vore möjligt att färdas snabbare än ljusets hastighet och om i sådant fall inte tiden skulle sakta ner, hur skulle man uppfatta ljuset? Skulle man färdas så snabbt att man inte skulle hinna uppfatta omgivningen eller uppfatta ljuset som om man vore i slowmotion?visa
Hej Vad sker det för energiomvandlingar när man blåser upp en ballong utan att knyta igen den, och sedan släpper iväg den så den töms och till sist ligger den på golvet. Jag tror att det först sker lägesenergi när jag lyfter upp ballongen mot munnen, Sen funderar jag om det blir värmeenergi av att jag andas in luft i ballongen. Sedan Rörelseenergi när den frigörs i det fria. Och sen till sist vet jag inte vad den har för energi när den ligger tom på golvet?visa
Hej! Jag har stött på ett problem. Hur kommer det sig att trycket i en ballong som sänks ner i flytande kväve är lika stort som lufttrycket både innan och efter man sänker ner ballongen i kvävet? Givetvis kommer ballongen kylas ner och därmed får mindre volym men där är problemet. För om volym blir mindre så bör trycket öka? I min bok står det: trycket i ballongen är lika stort som lufttrycket både före och efter nedkylningen, den är ju intryckjämvikt med luften. visa
Jag vet att energiprincipen kan bekräftas empiriskt och att om den inte "stämde" hade det mesta av fysiken inte fungerat, men går det att bevisa den rent matematiskt? Låt F(s) denotera kraften på en viss kropp som en funktion av sträckan s. Kan man då bevisa att W i W = ∫F(s) × s – efter definitionen av arbete – antar samma värde oberoende hur F(s) är definierat, om kroppen accelereras upp till en viss hastighet? Alltså: om vi accederar en kropp på 1 kg till 5 m/s, kan vi då bevisa att ∫F(s) × s = 12,5 J, utan att veta hur kraften förändrades med sträckan?visa
Hej! Hur kommer det sig att en rymdfarkost inte börjar brinna när den skjuts upp i rymden på samma sätt som att den börjar brinna när den åker ner på jorden igen och då behöver använda ett flamskydd?visa
Om en lastbil och en bil, som har samma fart, frontalkrockar, vilket fordon utövar största kraft på den andra eller är krafterna lika stora?visa
Hej! Jordens kontinenter ändras p g a plattektoniken. Påverkas jordens rotation av detta? (Antarktis har ju inte alltid varit landmassa.) I tidningen nämns att en ismassa på Antarktis är på väg att kollapsa. Hur påverkas jordens rotation av det?visa
Hur kan man experimentellt bestämma en bolls I. höjd II. utgångshastighet III. hastighet vid landning vid kast rakt vertikalt upp i luften?visa
Hanna lägger en bit frigolit med volymen V i vatten. Hon finner att 12% av dess volym är under vattenytan. Hon lägger sedan frigolitbiten i en skål med rödsprit med densiteten 810 kg/m^3 Hur många procent av frigolitbitens volym kommer nu att vara under vätskeytan?visa
Hejsan :)behöver hjälp med den här uppgiften: Enheten hästkraft (1 hk) är en effektenhet och inte en kraftenhet som man kan tro. Engelskans motsvarighet ”horse power” (1 hp) är ett bättre namn. En hästkraft definieras som den effekt som behövs för att lyfta 75kg 1meter rakt uppåt på 1 sekund. Vid beräkning av denna effekt använder man g = 9.81 N/kg som är ett medelvärde g-värdet på jorden. a) Berkäna utifrån de angivna uppgifterna hur många watt det går på 1 hk. b) En hiss på ett nöjesfält totalt 950 kg (hisskorg+passagerare) 50m rakt uppåt på 9.0s. Den tillförda effekten är 95 hk. Beräkna hissens verkningsgrad.visa
Hej! Jag undrar vad det är som påverkar/händer när man släppt två gummibollar var av en studsar bra och en näst intill inget även fast dem har samma storlek och släpps från samma höjd? Har det något med energiomvandlingen att göra? Tack på förhand!visa
Om en vikt står på botten av en vattenfylld bägare, var finns då lyftkraften enligt Arkimedes princip?visa
Hej! Jag är en civilingenjör i teknisk fysik som numera jobbar som gymnasielärare i bl a fysik. För ett tag sedan ställde en av mina elever en klurig fråga i mekanik som jag fick anledning att fundera vidare på. Jag lovade att komma tillbaka till eleven så snart jag hade ett svar (vilket nu har dragit ut på tiden). Jag vore tacksam om ni läste frågan och de tillhörande villkoren noggrant innan ni ger ett svar. Min fråga: Hur stor effekt P [W] krävs för att låta en satellit (modellerad som en punktformad partikel) röra sig i en perfekt cirkulär bana med radien r [m] om satellitens massa är m [kg] och dess tangenthastighet v [m/s] är konstant? Viktiga villkor:
1. INGEN GRAVITATION antas verka på satelliten.
2. INGEN TRÅD fästs mellan satelliten och mittpunkten på rotationsbanan.
3. Massminskningen till följd av bränslekonsumption är försumbar.
4. Effekten som tillförs verkar under ideala förhållanden, dvs inga energiförluster sker pga friktion eller valet av motor.
5. Relativistiska effekter kan försummas, dvs v << c. Många som svarat på frågan påstår att P = 0 enligt definitionen av mekaniskt arbete. Tänker man efter så inser man att detta inte kan stämma. Energi krävs för att ändra en linjär bana för en partikel i rymden och en cirkulär bana är ett exempel på en sådan förändring. Under avsaknad av gravitation (eller någon tråd som är fäst mellan satelliten och mittpunkten på rotationsbanan) så kommer en massa aldrig att rotera i en cirkulär bana utan att det krävs någon energi. Jag har ställt frågan till många personer med kunskap inom mekanik, men ingen har lyckats formulera ett korrekt svar. Jag vore mycket tacksam om ni kan hjälpa mig att lösa detta problem och ge en härledning till hur man löser problemet. Vid första anblick kan den här frågan tyckas vara av litet värde. Men det faktum att energi krävs har en fundamental inverkan på giltigheten för dagens teorier i fysik. Därför är frågan mycket intressant. Vänliga hälsningar, Oscar Carlsson
visa
Hej! Ljuset från avlägsna stjärnor avböjs vid passage av tunga kroppar, t ex solen. Är avböjningen beroende av ljusets frekvens (energi) så att t ex rött ljus har en annan banändring än blått, och i så fall hur?visa
Hej! Uttrycket att föremål strävar efter minimal energi, vilken energi är det som skall vara minimal när energin totalt skall bevaras? Och spelar det någon roll vart den "överblivna energin" tar vägen?visa
Hej, det finns en diskussionsfråga i boken som förvirrar mig kan ni hjälpa? 1) Rumtidsdiagrammet visar två observatörer A och B som färdas åt var sitt håll och passerar varandra. Observatör A har hastigheten 0,1c åt vänster och observatör B har hastigheten 0,4c åt höger. Vad är sant beträffande den relativa farten mellan A och B (dvs. den fart varmed t.ex. A anser att B rör sig)? Vad är sant beträffande den relativa farten mellan A och B (dvs. den fart varmed t.ex. A anser att B rör sig)? Den relativa farten är samma när A och B närmar sig varandra som när de avlägsnar sig från varandra. Den relativa farten är inte samma när A och B närmar sig varandra som när de avlägsnar sig från varandra. Den relativa farten är 0,5c. Den relativa farten är större än 0,5c. Den relativa farten är mindre än 0,5c. visa
Hej, jag har alltid förstått det som att det är ett övertryck i en ballong som blåses upp, annars skulle ju inte ballongen flyga iväg när man släpper den? I en av de läroböcker (Impuls Fysik 1) som jag har finns det dock ett exempel (s.197) där man ska räkna ut den nya volymen på en heliumballong efter att den doppats i flytande kväve. I lösningen till problemet står det att "trycket i ballongen är lika stort som lufttrycket både före och efter nedkylningen, den är ju i tryckjämvikt med luften". Jag blir inte klok på det här, det låter ju också rimligt att när man blåser upp en ballong så ökar trycket i ballongen för att antalet atomer i ballongen ökar. Därför expanderar balllongen till dess volymen är så stor att trycket inuti är lika stort som lufttrycket utanför, men det motsäger ju det jag inledningsvis sade. Hur ska man tänka, vad är rätt? Är det materialet i ballongen som spelar roll här?visa
Hej, här är en fråga jag länge undrat över: finns det någon formel som säger hur stor förändringen av rörelsemängden är vid en kollision, TROTS att man på förhand inte känner till någonting om rörelsemängderna efter kollision. Är jag otydlig? Antagligen, så här är ett exempel: Två bollar färdas mot varandra i luften varav boll 1. har massan 1 kg och hastigheten 2 m/s. Boll 2 har massan 2 kg och hastigheten 3 m/s. Bollarna är olelastiska, vi bortser från luftmotstånd och övriga energiförluster. Nu vet vi alltså bara en sak: att den sammanlagda rörelsemängden 8 kgm/s bevaras. Kan vi ändå räkna ut bollarnas hastigheter efter kollisionen? Tack på förhand och Mvh Mátyás Belinavisa
Vilka olika verktyg finns det för att få fram ett exakt värde på tyngdaccelerationen för Hallsberg? Gärna med fyra eller fler decimaler. Jag behöver det för att jämföra med egna mätningar till mitt gymnasiearbete.visa
Med hur många gånger ökar massan i en elektron,som acceleras upp i 99.99 % av ljus hastigheten,eller hur mycket väger den då?visa
Hej!Här kommer min fråga: Hur lång tid tar det att med effekten 600W utföra ett arbete av 2.4kJ? Jag vet att formeln är P=W/t,och jag får svaret till 400h men tycker det låter lite konstigt?? Tacksam för svar!visa
Hej!Är intresserad fysik,och undrar om man komprimerar riktigt stora gasvolymer till en riktigt liten gas volym. Skulle gasen kunna bli plasma i och med att trycket enligt gaslagen blir väl extremt stort?visa
Antag att du skjuter med ett gevär, med gevärspipan parallell med marken. Vilken utgångshastighet måste kulan ha för att hamna i en omloppsbana runt jorden på så sätt att kulan träffar dig i huvudet?visa
Hej! Jag har lite svårt att greppa vissa appliceringar av massa-energi ekvivalens och tänkte att jag kanske kan få hjälp här att reda ut vad det är jag har fått om bakfoten. Flera uppgifter jag stött på på området är av typen "Ett föremål med massan 2 kg färdas med hastigheten 30 m/s. Hur mycket ökar massan?",eller "Ett batteri laddas upp med energin 5 kJ, hur mycket ökar massan?". Grundat på tidigare fysikkunskaper anser jag att rörelseenergin ökar i det första exemplet och den elektriska potentiella energin i det andra, men enligt min bok ger dessa energiändringar även ökad massa enligt E = mc^2. För mina öron låter det här som en dubbel energiökning, dvs. en ökning av kinetisk/potentiell energi OCH en lika stor ökning i massa, men det låter ju som ett brott mot energiprincipen! Så frågan är helt enkelt: Vart tänker jag fel? Tack så mycket! Mycket Vänliga Hälsningar, Alettavisa
Hej! Jag läser in fysik 2 på egen hand och har stött på något jag inte förstår angående dopplereffekten med ljus. I min fysikbok (Impuls 2), finns det flera uppgifter där någon sänder ut en signal till en mottagare som sedan reflekterar tillbaka denna (t.ex. polisen mot en bil), vilket leder till att man får en frekvensförändring (delta f). I samtliga fall ska mottagarens hastighet bestämmas, vilket enligt boken görs igenom att anta att frekvensen förändras (delta f)/2 tills den når mottagaren och sedan ytterligare (delta f)/2 när den kommit tillbaka till den ursprungliga sändaren (på så sätt ska en total frekvensskillnad på (delta f)fås). Men det är något med detta resonemang jag inte riktigt förstår: Vad är det som gör att man kan anta att frekvensen minskar/ökar lika mycket vid båda dopplerförskjutningarna? Ändras inte frekvensen procentuellt? Och om den ändras procentuellt (med lika stor andel om hastigheten är konstant?), hur ska man då räkna ut det på ett korrekt sätt? Jag har försökt ställa upp olika ekvationssystem men inte kommit någon vart med dessa. Tack så mycket! Mvh, Alettavisa
Ett tåg kör i en kurva med radien 200 m. Inuti en av vagnarna har Bengt hängt upp en liten kula i en tunn tråd. Då tåget kör genom kurvan med konstant fart bildar tråden vinkeln 25° med lodlinjen. Beräkna tågets fart. Tips! frågan handlar om ''centralrörelse''kap 4 fysik 2.visa
Hej, jag har inte riktigt fått grepp om begreppet tröghet. Jag har därför en del frågor och hoppas att ni kan hjälpa mig med dem. För det första: vad är skillnaden mellan tröghet och rörelsemängd? För det andra: hur bevarar ett föremål sin rörelse bättre om den har högre hastighet? Jag menar, säg att en sten med massan 1kg har kastats. Den krockar med en annan sten i luften och påverkas då av kraften 10N. Den retarderar då med 1m/s^2. Och den skulle väl accelerera åt samma håll även om den stod stilla. Gör rörelsemängden någon betydelse? Och en tredje fråga: utifall att det inte fanns någon tröghet, hur skulle det påverka kollisioner (matematiskt)?visa
Hej, om två stycken likformade objekt med olika densitet skulle falla på exakt samma tillfälle, vilken skulle träffa marken först?visa
En kista på ett lutande plan har en massa på 25 kg. Punkten A ligger 0,6 m högre än punkten B. Kistan glider neråt och har ingen begynnelse hastighet men har en hastighet av 2,0 m/s när den kommer till B. Hur mycket energi har omvandlats till friktionsvärme? Hälsningar Göranvisa
Du har en ballong på 4 gram som är fylld med 10 liter Helium respektive väte, hur mycket högre lyfter ballongen med helium? Jag har försökt använda mig av arkimedes princip, F = p*V*g och har använt mig av de två olikas densiteter och fått fram två olika lyftkrafter. Men hur ska jag veta hur mycket det skiljer på höjden? finner inget samband med någon annan formel som kan ge mig svaret. Någon som vet?visa
Hej! Partiklar/föremål som rör sig med hög fart erhåller en relativistisk massökning/massa. Blir deras gravitationskraft större då? (Alternativ frågeformulering: Är gravitation kopplad till vilomassa eller relativistisk massa? i t ex Newtons gravitationslag.)visa
Jag har gjort en undersökning där jag skulle komma fram till vilken av vatten, metanol och saltvatten har störst tyngdkraft! Jag utförde undersökningen med en 100-grams-vikt där jag skulle mäta lyftkraften (med dynamometer) på de olika vätskorna: metanol, vatten och saltvatten. Jag kom fram till att saltvattnet hade bäst lyftkraft, och jag vill veta varför det är så? Vet att densiteten är högre men vad är det som gör att det egentligen är så? Finns det något bättre svar?visa
"Ole åker på en interkontinental snabb tåg mellan Stockholm och Rom som rör sig i mycket hög fart, nära ljusets hastighet. Med sig på resan har han en resväska som har längden 1,2 meter. När han stiger av tåget i Rom råkar han glömma sin resväska på tåget.När han upptäcker det är det redan för sent och han kan endast se väskan liggande på tågsätet åkandes iväg. Men det märkliga ör att väskan verkar vara bara 50 centimeter lång när Ole tittar genom tågfönstret. Hur snabb åker tåget?"visa
Jag vet att gas som komprimeras blir varmare och gas som expanderar kyls av, men jag förstår inte riktigt varför. Kan inte hitta några belägg för det i allmänna gaslagen. Skulle ni kunna förklara hur det går till? Gärna på molekylnivå tack.visa
Hej! Jag försöker att lösa en uppgift om rörelse i fält och förstår inte varför tyngdkraftens bidrag inte tas hänsyn till. Så här lyder uppgiften:
I ett luftfilter finns två stora parallella metallplattor på avståndet 4cm. Spänningen mellan plattorna är 35kV. När det går luft genom filtret, påverkas laddningarna av en elektrisk kraft vinkelrät mot plattorna. Vi betraktar stoftpartiklar som har massan 2,0*10^{-11} kg och laddningen 6e. Frågan är nu! Om luften sugs genom filtret med hastigheten 1,2 m/s. Hur långa måste plattorna vara för att alla stoftpartiklarna ska landa på ena plattan? Jag förstår den elektriska kraften F=qE=q*(U/d)=6e*(35kV/0,04)=8,4*10^{-13}N som verkar på partiklarna. Men, måste man inte här också ta hänsyn till gravitationskraften? F_g=m*g=2,0*10^{-11}*9.82=1,9*10^{-10}N! Den dominerar ju totalt i sammanhanget, eller hur funkar detta egentligen? Sedan beräknar man accelerationen ur (N:2 F=ma) (om man vet kraftriktningarna) och därefter ekvationerna för kaströrelse! mvh /Clas
visa
Hej! Jag förstår inte vad man menar med tids dilatation! Vilken tid är det som går långsammare, observatören eller den person som är med i egentid. Tack /Pallu visa
Hej Jag skriver ett gymnasiearbete om fallande föremål. Jag är i stort behov av att få veta hur lång tid själva krocken mot marken tar för en normalviktig person. Alltså hur lång tid tar inbromsningen mot marken.visa
Hej. JAG BEHÖVER HJÄLP MED VARFÖR ETT OBJEKT FÖRLORAR MER ENERGI ÄN ETT ANNAT. Min fråga varför är energiförlusten mindre för en basketboll(som var något mjuk pga. lite luft) än för en pingisboll? Jag har gjort en labbration där jag ska beräkna energiförlusten för tre olika bollar som faller från 2m höjd till marken och sedan studsar upp och även förklara dess resultat. Jag kan svara på vart den förlorade energin tar vägen och vilka faktorer som spelar in(deformering, termisk energi, kontakttid, objektets hårdhet osv). Som jag lärt mig innebär mjuk yta mer kontakttid och mer kontakttid innebär större energiförlust, och även de faktum att mer energi måste gå åt för att bollen ska deformeras. Men ändå förlorar pingisbollen mer energi än basketbollen, varför?visa
Hej har läst igenom 19235 och 13327. Men är konfunderad. Vi säger att jag har tyngden (70x10) = 700 N. Går jag upp för en 10 hög (och 5 meter lång trappa) har jag utfört arbetet W=700*10 = 7kJ Om jag puttar en låda med kraften 50 N 3 meter har jag utfört arbetet = 50 x 3 = 150 J Men om jag går helt vanligt (med min tyngdkraft 700 N) en sträcka på 10 meter, vilket arbete har jag ufört då? Och hur kan kan beräkna energin jag förbrukat? För som jag förstått det utför man inget arbete om du inte puttar något? Samtidigt vet jag ju att det går åt energi för att gå en sträcka på 10 meter. Jag har ju tydligen inte utfört något arbete? Så vad har jag gjort? :) Detta är förvirrande för mig. Varför är det ett arbete om jag går upp för en trappa men inte om jag går på ex en fotbollsplan. Vad är egentligen ett "arbete"?visa
En cylinder har tyngden 14 N. Cylindern hänger i en dynamometer och hålls nedsänkt i vätska. När en fjärdedel av cylindern är under vätskeytan visar dynamometern 11 N. Kan cylindern flyta i vätskan?visa
Varför kan inte Pascals lag tillämpas på luft?visa
Visa fråga/svar Kraft-Rörelse [19237] Fråga: Hej Frågelådan! Letar o letar men hittar inga tidigare svar... Nu frågar jag er o hoppas på svar ;) G-krafts formel o beräkning vid frontalkrock(bil). 160 km/h och en stoppsträcka på 1 meter. Vad blir G-kraften? Vänligen Magnus /Magnus A, Polhem, Lund Svar: Det finns flera exempel med nyckelordet g-krafter , t.ex. fråga 10076 vilken är mycket lik din fråga. /Peter E Hej igen o tack för snabbt svar! Blir då beräkningen av G-kraften. 44,44/0,025=1 777,77 G? Med 1,11 m deformationszon? Vänligen Magnusvisa
Hej, jag är skeptisk över mekanikens gyllene regel, enligt min bok är olika rörelsers arbetet densamma så länge lägesenergin ändras lika mycket. Jag vet, arbete och energi är lika mycket och därför ska arbetena logiskt sett vara samma likaså, men jag finner det underligt ändå. För mig innebär det alltså att en förflyttning av ett föremål 1m rakt upp i luften är densamma som att flytta den till samma höjd, med en 20m lång rörelse i låg vinkel, borträknat från friktion och luftmotstånd. Och om man ska hårdra det hela skulle arbetet att flytta ett föremål åt sidan 1m vara densamma som att inte flytta den alls, eftersom dess lägesenergi inte ändras i något av fallen. Kan ni bevisa mekanikens gyllene regel med, t ex matematik. Tack på förhandvisa
Hej, jag ber er hjälpa mig med att förstå uträknandet av en uppgift. Vänta, oroa er inte, jag HAR redan räknat ut den. Problemet är att jag inte riktigt FÖRSTÅR vad jag har räknat eller logiken i mitt uträknande. Jag fick rätt svar men förstår inte hur, och efter en veckas grubblande nu så jag hoppas innerligt att ni kan hjälpa mig. Så uppgiften är: "En oljetanker har rörelseenergin 18GJ. Om oljetankern sätter in full back blir bromskraften cirka 3 MN. Hur lång bromssträcka har fartyget?" När jag räknade ut uppgiften räknade jag ut att oljetankens rörelseenergi sjunker med 18 GJ under bromssträckan och 18 GJ = 18 GNM. Sedan delade jag helt enkelt 18 GNM med 3MN och fick fram 6 km. Enligt facit var det rätt. Problemet är nu att jag inte riktigt förstår vad jag har räknat, när jag räknade ut uppgiften räknade jag mer det som kändes logiskt att räkna, utan att tänka på vad det riktigt var jag gjorde. I facit står bara svaret och inte hur man kommer fram till det. Så jag undrar om ni kan sprida lite ljus i mitt dilemma och förklara på ett steg-för-steg sätt hur man logiskt resonerar sig fram till hur man ska räkna ut uppgiften. Tack! visa
Hej ! Jag har en fråga som jag har funderat på ett tag men inte tycks kunna klura ut helt. Undersök hur stor effekt som behöver tillföras för att driva en skidlift. Ta sen fram ett GENERELLT samband som visar hur den tillförda effekten hos en stollift beror av olika tänkbara variabler i en godtycklig skidbacke. Diskutera modellens rimighet. påpeka också brister o svagheter . KApacitet : 1500 pers/h Längd : 1025 m Nivåskillnad : 240 m Åktid : 4,5 min Hastighet : 3.8 m/s antal åkare /korg : 2 st antal liftkorgar : 112 st korgarnas vikt : 125 kg Svar uppskattas stort , tack i förhand !!visa
Hej ! Varför har ingen uppfunnit en gas så att en person kan sväva i väg med liten ballong? Går det eller går det inte , varför går det och varför går det inte? (Utveckla de fysikaliska skälen) Tacksam för svar ! :)visa
du kastar en studsboll med hastigheten 20 m/s mot ett tåg som åker i motsatt riktning, som i sin tur har en hastighet på 50 m/s. vilken hastighet får studsbollen efter kollisionen?visa
Hej! Partiklar som färdas med hastigheter nära ljusets bli tyngre (råga 19 177). Men ökar deras volym också eller deras densitet? Om volymen är konstant kan ju deras densitet väl bli son ett svart håls!?visa
Hej! När partiklar, t ex protoner, accelereras till hastigheter nära ljusets får de större massa, blir tyngre. De kan ju då bli lika tunga som jorden. Får de samma gravitation som jorden då?visa
Hej! Jag undrar varför gevär har en större massa än kulan, varför skulle det inte vara bra om det var tvärtom? Och hur har detta med rörelseenergins bevarande att göra?visa
Vad skull hända om jag stod på en platta som färdades i 150 km/h och hoppade rakt upp i luften, skulle jag landa på samma ställe eller "stanna" i luften? Om en fluga flyger runt i en bil som plötsligt stannar, skulle den åka in i rutan eftersom att den stannar?visa
Jag undrar vilka olika krafter som påverkar en berg och dalbana, exempelvis dragningskraften. Har du något bra tips på någon hemsida där man kan se beräkningar kring en berg och dalbana eller andra attraktioner? Jag har valt att beräkna på berg och dalbanan Jetline som finns på Grönalund.visa
Hej jag har en fråga.En låda har knuffats uppför en ramp som lutar vinklen & mot horisontalplanet.Hur lång bromssträcka återstår när farten är v? svaret är v2/2g.1/sin a(alfa)+u cos a(alfa),där u är glidfriktionskoefficienten. Hur man har kommit till denna svar? Var snäll och förklara.visa
Med vilken kraft måste jag trycka ihop fingrarna för att lyfta en 50 kilos vikt (rund bänkpress vikt) från golvet? Fingrarna får endast greppa den plana ytan på vikten, ej kanten. Tacksam för lösningsformel. visa
Vad finns det för härledning från newtons andra lag till energiprincipen?visa
Hej jag har frågor angående relativitetsterori som jag hoppas får besvarade. 1. myoner bildas på en höjd ca 10 km ovanför jordytan. de är instabila och sönderfaller efter en viss tid. denna tid är i laboratorium uppmätt till 2 microsekunder. på denna tid kan man tycka att de bör maxiamlt ha hunnit sträckan c*t=600m. de borde i så fall inte hinna ner till jorden. men vid markytan kan man detektera ett märkbart flöde av myoner. redogör varför! 2. en vän till dig hävdar att relativitetsteroi bara är fantasier och om det ändå vore sant så skulle man inte kunna använda det till något. vad säger du till vännen? för fram dina argument! 3. en tvilling gör en resa med ett rymdksepp som rör sig nära ljusets hastighet. han återvänder hem yngre än sin tvillingsyster som varit kvar på jorden. kan han komma tillbaka innan systern är född? jag hoppas ni kan hjälpa mig för jag fattar inget angående relativitesteteroi :Svisa
Hur stor impuls behövs för att ge ett föremål med massan 8 kg. Farten 2,5 m/s om det är i vila från början?visa
Har lite problem med en laboration (Fysik B) som går ut på att man ska placera en konjakskupa, alltså ett kupat glas, över en kula. Man ska sedan röra glaset i cirkulära rörelser så kulan börjar snurra inuti glaset för att sedan lyfta upp glaset över bordet och se vad som händer och varför. När kulan kommer upp i en tillräcklig hastighet för att så att säga "lyftas upp i glaset", letar den sig till läget där glasets diameter är som störst, när konjakskupan lyfts upp fortsätter kulan snurra runt i kupan som tidigare men hastigheten avtar i och med att cirkelrörelserna stoppas och till slut ramlar den ned på bordet. Hur ska man förklara detta? Det jag tänkt på är följande.. Anledningen till att kulan fortsätter rulla i kupan trots att energi slutas tillföras (snurrningarna avslutas) är pga farten inte avstannar med omedelbar verkan. På samma sätt som en bil inte stannar direkt bara för att gasen släpps. Likt en bil fortsätter kulan att röra sig, dock med minskad hastighet, ända till den står still. Kulan vill egentligen röra sig rakt framåt (Newtons första lag) men i och med att glasets väggar inte tillåter detta behöver kulan hela tiden ändra riktning och bildar då en kraft som trycker kulan ut mot glasets väggar. Men hur förklarar man faktumet att kulan letar sig till läget där glaset är som bredast i diameter och hur skulle resultatet skiljt sig om det hade varit ett glas där väggarna är okupade? Vad har de kupade väggarna för inverkan på resultatet? Jag förstår att de kupade väggarna gör att kulan håller sig i glaset en längre tid, men hur förklarar man detta fysikaliskt? Har det något att göra med dosering som tas upp i fysikboken (doserade vägar osv) Hjälper kanske doseringen (de kupade väggarna) till att lyfta kulan och gör att det krävs en mindre kraft för att hålla kulan kvar i sin "bana"?visa
Två likadana bilar parkerar i två olika backar. Den ena backen lutar 5 grader, den andra backen lutar 7 grader. Stämmer det att bilen i den branta backen känner av en mindre normalkraft men en större friktionskraft än den andra bilen? visa
Påverkas en tv-satellit i rymden av någon gravitation från jorden? visa
Man skall välja storlek på ballongerna (se bild nedan) och vikterna så att det är möjligt att vikten och ballongen både kan flyta på ytan och stå på botten. Vikterna är av järn och väger 1 kg. Vi kan bortse från ballongens/luftens vikt.visa
Min fråga gäller KRAFTEN FRÅN ETT FALLANDE OBJEKT OCH DEN SKADA SOM DEN GÖR. Vi låtsas att vi släpper ett föremål med massan 0,5 kg i huvudet på någon. Vi gör det två gånger. Första gången släpper vi kulan från en meters höjd. Andra gången släpper vi föremålet från tio meters höjd. Vi vet ju instinktivt att det är farligare att släppa föremålet från en högre höjd, men eftersom tyngdaccelerationen och massan är densamma, blir ju kraften densamma. Rörelseenergin och arbetet är förstås olika, men att kraften är densamma förvirrar mig ändå lite. Så min fråga är hur man kan förklara med HJÄLP av KRAFTEN att smällen blir häftigare från högre höjd, utgående från denna information. På samma gång undrar jag alltså hur man bäst kan beräkna och ange skadan på något sätt, med hjälp av denna information.visa
Hej jag undrar: Om en boll studsar fullständigt elastiskt mot ett tåg, hur stor hastighet kommer tåget och bollen att få efter kollisionen. Bollens hastighet innan kollisionen är 10m/s och tågets är 20m/s. Mvh /Antonvisa
Du har två studsbollar. Du håller dem vid höjden 1m. Du säpper den ena studsbollen ner mot marken, när den prescis nuddar marken släpper du den andra från samma höjd. Bollarna har perfekt studsförmåga och väger 1 kg. Vilken höjd över marken möts bollarna?visa
Nedan beskrivs några olika rörelsesituationer. Rita dels en st-graf, dels en vt-graf till varje rörelsesituation. Graferna ska vara principiellt riktiga. a) Olle cyklar iväg till skolan. Ungefär halvvägs passerar han en vägkorsning där han stannar för att släppa fram en massa bilar. Därefter fortsätter han cykla till skolan med dubbelt så hög hastighet som innan.. b) Ett tåg färdas med konstant hastighet, bromsar med konstant (negativ) acceleration till en lägre hastighet. Därefter fortsätter det att köra med konstant hastighet. c) En boll kastas i låg hastighet i riktning mot marken från ett högt stup. Efter en stund har luftmotståndet gjort så att bollen faller med konstant hastighet. (Grafen ska visa den tid bollen är i luften fram till att den nått konstant hastighet pga luftmotståndet) Jag skulle behöva en förklaring hur jag ska lösa dessa uppgifter, jag är jättedålig på att rita grafer och skulle vilja ha en enkel men pedagogisk förklaring hur a), b) och c) enklast löses.visa
Hej! Om vattentrycket över en sjö ökar, vad händer då med vattenytan? Sänks den? Jag förstår att den kanske inte sänks så mycket, men sänks den överhuvudtaget? Tack på förhand=)visa
Hej, jag har en fråga angående kraftkomposanter. Hur vet man vilka krafter som verkar? T.ex. en ballong fylld med helium som flyger upp mot taket och en bil som åker upp för en uppförsbacke. Vilka krafter verkar på bilen respektive ballongen och varför? Det skulle verkligen betyda mycket om ni svarade!visa
Kan jag beräkna dopplerskiftet för en mötande ljusstråle med formlerna för längdkontraktion eller tidsdilatation? Om jag möter strålen med hög hastighet ska ju ljusets frekvens bli högre och om jag åker bort från strålen så ska den ju bli lägre. Längdkontraktionen i färdriktningen ger en kortare våglängd hos en mötande stråle och därmed högre frekvens, men det fungerar ju inte om jag färdas åt andra hållet, då ska ju våglängden bli längre och det stämmer väl inte med längdkontraktionen?visa
Om ett föremål snurrar på en skiva finns det ju en resulterande kraft riktad in mot rotationscentrum som gör att föremålet behåller sin position i cirkelrörelsen. Om man då ökar hastigheten, varför glider föremålet av? Borde inte den resulterande kraften in mot centrum bara bli större då och hålla kvar föremålet? Hur vet man vilken Max hastighet ett föremål klarar av?visa
Hej jag har en fråga och hade varit väldigt tacksam om ni besvarade den. Den handlar om kraft och rörelse. Det står att en bil kör över ett backkrön med konstant hastighet. På ett säte inne i bilen ligger ett paket. Hur ska man veta vilka krafter som verkar på paketet och varför är det så att tyngdkraften är större en normalkraften på paketet? Sen undrar jag också hur man ska räkna ut den hastigheten bilen behöver för att paketet ska lätta från sätet precis på toppen av backen. Vad innebär det egentligen att paketet lättar från sätet? Att den åker av? Paketets massa är 2,55 kg. hastigheten är 12m/s och radien på backkrönet har radien 80 m.visa
Hej jag har en fråga om cirkelrörelse. En cyklist kommer in i en halvcirkelformad kurva med hastigheten 12 m/s och kommer ut med hastigheten 12 m/s. Man ska då beräkna hastighetsförändringen (delta v) Jag förstår inte riktigt hur delta v kan bli 24 m/s och hur räknar man ut det?visa
Hej. Jag har läst på mycket om Einsteins relativitets teori plus den allmäna. Det är avancerade saker men en sak jag inte förstår är tvillingparadoxen, som i mitt fall krångar till hela relativitetsteorin. Tvillingparadoxen har alltid förklarats med att den ena personen accelererar från en viss punkt. Min fråga är:Vad händer om person A och B båda accelererar ifrån varandra från en punkt samtidigt? Och sedan bromsar in och accellererar tillbaka mot samma punkt igen? Då har båda personerna utsätts för samma gravitation/kraft. Tvillingparadoxen förklaras ju alltid med att den ENA personen accelererar och därmed töjs tiden ut för DEN personen. Men om BÅDA personerna utsätts för samma kraft/accellerlation så finns det ju ingen skillnad i deras referenssystem. Jag har aldrig läst någon förklaring på denna frågeställning. Kan ni förklara eller bevisa hur det ligger till?? Svar är väldigt tacksamt. Mvh Simon Bvisa
Hej! Jag har en fråga om energi, rörelsemängd och impuls. Det är så att jag har utfört ett experiment där jag har trätt 5 studsbollar i olika storlekar på en stav där den största studsbollen sitter fast längst ner och den översta, minsta studsbollen sitter helt löst. Nu till frågan, när jag släpper staven lodrätt, med den största bollen neråt, åker den minsta bollen iväg när den träffar golvet. Hur kan detta förklaras och hur kan man teoretiskt beräkna hur högt bollen kommer färdas? I experimentet förutsätts det att det är en fullständigt elastisk stöt och att studskoefficienten är 1. Bollarna tillsammans med staven vägde 230g och den minsta bollen vägde 8.55 g. Kan även tilläggas att beräkningar gjorts med energiprincipen och att resultaten blivit att om man släpper bollarna från 1 m, kommer den minsta bollen att flyga iväg 720 m. Detta låter inte rimligt så vore väldigt tacksam om jag kunde få svar.visa
Hejsan! Har problem med följande: En framtida rymdstation ser ut som ett gigantiskt cykelhjul. Invånarna lever inne i på avståndet 900 m från axeln. Om rymdstationen roterar så att centripetalaccelerationen där är 9.82 m/s^2, så kommer invånarna att känna samma tyngd som på jorden. Hur lång rotationstid måste ha då? Figuren visar att invånarna har sina fötter mot yttersidan av stationen. Varför måste det vara så? Jag har beräknat att dess rotationstid är 60.2 sekunder men förstår verkligen inte varför invånarna har sina fötter mot yttersidan av stationen. Om någon skulle kunna förklara detta vore jag grymt tacksam!visa
Hej! Jag har en fråga angående friktion. Om jag drar en låda med konstant fart uppför ett lutande plan är då friktionskoefficienten beroende av lutningen på planet?visa
Hej ! Jag tackar i förväg! Jag är nyfiken på hur friktion omvandlar rörelse energi till värme energi. Min fråga är vilka material avger mest värmeenergi när de är under friktions ? Och finns det formula som man kan räkna fram detta på? Alltså genom den kraften som trycker ihop friktions föremålen, den sträckan som föremålen flyttas och materialet? Skulle du kunna ge mig den formulan som får fram temperatur förändringen mellan de 2 föremålen? Skriv gärna förklaring på beteckningarna också, och vilket material du väljer så jag kan ändra de vissa värden i formulan ifall jag vill testa med annat material. visa
Hej. Jag har en fråga som gäller rotationsrörelse. Uppgiften är följande..... En myra sitter på toppen av ett bowlingklot som har radien R. Plötsligt tappar myran fotfästet och börjar glida (friktionslöst) på underlaget. Visa att myran flyger av bowlingklotet när den har tillryggalagt en vinkel a, där cos(a)=2/3. Tack på förhand
Dennis
visa
Hej, jag har en fråga om densitet och Arkimedesprincip. Om man t.ex. bestömma densiteten hos en gummiboll och har tillgång till en våg, linjal och en ograderad glasbägare med vatten. Hur kan man använda sig av arkimedespricip här? Ska man börja med att räkna ut lyftkraften på gummibollen som då är ökningen i vågens utslag multiplicerad med tyngdaccelerationen. Sedan för att ta reda på volymen, tar man då svaret man har fått dividerat med (densitet x tyngdacceleration) MIn fråga är egentligen, hur tar man reda på bollen volym om man har en ograderad cylinder?visa
Hej, jag går andra året på naturvetenskaps programmet. Jag har en fråga, finns det planer på att testa om Einsteins tvillingparadox stämmer. I teorin så skulle man kunna bygga en större accelerator som den som finns i Cern, en som skulle kunna skicka runt med hjälp av magnetism precis som i cern en "plåtburk" med en organism som har relativt låg livslängd. Sedan skulle man kunna accelerera så långsamt långsamt att g-krafterna inte på verkar organismen så mycket upp till näst intill ljusets hastighet. Hade organismen skulle man kunna jämföra om det faktiskt har skett en förändring i ålder mellan de två. Om organismen har färdats i ljusets hastighet tillräckligt länge. I teorin skulle man då bevisa om tvillingparadoxen stämmer eller ej. Skulle detta i teorin funka? Och finns det några planer på att i framtiden testa detta? tacksam för svar Ellenvisa
Hej! Har en fråga om relativitetsteorin. Om vi skulle kunna uppfinna ett fordon som kan komma upp i ljustes hastighet, vad skulle de få för konsekvenser om människor börjar använda fordonet? Skulle människor kunna bli yngre, alltså åldras baklänges under tiden de kör fordonet?visa
Hej! Jag ställde denna fråga tidigare i veckan: Hej, jag undrar hur man kan bevisa följande faktum: Om man kastar en boll rakt upp vertikalt i luften tar det tiden t innan den landar i marken. Vid vändningspunkten dvs den högsta höjden bollen når har halva tiden, t/2, passerat. /mimmi r, NTI skolan, danderyd Svar: Därför att accelerationen hela tiden är konstant = g (tyngdaccelerationen). Om begynnelsehastigheten är v0 ges hastigheten v som funktion av tiden t: v = v0 - gt I vändpunkten är v=0: 0 = v0 - gt ==> t = v0/g När bollen träffar marken är v=-v0 dvs -v0 = v0 - gt ==> t = 2v0/g vilket är dubbla stigtiden. /Peter E Tack för jättebra svar! Jag har dock en följdfråga!! När man kastar bollen lämnar den ju handen på en höjd ovanför marken. Detta medför ju att när bollen landar på marken är y = - höjden, om man sätter kastnivån som nollnivå. Stämmer resonemanget ovan även i det fallet? Hur ska man tänka då? Borde det inte ta längre tid för bollen på nervägen än på uppvägen då sträckan ner ju blir längre?visa
Hej, jag undrar hur man kan bevisa följande faktum: Om man kastar en boll rakt upp vertikalt i luften tar det tiden t innan den landar i marken. Vid vändningspunkten dvs den högsta höjden bollen når har halva tiden, t/2, passerat.visa
Hej! Jag har en fråga angående rörelsemängd/impuls. Om man har en pingisboll som vi vet massan på och en graf som visar bollens rörelse. Grafen är i höjd och tid. Grafen anger också värden på hur högt bollen befinner sig vid olika tidpunkter. Min fråga är hur jag med hjälp av värdena (massan och grafen) ska kunna räkna ut bollens totala rörelsemängd/Impuls under förloppet. Min tanke var först att räkna utifrån skillnaden i rörelsemängden men det känns som att jag inte får rätt svar.visa
Som jag förstått det så uppstår tryck mot en yta av partiklar som "slumpartat" kolliderar mot en yta. Nu undrar jag vad den ungefärliga sannolikheten är att dessa kollisioner upphör under en kort tid mot en människa i det vardagliga livet. Jag tänker mig då att människan formligen exploderar pga. att trycket blir noll på ytan av personen, medan trycket inne i människa förblir konstant. Ett sådant här senario måste ju vara möjligt enligt vad jag lärt mig. Tacksam för svar.visa
Hej! Jag är lite nyfiken varför när man har öppnat kylskåpet och sedan stänger och försöker öppnar igen är det svårt och hårt att öppna igen?visa
Hej! Enligt en tidningsuppgift (SvD, 13/6) blir rum och tid förvrängda kring ett svart hål. Vad skall man förstå med förvrängd tid? Och förvrängt rum? Har det annat utseende än vad vi ser? Är tid och rum oförvrängda här på jorden?visa
Jag har fysik prov imorgon och denna fråga dykte up i boken: På ett tivoli kan man köpa ballonger i olika färger och former. För att blåsa upp ballongerna använder försäljaren gas från en flaska med volymen 45 dm^3 och trycket 1,00 MPa. Ballongerna är gjorda för att hålla ett tryck på 150 kPa. Hur många sådana ballonger går det att blåsa upp om ballongerna i snitt har volymen 4,0 dm^3? Räkna med att temperaturn är oförändrad. Jag kommer fram till ett svar som verkar rimligt men det stämmer inte överens med facit. Hur ska man lösa en sån här uppgift?visa
Hej! Håller Einsteins relativitetsteori "i praktiken"? En tidningsartikel i SvD 26/5 meddelar att med ett nytt stort teleskop i Australien/Sydafrika hoppas man bevisa detta. Är inte detta redan gjort? (I samma artikel nämns att "man hoppas se vad som inträffade för nära en miljard år sedan, nära den tidpunkt då vårt universum föddes". Jag undrar!)visa
Hej! Om jag har ev vanna fylld med vatten och ett vattenfyllt mätglas som till viss del är nedsänkt i vattnet med öppningen nedåt. Mätglaset fyller jag sedan med gas så att en gasficka bildas i toppen på mätglaset. Vilket innebär att vattennivån utanför mätglaset är lägre än vattennivån innanför. Till min fråga: Är det totala trycket = atmosfärstrycket+ vätsketrycket eller atmosfärstrycket - vätsketrycket? Vore tacksam för svar!visa
Hej. Någonstans läste jag att det ska finnas ett samband mellan effekt (P) och hastighet (v). Detta ska ha något att göra med verkningsgrad. Dessutom nämndes "kuben" där effekten tog rum, vilket betecknades med v^3. Jag undrar vad sambandet är. Jag funderar kring att P = Fs/t, och v=s/t -> har kraft (F) något med det att göra? Jag ställer en otydlig fråga, men förhoppningsvis kan jag få ett svar. Blev intresserad av det när jag läste om det, men har glömt allting :( Tack :)visa
Hej! Vi har haft i uppgift att räkna ut från vilken höjd man som lägst kan släppa en kula i en kulbana med loop utan att kulan "ramlar" ur banan. (Man släpper kulan som i en nedförsbacke i vilken den accelererar till den hastighet den sedan tar med sig in och upp i loopen.) Vi har lyckats räkna ut den teoretiskt lägsta höjden och får genom olika formler för potentiell och kinetisk energi att lägsta höjden ska vara 2,5 x radien för loopen, vilket i vårat fall blir 27,5 cm. När vi testar försöket får vi lägsta höjden till ca 37 cm, runt en dm fel, vilket vi kopplar till friktionen. Banan vi använder är en gammal bilbana i plast så friktionen är relativt hög i vissa bromsande vinklar, i nedförsbacken vi släpper kulan i, i "uppförsbacken" i loopens början samt inbromsningen i sista halvan av loopen. Vi har fått i uppgift att räkna ut hur stor friktion banan har, men hur gör man det när man först har en backe som inte är jämnt cirkelformad, en kort plan raksträcka vartefter en loop följer med stor friktion i början, ingen alls i mitten och stor igen i slutet? Hur räknar man ut friktionskoefficienten för en så ojämn bana? Supertack på förhand! visa
Denna fråga gäller mass-energi-ekvivalens och utgår från ett tankeexperiment. Två kroppar med samma massa (m) befinner sig på ett visst (stort) avstånd från varandra i den tomma rymden. Deras inbördes hastigheter är ursprungligen noll. Den totala massan är 2m. Systemet saknar rörelseenergi och vi lägger till att temperaturen är 0 K hos föremålen och i rymden. De två kropparna accelereras mot varandra, p g a gravitationen, och slår ihop i en rak fullständigt inelastisk stöt (temperaturen räcker dock inte för någon kärnreaktion). Vid kollisionen hettas kropparna upp och börjar sända ut elektromagnetisk strålning, efter hand avtar utstrålningen och temperaturen minskar. Till slut närmar sig temperaturen återigen 0 K. Min slutsats av ovanstående scenario: Den totala massan efter avsvalningen är nu mindre än 2m! För varifrån skulle annars energin komma som har strålats ut? Min fråga är: stämmer min slutsats eller är det något fundamentalt fel i mitt resonemang? Är det något som gör att man inte kan betrakta massorna på det sätt som jag gör. Tänker jag kanske fel kring mass-energi-ekvivalensen?visa
Hej! Jag har nu haft en laboration i fysik B där syftet var att bevisa bevarelselagen för rörelsemängd. Vi använde oss av en luftkuddebana för att minimera felkällor men har ändå fått lite konstiga resultat. Vid ett av våra försök fick vi fram att ju mer hastigheten minskade efter en stöt desto mindre minskar rörelsemängden. Det här låter inte alls rimligt. Vad kan detta bero på? Kan det vara felkällor som luftmotstånd? Vi utförde liknande försök ytterligare tre gången och där fick vi rimliga svar. Hur kommer det sig då att felkällor inte verkade här? Tack på förhandvisa
Hej igen! Tack så jättemycket för bra svar! Nu har jag bara en följdfråga på uppgiften: Min följdfråga är: d) Beräkna och illustrera skalenligt stenens hastighet vid nedslagsögonblicket. Jag gjorde såhär: V0 = sqrt (V0x^2 + V0y^2)= 9 Ep1 + Ek1 = Ep2 + Ek2 Jag fick ut att Ep1 = 196,4 Ek1 = 40,5 Ep2 = 0 Ep1 + Ek1 = Ep2 + Ek2 --> 19604 + 40,5 = 0 + V^2 /2 V = 21,7669 Vi vet nu att Vx = 9 och V = 21,7669 detta gav mig att Vy = 19.819. Tappar bort mig halvvägs och blir osäker på om jag gör rätt.visa
En fråga om kaströrelse: En sten kastas ut horisontellt (x-led) i 9,0 m/s från en höjd på 20 m över vattenytan. a) Bestäm stenens utgångsfart i vertikal riktning (y-led) b) hur lång tid förflyter från utkastögonblicket tills dess stenen når vattnet? c) hur långt ut i vattnet hamnar stenen? Jag har försökt lösa alla tre delfrågor: a) Ep = Ek --> gh = Vo^2 / 2. Vo = (2 * 9.82 * 20) roten ur detta. Vo = 19,8 Vox = 9 Vo^2 = Vox^2 + Voy^2 Voy = 17,7 b) y = Voy * t - g * t^2 /2 0= t (17,7 - 9,82 * t /2) t1 = 0 t2 = 3,6 c) X = Vx * t = Vox * t X = 9 *3,6 X = 32,4 Jag vet inte var det är fel, men att kasta drygt 32 meter ut i vattnet känns mycket långt! Det känns inte rimligt. Kan du hjälpa mig att förstå vad jag gjort fel? visa
Hej! När något accelererar sänder föremålet ut energi i form av strålning vilket sänker dess rörelseenergi. När jorden kretsar runt solen verkar centripetalaccelerationen. Får jorden lägre rörelseenergi? Kommer jorden "krascha" in i solen någon gång på grund av detta? Om inte, vad håller den på sin plats?visa
Så här är experimentet formulerat: Din uppgift är att bestämma hur stor del av klossens lägesenergi som övergår till rörelseenergi under dess färd nedför planet. Till din hjälp har du ett lutande plan, en kloss, en linjal och ett stoppur. Svar: Du kan använda formlerna i fråga 14687 . Som du ser ingår massan m både i uttrycket för lägesenergi och för rörelseenergi. Eftersom frågan är hur stor del av lägesenergin blir rörelseenergi, så kommer m att försvinna. Du behöver alltså inte räkna ut m. /Peter E Tack för ditt snabba svar! Vill bara göra detta lite extra tydligt, det är inte helt solklart än, om det går bra. Ok, då har jag (Potentiel energi=lägesenergi)---> startläget. P=mgh (Kinetisk energi=rörelseenergi)---> "i mål" K=(mv^2)/2 Men om jag då får ett svar som t.ex. kommer att vara P=5m och K=3m så tar m ut varandra och en del av energin går över i friktion I så fall går 3/5 av energin till rörelse energi (kinetisk energi) eller 60%, är detta korrekt tolkat?! Och resten i form av friktion som luftmotstånd och materialpåverkan? Finns det några fler ställen energin kan vandra? Och om man lägger ihop K+P=Mekanisk energi? Lite diffust dehär fortfarande :)visa
Energiomvandling på lutande plan. Jag ska ha labb på torsdag och håller på och förbereder mig men jag har lite problem att förstå hur jag ska få fram värdena (rörelseenergin, lägesenergi). Så här är experimentet formulerat: Din uppgift är att bestämma hur stor del av klossens lägesenergi som övergår till rörelseenergi under dess färd nedför planet. Till din hjälp har du ett lutande plan, en kloss, en linjal och ett stoppur. Kraft-Rörelse [14687] verkar vara ett liknande experiment. Om jag har som du illustrerade där dessa två ekvationer: K = m*v^2/2 (rörelseenergin) P = m*g*h (potentiell energi) Jag förstår inte hur jag får fram massan m, för alla dem andra kan jag ju bestämma. Jag testade att ställe ekvationerna lika med varandra men då har jag ju m på bägge sidor och jag vill ju ha m ensam. Ja har något svagt minne av additionsmetoden, kan den hjälpa i detta läge kanske?! Mvh Mathias H.visa
Jag har tidigare frågat om energin i vattenfall (17697). Men Peter E's svar på fråga 16454 i samma ämne (..."Bär du ner en hink går energin till att värma upp dina skosulor."...) gör mig förbryllad. Antag att jag bär ett par hantlar, 2x5=10kg, uppför en trappa till en nivåskillnad på tio meter. Ganska jobbigt, jag får göra av med en del energi för att utföra detta och väl däruppe har hantlarnas lägesenergi ökat en del. (Förmodligen har även lägesenergin för min kroppsvikt förändrats, måhända svårare att beräkna med tanke på den energi som krävts för arbetet.) Nåväl, detta kan jag köpa. Rörelse- och värmeenergi har krävts för att bygga upp lägesenergi. Men om jag nu går ner igen med samma hantlar, så minskar deras lägesenergi till sitt ursprungliga värde. Det är svårare att förstå? Slits skosulorna mera när jag går nedför trapporna? Det tror jag inte. Snarare tvärtom.visa
Hej! I ett korsord fanns nyckeln "Egenskap hos materia" hed lösningen "Tröghet". Stämmer detta förhållande? Har materia tröghet, eller är det massa som har tröghet? Har en foton tröghet, materie- och vilomasslös som den är, vid passage nära stora himlakroppar?(I princip även vid mindre, men då mera svårpåvisbart.)visa
Hej! Jag behöver hjälp med en fysiklaboration: Hur beror periodtiden hos en svängande fjäder på 1) amplituden 2) massan 3) fjäderkonstanten och vilket är det matematiska sambandet för hur periodtiden hos en fjäder beror på massan och fjäderkonstanten. Tack på förhandvisa
Hej Jag har lite funderingar angående rörelsemängd/kaströrelse. Fråga: Om två personer bråkar och båda ramlar ner från taket; vi kan kalla den ena för K och den andra för M. Massa hos K är 40 kg och massan hos M är 80 kg. Taket är 20 m högt. När de har fallit ner 10 m så knuffar K till M så att K får så låg hastighet som möjligt. Vad blir deras hastigheter när de precis har slagit i marken? Tack på förhand. S.A.visa
Hej! Jag har en fråga angående kapillärkraft. I ett experiment vi nyligen gjorde på min skola hade vi en uppställning som bestod av en agarosgel (innehållande DNA-fragment), ett nylonmembran som var mättat av en vätskelösning, ett filterpapper och en hög med pappershanddukar. Genom kapillärkraft drogs vätska ut ur gelen och DNA-fragmenten följde med och fastnade på membranet. Det jag undrar är exakt hur det går till då vattnet sugs upp (av filterpappret antar jag?). Är det så att filterpappret kan tänkas bestå av små, små rör som vattnet "klättrar" upp i?visa
Hej! Jag undrar varför ett föremål inte kan flyga i en helt horisontell cirkel med upphängningspunkten som medelpunkt? Hur stor skulle i så fall t.ex spännkraften, omloppstiden och banhastigheten behöva vara? Tack på förhand!visa
Hej! Jag har i samband med en laboration kommit i kontakt med en konisk pendel. Laborationen gick ut på att vi hängde upp ett föremål i en tunn tråd och fick den att svänga över ett koniskt område. Min fråga blir såldes varför (utifrån ett teoretiskt resonemang) föremålet flyger i en större cirkelbana om banhastigheten ökar? Tack i förskott !visa
Är det så att friktionskoefficienten för två godtyckliga material alltid är ett tal mellan noll och ett, och i så fall hur kan detta förklaras?visa
en liten boll studsar snett uppåt från en platta på marken. elevationsvinkeln är 50grader och begynnelsehastigheten 15m/s. Hur lång tid behöver bollen ....att nå banans högsta punkt? gjorde så: (15*sin50)/9.82=rätt svar men: Hur högt når bollen? försökte så här: (15^2sin(50^2))/2*9.82=fel svar Hur långt kommer bollen? x=vx*t=fel svar. Tack på förhandvisa
Jag undrar varför planeter, kometer, satelliter och annat kretsar i elliptiska banor?visa
I vår fysikbok finns en fråga gällande atomur som placerades i ett torn 1959. tornet var 22,6 m högt och det visade sig att klockorna gick olika fort. Frågan är sen vilken av klockorna som gick fortast. Svaret som jag automatiskt ger och som också står i facit är att det klockan uppe i tonet. En av mina mycket smart elever ifrågasatte detta igår och jag fick lov att erkänna att jag inte kunde förklara... Nu är jag inte så jättebra på just relativitetsteori, speciellt inte i slutet av en dag, så jag skulle kunna skylla på det, men nu har jag funderat på problemet under natten och när jag haft lite ledigt under dagen. Och alla mina tankar landar på samma ställe, är det verkligen rätt att det är den uppe i tornet? Detta känns lite pinsamt, men kan jag få hjälp med förklaringen? /Tinavisa
Hejsan! Har lite olika frågor som jag har suttit och grubblat över en längre tid. Finns det någon fysikalisk förklaring till varför glödlampan går sönder då man tänder lyset? Har hänt en massa gånger och förklaringen bakom varför det går sönder hade inte varit fel att kunna. Och en till fråga som är väldigt intressant, med tanke på att jag håller på att ta körkort. För att kunna mäta retardationen monteras en platta med massan 42 g på ena sidan. Dess kontaktarea mellan den ena sida och den andra sidan är 0,88 cm2 (nästan som en liten avlång kub). Krockkudde blåses upp enbart som standard vid mer än 50 m/s2. I ett av testen var v= 20 km/h och bilen trycks 29 cm innan den stannar vid kollision av väggen kommer krockkudden att blåsas upp eller inte? Om inte hur tänker man i detta fall jag hade nästan tippat på att den kommer att blåsas upp men ändå har jag fel, lite kugg fråga detta. Hälsningar Sara A. visa
