Lista på frågor om 'Materiens innersta-Atomer-Kärnor' (grundskola)

 

Hej, varför behöver man veta halveringstiden för radioaktivt avfall? Tack på förhand! ///Antonvisa
För att sätta igång reaktionen i en fusionsbomb måste det först sprängas en fissionsbomb, så att trycket och temperaturen blir tillräckligt hög. Varför gör man då inte likadant för att skapa en reaktion i en fusionsreaktor? Först sker en kärnklyvning på samma sätt som i dagens kärnkraftvärk som sedan skapar de rätta förutsättningarna för att låta en fusion ske. På så sätt skulle det krävas mindre andel skadliga ämnen, för det krävs bara det lilla som skapar de rätta förutsättningarna för en fusion.visa
Ett atomkärna som avger alfastrålning tappar två protoner och blir till ett nytt ämne. Blir det också en negativ jon då eller vad händer?visa
Hej! jag undrar varför förenar sig egentligen atomer med varandra? förstår att de vill uppnå ädelgasstruktur och ha fullt med valenselektroner i valensskalet men är det bara det? alltså när en atom tar en valenselektrom från en annan så förenas de?visa
I slutet av 1930-talet gjorde två fysiker en intressant upptäckt. De besköt urankärnor med neutroner. Resultatet blev den första kärnklyvningen. Ge exempel, både positiva och negativa, på hur upptäckten har förändrat levnadsvillkoren för oss människorvisa
Atomvapen och kärnkraftverk har likheter men också skillnader, redogör för dessa likheter och skillnaderna.visa
Hej, jag har läst på om tungt vatten men kan inte hitta någonstans var koncentrationen av tungt vatten är störst. Om det exempelvis finns störst koncentration vid botten av djupa fjordar i Norge, som min lärare påstår eller om det finns löst i vattnet och lika mycket överallt. Jag tycker att tungt vatten är ett intressant område men det finns inte så mycket information om det på internet. Det skulle vara kul att få veta lite mer. //Alexandervisa
Jag pluggar till ett prov om organisk kemi och denna frågan dök upp. Hur många bindningsmöjligheter har kol? Varför är det så? Hur skulle man även kunna rita det? Jag vet att kol har ungefär 4 bindningsmöjlgheter men jag vet inte varför. Tack i förhand!!visa
Hur är en spegel uppbyggd? Hur kommer det sig att man kan se sig själv i den? Varför blir det spegelvändt i en spegel? Skulle gärna vilja ha ganska utvecklade svar. Tack på förhand.visa
Hej! Jag har en fråga gällande kvantteorin. Man har bevisat att kvantteorin är sann och nu så har man också lyckat teleportera välldigt små partiklar, nämligen fotoner från en ö till en annan(det är flera hundra km mellan de) Och man vet att fotoner inte skär genom luften när den Telleporteras. Min fråga är hur lyckas man spåra fotonen och veta helt säkert att den inte skär luften/ åker genom luften mellan!?? Mvh saimavisa
Förklara med hjälp av partikelmodellen hur det kommer sig att trycket i en vätska eller en gas är lika i alla riktningarvisa
Vad finns det för skillnader mellan en ädelgas och ett ämne som har fått ädelgasstruktur visa
vad händer med en atomkärna hos uran-235 vid fiossion och vad är det som är orsaken till att det händer?visa
vad är ett radioaktivt ämne egentligen? Jag vet vad är det men jag förstår inte riktigt, kan ni förklara mig på ett bra och enkel sätt? hur det gå till och så... och faror med gammastrålning. Tack!visa
Hej! Jag har en fråga angående bindningsenergi och fission. Skulle ni kunna förklara varför atomkärnan väger mindre än summan av alla beståndsdelars vikt? Hur kopplas detta till E=mc2 (kunde inte skriva "upphöjt till 2")? Om bindningsenergin frigörs (fission inträffar) vart tar sedan den saknade massan vägen?visa
Hej, kan du berätta vad hadronpartiklar är och vad man kan hitta de?visa
Till vilken partikel kan man bryta ner materia och hur i så fall?visa
Det som blir kvar när bränslet i ett kärnkraftverk förbrukats är bland annat det radioaktiva ämnet plutonium, som har en halveringstid på 24 000 år Vad är det som är halverat efter 24 000 år? Varför är det viktigt att veta om kärnavfalls halveringstid?visa
Hej! Jag försöker genom att använda Einsteins formel räkna ut hur mycket energi som frigjordes i atombomben i Hiroshima. E=MC2 Massan som fissionerades var vad jag har läst 0,7 kg. Ljusets hastighet i kvadrat är 90 000 000 000 000 000. 9E16x0,7=63 000 000 000 000 000 joule. Detta mostvarar ca 15000 kiloton TNT, men Hiroshima bombens sprängkraft var 15 kiloton TNT. Vad har jag gjort för fel?visa
Hej,på vilka olika sätt hålls atomerna samman i materien? Beskriv hur de olika sätten fungerar.visa
Hur påverkar elektronerna som snurrar runt atomkärnan grundämnets egenskaper?visa
När en radioaktiv atom sänder ut betastrålning skjuts en elektron ut samtidigt som en proton bildas i kärnan. Blir dotterkärnan en jon?visa
Hur fungerar ett kärnvapen och en kärnreaktor?visa
Hej! Vi håller på med kärnfysik på NOn just nu och jag hade en fråga angående betapartiklar som bildas i atomen då radioaktivt sönderfall sker. I min bok står det kort att "Man får tänka sig att en av neutronerna förvandlas till en proton och en elektron". Men jag har lite svårt att acceptera det svaret. Jag undrar vad det är som händer under själva processen när elektronen/protonen uppstår och hur en neutral partikel kan ge upphov till två laddade? Jag söker helt enkelt en lite mer ingående förklaring än den i vår fysikbok... Tacksam för svar!visa
vad är skillnaden i egenskaper mellan de tre sorterna av radioaktiv strålning? Hur påverkar de tre olika strålningstyperna varandra? Vilken strålningstyp ger störst utslag? Vad krävs för att stoppa de olika strålningstyperna?visa
Vad menas med sönderfallsserie och halveringstid ?visa
hej? -vad skiljer radioaktivitets strålningar (gamma-alfa-beta) åt? -vilken nytta har man av ett spektrum? visa
Hej, varför är ofta en basisk oxid ett fast ämne och inte en gas?visa
Hej! Radioaktiva ämnen som sänder gammastrålning omvandlas inte till något annat ämne. Kommer de vara radioaktiva i evighet eller har de också en halveringstid?visa
På samma sätt som en färgad pixel på datorn byter plats och det då ser ut som det rör sig på datorn, hur lite kan en atom röra sig? Alltså, vad är minsta avståndet som en atom rör sig för att faktiskt ha rört sig?visa
I arbetslaget diskuterade vi runt hur gammastrålning uppkommer och då hade vi skilda åsikter. Min fråga är. I vilket läge uppkommer gammastrålningen i ett kärnkraft. Sker det direkt i fissionsprocessen eller är det de sönderfallande restprodukterna som ger upphov till gammastrålningen ?visa
Hej! Jag har en fråga om bindningsenergin i atomkärnor. Vid fusion frigörs energi då neukloner får nya kopplingar av typen stark växelverkan. Kanske lite förenklat, men det här är väl i huvudsak rätt? Vad jag har lite svårt att förstå är var den här energin kommer ifrån. Energi kan ju inte "bildas". När kärnorna slås ihop ökar bindningsenergin, men på något vis frigörs då energi. Hur kan energi "bli över" när det egentligen bildas nya kopplingar? Jag har läst något om potentiell energi som finns "lagrad" i olika objekt och som sedan frigörs och bildar rörelseenergi då objekten växelverkar. Om jag förstår det rätt är det den här energin som kan frigöras i fusion. Dock så har väl den starka växelverkan begränsad räckvidd? Bär atomkärnorna ändå omkring på potentiell energi för ifall de hade kommit tillräckligt nära för att börja växelverka? Borde inte allting i universum då bära omkring på potentiell energi för ifall det skulle börja växelverka med något annat? Borde inte det finnas otroligt mycket energi lagrat som potentiell energi, energi lagrad för all annan materia i universum? Men så kan det väl inte vara?visa
