Lista på frågor om 'Blandat' (grundskola)

 

om vatten har 8.1 ph värde är det bra?visa
Vad händer när de flesta gaser (och avgaser) löser sig i vattnet i atmosfären? eller det det kanske är kemivisa
Varför har man kommit att kalla den industriella revolutionen för en av de största händelserna i vår tid? (vet att ni bara svarar på fysik men hittar inte svaret någonstans)visa
Hej Jag hade en diskussion med några elever och kollegor om vad vikt är. Begreppen vikt, tyngd, väger och massa kan ju vara lite förvirrande. Om man väger sig på en våg(inte balansvåg) så får man veta sin "vikt" i enheten kg som är enheten för massa medan vågen egentligen mäter hur stor tyngd den aktuella massan har på det aktuella stället alltså gravitationen mellan två massor som lämpligen kan mätas i Newton. Det vanligaste i Sverige verkar vara att likställa massa med vikt. Så ser det t.ex. ut i många läroböcker och på NE. Dock inte överallt, ibland säger man att vikt inte är ett begrepp inom fysiken förutom då man pratar om t.ex. ett fysiskt objekt som en 1kg-vikt. Engelskans weight betyder normalt tyngd. För mig känns det mer naturligt att likställa vikt med tyngd som man ju i vardagslivet får när man väger något och som stämmer bättre med engelskan. Hur bör begreppet vikt definieras enligt er? MVH Matsvisa
Hej, Jag ska skriva ett arbete om elmotorns historia. Man ska välja en apparat med en elmotor i och då har jag valt eltandborsten. Vilken påverkan har eltandborsten på samhälle, miljö, och individ?visa
Det kanske bara är jag som ä dålig på att leta information men jag vore ändå väldigt tacksam för lite hjälp. Vi har gjort den där välkända labben med aktivt kol, läsk och filtrering. Jag har förstått att kolet eftersom det har flera bindningar sätter sig samman med vissa ämnen i läsken vilket gör att även de stannar kvar i filtret då ölet gör det. Därför blir det mindre kvar på slutet. Vad är orsaken till att kolet sätter sig saman med just det det gör? Vad händer liksom kemiskt? Hur ser reaktionerna ut med riktiga formler? Vad jag kan förstå blir sockret kvar liksom aromerna, men inte färgämnet och koldioxiden. Vad beror det på att just de försvinner/åker ihop med kolet? Och vad får ph-värdet att plötsligt bli neutralt? Antar att det är eftersom koldioxiden och fosforsyran(surhetsreglerande medel) försvunnit. Har det de förresten, eller var det en förhastad slutsats att också det var var borta eftersom filtratet var neutralt? Vore jättetacksam för utförligt svar. Det jag hittat känns så flummet och ej exakt, ingenstans lyckas jag hitta vad det är som verkligen händer på molekylnivå. M.v.h. Evelinavisa
Hej. Hur kommer det sig att min häck kan bära enorma mängder pudersnö men totalt säcka ihop av samma snömängd när den börja töa? Mina egna funderingar kretsar kring två hypoteser. Antingen så bär luften upp snökristallerna i pudersnön eller så tar den tinande snön lättare upp vattenmolekyler från luften. Hur är det egentligen?visa
Räknas vakuum i rymden som ett medium? Vad är definitionen av ett medium?visa
Om man är på en plats hur mycket skiljer det mellan nipflod och springflod, jag gissar att svaret är olika på olika platser men skulle vilja veta hur mycket som skiljer mellan nipflod och springflod som max och i genomsnitt? visa
Hej! Här kommer något vi skulle vilja ha svar på. Vi försökte fråga vår lärare men han har inte kunskaperna (än). Vi arbetar just nu med ljus och det dyker upp många stora frågor. Svara gärna så vi förstår 😊 1 Hur länge skulle människan överleva om solen plötsligt slocknade? 2 Hur bildades solen? 3 Om man gräver ett hål rakt igenom jorden och samtidigt rakt igenom jordens centrum (tyngdpunkt) och hoppar ner i det hålet. Vad händer då? Här leker vi med tanken att jordens inre inte består av något flytande utan enbart fast materia. 4 Vad är "mörk materia"? 5 Vad väger jorden? 6 Om man har en spegel som kan accelerera ljuset till högre hastighet än ljusets hastighet. Vad händer då? Alltså att när ljuset reflekteras i spegeln får ljusstrålen högre hastighet. 7 Vad händer om en astronaut åker in i ett svart hål? 8 Hur skapas svarta hål? Vi är väldigt tacksamma för svar!visa