en bil som väger 1200 kg körs med hastigheten 27 Km\h. den kolliderar med en stillastående bil som väger 800kg vid kollisionen kilar bilarna fast sig i varandra och fortsätter framåt. beräkna den gemensamma hastigheten efter kollisionen , hur mycket kinetiska energi omvandlas till andra energiformer vid kollisionen ? visa
Hej! Jag undrar över en fråga som inte riktigt framgår i mina anteckningar eller läroböcker om hur man räknar ut! OM ett föremål glider nerför en backe med friktionstalet 0,2 och backen är 22 m lång med lutningen 30 grader hur långt tid tar det då för föremålet vars massa man försummat att komma nerför backen? Jag har försökt besvara frågan genom att med sin räkna ut höjden varefter hastigheten med gh=(v^2)/2 men där tog det stopp. Tack på förhand!visa
hej! vi gjorde en lab i skolan som var att man skulle bestämma tyngdacceleration med hjälp av en tempograf , där man fick en remsa med med 43 punkter och avståndet mellan två punkter är 0,01 s med hjälp av beräkningar kom jag fram till att tyngdacceleration är ungefär 9,3 m/s"2. Men vad kan det finnas för felkällor? varför stämde resultatet och varför stämde inte? tack på förhandvisa
Hej jag har en fråga gällande potentiell energi. frågan går såhär: en jordbrukare använder en pump för att lyfta vatten från en älv till en åker som ligger 5,0 m högre än älven. pumpen utvecklar en elektrisk effekt på 1,0 kW, men bara 60% uttnyttjas till lyftarbetet. hur stor lyftabete gör pumpen på 1 min? hur mycket vatten pumpas ut på en minut? tacksam för svar.visa
Hur löser jag ut massan från en vagn som rullar från ett lutande plan då jag bara vet hastigheten, tiden och sträckan?visa
Hej! Om man t.ex. från ett visst djup, släpper ett föremål med en känd flytkraft, kan man isf räkna ut stigningshastigheten på detta föremål? Isf hur? Kommer hastigheten vara konstant efter att accerelations skett. Ex) Du lyckas dra ner en flytkropp med 100 N flytkraft och en volym på 5 dm2 till 10 meters djup, densitet vattnet:1,025 MT/m3. Där släpper du den. Går det nu att teoretiskt räkna ut hastigheten?visa
Hej! Jag undrar varför en vattenstråle blir tunnare en bit nedanför kranen? Tacksam för utförligt svar.visa
Hej! Om man släpper en vagn utför ett lutande plan kommer accelerationen då att vara konstant? Varför blir accelerationen högre när man ökar planets vinkel, att det är så känns givet men varför? tacksam för svar!visa
Hej! Jag har hört att om man bortser från luftens påverkan så ska två kulor landa på marken samtidigt (på jorden) även om ena skjuts iväg horisontellt med gevär. Den enda resulterande kraften ska vara tyngdkraften. Men eftersom att tyngdkraften bestäms av avståndet till jordens massa borde väl kulan som skjuts fram landa lite senare eftersom att den får en hastighet som rör sig bort från jordens mitt gentemot den andra kulan som endast faller rakt ner? Vad händer om den har oootroligt hög hastighet framåt? Det borde väl bli en funktion av hastigheten som slutar när kulan rör sig med sådan hastighet att den påverkas obetydligt av jordens massa?visa
Jag undrar hur ett föremål kan röra sig om varje kraft har en lika stor motriktad kraft? En bil som är ute och åker påverkar vägbanan med en horisontell kraft bakåt från ett drivhjul, en motriktad horisontell kraft påverkar alltså även drivhjulet framåt från vägbanan. Borde inte dessa krafter ta ut varandra och bilens hastighet vara = 0 ??visa
Hur går jag tillväga för att mäta densiteten på en sten, om jag bara har tillgång till en sten (med en gummisnodd runt för att fästa dynamometern i), dynamometer, och en ograderad hink med vatten? Tacksam för svar då jag inte förstår hur jag skulle gå till väga.visa
Hej! Härförleden stod det i tidningarna om att man ur intet skapat partiklar genom Casimireffekten (i Göteborg). Virtuella partiklar hade blivit reella, "skapats". Det låter som om energiprincipen satts ur spel, ur intet skapas något. Varifrån kommer denna nya massa/energi som skapats? (Rimligen blir det ett energetiskt minus på annat håll, eller kommer den verkligen ur ett intet?!)visa
Hej! Jag undrar vad det egentligen är som påverkar fjäderkonstanten? Vi skulle undersöka detta och kom fram till att diametern och längden på fjädern gjorde det, men inte antal varv per längdenhet (alltså vinkeln på varven). På våran lärare lät det däremot som denna vinkel hade en viktig påverkan. Skulle vara väldigt tacksam om ni kunde hjälpa till att reda ut detta! Christinevisa
Hej! Partiklar/föremål som rör sig med hastigheter nära ljusets får ökad massa enligt teorierna. Får partiklarna då också ökad gravitation och därmed större gravitationell påverkan på omgivningen?visa
Energiomvandlingar i fysik kapitel 6 övning 6.1 t.ex. flygplan startar,ökar farten,lyfter från en startbana det står att kemisk energi blir rörelse,läges och värmeenergi men jag förstår inte när det blir rörelse och lägesenergi. Blir det rörelseenergi när den ökar farten trots att mg är vinkelrät mot rörelseriktningen? Varför blir det ingen energiomvandling när en stålkula rullar med konstant fart på ett slätt golv men energiomvandling när en bil kör med konstant fart på en horisontell väg?visa
Jag har en fråga om begreppen i mekanik. Vi vill skilja mellan det riktade avståndet mellan startpunkt och slutpunkt för en rörelse samt den totala vägen, som ju ofta är längre. Det verkar vara lite olika beroende på framställning vilket av dessa som kallas sträcka, väg, eller förflyttning. Så min fråga är om det finns någon allmän standard, och om det inte finns, är det någon variant som är mer lämplig?visa
Hej! Vi har fått en läxa där en uppgift är såhär: 'En varmluftsballong ska orka bära en korg som med passagerare väger 500kg. Ballongen själv (inklusive varmluften den då är fylld av) antas väga 150kg. Vilken diameter har en sådan ballong om den antas vara klotrund?' Hur ska man lösa den? Tack på förhand :)visa
En pojke står på en hög klippa och kastar en liten sten med hastigheten 14m/s snett uppåt med vinkeln 30 grader. När stenen kastas befinner den sig 25 m över marken . Bestäm stenens fart då den slår i marken . Bortse från luftmotstånd.visa
1. Luftmotståndet på ett klot ges av formeln F = k r2v2 där k = 0,92kg/m3
r - klotets radie
v - klotets hastighet a) Kontrollera att enheterna stämmer i formeln b) En bordtennisboll har radie 1,9 cm och massan 2,5 g. Bestäm sluthastighet för en bordtennisboll som faller genom luften. b) skulle jag behöva hjälp med, mitt svar stämmer inte svaret med kollegans
visa
Hej! Jag hittar ingen bra förklaring till varför derivatan av rörelseenergin (med avseende på v) blir rörelsemängden; kan ni hjälpa mig med en bra förklaring till mina nyfikna elever? MVH Sarahvisa
Hej behöver hjälp med en sak. Här är frågan: atmosfären har densiteten 1,3kg/m3 men den tunnas successivt ut ju högre upp man kommer, om man skulle ha densiteten 1,3kg/m3 överallt i atmosfären hur högt skulle den då sträcka sig?visa
I en fysikbok om vågrörelse lära som jag läser som komplement till fysik b boken står det att hookes lag skrivs som F=-kx-k2x^2-k3x^3.... under detta står det att k,k2,k3 är fjäder konstanter. Men i problemet de diskuterar(harmonisk svängningsrörelse) så finns det bara en fjäder ju!? hur går det ihop? P.s De förkastar visserligen de ickelinjära termerna. Men innebär denna formulering att konstanten ändras ju mer man drar ut den?visa
Hej! Jag undrar vad rotationshastighet är för något och kan man koppla den till ett hjuls rörelse? Funderar över att använda detta i en labb-rapport om en Mousetrap car. Tacksam för svar.visa
Hej! Jag såg en dokumentär med mina elever som handlade om Stephen Hawking, 2 delar. I dokumentären gav de (Hawking, Michael Green, Roger Penrose och nån till kanske) sig på en förklaring till varför gravitationskraften är så svag jämfört med de andra tre naturkrafterna. Kortfattat menar de att den läcker ut till de andra dimensionerna som strängteorin menar bör existera. Då undrar jag: Bör inte även den elektromagnetiska kraften "läcka ut"? Ok om inte den svaga och den starka kärnkraften gör det då de har kort räckvidd, men både den elektromagnetiska kraften och gravitationskraften sägs ju ha oändlig räckvidd enligt diverse läroböcker. Tacksam för ett upplysande svar :)visa
Hej, Ett flygplan flyger med hastigheten v=200 m/s. Flygplanet gör plötsligt en loop, vilket innebär att det flyger i en vertikal cirkelformig bana enligt figuren. Hur stor skall radien i denna bana vara om piloten i banans övre läge skall känna sig tyngdlös? Normalkraften från stolen skall då vara noll. Jag undrar om jag har gjort rätt: v^2/a= r = 200^2/10 = 4000 känns dock inte riktigt som om jag har gjort rättvisa
Jag har studerat naturvetenskap några år nu, men det är en fråga som jag inte kan få ur huvudet: Vilket tryck utverkar en påle med massan 1kg och hastigheten 1m/s på en vägg om arean som träffar väggen är 1 kvadratmeter? (Allt för att göra det så simpelt som möjligt. Frågan handlar egentligen om hur kraft och rörelsemängd hör ihop då ingen uppenbar acceleration är inblandad, men jag ville ge ett tydligt exempel. Redovisa gärna uträkningen utförligt :))visa
Undrar hur lufttrycket ändras i en tank på grund av temperaturen. Jag har en tank på 2000 liter som är trycksatt till 0,35 bar för läcksökning. Dagen efter är trycket 0,32 bar. Dock har inga läckor hittats, men temperaturen är lägre i rummet eftersom ett fönster stått öppet. Kan detta vara orsaken. Hur räknar man ut skillnaden i tryck beroende på omgivande temperatur? Tack för hjälpen!visa
Det finns flera horisontella rullband på en flygplats. En person går fram och tillbaka på rullbandet och tar tiden. Han gör det dels när rullbandet rullar och dels när rullbandet står still. Red ut hur lång tid det tar i båda fallen eller om det tar lika lång tid? (Han går med samma hastighet fram och tillbaka i de båda fallen)visa
Jag blev här om dagen ställd mot väggen av en elev som krävde en icke matematisk förklaring av varför den kinetiska energi är proportionell mot hastigheten i kvadrat. Han ville inte godta min härledning genom arbete, som är den vanliga metoden. Efter att diskuterat fråga med mina kollegor kontaktar jag nu er istället. Finns det en vettig intuitiv förklaring för detta?visa
Hej! Är det så att ju närmare ljusets hastighet man kommer i tex ett framtida rymdskepp,så dras mer och mer massa med. Så rent principiellt, om man kommer upp i 100% av ljusets hastighet, så kan man dra med stora delar av universum. Rent teoretiskt alltså, nu vet jag att man ej kan komma upp i 100% av ljuset, men i teorin? Kan du förklara det med formler också?visa
Om man skulle vara ute i rymden, utanför en raket, åt vilket håll skulle man då röra sig? eller skulle man vara still?visa
Varför är det fel att säga att lätta föremål flyter och att tunga föremål sjunker? Ge gärna ett exempelvisa
Varför flyter en pingisboll upp när man saltar vattnet i bägaren?visa
Hej! Vi är tre elever som jobbar med ett projekt i skolan. Vår fråga är följande: Hur räknar man ut vattenmotståndet som bildas när man färdas med en båt framåt? Gärna en relativt simpel formel, det gör ingenting om vårt svar bara blir ungefärligtvisa
Låt säga att vi har en glasburk som är fylld med olja och vatten. Oljan kommer ju då hamna ovanpå vattnet på grund av gravitationen och vätskornas olika densitet. Vad händer om vi tar med burken upp i rymden? Då finns ju inte längre någon gravitation som påverkar vätskorna, så deras densitet borde ju inte ha någon betydelse längre. Däremot så är ju olja och vatten "oblandbara" rent kemiskt, så någon mixad vätska kan ju inte förekomma. Hur skulle det se ut i burken? Skulle det bli små oljebubblor i vattnet eller vattenbubblor i oljan och i så fall varför? Tack på förhand och tack för en superintressant sida! /Oscar Mvisa
Tävlingsbilar har kväve i däcken för att minska tryckökningen när däcken blir varma. Kväve borde väl expandera ung lika mycket som vanlig luft när däcken blir varma? Luft innehåller fukt, men har det verkligen betydelse i detta fall? Hur stor betydelse i så fall? Och varför? Mvh Niclasvisa
Jag och en kamrat pysslar lite med ett projektarbete. Vi har byggt en lufttrycksdriven vattenraket och vi vill räkna hur högt den har kommit vid vårat uppskjut. Vi vet att vid 0,4 sekunder är massan 89,1g och har en hastighet på 25m/s och är 5 meter upp i luften. vi vet att raketen är på toppen av sin höjd efter 1,8 sekunder. Vi har fått fram värden 31,8 meter och över där. men det känns orimligt. Vi använde oss utav 6,5 bar i en 1,5 l flaska och använde oss av 250 ml vatten. Raketen avfyrades i en 90graders vinklen rakt upp och var i luften 4,1 sekunder. Den landade 10 meter bort.visa
Hej! Jag har sökt och läst på många sidor men inte riktigt förstått vad relativistiska effekter är och innebär. Skulle du vilja förklara detta närmare och ge exempel? Tack i förhand!visa
Hej! jag har funderat på hur man kommit fram till formeln för att räkna ut kinetisk energi men har fastnat. Förstår inte varför hastigheten i kvadrat är propotionell mot rörelseenergin och varför man delar massan gånger hastigeten i kvadrat. Tacksam för svar!visa
Myonernas liv är ett bevis på att Einstein faktiskt hade rätt. Förklara hur och varför Myonernas liv är ett bevis för att Einsteins relativitetsteori är korrekt. Sätt in svaret i ett generellt vetenskapstänkande. Alltså motivera ditt svar genom att sätta in det i en allmän naturvetenskaplig vetenskapssyn. Hur ska jag på enklaste sätt förklara svaret för mina elever?visa
Jag har hört att massan ökar, när något närmar sig ljusets hastighet enligt den speciella relativitets teorin.Innebär detta att massan ökar när man i Cern accelerar upp enstaka partiklar?visa
Jag undrar över konstanten C i luftmotståndet F=0,5CAQv2. Jag har förstått att C är ca 0,5 för tennis vid lägre hastigheter men vid en gränshastighet ändras den drastiskt. Vad blir den sedan för tennis?visa
Hej! Verkningsgraden i värmemotorer beror av tempereturskillnaderna. Då borde en bilmotor vara effektivare på vintern än på sommaren, men min bil verkar dra mer bensin per mil vintertid. Hur kommer det sig?visa
Hej! Jag skulle vara glad ifall jag skulle kunna få Arkimedes princip kopplad till ett större sammanhang. Alltså varför det är intressant, hur man kan tillämpa det i exempelvis vardagliga situationer? När man får användning utav det utanför Fysik-salen helt enkelt. Tacksam för svar! MVH Vanessavisa
Hej! Det är ju välkänt att massa kan omvandlas till energi enligt E=mc^2, men vad händer egentligen med eventuell potentiell energi i en sådan process, lagen om energins bevarande gäller väl även då? Som exempel kan man ju tänka sig att man lyfter upp ett föremål från jorden varefter man omvandlar jordens massa till energi, vad kommer då att hända med den potentiella energin som det upplyfta föremålet hade?visa
Hej! Vi är två tjejer som går sista året på gymnasiet och håller på med ett projektarbete. I somras var vi och flög skärmflyg från en bergstopp och ska nu göra ett arbete om detta. Det vi vill uppnå med arbetet är att ta reda på hur det är möjligt att flyga skärmflyg. För att ta reda på det har vi bestämt att vi vill räkna på lyftkraft och luftmotstånd. Har räknar man ut luftmotståndet vid en flygning? Vi antar att det är ungefär samma som en flygplansvinge. Vi har inga kunskaper kring detta område på denna höga nivå så behöver hjälp på vägen. Tack på förhand!visa
Hur fungerar en hävert (siphon), egentligen? Jag har trott mig förstå att en häverts funktion kan förklaras med hjälp av gravitationen och lufttrycket – en hävert för kvicksilver kan enligt mig inte ens teoretiskt ha ett ”lyft” på över 76 centimeter vid normalt lufttryck. Vidare fungerar en hävert utmärkt även om det är luft i övre kröken vid ”starten”. Enligt nationalencyklopedin förklaras däremot funktionen med "Strömningen orsakas av tyngden och attraktionen mellan vätskemolekylerna och är ett fenomen analogt med en kedjas rörelse". I Encyclopedia Britannica (2002) står det: "The action depends upon the influence of gravity (not, as sometimes thought, on the difference in atmospheric pressure; a siphon will work in a vacuum) and upon the cohesive forces that prevent the columns of liquid in the legs of the siphon from breaking under their own weight." En tredje förklaring ges i Collier's Encyclopedia: "The flow of liquid in a siphon is caused by the greater net atmospheric pressure at the opening of the shorter leg. Net atmospheric pressure is the difference between atmospheric pressure and the weight of the liquid". Min fundering är: hur kan man förstå att en häverts funktion (huvudsakligen) förklaras med attraktionen mellan vätskemolekylerna när den trots allt fungerar när det är luft inne i systemet. Länken (http://www.youtube.com/watch?v=T_FJe-HdFPw) visar också tydligt att lufttrycket har betydelse. Hur kan man då förstå att förklaringarna från uppslagsverken är korrekta samtidigt? Även Ingenjör Lundström skriver på sin sida (http://www.ingenjorn.com/) att ”[det] uppstår ett undertryck i rören som suger in vatten … Atmosfärstrycket håller ihop vattnet”. Vidare kan man ju med Bernoulli's ekvation härleda strömningshastigheten som beroende av lufttrycket. Är det kanske helt enkelt så att en hävert är en sak (attraktion mellan molekyler) medan en "vätskesug" som fungerar p g a lufttrycket är något annat. D v s om det kommer in lite luft i en hävert leder inte till att flödet stannar men det är inte längre en hävert utan en "atmosfärvätskesug". Verkligen konstigt att något så enkelt skall vara så förvirrande. Kan ni komma med några klargörande tips!visa
En spiralfjäder som accelererar uppåt töjs ut, och om den accelererar nedåt trycks den ihop. Vid fritt fall sägs spiralfjädern ha "normaläge", dvs varken hoptryckt eller uttöjd eftersom den är tyngdlös. Hur kan det stämma? Fjädern accelererar väl ändå nedåt med 9,82 m/s*s?visa
Hej! Jag heter Johanna och läser sista året på IB programmet i Uppsala. Eftersom jag läser IB kommer jag att ställa frågan på engelska, då fackuttrycken är lättare för mig på engelska. We are right now studying general relativity and today we went through how a massive object curves space-time. The simpe space-time diagams for special relativity contain three dimensions on the x-axis and on on the y-axis. In general relativity, this diagram itself is made three-dimensional as it is curved. Does this mean that universe is five-dimensional, as we have five dimensions in the space-time diagram? And if so, what is the fifth dimension? Tack på förhandvisa
Vad skulle hända om centripetalkraften upphörde i en karusell av typen "slänggungan (Liseberg)"?visa
"Om alla kineser skulle koordinera ett hopp samtidigt, skulle de då kunna göra att jorden hoppar ur sin bana runt jorden?" jag behöver ett svar på denna fråga, inga beräkningar bara resonemang med motiveringar.visa
Jag behöver med denna uppgift: Längs ett bord dras en kloss av en fallande vikt vid bordets kant. Bestäm klossens maxhastighet. Fallsträckan: 32,5 cm Massan för klossen: 763 g Massan för vikten: 455 g Friktionskraften: 1,2 N Tacksam för svar! :)visa
Hejsan! Hur kommer det sig att ett spaghettistrå aldrig kan brytas i färre än tre delar? Finns det någon enkel förklaring? Jag har själv testat och påståendet stämmer, förutsatt att man håller i ändarna av strået när man spänner det. Tack på förhand /Oscarvisa
Vilka krafter påverkars man vid inbromsningen då man åker Fritt fall på Gröna Lund? Upplever man ngn tyngdlöshet? Vad skulle hända precis då vagnen släpps om man fick ta med sig en liten mugg med vatten.visa
vem som kom på att två föremål oavsett vikten faller på marken samtidigt?visa
Hej! Jag kom faktiskt på den här frågan idag när jag höll på att städa hemma. Jag undrar hur man kan beskriva enklast varför; När man dammsuger en gardin; hur kommer det sig att utan någon fast, hård yta bakom gardinen så sugs den in i dammsugaren, men samtidigt om du lägger exempelvis din hand bakom gardinen så kan du enkelt dammsuga den utan att den sugs in. Detta är min fråga! Tack på förhand.visa
Vad resonans är ställer inte till några problem för oss i undervisningen. Däremot varför? Varför har svängande system en egenfrekvens? Hur förklarar man att amplituden i ett system kan öka så mycket när den påtvingade frekvensen överensstämmer med egenfrekvensen?visa
Hej, jag heter Johan Hjallar och har några frågor om relativitetsteori. Jag är egentligen norsk, så svenska fysik-ord kan bli felskrivna, men jag ska försöka göra mig förståbar. Altså, jag har bara såvidt läst litegrann om relativitet, men jag har förstått at när man reser tilräckligt snabbt så går tiden saktare och man måste räkna annorlunda. Men vad är det för referanspunkt man använder då? Jag har konkluderat med at det INTE är jorden, för jorden har ju en vektoriell fart själv. Om jorden har fart J=C+X och man reser ANDRA vägen med V=C+X, så reser man ju över ljusets hastighet, sett at X>0. Så då undrar jag: fins det et stilleståande referanspunkt i universet? Et som man kan räkna som et coordinatsystem? Jag tänker at det måste vara jämfört med DET man måste resa i ljusets hastighet för at tiden ska stanna. Så undrar jag om man kan hitta jordens fart jämfört med et stillestående referanssystemet vid at jämföra ändring av tid vid hastighet över 0.1C i OLIKA RIKTNINGAR? Jag ser för mig et eksperiment där man skickar två rymdskäpp med synkroniserade klockor, en i samma riktning som jorden åker jämförd med det stillestående referanssystemet, och en i motsatt riktning, där den sista då har mindre fart jämfört med det stillestående koordinatsystemet och därför inte får lika stor ändring av tid som den som åker MED jorden (sistnämda får ju då sin egen fart jämförd med jorden PLUSS jordens fart jämförd med det stilleståande koordinatsystemet, medans den som åker i motsatt riktning än jorden får sin egen fart MINUS jordens fart). Kanske skulle man då kunna bestämma et "origo" i et koordinatsystem, utav hur stor skilnaden mellan tiderna i dom olika rymdskäpperna? Jag har så många frågor, hade varit jättebra med några svar :)visa
Låt oss säga att det är ett luftgevär jag skjuter med. Om jag då skjuter i en vinkel på 45 grader uppåt och kulan väger 1 gram med en utgångshastighet på 220 m/s. Hur långt kommer kulan att fara innan den landar? Och vilken hastighet kommer den ha då den landar?visa
Hej! Min fråga lyder: vad skulle jag se i en spegel om jag bar den i min hand och sprang med NÄSTAN ljushastigheten, vilka ändringar skulle jag kunna se?visa
Hej! Skulle vara väldigt tacksam om jag kunde få förklarat för mig formeln som förklarar tvillingparadoxen. Jag vet att det existerar en formel av detta slag men kan den inte och vet inte vad innehållet i den egentligen betyder. Tacksam för snabbt svar. Mvh Eric visa
Hej! Jag har en fråga som jag frågat mina fysiklärare om, de båda har olika teorier, och jag en annan. frågan är, förklara hur en fotboll kan färdas i en böjd bana genom att man skruvar bollen, hur går det till? min teori är att luften går, som på en flygplansvinge, snabbare på ena sidan bollen, men det håll den starka kraften verkar åt är inte det håll bollen böjer av i den böjda färdbanan? tacksam för ett fullständigt svar som kan rätta oss alla :)visa
Hejsan! Jag arbetar på mitt projektarbete som handlar om vattenraketer. På min raket ska jag ha en fallskärm som ska gör att raketen, som på nervägen blir en farlig projektil, blir mindre farlig. Det jag söker är en formel som går att använda för att räkna på arean på fallskärmen som behövs för en önskad nedslagshastighet på en raket med en viss vikt. Hur ser formeln ut, eller vart går det att få tag på?visa
Vid backhoppning borde inte massan spela någon roll för hastigheten vid själva uthoppet (väl?). Varför är det då en "trend" för backhoppare att de ska var så små som möjligt? Är det för att minska luftmotståndet?visa
Hur kan jag dra ett samband mellan vad den allmänna och speciella relativitetsteroin tillåter när det gäller tidsresor? Vad menar respektive teori om möjligheterna att resa i tid? Jag vet att den speciella tillåter tidsdilatation och att den allmäna säger att rumtiden kröks och att maskhål bildas som följd - men hur kan jag dra ett samband mellan de två teoriena?visa
Hur fungerar en centrifug som man tvättar kläder i?visa
Vad är skillnaden mellan "positiva"/normala g-krafter och negativa g-krafter. vad är negativa g-krafter och hur påverkas man av dem?visa
Förklara varför man flyger utåt när man åker fortare i en karusell? Varför krachar inte alla planeter som kretsar runt solen mot den? Vad kommer att hända om planeternas tangentiala hastighet skulle reduceras till noll?visa
Vid vilken punkt mellan jorden och månen ska man placera ett objekt där kraften från månen till objektet är lika stor som kraften från jorden. alltså, månen kommer att vilja dra objektet till sig genom gravidationen, men samtidigt så vill jorden också det. så var ska man placera objeketet så att krafterna är lika stora? visa
Hej! Skulle vilja veta vad som händer när man "curlar" i curling? Vad är det som gör att stenen glider bättre då?visa
hoppas att jag får hjälp med denna uppgiften; En golfboll kolliderar med ett stillastående bowlingklot, golfbollen studsar tillbaka och bowlingklotet börjar röra sig. Vilken utav bollarna har störst rörelsemängd efter kollisionen? Motivera!visa
Om man låter två tandpetare flyta i en skål med vatten och låter en droppe diskmedel falla mellan tandpetarna så glider de isär pga ytspänningens effekter. Släpper man sedan försiktigt ner en sockerbit mellan tandpetarna så dras tandpetarna ihop när sockret löser sig. Varför undrar en gammal fysiklärare?visa
Hej. Jag skulle vilja ha hjälp med ett matematiskt/fysik problem, som har uppstått i mitt projekt arbete. Jag frågade min lärare men han kunde inte hjälpa mig, så nu vänder jag mig till er på fysikum. Mitt problem lyder så här: Jag har varit och mätt min bollflykt vid golfslag och fått reda på utgångsvinkeln, sidospinn, hastighet m.m. Det jag skulle vilja ha hjälp med är, hur räknar jag ut hur mycket min boll avlänkas ifrån målet (hålet) om man räknar med sidoskruven. Försumma luftmotstånd och sidovind? Vore jättetacksam för svar och hjälp Med vänlig hälsning André visa
Hej! Jag undrar hur man räknar ut varmlufts densitet? Jag har redan tittat på fråga [7692] och det är 2 steg som jag inte förstår. Det första är hur du går från "n/V = p/RT till--> r = konst/T " Och sedan den andra steget då du räknar ut konstanten "konst". Gäller denna konstant för alla temperaturer för uträkningen av varmlufts densitet? Eller beror det på vilken temperatur som är utomhus för tillfället?visa
Hej, jag har förstått att LIGO är ett projekt med syftet att detektera gravitationsvågor, men när blir en observation lyckad? Vad är det exakt man vill ska hända som man sedan kan använda som ett bevis för gravitationsvågorna? visa
hej jag skulle gärna vilja få svar på denna fråga. en hiss har masan 900 kg. den hänger i en vaje som maximalt ska utsättasför en dragkraft på 17kN. på väg uppför startar hissen med accelerationen 1,2m per sekund upphöj till 2. hur många personer med massan 75 kg kan hissen högst ta med? jag skulle uppskatta om ni visar även hur man kommer fram till svaret hela vägen. tack på förhandvisa
Hej Kan ni förklara ingående för mig varför Merkurius bana har vissa avvikelser. Jag läste att Einsteins gravitationsteori gav svar på detta men det stod inte varför. Tacksam för svar.visa
Frågan gäller en berg-och-dal bana med en loop. Hur stor är centripetalaccelerationen längst upp på karusellen? Var är centripetalaccelerationen som störst?visa
vad blir kraften i geväret (rekylen) när du skjuter med ett standard jaktgevär? vad blir accelerationen?visa
Två likadana fjädrar har vardera fjäderkonstanten 40N/m. De kombineras "parallellt" och "i serie". a) Hur stor kraft behövs för att hålla respektive fjäderkombination utdragen 1,0 cm? b) Beräkna svängningstiderna. Uppgift a) har jag löst men jag kan inte förstå hur jag skall kunna lösa b) utan att känna till massan! Tacksam för hjälp! (Svar: a) 0,80N resp. 0, 20N b) 0,70s resp. 1,40s) Vänliga hälsningar från Sofia visa
Hej! Jag har fastnat på en fråga inom fysik A rätt länge nu och börjar bli smått frustrerad. Frågan lyder: "Flytljus", det vill säga ljus som flyter i vattnet, tex ett vanligt termoljus, är populära och dekorativa. a) Förklara med ett fysikaliskt resonemang hur det fungerar. Visa också med en figur de krafter som verkar på ljuset b) Anta att ljuset är tillverkat av paraffin. Hur stor del av ljuset sticker upp ovanför vattnet? Jag har löst A uppgiften men behöver hjälp med B. Jag har kommit en bit på vägen. Om vi låter p1 beteckna densiteten för paraffin och låt p2 beteckna densiten för vatten (x är vattnets volym) så har jag kommit såhär långt hittills: Lyftkraften = x*p2*g Tyngdkraften = V*p1*g Lyftkraften = Tyngdkraften <---> x*p2*g = V*p1*g <---> x/V = p1/p2 men sedan då? Hur ska jag få fram svaret? Känner mig förvirrad. Skulle bli glad över svar... Tack på förhandvisa
I kursboken till Fysik A(Heureka) finns en uppgift där man ska rita ut krafter och reaktionskrafter på två personer som har dragkamp med ett rep. En följdfråga är hur någon kan vinna om krafterna på personerna är lika stora och motriktade. Svaret som ges är att friktionskrafterna mot underlaget är olika för de båda personerna. Allt det här köper jag, men min undran är var personernas respektive styrka kommer in i resonemanget? Man kan ju tänka sig ett scenario där man "sitter fast" i golvet och har repet fastlimmat i händerna? Den starkaste borde ju nu vinna, inte nödvändigtvis den med störst massa??visa
Är ett föremåls massa beroende av var föremålet är (på månen, jorden eller mars).visa
Hejsan! Jag har funderat på en sak under sommaren och inte riktigt kunnat få svar på mina frågor. Funderingarna handlar om Arkimedes Princip: Säg att du har ett föremål som har högre densitet än vatten och att du kastar in detta föremål med en viss hastighet i vattnet. Enligt Arkimedes princip kommer detta föremål fortsätta accelerera i vattnet, dock långsammare än i t ex luft (pga lyftkraften). Lägger man en våg på botten kommer vågen att visa mindre än uppe "på land", då normalkraften blir mindre tack vare att vattnets lyftkraft hjälper till. Än så länge är allt glasklart. Säg att man slänger i nåt som har lägre densitet än vatten med en viss hastighet, detta föremål kommer accelerera uppåt och kommer ha större tyngd (vågen kommer visa mer i alla fall) under denna acceleration än vad den har på land, då normalkraften (lyftkraften) är större än vad den är på land för detta föremål. Än så länge är allt glasklart. Men säg att du kastar in ett föremål med en viss hastighet som har samma densitet som vattnet (jag är medveten om att vattnets densitet förändras och så, men rent hypotetsikt). Detta föremål kommer att fortsätta med konstant hastighet ner mot botten och skulle man väga det i "svävfasen" skulle vågen visa exakt samma sak som när vi väger oss på land, då lyftkraften är lika stor som gravitationen. Men, till slut kommer föremålet (pga sin hastighet) att nå botten. Lägger man en våg på botten kommer föremålet komma i kontakt med vågen och till synes verka med en kraft på den som kräver en motkraft från vågen. Problemet är att det redan finns en lyftkraft från vattnet på föremålet vilken är lika stor som gravitationen som verkar på föremålet. Min fråga är: Vad kommer vågen att visa? Kommer den att visa 0 kg då lyftkraften redan gör "allt jobb" eller kommer den att verka med en kraft på föremålet och visa ett antal kg? Oerhört tacksam för svar!visa
Om en person som väger 115 kilo hoppar ifrån "tian" (tio meter). Hur mycket väger eller med vilken kraft kommer denne att slå ned i vattnet?visa
En flygresa från t ex Kina till Sverige tar 23 timmar och motsvarar ungefär halva jordens omkrets. Det vore ju effektivare då att låta ett flygplan så att säga ta sig upp över platsen , sedan försöka undvika luftmotstånd(?) och låta jorden rotera 180 grader under sig och landa i Sverige. Ett halvt varv för jordrotationen tar ju bara 12 timmar. Varför fungerar det inte?visa
Tack så mycket för ditt svar på fråga 16263, men jag känner fortfarande inte riktigt att jag förstår. Om man placerar tågen från exempel ett på samma spår, det 'snabbare' före det 'långsammare', vad skulle hända då? Som jag ser det så skulle det för någon som befinner sig på något utav tågen bara se ut som att det snabba tåget åkte ifrån det första, men enligt tidsdilatationen så stämmer väl inte det? Från ett utomstående system måste väl det långsammare tåget som inte tidsdilatationeras lika mycket krocka, eller passera igenom det första tåget... Något som känns otroligt. Fast det gör ju å andra sidan ganska mycket när man pratar relativitet.visa
Hej hej, jag har en fråga om relativitetsteorin som jag för närvarande skriver ett arbete om i Fysiken. Jag tror att jag har hittat en paradox när jag började räkna lite grann på tidsdilatationen. För det första; Om man skulle befinna sig på ett tåg som rörde sig med en hastighet av 0.9999c under fem minuter, så skulle det för en utomstående observatör ha gått ca fem timmar, enligt t0=t/(sqrt(1-(v^2/c^2)) där t0 är observatörens tid, och t är tiden för personen på tåget. t0=t/(sqrt(1-(v^2/c^2)) för t = 300s => 300/(sqrt(1-.9999^2) = 21 213.7338s ~ 5 timmar om vi sedan släpper iväg ett tåg med halva hastigheten på samma sträcka, så skulle det ta 600s att färdas samma sträcka. Det leder till en tidsdilatation på 600 / sqrt(1 - (.49995^2)) = 692.797231 Alltså inte mer än 1.5 minuter! Det betyder att för en utomstående observatör så skulle det långsammare tåget komma fram flera timmar före det snabbare! Hur kan man förklara detta? ---- När jag tänkte lite på detta kom jag fram till ytterliggare en fråga, nämligen att ett ljusår (eller ljusminut, eller vilken annan avståndsbenämning som helst som bygger på ljushastigheten) ju är ett begrepp som är äldre än relativitetsprincipen. Betyder det att tidsdilatation inte tagits med i beräkningen av sträckan? För om så är fallet leder samma ekvation som tidigare till att en sträcka på 8 ljusår (jorden / sirius) skulle vara byggt på en tidsdilationerad bild av ljuset. Om man med samma tåg som tidigare åkte med en hastighet av 0.9999c så skulle man behöva färdas i endast en vecka för att tiden skall dilatationeras åtta år. Hur går det ihop? --- Frågan framför allt, vad har jag missat; jag tror knappast att jag hittat ett otäppbart hål i grunden för den moderna fysiken. Tack.visa
Jag håller på med en uppgift i skolan och jag har några frågor om cykelns fysik, bara för att skaffa grundläggande information och diskutera lite: - Varför har man valt gummimaterial till hjulen på cykeln, finns det en speciell anledning, kan det bero på densitet? -Kan det finnas en fysikalisk anledning till varför ramen på cykeln är utformad som ett V? -Spelar det någon roll för cykelns snabbhet om hjulen är tjocka eller tunna ur ett fysikaliskt perspektiv? Tack i förhand Mvh Hannavisa
Jag har läst de förklaringar skrivna här till varför vatten kan stiga så högt i vätskor. Ingen av dessa förklaringar stämmer helt överens med vad jag har fått lära mig. Min lärare förklarade det undertryck som faktiskt uppstår med hjälp av kapillärkraften. Osmosen orsakar ett övertryck, och precis som ni säger här ger avdunstningen av vatten i bladet ett "sug". Han sa däremot att undertrycket uppstår eftersom vattenmolekylerna i pelaren "sträcks ut" med hjälp av den hydrofila kapillärsytan. Man kan se vattenpelaren som en gummisnodd som sträcks ut. Har han fel?visa
Jag vill få reda på hur stort tryck som läggs på armbågen då man kastar en baseboll i 130 km/h. Basebollens massa är 149 gram, min överarms längd är ca 28 cm och underarmen mäter ca 27 cm. Tacksam för svar samt en förklaring hur man beräknar det.visa
Hej! Jag håller på och läser in kursen Fysik B och har problem med den matematiska rörelsebeskrivningen. I ett exempel som anges i kursboken är en matematisk modell över en 100-meterslöpares startförlopp: v=10t-2.5t2 samtidigt som t är mellan 0 och 2 sekunder (1) Fråga: Hur långt har löparen enligt modellen kommit efter 2 sekunder? I lösningen som anges börjar man med att utgå från regeln: ds/dt=v. Sedan anges, att s får bestämmas genom att göra en "primitiv funktion" till v, enligt: s=5t2-2.5t3/3+C, där konstanten C sätts till 0 så att s=0 då t=0 (2) Mitt problem är att jag inte alls förstår hur denna "primitiva funktion" till v har bestämts. Hur får man stegvis fram denna funktion?? Hemskt tacksam för svar!visa
Hej Peter. Angående fråga 16001:
När vattnet passerar ut genom klyvöppningnarna uppstår en brist som yttrar sig som ett undertryck, ett ”sug” i bladets xylem(d.v.s de kärl som transporterar vatten i trädet). En stor trädkrona med hundratusentals blad/barr utvecklar ett mycket stort undertryck, ca. -2 MPa eller -20 atmosfärer. Vatten rör sig från rötterna där trycket är högt till bladen där trycket är lågt. Trycket sjunker därvid också i rötterna och vatten kan i sin tur röra sig från marken till rötterna. Vattentransporten är alltså en fysikalisk process som drivs av tryckskillnader. Kapillärkrafter är inte verksamma och osmos är inte verksamt annat än i samband med reparation av xylemet (sker på våren).
visa
Hej! Ljus som passerar tunga kroppar, tex solen, böjs av något. Vid svarta hål kan man väl få rätt stor avböjning på ljuset. Går det att räkna på vanligt sätt med centripetalkrafter i sådana sammanhang för en foton, som saknar vilomassa? Vilken "massa" skall man använda? Kan man anta att fotonen skulle erfara en centrifugalkraft - om man nu löser problem där sådan används??visa
Hej! Jag har en fråga gällande krafter. En fönsterputsare står i en korg som hänger vid en byggnad. Korgens massa är 17 kg medan fönsterputsarens är 65 kg. (Bortse från repets massa). Fönsterputsaren drar i repet så att korgen med fönsterputsaren under en kort tid får accelerationen 0,75 m/s2 uppåt. Med hur stor kraft drar fönsterputsaren i repet? Svaret skall bli 0,43 kN (se länk 1).visa
Angående hur träd kan suga upp vatten så högt som 80m. Det beror inte på osmos utan på att bladens klyvöppningar släpper ut stora mängder vatten i förhållande till hur mycket koldioxid det tar upp (finns otroligt lite CO2 i luften). Detta skapar ett undertryck i trädet som är så pass starkt att det kan transportera upp vatten över 100m. Kapillärkraften är näst intill försumbar.visa
Hej! Vi är två tjejer som gjorde ett besök på experimentariumet i köpenhamn. Vi testade då en en sammankopplad gunga. Våra iakttagelser av gungan var att energi överförs från den ena gungan som är i rörelse till den andra via stången. Det gjorde att den ena gungan rörde sig med högre hastighet i förhållande till den andra. Vår fråga är då, Varför?visa
Hej, Jag fick denna uppgift på ett fysikprov som vi hade denna vecka: Ett rymdskepp rör sig med hastigheten 0,95c passerar förbi skolan just som eleverna har fysikprov. Hur lång tycker de, i sitt flygande tillstånd, att skrivtiden är? (Vår skrivtid var 3 timmar) Jag beräknade tiden till 56 min och min kompis fick 9,6 timmar. Vem har räknat rätt? /Emma R visa
Om ett föremål med storleken 1x1 meter som har betydande större massa än jorden placerades på jorden. Vad skulle hända då?visa
Hej hej. Jag undrar lite om enrgiomvandlingar. Anta att Anton sitter och gungar, han är som högst över marken vid 1,8m och som lägst över marken är han 0,65m. När har Anton störst hastighet? Är det så att när den proprtionella energin övergått helt till kinestisk energi så är hastigheten störst. Jag förstår inte hur jag ska få fram en lösning med endast de uppgifter som finns i talet. Är det den mekaniska energin som ger störst hastighet? Jag undrar även lite om vad en studsboll har för energiomvandlingar från att den släpps till att den ligger stilla. Tack på förhand! visa
Hej! Det hette att "ingenting kan gå fortare än ljuset(=c)" tidigare, nu säger man att "ingen information kan överföras fortare än ljuset". Det senare tillåter då bl a att univerums avlägsnare delar kan avlägsna sig med höga farter, ty det är tomrummet som utvidgas och det innehåller ju inget.(Det är en elegant turnering!) Men: Tomrummet är ju inte tomt - det innehåller ju såväl fält som ständigt uppdykande och försvinnande partikelpar. Hur får man ihop dessa bilder till en konsistent enhet?visa
Hej och tack för en jättebra sida! Vilka är ni som svarar på frågorna? Är det era jobb eller gör ni det på fritiden?? Nu till mina frågor: 1. Keplers samband (t^2/r^3)=(4*pi^2/GM)kan man ju använda till mycket problemlösning. Men gäller det här både för t.ex. planeter kretsande kring solar, månar kretsande kring planeter och t.ex. satelliter kretsande kring jorden? Spelar det alltså ingen roll vad planeten, månen eller satelliten själv väger så länge man vet centralkroppens massa M? 2. Vad är egentligen centripetalacceleration? Jag förstår inte riktigt...Om man t.ex. snurrar en vikt i ett snöre i konstant fart, var är accelerationen?visa
Om du har med dig en badrumsvåg i en hiss vad kommer å den visa när du åker uppåt? Och hur kommer det sig?visa
Häromdagen började jag fundera på det här med en "evighetsmaskin" Fick idén av en fysiklektion vi hade. Eftersom det inte går att rita upp så bra här ska jag försöka att förklara. Tänk dig en pinne som sticker up en liten bit från marken som kan rotera. (pinnen sitter då fast i någon sorts bas för stabilitet) På denna pinnen sticker det ut en magnet laddad S (d.v.s. inte laddad nord) En stavmagnet kan ju ha nord och sydpoler. Runt den här magneten placeras 4st magneter laddade N. Varje magnet är placerade med 90 graders vinkel från varandra. D.v.s. 4st N magneter runt S magneten. Som ni vet attraheras Nord av Syd och vice versa. Så idén är att ha hyfsat starka magneter så att om jag skulle ha 1st Nord magnet och jag har S magneten ett kvarts varv bort så ska den attraheras till N magneten. Men hur är detta en evighetsmaskin? Jo ja hade tänkt att på den här roterande pinnen med magneten i mitten också fästa ett ämne som neutraliserar magnetfält. Detta ämne sitter fast på samma pinne som magneten och roterar då med den. Detta ämne skulle vara cirkel format och ha tillräcklig stor bredd för att påverkan av N magneten utanför ämnet inte ska påverka S magneten så att den fortsätter mot nästa magnet. Har här försökt att illustrera hur jag tänkt. Den ska självklart vara helt cirkelformad och inte oval som bilden. Det som jag försöker visa är att detta ämne som blockerar magnetfältet mellan S och N (se höger sida av bilden) finns en bit framför S.Det är en öppning för att när pinnen snurrar så vill jag att den ska attraheras av nästa magnet och sen nästa D.v.s. hålla uppe farten. Om jag inte hade detta ämne så skulle den stanna vid första magnet. N ----- / \ ! / \ ! N ! O------S ! N ! / / \ / / !---------------/ N Så min fråga är. Varför funkar inte detta? Eftersom jag vet att det strider mot energilagarna. Frågade min fysiklärare och han trodde att det kunde ha något med virvel strömmar mellan det blockerande ämnet och N magneterna. Hoppas ni förstod hur jag menade.visa
Hej! Vi har en fråga: om ett mynt kastas från 324 meters höjd (eiffeltornet) och träffar någon i huvudet, dör han????visa
Säg att en raket ute i rymden accelererar likformigt med 1 m/s/s under 10 sekunder, från stillastående upp till hastigheten 10 m/s. Raketen väger 1000 kg, så efter 5 sekunder har raketen rörelseenergin mv^2/2 = 1000*5^2/2 = 12,5 kJ. När 10 sekunder har gått och raketen har hastigheten 10 m/s, så är rörelseenergin uppe i 50 kJ. Alltså har mer energi gått åt de sista 5 sekunderna. Samtidigt antar vi att raketen under denna acceleration har ett konstant gaspådrag, dvs bränsleutflödet är konstant för att uppnå den konstanta kraften som för raketen framåt. Mängden bränsle, dvs energi, som isåfall går åt de första 5 sekunderna är då lika stort som mängden bränsle som går åt de andra 5 sekunderna. Men rörelseenergin blev ju större de andra 5 sekunderna. Hur går detta ihop? Är energin i bränslet och den kinetiska energin ej samma sak? Eller är det något annat antagande här som ej är rimligt? (Vi antar att dessa 10 sekunder är en så kort tid, så att massan på det bränsle som lämnar raketen är så liten så att man kan approximativt säga att raketens massa är konstant.)visa
Vad är motiveringen till att man i fysiken valt att definiera arbete som kraft gånger sträcka och inte som kraft gånger tid (dvs som rörelsemängd). Har letat bland frågor och svar om arbete och rörelsemängd/rörelseenergi men inte hittat något som svarar på just min undran. T.ex.: Om en vilande kropp på 1 kg påverkas av kraften 10 N, så att den får en acceleration på 10 m/s/s, så kommer den efter 1 s ha uppnått hastigheten 10 m/s, och en förflyttning på 5 m har ägt rum. Fortsätter kroppen att påverkas av samma kraft i 1 s till, så kommer den därefter att ha hastigheten 20 m/s och totalt har en förflyttning på 20 m ägt rum, dvs 15 m ytterligare. Enligt arbetet = F*x, har därför mer energi gått åt under den andra sekunden. Men kraften under den andra sekunden var ju densamma som under den första sekunden. Hur kan det egentligen krävas mer energi för att upprätthålla samma kraft under den andra sekunden? visa
Newtons tredje lag säger att varje kraft har en lika stor motsatt riktad kraft. Detta borde betyda att den totala kraften blir noll, dvs att jämvikt råder. Men puttar man på ett föremål med en viss kraft (från friktion bortses), så får ju föremålet uppenbarligen en rörelse, och då kan ju inte jämvikt råda. Har tittat på Wikipedias artikel om detta (Newton's laws of motion), men artikeln förklarar inte denna, som det verkar, "motsägelse" att Newton III innebär jämvikt, och ändå blir det rörelse hos kropparna.visa
Hej! Massa är ett definierat begrepp. Materia har massa. Fotoner har ingen vilomassa. (Finns kinetisk massa?) Men materia är ju mera luddigt och, antar jag, intuitivt och oprecist. Man säger inte vad materia är. Kan man då säga säkert vad materia i n t e är - och hur vet man det? Fotoner är vilomasslösa, men är de materielösa? Energi finns ju hos massa, E = m*c*c, och hos strålning, E = h*f. Materian skulle vara något somförsetts med massa och därmed energi. Finns det något motsvarande för strålning, dvs något bakomliggande som ger den xxxx och därmed energi? (P S Ev skulle frågan kunna dras i diskussionsforum, men det är ju mera precis fråga(prcisa frågor) och det är mera ett kunskapssavr jag önskar!)visa
Denna fråga kommer på grund av en video på youtube som jag såg, se länk 1. I denna video ser man vätska(vatten tror jag) som rör sig först neråt längst raketen. Dock lite senare börjar vätskan att röra sig uppåt mot kameran och plexiglaset eller plasten täcks nästan helt av vätskan. Varför händer detta? Är det på grund av aerodynamiken eller vakum och går det att räkna på?visa
Det verkar vara så att naturen strävar efter att ha så låg potentiell energi som möjligt; bl.a. tyngdkraften drar allt till bottennivå. (Kan järn som har största massdefekten vara ett exempel på samma fenomen?) Finns det någon princip bakom detta? Någon regel som erfarenhetsmässigt gäller och/eller kan visas gälla med hänvisning till andra regler, som är mera grundlägande/postulatsliknande?visa
Ett tåg åker i 50 km/h i tåget så flyger en fågel i motsatt riktning i exakt samma hastighet. Detta innebär att från utsidan ser det ut som om fågeln står stilla i luften. Vad händer med fågeln om fönstret längst bak i tåget är öppet och fågeln fortsätter i samma hastighet och flyger ut ur tåget? Vilka krafter verkar? Blir det någon skillnad på hastighet/acceleration?visa
Hejsan! Jag håller på och tar reda på hur det kommer sig att spröda blommor kan växa genom asfalt? jag hittar ingen bra fakta om detta fenomen och vänder mig därför till er, har ni ngn förklaring? och gärna tips om var jag kan lära mig mer om detta?visa
Kan kakel (20 * 10 * 0.8 cm) som finns på ca 5 meters djup i en simbassäng hållas emot (fästmassan antas ha släppt helt) av vattentrycket så att den inte faller ner på botten av bassängen? Hur skall man räkna ut i såfall trycket av vattnet och kakelplattan?visa
Min pappa ska bygga ett eget expansionskärl till vårt värmesystem hemma och undrar hur stort det behöver vara.. så han ville att jag skulle räkna ut hur mycket vattnet varierar i volym när det varierar mellan 20 grader celcius till ca 90 grader celcius. Vad använder man sig för formel för att räkna ut hur vattnets volym förändras vid temperaturförändring i flytande form? jag tittade i min formelsamling och hittade volymutvidgningskoefficienten för vatten: 0,18 10^3*K^-1 men vad betyder det? ska man räkna i kubikdecimeter eller kubikmeter? hur ser formeln ut och hur räknar man?visa
Hej. Tack för en jättebra hemsida! Jag har en liten fråga som handlar om formler. Jag undrar om det är någon skillnad över när man ska använda följande formler som handlar om acceleration: a=delta V/delta T och a=s/t2 Sen förstår jag inte riktigt i vilka sammanhang nedanstående formel ska användas. Kan man använda den i alla fall där man har en hastighet och en tid, för att få reda på sträckan? Vad står at2 för? s= V0 * t + at2/2 Tack så mycket/ Daniellavisa
hej! vi skulle vilja veta hur man ritar ett hastighet- tid diagram över ett temporafexperiment som vi gjort i skolan. En tyngd faller med fritt fall mot marken. Vi har nu suttit och jobbat med frågan i flera timmar och vi har ritat ett vt-diagram som vi hoppas stämmer. Grafen skär inte T-axeln i origo, kan det vara rätt ändå? Sen ska vi räkna ut accelerationen som borde bli 9,82 m/s2 eftersom det är gravitationen. Men vi får inte riktigt det. Kan du hjälpa oss snälla??? Tack på förhand Linnea, Malin och Hannavisa
Vi har ett problem på jobbet det senaste och undrar om ni kan hjälpa oss. Frågan lyder: Om man har en guldfisk i en skål med sig ut i rymden i tyngdlöshet och sedan tar bort skålen. 1. Blir då resultatet ett vattenklot med en guldfisk i? 2. Kan guldfisken simma ut ur klotet och spräcka ytspänningen? 3. Blir trycket av fenrörelserna för stora så att dessa spräcker ytspänningen?visa
är det så att en cykel med större hjul dvs större diameter rullar bättre/snabbare än en cykel med mindre hjul ? i så fall varför ?visa
Hej. har funderat på en sak ganska länge, om man vill mäta hastigheten hos en kula från ett gevär, så borde det ju teoretiskt sätt vara möjligt att sätta upp två fotoceller och där igenom bestämma tiden på en sträcka. Men eftersom det finns nått som hetter rekyl kommer hastigheten att bli lägre då? eftersom vapnet får en hastighet i andra riktningen. Min lärare sa att det inte har nått med saken att göra. Men jag kom att tänka på att det som gör så att kulan drivs fram är ju att det bildas gas som behöver större volym o det får i sin tur kulan att drivas fram. Men kulan borde ju få högre hastighet om geväret var helt stumt efter som volymen blir mindre än om både kula och gevär dras åt skilldra håll, då skulle ju volymen bli större fortare och göra hastigheten på kulan lägre. skulle vilja hänvisa det till att när man i en simbassäng trampar ifrån kanten med fötterna för en relativt höghastighet, mot om väggen skulle röra sig med en hastighet bakåt. Tack på för hand /Fredrik Johansson,visa
Det sies at "treghet" er en indre egenskap ved en gjenstand, som gjør slik at en gjenstand kan fortsette i fart selv om krafta som ble påført den, slik at de kom i fart, er sluttet å virke. hva er treghet? og har treghet en sammenheng med krafta som blir påført en gjenstand?visa
Låt säga att vi har två identiska bilar, enda skillnaden är att bil A väger dubbelt så mycket som bil B. Jag förmodar att bil B har bättre acceleration, men hur blir det med toppfarten ? Låt säga också att bilarna vid ett givet tillfälle kör exakt lika fort och brevid varandra, om de då samtidigt skulle enbart " frikoppla " och endast rulla, vilken av bilarna skulle komma längst?visa
Om man släpper 2 st bowlingklot , det ena väger 10kg och det andra väger 20kg från ett flygplan, kommer då båda kloten landa samtidigt? Kommer kloten fortsätta att öka sin fart under hela fallet? Finns det någon maxfart för fallande föremål?visa