jag skulle vilja veta var bränslestavarna finns och vad dom används till?.visa
Säg att man kunde tvinga Ununoctium att få ett betasönderfall. Vad skulle hända? Det är det ämnet med mest protoner så akulle det bilda ett nytt ämnevisa
När slutar ett ämne att sönderfalla? Är det när protoner och neutroner är lika eller kan de vara stabila fast de har olika antal protoner och neutroner. Läser man i periodiska systemet är ju bly ett stabilt ämne men det har olika antal protoner och neutroner.visa
Hej, håller på med lite fysik här, detta leder till att jag måste fråga; Hur kan man vet vilken joniserande strålning (alfa, beta, gamma)en atom sänder ut vid sönderfall. Är det lätt att räkna ut eller finns det bara en tabell någonstans? Tillexempel utsänder (Masstal:228, Atomnummer: 88)Ra, alltså en Radiumisotop, betastrålning. Kan man veta det på något sätt, eller måste man slå upp på internet för att få veta? Jag kanske borde kunna detta men nu gör jag i alla fall inte det.visa
Hur kan man utnyttja radioaktivitet i olika sammanhang?visa
varför faller vissa atomkärnor sönder? I min bok står det att det finns en kraft mellan neutroner och protoner i en atomkärna, stämmer detta?visa
Hej! Varför har tyngre ämnen ett begränsat antal neutroner i kärnan? Alltså vad bestämmer antalet isotoper för ett ämne? Vad gör att ex kol inte har en isotop med 5 neutroner? Mvh Johanna visa
Hur fungerar en atombomb? Hur delar man atomer till neutroner och protoner?visa
Fick en fråga från en elev. Om man har en atom på en våg och en atom svävande ovanför, hur nära måste atomen komma vågen innan den ger utslag.visa
Hej! Jag har fått en labb om "Vilka parametarar som påverkar strålningens intensitet?" (Jag har gjort labben med en geiger mätare) Det finns en fråga om felkällor med labben,men jag ser inte direkt några felkällor med labben..? Sen funderar jag på vad jag ska skriva för slutsats på labben :(visa
Hej, jag håller på med en fysikuppgift och undrar om det verkligen stämmer att isotop (82) av selen har halveringstiden 1,08*10^20 år? Vilket ämne och isotop har längst halveringstid som man har hittat?visa
Hej, tack för en bra sida. Vad är önskad joniserad strålning/radioaktivitet för oss och vad är mindre önskat?visa
Hej, har en till fråga. Hur kan man se på ett ämne vilken slags strålning den sänder ut? Går det?visa
Vad har vi för nytta av periodiska systemet, varför är det så viktigt?visa
Hej! Jag undrar hur man gör med radioaktivt avfall efter till exempel Tjenobyl och Fukushima. Man måste ju förvara det någonstanns men vart och hur? Kan man på något sätt skynda på halveringstiden hos ett radioaktivt ämne? Kan det vara dåligt för omgivningen om man förvarar radioaktivt avfall någonstanns och i sådan fall exakt varför (på atomnivå)?visa
Hej. Frågan rör kärnfysik. Jag har läst i frågelådan att gammastrålning sänds ut i samband med alfa/beta-strålning endast om atomen är i exciterat tillstånd. Det jag undrar över är hur den blir exciterad. Vad är det som får elektronerna i elektronmolnet utanför kärnan att påverkas av aktiviteten inuti kärnan? Det är ju bara vissa sönderfall som leder till att atomen blir exciterad.visa
Hej! Vi pluggar kärnfysik precis och jag siktar mot ett högre betyg vg MVG.Så jag har en fråga. Vad krävs för att en elektron ska hoppa från ett inre skal till ett yttre? Tacksam för hjälpen.visa
Hej jag har ganska många frågor. 1.En kärna av uran-235 träffas av en neutron. En fission inträffar. efter den har urankärna och neutronen bildat två nya atomkärnor och två fria neutroner. Den ena nya kärna är cesium-137. vilken är den andra? 2. De två atomkärnor 2H och 3H, slås samman.
a. vilket ämne är det före sammanslagningen?
b. efter kärnreaktionen finns en fri neutron och en atomkärna. Hur kan denna skrivas?
c. Vilket ämne är det alltså?
visa
Såvitt jag har förstått det hela rätt så hålls atomkärnan i huvudsak ihop av "stark växelverkan". I grund och botten så är det inte den "egentliga" starka växelverkan, utan snarare "pioner" som uppkommer som en bieffekt. Varför skapas de här pionerna, och vilken effekt har de på de protoner och neutroner som växelverkar? Vad består de av? Den "riktiga växelverkan" sker då "inuti" nukleonerna, med gluoner som fältpartikel. Men gluoner har också en färgladdning, precis som kvarkarna. Vad har det här för effekt? Byter kvarkarna färg? Dessutom så ska det krävas som minst gluoner om atomkärnan har ett visst antal nukleoner i förhållande till protoner (tror att det är Järn med 30 neutroner som är stabilast), och då "frigörs" gluoner om t.ex atomkärnor med mindre antal neukloner slår sig ihop för att komma närmare det här talet. Varför?visa
Varför blir det så mycket energi i en atombomb?visa
Hej! för att smälta is behövs relativt lite energi. Men för att sönderdela vatten i väte och syre krävs mycket med energi.. varför är det så?visa
Hej! vi pluggar just nu kärnfysik och jag har en fråga. På vårt målpapper står det så här: För att nå ett högre betyg ska eleven ha djupare kunskaper om de olika punkterna i kärnfysik samt att kunna sätte in dem i ett sammanhang/ historiskt perspektiv och dra egna slutsatser kring ett problem. Hur skulle jag kunna väva in till exempel miljöpåverkan i ett historiskt perspektiv? Jag skulle kunna nämna tjernobyl, hiroshima och nagasaki tillexempel. Men jag har problem med ta egna slutsatser och problematisera. Tacksam för hjälpvisa
Hej! I min fysikbok står det: "Strålningen från ett radioaktivt ämne minskar till en fjärdedel på 40 min. Vilken är halveringstiden?" Liknande fråga har ni besvarat, men svaret var inte bra förklarat, utan komplicerat med en massa tecken, utan förklaring alls. Jag går bara i högstadiet, så finns det ett lättare sätt att räkna ut detta? Jag tänkte att man först kan räkna ut själva tiden, och sedan halveringstiden, men inte ens det lyckas jag med. Meningen är att jag vill veta hur man kommer till själva svaret, inte bara svaret.visa
Hejsan! Jag har en fundering om fusion, eller vad man nu kan kalla detta. Är det på något sätt möjligt, att bryta elektronskalen i en atom, eller skapa instabilitet så att elektronerna dras till protonerna och bildar massa neutroner? För minus och plus dras ju till varandra. Visserligen skulle det nog ta väldigt mycket energi, men det blir väl energi från denna fusion? Min lärare kunde nämligen inte svara på denna fråga, så därför ställer jag den till er istället :) Tack på förhand!visa
Vad är det som gör en atom radioaktiv? Jag hade uppfattat det så att när en atom var positivt eller negativt laddad var den instabil/en jon/radioaktiv. Kan ni reda ut de begreppen? Tack på förhand.visa