Mellan Big Bang och 1800 talet, var det solen som var den primära ljuskällan? D.vs. Gick man och la sig när solen gick ner eller slutade arbeta när solen gick ner.visa
Hej Kan du snälla förklara saltets medverkan i rost. Jag vet ju att det är blandningen järn och syre som gör att det rostar, men tex bilar nära havet eller bilar som åker på saltade vägar rostar ju, varför? Vad är det som saltet gör, bilder det vätska och det är syret i vätskan som gör det eller? Har sökt men inte hitta någon bra förklaring Mvh jennievisa
Vad är det för skillnad på formerna fast, flytande och gas? (svara kortfattat och tydligt,tack)visa
Hej! Jag ska ut i skogen med några barn och vi ska göra olika aktiviteter. Undrar om ni kunde förklara för mig två metoder jag kan använda mig av för att bestämma åt vilket håll värderstrecket norr ligger... liksom hur fungerar dessa metoder Tacksam för svarvisa
Frågor kring Lgr 11 Jag prövar att förstå Lgr 11 för år 4-6 (jag är ny lärare i en år 4), men har svårt att förstå vissa bitar. Så jag har lite frågor. Den första är: 1. När jag ska lära eleverna hur man resonerar har jag följande mall som stöd. Hur tänker ni den skulle fungera för en år 4? - Påstående
- Förklaring Jag har valt ordet ”påstående” eftersom jag inte hittar något bättre. Det är ett nytt ord för dom, det kanske blir för mycket när resonera också är ett nytt ord för dom. Öppen för annat. Förklaring tycker jag är rätt bra då dom redan känner till det ordet. Sen vet jag att man kan bygga vidare med 2. Vad är fysikaliska samband, i t ex elektriska kretsar? Är det naturlagen som syftes till? Kunna du ge ett exempel i så fall?
visa
Varför blir vindarna runt ett lågtryck högre än de runt ett högtryck? Alla ger mig bara svaret att det är så men inte varför. Ett invecklat svar gör mig inget, sådana gillar jag. Jag har aldrig stött på något som är för svårt, hade gärna bockat i gymnasium, men jag går bara i 7:an. Vore tacksam för svar. Men vänliga hälsningar Elina.visa
Vilka positiva och negativa saker finns det om jordens atmosfär?visa
Hur ofta förekommer polarsken?visa
vilket djur var först i rymden?visa
Tja det är jag Arad. Jag skulle vilja veta hur man får översynthet t.ex. närsynthet får man t.ex av att sitta framför datorn länge. Tack på förhand.visa
Innehåller de stora isarna i Arktis också salt eller blir det en utspädning med sötvatten till havsvattnet när de smälter?visa
Jag är lite nyfiken på hur ni experter inom fysik skulle tolka följande textrad hämtad ur LGR11, kunskapsmålen i fysik för åk 6: "Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra..." Det är ett kriterium för betyget A. Det som skiljer målen för A från kunskapsmålet på nivå C (som är lägre) är att då behöver eleven istället för att se mönster i rörelserna visa på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra. Jag har undervisat eleverna i min åk 5 om hur bl.a. planeterna rör sig runt solen och hur månar rör sig kring planeter. Vi har pratat om att gravitationen håller planeter och månar i sina omloppsbanor och att gravitationen påverkar kroppar som är nära mer än kroppar som befinner sig långt ifrån. Vi har pratat om att det är anledningen till att planeterna närmast solen rör sig snabbare i sina omloppsbanor jämfört med planeterna längre bort. Generaliseringen som vi gjort är att himlakroppar med större massa och gravitation håller kroppar med mindre massa och gravitation i omloppsbana istället för tvärtom. Men vi har också resonerat om att de mindre kropparna också drar i de större och skapar en "wobblande" rörelse hos dem. Hur tolkar ni skillnaden mellan att se mönster och se samband kring himlakropparnas rörelser. Är det något som jag borde ta upp mer med mina elever för att komma ner på det djup som kunskapsmålet riktar in sig på? Med vänlig hälsning Petri Matalamaavisa