Hej Vi läser om rörelsemängd i skolan och elastiska stötar. Vi gjorde laborationer på detta med vagnar som svävade på en luftkudde längs en bana. Sedan skickade vi vagnarna emot varandra så att de krockade. Jag funderade på hur det skulle bli om man i stället för att låta de krocka placerade en magnet på vardera vagn, med samma poler vända mot varandra så att de stöttes ifrån av magnetism. Vi prövade detta och vi fick fram väldigt lustiga resultat, rörelsemängden var nästan det dubbla efter att vagnarna stött ifrån varandra, jämfört med före. Vi upprepade experimentet flera gånger och vi fick samma resultat. Kan ni förklara detta för mig? Räknas detta som en stöt över huvud taget? Tacksam för svar, Victor Johansson (Lyckligt utvald till Gemstone-projektet) visa
Varför är en frysskåpsdörr så trög att öppna igen, efter att man precis har stängt den?visa
Jag undrar vilka krafter som verkar på mig när jag sitter på en bänk i en cirkelformad karusell som snurrar, och vilken riktning de har. Så vitt jag förstår finns det dels en acceleration in mot cirkelns mitt, och också en centrifugalkraft. Vilken riktning har centrifugalkraften? Finns det även en friktionskraft som gör att man hålls kvar och inte slungas av karusellen?visa
Jag hade en fysiklärare som hävdade att om man har en trycktank fylld med gas, och man släpper ut gasen med en ventil, kan aldrig gasen släppas ut med en högre hastighet än ljudhastigheten för den gasen. När jag ställde frågan varför fick jag till svar att "Det har jag läst någonstans". Ligger det något i detta och i så fall var kan jag läsa mer om det?visa
Mitt namn är Rickard Sirefelt och håller för stunden på med en bordtennissimulator som projektarbete. Den är i stort sett klar, men den räknar inte med en del saker som jag gärna vill få med i programmet. 1: Till att börja med räknar den med att bollens skruv hela tiden är konstant vilket givitvis inte stämmer. Skruven saktas ju ner på grund av luftmotståndet, min fråga är då hur mycket saktar skruven ner och vad beror det på hur mycket skruven saktar ner, finns det någon bok eller web sida jag kan titta på eller vet ni ? 2: Det andra som jag inte har med i beräkningaran är när bollen studsar emot bordet. Vad händer då ? Jag har beräknat studs koefficienten, men jag vet inte vad som händer med bollens hastighete i det horisontella ledet eller vad som händer med dess skruv när den studsar. Vet ni någon information om detta ?visa
Jorden rör sig runt solen i en svag elliptisk bana. Summan av kinetisk och potentiell energi är konstant. När jorden är närmast solen är väl dess hastighet större än när den är längst bort? Jorden ökar och minskar hela tiden sin fart. Alltså inte centripetalacc. Nu till min fråga: Eftersom jorden ändrar sin fart borde den väl accelerera i banriktningen? Hur stor (liten) är denna fartändring?visa
Om jag vill träffa en piltavla 90 meter bort i samma höjd som pilens startläge, med en pil som väger 45 gram och en utgångshastighet på 50 m/s; Vilken vinkel skall jag då ha på pilens färd om vi bortser från luftmotståndet?visa
Jag undrar hur högt upp i rymden jordens dragningskraft ska ha halverats av det värdet som vi har på jorden.visa
Jag har upptäckt ett underligt fenomen som uppstår om man limmar fast en femtioöring på en femma så att kanterna ligger i line, alltså kant i kant. När man så sätter snurr på de ihoplimmade pengarna tycker man ju att den del som är tyngst bör hålla sig mot underlaget som pengarna snurrar på, men så är inte fallet. För om man sätter igång snurren med det tungre partiet nerår vänder sig pengarna efter en stund så att den del där fentiöringen och femman är kant i kant hamnar uppåt. Hur kan detta komma sig? Man tycker ju att den del som är tyngst bör snurra så nära underlaget som möjligt och inte vända sig och snurra med den tyngsta delen uppåt. Vad är förklaringen?visa
Jag läste igenom men hittade inget bra svar på min fråga.. Om man tänker sig en dammlucka så blir ju inte kraften som verkar på denna (av vattet) större eller mindre beroende av storleken på sjön eller havet som den "dämmer upp". Om denna lucka är 1 * 1 m och ligger vid ytan och ner till en meters djup så blir kraften ju 10 000 N. (Eller?) Men om man tar bort sjön och sätter fast luckan i några mindre väggar så att det bildas en behållare som är 10cm "djup" och en meter hög och en meter bred. Det vatten som får plats i denna behållare har ju en massa på (ca) 100 kg och borde ju inte kunna utöva en större kraft än 1000 N. Men hur stämmer detta med ursprungsantagandet att kraften inte ändras beroende av mängden vatten? Var gör jag fel? Tacksam för svar.. jag har funderat på detta mycket nu!!visa
Låt oss anta att jag har ett ljus i en burk, jag tänder ljuset och rör burken i olika riktningar. Hur kommer det sig då att lågan rör sig i motsatt riktning mot burken (lågan kan ju omöjligt påverkas av luftmotståndet vid rörelsen). vad är det som sker?visa
Fick en förfrågan om friktionskraften är areaberoende. Känns som att det borde vara så att större area ger större friktion. Fast om jag kollar på formeln friktionskraften = friktionskoefficienten*normalkraften finns inget som visar på att friktionskraften skulle vara areaberoende. Är friktionskraften areaberoende? Hur förklarar man det? Hur förklarar man att vilofriktionen är större än glidfriktionen?visa
När man räknar med relativitetsteorin och längd- och tidsdilation, hur vet man då att objektet som accelereras, av längddilationen förblir opåverkat i vinkelrät riktning mot färdriktningen? Och hur vet man ens att objektet som accelereras för observatören krymper i längriktningen och att det inte ökar i längdriktningen för resenären istället? Teoretiskt sätt liksom, Einstein kom väl på det här långt innan några praktiska experiment var gjorda?visa
Hej! Jag hade tänkt att tillverka en golf-putter som får bollen att rulla direkt vid tillslaget. Gräs som underlag förståss. Är det fysiskt möjligt? Om JA:
- Hur ska man göra i så fall?
- Hur ska puttern vara utformad?
- Krävs någon speciell slagteknik? Om NEJ:
- Hur gör man för att minimera det så mycket det bara går?
- Hur ska puttern vara utformad?
- Krävs någon speciell slagteknik? Tack för svaren!
visa
Hur många G-krafter utsätts man för i bungie jump och hur många G klarar en männinska (som mest och som minst)?visa
Håller på med centralrörelse och tyckte då att det skulle vara kul att räkna lite på vilka farter som är möjliga i en doserad kurva utan att bilen får sladd. Gjorde en hel del förenklingar. Införde följande krafter tyngdkraften och normalkraften och en friktionskraft mellan vägbanan och däcken. Friktionskraften bör väll vara riktad innåt i kurvan men längs vägbanan? Friktionskraften får då en vertikal komposant som är riktad neråt och alltså samverkar med tyngdkraften, vilket känns lite märkligt. Kan det vara så? Hur löser man den här typen av problem?visa
Hej jag har lite problem med följande tal och skulle behöva lite hjälp. En varmlufts ballong med volymen 500cm^3 svävar fritt utan att röra sig. Luften utanför ballongen har densiteten 1,20kg/m^3. Varmluften inne i ballongen har densiteten 0,75kg/m^3. Beräkna den samlade massan hos ballong höljet, korgen och lasten. Jag kan utgå ifrån att kraften nedåt= kraften uppåt och om jag kan beräkna kraften uppåt så har jag lösningen. Vill ha hjälp med hur jag ska gå till väga för att lösa problemet.visa
Hej! Jag har en fråga om kaströrelse, o då har vi i gjort en laboration om detta. Men det jag inte förstår är varför labben är så himla intressant och varför vi engetligen ska undersöka detta och vad man ska lära sig utav det? Jag är inte direkt något fysik snille o jag försöker verkligen gilla fysik, så vore väldigt glad om ni kunde svara på dessa frågor!visa
Hej! Jag undrar vilka vetenskapsmän förrutom Aristoteles forskade kring begreppet Vätsketryck, kanske också gas, luft... Hur uppstod formel: tryck = densitet * h * g?visa
Hej jag har en fråga kring ett problem som rör Newtons lagar. Föreställ er två krokar, krokarna böjs så att de blir runda och igenom de drar man en tunn tråd, tråden går friktions fritt mellan krokarna . I trådens båda ändar är 2 vikter fästa en 1 kg vikt och en 1,5 kg vikt. Vi håller 1,5 kg vikten så att de vilar på samma höjd. Vi släpper den och de börjar röra på sig frågan lyder hur stor hastighet har båda vikterna när den en befiner sig 0,26 m högre än den andra, det är den lättare som befinner sig högre. Jag har en lösning som tyvär är fel men jag presenterar de ändå för er när en kraft vinner så blir det rörelse och 9,82*1=9,82N =för 1kg 1,5kg=9,82*1,5=14,73 N 14,73-9,82= 4,91 som blir den resulterande kraften och enligt Newtons 3 lag bör det röra båda föremål. F=m*a =4,91=0,5*x 4,91=0,5x= 9,82m/s^2 för a nu är det så att jag inte har räknat med newtons lagar på länge (vi haft optik osv)och jag har glömmt bort mycket så jag är osäker men väljer att ta 9,82*0,26m= vilket är fel jag skulle vara tacksamm för en lösning på detta problem.visa
Hr diskuterat allmänna relativitetsteorin med mina elever, då främst krökningen av rymden och ljus. Hur stora effekter kan krökningen ha på ljuset? Kan ljuset från en avlägsen plats i universum krökas pga detta så att ljuset aldrig når oss?visa
Hejsan! Jag har ett problem. En kula släpps i en kulbana som står placerad på ett bord, vid kanten. Jag har räknat fram att kulan har fått en viss teoretisk energi när den lämnar banan och den har fått en minde energi i verkligheten. Jag kan anse att luftmotståndet och friktionen inte har någon påverkan och jag har listat ut att det har något med rotationen av kulan att göra, så min fråga är nu. Vart tar energin vägen på sin resa ned för kulbanan? svara gärna snabbt, arbetet ska lämnas in denna veckan..visa
Hej jag skulle behöva lite hjälp med en uppgift här är den: En kula hänger i ett tunt snöre med längden L. Om man drar ut kulan så att snöret blir sträckt vågrätt åt sidan och släpper följer kulan en cirkelbana. Visa att snörkraften blir tre gånger så stor som tyngden när kullan passerar sin längsta punkt i full fart.visa
Jag gjorde idag en laboration om energiomvandling (energiprincipen). Vi lät en vikt glida nedför ett lutande plan och mätte tiden. Vi skulle därefter beräkna medelhastigheten som vi fick fram till 1,5 m/s. På laborationsinstruktionerna stod sedan följande: Sluthastigheten är i detta fall 2 gånger så stort som medelhastigheten. Jag undrar hur detta kommer sig att sluthastigheten är 2 gånger så stor som medelhastigheten. Jag undrar dessutom hur man i detta fall skulle kunna ta reda på hur mycket av lägesenergin som övergått till rörelseenergi.visa
När kunde man eller kan man fortfarande inte fastställa relativitets teorin? Vilka olika upptäckter och bevis var man tvungna att få fram?visa
Trebuché Hej vi bygger en trebuché som projektarbete och har lite funderingar. Vi har en motvikt på m kilo, en proejketil på p kilogram. En arm som är uppdelad enligt följande: motvikt-50cm-axel - träarm 200cm - snöre/slunga a cm Vi vill räkna ut utgångshastigheten med en formel som beror på a, m och p, hur gör vi? En teori är att kraften mg verkar på ena sidan axeln och att det kommer bli mg/4 vid början av snöret och den kraften övergår sedan i centripalkraft och då kan man räkna ut en utgångshastighet. Vilket ger formeln v0 = (a*m*g/ (p*4))0,5 En annan teori är att mgh=pv2/2-pgh2 Där h är lika med höjden motvikten faller och h2 är lika med höjden motvikten åker upp På denna undrar vi om man räknar med att det är en slunga och inte en hel träarm?visa
Om man har ett glas med vatten med till exempel en smula i, och man vill unvika att dricka upp smulan genom att snurra på glaset, varför är då smulan på samma ställe även om jag snurrar på glaset? Snurrar inte vattnet med glaset då?visa
I en lärobok beskrivs relativ rörelsemängd som p = m*v*(gammafaktorn); den senare = (1 - v^2/c^2)^-0,5. Och där massan m är oberoende av hastigheten. Det betyder ju att massan inte ändras, men hur kommer då gammafaktorn in? Den tar man väl till för att säga att det blir allt svårare att öka farten om densamma redan är hög, för då har massan 'ökat' med gammafaktorn och det blir svårare att accelerera. Å andra sidan: Om jag åkte med hög fart skulle jag verkligen uppleva att jag fick större massa (skulle jag orka lyfta armarna, ökar muskelstyrkan också i så fall?!?). Delar av relativitetsteorin är knepiga!visa
Hej! Vi är två tjejer som arbetar med ett projektarbete som kretsar mycket kring friktioner och är i stort behov av hjälp. Vårt projekt handlar om skrittmaskiner. En skrittmaskin fungerar på samma sätt som ett löpband, skillnaden är att hästar skrittar på den. Skritten är en fyrtaktig gångart där hästen alltid har två ben i marken. Bandets hastighet är ofta omkring 75 meter per minut. Problemet med skrittmaskiner är att den matta som hästen går på är gjord av gummi och det tycks inte vara särskilt naturligt för hästar, friktionen anses vara alldeles för hög. Hästens steg blir då stumt i det momentet hästen sätter ned hoven. Man vill att hästens hov skall glida lite mot underlaget (i färdriktningen) i ”nedsättningsfasen” för att inte lederna skall utsättas för onödiga påfrestningar. Målet med vårt projektarbete är att ta reda på vilken sorts matta som lämpar sig bäst i en skrittmaskin. Vi har två stycken mattor. Båda är av samma gummimaterial, den ena är räfflad och den andra är slät. Den släta mattan är fyra millimeter tjock och den räfflade är sju millimeter tjock. Vår uppdragsgivare tillverkar själv skrittmaskiner. Han använder sig av den räfflade mattan och argumenterar för den genom att hänvisa till racerförare använder sig av helt släta däck när underlaget är slätt för att få så stor friktion mot underlaget som möjligt. Ju större anläggningsyta -desto större friktion och tvärt om. Eftersom hästskon är slät, måste mattan vara räfflad menar han. Hans konkurrent som använder den släta mattan menar att man glider mer på slät is än på skrovlig asfalt. Kontaktytan mot mattan (hästens järnsko) har en yta på ca femton kvadratcentimeter. Vi kan enkelt göra en säkrare mätning om det skulle behövas. Hästens vikt är ca 600kg. Vi vill undersöka vem av de båda skrittmaskinstillverkarna som har rätt. Vi vill också kunna stödja våra slutsatser med teoretiska och praktiska försök. Vi önskar råd om hur vi skall gå till väga, vilka faktorer som är försumbara och vilka man bör lägga större vikt på. Vi har låtit en hästsko glida efter en dynamometer längst de två mattorna i olika, konstanta hastigheter. Då uppmätte vi friktionskraften längst planet till 2,4 N med ett mätfel uppskattat till +-0,2 för den släta mattan. Den räfflade mattan visade friktonskraften 3,6 N med mätfel uppskattat till +-0,3. Värdena varierade inte märkbart med hastigheterna. Kan vi stödja hela vårt projekt på dessa värden? Är de användbara? Vår uppdragsgivare undrar hur pålitliga dessa värden är. Spelar inte hästens vikt någon roll, alt den kraft hästen sätter ned hoven med? Han tvivlar och önskar säkrare mätningsmetoder.(Han vill på något sett fotografera hoven i nedsättnings ögonblicket och på så sett se om den glider mer på den ena mattan än den andra.) Är detta möjligt? Skulle det i sådana fall kunna ge oss andra resultat? Vi är mycket tacksamma för all hjälp vi kan få! Med vänlig hälsning Madeleine Nylund och Hanna Fredriksson visa
När en liten bil kolliderar med en tung lastbil, varför föraren i bilen för mycket större kraft från sitt bilbälte än vad föraren i lastbilen gör.visa
Hej Lund! Jag har tidigare ställt frågor om helikoptrar då jag bl.a. fått hänvisningar till nedanstånde program. Angående simmuleringsprogrammet FoilSim http://www.fysik.org/website/links/redirect.asp?ID=326 har jag frågor om följande: 1) I programmet (på Airfoil) finns ett reglage under namnet "Camber", vad är Camber på vingen i detta fall och hur kan man mäta den? 2) Det finns också ett reglage för "Thickness" som ordagrant översätts till "Tjocklek" men vad är det exakt i detta fall och hur kan man mäta den? 3) Hur räknar dom ut arean på vingen? I programmet används dessutom enheten "slugs/cu ft" för densitet, vad är detta i gram per kubikcentimeter? Våra formelsamlingar har på gymnasienivå inte speciellt bra omräkningar från engelska enheter t ex punds - kilogram, ni vet ingen bra sida på internet för detta? ("formler" åsyftas) Jag personligen samt Östanå vore väldigt tacksamma om ni på Lund skulle kunna hjälpa oss med frågorna och jag ber så mycket om ursäckt för att ställa fler småfrågor på rad så här. visa
Hej! Vi jobbar just nu med Newtons tre lagar, och andra lagen i synnerhet. I vissa av de texter vi läst, står det skrivet att lagarna gäller i s.k. "galileiska referenssystem", så vi undrar vad som menas med detta? visa
Har diskuterat impuls. Att hastighetsändringen blir större när en kraft tillåts verka under en längre tid. Vi tyckte dock att det blev lite komplicerat när man jämförde ett föremål som är hårt med ett som är geleaktigt, dvs mycket formbart. Det känns som att kraften får möjlighet att verka under en längre tid på det formbara jämfört med det mer stabila föremålet men att det ändå är så att hastigheten på det hårda föremålet blir större. Stämmer det? Hur förklarar men detta i så fall?visa
Hej! Om man har en plåtburk med övertryck i och gör ett hål i den så att gasen kan pressas ut så far burken i väg, det blir som en raket eller ballong, tills övertrycket är borta. Men hur blir det om burken istället 'innehåller vakuum'? Sugs den 'mot hålets riktning'??!!visa
Hur är det rätta sättet att räkna ut momenthastighet? Är momenthastigheten densamma som medelhastigheten vid en viss punkt?visa
Hej igen Lund! Jag har läst på olika internetsidor att rotorblad med en konvex ovansida och plan undersida genererar stor lyftkraft (bl.a. genom Coanda-effekt). Hur viktigt tror ni det är att tänka på sådana principer vid konstruktion av mindre helikoptrar d.v.s. minihelikoptrar? I vårat projektarbete skall vi som slutprodukt konstruera en minihelikopter vars rotorblad förmodligen inte kommer vara mer än ca 2-5 m.m. tjocka. Därför undrar vi om det är speciellt viktigt med t ex konvex ovansida i vårt fall. Tack på förhand!visa
Hej! Jag läste i fysikboken att plastfolie har något med statisk elektricitet att göra. Men när jag skulle förklara varför plastfolie så lätt kletar ihop insåg ja om det var t.ex. statiskt laddat (+) så borde det inte alls vilja kleta ihop utan repellera. Hur är det igentligen? varför klibbar plasten? Intresserad elev!visa
Jag arbetar med sista fasen av mitt projektarbete om interstellära rymdresor, och har inte kunnat lösa ett problem som angår simulerad gravitation genom centripetalkraft. Jag undrar om det även i rymdens tyngdlösa miljö kan uppstå förskjutningar av rotationscentrat pga att det finns mer massa på en sida av en roterande cylinder. I så fall, varför?visa
Hej Har funderat på en sak angående lufttryck. Om jag har försått saken rätt utöver luften ovanför mig ett ganska stor tryck på mig. Turligt nog trycker luften och vätskorna i mig tillbaka så jag inte blir krossad. Men när man skapar vakum, hur kommer det sig att behållaren inte imploderar. Man har ju sett dels gräddbullen som växer i en glasbehållare och även ett längre rör där en fjäder och mutter faller lika fort. Har inte kännts som om dessa behållare, särskillt inte röret, skulle kunna stå emot ett sådant tryck. Tacksam för svar.visa
Hej Lund! Jag har i mitt projektarbete tillsammans med några andra valt att arbeta med helikoptrar. Det jag personligen söker är den fysik man tillämpar på en helikopters rörelse. Är det ren aerodynamik eller finns det något speciellt som bara gäller helikoptrar? Den fysik som i så fall gäller helikoptrar, kan den tillämpas på så kallade "indoor helicopters" alltså mini-helikoptrar? Jag vore evigt tacksam om ni skulle kunna förklara detta för mig.visa
Jag är fysiklärare sedan många år och får ofta frågan: hur går g-mätning från luften till i praktiken, vilka instrument och fysikaliska principer tillämpas? Tacksam för svar på denna förträffliga site!visa
Om man till en massa (1 kg) som har hastigheten (10 m/s) tillför (150 J) kinetisk energi, kommer hastigheten att öka till (20 m/s). (e = 1/2 * m * v*v). När massan har hastigheten 10 m/s har den en kinetisk energi på (50 J). D.v.s. Det krävs 3 gånger mer energi att accelerera massan från (10 m/s ---> 20 m/s) än det krävs att accelerera massan från (0 m/s ---> 10 m/s). Betyder detta att om man sitter i en lastbil som kör 10 m/s och i den har en massa på 1 kg som man inne i lastbilen accelererar till en hastighet (relativt med lastbilen) 10 m/s i färdriktning d.v.s 20 m/s absolut hastighet, behöver 3 gånger mera kinetisk energi än om man accelererar massan när lastbilen står stilla? Detta är något som jag inte får att riktigt hänga ihop! Några upplysningar om var jag tänker fel.visa
Jag undrar varför ett sandkorn som släpps från samma höjd som en sten, med samma vindkraft på sig, "åker med" vinden och sedan hammnar på marken, medan stenen åker i marken med en minimal förändring på sin position i (X led). Ett utformligt svar efterfrågas.visa
Hej,jag skulle behöva hjälp med en uppgift: En 0,35 kg boll faller från 32 m, studsar och kommer upp 18 m. Den har kontakt med marken under 12,5 ms. Jag fick att energiförlusten blev ca 48 J, men det man ska räkna ut är medelkraften under själva studsen. Hur får man fram det? Medeleffekten kan man väl räkna ut genom P=W/t, men det hjälper väl inte? Snälla, svara snabbt!visa
Tjena, jag hoppas ni kan förklara vad man menar med fyrimpuls? Tack på förhand.visa
Hej! Jag undervisar i fysik på grundskolan. Min son gör ett projektarbete om hastighetsmätning. Jag kunde inte svara på hans frågor så jag vidarebefodrar dem till er med hopp om svar. Gymnasieskolan skulle köpa in en hastighetsmätare av typen som kan uppmäta en t.ex. tennisbolls hastighet, men firman de visste om hade slutat med försäljningen av dessa. Vet ni någon firma som säljer sådana? Min undran är om det är komplicerat att göra en dylik apparat själv?(gymnasieelev). mvh Claes Erlandssonvisa
Hej! Jag undervisar i fysik i gymnasiet och ställdes inför en fråga om hur tre vertikalt ställda rör fyllda med vatten, som är kopplade till varandra med ett gemensamt horisontellt rör i bottnen med en propp i ena ändan av det horisontella röret, töms på sitt vatten då proppen dras ut så att vattnet kan strömma ut ur alla tre vertikala rör samtidigt genom det horisontella röret. Frågan är att det påstås att det vertikala rör som är närmast proppen töms först i stället för att vattennivån skulle sjunka vartefter lika mycket i alla rör tills systemet töms. Svårt att förklara utan möjlighet att rita en bild. Hoppas att det blev klart hur rörsystemet ser ut. Tacksam för svar!visa
En vikt med massan 5,0 kg är upphängd i en fjäder med fjäderkonstanten 0,2 kN/m. Vikten utför lodräta svängningar med amplituden 18 cm. Beräkna viktens rörelseenergi i ett ögonblick då elongationen är 10cm. Går den beräkna med energiprincipen och att fjäderns poteniella energi är (kx^2)/2 Så Ek= m*g*(delta h)+(kx^2)/2 =5*9,81*0,08+(200*0,08^2)/2=4,4,56Jvisa
Hej! Hur kom man fram till formeln för kinetisk energi inom relativitetsteorin(E=mc2(gamma) med hjälp av att derivera P=gamma*m*v mot p och sedan intergrera detta? Hoppas du förstår vad jag menar...visa
En jämntjock 2.23 m lång planka är vridbar kring sin ena ände. Plankan hålls i horisontellt läge med en vertikal uppåtriktad kraft på 268 N. Kraften verkar 1.52 m från vridningspunkten. Bestäm plankans massa. Får det till 39 kg varje gång... men Facit säger annat.. nämligen 37 kg.. Hjälp?! plz. Samt en förklaring hur ni har räknat ut det om det inte skulle vara några problem.visa
Jag har en fråga som jag gärna vill ha svar på, visste inte riktigt var jag skule vända mig någonstans, men jag hoppas på att Ni ska kunna hjälpa mig. Min fråga är vad är det som gör att man blir tyngre när man gör sig tyngre och varför blir man lättare när man gör sig lättare, jag är dansare och har undrat en del vad som egentligen händer i kroppen. Efter som vi dagligen jobbar med att göra oss lättare och ibland också tyngre vill jag gärna ha ett svar på detta. Hoppas Ni kan svara på detta, om inte hade det var snällt om Ni kunde leda mig vidare var jag ska fråga inte så lätt att veta vart man ska vända sig.visa
Tja, om jag har förstått det rätt, är inte gravitationen en kraft utan det är dess krökning av rumtiden som gör att förmål krtesar kring massiva föremål. Det är bara därför att rumtiden är krökt som vi fattar det som att de ändrar riktning om de kommer i närheten av ett massivt föremål medans de uppfattar det som de åker rakt. Om detta stämmer varför vänder då en boll om man kastar upp den i luften? Det krävs ju en kraft för att byta till motsatt riktning...visa
Hej! Jag har ett problem som jag gärna skulle vilja få hjälp med: En gasbehållare på 45 kubikdecimeter och trycket 1,00 MPa används till att blåsa upp ballonger som har volymen 4,0 kubikdecimeter och tål trycket 150 kPa. Temperaturen är oförändrad. Hur många ballonger kan man blåsa upp? Jag får 75 hur jag än gör, medan svaret är 63. Tack på förhand och för en jättebra sida! visa
Hej här kommer en till fråga som jag undrar över.. Ett oöppnat mjölkpaket står på bordet. Om jag lutar på paketet mer och mer så kommer det till slut att falla omkull. Varför sker det? Vad är den fysikaliska förklaringen? Tack tackvisa
Hej! Möbelföretaget IKEA har använt en bild på en elefant som står på en stol i sin reklam. Jag skulle vilja ha lite hjälp med uppskattningen av storleksordningen av: a) trycket på stolen b) trycket på golvet. Tack för er tid.visa
Vi talade om att åka bob och om att de som tävlar i den sporten ofta är stora med mycket musklar. Några hävdade att deras massa medförde större acceleration. Jag talade om tyngdkraftsaccelerationen som en konstant a=F/m. Större massa borde ge snarare ge något högre friktion. Vi talade också om tomma pulkor som åker nedför en pulkabacke och jämförde dessa med pulkor som någon sitter i. Min erfarenhet är att det ofta är lätt att förväxla vad en intuitiv känsla för hur saker förhåller sig med fysikaliska storheter och sambanden mellan dem. Är det kanske så att bob-åkare är stora för att deras muskler behövs för att sätta igång boben när den startar (dvs: v0)?! Kan vi få hjälp i våra funderingar om hastighet, acceleration, tyngd och bob-åkning?! visa
Har svarandet upphört - eller frågandet? Brukar kolla in den senaste veckans svar och det tycks inte frågats/svarats på länge!! Här en fråga: Ett tänt stearinljus placeras på ett cykelhjul som får rotera horisontellt. (Ljuslågan skyddas för drag.) Lågan ställer sig då in mot centrum för rörelsen. Förklaringen sägs vara att gasernas/lågans densitet är mindre än omgivningens. Betyder det att en låga på motsvarande sätt roterad i ett lufttomt rum inte skulle ställa sig inåt utan utåt?(Man kan ju ha ett arrangemang där syre tillförs under rotarionen.) Hur förklaras resultatet med hjälp av krafter och deras resultanter?visa
Om jag slår en golfboll med en driver kommer den att lämna peggen i med en viss hastighet och vinkel. Jag vet att klubbans hastihet är ca 190km/h och boll hastigheten ca 280 km/h utgångsvinkeln är ca 17 grader Hur räknar man ut optimal (max) höjd för en golfboll? Vilka parametrar måste man känna till?visa
Kan man beräkna tyngdaccelrationen vid ekvatorn så här: m1g=Gm1m2/r^2 - m1v^2 / r =>
g=Gm2/r^2 - v^2/r där r=ekvatorradien
G=Gravitationskonstanten
m2=Jordens massa
v=hastigheten i rotationsrörelsen.
visa
Har i och med en laboration kommit i kontakt med huygens formel för plan pendel T = 2*p*sqrt[l/g] Min fråga är hur man kommer fram till denna formel? Är det just 2p därför att man använder 2p*r för att beräkna en cirkels omkrets? Varför är det roten ur l/g? Jag har letat länge efter en förståelig härledning till denna formel.visa
Varför ändrar sig inte trycket i ett bildäck? Det är samma tryck antingen man har bilen upphissad eller man belastar däcket med bilens tyngd.visa
Hej Idag fick vi lära oss ju närmare man kommer upp till ljusets hastighet ju mer massa har man och det gör det omöjligt för en att komma upp i ljusetshastighet för det krävs mer och mer energi att acelera den massan man får hela tiden. Hur fungerar då E=mc2? För om man får mer massa så får man mer energi och den energi man får ju kan man ju använda sig av accelerera upp i ljusets hastighet för man får ju mer och mer energi hela tiden. Det är ju omöjligt att accelerera sig till ljusets hastighet ju då måste det vara så att E=mc2 inte funkar ju närmare ljusets hastighet man kommer upp i. Har jag rätt?visa
När vi utför ett arbete så omvandlas kemisk energi till rörelseenergi och värmeenergi. Värmeenergin åker då ut i universum, men det sägs att universum en dag kommer att svalna, men vart tar då värmeenergin vägen?visa
Hej! Följande två frågor står i min fysikbok men jag kan inte lösa de: 1) Hur varierar accelerationens tecken om läget varierar med tiden som diagrammet visar? 2) En pendel släpps från det läge som figuren visar. Vilken högsta fart får kulan? (Det finns ett s-t-diagram för uppgift nr. 1 och en figur för uppgift nr 2, men jag vet inte hur jag ska skicka över det till er...) Var så tydlig som möjligt när ni svarar och visa vartenda steg av era beräkningar, är ni snäll!visa
Kan jag få hjälp med härledningen av rotationsenergi. E = mv2/2
hastigheten i cirkulär rörelse v = wr
hur går man vidare här ifrån?
visa
Hur kommer man fram till formeln: T = 2*p*Sqrt[(cos(a)*l)/g] Hos en cirkulär pendel... Tack!visa
Jag frågade förut den här frågan: Ökar eller minskar den potentiella energin när en laddning flyttar sig mot den elektriska kraften? Men nu har jag en annan fråga om det.. Varför minskar den potentiella energin när en laddning flyttar sig med den elektriska kraften?visa
Hej, jag skulle vilja veta varför jorden stannar kvar i sin omloppsbana och varför den cirkulerar runt solen.visa
I ett laboration som vi gjorde i skolan, vi skulle visa att Kraftekvationen gäller där vi använde tyngden av massan m för att sätta fart på vagnen med massan M. Med hjälp av två ljusportar bestämde vi vagnens hastigheter vid två tillfällen. Sedan bestämde vi värden på den accelererande kraften (dragkraften) samt produkten av massan och accelerationen. Vi fick då olika värden på kraften och produkten av massa och accelerationen. Min fråga är att vilket är förklaringen till avvikelsen mellan värden på kraften och produkten av massan och accelerationen??? Och hur kan man redovisa för de korrigeringar som bör göras??visa
Diskuterade med kompisar efter att kollat på störtlopp. Jag hävdade att de borde gå fortare att flyga än glida om man kan undvika att luftmotståndet ökar när man flyger. Kan man undvika det? Är det inte så att det optimala är att, behålla sin fart genom att ha så lite luftmotstånd och friktion som möjligt. Det är väl ingen nackdel om du "hoppar" flyger ibland, särskilt om du inte ökat luftmotståndet och förhoppningsvis kortat av sträckan. Kan du hjälpa mig reda ut begreppen flyga, glida osv.visa
Jag har svårt att förstå varför gas har en vikt. Tankeexperiment: Om man för in en gasatom i en sluten vakuumbehållare som står på en våg så kommer ju vågen (i princip) att att visa att vikten ökar. Lite flummigt tänkande. Jag tycker ju att gasmolekylens krockar med behållarens botten och ovansidan borde vara lika många och därför borde nettokrafterna ta ut varandra. Att en vätska eller fast ämne väger är ju lättare att förstå eftersom atomerna ligger på botten och "väger", men en gasmolekyl den "svävar i tomma intet" Mycket tacksam för svar då jag undrat över frågan under lång tid och skolans fysiklärare har inte kunnat ge någon förklaring.visa
Hej jag är egentligen för gammal och för det här men jag tar en chans ändå så här i juletider. En iPod (det är en hårddiskbaserad mp3 spelare) skall enligt tillverkaren klara av g-krafter uppemot 500g (dvs. c:a 5000 m/s2) Om man tar denna iPod och släpper den från en höjd som är 1m. Då kommer den att få en sluthastighet som är: v2=v(0)2 + 2gx= 0 + 2*10*1= 20 v=sqrt(20) m/s Rörelsemängd: p = mv= 0,2 * sqrt(20)≈ 0,9 kg*m/s Frågan är då när den träffar golvet eller asfalten vilken kraft kommer den att utsättas för? Om man räknar att F=dp/dt och antar att dt är i storleksordningen 0,01-0,001 s så får man en enorm kraft. Hur stämmer mitt resonemang?visa
Vad är levande kraften, rörelseenergi? Kopplas den på nåt sätt till Newtons första lag? visa
Jag skriver ett arbete på gymnasienivå (Fysik B) om biomekanik med fokus på friidrottens hopp- och kastgrenar. Jag har dock kört fast vad gäller den rent teoretiska härledningen för utkastvinkeln och undrar om ni kan hjälpa mig. Den teoretiskt optimala vinkeln är 45 grader, men jag kommer inte ihåg hur härledningen ser ut.visa
Om man ställer en kaffekopp på en duk och drar duken långsamt framåt så följer kaffekoppen med varför? och om man rycker till i duken så stannar kaffekoppen kvar på bordet och du har duken i handen varför?visa
hej jag undrar hur stor/liten tyngdaccelerationen på jorden måste vara för att vi ska sväva?visa
Jag håller på med ett projektarbete om segelbåtar. Jag undrar varför längre båtar går fortare än kortare båtar?visa
Energi lär vi ju oss är oförstörbar. Men hur definieras lägesenergin en kropp får om vi skickar ut föremålet i rymden? Gravitationen avtar ju med 1/r2. Jag har gjort ett litet tankeexperiment: Vi har en rymdraket som ska lämna jorden och det krävs mycket energi för att övervinna jordens gravitation, till en början. Men eftersom gravitationen avtar med 1/r2 så krävs det mindre och mindre energi och till slut blir jordens påverkan försumbar. Det betyder att det skulle gå att anpassa raketens hastighet så att den i det närmaste är noll i förhållande till jorden, dvs Wk i förhållande till jorden är också noll. Om jag nu väljer att inte återvända till jorden, hur skall jag då kunna återfå energin? VAR har den tagit vägen? Hur definieras i så fall energi?visa
Två materieklumpar placerade fritt i vakuum påverkas av en attraktionskraft enligt Newtons gravitationslag, så att de dras till varandra. Men vad händer i det omvända fallet, d v s två vakuumblåsor som befinner sig omslutna av ett materiellt medium, lämpligen nå't vätskeliknande? Kommer bubblorna att attrahera varandra eller repellera varandra eller ingetdera??visa
Vi har haft en diskussion om sateliters bana kring jorden. Har tyngden/formen/? något att göra med hur högt ovanför jordytan deras bana måste gå?visa
Hej, jag har ett problem som jag hoppas ni kan hjälpa mig med. Jag har gjort en laboration där jag undersökt hur höjden på det vattenstänk som uppkommer då ett klot släpps ner i vatten beror på olika faktorer. Jag undersökte två faktorer: höjden klotet släpps ifrån och radien på klotet. Mina resultat blev bra och jag har mha min miniräknare kommit fram till olika ekvationer och samband mellan vattenstänket och faktorerna. Nu när jag ska diskutera mitt resultat måste jag dock veta hur man räknar ut vattenstänkets höjd.. om man innan vet alla faktorer. Med hopp om hjälp och svar! Vänliga hälsningar Marti Salövisa
Är luftens densitet olika stor vid ekvatorn jämfört med polerna? Om så är, så varför?visa
Idealiskt tankeexperiment utan luftmotstånd. Fullständig elastisk stöt. Ett tungt tåg med farten v kolliderar med en lätt boll med motsatt fart v i en rak elastisk stöt. Rörelseenergin bevaras alltså Vilken fart får bollen efter stöten? Farterna är i förhållande till marken. Vem har rätt av oss? Några påstår 3v och andra 2v.visa
Jag har en fråga angående längdkontraktion när saker kommer upp i relativistiska hastigheter. Om ett föremål åker runt i en cirkel i en hastighet i närheten av ljushastigheten, borde det ju längdkontraktion uppstå framför föremålet => cirkelns omkrets borde minska. Men eftersom längdkontraktion endast påverkar längden framför föremålet borde ju radien vara konstant? Jag har funderat fram och tillbaka på det här men bara kommigt fram till de inte särskillt tillfredställande slutsatserna att antingen påverkas inte föremålets cirkels omkrets av kontraktionen eftersom den ju är en oavbruten vänster (eller höger) sväng eller så bildar kontraktionen en "böjning" av rummet i sidled, alltså skulle man få en radie som minskar (eller så kan man se det som att radien böjs, cirkeln blir ellipsform).visa
Hej! Jag vill räkna ut hur stor fart en stillaståede elektron får,om en inkommande foton med våglängden 434 nm absorberas av elektronen. Om jag räknar med rörelsemängslagen får jag ett värde(1,7km/s), men räknar jag med energilagen får jag ett annat och mindre värde (1,0 Km/s). Varför blir deom inte lika?visa
Hej! Jag har funderat en del på den speciella Relativitets teorin och då främst längdkontraktionen samt mass förändring. Ännu förstår jag den inte helt. Min fråga är dock inte hur den fungerar, utan på vilket sätt forskare har mätt längd och massa på partiklar som rör sig med sådana hastigheter? Man kan ju inte riktigt ställa dem på en våg, eller ta fram en mätsticka... Och så undrar jag om ni ni har någon litteratur att rekomenderar. Tack! visa
Jag har läst i tidningen om en rymdfarkost som ska jaga ifatt en komet och som ska öka farten genom att cirkulera runt jorden, solen och mars. Hur är det möjligt? det kan väl ej vara gravitationen som farkosten utnyttjar, för det får jag inte ihopp med energi lagarna! Så min fråga är hur kan farkosten accelerera genom att cirkulera runt planeterna?visa
Jämt får man höra att tunga och lätta föremål faller lika fort, så även i denna frågelåda. Detta stämmer säkert t.ex om en liten sten faller till marken faller den lika fort som en större, men om man tänkte sig att man hade ett föremål lika tungt som jorden självt och släppte föremålet från samma höjd som de bägge stenarna. Borde då inte detta föremål stöta i marken på en snabbare tid än de små stenarna, eftersom jorden då skulle falla emot föremålet lika långt som föremålet föll mot jorden. Fallhöjden borde ju i princip halveras eftersom små sten endast fömår jorden att falla försumbart lite. Visserligen skulle man inte kunna iakta detta fenomen i vardagen, men är mitt resonemang felaktigt? I sådana fall vad är det som är fel i mitt resonemang?visa
Varför går inte kvantmekanik att kombinera med Allmän relativitets teori? Är det endast uppfattningen om antalet dimensioner? visa
En rymdraket färdas med 95% av ljushastigheten. Avståndet mellan Stockholm och Malmö på jorden är 60 mil. 1 Hur långt är det mellan Sthlm & Malmö sett från rymdskeppet? 2 Hur långt tid tar det att resa mellan Sthlm och Malmö sett från rymdskeppet? 3 Hur långt tid tar samma resa sett från jorden? Skulle vara tacksam för svar. Jag har fått fram några tankar själv men det är svårt.visa
Om man i vakum skjuter med ett gevär vertikalt (rakt upp) och utgångshastigheten är t.ex. 800 m/s så blir höjdmax approximativt 32 km. Men om man nu gör samma försök på jorden så är det ju flera faktorer som bromsar kulan t.ex. luftmotståndet, luftfuktigheten, vinden, gravitationen etc. Min fråga är om det finns någon formel som tar hänsyn till de bromsande faktorerna, där luftmotståndet är den viktigaste, vad jag förstår. Luftmotståndet är proportionellt mot hastigheten i kvadrat, vet jag att jag har läst någonstans. I mitt exempel når kulan en mycket lägre höjd innan den vänder, men hur mycket kortare blir kulbanan i verkligheten? Mycket tacksam för svar! visa
Hej! Jag läste att man (åtminstone teoretiskt sett) kan åstadkomma en böjning av ett gravitationsfält genom att rotera en ring av ett superledande material mycket snabbt. Detta skulle innebära en skillnad i tyngdfaktor i området ovanför ringen, jämfört med det omgivande området. Om man tänker sig, att man har böjt av gravitationsfältet på detta sätt, borde det väl finnas flera sätt att utnyttja det för energiframställning. Om man monterar ett tungt, lättrörligt hjul med ena halvan över den roterande ringen och andra utanför, så får den ju en acceleration som är lika med skillnaden mellan tyngdfaktorerna? Hjulet snurrar alltså fortare och fortare, och får en högre och högre rörelseenergi. Detta bryter mot energipricipen, hur hänger allt detta ihop? Går det överhuvudtaget att böja av ett gravitationsfält på detta sätt?visa
Angående svar på fråga 869 om slalomåkare och min fråga om om bobåkare. Med risk för att verka helt ute och cykla nu har jag lite synpunkter på förklaringen. Jag förstår att kraften som drar den tyngre åkaren nedåt är större. Men jag kan inte se hur denna större kraft skulle kunna ge upphov till en större hastighet. Kraften som drar åkaren nedåt är ju proportionell mot massan men massan borde kunna strykas eftersom a=F/m. Och större massa borde allstå inte ge upphov till större acceleration/hastighet.visa
Jag står med ett gevär, siktar precis rakt framåt och skjuter,och samtidigt som kulan far iväg så spottas hylsan ut horisontellt åt sidan. Då når väl både kulan och hylsan marken precis samtidigt i idealfallet (dvs. i vakuum). Men är det ett rimligt exempel i praktiken? Luftmotståndet borde väl egentligen inte göra någon skillnad, eftersom det är riktat vinkelrätt mot tyngdkraften, men min fråga gäller mer hur gevärskulor fungerar i praktiken. Finns det t.ex. någon lyftkraft, för att kulan ska flyga längre?visa
Jag undrar lite över relativistiska effekter. Ser observatörer utanför ett föremål som rör sig (1-10^(-99))c att det rör sig i denna hastighet? Om det tar en sekund enligt föremålet att röra sig en viss sträcka, bör det betyda att en observatör tycker att det tar oändligt lång tid för föremålet att röra sig samma sträcka. Eller? Det i sin tur bör betyda att föremålet rör sig mycket långsammare enligt observatören. Jag har läst att Einstein ansåg att all materia rör sig i ljusets hastighet uppdelat i tre rumsdimensioner och en tidsdimension. Ju snabbare genom rummet man rör sig ju långsammare genom tiden. Eftersom inget förutom ljuset kan röra sig i ljusets hastighet bör det betyda att att rörelse genom rummet ej kan ske om inte den kompletteras med en rörelse genom tiden. Står tiden stilla kan inte en rörelse genom rummet noteras. Men varför gäller detta inte ljuset? Varför ser vi att ljus rör sig trots att tiden står stilla för ljuset enligt oss? Vad är det jag har missat?visa
Kan en partikels potentiella energi bero på hastigheten hos partikeln?visa
1. Vad är det som motverkar gravitationen så att planeterna inte 'faller' in i solen? 2. Vad är det som gör att allting roterar runt sin egen axel i universum ?visa
Man snurrar på en kontorsstol, sträcker man sedan ut benen går det saktare pga av luftmotståndet. Men om jag sedan drar in benen går det återigen snabbare. Hur kan det komma sig?visa
När man badar i en sjö med stenig botten, gör det till en början ont i fötterna, men eftehand som vattnet blir djupare så känns stenarna mindre smärtsamma. Varför är det så?visa
Antag att vi har en "klump" vatten som ligger i en behållare på en viss höjd. Denna behållare har i botten ett hål, förtäckt med en lucka. Luckan leder till ett rör. Öppnar vi nu denna lucka kommer vattnets lägesenergi, i tyngdkraftfältet, att minska därför att vattnet tillförs rörelseenergi. Om nu fallet är totalt avskilt från allt vad friktion och luftmotstånd är, och vi placerar ett vattenhjul i röret. Hjulet har inte heller någon friktion, det har även verkningsgrad 1 (100%), dvs det omvandlar ALL tillförd energi till elektrisk energi. Min fråga är: kommer vattnet att stanna mitt i rörelsen? då all dess rörelse energi omvandlas till elektrisk energi? Om vattnet inte stannar, kan man då konstruera ett kraftverk som genererar oändligt med el genom att fylla röret med ett oändligt antal sådana vattenhjul? visa
Hej! Jag skulle uppskatta om jag fick svar på denna fråga: Man har en burk som står på en våg, en humla flyger omkring och landar i burken och sätter sig på burkens botten. Vågen gör utslag för humlans vikt. Man sätter på locket på burken. Vågens utslag ökar med lockets vikt. Humlan börjar flyga omkring i burken. Vad händer då med vågens utslag? Vad är skillnaden jämfört med burken utan lock vad gäller vågens registrering av humlans vikt? (flygande eller sittande)visa
Var i från kommer den energi som använd när kroppar tex i ett solsystem dras mot varandra pga gravitationen? Andra frågan: Alla partiklar i universum har lägesenergi mot varandra, betyder inte det att denna energi har tillkommit när partiklarna skiljdes, bevisar inte det att alla partiklar har varit på samma ställe?visa
Vattenvirvlar som uppstår när man tömmer tex. badkaret alltid snurrar medurs men jag har hört att de i Australien eller på södra halvklotet skall snurra moturs. Finns det något belägg för detta och i så fall hur?visa
Hejsan! Jag har ett problem som jag varken förstår eller kan lösa. Om jag åker i en kälke på en vågrät linje och både jag och kälken väger x kg och dras med en kraft på 35 N. Efter ett tag ökar kraften till 45 N, jag vet att friktionskofficienten är 0.11 men jag vill veta hur man räknar ut friktionen då man vet att normalen blir mindre ju mer kraften ökar då R=N? Tack på förhand!visa
Hej igen! Tack för att ni svarade på min fråga angående flygplansvingen och den kraft som gör att den flyger "Kraft-Rörelse [12127]". Då jag ska skriva ett projektarbete som bl.a. tar upp just denna fråga har jag läst lite grann på andra ställen också. Den förklaring ni ger är "standardförklaringen", Newtons och Bernoullis ihopslagna (anfallsvinkel och "tot.tryck = dynamiskt + statiskt tryck"). Läser man på exempelvis "How Stuff Works"(http://travel.howstuffworks.com/airplane2.htm) får man uppfattningen att denna förklaringen inte ger hela sanningen. Istället "studsar" luften mot vingens ovansida vilket i samröre med anfallsvinkeln ger områden med olika tryck samt en virvelliknande rörelse mot bakkanten på vingen. Jag tycker inte att denna förklaring är riktigt så uttömande som man kräva i ett PA och undrar om ni har någon person i eran närhet som har kunskap och tid att kanske svara på några frågor som utgår från ovan. Ett annat roligt faktum är att vårat stadsbibliotek här i halmstad saknar all form av littratur som har med flygplanets förmåga att flyga, likaså alla moderna läroböcker. Även på internet så är de sidor som är på "rätt spår" lätta att räkna! Ni vet inte varför det är på detta viset? Är kunskapen ny eller bara för svår (vad har man gett sig in på?)visa
Om man släpper en basketboll och en tennisboll från en halvmeter så studsar de ungefär lika högt, men om man lägger tennisbollen på basketbollen och släpper från samma höjd så studsar tennisbollen minst fyra gånger så högt iväg, varför är det så och vilka krafter är det som påverkar detta? tack på förhand.visa
Hej! Jag undrar vad som skulle hända om man trycker ner en luftfylld ballong under vatten, tillräckligt långt ner. Eftersom trycket ökar, antar jag att ballongen krymper eftersom luftens densitet ökar? Krymper den då tills den spricker? spelar det någon roll om den är över eller under vattenytan från början? Vad skulle hända om jag blåser upp en ballong så mycket jag kan under vatten och sedan tar upp den över ytan, spricker den då? Tack för intressant sida! visa
Vilken är förklaringen till att flygplansvingen lyfter flygplanet? På vilket sätt är Bernoullis lag ofullständig i detta fallet?visa
Vad är egentligen den "starka kraften" för något? Kan man jämföra den kraften med gravitationen? Och måste planetbanor var eliptiska? Finns det ingen möjlighet att en planet kan ha en absolut rund bana runt någon stjärna?visa
Hej ! Undrar över vilken dimension en fotboll är av ? Har hört olika,en fotboll består av två,annan påstår av tre dimensioner,vilket är det korrekta svaret,från er fysiker ? Själv antar jag att den är tredimensionell,allt enligt matematiska regler,men jag reserverar mig i den mån det finns olika svar,beroende på vem man frågar,dvs en fysiker eller matematiker !visa
Hej. Jag är inte säker på huruvida jag har valt rätt ämne för min fråga, men hoppas att jag får ett svar. Fråga: Tyngdkraften verkar mycket märklig. Vad händer till exempel, om en större kropp, som planeten jorden, skulle lösas upp i diverse gaser genom en kemisk reaktion? Skulle tyngdkraften genast försvinna med den fasta materien?Och viktigare; om jag hade haft oturen att precis innan detta, släpa upp en lastbil med tyngden 10000N för ett 10m högt berg, skulle då den "lägesenergi" på 100 kJ som lastbilen innehar vid denna tidpunkt, bara gå upp i rök? Mycket tacksam för svar och MVH Marcusvisa
Hej! Jag undrar om man kan härleda Einsteins formel för rörelseenergi? Den som gäller vid höga hastigheter nära ljusets. Kan man härleda denna och E=mc^2 rent matematiskt? Vad jag förstår så kan man sätta att E(rörelseenergin)=mc^2/roten ur 1-v^2/c^2 - mc^2 är ungefär lika med mv^2/2? Hur härleder man i så fall det? Försöker inte bara teoretiskt utan också rent matematiskt förstå denna formel! All hjälp emottas tacksamt!! Laila E-mail: lailacarina@hotmail.comvisa
jag läser en engelsk fysikbok och har stött på förljande mening: Kinetic energi and momentum are both properies of motion. Min fråga är vad betyder "momentum". visa
Tjenare, jag har en liten fåga :) Om man gör marken exakt lika platt runt ekvatorn, och bygger en exakt lika hög byggnadsställning på den. Om man senare bygger en bro på denna ställning, och sedan tar bort byggställningen... Står bron kvar? Den borde väl nästan det eftersom tyngkraften är exact lika runt hela ekvatorn... Eller har jag fel?visa
Finns det flera teorier om vad svarta hål är för något?visa
Hej. jag undrar varför är ljushastigheten omöjlig att uppnå för ett föremål?visa
Experimentet dykaren går ut på att man fäster överdelen på en pipett i en tyngd så att den håller sig upprått i vatten. Sedan fyller man en petflaska breddfull med vatten och släpper ned pipetten dit ner. Sen skruvar man igen korken och klämmer på flaskan. Då sjunker pipetten. Varför??visa
Hur djupt i vatten( meter) motsvarar 3 atmosfär???visa
Kan ni förklara varför tiden på hög höjd går fortare? Jag undrar också om man i satelliter använder sig utav tidsdilatationen eller den höga höjden för att kompensera tidsskillnade mot jorden.visa
Funderingar kring det klassiska experimentet, då man har ett antal intilliggande kulor i paralella snören. Man låter en av kulorna stöta till hela raden varpå den yttersta far iväg med samma fart som den som slog i hela raden. Varför är det bara den yttersta som far iväg? Skulle man inte kunna behålla rörelsemängden om man lät t.ex. de övriga fyra kulorna fara iväg med en lägre fart? Fast då verkar inte den kinetiska energin bevaras...? Är det så att det är den enda möjliga kulkombinationen för en perfekt elastisk stöt att bevara både energi och rörelsemängd?visa
Jag vill veta hur corioliskraften fungerar? Samverkar den med centrifugalkraften och /eller centripetalkraften?visa
Hej! Jag vill bara påpeka att svaret på fråga 4878 är aningen felaktigt. Ni säger att den kraft som verkar på människan i det simulerade gravitationsfältet är centrifugalkraften. Jag trodde att den slopades för ett antal år sedan, eftersom den inte är någon riktig kraft. Vad som trycker människan nedåt är ju hennes egen tröghet, samt centriPETALkraften, som verkar i tangentens riktning.visa
Vad skulle hända med vår planet om alla levande varelser i hela världen skulle hoppa t ex 60 cm upp i luften, med sådan precision att vederbörande landar exakt samtidigt? Antag att alla är kapabla att uppnå en höjd på 60 cm.visa
Till månen och tillbaks. Det krävdes en rätt stor pjäs för att ta sig ut ur jorden dragningskraft och bege sig mot månen (med en väldans fart dessutom). Men väl framme vid månen så verkar det som om det inte behövdes speciellt mycket för att bromsa upp och landa mjukt på månens yta, trots att ingen atmosfär bromsade dess nedfart (bränslet rymdes i den undre delen av månlandaren). Och sedan att lyfta och ta sig ur månens dragningskraft, med hjälp av bara det lilla bränsle som fanns tillgängligt i den övre delen av månlandaren. Är månens dragningskraft så liten att det inte behövs mer en någon kvadratmeter bränsle för att ta sig därifrån? Hur kommer det sig att det behövdes så lite bränsle för att landa och sedan ta sig tillbaka till Jorden igen? Min fråga är alltså, använder man samma beräkningar för bränsleåtgång för att lyfta från jorden, som för att bromsa in/lyfta från månen för att komma tillbaks till jorden?visa
Jag söker ett avancerat svar på frågan om hur man räknar ut hur mycket energi ett roterande bowlingklot har. Obs ett klot som roterar på ett och samma ställe och alltså inte rullar. Om man tillämpar svaret på jordklotet, hur mycket energi innehåller jord-rotationen? Om jordklotet vore mycket ovalt, skulle jordklotet rotera med en annan hastighet då?visa
Jo jag undrar varför man har bredare däck vid fartsporter som t.ex. formel 1? Jag förstår att det har med väghållningen att göra men jag tycker att det borde bli en kortare bromssträcka om du har breda däck än om du har ett par smala däck som utsätts för samma normalkraft och är tillverkade i samma meterial. Stämmer inte det?