Jag vill veta lite mer om strålningar och funderar främst på alfa- och betastrålningarnas egenskaper. Vi har på skolan läst att betapartikeln har högre energi än alfapartikeln. Vad beror det på? Vi är medvetna om att energinivån kan variera för både beta och alfa men vet vi exakt vad som orsakar denna skillnad i energi? Energin från både Beta och Alfa absorberas sedan av sin omgivning och de stannar upp. Är det alfapartikelns storlek eller dess laddning som har störst betydelse för att alfapartikeln inte kommer så långt i luft och ännu kortare i fasta material? Jag har försökt söka svar på dessa frågor men har bara hittat konstaterandena att alfa har kortast räckvidd och beta lite längre. Inte så mycket förklarande på detaljnivå om varför räckvidden är som den är.visa
Hej, jag undrar om vi kommer ha samma problem med radioaktivt avfall om vi utvecklar kall fusion?visa
Vi har precis kommit igång med atom och kärnkraft i årskurs 9 och pratade om fission idag. Frågan kom från en elev och jag kunde inte ge något svar som jag själv blev nöjd med. Varifrån kommer den första neutronen in i kedjereaktionen ifrån? Jag har alltid tänkt att det är ett planerat sönderfall av något ämne och en sökning gav svaret att det är en partikelaccelerator som också kan sätta fart på fissionen. Stämmer detta? Finns det något relativt enkelt sätt att förklara en partikelaccelerator för en vetgirig åk 9?visa
Frågan handlar om ljus. Vi är med på att atomer som tillförs energi exiterar elektronerna runt kärnan. Exiterade elektroner tar sig ut från sin ursprungliga position längre ut i elektronskalen. När elektronen sedan hoppar tillbaka sänds den tillförda energin ut som ljus. Min fråga är följande: Har elektronerna alltid bestämda platser runt atomkärnan? När elektronen exiteras är det då samma elektron som hoppar tillbaka och sänder ut ljus eller kan det vara så att en annan elektron från de yttre skalen fyller ut platsen?visa
Hej! Vad är det som avgör hur lång halveringstiden blir hos ett radioaktivt ämne? Tack på förhand Neginvisa
kan du förklara likheter och olikheter mellan två isotoper? Och hur ska vi använda kunskapen om ett ämnes halveringstid?visa
Hur får man reda på halveringstiden om man vet att en fjärdedel av ämnet har sönderfallit efter t.ex 40 min?visa
Finns det någon möjlighet att kunna förminska halveringstiden på plutonium?visa
Vilket är det mest sällsynta ämnet i hela världen, vilket är det tyngsta och vilket är det lättaste?visa
Hej! Jag undrar om man kan veta om en blandning av radioaktiva Cs-isotoper kommer från reaktordrift eller ett kärnvapenprov?visa
Jag har lite funderingar om fusion som jag vill ha klarhet i. Det är mest tankar som är tillsnurrade nu när vi arbetar med astronomi och elevfrågorna blir lite mer komplicerade. Jag har försökt läsa mig till faktan men har inte lyckats få någon helhet än. I solen sker fusion där protoner (vätekärnor) slås samman till heliumkärnor. Något som jag tidigare inte reflekterat över är att det då blir fel att säga att det är väteatomer som slås samman till heliumatomer eftersom elektronerna inte finns inblandade. Första frågan är då var elektronerna finns. Min egen tanke är att solens inre är såpass varmt att elektronerna exiterats bort från protonerna helt och hållet eftersom de väl vid solens födelse, då partikelmolnet drog ihop sig, fanns runt atomkärnan? Var i solen finns de isf under pågående fusionsprocess? Nästa tanke är då hur ljuset i solen blir till eftersom ljus utsänds då exiterade elektroner hoppar tillbaka till sina ursprungliga "skal" runt atomkärnan. Hur och när binds elektronerna till sina kärnor i en supernova då tyngre ämnen än järn bildas? Tack för en superbra frågelåda!visa
Hur många vattenmolekyler finns det på en liter?visa
Hur kommer det sig att protonerna i atomkärnan sitter ihop trots samma laddning? Lika laddningar stöter ju bort varandra förvirradvisa
Hej! Angående radioaktiva ämnen: Vad är det egentligen som avgör vilken atomkärna som står på tur att sönderfalla? Är det verkligen en slump eller beror det på strukturer i kärnan? mvh Filippa Lassenvisa
Vi har jobbat med Atomfysik i skolan jag undrar om det går att fusionera olika ämnen med varandra, t.ex. en väteatom och en heliumatom? Och om det går, vad händer? Blir det fusionerade ämnet litium och ger väte och helium fusionen lika mycket energi som en fusion med väteatomer?visa
Lyser använt uran dvs plutonium i ett mörkt rum?visa
Vad är det "gör" att en elektron snurra runt en atomkärna, och varifrån kommer denna energi? Väldigt tacksam för ett svar.visa
Hej! Jag har tre frågor: 1. Vad är supersträngar? 2. Hur skulle universum se ut, och vad skulle vara annorlunda om vi hade <2 eller 4< rumsdimensioner? 3. Vad menas med att tyngdkraften är additiv? Innebär det att den är tio gånger så stor i en kropp med tio atomer än vad den är i en ensam atom, och 10^9 gånger starkare i en kropp med 10^9 atomer osv.?visa
Hej! I skolan så arbetar vi med atom och kärnfysik. Våran lärare utförde en labb med ämnet Am-241. Det står i fysik boken att alfastrålning kan stoppas med ett papper. Men saken är den att när vi testade det så stoppades inte strålningen. Skulle gärna vilja veta varförvisa
Hej. jag heter Shunji o går i tynneredskolan. Jag undrar varför kan bly stoppa Gammastrålar?visa
Viket ämne skulle jag få om jag kunde slå ihop en vätekärna med en heliumkärna?visa
hej:) jag håller på med mitt arbete i No och har fastnat lite, undrar om du kan hjälpa? 1. vilka olika ämnen skulle jag kunna få om en urankärna delade sig? 2. Hur många valenselektroner har Na? 3. varför är det svårt att få två protoner att sitta ihop? varför går det ändå? 4. vad krävs för att en elektron ska hoppa från ett inre skal till ett yttre?visa
Hejsan, jag har lite funderingar kring betastrålning/-sönderfall. I våran fysikbok så står det (väldigt förenklat) att betasrålning är då en neutron blir till en proton och en elektron och att elektronen sen "sänds iväg". Men jag undrar hur en neutron (som väl har nästan samma vikt som en proton?) kan bli till både en proton och en elektron?visa
vilken metall är tyngst av bly, guld eller platina?visa
Hej! Jag har just nu om isotoper och sånt i fysiken och jag kom på en fråga som ingen var riktigt säker på svaret. Så jag ställer den här (hoppas att ni kan hjälpa mig). Är Järn m-52 a-26 en isotop eller är det ett grundämne eller något annat?visa
Jag undrar hur man kan på bästa sätt förklara vad ett valenselektroner är och vad är ett elektronskal.visa
Varför kan man inte använda vilket ämne som helst i ett kärnkraftverk?visa
Fråga som uppkommit i kollegiet. Värme är ju atomer in rörelse, vid noll kelvin står atomerna stilla. Hur hög är temperaturen om man hypotetiskt skulle få upp ett antal atomer till ljusets hastighet?visa
Hur många atomer består en människa av?visa
Hur har atomens nya uppbyggnad med kvarkar och strängar påverkat vårt sätt att se på vår omvärld? Tack i förhand!visa
Hej! Jag har tre frågor: 1. Varför får stärnor en viss bestämmd färg beronde på sin temperatur? 2. Varför är gasen tätare på endel ställen i rymden? 3.Varför exploderar stjärnor(nova)?visa
Jag håller på med ett arbete i Kemi på min skola om eld och brandsäkerhet och skulle gärna vilja ha svar på en fråga. Varför brinner inte metaller?visa
Betapartiklar är ju elektroner, kan en ström av betapartiklar t.ex få en lampa att lysa?visa