Sitter molekylerna i vatten tätare ihop än i luften? visa
Varför dundrar vatten som värms, t.ex. i en tekokare? Detta ljud kommer ju nästan direkt och innan några synbara bubblor bildatsvisa
Hej! Det här är lite av en kemifråga men som knyter an till fysiken också. Vatten tar upp koldioxid vilket leder till att haven riskerar att försuras av för mycket koldioxid i atmosfären. Hur mycket koldioxid tas upp av (regn)moln i förhållande till haven? Finns det data på det?visa
Jag har sökt på Google och letat efter tillverkningsprocessen av aluminiumburkar men hittade bara framställning av aluminium. Jag vill ha hjälp med att skriva en uppsats om burkens livcykel från råvara till färdig produkt. Tacksam för svar��visa
Styrs vi människor av stjärnorna? Är det något här på jorden som styrs av stjärnorna?visa
Kan man transportera hönor och en kossa i en rymdfarkost, hur gör man med tyngdkraften?visa
Hej! Jag har två frågor som vi har fått i ett dokument som jag inte förstår. Det är ingen text i de är bara frågor ställt rakt av 1.I vilka led genomför man en naturvetenskaplig undersökning? 2.Vad är en modell och vad används de för? Jätte tacksam för svar! :) /Elisavisa
Hej jag undrar hur sammansättningen av glasfiberkablar gårtill.visa
Om jag viftar med en flagga på månen, fladdrar den då?visa
Hej! Jag har en liten fråga, vad är bevisen för att det finns UFO:n och bevisen för att det inte finns? Dessutom undrar jag om ni kan förklara lite om vad ett UFO är osv.. Tack i förhandvisa
Hejsan! Vad skulle ni säga att ljus och ljud överlag har betytt för den mänskliga utvecklingen? Tacksam för svar!visa
Hej! På vårat prov vi har haft i biologi fick vi en fråga som var ungefär så här: du åker upp i rymden i 6000 år du har inget vatten du har bara solens ljus, hur kan du tillverka vatten med solljuset? (gick ungiefär så där kommer faktiskt inte i håg) men har du/ni någon aning om vad svaret har kunnat vara? hade uppskattat ett snabbt svar:) Tack i förhand MVH Emmyvisa
hjälp snälla!jag måste beskriva men jag kan inte. beskriv vad naturvetare säger om hur livet på jorden utvecklades från börjanvisa
Hej ! Vid sublimering säger man att ett fast ämne övergår till gasform direkt utan att passera vätskestadiet. Stämmer detta med vad som sker på partikelnivå eller är vätskefasen så kortvarig att den inte är observerbar. Om det sker en direkt överföring. Vad är det som sker på partikelnivå i så fall som möjliggör detta ?visa
Spelar det någon roll hur högt eller lågt trycket är i vattnet när det gäller ljudets hastighet?visa
Hej! Jag håller på att skriva en uppsats om upptäckten av jordens kärna och har några frågor om det. den första är att det finns väl ingen specifik person som upptäckte jordens kärna, eller? har kärnan påverkat oss människor eller samhället på något vis? hur har olika kulturer sett på denna upptäckt? tacksam för svar:)visa
En fråga i er frågelåda handlade om vad dödsorsaken skulle vara om man kastades ur ett rymdskepp ut i vakuumet. Ert svar var att dödsorsaken skulle vara att blodet började koka. Jag misstänker att dödsorsaken skulle vara mera drastisk än så. Man skulle närmast explodera på grund av lufttrycket innuti kroppen och det obefintliga trycket utanför. Jag tycker mig komma ihåg en sådan scen i en James-Bond film där en av skurkarna hamnade i en vakuum-pump.visa
Hej, jag undrar vad en dimension egentligen är. Jag vet att vi säger att vi lever i en tredimensionell värld och att Einstein sade att den fjärde dimensionen var tiden. I strängteorin säger man att vi har ännu fler dimensioner. Så vad är en dimension?visa
Är innehållet detsamma i de bubblor som bildas då ett glas kallt vatten får stå i rumstemperatur och de bubblor som bildas då vatten sjuder?visa
Hur liten är en atom?visa