Ett annat ex. kan ju vara vem som har kortast startsträcka om förutsättningen är att det inte får spinna loss någon gång.

visa
Hej! vad är skillnaden mellan fart och hastighet, ge exempel som tydliggör skillnaden tack!visa
Angående speciella relativitets teorin. Hur kan tiden gå saktara när man åker snabbt si så där 0.9c. finns det ett samband med ljuset och tiden? att typ tiden uppdateras av ljuset kanske. eller något.visa
Jag står på jorden och min kompis står på mars, mellan oss har vi ett spänt rep. om min kompis sedan drar i repet, skulle jag känna av det direkt?visa
Jag skriver mitt projektarbete om aerodynamik tillämpad på insekter. Tips, länkar, allt av intressevisa
Borde inte energi ha riktning. Om jag tex kastar en tenniboll åt ett håll så har ju det "enrgiknippet" enbart energi åt det hållet. Först om den studsar ändras riktingen på energin. Kan en kraft definieras som vad som behövs för att ändra riktning på ett "energiknippe"?visa
Har gjort experiment med en frusen och en tinad coca cola burk som rullade nerför ett lutande plan. Jag trodde att den frusna skulle komma ner först men det gjorde den ju inte. Har detta något med tröghetsmomentet att göra och i så fall hur? eller??visa
En geostationär satellit kan gå i sin bana runt jorden därför att gravitationkraften är lika stor som centripetalkraften. Kraften är riktad in mot centrum så detta är inget problem om banan är rakt ovanför ekvatorn. Fråga: Finns det geostationära satelliter någon annanstans än över ekvatorn som då är beroende av styrraketer som korrigerar banan? visa
Trycket på bottenarean av en cylinder kan ju räknas ut med formeln P=g*h*rå(densitet). Om man har två ämnen i en cylinder, varav det ena ämnet ligger och flyter ovanpå det andra (de vill alltså inte blanda sig), har denna vätska i så fall någon inverkan på bottentrycket?visa
Trycket på ett föremål kan ju beskrivas som kraft per areaenhet. Vår omkringliggande luft har normalt sett trycket 1,013 * 10^5 Pa. Kan man då säga att själva tryckkraften mot en godtycklig yta är 1,013 * 10^5 N (enhet eftersom man kallar den tryckKRAFT) utan att ta hänsyn någon area?visa
Om inget kan gå snabbare än ljusets hastighet i vakum... då borde man ju inte kunna färdas i en bil 200km/h och lysa med en ficklampa på handflatan. Det betyder ju att ljuset från ficklampan färdas i ljusets hastighet PLUS hastigeten från bilen (Plus eventuell jordrotationshastighet om man "kör åt det hållet").visa
Jag vet inte om det är fel ställe att fråga på om jordbävningar... Men jag har en del jag undrar... 1. Hur kommer det sig att en del jordbävningar är större eller mindre än andra..? 2. Hur kan man förhindra jordbävningar? Vore tacksam för ett mycket snabbt svar! tack på förhand!!visa
Vad är det Mach-tal?visa
Två runda föremål kolliderar i rymden. Man vet hastigheten i x- och y-led för båda föremålen och koordinaterna för deras mittpunkter. Stöten är fullständigt elastisk. Föremålen har samma massa. Utgå från att kollisionen är ögonblicklig, ingen friktion finns samt att inget av föremålen spinner. Hur beräknar man de nya hastigheter båda föremålen får i x- och y-led som ett resultat av kollisionen? Notera att kollisionen inte nödvändigtvis behöver vara "rakt på". (något föremåls kraftvektor behöver inte passera genom det andra föremålets mittpunkt) Hjälp uppskattad, kört fast. Behöver det till mitt projektarbete (ett rymdspel)visa
Jag gör ett arbete om Tornados men hittar bara information på engelska. Ge mig info om tornados på svenska eller tips om sidor på svenska! Tack på förhand!visa
Varför når vattnet från en vattenslang längre ju mindre öppningen är? I kranen hemma ska man ju ha liten öppning för att det ska rinna sakta!visa
Hur förklarar man att när en vattenvåg befinner sig ca 10 meter från stranden så slår vågkammen över och vågen bryter samman till ett vitt skum? det har väl något att göra med vattenpartiklarnas cirkulära rörelser?visa
Enligt böckerna är fotonens vilomassa lika med 0, alltså har de ingen energi enligt E=mc^2. Men ändå har den bevisligen energi när den rör sig. Var kommer fotonens massa ifrån?visa
Jag kollar ofta i biltidningar och där står det att en bill exempelvis har luftmotståndet Cw = 0,32. Vad står detta Cw för och hur räknar man ut luftmotständet på t.ex. en bil om man har den framför sig?visa
I slalomsammanhang får man av s.k. experter höra: "Det är bra att du har lagt på dej några extra kilon, för då går det ju fortare." I praktiken tycks det vara så. Men energiprincipen säger ju att massan är oväsentlig (under förutsättning att vi endast har Wp och Wk som växelverkar). Den enda förklaring jag har till fenomenet har att göra med Newtons första princip - en tröghetsfråga alltså. Den tyngre alpinisten besitter ju en större rörelsemängd. Har du några förklaringar? visa
Vad är hastigheten för en satellit i en geostationär bana? Hur räknar man ut avståndet från jorden som satelliten i en geostationär bana ligger i dvs.(r) (i böckerna står det 36000 km men hur/vilken formel har de använt för att komma fram till detta?)visa
En personbil som väger 1500 kg, rör sig i 90 km/h, kolliderar med en lastbil som väger 60 ton som rör sig i 80 km/h. Vilken kraft "drabbas" personbilen av? Går detta att räkna ut? Finns det ngn formel för det? Mvh/// Två Komvuxstuderandevisa
Jag undrar om man skulle kunna använda sig av tyngdkraften på något sätt som energikälla.visa
Hur varierar Jordens gravitation om man gräver sig under ytan? Jordens gravitation 100 mil ovanför jordens yta är lätt att räkna ur, men hur stor är jordens gravitation 100 mil under jordens yta?visa
tjo jag håller på med project arbete, och undrar om ni kunde förklara relativitets teorin för moi, eller om ni kan några länkar som beskriver den, helst inte på engelska.visa
Om man lägger en vanlig coca-cola i en hink med vatten sjumker den men inte en coca-cola light, varför?visa
Om man antar att att en ljusstråle åker mot en betraktare i samma referenssystem. Kan man då inte säga att betraktaren åker med ljusets hastighet mot ljusstrålen i stället för tvärtom? om inte, varför?visa
Jag ställde igår en fråga om potentiell energi o så. Tyvärr fick jag inte riktigt det svar jag hade tänkt mig. Skrev kanske lite oklart så jag försöker igen. Om man står på jorden (0möh)o sen transporteras 100meter så kommer min potentiella energi att öka. Om jag sedan transporteras ytterligare 100 meter upp kommer den potentiella energin öka ännu mer. Om detta fortsätter en väldig massa gånger borde den potentiella energin öka till otroliga mängder. Men efter ett tag kommer ju energin att "försvinna" eftersom jordens dragningskraft inte längre påverkar mig (jag är för långt borta). Vad har då hänt med den potentiella energin jag hade? Potentiell energi (Ep) räknas ju ut me formeln Ep=mgh. Massan kommer alltid va den samma. Om höjden ökar och gravitationen är den samma så öker den potentiella energin. Men vad händer när gravitationen minskar (även om höjden ökar)? Jag vet att energi inte kan försvinna, men vart tar den vägen? Ep kommer ju att gå från ett maxvärde på massa potentiell energi till 0 (när gravitationen är 0 (Ep=m*0*h=0). Energi måste då ha gått från mig till ngt annat eftersom energi inte kan försvinna. Hoppas verkligen ni förstår nu. (Om inte får ni gärna maila till fabianskog@home.se)visa
Tjena. I skolan får man lära sig att energi aldrig kan försvinna, bara omvandlas. Jag har fått lära mig att räkna lite på potentiell energi o sånt. Om jag står på ett berg med en massa packning kommer jag att ha en massa potentiell energi. Om jag (spelar ingen roll hur) höjs upp 10 meter kommer den potentiella energin öka (Ep=mgh), men det hela beror ju på jordens gravitation och om jag istället för att öka min höjd me 10 meter öker min höjd med 10^mycket så kommer jag att komma på ett sådant avstånd att jordens dragningskraft inte påverkar mig. Men det krävs ju energi för att ta sig till en sådan höjd att dragningskraften avtar och sedan försvinner. Den energin skulle på jorden bara öka på den potentiella energin. Men vad händer me den potentiella energin när jorden är "utom räckhåll"? Den potentiella energin kan ju inte försvinna... Överförs energin till ngt annat och i så fall till vad o hur? visa
Jag har tänkt göra mitt specialarbete om bungeejump, men jag har svårt att hitta fakta. Så jag undrar om ni skulle kunna hjälpa mig med detta. visa
Om man sitter i t ex en bil som accelererar så känner man ju av en kraft. Borde man inte kunna hävda att man befinner sig i vila och att det är omgivningen som accelererar och därmed inte känna någon kraft?visa
Hej! Om bromssträckan är proportionell mot hastigheten i kvadrat skulle detta då innebära att bromssträckan för en 60 ton tung lastbil är lika lång som för en personbil.Alltså att bromssträckan är oberoende av massan på fordonet. Förutsatt att att utgångshastighten är den samma för de båda fordonen och att väglaget är lika. Intuitivt känns detta fel... Hälsningar: Tobiasvisa
vad är formeln för hur man räknar ut bomssträckan?visa
Hej! Jag undrar två saker på den frågan med juice/mjölkpaketet med vatten i. (fråga 10648) 1: Finns det flera förklaringar på vad det är som händer med vattnet, eller är forskarna överens? 2: Hur hade forskarnas förklaring sett ut för 150 år sedan? Vore tacksam för ett snabbt svar!visa
Vi undrar varför det inte rinner ut något vatten ur ett juice/ mjölk paket när man släpper det ut igenom ett fönster och det är två hål på varje sida..även om det är fyllt med vatten... finns det en förklaring om varför det blir så.. Snälla svara snabbt.. Vi har bara en halvtimma på oss tack på förhand...visa
Jag ställde den här frågan i början av september men den tycks ha kommit bort på vägen så jag ställer den igen: Om en s k raketbil lyckas överskrida ljudhastigheten en bit så borde den ju ge upphov till en ljudbang på samma sätt som ett flygplan i överljudsfart. Hur skulle ljudbangen utbreda sig eftersom ljudvågen måste ju studsa mot marken och få en annan utbredning än den från ett flygplan. Skulle ljudbangen rent av kunna vara en fara för raketbilen? Hoppas frågan kommer fram den här gången - i övrigt tack för en bra informationskälla om allehanda fysik.visa
En fråga om svarta hål den här gången: Vad skulle (teoretiskt) hända om två svarta hål med jämstor massa rör sig mot varandra? Kommer de att förena sig till ett gemensamt hål eller börja rotera runt ett gemensamt masscentrum (som dubbelstjärnor)? Frågan gäller ju även de s k supermassiva svarta hål som antas finnas i galaxernas centrum - skulle dessa kunna ha "normalmassiva" svarta hål i omlopp, ungefär som månar till en större planet?visa
Hur räknar man ut momentanaccelerationen m.h.a. den information man får av ett v t-diagram? Blir väldigt tacksam för svar, och tack för en bra sida!visa
Hej! Jag har ett problem som lyder så här: Två rektangulära klotsar, sammankopplade med varandra via en fjäder, vilar på ett horisontellt friktionsfritt underlag. Klotsarna, vars massor är m1 = 2 kg respektive m2 = 5 kg, dras isär. Båda klotsarna är i vila när de samtidigt släpps. Hur stor del av den totala energin får respektive klots? Jag får att 29% går till den lättare klotsen och 71% till den tyngre, men det skall vara tvärtom. Kan Ni visa mig hur? Tacksam för svar.visa
Finns det upp och ner i rymden? Jag menar om man t ex loopar med en rymdfarkost, känns det då som det gör på jorden att man sitter upp och ned. Om det inte finns nån gravitation så bör det väl ej heller finnas upp och ned.visa
Vad menas med att genom att låta tex fotoner vakuumpolariseras och växelverka med ett Higgs-fält så känner de ett mostånd och därmed är de massiva-de har massa. Vad har Higgs-partikel med motståndet i vakuum att göra? Är Higgs-partiklarna det som utgör motståndet? Är det faktum att de kan känna motstånd bevis på att de har massa?' En sista fråga: Vad menas med att gravitationen är kvantiserad och varför sägs den vara det?visa
Hej! Vore ypperligt om ni kunde reda ut dessa begrepp. Jag har en fråga om "tvillingparadoxen". Att tiden upplevs som olika utifrån en jordobservatör, och en som färdas snabbt i en rymdfarkost, har ju med accelerationen att göra. Ta då dessa två exempel, där båda förutsättningarna är att dom färdas i 90% av ljushastigheten och är borta i 10år (enligt den klocka som är ombord på rymdraketen). 1. Du accelerarar upp till maxfarten på en månad och håller sen en konstant fart resten av tiden, tills du ska återvända till jorden, då du börjar bromsa in farten sista månaden. 2. Du accelererar mycket långsamt. Ja så långsamt att det tar dig 4 år att uppnå maxfarten. Du håller maxfarten i 2år, tills det är dags att bromsa in. Och där behöver du dom sista 4åren för att nå en så låg fart att du kan återvända till jorden. Vilket av dessa exempel kommer tvillingen på jorden att uppleva som om det tagit längst tid? M.a.o, vilken av rymdresenärerna kommer han att få återse först??? Om vi tar samma exempel som jag precis beskrivit, men nu är förutsättningarna att båda raketerna ska färdas en viss sträcka.....låt oss säga 4 ljusår bort i rymden. Den som accelerarar snabbt kommer då att nå platsen och återvända till jorden på - låt oss säga - 10år enligt rymdklockan. För den andre rymdfararen, som accelererar så långsamt, kommer det att ta - låt oss säga - 25år enligt den klocka han har innan han återvänt till jorden. Hur kommer tvillingen som är på jorden uppleva dessa resenärers frånvaro? Båda har ju färdats lika långt ut i rymden och uppnåt samma topphastighet. Det enda som skiljer är hur snabbt man accelerarat och bromsat. Summasumariom: Påverkas "tiden" av hur kraftig accelerationen är??? Bästa hälsningar Jimmy visa
jag skriver mitt specialarbete om relativitetsteori och ska ha ett antal övningsuppgifter i slutet.. jag har en uppgift där man ska svara på vilken fart en satellit ska ges för att nå ett solsystem, 10 ljusår bort, så fort som möjligt.. när jag skrev uppgiften resonerade jag så här: ju högre fart satelliten ges desto långsammare kommer dess tid att förflyta på grund av tidsdilatation. detta innebär att en högre fart inte behöver betyda en kortare restid (notera att detta är ur forskarnas perspektiv, vilket är intressant i detta fall). jag är osäker på om man kan resonera såhär.. sträckan kommer ju kontraheras, men ur forskarnas (som alltså befinner sig på jorden) perspektiv måste det ju vara lika långt hela tiden.. om jag räknar som jag har tänkt bör satelliten få farten 0,71c kan jag använda denna uppgift?visa
Jag undrar hur kan man konstruera ett viktlöst tillstånd, och vad är ett viktlöst tillstånd egentligen? Vilka egenskaper har materia i ett sådant tillstånd?visa
Jag hörde talas om en alldeles ny teori som kan göra det möjligt att faktiskt färdas i ljusets hastighet (eller kanske t.om snabbare) Den går ut på att man - istället för att förflytta sig själv - förflyttar den rymd man befinner sig i. Den energi som behövs är naturligtvis enorm, men dock inte oändlig vilket - åtminstonde i teorin - skule kunna fungera. Kan du berätta lite mer om denna nya slutsats skull jag bli mycket tacksam. Redogör gärna vad koncekvenserna blir om man skulle lyckas. Tidsresor? MVHvisa
Jag läste i en artikel att man överskridit ljusets hastighet 310 fallt. Jag har senare hört att detta inte stämnde, men hur som hellst sade man att om man överskrider ljushastigheten skulle man kunna skicka en stråla från A till B varvid den skulle komma fram till B före den skickats från A. Är detta möjligt? Finns det någon samtidighet enligt relativitetsteorin?visa
det skapes partikler oppe i atmosfæren som ferdes ned til jorden. Man kan måle levetiden til disse i laboratoriet. Når det da skapes et myon, som egentlig ikke har lang nok levetid til å dra ned til men vi allikevel kan registrere det her nede, skyldes det farten (den spesielle relativitetsteorien) eller at den ferdes i jordens gravitasjonsfelt (den generelle)? Er den spesielle relativitetsteoriens tidsdilatasjon testet eksperimentelt? Håper på svar, og på forhånd takk.visa
Vad är det för skillnad mellan klassisk fysik och relativitetsteori. Är det exempelvis sant att om man färdas mot ljuset så närmar man sig det med samma hastighet som om man stod stilla? Tack på förhand.visa
Hej1 jag har problem med ett tal och tänkte fråga omhjälp! " en ljusklocka färdas i ett rymdskepp som rör sig relativt Jorden med 80% av c. Hur lång tid tycker människor på Jorden att det gått när rymdskeppets klocka har gått 3 dagar? Tack för en bra sida!visa
Om två bilar som är precis likadana och båda färdas i 90 kmh krockar i en frontalkrock så blir det ju en smäll. Men om samma slags bil kör in i en OFLYTTBAR vägg i 90 kmh blir det då samma skada som en frontal krock i 90 kmh?visa
Finns det någon formel för att få en luftballong att lyfta. Om man vet Volymen i ballongen och Massan?visa
Jag omformulerar frågan. Om man teoretiskt lyckas få upp en bil i ljusets hastighet, och sen slår på bilens strålkastare, vad händer då?visa
Hej, jag undrar bara vad Far-Away Time står för. Har nämligen en bok där man jämför tiden i en satellit och Far-Away-tiden Tackvisa
Vad har man för andvändning för Einsteins relativitetsteorin?visa
Ännu en astronomifråga: Om ett rymdskepp färdas i t ex 99% av ljushastigheten, borde inte skeppets massa öka på motsvarande sätt och leda till att skeppet i princip blir ett svart hål om det skulle nå upp till ljushastigheten?visa
När man behandlar relativitetsteorin så brukar man använda en ljusklocka. Om man vrider denna klocka 90 grader mot hur den brukar vara, dvs ljuset färdas nu istället fram och tillbaka i "rymdraketens" färdriktning, blir då ekvationen för tidsdilatioen den samma?visa
Hej. Jag håller för tillfället på att skriva ett specialarbete om Albert Einstein. Uppenbarligen är gubben oerhört respekterad och har ju en rejäl legendstatus, men finns det egentligen något som säger att Einstein var ovanligt intelligent? Jag har exempelvis sett att man i dagsläget ibland jämför Stephen Hawking med Einstein. Nog måste det väl ha funnits andra fysiker under 1900-talet som gjorde liknande bedrifter som Einsten, eller beror hans status just bara på att han "rättade" Newton? visa
Einstein sier selv at relativitetsteorien sier noe om hvordan ur og staver oppfører seg fysisk. Dermed, når en snakker om masseøkning i denne forstand, må det være slik at massens partikler "blåser seg opp" på en eller annen måte. Men hvis også dette skal gjelde begge veier, sett fra system A blåser B seg opp, og omvendt, er det snakk om et synsbedrag, og dermed ligger det ikke noe fysisk i det. Jeg har kommet fram til at den spesielle relativitetsteorien er et matematisk redskap som ikke forteller om noe fundamentalt ved naturen, som antakelig den generelle gjør. Riktig eller galt? Takknemlig for svar. visa
Jeg har skjønt det slik at noe av poenget med relativitetsteoriene er at ett system ikke skal utmerke seg i forhold til noe annet system når det gjelder å kunne formulere naturlover. Og at det er derfor man også sier at tidsdilatasjon er symmetrisk. Men når en klokke er langt nede i et gravitasjonsfelt, vil jo den gå saktere enn en høyt oppe. Utmerker ikke det "laveste system" seg da? visa
Vem har bestämt vad som är "normalt lufttryck"??visa
Säger relatvitetsteorin verkligen att ingenting kan färdas fortare än ljuset? Är det inte som så att t.ex. en partikel som vid ett begynnelsetillstånd hade en hastighet lägre än ljushastigheten aldrig kan överskrida denna, medan en partikel som hade en begynnelsehastighet högre än ljushastigheten aldrig kan underskrida denna eller något liknande?visa
Ett svart hål suger ju in allting som kommer nära den men när den gör det ökar storleken på det svarta hålet då, ökar massan?visa
Hej! Jag håller på med ett projekt som handlar om relativitetsteorierna och jag har kört fast. Jag undrar om varför man, trots att Newtons teorier om mekanik och gravitation, fortfarande använder sig av dennes teorier när Einstiens teori är mer precis? Är också intresserad av de filosofiska konsekvenserna av den speciella relativitetsteorins postulat? Kort sagt jag vill gärna veta varför man väljer Newtons formler istället för Einsteins? Är Einsteins för komplicerade eller hur ligger det egentligen till? Vore mycket tacksam för svar! Tack på förhand, m.v.h. Magnusvisa
Er det ikke slik, ifølge den spesielle relativitetsteorien at i det system som beveger seg, går prosesser (som klokka) saktere enn i det som står stille. Nå er jeg klar over at bevegelse er relativt, men jeg vil da hevde at bare én av klokkene saktner farta. Hvis begge klokkene tilsynelatende går saktere, vil jo fenomenet være et synsbedrag, og det er det jo ikke. Prosessene, som aldringsprosessen, går jo saktere i det system som beveger seg. Håper på svar, og på forhånd takk.visa
vad är statistisk fysik? visa
I min fysikkbok står det noe slikt som at relativitetsteorien er symmetrisk, dvs: observatørene i to systemer som beveger seg uniformt og relativt til hverandre vil begge, hvis de så en klokke i det andre systemet, se at den andres klokke saktner i forhold til egen klokke. Dermed lurte jeg også på om du ville se noen forskjell på disse to klokkene når systemene hadde stoppet, og læreren min sa nei. Men jeg skjønner ikke; dette går, tror jeg, imot det jeg har lest i andre bøker der de hevder at bare en av klokkene vil gå saktere. Kan noen forklare hva som er riktig? Takknemlig for svar. visa
Vad är en torsionspendel och finns det någon bra formel för pendeln?visa
Om man antar att man har ett isblock som väger 2kg som sedan smälter till vatten,kommer vattnet att ha samma vikt och volym som det ursprungliga isblocket?visa
Hej Jag undrar vad som menas med att de inte finnns någon absolut rörelse, men absolut acceleration och rotation. Syftar absolut till abs-belopp, att accelaration och rotation inte kan vara negativ? Skulle vara glad om ni kunde eda ut detta =) /mvhvisa
för att simulera gravitation i rymden kan man använda sig av en roterande trumma och på så sätt utnyttja centripetalkraften. antag att två person befinner sig på varsin sida i trumman. vad händer om den ena personen försöker kasta en boll till den andra?visa
Hej Jag läste en intressant artikel om eventuella avvikelser från Foucaults pendel vid solförmörkelser på: http://science.nasa.gov/newhome/headlines/ast12oct99_1.htm Under solförmörkelsen 1999 gjorde man en stor mängd undersökningar för att se om det verkligen var några verkliga avvikelser eller någonting annat. Jag har inte lyckats hitta någon mer information inte ens preliminära resultat. Vet du någonting mer om detta? Kan det finnas någon avvikelse i gravitationen under solförmörkelser som påverkar pendeln? Tacksam för svar. mvh Christianvisa
Då vatten rusar ut ur ett duschmunstycke med stor fart (för att skumma bubblor) måste jag hålla det med stor kraft för att inte få hela badrummet nedstänkt av det skenande munstycket. Här torde impulslagen vara förklaringen. Men om jag håller munstycket under vattnet i badkaret så behövs inte alls samma kraft att hålla munstycket. Ändå upplever jag det som att i stort sett samma mängd vatten rusar ut per tidsenhet. Vattnets fart ur hålen i själva munstycket är alltså densamma även om det sedan snabbt bromsas ner då det avger sin rörelsemängd till badkarets vatten. Vilken kraft avlastar min hand i denna situation?visa
Jag har ett exempel till min förra fråga om ljusets hastighets relativitet. Om våran galax t.ex. rör sig i ljusets hastighet rakt mot en asteroid som också rör sig i ljusets hastighet och den asteroiden passerar nära jorden. Då skulle vi ju se ett objekt som, i relation till oss, rör sig i dubbla ljusets hastighet. Finns det teorier om detta och någorlunda lättläst litteratur? tense@spray.sevisa
Enligt Einstens relativitets teori fortskrider tiden snabbare för den som befinner sig i vila. Som exempel på detta används ofta den sk. tvillingparadoxen. Den som stannar på jorden är enligt denna yngre. Men skulle man själv befinna sig i raketen skulle det då bli tvärt om? Eftersom man relativt raketen befinner sig i vila.visa
Varför kan man bara pumpa upp vatten cirka 10 meter??visa
Ps. En modifierad fråga på den jag skickade för 15 minuter sedan. Ingen massa kan förflytta sig med ljusets hastighet är ju bekant. Däremot kan man i teorin förflytta sig med en hastighet som är mycket nära ljusets. Ponera följande: Jag skapar en rymdfarkost som färdas med en hastighet som ligger 30km/tim från ljusets. Denna farkost är 100m lång. När jag kommit upp i maxhastigheten så springer jag från ena änden till den andra i en fart av 30km/tim. Färdas jag då inte i ljusetshastighet? Vad kommer då att hända? Vad händer om jag springer i 31km/tim, då är jag ju snabbare än ljusets hastighet. Mvh frågvis visa
Hej KS, Hur härleder man fram formeln för en torsions pendel? Känner du till någon bra sida med information om den? Mvh Niklasvisa
Det er alltså mulig å velge et referansesystsem for å beskrive et legemes tilstand, som for eksempel når jeg vil beskrive fart osv til et tog, velger jeg selvsagt bakken som referansesystem. Hvis jeg nå tar en lommelykt og sender lys foran meg, kan jeg da selv velge referansesystem? Kan jeg si: lyset står stille, jeg flyr bakover? Det kan umulig stemme, men hvorfor stemmer det ikke? Takker for svarvisa
Når du skal forklare gravitasjon med klassisk mekanikk, bruker en vel de ikke påviste gravitoner. Men hvordan skal egentlig små partikler få for eksempel jorda til å gå i bane rundt sola? Når sola sender ut gravitoner, høres det da mer logisk ut at den skyver jorda fra seg. Og hvordan kan gravitonene bøye lyset? Takker på forhånd for svar. visa
Om man har en boll som flyter i en vattentank som man sen stoppar i en rymdfärja och låter den accelerera snabbt, vad händer då på vägen upp? Kommer bollens ökade tyngd och vattnets ökade densitet ta ut varandra så att bollen varken sjunker eller flyter upp?visa
Hej! Undrar lite om skillnaderna mellan den klassiska fysiken och Einsteins två relativitetsteorier. T.ex. innan dessa var det allmänt accepterat att och rum var absolut, men dessa postulat motbevisades av Einstein och förändrade vårt sätt att betrakta universum! Nu undrar jag vilka andra fenomen som den klassiska fysiken inte kunde förklara, fick sina förklaringar genom Einsteins eminenta teorier? Vore tacksam för svar.visa
Vilken/vilka krafter får en keltisk sten att rotera i en riktning men inte den andra. Har det med Corioliskraften att göra? Tacksam för en förklaring med fysikaliska lagar som hjälp.visa
Jeg spurte nylig om noen erter i et rør herfra til sola, og om hvor lang tid det ville ta før erta ved sola kom ut hvis du putta inn en ert i det stappfulle røret her på jorda. Svaret: hvis støtet var helt elastisk, 10 år, da det var lydhastigheten som var relevant. Første spørsmål: hvorfor lydhastigheten? Andre spørsmål: hvis du byttet ut røret og ertene med en lang stav, og du ville dytte denne staven litt nærmere sola, ville det fortsatt ta ti år? En del av svaret sa nemlig at siden støtene ikke kunne være helt elastiske, ville bevegelsen av ertene dø ut etter omtrent 1 meter. Blir det det samme med den lange staven? Ertene, når de ligger helt inntil hverandre, oppfører seg jo som ett legeme, og ikke mange hundre tusen smådeler. Takker for svar.visa
Om vi har ett inertialsystem, så är varje annat system som rör sig med konstant fart relativt detta system också ett inertialsystem. Innebär detta att en foton som rör sig med c relativt ett inertialsystem också utgör ett inertialsystem? Detta ger väldigt märkliga resultat! visa
la oss si at du har et tynt rør fra jorda til, la oss si sola. dette røret fyller du med erter slik at de ligger tett i tett, slik at røret er fullt. hvis du nå da dytter enda en ert inn i så burde en ert gå ut av den andre siden av røret, dvs ved sola. men er denne overføringen momentan, eller tar det åtte minutter? ertene beveger seg jo bare en erte-lengde, men signalet om at den siste erta skal gå ut, når det denne erta momentant? takker for svar.visa
Hej Jag har tänkt skriva ett arbete om teleportering och kvantkorrelatering (ickelokalitet). Av att dömma av de fakta jag hittat på internet då bygger desssa fenomen på en hel del avancerad matematik. Så min fråga till er är om ni har tips på någon bok eller internetsite där detta förklaras på ett lättare sätt, helst på svenska. (jag går NV3e)