Hej! Jag arbetar som lärare och skall på ett enkelt sätt försöka förklara för mina elever hur atomen kan utsända ljus när energi tillförs. En fråga som då dök upp var om det endast är valenselektroner för respektive grundämne som "hoppar" mellan elektronbanorna när atomen tillförs energi eller kan alla elektroner i ämnet "hoppa"? visa
Hej! Enligt Hans-Uno Bengtsson (Nalle Puh och atomens existens) så utstöter elektroner endast 1 foton då de "kontaktar" varran. Måste inte det betyda att de redan har någon slags kontakt, eftersom de "vet" var den andra är, då de "skjuter"? Jag hade för mig att de utstrålade fotoner åt alla håll alltid, och de träffade varran "slumpvis". Men om de nu så pricksäkert alltid utstöter endast 1 foton på varran, innebär det då inte att det redan finns någon slags kontakt, att de inte alls reppelerar/attraherar med fotoner?visa
Vilka är de viktigaste/mest kända olösta problemen inom kärnfysik?visa
Varför ökar volymen när vatten fryser till is? Finns det något enkelt sätt att förklara detta för högstadieelever? Finns det andra ämnen som uppför sig som vatten?visa
Min fråga är: Varför åker inte elektronerna och protonerna ihop? Olika laddningar dras ju mot varandra. Hur kommer det sig att elektronerna varken åker runt som de vill eller krockar med protonerna? Om jag har tänkt rätt måste det alltså finnas minst två krafter, en som håller elektronerna kvar och en som håller dem borta från protonerna i kärnan. Vilka är dessa krafter och hur uppkommer de?visa
Hur förklarar man med en enkel modell att lysande fasta ämnen ger ett kontinuerligt spektra?visa
Finns det mindre partiklar än elektroner??visa
Hej jag funderar väldigt mycket på kärnkraft och kärnvapen. Min fråga är används uran till båda delarna och är det uranet som är farligt.visa
Jag undrar hur jag enkelt förklarar skillnaden mellan fusion och fission för mina mellanstadieelever. Jag fick frågan av en elev som är väldigt intresserad av svaret men resten av klassen kommer sitta som fågelholkar när jag förklarar. Undrar därför om det finns en enkel, kort och koncis förklaring... Jag vill ju att de också ska förstå lite...visa
Vad är egentligen kvantfysik om man ska förklara det enkelt?visa
vad menas med en fri neutron? hur bildas de?visa
Relativt nyligen läste jag i FoF om preoner. Vad är det, vad tror man är "byggstenarna"? Ligger det på strängteorinivå, med gömda dimesioner? Preoner finns inte med i NE, däremot hittade jag en amerikansk artikel från -97 där ordet förekom.visa
Jag har läst att aggregationsformen BEC (Bose-Einstein-kondensat) bara uppkommer vid extremt låga temperaturer, ner mot en miljarddels kelvin. Men jag har också läst att forskare på jorden har lyckats framställa BEC. Hur har det gått till, man kan väl inte nå ner till sådana låga temperaturer?visa
Hej, jag har några funderingar om partiklars spinn här som jag skulle vilja ha svar på.. 1. man säger att t ex fotonen har spinn 1 så om vi snurrar den ett helt varv så "uppfattar" den det också som ett helt varv. men hur vet man det? den man kan väl knappast se den eller? 2.finns det någon lista där det står vilka elementar partiklar som har vilken spinn? visa
Hej, jag undrar hur det kommer sig att man inte kan bestämma läget lika bra på en partikel om man använder ljus med lång våglängd. Jag kom fram med ett ide att det kanske är så att man inte kan se vart vågen bryts utan bara vilken våg som bryts. Stämmer detta eller finns det något bättre svar? Sen undrar jag varför vissa ämnen är magnetiska och andra inte?visa
Hur räknar man ut neutronens massa?visa
Hej! Vi läser atom- och kärnfysik i skolan och jag har tre frågor som jag gärna skulle vilja få svar på. 1) När en elektron tar upp energi, kan den hoppa till ett yttre skal. När elektronen sedan hoppar tillbaka sänder den ut strålning tex ljus. Nu undrar jag om allt ljus som finns uppkommer på detta sättet. tex ljuset från en glödlampa, lysrör, blixtrar, solen osv. 2) När en elektron i de innersta skalen slås ut ersatts den av en annan elektron, då avger atomen röntgenstrålning. Avger alltid en atom röntgenstrålning då den utsänder ljus? Jag menar eftersom en atom som utsänder, ljus har elektroner som hoppar från ett inre skal till ett yttre, för att sedan kunna hoppa tillbaka. Elektronen som hoppar tillbaka borde ju hela tiden ersättas av en annan elektron. 3) Hur kan en neutron omvandlas till en proton och en elektron? Detta sker väl vid betasönderfall. Är betastrålning och betasönderfall samma sak?visa
Hej, Jag hoppas att ni skulle kunna förklara denna formel för mig "E = hf" jag har fått informationen att den räknar ut E=Energin hos en foton med frekvens f och att h är plancks konstant. Men jag har för mig att man ska räkna (2pi*h)/Rörelsemängden för att få ut våglängden hos materia. Så skulle man inte isället räkna så här för att få ut energin hos en foton? c/f= våglängden och då ta (2pi*h)/(c/f)= rörelsemängden och utgå där ifrån, då har man ju iallafall rörelsemängden.. eller jag vet inte :( du kanske inte försåt hur jag tänker jag tror jag har trasslat in mig ganska rejält..visa
Hej igen, här är några funderingar som jag fick när jag skrev ett skolarbete i fysiken. 1. Som jag har fattat det så består t.ex. en proton av 3 kvarkar (2 uppkvarkar och 1 nedkvark) men jag har märkt att man säger att den också består av 5% antikvarkar. vad menar man med det, en kvark kan väl inte vara delad på något sätt? 2. Jag läste också att man letar efter Neutriner men är man inte redan säker på att det finns en neutrin i varje partikel familj (1=elektronneutrinon, 2=myonneutrinon och 3=tauneutrinon). Så letar man efter nya neutriner eller vill man bara hitta mer av de som redan är upptäckta för expriment?visa
hejsan :-). Jag är lite av en nybörjare inom fysiken men jag har på min fritid fifflat på en liten uträkning på hur mycket solen kommer generera i energi tills alla väteatomer är omvandlade. Nu satt jag och läste på er sida och såg en uträkning på hur mycket en atom genererar genom fusion. detta räknades i MeV? Kan jag få en förklaring till detta det hade gjort min uträkning lättare..visa
För att värma upp stavarna i ett kärnkraftverk så klyver man atomerna...när man klyver dom så blir dom radioaktiva...varför klyver man inte dom så mycket tills dom inte är radioaktiva?visa
Tja igen, jag skulle vilja ställa en följdfråga på min förra fråga (13590) som lyder: Finns det någon skillnad på de virtuella fotonernas elektomagnetisk svängning jämfört med de synliga fotonerna? Finns det någon bra bok om just naturens olika partiklar som ni skulle kunna rekommendera. Tack på förhand uppskattar verkligen denna sida.visa
Vi ska ha en debatt i skolan och jag skulle behöva få reda på vilka positiva (ren fysik inte etik och moral) saker det finns med att tillverka/användning av kärnvapen.visa
Jag har ett väldigt stort fysikintresse. Eller närmare bestämt teoretisk fysik och strängteori intresse. Jag har läst många populärvetenskapliga böcker; såsom Kosmos en kort historik till Ett utsökt universum. Jag studerar även gymnasiefysik B på fritiden. Min dröm i framtiden är såklart att vara med och klarlägga strängteorin. Nu kommer min fråga: Var är det bäst att studera? Har man några märkbara chanser på LU att göra stora chanser? Vad har ni att erbjuda? Måste man forska på CERN? visa