Snälla hjälp mig med några frågor 1) du promenerar på stranden en solig sommardag. vad är det som gör att du blir fortare solbränd vid havet än exempelvis på en äng? 2) En stor ballong svävar på cirka 200m höjd.solen står högt på himlen och lyser på ballongen så att man kan se skuggan av ballongen på marken.hur stor är skuggan jämfört med ballongens verkliga storlek? 3) hur bryts en ljusstråle som går från ett optiskt tunnare till ett optiskt tätare ämne? 4) Nämn två saker som kan vara till fördel när man överför ljus genom en kabel: 5) Man skiljer mellan två huvudtyper av linser .vad heter de två typerna och hur kan man se på linserna vilken typ det är?visa
Hej hur ska jag definiera och skilja på balans och jämvikt?visa
Vad skulle hända ifall man spräckte en ballong i rymden?visa
MÅSTE HA SVAR! Vad har vi för nytta av att lära oss om Atom- och Kärnfysik? Jag har letat, men har inte hittat svaret någonstans!visa
hej, jag undrar om det finns plast som stelnar vid minus grader o blir mjuk vid plusgrader?visa
FInns det teorier kring att kemiska föreningars egenskaper skulle kunna utvecklas enligt evolutionsteorin? 4-gradigt vattens densitet minskar ju både om temperaturen ökar eller minskar. Detta är ju en förutsättning för att liv ska kunna existera hav/sjöar, annars vore ju risken för bottenfrysning stor. Utan denna egenskap på vatten, skulle liv inte kunna uppstå. Är detta en slump eller kan det vara så att även vattnet har genomgått evolution, i stället för att ha en densitet som ökar med en temperaturminskning som vore det "normala"?visa
Varför får man lock för öronen när man flyger flygplan?visa
Växthus effekten smälter isen så att vatten nivån stiger, men hur kan t.ex. Finland stiga (landhöjning)?? Pressar vattnet upp landet eller??visa
VARFÖR uppstår det kemiska reaktioner? Är det för att det tillkommer någon slags energi av värme? Som sätter fart på molekylerna i ämnet? Jag tänker på det som händer med syrgas och vätgas ihop när man tänder eld på gaserna. Då blir det ju till knallgas eftersom värmen sätter fart på molekylerna/atomerna? Å sedan en annan liten fråga: Om jag vill förklara vad kemiska reaktioner är (men lite mer avancerat) hur ska jag skriva då?visa
Vad händer med atomerna när man bränner ett papper?visa
Vi gjorde ett experiment i skolan med ett pendelur, och blev tillsagda att vi skulle mäta tiden. Men vi fick inte veta hur eller med vilka hjälpmedel vi skulle räkna ut det. Snälla hjälp mig detta ska på ett prov i framtiden!visa
Varför är håret självlockigt? Min lärare har sagt att det är dött och han kan inte ge svar på varför det är lockigt.visa
Hej! jag har ett projekt i skolan där jag ska räkna ut hur jordens storlek,massa är i förhållande till månen och till mars. Men problemet är att jag inte vet hur jag ska räkna ut det. Så här lyder frågan: 4. Gör en till tabell där du visar förhållandet i vikt och storlek mellan din planet, månen och jorden. Redovisa den med hjälp av ett cirkeldiagram. Sätt jorden som hel eller 100 % och räkna sen ut i bråkform eller procentform förhållandet till dina valda planeter. Tex Merkurius massa är 5,5 % av Jordens Tack på förhand!visa
Hej! Jag går nu i nian Och har vg i Fysik. Men jag undrar hur man får mvg i fysik, när jag kollar på betygskreterierna så fattar jag inget.visa
Hur lång var Albert Einstein?visa
Vad är vattnets undantag i fysiken? Och vad menas med värme?visa
Varför går björnen i ide?visa
Kommer jordens kärna att svalna (energin ta slut) innan solen gjort slut på sitt bränsle/väte?visa
Vad är den varmaste temperaturen på jorden?visa
Hej! Min materiaförståelse har fått sig en knäck. När vi lär oss om genetik och celldelning säger vi att cellen kopierar sig själv. Då får vi två celler. Varifrån kommer materian i den "nya" cellen? Ingen ny materia har väl bildats? Och varifrån kommer massan? Red gärna ut detta för mig!visa