sen måste jag fråga: Einsteins idée om att de inte finns nån gravitiation utan att massor påverkar varandra pga deras böjning i rummet. Är denna teori omkullkastad av standard modellen med en tänkt gravitaionsförmedlar-partikel? Tack på förhand

visa
Jag håller på att skriva en laborations rapport om "En luftpistolkulas hastighet". Laborationen går ut på att bestämma hastigheten på en luftpistolskula genom att skjuta den i en burk fylld med modellera som bromsar upp kulan. Burken är upphängd så att den kan svänga som en pendel. Efter att kulan bromsats upp har burken med kulan i en viss hastighet. Genom att studera hur långt den svänger borde man med energiprincipen kunna räkna ut burkens hastighet i bottenläget. Därifrån kan man sedan beräkna kulans hastighet enligt lagen om rörelsemängdens bevarande. Nu kommer problemet... HUR? Här är de värden jag har tillgodo: Snörets längd: 141cm Burkens tyngd med modelleran i: 186g Kulans tyngd: 0,5015g Länden som burken for: 8cm Jag är oerhört tacksam om ni kan hjälpa mig med problemet, åtminstone förklara hur uträkningen ungefär skall gå till.visa
Vi tänker oss att vi sitter med ett tänt stearinljus i en bil som har en konstant hastighet. Vi låter bilen accelerera och ser att lågan rör sig framåt. Borde inte lågan röra sig bakåt??? visa
Om en stålkula flyter i kvicksilver varför sjunker den då om den gemensamma temperaturen stiger?visa
Jag har en fråga rörande ljuset. Om en människa färdas i hög hastighet mot en ljuskälla, exempelvis solen, och mätte hastigheten på det ljus som solen avger så skulle det ge samma resultat som om människan färdades bort från solen. Resultatet skulle alltså vara detsamma i båda fallen, nämligen 300 000 Km/s. Detta strider mot vårt förnuft, hur kan man förklara detta??visa
Jeg spurte for en stund siden om følgende: Du har en bil, og i taket på bilen henger en pendel. Hvis du da velger bilen som referansesystem, skal ikke summen av kreftene som virker på pendelen da være 0, selv om bilen akselererer? Jeg fikk et svar, om coriolis-effekten og fiktive krefter, men desverre skjønte jeg ikke hvordan det var relevant. Takker for svarvisa
Kan man bygga en evighetsmaskin genom att utnyttja kapillärkraften till att dra upp vattnet till en högre energinivå, sedan släppa ner det och alstra energi?visa
Jag har på sistonde blivit väldigt intresserad av Einsteins teorier. Nu har jag läst hans teori om hur tiden förändras beroende på hastighet. Jag tror mig förstå vad han menar, men jag håller inte över huvud taget med! Om jag reser till en galax 25 ljusår härifrån, och min kompis stannar på jorden. Jag sitter i rymdfärgan och åker i ljusets hastighet till denna galax... det tar mig 25 år. Jag sitter i rymdfärgan i 25 år, och blir 25 år äldre. På jorden, under samma tid, väntar min kompis på att jag ska nå galaxen... han väntar i 25 år, och blir 25 år äldre. Vi har nu båda blivit 25 år äldre?! Om det tar ljuset 25 år att komam dit, och jag reser i ljusets hastighet, så tar det väl 25 år och inget annat!visa
vad är centriptalkraften och jag vill om ni kan skicka till mig några adress för att man kan lär sig om fysik i gymnasium nivå. MVH. Karinvisa
Hejsan!!! Jag undrar hur detta problem kan lösas...? Jag har ett A4-papper, och tre bägare. Pappret ska fungera som en bro mellan två bägare. En bro som ska kunna bära den tredje bägaren. Om man lägger A4-pappret tvärs över de två bägarna och en bägare på pappret viker sig pappret Men om man "dragspelsviker" pappret så håller pappret upp bägaren (pappret viker sig inte)Varför är det så??? Maria visa
Du har en bil, og i taket på bilen er en krok, og i denne kroken henger en tråd med et lodd i enden. Så snart du starter bilen, får denne en akselerasjon, og det samme får loddet. Ved en positiv akselerasjon beveger loddet seg bakover i bilen. Når du så analyserer kreftene som virker på loddet, tyngden og snorkraften, ser du at kraftresultanten (og dermed også akselerasjonen) peker fremover i bilen. Da har du også valgt bakken som referansesystem. Men hva hvis du velger bilen som referansesystem? Loddet er hele tiden i ro i forhold til bilen, men fortsatt, når bilen akselererer vil også kulen få en akselerasjon, til tross for at kraftresultanten jo skal være null når loddet er i ro i forhold til det valgte referansesystem (bilen). Kan en eller annen være så snill å forklare meg akkurat hva som skjer? Det vil si, hvor resonnementet mitt er feil? Takkvisa
Om "Elefanten i baksätet" I en annonskampanj för några år sedan skrevs det att man "vägde som en elefant" i krockögonblicket.Vad menades? Det verkar som om man jämförde någon kraft med elefantens tyngd. Om detta är en bromskraft så beror denna på retardationssträckan vilken ju kan variera mycket.Jag har frågat myndigheten som satte in annonserna utan att få ett vettigt svar.Kan Ni upplysa mig? Agne Bertilssonvisa
varför ser det ibland ut som om ett hjul snurrar åt det andra hållet?visa
Vi antar att det vore möjlig att placera en människa i ett hålrum i jordens medelpunkt. Hur skulle tyngdkraften upplevas? Vilket alternativ är riktigt?