Heeej! kan undra om ni skulle kunna förklara detta för mig. Ibland anser man att ljus är en vågrörelse och ibland anses ljus att vara materia. förklara dessa båda teroier tack. visa
Varför har inte elektromagnetisk växelverkan begränsad räckvidd? Enligt NationalEncyklopedin så överförs elektromagnetisk växelverkan med hjälp av virtuella fotoner, enligt NE så kan virtuella partiklar bara existera en begränsad tid, den säger dessutom att elektromagnetism har en obegränsad räckvidd. Hur hänger det ihop? borde inte elektromagnetism få en begränsad räckvidd precis som svaga & starka kärnkrafter?visa
När betastrålning utstrålas delas en neutron i två elektroner. En sänds ut i luften och en fastnar i elektronhöljet. Det ska alltid finnas lika många elektroner som protoner i en atom men i detta fall blir det en elektron mer? Eller? Det kan väl inte finnas fler elektroner i alla fall inte vad jag vet.visa
Hejsan! Jag undrar om de finns något sätt att bevara antimateria på. Och om nu möjligt skulle de gå att skuta iväg en kapsel med de utan att allt förstörs? Nyfiken.visa
När universum var nytt fanns bara två atomslag. Hur kan det idag finnas över hundra?visa
Jag håller på med ett arbete om fusion och har ett par frågor. Varför inte använda flera deuterium och slå ihop? På så sätt får man ingen "överbliven" neutron som man får vi "vanlig" D-T fusion. Sen så undrar jag också hur det kommer sig att en neutron kan komma ut ur det starka magnetfältet som håller plasman och träffa innerväggarna? Tack på förhand.visa
Vad är kvantmekanik och vad är motsatsen till kvantmekaniken?visa
Hur mycket materia (gram) omvandlas till energi i en atomexplosion , t.ex. hiroshimabomben?visa
Hej! Vi har två frågor angående kärnfysik och radioaktivitet. 1. Om radioaktiva ämnen omvandlas till andra ämnen när de stabiliseras, måste det inte då bli överskott på de ämnen som de omvandlas till? 2. De ämnen som man upptäckt är radioaktiva, hur kan man säga att de ämnena faktiskt är de ämnen som det står i periodiska systemet? De har väl avgett strålning ända sedan jordens uppkommst, därför borde väl inte de ämnena vara desamma som de var från början? Konstig fråga kanske som är väldigt svår att skriftligt förklara. Hoppas att det ändå framgick vad vi menade. visa
1. Räckvidden för en alfapartikel sägs vara ca 10 cm i luft. Vad händer med partikeln när den nått sin räckvidd? Löses den upp? Vad gäller för en betapartikel? 2. Vid radioaktivt sönderfall bildas nya grundämnen, t.ex när Uran sänder iväg en alfapartikel och blir Torium. Atomnumret minskar med 2 enheter och masstalet minskar med 4 enheter. Det måste ju även försvinna 2 elektroner för att atomen ska förbli oladdad. Hur regleras detta? 3. Hur lagras radioaktiva isotoper i kroppen? Hur länge kan en människa gå omkring och utstråla radioaktiv strålning?visa
Hej! Jag har en liten fråga här.. Vid betasönderfall omvandlas en neutron till en proton och en elektron, eller hur? Jag har läst att en neutron består av tre kvarkar, två down(-1/3) och en up(+2/3) som blir laddningen noll. Vid betasönderfallet omvandlas en down-kvark till en up, på så vis blir laddningen +1. Det jag inte förstår är att hur en neutron kan bli en proton OCH en elektron. Varför har neutronen laddningen 0 då, eftersom elektronen har laddningen -1 medan kvarkarna tillsammans är neutrala?visa
Hejsan! Jag har några frågor om radioaktivitet till er här på fysiken, som jag inte har fått bukt med än och hoppas att ni kan hjälpa mig med... 1) Hur kan radioaktiviteten påverka oss människor på både positiva och negativa sätt? 2) Vilken strålning är farligast? (alfa, beta eller gamma?)visa
Vart tar elektronerna vägen vid alfa-och betasönderfall? Te.x 238Uran sönderfaller till 234Th när den skickar iväg en He-kärna och mister då två protoner, men var är motsvarande elektroner? När sedan Th sönderfaller och skickar iväg en elekton (som har bildats av en neutron i kärnan?)- vart tar den vägen?visa
Hej, Hur många elektroner finns egentligen i det tredje elektronskalet. Det står olika i olika böcker. Tacksamma hälsningar visa
Hejsan. Jag heter Love Tätting och jag har en fråga till dig som jag hoppas att du har ett svar på! Det är som så att jag läser en bok som handlar om den moderna fysiken. I den förklaras vad en Comptonspridning är för någonting. Den förklaras som sådan att om man skickar ljus emot en elektron (mitt på) så difrakterar ljuset. Även om det är i benämningen foton eller våglängd. Det framgår även att med hjälp av att beräkna frekvensen före och efter experimentet så framkommer det att frekvensen är mindre efter experimentet vilket skall betyda att ljuset förlorar energi. Boken berättar även om att om man skulle försöka göra ett mikroskop för att kunna se elektroner så behöver man ljus med en mindre våglängd än elektronens egen storlek. För detta kan man ta gammastrålning. Men det framgår sedan att desto mindre frekvens bidrar till en större energi. Vilket betyder att om man skulle använda gammastrålning i ett mikroskop för att kunna se elektronen så skulle den slås ut ur sin bana och på så sätt vara påverkad. Min fråga lyder: Kan man genom att använda gammastrålning i en comtonspridning och använda det ljuset som nu har rätt frekvens och har mindre energi i ett mikroskop mot elektronen. Eftersom att det har tillräckligt låg frekvens och har förlorat en del av sin energi! Jag skulle verkligen uppskatta om du svarade på min fråga.visa
kan man förvara antimateria med hjälp av magnetfällt??visa
Vad är laddningar (vad är det som gör någonting laddat)? Eftersom en proton (=2u-kvarkar och 1d-kvark) är positivt laddad och en neutron (=1u-kvark och 2d-kvarkar) är neutral, kan man då anta att uppkvarkar är "mer" positiva än ner-kvarkar? (1 uppkvark är lika positiv som två nerkvarkar är negativa?)visa
Vad händer som anrikat uran eller en atombomb som påverkas av magnetism. Magnetism är ju elektomagnetisk strålning. Om man tänker sig att man har en elektromagnet som har en frekvens som överenstämmer med den frekvens som elektroner och positroner har i till exempel anrikat uran skulle man då, teoretiskt kunna göra en elektomagnetiskt fält inom vilket antikat uran inte skulle stråla eller där en atobomb inte kunde explodera. En atom bomb är ju, var jag förstår en bomb som exploderar och sätter fart på elektroner och positroner i anrikat uran så att en atobomb expoderar. Dvs att man med elektomagnetisk strålning, på en viss frekvenz, skulle kunna göra atomerna i uran stabila så de inte faller sönder? Min fråga är om inte den elektomagnetiska strålningen i en väldigt stark magnet skulle balansera elektronerna i anrikat uran så att det inte blir någon strålning. Är det rätt eller vad händer? Vore tacksam för svar, Malkolm visa
I vår kemibok är bor, kol, Kisel, Fosfor, Svavel, Arsenik, Selen, Tellur, Jod och Astat innordnade i en speciell kategori i periodiska systemet, vad betyder det här?visa
Vad är storleken på en atom?visa
Hur kan man veta att saker existerar som man inte kan se? Ta tex atomens uppbyggnad med dess elektroner eller kvarkar osv, dvs sånt som är för smått för dagens teknik att se.visa