Jag undrar varför kg är en SI-enhet för vikt. Borde det inte vara gram (g)? En grundenhet är för mig (enkelt förklarat) enheten som inte använder sig av något prefix. T.ex. meter (m), liter (l), Volt (V) etc. Finns det andra enheter som frångår detta mönster? Vad var det som bestämdes först i viktsammanhang? Var det kg eller gram? Vilket bygger på den andra?visa
När man andas en kall dag bildas det en gas när man andas. Vad beror detta på och hur kallt ska de vara för att de ska bildas gas när man andas?visa
Hej. Denna fråga kanske inte har så mycket med fysik att göra men tror du att man skulle kunna spela in drömmar i framtiden, Så att man kan kolla på dom senare.visa
Det sägs att anledningen till att tärnor och lucior ibland svimmar under själva framträdandet skulle bero på syrebrist eftersom de levande ljusen skulle förbruka syret. Kan detta verkligen stämma?visa
Hej! Jag undrar hur man egentligen kan veta vad som är upp och ner på jordklotet när det är runt och saknar sidor?visa
stämmer det att det kommer bli kallaste vintern på 1000 år i år? hur kallt blir det som kallast?visa
Hej Frågelådan. Jag är intresserad av teknisk fysik och min fråga lyder: Vilka delar är det som brukar anses vara svårast under första året? Kollade lite på planeringen, och jag tycker inte "Envariabelanalys" eller den "Linjär Algebra" låter så farligt. Vad är det mer man gör i ettan?visa
Har forskningen på ISS visat om 1: frön gror i tyngdlöst tillstånd? 2: växter växer som de ska i tynglöst tillstånd? 3. Växer skellettet på ett barn som det ska i tyngdlöst tillstånd?visa
Hej! Jag såg ett program på TV för ett tag sedan som handlade om fraktaler - självlikformighet. Där påstod de att "Allt består av fraktaler", "Allt från människokroppen till bergstoppar" Det uttrycket fick mig att fundera lite. Det är ju så att elektroner kretsar runt atomkärnan. Om man zoomar ut ganska kraftigt så märker vi att månen kretsar runt jorden, likt elektronerna runt atomkärnan. Jorden i sin tur kretsar runt solen som själv kretsar runt vintergatans mitt. Rörelsen är likformig på olika nivåer, eller hur? Men om det skulle vara en regel så måste förstås galxerna kretsa runt någonting? Vad är då detta "något"? Har dessa fenomen något att göra med gravitation, i så fall vad? Om detta stämmer så borde krökningen i rummet som galaxerna orsakar, också påverka oss på något sätt, stämmer det? hur?visa
Hej! hur används nanoteknik i smink?visa
Hasse är på väg i ett flyg till USA och befinner sig på eb höjd av 10000 m.ö.h. Han tog fram en chipspåse från hans väska och märkte att den har blåsts upp. Varför? visa
1 Finns det någon gång som energiprincipen inte stämmer? 2 Om du har en magnet som hänger i taket (inte en elektrisk-magnet) och du lägger en plåtskiva under magneten, då flyger plåtskivan upp till magnet. Varifrån kommer denna energi som skapar rörelse energin? 3 Är ljus materia? 4 Får en heliumballong högre lägesenergi desto längre ner den kommer? 5 Vart tar värmeenergin vägen? Min lärare sa att det vid allt arbete uppstår värme som restprodukt, energin kan väl inte bara försvinna för då skulle inte energiprincipen fungera, eller?visa
vilken temperatur har jorden? skulle vi kunna bygga en rymdbas på jorden?visa
hur många tester är det innan man får åka till rymden? hur länge måste man öva innan man åker til rymden?visa
i vilken stad eller land uppfanns flygplanet? hur kan flyg planet utvecklas?visa
hej jag har några frågor som jag gärna vill ha svar på. 1. vad krävs för att få riktigt stora och hållbara såpbubblor? 2. vad gör att vissa bubblor håller längre än andra ? 3. varför håller såpbubblor ihop alls ? ( kemiskt )? ( fysiskt )?visa
Hej! Jag har ganska länge undrat över några saker och jag hoppas att du / ni har lust att svara på dem. 1. Varför väger man olika mycket på alla planeter i vårat solsystem? 2. Är verkligen den teorin om Big Bang den rätta? 3. Hur vet man all fakta? Tänk om något inte stämmer. 4. Varför kan man inte andas utanför atmosfären?visa
hej. jag undrar vad järn inhåller, smältpunkten och vem som upptäckte grundämnena? e det samma person som hittade alla ämnena eller e det olika?visa