1. Tyngdlöshet

2. Dragspänningar i kroppen åt alla håll

3. Större tyngdkraft än vid jordytan

4. Mindre tyngdkraft än vid jordytan

visa
Hej! Jag undrar hur man med ett ganska enkelt experiment kan påvisa centripetalkraftsformeln F=mv2/r. Kan ni ge några tips? MVH Alexandre Messovisa
Hej! Jag undrar hur turbulant och laminärt flöde fungerar?visa
Enligt relativitets teorin skulle en person som färdas med en hastighet nära ljusets i förhållande till jorden, inte ha åldrats i samma utsträckning som en person som befinner sig på jorden. Man kunde ju också säga att personen ifråga befinner sig i vila medan jorden har en hastighet nära ljusets. Borde inte då den som befinner sig på jorden åldras mindre?visa
Hej!! Hur fungerar en puls motor?? Det sägs att det finns en sådan i det mytomspunna planet Aurora!! MVH Kallevisa
Hej!

1. Vad jag förstått är den fria medelväglängden den längd en partikel färdas i medel innan den krockar med en annan partikel. Stämmer detta?

2. Ändras den fria medelväglängden om man ändrar tex trycket?

3. I vilken storleksordning är den fria medelväglängden för molekyler i luft resp vätgas vid ett tryck på ca 0,1 torr? Tack på förhand Pernilla.

visa
Hej! Jag undrar var man kan finna hela den matematiska beskrivningen av den allmänna relativitetsteorin, jag undrar även exakt vad problemet mellan kvantmekaniken och relativitetsteorin(den allmänna) består av?visa
Jag undrar om tiden går fortare eller långsammare när man rör sig fort? Enligt "tvillingparadoxen" förstår jag det som att tiden går fortare för den tvilling som hela tiden rör på sig. Stämmer detta eller har jag fått det om bakfoten?visa
En interstellär farkost kan förses med ett solsegel. Hur ska ett sådant segel fungera ? Har det någon betydelse om ytan som är vänd mot solen är blank eller matt ? Motivera ditt svar. En liten snurra med små metallplåtar är upphängd i ett vakuumrör. Metallplåtarna är blanka på den ena sidan och matt svarta på den andra. När man lyser på den snurrar den som om den matta ytan fick mest rörelsemängd från fotonerna. Hur går detta ihop? Hasse!visa
Hej! Jag har lärt mig att solens gravitation avböjer ljusstrålar som passerar nära dess yta. Hur hänger det ihop med tankarna kring att fotonerna ska sakna så kallade Higgs-pariklar och i och med det sakna massa. Om fotonerna saknar massa så kan de väl inte påverkas av en gravitationskraft? Skulle det kunna vara någon annan kraft som gör så att ljuset kröker sig, t.ex. en magnetisk kraft? Tacksam för svar! //Per Brännäng visa
Jag håller på att göra ett arbete om kvantfysiken. Men jag tycker det är mycket svårt att begripa vad kvantfysik igentligen är. Nu undrar jag om du kan ge mig en lite bättre bild av kvantfysiken och hur den fungerar i stort. - Tack på förhand! visa
Jag har lite funderingar om atmosfären. Hur förklarar man de olika vindförhållandena som uppstår vid ekvatorn och hur kommer det sig att det är på det viset. När man släpper ut vattnet i diskhon i sverige så cirkulerar vattnet åt motsatt håll om man jämför med Australien tex. varför är det så?visa
Du sitter i en båt, i en bassäng med vatten. I båten finns ett stenblock som du med stor möda kastar över bord. Vad händer med vattennivån i bassängen? Sjunker den eller stiger den? Är den oförändrad? Förklara.visa
Jag läste en fråga i Trivial Pursuit som löd: Kan en segelbåt färdas snabbare än vinden? Svaret löd: Ja. Jag undrar nu hur detta är möjligt. Borde inte vinden verkar mot seglet om båtens hastighet är större än vindens?visa
På vilket sätt bestämde man tyngdkraftens acceleration (g)? Vilka mätinstrument använde man?(g) är ju inte lika överallt på jorden, beroende på vilken latitud man ligger på, men är det samma personer som mäter alla (g:n)med samma mätinstrument? Hur stor är mätnoggrannheten?visa
Jeg spurte tidligere om gravitoner og om disse bar tyngdekraften. Svaret var ja. Er disse partiklene forresten påvist? Men hvis sola forsvant, ville Jorda fortsatt i banen sin i over 8 minutter før den merket at sola var borte? Og Pluto ville ikke merke noenting før 5 timer senere? visa
Jag har en fråga angående "tvilling - paradoxen". Astronauter som har cirkulerat runt jorden har kunnat bevisa paradoxen, d v s att deras klocka går snabbare än en klocka fixerat på jordens yta. Men hur förhåller sig giltigheten hos paradoxen gentemot den allmänna relativitetsteorin, ty i denna teori skall formuleringen av allmänna lagar vara oberoende valet av "molluska" referenssystem, d v s man skall inte kunna observera någon skillnad mellan egentider oss system som intar ett godtyckligt rörelsetillstånd relativt varandra.visa
hur bevisar man helt teoretiskt utan experiment att F=m*a ?visa
Jag har läst att man gjorde mätningar i början av 90-talet och kom fram till att en femte fundametal kraft existerade, kraften var beroende av ämne och var ungefär 1000-100 000 gånger svagare än gravitation på 1km avstånd. Har ni hört talas om detta och i så fall vad är det för kraft, finns det någon förklaring?visa
Hur är det med flugan som flyger i ett flygande flygplan? Blir planet tyngre när flugan slår sig ned på ett säte?visa
Hur går SGU tillväga då de bestämmer tyngdaccelerationen. Använder de en pendel, eller ... ? visa
Hej!! Jag undrar hur lång tid det tar att ta sej runt jorden på snabbaste sättet? Svara så fort ni kan... PLZ!!!! visa
Isaac Newton var ju en framgångsrik fysiker. Har dock hört lite oroväckande lösa rykten om på vilket sätt han utförde sina experiment. så, skule nån kunna tala om för mig på vilket SANT sätt han utförde dessa och lagen för tyngdkraft sett i matematisk synvinkel, hur kan man mäta det med hjälp av ett fallande äpple??visa
Vad är dynamisk vikt? Det står bland annat på loket: tjänstevikt 77 ton Dynamisk vikt 88 ton. Vad innerbär det? Tack på förhand.visa
Om vi antar att man på månen placerar en ljuskälla som pekar mot jorden, här på jorden så startas en raket mot månen i samma stund som ljuskällan utsänder en ljusimpuls. Vi antar at en betraktare står på jorden och en sitter i raketen, vem kommer ljuset att nå först(Om vi antar att de var på samma höjd vid startögonblicket)? visa
Krockande kulor är en sak, men: En bil kör x km/h och krockar en från höger kommande men stillastående bil med helt låsta hjul rakt från sidan mot framhjulet. Underlag ren asfalt. Nu börjar den påkörda bilen snurra ett komplett varv och förskjuts samtidigt 20m. Den påkörande bilen skjuts iväg 30 grader åt vänster med helt låsta hjul och stanner efter 40m. Den påkörande bilens front deformeras ordentligt, likaså den påkörda. Bägge väger 1800 kg och är av modern modell. Finns det tumregler för hur man kan räkna fram vilken hastighet bilen hade? Ungefär hur mycket?visa
Vad är det som gör att en som reser lever längre än den som stannar. M.V.H. HL visa
Min fysiklärare påstår att två lika kulor men med olika massor faller lika fort vid fritt fall. Jag har gjort egna undersökningar från hustaket och tycker mig se att det tyngre föremålet faller fortast dvs kommer ner först. Vem har rätt teoretikern eller praktikern?visa
Hur fungerar ett sugrör?visa
Jag har läst en del om relativitetsteorin och inriktat mig på hur tid och hastighet hänger ihop. Just nu försöker jag sätta mig in i tvillingparadoxen och rumstiden, och det är så att jag har ett par frågor på de områdena. 1) Hur kan man förklara att en rät linje mellan två punkter (händelser) i ett rumstid diagram alltid är den längsta sträckan? 2) Är det verkligen så att accelerationen är det avgörande momentet i tvillingparadoxen. Jag läste nyss i en bok som heter "den moderna fysikens grunder" som är utgiven av studentlitteratur, Lund, att den inte påverkar slutresultatet där den ena tvillingen är äldre än den andra. Detta förklarades med ett exempel där man synkroniserade en ny klocka i den punkt där tvillingen som åker iväg vänder. Klockorna har på de viset enbart färdats med konstant hastighet dvs ej accelerats.visa
I datorvärlen pratar man ju om upplösning och minsta enhet som "någonting" kan förändras eller representeras med. Finns det något motsvarande i verkligheten? Skulle man t.e.x kunna applicera "upplösning" på en rörelse?visa
Min fråga gäller armbandsur och dess "uppvridningsmekanism". Med en skara vänner diskuterade vi hur denna mekanism fungerar i ett armbandsur, och hur klockan får energi till drivningen. Många klockor har någon form av uppvridningsmekanism som aktiveras då klockan är i rörelse, (då man bär den på sig och rör sig). Vår gissning var att rörelsen då klockan sitter på armen kan liknas vid en pendelrörelse, där denna rörelse överföres till något system i klockan som "lagrar" denna energi "potentiellt" i tex en fjäder, (eftersom en viss tids rörelse/promenerande med en dylik klocka möjligör viss tid av drift även sedan klockan lämnats stilla). Vårt bryderi rörde sig om hurvida ett sådant "energilagrande" system av pendeltyp kräver gravitation för att fungera, dvs skulle en sådan klocka fungera i tyngdlöshet i rymden ? Om den nu skulle göra det, var fungerar det uppvridande systemet bäst, (med eller utan gravitation)? Eller är det ingen skillnadvisa
hejsan! jag undrar om ni kan hjälpa mig lösa följande uppgift. Med hur stor kraft påverkar en golfklubba bollen under tillslaget? bollen väger 44g kontakttiden är 3ms jättetacksam för all hjälp./ sofi visa
hej! jag undrar vilka som är mekanikens 3 grundlagar.visa
Hej. Jag behöver hjälp med en uppgift om rörelse. Min läro bok är något diffus och jag hittar ingen information om hur jag kommer fram till någon lösning på problemet. Frågan lyder: En boll kastas mot en vägg med hatigheten 12m/s. Efter att den träffat väggen studsar den rakt ut i motsatt riktning med hastigheten 8m/s. Bollen är i kontakt med väggen i 28 ms, hur stor är medelaccelerationen under studsen? Ber ödmjukast om hjälp, och hur man ska räkna och med vilken/a formel(ar) som passar bäst. Tackar på förhand. MVH H JOHNSSON.visa
Jag har hört att vår värld existerar av 6 st olika dimensioner "hoprullade" till en. Vet ni vad det betyder?visa
Hej! har några frågor angående lock på glasburkar. Först och främst undrar jag hur mycket kraft som krävs för att öppna locket (på en ny förpackning) och sedan undrar jag om det bara är vakuumet som gör burken svåröppnad. Hur stort är vridmomentet som krävs för att lossa på locket, och hur räknar man ut det? Tack på förhand!visa
vad skulle det hända om man i framtiden kommer fram till nåntinting som gå snabbare en ljuset. Skulle det rubba hela vårt tänkande om universum eller man är helt säkert på att ljusets hastighet är det snabbaste som finns. Om det är det snabbaste som finns, finns det verkligen belägg på det eller är det rena spekulation. mvh Vanvisa
Hej Lund!! jag undrar: hur kommer det sig att en partikel som rör sig i ett ljusårs hastighet och möter en annan partikel som också de rör sig med en hastighet av ett ljusår, hur kommer det sig då att dom bara närmar sig varandra med ett ljusår och inte två. jag har en kompis som såg detta fenomen på nova för ett år sen. mvh Per Spaak pelleplupp@hotmail.comvisa
Är det möjligt att skapa såpbubblekuber som fritt kan sväva i rummet, och i så fall hur? visa
hej jag skulle vara glad om du skulle kunna svara på vilken känd fysiker det var som var först med att studera den plana pendeln...=) tack /tessavisa
Om två bilar kör mot varandra i 90 km/h vardera och krockar, blir smällen mellan dessa bilar lika stor som om en bil med farten 90 km/h skulle kört in i ett berg? MVH/johanvisa
Hej! Jag undrar om gravitionen är omedelbar, eller måste den förflyttas innan andra massor påverkas. Isåfall, hur snabbt förflyttas gravitionen (gravitoner?) //Robertvisa
Jag vet att inget föremål kan färdas snabbare än ljuset, men finns det något gräns på hur snabbt ett föremål kan accelerera?? //Robertvisa
Hej! Hur skulle ni definiera massa? Det görs väl ganska mycket forskning på det här med massa? Vad har man kommit fram till? När förväntar fysikerna sig att kunna ge en fullständig förklaring till massans uppkomst?visa
Vilka krafter verkar på en roterande vattenyta. Formen på den blir ju en parabol. Men jag har inte lyckats härleda det utifrån gravitationskraften och centrifugalkraften, vilket är de krafter som jag själv kunnat härleda. Resultanten från de krafter blir en kraft riktad snett nedåt. Och av det blir det ingen parabol.visa
jag undrar vad som sker om man på en våg ställer ett timglas och låter snaden rinna under tiden man väger timglaset. Vad visar vågen under förloppet ?visa
hej-hej, jag har en fråga som vi i klassen tvista länge om. vid hopp från en bro, eller annan högt belägen punkt (ex. vid självmordsförsök) är det träffen mot vattnet/marken som man dör av? eller har det med fallet att göra, och inte smällen? och är det sant att det är hårdare att slå i vattenytan, än marken? om det är dödande att hoppa från höga hus eller broar (alltså om fallet/luftfärden är det farliga) hur man då hoppa bungijump? tacksam för svar!! /beritvisa
Vad är det för skillnad mellan kinetisk och potentionel energi?????visa
Jag hade en liten fundering över vilken den konstanta hastighet en järnkula skulle uppnå efter en tid om man släpper den från ett högt avstånd. Jag får för mig att det kan bero på kulans radie, densitet, men också ett visst motstånd i luften. Jag kan inte hitta på nån formel på detta. Kan ni snälla hjälpa mig?visa
Som bekant är fotonens vilomassa lika med noll. Ändå har fotonen en hastighet, energi och påverkas av gravitationsfält. Ett antagande som är inbyggt i den klassiska fysik vi får lära oss i skolan är att massa ger gravitationskrafter mellan olika föremål. Är det så det förhåller sig i kvantvärlden, t.ex. att en elektron dras mot en neutron av en om än mycket liten kraft? Antar man inte då att massan och gravitationskraften är direkt proportionella mot varandra? Har fotonen en rörelsemängd? Betyder inte detta att den har en massa så länge den är i rörelse vilket är det enda tillståndet fotonen kan ha? Massan är lika med rörelsemängden delad på hastigheten vilket i fallet med fotonen är c, eller hur? Man kan föreställa sig att man har en stark gravitationskälla framför sig, och samtidigt att en foton är precis mellan dig och källan.. Det borde väl leda till (med antagandet att gravitationen inte är så stark att fotonen sugs in) att fotonen tar längre tid att att nå fram till dig än c preskriberar...? Hastighetsminskning är förbjuden så vad händer egentligen? Och vidare: Om fotonen påverkas av gravitationsfält påverkar dom då inte varandra? Är fotonens energi direkt proportionell mot dess frekvens? Finns det någon övre/undre gräns för vilken frekvens en foton får ha, kosmisk strålning/radiovågor? Tacksam för svar.visa
Om man har en heliumballong i en bil som kör med hög hastighet, hur beter sig ballongen vid hastig inbromsning?visa
Kan ni var vara vänliga och förklara varför en mässingscylinder som sänks ner i vatten minskar i vikt och hur massan ändras tack på förhand Sandravisa
Om du står stilla och kastar ex: en basket boll med bakåtskruv framåt som kommer den efter studsen att komma tillbaka med en bakåtskruv! men om du går framåt och skickar iväg den med en bakåtskruv så kommer den efter stutsen att snurra med en framåtskruv! varför???visa
Jag har hört att man kan räkna ut vad som krävs för att gå på vatten. Detta räknas ut med något som kallas för "Jesus numbers". (Tag tex en skräddare, varför sjunker den inte). Hur räknar man ut det?visa
Varför är accelerationen motriktad i förhållande till hastigheten vid inbromsning?visa
Läste en fråga någonstans som jag inte tyckte fick något riktigt bra svar: Då inte ens fotoner kan ta sig ur svarta hål, hur kommer det sig att gravitoner kan göra det?visa
Hur stor kraft behövs det för att hålla en planka på 1m2 stilla när vinden blåser vinkelrätt mot den i t.ex 10m/s. Detta problem har jag uppkommit då jag sträckt ut handen genom fönstret medan jag åkt bil. Då borde trycket bero på hastigheten och ytan. Tacksam för svar!visa
En golfboll slås med 2 olika klubbor. Fall 1: Slås med en klubba som har 0 graders vinkel och träffar vinkelrätt mot bollen. Fall 2: Slås med en klubba som har 45 graders vinkel. Klubbhuvudet antas ha samma fart och vikt vid träffögonblicket i båda fallen. Frågan är nu om båda bollarna har tillförts lika mycket energi (alla energier totalt) eller om det är olika. Mätögonblicket skall vara exakt då bollen lämnat klubban. Anledningen till frågan är att det känns mycket lättare(mindre motstånd) att slå med en vinklad klubba kontra en som är rak. M.a.o det känns som det finns mera fart(energi) kvar efter träffen med vinklad klubba och därmed bör man inte 'lämnat' av lika mycket energi till bollen.visa
Hej! Jag undrar vad konstant acceleration är? Hur vet man när ett objekt befinner sig i konstant acceleration?visa
hvordan skruer en fodbold visa
Lurte på om vi kunne få litt informajon om den spesielle relativitetsteori? ...eller om dere hadde noen interessante internettsider? Vi har prosjektoppgave på skolen om dette tema.Min andresse er: kristian@smogeli.inbox.asvisa
Hej! Låt oss föreställa oss en sfärisk boll med rotation som färdas (under inverkan av ett gravitationsfält)i en turbulensfri luftmassa. Låt oss också antaga att rotationen sker åt vänster i förhållande till färdriktningen. Bollen kommer då att i en bestämnd projektion få en kurvformig bana åt "vänster" pga den tryckskillnad mellan "vänstra" och "högra sida", som uppstår vid friktionen mellan bollens yta och luften. Det uppstår alltså en kraft som verkar på bollen som bidrar till bollens kurvformiga bana. Hur stor är den här kraften? Vad är den här kraften beroende av (då de givna antaganden råder)? Ställ upp en formel som visar kraftens beroende?visa
Varför känner man av centrifugalkraft? Krävs det något utanför det roterande systemet för att det ska märkas / skulle man kunna mäta rotation i en kula om det inte fanns något utanför den?visa
Om man står och hoppar i tex ett tåg så "åker inte tåget ifrån en" när man är i luften. Hur kommer det sej?visa
Tjenixen!!! Ville bara säga att jag uppskattar er sida väldigt mycket. Jag har två frågor som jag hade tänkt att ni skulle kunna svara på åt mig. Hur förändras gravitationskraften mellan två kroppar om a) Varje massa fördubblas? b) Avståndet mellan kropparna fördubblas medan varje massa halveras? Tack på förhand mvh Jimmyvisa
Hur kan man veta hur stor Schwarzschildradien är?visa
Läste en fråga om hurvida det gick att pressa ihop en bil till ett svart hål. Nu undrar jag bara hur stor kraft det skulle behövas? Ett exekt svar är ju omöjligt men en uppskattning borde ni kunna klara av. /vetgirig visa
Hejj jag har en liten fråga om ljus! Om man föreställer sig att man "rider" på en "ljusstråle" dvs man färdas i ljusets hastighet i ett vakkum. Om jag då tar och håller upp en spegel framför mig, kommer jag kunna se mig själv då?? fotonerna som "reflekteras" på mitt ansikte borde väl aldrig komma ikapp spegeln eller har jag fel? MVH Oscarvisa
Hej! Jag har fått en uppgift som är ganska klurig och som jag hoppas att ni kan lösa åt mig. Om man släpper droppar av smält bly eller tenn i vatten, kommer formen på de stelnade dropparna att förändras av släpphöjden. Jag vill veta HUR formen förändras av släpphöjden och varför?visa
Ursäkta,mig,jag råkade visserligen snubbla över den här sidan. Jag vill fråga om Ni kan räkna ut en formel för sambandet mellan begynnelsehastigheten och bromssträckan för ett föremål som skjuts på ett bord. Daniel visa
Jag har försökt härleda att två seriekopplade fjädrar med konstanterna k1 och k2 kan betraktas som en fjäder med konstanten K sådan att 1/K=1/k1+1/k2 utan framgång. Har ni lust att visa det?visa
Hej! Skulle ni kunna förklara, så gott det nu går, vad S.Hawking menar med "hoprullade dimensioner" (i supersträng-sammanhang)? Sen undrar jag om det finns/fanns någon människa som kunnat föreställa sig fler än tre dimensioner, och verkligen "sett" det framför sig. Är det möjligt? Kunde tex Einstein det? visa
Om man släpper en boll och låter den falla till marken för att sedan studsa upp igen går en del av energin förlorad, den kommer inte upp i samma höjd som man släppte den ifrån. Är detta en oelastisk stöt? Jag släpper två bollar rakt ovanför varandra, den mindre strax ovanför den större så att de krockar när den större är på väg upp igen. Den mindre bollen får mycket större energi än när den studsar själv, den studsar iväg med stor kraft. Den stora bollen däremot stannar nästan helt efter kollisionen. Är detta också en oelastisk stöt? Är den totala rörelseenergin mindre än innan kollisionen?visa
Jag arbetar med mitt specialarbete som handlar om tsunamis, jättevågor. Jag har lite problem med att hitta information om hur man räknar ut hur hög en våg kommer att bli vid land, hur man räknar ut dess hastighet och hur hastighetsförändringen påverkas av djupet (dvs, hur man räknar ut att de färdas långsammare då de kommer in på grundare vatten). Dessutom är jag nyfiken på hur man gör när man beräknar hur långt in på land vågen kommer att räcka, och hur bottenstrukturens formation påverkar detta. Jag skulle vara tacksam om ni antingen kunde redogöra för hur man beräknar sådant och enligt vilka principer en liknande våg fungerar eller om ni vet någon bra sida där de mer matematiskt går in på dessa enorma vågors beteende.visa
Finns det på något ställe i världen någon "unik" (annorlunda) gravitation, så att till exempel en flaska, när man ställer den på en nerförsbacke, rullar uppåt istället för neråt som den annars borde göra. Detta har jag hört talas om,ÄR DET SANT?visa
Min fråga gäller mekaniska svängningar. När man gungar på en gunga så borde det ju vara ett exempel på en mekanisk svängning. Hur kan man fysikaliskt förklara hur man går tillväga för att sätta fart på gungan när man sitter på den? visa
Hej! Vid en av N2a:s hem-fysiklaborationer uppkom en liten fråga. Vår fysiklärare René hänvisade oss till denna sida. Nu till laborationen, och frågan: Om man i en PET-flaska stoppar ett provör med öppningen nedåt och sedan tillsluter flaskan kan man laborera lite med Arkimedes berömda princip. Provröret fungerar ungefär som en dykarklocka med lagom mycket lyft i sig. När man trycker på flaskan sjunker provröret och när man sedan lättar på trycket stiger det igen. De krafter som påverkar provröret är dess tyngd (som även innefattar luftens tyngd och som kan anses vara konstant) och lyftkraften från vattnet, vilken varierar eftersom vattnet trycker ihop luften i provröret och ändrar det undanträngda vattnets volym. Nu till själlva frågan: provröret kan uppnå jämvikt på alla djup, varför? Den enda förklaring jag kunde komma på är att lyftkraften skulle kunna vara beroende av vätsketrycket. Sammanskrivs Arkimedes princip, F=Vgr med formeln för vätsketrycket p=grh (gr löses ut) fås en ny formel: F=PV/h. Enligt denna formel är lyftkraften direkt proportionell mot vätsketrycket och det undanträngda vattnets volym, men omvänt proportionell mot djupet. Denna formel är dock en smula egendomlig. Enligt formeln förhåller sig storheterna till varandra så här: F ökar då P ökar, F minskar då V minskar, F minskar då h ökar. MEN: om h ökar, ökar P och då ökar F. Förklarar detta varför jämvikt kan nås på alla djup? I så fall, gäller denna formel endast för detta specifika fall?visa
Dett kanske är en något luddig fråga men... Om man spänner upp ett rep eller något liknande helt rakt mellan två dragmaskiner och drar så går ju repet av där det är svagast, men om repet är lika starkt överallt eller om man tar en solid järnpinne, vart går de då av om det inte finns några ojämnheter där det börjar gå av, eller så kanske det går att dra så hårt att de aldrig går av för pinnen inte vet vart sprickan ska börja? Alevisa
Om man har vatten i en behållare (liknande en diskho) och sedan gör ett hål i botten så börjar vattnet rotera. Vilket håll roterar vattnet?Blir det olika resultat om man har hålet i mitten eller i ytterkanten? Blir det olika resultat om man befinner sig på olika ställen på jorden?visa
Vad är "simulerad gravitation" och hur fungerar det?visa
Finns det något allmänt uttryck för svängningstiden hos en bifilär pendel?visa
Hej! vi har ett fysikarbete i sammarbete med vår gympalärare. Vi ska göra ett experiment, på badhuset. Vi antar att en person hoppar från en 5m-trampolin, dyker ner i vattnet, simmar en sträcka och kommer upp till ytan. Vi har då som uppgift att studera de olika trycken, och hastigheterna. Vilka tryck påverkar trummhinnan etc. Vi hade varit evigt tacksamma om du velat hjälpa oss om hur man räknar ut sådant, och om du kanske har något råd. tack på förhand caroline , med kompisar. visa
Jag ska göra ett specialarbete om relativitetsteorin och tänkte koncentrera mig på den speciella relativitetsteorin. Nu undrar jag om ni kan ge exempel på någon laboration som jag kan utföra som rör den speciella relativitetsteorin? Eftersom en praktisk del krävs i arbetet. Jag vet att en som arbetade med relativitetsteorin före mig gjorde ett försök där han undersökte Dopplereffekten. Men har det med den speciella relativitetsteorin att göra?visa
GRAVITASJON Jeg lurer på hvor fort gravitasjonskreftene overføres mellom legemer. Hvis jeg har forstått den generelle relativitetsteorien rett er overføringshastigheten uendelig, men i følge gravitonteorien er vel (hvis jeg også har forstått det riktig) overføringshastigheten lik lysets? Hvis det siste er riktig vil vel det bety at de himmellegemene, t. ex kvasarene som er utenfor vårt synlige univers ikke kan påvirke oss med gravitasjon? visa
Jag har haft lite diskutioner med mina klasskompisar om ljuset är en konstant eller inte. De hävdar att ljuset rör sig lika fort relaterat till allting (konstanten "c") men jag tycker att det inte kan göra det! Jag skulle vara mycket tacksam för svar så att vi kan få slut på den här diskutionen någon gång! /Johan N visa
Hej! Jag skulle vilja ha en rekommendation om en bra bok för mig som lärare för att lära mig mer om rotationer av kroppar. Jag har tittat i en bok av Goldstein men jag behöver nog en mellanbok, dvs mellan grundkurserna i fysik på Universitetet och Goldsteins bok. Dessutom är det besvärligt att jobba med Goldsteins bok när man måste själv övertyga sig om att man räknat rätt på alla uppgifterna(boken innehåller inga ledtrådar eller facit). MVH Leif Karlsson visa
Hej jag undrar vad jag kan hitta en matematisk beskrivning om hur ett gyro fungerar. Tex, hur det klassiska cykelhjulstricket fungerar.visa
Vad är einsteinsrelativitets teori baserad på? / vill ha långt svarvisa
Vad är tachyoner?! Jag har hört att det är små partiklar som rör sig mycket snabbare än ljuset, stämmer det? Jag har letat överallt efter information men hat inte hittat något. Hoppas ni vet. P.S Jag läste frågan av Peo Engström. Det där med att upphäva gravitationen. På den frågan svarar ni nej det går inte. Men i Illustrerad Vetenskap nummer 2 1999 står det att NASAs forskare försöker göra just det. Med hjälp av en superledande ring som påverkas av ett kraftigt magnetfält ska man kunna ändra vikten på en omagnetisk och isolerad tyngd. I försöket beskrivet i tidningen ska man kunna sänka vikten på en 1000g tung tyngd ner till 980g. D.S visa
Hej! Jag undrar om det går att skapa tex ett rum som är gravitationslöst? Var kan man hitta info om detta? T.p.f/Fjamme visa
Hej jag funderade på zeppelinare, och luftballonger i små format hur mycket varm luft/helium måste man ha för att lyfta ett par kilos vikt? jag funderade nämligen att ha det som ett experiment där jag skall försöka få en liten zeppelinare att flyga runt. Tack på förhand Bengt Nilsson visa
Häromveckan gjorde vi i skolan en lab om harmonisk svängningsrörelse där vi skulle bestämma fjäderkonstant för olika sammansättningar av fjädrar. Vi började med att bestämma fjäderkonstanten på vår fjäder. Sedan seriekopplade vi två fjädrar med samma konstant och fick då ut att fjäderkonstanten blev hälften av det första värdet. Sedan parallellkopplade vi de två fjädrarna och fick då ut att fjäderkonstanten blev dubbelt så stor som i första fallet. Min fråga är hur det kan komma sig, jag var på stadsbiblioteket och letade men hittade bara en bok om just detta experiment men där hade ngn rivit bort de sidor svaren stod på. Vore Tacksam för svar visa
Hej! Jag och några klasskamrater gör en uppgift om dom magdenburgska halvkloten. Det är ingen stor uppgift men vi hittar ingen fakta och jag hoppas att ni kanske skulle kunna hjälpa oss. jag behöver lite fakta tex vad det var för krafter som gjorde att det var så svårt att skilja halvorna åt och kanske en fysikformel. Tack på förhand! Det är väldigt bråttom så svara så snabbt som möjligt!!! /Caroline visa
Om man låter en boll studsa mot marken på ett sätt så att bollens rörelseenergi inte omvandlas till värme och ljud utan endast till elasticitetsenergi och att bollen inte möter någon sorts friktion, skulle den då studsa för evigt visa
Jag har en följdfråga på Jakob Eklunds fråga om klockan i bilen. Om man istället ställer en klocka i mitten och tittar på den från bilen kommer den att gå väldigt fort då?? MVH Skalman visa
Varför är det elektronerna i de yttersta skalen som är inblandade i de flesta kemiska reaktioner? Varför observeras inga vågegenskaper hos makroskopiska föremål? visa
Hej jag har en fråga som jag inte kan få ur huvudet. Jag åker runt i en cirkel i en bil i näst intill ljusets hastighet medan jag håller upp en klocka. Jag placerar en videokamera i mitten av cirkeln (på marken) som filmar klockan. När jag så spelar upp filmen komer det se ut som klockan går långsammare (ur kamerans perspektiv)?? Tack på förhand. Ps. ni borde starta en chat eller en newsgrupp för unga fysikintresserade Ds. visa
Vad är egentligen en supraledare och vilka användningsområden har den? Jag läste i senaste numret av Illustrerad vetenskap att man skulle kunna upphäva en viss del av tyngdkraften med hjälp av en supraledare och starka elektromagneter. Är detta verkligen möjligt? visa
Jo, jag ska hålla ett litet föredrag om RELATIVITETSTEORIN. Ett ämne som kanske inte är det lättaste. Jag har samlat lagom med teoretisk fakta, men skulle vilja ha ett experiment som grädde på toppen. Har ni förslag på hur man kan visa att tidsdilatationen verkligen fungerar? visa
Kan man ha ett akvarium i tyngdlöst tillstånd utan att det blir några skillnader för fiskarna. visa
Vad är aerodynamik? Skulle vilja ha några tips om hur man bygger en aerodynamisk bil.visa
Gravitationskraften på jorden är ju 9.82 N eller?! Men det jag undrar hur stor gravitationen är på månen. Hur accelererar en rymdsatellit när den lyfter från jorden? och varför måste satelliten åka runt jorden ett varv innan dem åker mot målet t.ex. månen. visa
Enligt Einstein så kan inte information skickas snabbare än ljusets hastighet, men om man skulle dra ett snöre från Mars till Jorden, och sedan rycka i snöret vid Jorden så borde väl snöret röra på sig vid mars vid exakt samma tillfälle som man drog i det på Jorden. Om det går att göra så så skulle man teoretiskt kunna rycka i snöret och genom morsekod telegrafera ett meddeland snabbare än ljuset. visa
En projektil som är perfekt konformad(basens diameter=5cm, höjden=20cm) träffar en stålplatta med hastigheten 2000 m/s. Projektilen är gjord av uran.Hur långt tränger den. Det är troligen en oelastisk stöt där föremålen fastnar i varandra. Ni behöver inte räkna ut utan bara vissa hur man bör göra för att komma till lösningen.visa
Ponera att två likadana raketer åker med samma hastighet, säg 0.9 ggr ljusets, parallellt med varandra. Raket A lyser med en ficklampa mot raket B. Hur uppfattar B detta samt hur uppfattar en observatör i vila detta? visa
Varför krymper jorden när man kör förbi den jätttesnabbt?