Jag har en fråga kring strålning och våglängder. Det är ju så att gammastrålning och röntgenstrålning går igenom material (ex människokroppen), de har båda hög energi, kort våglängd. Min tanke var då att det är tack vare dess höga energi som strålningen "slår sig igenom" material som den träffar på. Hur fungerar det då med radiostrålning som har lång våglängd och låg energi? Radiostrålning kan ju med lätthet ta sig igenom hus och liknande. Går det att förklara på ett lätt sätt? Tack för en mkt bra sida. visa
Jag hade antagit att det var energi som höll samman partiklarna i atomkärnan med varandra. Sedan fick jag reda på att det var någon typ av partikell (minns dock inte namnet.) Jag utgick då ifrån att jag hade haft fel. Nu när vi har läst om kärnfysik på skolan upptäckte jag att jag kanske inte hade så väldigt fel. När Uran-235 "beskjuts" av en neutron så bildas den ostabila atomen Uran-236. Uran-236 sönderfaller sedan till Krypton-90, Barium-143, tre stycken neutroner OCH energi. Vi läste även att Uran-236 väger mer än Krypton-90, Barium-143 och dess tre neutroner tillsammans. Vikt skillnaden hade alltså blivit energi. Därav kom jag på att dessa partiklar som håller ihop atomkärnans partiklar är utbytbara mot energi. Denna teori föll när vi läste vidare om kärnsammanslagning, fusion, då 1/1 H och 7/3 Li två stycken 4/2 He. Litiumet och vätet vägde sammanlagt mer än dom två helium atomerna som bildades. Om den teori som jag kom fram till hade fungerat så hade litiumet och vätet tillsammans haft en lägre massa än dom två helium atomerna och man skulle alltså inte vinna energi på det. Man skulle förlora energi. Nu kommer mina frågor: Stämde det som jag skrev i början om fisson? Hur fungerar det igentligen? Vad har dessa partiklar som håller dom andra partiklarna samman för egenskaper? Är all massa utbytbar mot energi? Tack för en bra svar på min förra fråga och för det kommande svaret på denna.visa
Tack för en jättebra sida! (Inom parenteserna skriver jag först atomens masstal och därefter dess atomnummer). H (1, 1) + H (2, 1) = He (3, 2) + /energi/ Jag är inte riktigt klar på varför H (2, 1) väger mer än He (3, 2)? MVHvisa
Är Anti-matiera stabilt??visa
Kan man göra ett "tungt ämne" av alla ämnen genom att tillsätta neutroner i kärnan?visa
Vad är det för skillnad mellan en instabil isotop och en stabil isotop?visa
hej! en atom är ju väldigt, väldigt liten.. delarna ännu mindre.. störst plats i atomen är det mellanrum som finns mellan kärnan och elektronerna. men melllan dessa två kan det ju inte finnas någon luft; luft innehåller ju atomer. men vad finns där då? mycket nyfiken.. *kramar*visa
Hur bildas positiva och negativa joner? Tack på förhand.visa
Vid ett sönderfall då alfastrålning uppkommer, avger kärnan 2 protoner och 2 neutroner som en alfapartikel. Vad händer med de två elektronerna som var "ihop-parade" med protonerna i den ursprungliga atomen? Vad händer med alfapartikeln då den "stoppats", övergår den i något annat ämne eller så?visa
Hej Min pappa och jag har pratat om att man skapat antimateria. Väteatomer som hålls i ett starkt magnetfält. Min fråga är, hur gör man när man är klar med experimentet? Man kan ju inte släppa lös antimaterian. Kan man "skrota" en atom av antimateria efter man är klar med experimentet?visa
Vad är det som bestämmer färgerna på ett norrsken?visa
Alla kolatomer binder 4 andra atomer. Varför binder då fullerenerna bara 3 st andra kolatomer. är det en dubbelbindning också?visa
hur många isotoper har väte är det två eller tre.. räknas vanligt väte som en isotopvisa
Jag har fått i uppgift att skriva en uppsats om atomens historia. Vem upptäckte atomen? När? o.s.v. Jag vore tacksam för lite hjälp med detta. Må Väl. /Jonas Jonash_86@mail.comvisa
vad är atommodellen? och vem upptäcktes det av?visa
Hej vi arbetar med luft jag har letat i böcker men hittar inget svar. Kan ni hjälpa mig?Min fråga är hur kom luften till?visa
Jag undrar om det är sant att vissa radioaktiva ämnen ger ut någon form av ljus, synligt, infrarött eller ultraviolett m.m. visa
Vad menas med att en atomkärna är instabil? visa
Hur kommer det sig att styrstavarna av kadmium i ett kärnkraftverk kan dra till sig neutroner som saknar laddning. visa
Kan du säga mig allt du vet om kärnkemi visa
Vi forskar om kärnfysik och vi skulle ville ställa några frågor. Tacksam för alla svar vi kan få. Vem var Lise Meitner och vad gjorde hon? Sen skulle vi också vilja vet vad elementsyntes är. Tack så mycket på förhand! visa
Hej, hej. Jag skulle vilja veta hur det kommer sig att det fortfarande finns radioaktivitet. Den längsta halveringstiden som jag sett var på 4,5 miljarder år (lika långt som jorden är gammal) och universum är fruktansvärt mycket äldre. Borde inte de radioaktiva ämnena ha fallit sönder?visa
varför sönderfaller atomerna hos de radioaktiva ämnena? svara så snabbt som möjligt TACK!visa
Hej. Jag vill veta vad en Geigerräknare är och vad som menas med sönderfall. Ex: En Geiger-räknare mätte 160 sönderfall/minut 8 timmar senare mättes med samma räknare 10 sönderfall/minut. Ämnets halveringstid?visa
När ett grundämne utsänder en betastrålning så minskar en neutron och ökar en proton.Jag undrar om atomen blir en jon efter strålningen, med tänke på en extra proton ger en positiv laddning.visa
Hur beter sig protoner och neutroner sig åt i kärnan? Vad heter de krafter som motvärkar protonerna att stöta bort varrandra? Vad har de för nytta?visa
Vad är det för skillnad på en atom och en molekyl.visa
Det svarades i en annan fråga att neutronerna som lämnar en partikelaccelerator, lämnar den med olika hastighet. Men samtidigt måste de ha en speciell hastighet för att kunna klyva en atomkärna, är det endast en liten mängd som klyver atomer, eller rättare sagt startar kedjereaktionen i ett fissions-kraftverk? Hur stor felmarginal får en neutron ha när den ska klyva en kärna, och hur stor är den hastigheten? visa
Jag fick en fråga från en elev om vad som händer med elektronerna när ett radioaktivt ämne skickar ut alfapartiklar. Alfapartikeln är ju en heliumkärna... men vad händer med elektronerna?visa
Jag ställde en fråga till min fysik lärare som han ej kunde svara på och då gav han mig tipset att skriva till er. Det jag undrade var hur man upptäckte dom olika elektronskalen och hur man upptäckte hur många olika elektroner det finns i varje skal. visa
Anta att plutonium har 24000 års halveringstid. en klump med plutonium har då efter 24000 år minskat med hälften i massa. Borde inte då nästa halveringstid vara 12000 år då eftersom det bara finns hälften så mycket materia kvar, eller förstår atomerna i klumpen att de har minskat och faller sönder långsammare? det senaste verkar ju tämligen orimligt.visa
Kan vi se radioaktivitet och i sånt fall hurvisa
1. Vad händer med omgivningen och befolkningen vid användandet av utarmat uran i vapnen? 2. Ungefär hur mycket väger en uranprojektil? 3. Var ifrån kommer det? 4. Hur länge kommer omgivningen att vara smittad? 5. Vilka länder producerar uran projektilerna? 6. Ungefär med hur många joule träffar en uranprojektil sitt mål jämfört med en metal kula? 7. På vilket sätt dödar blodkancer (Leukemi) dig och din kropp? Jag skulle vilja ha en ganska noggran förklaring. Tackvisa