Och varför ökar massan?

visa
Om man mäter tyngden av en kropp, så visar väl dynamometern jordens dragningskraft på kroppen? Om någon som inte deltar i jordens rotation kring sin axel skulle svara på frågan - "Vilken dragningskraft utövar jorden på kroppen", skulle då svaret bli annorlunda? visa
Jag undrar vad som händer med tyngdaccelerationen när man förflyttar sig i höjdled från jordens mittpunkt, främst då neråt. Är det t ex så att man väger mer eller mindre eller lika mycket om man åker ner en kilometer under jordytan? visa
Vad beror det på att kroppar attraheras av varandra, t ex olika planeter? visa
Dette er kanskje for enkelt, men jeg kan ikke finne svaret noen steder. Spørsmålet er: Hvorfor har tørr luft større massetetthet en fuktig luft. Jeg forutsetter at temperaturen den samme.

visa
En lastbil med 10 tons totalvikt är lastad med 5 ton levande höns. Hönsen är dresserade att flyga på kommando. Bilen skall passera en bro med begränsad hållfasthet. Föraren ger kommando att hönsen skall flyga bak på flaket under passagen. Kommer bilens sammanlagda vikt att minska?visa
Min fysiklärare frågade när det var mest vatten i ett glas, när det var fullt till kanten eller när man hade lagt på en isbit som fick smälta. När man lägger på en isbit så blir det ju som en liten "kulle" på vattenytan, men å andra sidan så sänks väl temperaturen till under +4 Celsius då vattnet har som högst densitet. När tror ni att det är mest vatten i glaset?visa
1) Utför lagringskrafter arbete ?

2) Kan man beräkna lagringkrafterna vid rotation runt en axel på något sätt ?

3) Min fysiklärare sade att tyngdkraften är konservativ, vad menas med detta ?

visa
Vi har en liten dispyt. Försumma luftmotstånd och inverkan från andra himlakroppar. Om en projektil avfyras vinkelrätt mot jordytans tangent kommer den att falla tillbaka ner på samma plats som den avfyrades ifrån eller kommer den hamna på sidan pga jordens rotation. Om hastigheten är större än flykthastigheten, kommer projektilen då att hamna i omloppsbana så småningom?visa
Angående en laboration som vi haft. Vi skulle bestämma, tyngdaccelerationen i Sandviken. Laborationen gav mig resultatet: 9,8136 +- 0,0038 Jag undrar vad det rätta skall vara för Sandviken. Sandviken ligger på ungefär latitud 60 grader. Vore tacksam för erhållet svar med minst 3 decimaler. Jag vet att mitt resultat ligger en aning lågt men detta beror på förluster i systemet med den matematiska pendeln.visa
Vår fysiklärare säger att centrifugalkraften inte är en reell kraft, utan bara teoretisk. Betyder det att man inte kan använda den i beräkningar? Skulle vara tacksam om ni kan reda ut begreppen.visa
Finns det en enhet på friktion vilken hur räknar man fram den?

Om det ligger ett föremål på ett bord hur mycket skall man luta bordet för att föremålet skall röra på sig?

visa
Kan Ni enkelt förklara "Tippetoppen", det vill säga den snurran som vänder från botten till att snurra på skaftet?visa
Om man klämmer ihop en fjäder ändras då vikten. Om det är så, så varför? visa
Varför måste rymdfarkoster från rymden återträda genom atmosfären med en viss vinkel?visa
Jag funderar över likheter mellan elektriska fält och gravitationsfält. Förutom avståndsberoendet har jag hittat: Att bestämma lägesenergi i båda fälten går till på ungefär samma sätt.(Wp=mgh och Wp=QEh) Finns det några ytterligare likheter? visa
Kära Fysikexpert! Varför far inte en flygande fluga som befinner sig i bilen in i vindrutan när man bromsar häftigt? En fluga utan vingar som ligger på insrumentpannelen gör ju det...hmm visa
Jag läste frågan [4722] 2000-02-23 om varför tiden går långsammare vid gravitation. Men jag förstår inte svaret riktigt, även om våglängden ökar, får det ju inte klockan däruppe att gå snabbare. Eller? Jag trodde förut att tiden därnere gick långsammare bara för att ljuset fick längre väg att färdas, likt tidsdilationen. Dvs. gravitationen påverkar observatören därnere likadant som om han färdades med en viss hastighet, (typ 9.81 m/s^2). Men stämmer min teori? (Jag är lite osäker själv.)visa
Hej! Jag har en elev som gör ett eget arbete om månen. En uppgift som vi inte har lyckats få reda på svaret på är: Hur lång tid tar det att åka med "rymdraket" från jorden till månen? Tack för att ni tar er tid. mvh Isabella Åkerlund visa
Låt oss säga att det regnar ute. Jag vill ta mig från plats A till plats B. Om jag går riktigt långsamt, får jag en viss mängd vatten på mig. Om jag springer det fortaste jag kan får jag en annan mängd vatten på mig, och beroende på att jag har en större yta sedd framifrån än uppifrån så kan jag eventuellt få ganska mycket vatten på mig. Finns det någon optimal hastighet för att ta sig igenom ett regnväder så torr som möjligt? visa
speciella relativitets teorin: Om jag färdas mot en stillastående klocka, går den då från min synpunkt fortare?visa
Hur förklaras centrifugalkraften? För om min rymdfarkost snurrar runt, kan man väl lika gärna säga att hela universum snurrar och jag står stilla? Och då borde det väl bli så att man inte kände av kraften, eftersom jag ju inte snurrade i mitt refferenssystem?visa
Vilket samband har ljuset med rörelsemängden? Om t.ex. en raket (A) skulle åka mycket nära ljusets hastighet åt vänster, från en observatör (B) sett, och samtidigt skjuta ut en ljusstråle åt höger, så borde ju ljusstrålen vara nästan stilla i förhållande till B, enligt rörelsemängden!?!?visa
Jag frågade 2000-03-02 angående rullfriktion men fick egentligen inte svar på frågan. Min fråga gäller alltså INTE varifrån friktionen kommer vid rullning (jag VET att det är deformation av det rullande föremålet, förluster i eventuella lager o.s.v.). Frågan är i stället varför man INTE får någon friktion av den typ som uppstår vid glidning? Jag VET att ytorna inte glider i förhållande till varandra, men kan vi för ett ögonblick bortse från ordet "glidning" och i stället fundera över vad glidfriktion beror på? Det är ju adhesionskrafter mellan de båda ytorna, som ständigt måste brytas. Detta gäller ju rimligen vid rullning också. Den lilla yta på det rullande föremålet som befinner sig i kontakt med underlaget måste rimligen adherera till detta, och denna adhesion måste brytas när föremålet rullar vidare (ytan lyfts då upp från underlaget). VARFÖR ger brytandet av denna adhesion inte upphov till någon nämnvärd friktion? Som jag skrev förra gången har jag för länge sedan sett en mycket vederhäftig förklaring till detta, som jag dock inte lyckats rekonstruera eller spåra på nytt. Mitt försök till rekonstruktion var ändå en antydan om hur denna förklaring såg ut. På något sätt baserades den på att kraften ifråga inte utförde något arbete, eftersom den var vinkelrät mot rörelseriktningen. visa

1) Påverkas en människa annorlunda i ett simulerat gravitationsfält (t.ex. i en roterande rymdstation) än i vårt gravitationsfält på jorden? i så fall hur?

2) Om det roterande "hjulet" inte är homogen viktmässigt sett vilken påverkan har det på simulerade gravitationen?

3) vilka krafter är inblandade i ett simulerat gravitationsfält t.ex en hjulformad rymdstation

visa
Jag har en gång läst en tydlig förklaring till VARFÖR rullfriktion är så mycket lägre än glidfriktion. Den byggde på något sätt på det endast är en kraft i rörelseriktningen som åstadkommer något arbete. Jag har försökt att rekonstruera den där förklaringen men inte lyckats. Jag tar ändå med min rekonstruktion här nedan för att ni skall kunna se ungefär vad jag är ute efter. Jag är alltså fullt medveten om att nedanstående förklaring INTE stämmer: Om man släpar en låda över marken hakar lådans undersida fast i små ojämnheter i underlag. Det skapar en friktionskraften , som verkar åt motsatt håll mot den kraft man använder. Därför måste man använda mer kraft i rörelseriktningen för att flytta lådan. Och mer kraft i rörelseriktningen innebär att man utför ett större arbete. Men om man drar en kärra med samma låda på, rullar den på hjul. Hjulen hakar också fast i underlaget. Men när hjulet rullar, flyttas inte hjulets nedersta punkt framåt utan uppåt. Den friktionskraft som motverkar lyftet verkar alltså neråt. Friktionskraften verkar alltså vinkelrätt mot rörelseriktningen och därmed kräver den inget ökat arbete. (Att man trots allt får en viss friktion beror på dämpning i hjulmaterialet). visa
Jag vet att tvillingparadoxen förklaras med att de båda tvillingarnas resor inte är identiska pga acceleration och inbromsning. Men hur förklaras detta matematiskt? I formlen för tidsdilatation tas ju ingen hänsyn till detta.visa
Jag har en fråga angående ordet retardation. I högstadiet fick vi lära oss att det var det samma som inbromsning/hastighetsminskning eller då negativ acceleration. När jag kikade här fann jag istället deceleration. Vad är det som gäller? I gymnasiet har vi inte nämnt ordet utan istället snackat om negativ acceleration eller något liknande.visa
Det har spekulerats en del i vissa kretsar huruvida gravitationen skulle kunna färdas snabbare än ljuset på något sätt. Detta verkar skumt. Kan ni reda ut det hela? Jag skriver ett specialarbete om ev. frågetecken i Einsteins postulat att c=max. Vore tacksam för tips om var jag kan hitta information och teorier.visa
Hur stor är tyngdkraftfältets storlek? Tyngdfaktorn, g = 9,82 N/kg. Är det då riktigt att säga att tyngdkraftfältets storlek är 9,82 N/kg?visa
I t ex luft så faller en järnkula mycket snabbare mot marken än vad en träkula av samma storlek och form gör. I vakuum faller de lika snabbt... men vad jag undrar är hur hastighetsförändringen ställer sig hos de båda kulorna i vakuum. Är det järnkulan som saktar in rejält jämfört med luft, eller är det träkulan som åker mycket snabbare? Eller är det så att båda kulorna anpassar sig till en gemensamm hastighet (träkulan fortar sig, och järnkulan saktar in)?visa
Hur fungerar navväxlar till en cykel?visa
Hej Jag skulle bli mycket glad om ni kunde besvara följande frågor Det sägs att friktionen är oberoende av arean. Men hur fungerar det med t.ex ett bildäck som formar sig efter groparna i asfalten, eller en nål mot is? Har hört att ytan på flugfiskelinor är ojämn pga att den lättare skall glida genom öglorna. Är inte det en motsägelse mot att arean inte skulle ha någon betydelse? Varför snurrar Jorden egentligen. Jag har hört att det skall finnas någon mer teori än att den skulle haft snurrat sedan den skapades tack visa
Vi har haft en diskussion i klassen nu ett tag om gravitationskonstanen och vi skulle vilja veta vad den är här i Västerviksområdet. Om det inte finns dokumenterat någonstans, hur ska vi göra för att ta reda på den på ett tämligen enkelt men exakt sätt? Västervik ligger ungefär 58 grader nord och 16 grader öst.visa
Läser i en bok som heter Einsteins universum av N Calder. I den beskriver han ett expriment ,som började förberedas 1963 Stanford universitetet, som gick ut på att testa rummets "medsläpning". Gjordes testet? Hur gick det? Tänkte skicka frågan till astronomerna men sidan var stängd. Tack på förhand visa
1.Om jag vill härleda "flykthastigheten"från jorden! Dvs hur fort måste ett objekt röra sig för att kunna lämna jordens gravidations fält?? 2 Hur beräknar jag Energin som går åt för att sända iväg rymdfärjan från jorden??visa
Jag har hört någonstans att om man kör bil i 110 km/h och krockar med en mötande bil som kör i samma hastighet, så blir effekten densamma som om man kör in i en bergvägg med 220 km/h. Jag anser att det borde vara detsamma som att köra in i bergväggen med 110 km/h. Reaktions- kraften från bergväggen på bilen är väl lika stor som kraften från den mötande bilen på den egna bilen. Har jag rätt?visa
Om man kommer för nära ett svart hål så blir man söndersliten eftersom accerelationen i olika delar av kroppen blir olika stora, men om man närmade sig hålet med ljusets hastighet så skulle man inte kunna accelerera mer och alltså klara sig tills man träffade hålets "yta". Är resonemanget rimligt förutom att man inte kan färdas med ljushastigheten?visa
hur räknar vi arbete hos spänd fjädervisa
varför kan man inte färdas snabbare än ljushastigheten? Ex. om man skulle ha en konstant acc. på 100000 km/s. skulle man bara sluta att accelerera då? Om jag nu skulle lyckas att komma upp i ljushastigheten, skulle inte allt bli svart då? man färdas ju snabbare än ljuset, då borde ju inte ljuset inte fastna på mig, eller? visa
Hej! Jag är en student som läser naturkunskap och har länge undrat över vad som händer med jordens gravitation om man närmar sig jordens mitt. Gravitationen minskar ju om man klättrar upp för ett högt berg, men hur blir det om man "teoretiskt" skulle kunna gräva sig ner till mitten av jorden? Finns det någon gravitation exakt i mitten av jorden? visa
Jo jag läste om att man kan skicka rymdskepp eller liknade till avlägsna planeter genom att låta dem runda jorden ett par ggr..Så det fick högre fart. Om jag förstod det hela rätt så kunde man utnyttja jordens gravition och rotation runt sig själv och solen..Hoppas ni kan förklara lite närmare hur det hänger ihop.. visa
Jag har en liten fråga till er: Om man pressar ihop en stålfjäder så ökar ju dess lägesenergi. om man nu skulle smälta denna fjäder i ihoppressat läge så borde rimligtvis mer energi frigöras i form av värme. Finns det någon bra förklaring/formel för detta fenomen? visa
-Varför faller inte de negativt laddade elektronerna in i den positivt laddade kärnan? visa
Hej igen igen! Har suttit och läst en massa fysikböcker till mitt specialarbete, här och var dyker något som kallas Minkowski-rummet upp, dock så står det aldrig vad detta är för något. Vore kul att veta. Oscar visa
Jag skulle vilja ha information om fotbollsspelarens Roberto Carlos frispark. Gärna matematiska och fysiska beräkningar. visa
Hur räknar man ut flykthastigheten hos en kropp?visa
På ett fysikprov nyligen skulle man räkna ut hastigheten som behövs för att att ett föremål aldrig skall komma tillbaka till jorden, utan att ta hänsyn till vare sig andra himlakroppar eller luftmotstånd. Jag resonerade som så att gravitationen aldrig kan bli noll, varpå föremålet alltid har en liten acceleration mot jorden. Därför är det omöjligt att fly eftersom hastigheten till slut kommer att bli noll (även oändligt långt borta) och sedan riktad mot jorden. Min lärare klarade inte riktigt att ge mig en bra förklaring på varför mitt resonemang var felaktigt. Kan ni? Tack på förhand! visa
Vilken landar först av 2st likadana kulor.Den ena släpps rakt ner,den andra skjuts med gevär rakt fram,från samma höjd. (jag hävdar samtidigt,men ingen vill tro på mig.Har jag rätt?) Hur lång kan "veken" vara på en olje lampa. Hur långt kan man suga vatten (har hört 9,81meter?) MVH Desperat nyfiken med många funderingar! F-låt är ej elev,stod ej ngt om det på 1:a sidan!! visa
Hur kan man undersöka vad som skiljer Einsteins teorier från den klassiska beskrivningen av elektromagnetisk strålning? visa
Hej! Jag har ofta undrat över universums innehåll och har ofta svårt att uppfatta tommhet, strålning via ingenting. Ett enkelt svar skulle vara den sk etern men teorin finns ju knappt mer, eller hur? Är det alls möjligt att det ännu kunde excistera något ultralätt ämne i "tomrum"? Jan visa
Hej Keplers lagar säger att planeterna går i en ellipsbana. Varför gör de det (och inte i cirklar)? visa
Hur kommer det sig att vi har ebb och flod? visa
Hej! Jag vill återknyta till frågan om Nimtz's experiment med ljushastigheten, som skildras i en något dubiös artikel i Illustrerad vetenskap nr 10/97. Där hävdas att Nimtz sände Mozarts 40:e symfoni med mikrovågor hela 290 pikosekunder snabbare än ljuset "inför miljontals TV-tittare" (tysk publik måtte vara väldigt uppmärksam), varpå artikelförfattaren utan vidare övergår till spekulationer om att sända information bakåt i tiden. Nu undrar jag för det första: vilken är kopplingen mellan ljushastighet och tid egentligen? Att något rör sig snabbare än ljuset behöver ju inte innebära att det kommer fram innan det har startat, och att en kropp rör sej snabbare än det ljus den reflekterar förefaller mej inte paradoxalt i och för sej (om man bortser från massökning och sånt) och på intet vis som att den går baklänges i tiden. För det andra undrar jag om tunneleffekten är så förutsägbar att man kan utnyttja den för att signalera ett partitur (artikeln säger inget om ljudkvaliten).visa
Einsteins teorier Om jag knallar runt i en cirkel på ca 2 meters diameter så gör jag det på några sekunder! Men man skulle ju lika gärna kunna se det som att resten av världen har cirklat runt mig på samma tid eftersom rörelser är relativ. Då skulle det innebära att stjärnor på ljusårs avstånd har färdats i en enorm cirkel runt mig på några sekunder och det betyder att dom måste ha haft en hastighet långt över ljushastigheten! Hur går det här ihop med Einsteins teorier egentligen? Kristjan visa
Jag undrar hur man kollar sin vikt i rymden? visa
Två positiva fyrkantpulser med amplituden A möts. De har vardera energin kA(2) där (2) betyder i kvadrat k är en konstant. Deras sammanlagda energi är alltså 2kA(2). Men där de möts bildas en resulterande puls med amplitud 2A, som alltså har energi 4kA(2). Om den ena pulsen är negativ blir amplituden vid mötet 0 och energin blir 0. Vad är fel i resonemanget? visa
Jag har hört om en en princip som skulle förenkla och t.o.m göra 'omöjliga' beräkningar där kraft, acc. och massa (är inte säker på att de var just dessa, eller om det kanske var fler) Principens namn kan jag inte stava till men den skulle utalas något i stil med [Dallonbä´rs] princip. Kan detta stämma och i så fall, vad går denna princip utpå? visa
Katapultstol Flygvapnets räddningsstolar kan skicka piloten 100 m upp i luften så att uthopp från låg höjd är möjlig. Om nu flygplanet ligger på sidan så ändrar raketen riktning och driver piloten uppåt. Hur kan drivraketen veta vad som är upp och ned? Fungerar systemet även om planet ligger i ryggläge? visa
Hur räknar man ut hästkrafter? visa
Finns det någon formel för svängningstiden hos en Torsionspendel??? visa
Hejsan! Om det stämmer som jag har fått lära mig, att när man släpper ut vattnet ur en vask här i Sverige så virvlar det ner åt ett hål och på Australien åt rakt motsatt håll, hur beter det sig då vid ekvatorn? visa
Om ett svart hål som har bildats av enbart antimateria krockar med ett annat svart hål som har bildats av enbart vanlig materia; vad händer då? visa
Hej! I min Astronomikurs har vi en hel del galna och mycket teoretiska diskussioner. Bland annat har vi diskuterat svarta hål. Om man var innanför händelsehorisonten och lyste med en ficklampa rakt utåt. Vad skulle hända med fotonerna? Skulle de åka utåt, avstanna för att sedan vända om eller skulle de aldrig börja sin resa? visa
Enligt formeln E=mc^2 har energin en massa. Jag har t.ex läst att vi på jorden tar emot c:a 2 kg sol-ljus om dagen. Alltså har energi en massa (har jag fel?). Fotonen har ju också en energi, så den borde ju också ha en massa, men som bekant har ju fotonen ingen massa. Hur hänger detta ihop? Är det så att energin är så liten att den motsvarande massan är försummbar? visa
Kan svarta hål sända ut ljus? Det är så att jag från de flesta källor har hört att svarta hål inte kan sända ut ljus. (jag kan grundprincipen med ytgravitation och att skivorna runt utsänder starkt ljus) Men likväl har jag stött på artiklar om att de faktiskt gör det, bl.a att vissa hål har så stor rotation att de sänder ut en partikelstöm vid polerna, stämmer detta? visa
Hur kan en katt som släpps med ryggen neråt vända sig i luften och landa på fötterna ? Om inte katten vid släppandet får en liten rotation så borde det vara omöjligt. visa
Hej! Jag undrar hur Einstein kunde utgå från att ljushastigheten är konstant! Hela hans resonemang bygger på det antagandet... Men om den inte _är_ det, då? Då faller hans teorier, men de är kanske fel ändå i så fall? visa
Hej! Är det möjligt att sätta gravitationen ur spel? Skulle det vara möjligt att konstruera en låda eller liknande, som inte släpper igenom gravitation, trots att själva lådan påverkas av gravitationen? visa
Om vi i ett visst bestämt ögonblick visste alla atomers exakta position, skulle vi då kunna beräkna var de befinner sig vid ett senare tillfälle, d v s förutse framtiden.visa
Hur fort "rinner" glas? Jag tänker på förklaringen att gammalt glas är tjockare nedtill p g a att glaset "rinner". Jag har för mig att jag läst att glaset inte rinner tillräckligt fort för att förklara detta (jag tror inte ens att gammalt glas är tjockare nertill, men jag kan ju ha fel). visa
Det finns ju två förklaringar på gravitationen, Einstein och Newton. Man räknar ofta med Newtons räkneregler i skolan innebär det att det är hans teori som är allmänt accepterad eller är det så att Einsteins formel är den rätta men den är så svår att räkna med. visa
Hej! Jag har lite frågor angående relativitetsteoin. Jag har fattat det så här: Om något rör sig med hög hastighet mot en observatör så kommer den verka tyngre och dess längt kortare i rörelseriktningen. Men detta gäller väl omvänt också. Men hur blir det med tiden. Är det också en relativ effekt? Och hur går då tvillingparadoxen ihop. Jag har hört lite om att den som åker iväg känner av acceleration men det gör inte den som är kvar på Jorden men det är ju inte accelerationen som gör att tiden går saktare, eller? Det är väl den höga hastigheten? visa
Hejsan! Jag skulle vilja veta vad som händer när en elektron emmiteras. Sänder elektronen ut fotonen före fallet och sedan faller tillbaka på grund utav den minskade energin eller, faller elektronen först och sänder sedan ut fotonen?? Mycket tacksam för svar!!!! visa
Hej! Jag undrar när ett föremåls hastighet ökar samtidigt som dess acceleration minskar? visa
Hej ! Det är en sak som jag undrat över ett bra tag nu... i vintras när jag spelade hockey, fick jag en puck på vristen, och det gjorde väldigt ont. Nu till frågan: När pucken kommer med den höga hastigheten som den gör, "väger" den inte mycket mer än om man skulle väga den i stilla tillstånd? jag skulle gärna vilja veta hur mycket den väger,dvs om det går att räkna ut. en puck väger 200g, och hastigheten som den får ligger runt 100 km/h om det finns en formel för hur man räknar ut det skulle jag vara tacksam om ni kunde skriva ner och skicka den. skulle ni kunna skicka svaren till min e-mail? Tack på förhand! Tobbe visa
Hur kan det komma sig att en biljardboll kan studsa så högt mot ett hårt underlag när den är så hård så att den knappt kan ha någon elasticitetsenergi? visa
Hej. En sten med massan m, kastas iväg med en utgångshastighet v= 18 m/s. Vinkeln mellan horisontalplanet och hastighetsvektorn v är 25 grader. Luftmotståndet försummas och stenens väg kan beskrivas som en kastparabel. Vi skall bestämma stenens högsta höjd över marken under dess "resa". Nu till problemet. Vi delar upp rörelsen i två moment. En i vertikalled och en i horisontalled. Hastigheten i horisontalled är konstant och hastigheten i den högsta punkten måste vara noll. Kan vi förenkla händelseförloppet genom att betrakta stenens rörelse, som en rörelse endast i y-led och sedan räkna på det energimässigt? Dvs ställa upp följande ekvation: mgh = m(v*2)/2 Mvh R.Biström visa
Hur kan moln sväva. De består väl av små vattendroppar i vätskeform. Alltså har de högre densitet än luften och därför kan inte lyftkraften väga upp tyngdkraften. Den enda förklaringen som jag kan komma på är att molnet är någon slags blandning av vatten i gasform och vätskeform. Deta kanske skulle kunna ge en medeldensitet som är lägre än luftens. visa
Frågan gäller en svängande pendel....står pendeln helt still innan den ändrar riktning och svänger tillbaka? visa
Hej! Jag är en Kom Vux elev som läser fysik A och naturkunskap B. Skulle så gärna vilja be er om hjälp att räkna ut luftens vikt i ett rum som är 240 kubikmeter stort. Luftens gaser har "begränsats" i uppgiften till kväve 78.09%, syre 20.95%, argon 0.93%, koldioxid 0.035% och neon 0.0018%. Problemet är att veta hur många atomer det går på en kubikmeter. Sen har jag inte heller lyckats hitta vikten på koldioxid i nya formelsamlingen. Hoppas verkligen på hjälp. MVH. Helene visa
Hej, jag har tre st. frågor: 1) Vad är kännetecknande för en harmonisk svängning? 2)Ifall man kommer till en främmande planet och vill mäta dess tyngdfaktor. Hur ska man gå till väga ifall man bara har tillgång till ett stoppur, ett måttband, en tråd och en liten sten från planetens yta? 3)Om man andas in gasen i en heliumballong och sedan talar så får man ju en egendomlig klang på rösten som blir förskjuten åt diskanthållet. Varför blir det så? visa
Jag skulle vilja få en del oklarheter angående corioliskraften. Jag vet att coriolisacc. kan skrivas som vektorprodukten mellan vinkelhastighetsvektorn och derivatan av vektorerna i det rörliga koordinatsystemet multiplicerat med 2. Men vår lärare hävdar att denna kraft skulle vara latitudberoende om vi vill undersöka kraften på jordytan vilket jag inte kan få fram i denna vektorprodukt om vi tänker oss vinkelhastighets-vektorn som (0,0,W). Däremot är centripetalkraften proportionell mot radien vilket ger ett latitudberoende för dess storlek. Hur är det här igentligen, och hur skall det se ut ty det stor väldigt torftigt och svårbegripligt om detta i all litteratur tyvärr. Tack på förhand Per Nilsson.visa
Det brukar heta att livet inte skulle kunna uppstå om naturkonstanterna var annorlunda än dom är. Gäller det även ljusets hastighet? Vad skulle hända om ljusets hastighet var 300km/h istället för 300000km/s ? visa
1.När en raket lyfter från jorden så lämnar den inte atmosfären ovanför den plats där den startat sin färd. Vad beror detta på? 2.Man säger att när rymdfärjorna kommer in i atmosfären igen efter en rymdfärd så används en fallskärm för att dämpa hastigheten. Av vilket material är den gjord av om eftersom den inte verkar brinna upp? visa
Ljushastigheten konstanten c gäller väl både för det infallande ljuset och för det reflekterade ljuset från ett objekt med massan m? Hur förklaras/tolkas följande fenomen m h a relativitetsteorin? 1. 2 stycken parallella vakumslutna supraledare (rör) 900 000 km långa uppförs. 2. I båda rören monteras en spegel den ena fast på 600 000 km avstånd, och andra är mobil och monteras i början av röret, en laser som täcker båda rörens ändar monteras. 3. Den mobila spegeln kan (accelereras) från 0 - 150 000 km/s på 1 sek varefter den erhåller konstanten(JT)= 150 000 km/s. 4. Spegeln accelereras till (JT), och i samma ögonblick den är i jämnhöjd med den andra spegeln tänds lasern under en tusendels/sekund. Vill ni vara vänliga och svara på följande frågor?