1.Varför klyvs U-235 lättare än U-238?

2.Kan endast tunga atomkärnor klyvas?

3.Blir den ena delen alltid tyngre vid fission?

Tack på förhand!

visa
Vi har en fråga som jag och läraren bråkar om: Vilka partiklar i ett grundämne är de som bestämmer grundämnets egenskaper?visa
Hej! Jag sitter och skriver ett arbete om olika strålningar, men jag har inte lyckas få nån information om just neutron-strålning. Så om ni Fysik.org kunde förklara vad det är så är jag tacksam. Tack på förhand, Micke.visa
Hur framställer man de grundämne som inte finns naturligt i naturen? Lantanoider & Aktinoider.visa
Vid en fissionsreaktion frigörs s k klyvningsprodukter som är radioaktiva och har hög hastighet.Vilken hastighet har dessa produkter?visa
Kan väte ta upp en elektron och få laddningen -1?visa
Vilket Är det farligaste radioaktiva ämnet. MVH Danielvisa
Hej!. Jag läste ett svar och en fråga och svaret innehöll ett ord som hette Joner, vad är joner?!, svara så snart som möjligt!. MVH EMELIE:visa
Varför är molekyler & atomer runda? Det undrar min kompis Hannah!visa
Vad finns mellan vatten molekylerna i vatten?visa
hej! en atom har 3 protoner. Vilket är grundämnet,hur många elektroner har det ochhur många neutroner har det? en atom har 5 elektroner. vilket är grundämnet,hur många protoner har detoch hur många neutroner har det? en atom har 4 neutroner. Vilket är grundämnet,hur många protoner har det ochhur många elektroner har det?visa
Hur många grundämnen känner vetenskapen till? Vilka är det senaste upptäckta?visa
Varför brukar venus kallas kärlekens gudinna? När upptäcktes venus och av vem?visa
Varför ser vi alldrid baksidan av månen?visa
Hej! Jag undrar varför man inte kan frysa ner brännsle-stavarna så att de inte blir radioaktiva längre? Om det blir tillräckligt kallt så kanske neutronerna "dör" M.V.H ANGELICA TJÄDER!!!!!! kallt så kanske neutronerna "dör".visa
Vilken metod användes, när man första gången i historien bestämde vikten på en atom?visa
Vad är en molekyl??visa
Vad finns mellan elektronerna och kärnan i en atom? Luft eller?visa
Jag har en fråga som gäller radioaktivitet. Avges det alltid gammastrålning i samband med alfa- eller betasönderfall? Om inte hur kan man då veta om det kommer att avges gammastrålning?visa
Kan ni ge mig en enkel och bra förklaring på varför vissa metaller leder värme bättre än andra? Inte bara att när en metall har högre värmekonduktivitet leder den värme bättre, utan varför. visa
Vad kallas de partiklar som är mindre än elementarpartiklarna och vad är de för nåt? visa
Hej! Jag fick en intressant fråga av en elev angående antimateria, nämligen om det är en korrekt definition eftersom han ansåg att något som hette anti borde vara raka motsatsen. Han avsåg då det faktum att antimateria har massa, precis som materia, och att antimateria därför borde kallas för något annat. Vad svarar jag på en sådan fråga? visa
vart finns det antimateria och hur mycket finns det?visa
Jag undrar vad gammastrålning är ? Vad händer om en människa blir träffad av gammastrålning ?visa
Man finner en organism. Arkeologerna som finner denna upptäcker att mängden kol-14 är 25%. Hur gammal kan man då tro att organismen är? och Hur kan det komma sig att det ger ett visst utslag på GM-rör, även om man inte placerar något radioaktivt material i närheten? Tack//Elinvisa
Kyler man ned ett ämne som Uran eller Plutonium till absoluta nollpunkten, försvinner radioaktiviteten då, eftersom jag har hört att allting står still vid den temperaturen? visa
kan man klyva atomer hemmavisa
Jag frågade för lite sedan om hur fotonen kan vara förmedlingspartikel i atomen som helhet. Det står i en bok att den bestämmer storleken och förmedlar kraften mellan elektroner och mellan elektroner och kärnan. Då hänvisade ni till den bok som jag redan hade läst i. Jag vet fortfarande inte hur fotonen fungerar som förmedlingspartikel! Snälla ge mig ett svar, jag måste få veta!!! visa
Jag undrar vad är det största avstånd man har mätt mellan två atomer och vad finns mellan atomerna, jag menar det kan ju inte bara Tomt där!? visa
Ursäkta min entusiasm! Sker en annihilation direkt efter en parbildning? eller har jag missförstått det. Ifall det är så. Är det då en parbildning som sker när en positron träffar kroppen? visa
1. Hur mycket antimateria har man lyckats tillverka??? 2. Hur mycket antimateria behövs för att vi ska kunna märka en slags explosion vid en annihaltion??? 3. Kretsar positronen i motsatta riktning runt i en antiatomkärna än hur en elektron kretsar runt en atomkärna?visa
I isotoper finns det olika antal neutroner, inte sant. Det är ju samma antal protoner men varför blir det olika antal neutroner? Var kommer de ifrån? Tack på förhand MVH Arvid och Andreas visa
Om en elektron är en elementarpartikel, dvs den går inte att sönderdela, vad består elektronen av? visa
Vad är en sönderfallskedja? visa
Om man börjar med 246 PU 94 och har följande sönderfallsserie. 3st alfa, 2st beta, 1gamma och 4st alfa vad har man fått då? visa
Hej! Protonerna i en atomkärna vill repellera men hålls, som jag har förstått det, samman p g a neutronerna och den sk kärnenergin. Men vad är det egentligen? Finns det något bra sätt att förklara det på? MVH Jenny Nilsson visa
Vad är en kvark och vad består den av? visa
Hej jag heter Karin i Klass 5d. Jo, jag har fått en uppgift att ställa två frågor och dom lyder så här: Hur vet man hur en atom ser ut och hur vet man att det får plats 10.000.000 atomer på en millimeter? Det vore kul om du/ni kunde svara på min fråga. Med vänliga hälsningar Karin Lundqvist visa
Vad är det som avgör om en instabil kärna "avger" alfa-, beta- eller gamma-strålning?visa
Hur lång tid tar det för alla atomerna i Uran-237 att sönderfalla? Hur räknar man ut det? visa
Hej! Vad är halveringstiden för uran? visa
Hur har de olika atomslagen som finns här på jorden bildats? Om man nu utgår från de enkla atomer som fanns innan stjärnan uppstod. visa
hur blir en atom till? visa
Ni påstod en gång att bara sådant som innehåller vatten kan värmas i en mikrovågsugn? Innebär det att det bara är vattenmolekylen som är en dipol, om det nu är så att det bara är dipoler som påverkas??? visa
Nu kommer jag här igen med en hel del frågor. Det är så här att jag håller på med ett arbete i skolan. Så jag är väldigt tacksam om att jag får svar från er. (tacksam också för att jag tidigare fått svar) 1. Hur uppkommer en positron?, finns de i gammastrålning? 2. Är det inte kroppens egna elektroner som annihilerar när positroner når kroppen? 3. Behövs inte både en positron, en antineutron och en antiproton för att bilda antimateria? 4. Finns det en motsvarande antipartikel till alla elementarpartiklar? 5. Vad är en gluon och vad har den med antimateria att göra? visa
Hej, jag skickade tidigare en fråga till er och nu är det en sak jag inte förstår med svaret. Jag frågade vad en neutrino egentligen var och fick svaret att den var en lepton, liksom elektronen, myonen och tauonen, SAMT DERAS NEUTRINER. Det är den delen jag inte förstår, finns det olika sorters neutriner? Ni skrev skrev först att de inte har någon laddning , sedan lät det som om de var en sorts antimateria. Snälla förklara!! visa
Jag vet att det finns kvarkar, elektroner och fotoner, och enligt det vi har lärt oss än så länge är det allt. Men what about baryonerna, mesonerna och alla de andra? Vad är de? visa
Varför får man cancer av radioaktiva ämnen. visa
Om man jämför elektronens rotation runt atomkärnan med jordens rotation runt solen så finner man en hel del likheter. Jordens har en gång i tiden utsatts för en kraft, som då satte den i rörelse. Mina frågor är: Varför kretsar elektronen runt atomkärnan? Kan elektroner befinna sig i vila? visa
Hur kommer det sig att vattenmolekylerna i ett moln hänger ihop? visa
varför finns det elektroner? frågat min lärare lennart...men han visste inte...vet ni? visa
Jag läste i eran mycket bra frågelåda om ljus och mörker, och där skrev ni att fotoner (ljuspartiklar) inte har någon massa. Men i Einsteins relativitetsteori står det E=MC2 energi lika med massa och ljus är energi eller är jag på fel spår? Tack på förhand. visa
Jag har läst några av de frågor som ni svarat på, men det är en sak jag inte fattat. Vad är egentligen en neutrin/neutrino? Är den en lepton? Var finns den egentligen (i atomer eller)? visa
Hej, jag har några frågor: Om man har gjort ett nytt grundämne, hur får man reda på hur många neutroner, protoner det finns i kärnan. Vikten vet jag hur man räknar ut, men inte hur man tar reda på vad som finns i kärnan? Finns det något system? Hur har man lyckats få fram det periodiska systemet?? Helium, hur kan man veta att den innehåller 2 protoner och 2 neutroner. Det jag vet är att det är så, för jag har läst det, men hur tar man reda på sånt?visa
Vad är det för skillnad mellan en stabil och en instabil isotop??? visa
Jag har en fråga om strålning, eller egentligen några stycken.
1. Utger en människa strålning, och i så fall hurdan?
2. Vad består strålning av?
3. Vad är en foton?
visa
Jag skulle vilja veta varför symbolen för radioaktiv strålning ser ut som den gör? visa
Vad har neutronen för uppgift i atomen? visa
Kan du beskriva : atomens uppbyggnad, atomnummer, masstal, isotop, radioaktivitet, halveringstid visa
Hur har man kunnat bestämma storleken av den universella massenheten u? Hur har man kunnat bestämma atomernas storlek, när de är så små att de inte syns? visa
Jag har till uppgift att skriva lite om antimateria. En av delarna jag ska skriva om omfattar en ev. antimateriabomb. Info om detta är mycket svårt att få tag i, därför vänder jag mig till er. Frågorna är: *Är det praktiskt möjligt att tillverka en sådan bomb? *Vad krävs? *När skulle människan kunna göra det? *Hur många ggr starkare än en "vanlig" atombomb skulle den bli? *Har den några långvariga effekter, typ atombombens strålning? *Hur mycket skulle krävas för att spränga jorden? Har ni övrig info är det jätte-bra... visa
Hur vet man hur mycket en atom väger?