1a. På vilket avstånd från lasern träffas den fasta spegeln av ljuset?

2a. På vilket avstånd från lasern träffas den mobila spegeln av ljuset?

1b. Hur lång tid tar det innan ljuset från den fasta spegeln återvänder till rörets mynning.

2b. Hur lång tid tar det innan ljuset från den mobila spegeln återvänder till rörets mynning

3. Med vilken hastighet inföll ljuset på den fasta spegeln.

4. Med vilken hastighet inföll ljuset på den mobila spegeln.

5. Med vilken hastighet reflekterades(emitterades?) ljuset från den fasta spegeln.

6. Med vilken hastighet reflekterades(emitterades?) ljuset från den mobila spegeln.

7. Stämmer alla beräkningar(tillsammans) eller har en krökning av rummet skett(tiddilation)?

8. Vilken tidsdilation isåfall enligt den (allmänna eller speciella)

9. Vilken kraft fick rumtiden att krökas?

visa
En fråga har dykt opp om relativitetsteori: Observatör A står stilla på marken vid en järnvägstunnel. Observatör B åker i ett tåg med samma vilolängd som tunneln. Tåget rör sig relativt A med en hastighet nära ljusets. På rälsen finns två strömbrytare, en alldeles före och en alldeles efter tunneln. En sådan trycks ner om någon del av tåget befinner sig ovanför (alltså inte bara när själva hjulen passerar). Strömbrytarna är seriekopplade i en krets med ett batteri och en lampa som alltså lyser bara då båda strömbrytarna är nertryckta. P g a längdkontraktion tycker B att tåget är längre än tunneln och att båda strömbrytarna därför är nertryckta samtidigt en liten stund. Lampan torde alltså lysa för honom. För A däremot är tåget kortare än tunneln och lampan lyser inte! Men om lampan lyser för den ene måste den lysa för den andre också - det är ju invariant och oberoende av observatör. Kan du hitta felet i resonemanget? Lyser lampan? visa
Två personer står i fören på ett tåg. Tåget rör sig med en hastighet väldigt nära ljusets hastighet. När de tittar bakåt ser de en klocka på en station de åker förbi. Klockans visare står på 12.00. Vi tänker oss att de hela tiden kan se klockan. Tiden kommer sakta att röra sig framåt. När person 1 går bakåt i tåget(mot tågets rörelseriktning) rör sig klockans visare lite snabbare, medan visarna för person 2 , som står kvar i fören, ändras på samma sätt som tidigare. När person 1 nått tågets bakre ända, säger vi att klockan är 12.15. För person 2 är klockan då bara aningen efter 12.00. När person 1 går tillbaka blir hans hastighet lite snabbare än tågets, men ej med ljusets hastighet. Visarna för person 1 går då lite långsammare än för person 2. När person 1 kommer tillbaka, ser de då två olika tider på klockan? (Person 1 ser ex. 12.17 och person 12.05). visa
Två raketer lyfterm samtidigt. Den ena startar från Nordpolen, medan den andra startar fån Sydpolen. Hastigheten hos varje raket blir snart 0,5c, relativt Jorden. I förhållande till varandra blir då hastigheten nära ljushastigheten. För personen i "Nordraketen" går tiden normalt, och han tycker att "Sydraketen" åker med en ofantlig hastighet, och att tiden i denna andra raket går mycket långsammare. För "Sydraketen" blir förhållandet det omvända; hans tid går normalt medan "Nordraketens" tid går långsamt. Stämmer dettta tankesätt? Om de två raketerna vänder och personerna träffar varandra igen, vem är då yngst? Jag vet att svaret kan ha med accelerationen att göra, och skulle vara väldigt tacksam för ett ingående och förklarande svar. Tack på förhand, Patrik Christianson visa
Vi har några elever som funderar över vad som händer om man borrar ett hål rakt igenom jorden. Därefter hoppar man själv i hålet. Vad händer ? visa
Jag har lite problem med att förstå varför elektroner rör sig mot plus i en sluten krets. Låt mig illustrera i ett exempel. Antag att vi har ett glasrör som det inte finns någonting i, dvs det är vakuum i glasröret. I ena änden finns en pluspol och i den andra finns det en minuspol. En övernaturlig kraft har krympt mig till en neutrons storlek och placerat mig på minuspolen. I handen har jag en elektron. Elektronen är tung så jag släpper den och den faller mot minus. Vips så får tillbaka min naturliga storlek. I handen har jag nu stor sten den är tung så jag släpper den och den faller ner till marken. Det gör den pga gravitationskraften som inte egentligen är en kraft utan är en krökning i rum-tiden. Det är alltså krökningen i rummet som får stenen att falla mot marken. Vad är det för kraft som får elektroner att "falla" från minus till plus? Är detta också pga krökningar i rummet? HÖGAKTNINGSFULLT, Joel Wikström visa
Hej! Om man tänker sig att man har en laser som ljuskälla och man lyser på en avlägsen planet. Då skulle ljuspunkten på planeten kunna röra sig med hastigheter som mycket väl överskrider ljusets. Kan detta stämma? visa
Hej! Det är nämligen så att jag har två uppgifter som jag lyckats lösa och som tog flera dagar. Men tyvärr har jag ingen facit för att rätta mig efter och skulle vara väldigt tacksam om ni kunde lösa de nogrannt, så att jag kan följa er tankesätt kring de två uppgifterna. (1) Det så kallade froudetalet Fr antas bero av en längd l, en fart v, en densitet ? samt tyngdaccelerationen g. Bestäm så långt det är möjligt med dimensionsanalys uttrycket på froudetalet. (Froudetalet är ett tal, dvs har dimensionen ett). (2) En kropp med massan m är upphängd i en lätt fjäder vars övre ände är fixerad. Kroppen utför vertikala svängningar med perioden T. Man hänger på ytterligare en kropp varvid den nya perioden blir t. Beräkna den senare kroppens massa. visa
Hur fort ska man köra mot ett trafikljus som visar rött så att det ser ut att visa grönt ? visa
Hej. Det finns ju flera supersträngteorier och M-teori, så jag undrar vart man kan läsa om det mer för att lära sig tillräckligt för att förstå skilnaden mellan dem. Vet ni något ställe på Internet och någon bok/tidskrift som behandlar ämnet tillräckligt utförligt? I vilken mån är M-teorin oformulerad? Vad är c (ljushastigheten) i för enhet? Jag utgick från formeln E=mcc, och där var E angiven i J och m i Kg. Då var alltså cc angiven i J/Kg, men vad är roten ur (J/Kg)? Givetvis kan de ju vara så att c är enheten, men jag har inte grepp om vad c betyder. Ps. Vart tog svaren på mina tidigare ställda frågor vägen? visa
Vad innebär Newtons andra lag visa
Hej och tack för svaren på mina frågor. Fast det var inte riktigt de svaren som mina frågor rörde. De svar jag fick har jag redan sett i läroböcker. Det jag menade var följande, lite förtydligat: 1.) Jag förstår att man som ni säger d e f i n i e r a r hastighet som en vektor. Men jag skulle vilja ha en pedagogisk förklaring på VARFÖR hastighet (som är t.ex. 100 km/h) kan vara en vektor (som är en riktad sträcka). En riktad sträcka har ju storheten längd, och hastighet storheten längd/tid. Hur går det ihop? Jag känner mig lite förvillad där. Alltså: varför beskrivs hastighet som en vektor? 2.a) Jag förstår inte hur det kan finnas en kraft som motverkar gravitationen på det viset. Det behöver väl inte finnas en kraft, det räcker väl med att bordet är ivägen, eller? Jag kan ju t.ex. inte känna av den kraften som ni talar om, på samma sätt som jag kan känna av gravitationen, det går ju t.ex. inte att förnimma en kraft som drar saker uppåt (det har iallafall aldrig jag känt av). b) Jo, jag undrade också där om detta på något sätt har någon anknytning till de fyra naturkrafterna i naturen (starka och svaga kärnkraften osv). För brukar man inte tala om att man vill förklara allt i naturen med hjälp av dessa? 3.) Det har jag som sagt redan läst i en lärobok. Min fråga är VARFÖR hastigheten är tidsderivatan av läget, och tvärtom när man integrerar. Jag skulle vilja ha någon pedagogisk konkret motivering till detta. När man definierade hastighet en gång i tiden måste man väl ha vetat vad man gjorde. T.ex. hur kan derivatan av läget ge hastigheten, det lilla jag kan om derivata är bara att derivatan är riktningskoefficienten. Hur blir det hastighet? Med vänligt hopp om ett bra svar... Hälsningar Mårten! visa
1) I den högre fysiken (alltså den man läser efter gymnasiet) så har jag hört talas om att man ofta pratar om vektorer. Vektorer i matematiska sammanhang vet jag vad det är. Men i fysiken, kan t.ex. fart tydligen beskrivas som en vektor. Varför det? Fart är ju bara vilken hastighet man har alltså 100 km/h t.ex.

2) Vidare, och detta talar man nog redan om i gymnasiet, så talar man ofta om normalvektorn. Om man t.ex. har ett föremål på ett bord, så finns det en vektor som vill dra ner föremålet, gravitationen alltså, men sen finns det också tydligen en vektor som pekar uppåt. Det har jag svårt att förstå. Vad är det för kraft som pekar uppåt? Gravitationen känner jag ju av men någon kraft som pekar uppåt känner jag inte av. Vidare, kan man översätta normalkraft (och andra krafter kanske) till de fyra grundkrafterna i naturen?

3) Derivering. Varför handlar fart, acceleration, m.m. om derivering? Jag har aldrig riktigt förstått det, och skulle vilja få ett bra svar på det. Vidare om man vet accelarationen så kan man tydligen integrera och då få farten. Hur då? Integrering ger ju en area under en kurva, väl?

visa
Vad är det som gör att vissa cyklar "vill välta" när man släpper styret medans vissa kan man cykla utan problem. visa
Hej! Jag har lite funderingar kring ett fenomen. Om man har en tio meter lång stav i rymden och vrider den runt ena änden som en klockvisare så kommer man ju accelererar upp den i en viss hastighet och denna kommer ju vara större ju längre ut man kommer. Om man sen förlänger denna mer och mer så borde den yttersta hastigheten öka och till slut vara väldigt nära ljushastigeten relativt till utgångspunkten. Stämmer detta? visa
Fluidfriktionen är lika med Knv, där K beror på kroppens form. För en sfär med radien R är K=6piR. Hur visar jag detta? visa
Problem: Uppskatta från vilken höjd man kan hoppa utan att bryta benen. Lårbenen klarar maximalt en belastning på cirka 16*10^7 N/m^2. Vilka antagande måste man göra för att lösa detta problem, jag får orimligt höga höjder. visa
Hejsan, Jag undrar finns det idag något sätt att binda partiklar till laser ? Göra att laserstrålen skulle kunna få en massa ? När laser träffar en yta och absorberas utsätts ytan för en kraft ? Om ja, ungefär hur stor är den ? Tack på förhand /jan visa
HEj Vi är ett par vänner som tvistar om en sak och undrar om ni kan hjälpa oss. [Arkimedes princip] En kropp som nedsänks i en vätska kommer att få en ökad flytkraft motsvarande vikten av den undanträngda vätskan. Vårt problem,om man tar ett järnklot och släpper i ett djupt hav, så på x antal tusen meters djup kommer det att stanna och inte att sjunka till botten. På ett visst djup, på grund av trycket, blir vikten av det undantryckta vattnet högre än vikten på kloten. Kan det stämma ? Och finns det någon formel som beskriver detta förhållande ? MVH //Tome visa
Hej jag undrar om fotoner, stämmer det att de inte väger något alls? om så är fallet,hur kan de då utgöra ett tryck på en skiva i rymden? tack. visa
En flygplanspropeller som snurrar kan "rita" vita streck i luften längst ute vid spetsen på propellern. Vad beror detta på? En båtpropeller som snurrar skapar luftbubblor i vattnet. Hur kan den det? När man kokar vatten så bildas det små bubblor i botten på kastrullen innan det börjar koka. Vad består dessa små första bubblor av? visa
Antag att vi har en raket som rör sig genom rymden med påslagen motor. Kommer den att accelerara med konstant acceleration i all oändlighet (tills den når relativistiska hastigheter)? Eller kommer hastigheten att närma sig ett gränsvärde som är lika med hastigheten på de utströmmande gaserna genom raketmunstycket? Vi räknar inte med att bränslet tar slut. visa
Hur högt kan en vätgasballong stiga om man antar att ballonghöljet kan expandera obegränsat ? visa
Jag vill cirkulera kring solen i ett rymdskepp. Vilken form skall skeppet ha för bäst gravitation ? Hur långt från solen skall jag befinna mig ?? ps. skicka svaret på mail TACK ! visa
Hej. Angående energiprincipen. När man lyfter en bok från golvet upp på en hylla med konstant hastighet så övergår kemisk energi i kroppen till lägesenergi hos boken. Om jag nu tar en bok ur en bokhylla och sänker med konstant hastighet och koncentrerar mig på den tiden som boken sänks. Eftersom den potentiella energin sjunker men kinetiska energin är konstant undrar jag var den potentiella energin tar vägen? Blir den värme i mina muskler? C.A. visa
Säg att du i centrum av en galax har 7 svarta hål. Ett hål befinner sig i mitten i förhållande till de andra som "cirkulerar" i 3 dimensioner runt om det mittersta. Kan gravitationskraften orsakad av de "cirkulerande" 6 hålen dra och sönder det svarta hålet i mitten så att det avslöjar sitt inre innan alla hålen kolliderar? En fråga till. Om ett svart hål i storleken av en ärta möter en neutronstjärna eller en blå jätte resulterar båda fallen i att det förhållandevis lilla svarta hålet slukar dem båda? visa
våra kompisar säger att om man skjuter ett slag skott med en puck så gör det ondare att få pucken på sig på ett långt avstånd än att bli träffad just efter pucken har lämnat klubban så om det är så så ska ju pucken fortsätta acclerera efter slaget gör den det visa
Vad är den fysikaliska förklaringen på att en plattrem söker sig till mitten på en roterande bomberad rulle (rulle med störst diameter på mitten). T.ex. ett band på en bandputsmaskin. visa
Om en kropp skickas utför ett lutande plan med en starthastighet. Hur kan friktionstalet beskrivas för att kroppen ska stanna på planet? visa
Hej därnere ! Mina skoteråkande elever frågar mig om krafterna som verkar när de roar sig med att med hög hastighet köra över öppna vakar på isen framåt vårkanten.De påstår att det går att köra tämligen lång sträcka. Vore tacksam för lite kött på benen. mvh Åke Selinder PS! Snön har kommit DS! visa
Jag har en fråga som gäller krafter. Man har 2 eller fler krafter, hur samlar man dom i en kraft och vad heter det. Tack på förhand Mvh: Örjan visa
Hej! Man kan ju som bekant räkna på hastigheten för ett objekt med luftmotstånd med differentialekvationen m * dv/dt = mg - kv^2 (som har lösningen v = sqrt(mg/k)(1+M)/(1-M), där M = Ce^(-2*sqrt(kg/m))*t), om vi antar att luftmotståndet är proportionellt mot kvadraten på hastigheten. Hur bra stämmer detta i verkligheten? Och om det stämmer hyfsat bra, vilket värde skall k ha för t.ex. en rund stålkula eller något annat "primitivt" objekt? Finns det tabellvärden? Det verkar ju lite onödigt att räkna på sånt här om man måste mäta sig fram till hur värderna borde bli! M v h Martin Petisme visa
Jag har funderat över ett tankeexperiment som jag skulle vilja ha din åsikt om. Antag att man har en metallstång som är en ljusår lång som svävar fritt i rymden. Man lägger på en stor kraft på stången i dess längdrikning. Hur långt tid tar det innan stången i sin helhet börjar röra sig ? visa
När man avfyrar ett gevär så höjer sig pipan pga rekylen. Frägan är om pipan höjer sig före eller efter projektilen har lämnat loppet ? visa
Hej. För ett tag sedan hade vi ett fysikprov i skolan, ämnet var svängningrörelse. En av de svårare frågorna på slutet löd som följande: En person som skall hoppa bungy-jump väger 72 kg. Bungy-jump repets fjäderkonstant är 85N/m. I utsträckt tillstånd var repet 58 m vilket också var den totala fallhöjden. Frågan var hur långt repet var i outsträckt tillstånd. Svaret vi fick som även läraren tyckte var rätt var att man skulle använda formeln m*g*h=2*k*l eller något liknande. Svaret skulle bli något i stil med 30 meter eller nåt. Till en början tänkte jag i rätt banor huruvida jag skulle få fram rätt svar. Men sedan blev jag mycket osäker eftersom personen börjar ju bromsas upp efter repets längd och svaret kan inte alls bli som det står ovan. För personen får en mycket hög kraft fram till att han börjar bromsas upp och sedan minskar den i samband med att fjädern bromsar upp. Vår lärare blev även han en aning osäker men höll fast vid sin lösning. Jag skulle bara vilja veta vad rätt svar är och om vår lärare har fel. Ni klassificerade fysiker kanske kan ge en tydligare förklaring till problemet. mvh / Patrik Janson visa
Fråga: Jag frågade tidigare om hur man beräknar rörelsemängdsmomentet (RMM)för Jord - Måne systemet. Enligt ditt svar behöver man endast ta hänsyn till RMM kring Jordens och månens gemensamma tyngdpunkt. Men månen bromsar ju Jordens rotation kring sin axel, och eftersom RMM är konstant så avlägsnar sig månen från Jorden som kompensation. Så, måste man inte ta hänsyn till Jordens och månens rotation kring sina axlar när man beräknar RMM för hela systemet? visa
Jag undrar: Om man ställer en bunke med flytande kväve eller nåt kallt på en våg och ser vad den visar, sedan lägger man en magnet med massan 10 g så den svävar. Vad ger vågen då för utslag? Blir det samma som förut eller den +10g. Gäller det samma om man anväder sig av ett elektrisk magnet så att en bit svävar ovanför av den repellerande effekten? visa
Hur beräknar man rörelsemängdsmomentet för Jord - Måne systemet ? visa
Hej tack för svaret på min förra fråga! Jag undrar lite om formeln F=k*m1*m2/(r*r) (även F=m*a). Påverkar kraften F båda massorna lika mycket? om man har två massor och räknar ut kraften mellan vardera massa och en tredje massa typ: F=k*m1*m3/(r*r) F=k*m2*m3/(r*r) där den tredje massan är konstant. Man får då fram resultatet att m1 och m2 får samma acceleration mot m3 (enl. F=m*a) men om man vänder på det hela och räknar på hur stor acceleration m3 har mot m1 resp. m2 så får man fram att accelerationen i dessa två fall är olika om m1 och m2 är olika stora. Slutsatsen bör då vara att m3 rör sig inte med samma hastighet mot både m1 och m2. Man har sedan två accrelerationer i vardera fall att räkna på m3 mot m1 och m1 mot m3 resp. m3 mot m2 och m2 mot m3. det är här mitt problem är, om jag adderar accerelerationerna så far jag fram att m2 inte rör sig lika fort mot m3(m2 mot m3 + m3 mot m2) som m1 mot m3 (m1 mot m3 +m3 mot m1). Om vi nu säger att m3 är jorden så stämmer inte galileis påstående (detta under förutsättning att man kan räkna på ovan beskrivet sätt). Jag har grubblat länge på det här. Min fråga lyder åter igen: stämmer Gallileis påstående? eller är det Newtons mekanikformler som inte stämmer (jag har även räknat med Einsteins speciella relativitetsteori) eller är det ett matematiskt problem? mvh Rafi Sheik visa
Hur tar man reda på proportionalitetskonstanten för luftmotståndet vid fritt fall av ett föremål? Vid vilka tillfällen är luftmotståndet proportionellt mot hastigheten i kvadrat respktive mot kvadratroten ur kroppens hastighet? visa
Hur kan man bestämma en funktion för hur ett böjligt, homogent och otänjbart snöre av en viss längd hänger mellan två koordinater (2D)? Finns det någon genväg som inte innehållar massa integraler och derivator. (jag går i ettan och vet bara grunderna om derivata och integral men tala gärna om hela lösningen ändå, även om den är för svår) Jag ska använda formeln på dator, så eventuella iterativa algoritmer kan vara jobbiga utan att det innebär något problem. mvh, Mikael Sterner visa
Hur mycket skulle jordens dragningskraft öka för oss på ytan om den inte roterade? visa
Varför fungerar inte följande evighetsmaskin? Man stoppar ner en cylinder som är försluten med ett semipermeabelt membran i ena änden i havet. Därefter fyller man cylindern med sötvatten. Eftersom havet är salt kommer ett osmotiskt tryck att uppstå som "suger" ut sötvattnet genom membranet ut i havet. Men, eftersom densiteten i saltvatten är högre än i sötvatten så stiger trycket snabbare med djupet i saltvatten än i sötvatten. Detta innebär att om röret är tillräckligt långt nerstoppat i havet så kommer tryckskillnaden mellan salt och sötvatten till slut att vara större än det osmotiska trycket och börja pressa in vattenmolekyler genom membranet och vätskepelaren i cylinder kommer att vara högre än det omgivande havet. Denna nivåskillnad kan man tappa av (och driva en snurra med) och bara låta vattnet falla tillbaka i havet för att sluta kretsloppet. Denna evighetsmaskin strider mot termodynamikens 2:a huvudsats men detta i sig är inget bevis. Jag skulle vara tacksam om Ni kunde förklara varför den inte skulle fungera i verkligheten.visa
Hej. Jag undrar hur man kan flytta en låda på ett bord i ett slutet rum, först åt ena hållet och sedan få den att glida tillbaks åt andra hållet. Temperaturen är konstant. Ingen energi får dessutom tillföras. Skulle uppskatta ett svar snarast möjligt. Tackar på förhand Anna visa
Jag har haft lite funderingar om acceleration och hastighet vid fall mot jordytan. Enl. Gallilei så ska alla föremål falla lika fort mot jordytan om de befinner sig i vacuum. Min fråga är: Stämmer det? visa
Har fått en fråga av en elev under min praktik. Frågan löd på ett ungefär: Ljusets hastighet är C och även den absoluta hastigheten, d.v.s det kan inte gå fortare. Men om man nu tänker sig ett fordon som rör sig utmed marken med en hastighet V. Om nu fordonet skickar en ljusstråle rakt fram, borde inte då hastigheten i förhållande till marken vara C+V. Men eftersom C skall vara den absoluta hastigheten så kan det bara vara C. Mitt svar löd. Eftersom bilen har en hastighet framåt så påverkas den av Einsteins teorier om att tiden går långsammare för ett fordon i rörelse. Detta uppväger då för den hastighet som fordonet har. Resultatet enligt mig borde då vara att i förhållande till bilen har ljuset hastigheten C vilket den även har till marken. Så nu till min fråga: Ljög jag för eleven eller hade jag rätt. Tacksam för svar. visa
Hur kommer det sig att en satellit rör sig i en elliptisk bana då den skjuts upp med en alltför hög hastighet.visa
Är accelerationen som en massa erhåller i ett gravitationsfält relativ till den gemensamma tyngdpunkten eller relativt den andra massan i ekvationen F=m*a? Och hur stor är en elektron? visa
Jag håller på och skriver mitt specialarbete (om drakars aerodynamik) och har stött på lite problem. Formeln för lyftkraft är (antar jag) följande: L = Lc * p * s * v*v där: p = luftdensiteten s = arean på draken(vingen) v = vindhastigheten Lc = lyftkofficienten Det är Lc som jag inte vet hur man beräknar, jag har hört att drakens(vingens) profil (kordan?) är inblandad, hur är det igentligen?! visa
Om man tar ett glas med vatten och lägger ett papper ovanpå och sedan vänder detta så att papperet kommer neråt så blir papperet kvar. I några olika böcker har jag läst att det beror på att papperet buktas ner en aning pga vattnets tyngd. Den innestängda luften får då större plats, varför lufttrycket blir lägre inne i glaset än utanför. Nu har jag dock blivit varse om att detta skulle vara fel, och skulle därför vara tacksam om ni ville förklara hur det egentligen fungerar. visa
Tyngdaccelerationen minskar med avståndet från kroppen. Vad är flykthastighet? "En viss hastighet jag måste ha för att inte fastna i jordens gravitation". Om vi säger att jag startar en färd med 1km/h, relativt jorden, vinkelrät från jorden. Så bör gravitationen som sagt var minska ju längre ifrån jorden jag kommer. Trots det så kommer något att allt starkare hindra min färd uppåt p.g.a att jag inte har tillräcklig flykthastighet. Vad händer om jag nu har "supermotorer" och håller 1km/h hela tiden och när flykthastigheten nu "kommer in i spelet" så ökar jag på min effekt hela tiden så att min hastighet hålls konstant, kommer jag trots detta inte att klara av att "undanfly" jorden, kommer jag att fastna på en viss höjd?. Vad är flykthastighet, och hur fungerar den? visa
En kropp, massa m, släpps från höjden h över markytan och faller fritt. Dess falltid är t1. Från samma höjd släpps en identisk kropp och glider utefter ett lutande plan. Tiden att nå marken är t2. Vi försummar friktion och luftmotstånd. När man räknar på detta ser man att t2=t1/sin(v), där v är planets lutningsvinkel. Uppenbarligen gäller att t2>=t1, med likhet då v=pi/2. Vid en annan rörelse i två dimensioner, nämligen kastparabel med fallet v0y=0(endast horisontell beg.hast.), kommer kropparna att nå marken samtidigt. Kan man enkelt förklara att kropparna landar vid olika tidpunkter i fallet med det lutande planet men samtidigt i fallet med kastparabel? visa
Magnetism En vanlig demonstration går ut på att binda fast ett gem i en stativfot med en 30 cm lång sytråd och låta gemet attraheras av en magnet som sitter fast i stativet ett par cm ovanför gemet. Man kan då föra olika föremål i luftspalten och "klippa" av fältlinjerna med en sax. Min fråga är: Hur länge hänger gemet kvar? "Mattas" magneten? Förbrukas någon energi? Hälsn Jarl S / ( Naturkunskap, matematik) visa
Vad är den rätta definitionen på en stel kropp ? Vad innebär begreppet trög massa ? Är t.ex ett suddgummi en stel kropp ? visa
Om två bilar åker ifrånvarandra med hastigeterna 75 km/h. Då avlägsnar ju dom sig från varandra med 150 km/h Om två "planeter" åker i från varandra med 60% av ljusets hastighet då kan do ju inte avlägsna sig från varandra med 120 % av ljusetshastiget. Hur gör man för att räkna ut det? visa
Hej. Jag har läst att det finns en övre gräns för hur högt en pump kan suga upp vatten. Vilken är denna gräns, och vad beror den på? Antag att man i ett rör (vars ena ände mynnar under vattenytan) har en kolv som dras uppåt, borde inte det då vara möjligt att pumpa upp vattnet till obegränsad höjd? Stannar vattennivån vid en viss höjd, även om kolven höjs ytterligare? MVH Erik Jonsson visa
Hej! När något roterar kring en axel, säg en slägga runt en släggkastere, pressas släggan utåt. Hur kan då centripetalkraften vara riktad innåt? visa
Ett flygplan dyker och går sedan ut i en horisontell bana genom att beskriva en cirkelbåge med radien 1900 m. Vilken skenbar tyngd upfattar piloten att han har - jämförd med sin normala tyngd - strax innan planet går ut i plan flykt, om banhastigheten då är 1000km/h?

visa
Är klotformen den universella formen i universum, eller finns det andra former?visa
Hej. Jag har en fråga om acceleration. Vid likformigt accelererad hastighet undrar jag om man alltid får medelhastigheten Vm om man tar sträckan genom tiden?visa
Vad händer med ett föremåls lägesenergi då föremålet befinner sig utanför jordens gravitationsfält/gravitationsfält överhuvudtaget?visa
Vad är det som gör att en satellit inte störtar ner på marken? Den attraheras ju av en tyngdkraft även ute i rymden.visa
Vad är det för kraft som alstrar tyngdkraften när en sfär snurrar. Är det centripetalkraften eller någon annan kraft?visa
Om vi antar att en cylinder i rymden snurrar för att på så sätt skapa konstgjord gravitation. Vilken är formeln för att räkna ut vilken RPM (Revulotions Per Minute eller varv per minut) den ska snurra med för att skapa samma vikt som på jorden (ett g).visa
Vad är en kraft?visa
Om en sten befinner sig vid Plutos bana utan begynnelsehastighet, hur lång tid tar det då för den att nå jordens bana? Antag att bara solens gravitationskraft påverkar stenen. Vill gärna att ni redovisar beräkningarna.visa
Om man släpper en golfboll och en bordtennisboll "kollektivt" med den lättare bollen överst, så får den lättare bollen en "väldig" returhastighet. Kan man teoretiskt sätta de båda bollarnas impulser lika här?visa
En klotformad klump modellera som slängs vertikalt mot golvet studsar obetydligt. Om den slängs snett mot golvet blir det en märkbar studs. Varför?visa
Vad är det för skillnad på gravitation och acceleration i fritt fall?visa
Med vilken fomel kan man räkna ut tyngaccelerationen med hjälp av en pendel?visa
Under en labb där vi arbetade med harmonisk svängningsrörelse hos en hängande viktbelastad fjäder så upptäckte vi en intressant effekt. Vi frågade oss själva hur pass mycket ett "snett" släpp påverkar rörelsen. Vi släppte därför fjädern relativt mycket från sidan och undersökte sedan rörelsen. Vi fann att den varierade från en upp-ned rörelse till en "gungrörelse" och detta mycket markant. Alltså två rörelser som alternerade periodvis. Hur räknar vi på detta och hur beskriver man en sådan rörelse?visa
Varför har dragracing-bilar breda däck? Jag har hört sägas att friktionen skulle öka. Stämmer det? Friktionen beror ju endast på normalkraften och friktionskofficienten!visa
En person tappar en mynt i en brunn. Ljudets hastighet i luft är 343m/s. Myntets ljud efter att det har slagit på bottnet av brunnen hörs efter 1,5 sekunder. Hur djup är brunnen?visa
Jag skall hålla en demonstration av ett fysikaliskt fenomen, jag har valt "när papperet stoppar vattnet i glaset från att falla ut“" grejen. Jag har mina teorier om vad orsaken är - men tänkte ta reda på vad experterna säger. Varför hålls vattnet kvar i ett glas om man lägger ett papper på och vänder uppochner på glaset?visa
I got in contact with this page through my penpal. I wondered if you could help me with following question? To make a leap it is necessary to squat. How does the height of a leap depend on the depth of the squat?visa
Strömmar verkligen luften ovanför en flygplansvinge snabbare än under? Hur mycket betyder i så fall tryckskillnaden för den totala lyftkraften? Min åsikt är att lyftkraften är den reaktionskraft som vingen får då den sätter luft i rörelse nedåt och inte, som det oftast beskrivs, på grund av ovan nämnda tryckdifferens.visa
I skolan lär man sig att tryck definieras som kraft per ytenhet. Ponera då att vi har ett perfekt sfäriskt klot som ligger på ett horisontellt bord. Hur stort tryck kommer klotet då utöva på bordet? (Arean är ju punktformad!) Hur angriper vetenskapen ett sådant problem?visa
Här kommer en fråga om friktion! Friktionskraften från en rörlig kropp är känd för att vara oberoende av kontaktytan. Hur beror den statiska friktionskraften av kontaktytan hos ett stillastående föremål?visa
När man läser om rymdfart brukar man använda exempel som:

Du befinner dig i en liten båt och kastar stenar bakåt ut från båten, båten rör sig då framåt. Men om stenen aldrig lämnar båten, utan träffar någonstans på båten, så tar väl krafterna ut varandra eller hur??

Nu, undrar jag: Vad händer om stenen på något sätt förändras viktmässigt när den befinner sig i luften, innan den träffar båten. Rör sig båten framåt eller bakåt ?

visa
Varför är oftast bakhjulen större än framhjulen på en traktor? visa
En glasburk med lock innehåller flugor. Burken ställs på en känslig våg.

Utslaget på vågen är ju lika om flugorna flyger omkring burken eller sitter stilla, men vad händer med vågens utslag om locket är borta. Lockets massa bortser vi från.

Det måste ju bli samma utslag med och utan lock om flugorna sitter på kanten i burken men om de flyger omkring i burken vad är utslaget på vågen då?

visa
Varför måste en satellit placeras på en speciell höjd över jordytan för att den vara "stationär"? visa
Jag är faktiskt nyfiken på att få reda på svaret på en fråga som jag har funderat på ganska länge: En person befinner sig 10m från en busshållplats och ser bussen åka iväg. Bussen accelererar från vila på 0,9 m/s2. Om man tänker sig att personen springer med konstant fart(m/s) och ändå hinner ta bussen, vad skulle personens minsta hastighet vara? Snälla kan ni visa hur ni har kommit fram till svaret?visa

830 frågor hittade

 


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.