visa
Vi har en fråga angående atomer. Vi satt och diskuterade vad kroppen var mest uppbyggd av. Jag själv tänkte nog mest på vatten efter diverse hemkunskap och biologi lektioner. Jag tänkte dessutom på väte, protoner och vatten är ju mest väte. Min kompis tänkte däremot på luft. Han resonerade att det var mest luft i atomer eftersom jämförelsen med ärtan som en atomkärna och sedan 50 meter till elektronskalet lämnar mest luft (tomrum) mellan dessa, men är det verkligen luft ? Det kan väl inte finnas en massa gaser i en atom! Vad är det för nåt mellan atomkärnan och elektronskalen? Det kan väl inte bara vara tomrum? Tacksamma för svar visa
Hej! Jag undrar, vad det är som gör att uv-ljus inte går igenom ozonlagret? visa
Hej! Fotonen har ju rörelsemassa. Kan den beräknas? Har violetta fotoner större massa än röda? Kan man tala om en fotons volym? Hälsningar Evert visa
Vad är joner? visa
Vad är det för skillnad mellan en molekyl och en atom? visa
Hallå på er alla på Resurscentrum! Vi har några frågor om energin till er.

1. Vad skulle hända om tråden i en glödlampa skulle vara rak i stället för snirklad?

2. Varför rör atomerna på sig?

3. Vad är neutriner får nåt?

4. Vad är subkvarkar?

visa
Hej! Jag undrar var man kan hitta mycket information (på internet) om Lise Meitner!? visa
Jag har 6st frågor;

1, Jag har läst någonstans att gluoner är färgladdade, men inte får ha en neutral färgladdning. Jag har suttit & testat mig fram hur många varianter det kan finnas, men jag får det inte till det antal jag läst om. Jag har läst att det finns 8 varianter, men jag kan inte få till det. Kan ni hjälpa mig med det?

2, Finns det 3 färger, eller 6 färger (med antifärger), kan då vanlig materia ha en antifärg, eller finns det bara i antimateria?

3, Hur många dimensioner räknar fysiker med att det finns? & varför skulle en supersträng ha just 10 dimensioner?

4, I en teori för tiden, sägs imaginär tid kanske vara den universella tiden; hur kombinerar man detta begrepp med tiden?

5, Ifall subkvarkar finns, hur beter dom sig då enligt subkvarksteorin?

6, Vad är Tachyoner för överljushastighets partiklar?

visa
Beskriv 3 olika strålningar. Typ av strålning, laddning, partikel, energi och namn. visa
Vad är halveringstid??? visa
Har hört att man säger att det finns tolv grundpartiklar, men jag kan inte hitta någon uppställning som talar om vilka de är i så fall? Jag kan inte få ihop det på något sätt, jag tycker att det blir många fler även om man inte räknar med antipartiklarna. Fotonen, kvarkarna, de olika leptonerna och mesonerna borde vara med, men räknas även tex Higgs partikeln och liknande partiklar med? visa
Vad är väteisotoper? Kan du berätta lite om dem?

Kan du berätta lite om deuterium och tritium?

visa
Vad gjorde Ernest Rutherford mer ingående och vad fick han nobelpriset för?visa
Är kvanttal ett samlingsnamn för spinn, färg, laddning etc, eller något annat? visa
1, Jag har tänkt på entropilagen, och kommit fram till att den är en illusion, även om termodynamiklagarna stämmer. Tänk er 10 bollar, numrerade från 0 till 9, vi tar och blandar dessa i en kartong och tar slumpmässigt upp en boll i taget. Det är väl lika stor chans att det blir i ordningen; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, som att det blir 6, 2, 0, 5, 1, 8, 3, 9, 7, 4. Visserligen är det stor chans att det blir något annat än dessa, men chansen att det blir på det ena sättet är väl lika stor som de andra anternativen. Min slutsats är att entropilagen är en sannolikhetslag. Det är nog fler som har tänkt på det; så håller mitt resonemang?

2, Om supersträngteorin stämmer; har då kvarken en volym (om man kan säga så, trots kvantsuddigheten), eller kan den fortfarande vara en punktpartikel?

visa
Hej! Det är så att vi håller på och arbetar med atom och kärnfysik. Vi ska göra ett hemprov, där vi får ta hjälp av vilket hjälpmedel vi vill. Har ni lust att ägna några minuter åt mina frågor? Jag skulle vilja veta: *några olika sätt som molekyler kan byggas upp på, samt hur molekylerna i en atom hålls ihop. *Vart tar de nerfallna lövens atomer vägen? *Vad menas med texten Am-241 370 kBq som står på brandvarnare? *Vilket ämne som bildas när kol-14 (som ger ifrån sig betastrålning) sönderfaller? Hur uppkommer det nya ämnet? *Vad händer om en kärna av U-235 träffas av en neutron? Och en fission inträffar. Efter fissionen har det bildats två nya atomkärnor, den ena är Cs_137, vilken är den andra? Jag är hemskt tacksam för all hjälp ni kan ge mig Med vänlig hälsning Elin Quist. PS om ni har tid att hjälpa mig, vore jag tacksam om jag kunde få svaren senast 20/10-1998DS visa
Hejsan! Jag har två frågor 1. Vad är skillnaden mellan den allmäna relativitetsteorin och den speciella 2.Skulle ni kunna förklara lite om Max Plancks upptäckter inom kvantfysiken? Tack på förhand visa
Hur vet man om elektroner finns?Kan man se dom i någon slags mikroskåp? En fråga till.Hur många gånger mindre är en elektron jämfört med en väteatom? visa
Hur ser en atombomb ut inuti? visa
Hejsan! Satt och tänkte på Einsteins berömda uttalande gällande kvantmekaniken, som han ju satte sig emot. Hade han ändå inte rätt i grund och botten då han sade att "Gud kastar inte tärning med oss"? För om jag förstått saken rätt så går hela kvantmekaniken ut på en gräns, från vilken vi inte kan fastställa både en partikels läge och dess hastighet exakt. Vi är oförmögna att göra det, men det behöver väl inte betyda att den inte har exakta värden på läge och hastighet?visa
Varför används bly i reaktorer för att avskärma strålning?

visa
Hej! Vilka observationer tyder på, eller passar bäst med, att en supersträng skulle ha just 10 dimensioner? visa
När man startar en kedjereaktion i en kokvattenreaktor använder man sig av en långsam neutron, var kommer den allra första ifrån? visa
Skulle det på något sätt kunna vara möjligt att ett kvantpar bestående av två fotoner på två olika ställen, alltså den ena fotonen på ett ställe och den andra på ett annat. Jag antar att detta inte går, men jag läste i ny teknik idag att man "teleportera" egenskaper som polarisering mellan fotonerna, och ifall detta skulle gå, så skulle ju den absolut snabbaste kommunikationsmetoden vara uppfunnen. visa
Hur kommer det sig att elektronerna snurrar runt kärnan i atomen. Alltså vad ger den energi att snurra omkring. visa
Snälla ni jag har letat och letat men ej funnit någon antimateria. Kan inte ni skicka en liten bit? visa
Vi har lärt oss att elektroner är negativa laddningsbärare. Men vad är en positron? Är det en positiv elektron?visa
Hur stor är en atom?visa
Hur många grundämnen känner vetenskapen till? Vilka är de senast upptäckta?visa

259 frågor hittade

 


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.