När vi hade jordbävning för snart ett år sedan skrev man i tidningen om en forskare som hade satt gps-sändare på ett antal kor. Dessa kor befann sig lyckligtvis nära epicentrum under jordbävningen och man skulle kolla upp hur de rörde sig före, under och efter jordbävningen för att kunna se om djur har ett så kallat sjätte sinne för naturkatastrofer. Vet du någon som har resultaten av den forskningen? visa
När och hur och vem kom på/skapade platt tvn?visa
Hejsan. Jag undrar hur och varför en havsström uppkommer? Vad kan konsekvenserna bli för klimatet? Vad kan vi göra för att hindra att det blir en istid igen? visa
Jag har två bägare, en är fylld med kallt vatten och den andra med varmt vatten. När vattnet är helt stilla häller vi i kristaller av kaliumpermanganat i båda bägarna. I den med varmt vatten löste sig kaliumpermanganat bättre och vattnet blev lila men i det kalla vttnet var det fortfarande kvar på botten men det spred sig sakta. Vad är det för skillnad på varmt och kallt vatten? Varför löste sig kaliumpermanganat bättre i varmt vatten?visa
Hur fungerar en luktlös doftspray? En som man kan spraya med och odörer försvinner?visa
Hej :) Jag undrar när Newtons version av infinitesimalkalkylen publicerades? Jag har fått intrycket av att Principia innehåller en redogörelse för infinitesimalkalkylen, men var det första gången Newton publicerade den?visa
Jag vaknade av en jordbävning i morse. Är det vanligt med jordbävningar i Sverige?visa
Jag undrar om det är någonstans tid inte finns? Jag har hört att den inte finns vid svarta hål. Stämmer det? Och vad som skulle hända utan tid? Om den en dag skulle försvinna. Skulle vi inte åldras längre?visa
hej. Har precis varit i Abu Simbel i Egypten. Där solen 2 ggr om året lyser in på tre statyer inne i ett berg. Fick reda på att det bara är 4 platser på jorden där detta fenomen händer. Jag undrar vad beror detta på och vilka andra platser är det? Jag tror dom nämnde Australien och Sydamerika.visa
Jag fördjupar mig i laser och undrar om man kan göra ett "lasergevär" och om inte, varför. Sen, hur mycket energi skulle behövas? tack på förhandvisa
Det händer ibland att glas fastnar i varandra när man sätter dem i varandra. Varför händer detta och vad är orsaken? Hur kan man ta ut dem utan att skada glaset?visa
När uppfanns miniräknaren?visa
Vad menas med fysiskt omöjligt? Jag har hört det många gånger men kan inte förklara det själv!visa
Hej jag har några frågor om nanoteknik: Finns det kläder som inte kan bli smutsiga med hjälp av nanoteknik redan nu? Hur långt har man kommit inom nanotekniken? Hur påverkas miljön av nanoteknik?visa
Vatten har högre densitet än luft altså ska den åka ner men hur kan då moln som är vatten i flytande form och är tyngre än luften flyta ovanpå luften och inte åka ner? Och var är gränsen i vikten för en moln för att det ska börja regna?visa
Jag hittar ingen bra kemisk förklaring till den kemiska reaktionen i voltas stapel, skulle ni kunna ge mig en sådan?visa
Hur går det till att väga gaser? Speciellt sådana som är lättare än luft. Hur kan man säga att man till exempel släpper ut ett visst antal kilo koldioxid per dygn. Det är lättare att förstå om man skulle mäta i liter istället.visa
Varför har vi två öron och varför sitter dom där dom sitter och kanske inte typ på samma ställe mmvisa
Hej, Jag undrar om tiden står still vid absoluta nollpunkten? Eftersom molekylerna står stilla kan då tiden gå? Varken min pappa eller min lärare kunde hjälpa mig med svaret. Skicka gärna svaret till min pappa på adressen nedan.visa
Varför finns det inga saltsjöar i Sverige? Hur kan austronauten klara sig i månader utan att ha med sig ett stort förråd vatten?visa
Hej! Jag är med i styrelsen till en ungdomsförening och undrar om det finns något man kunde få hjälp med om man t ex ville göra en studiecirkel i fysik, kemi eller biologi. Vi är en "fattig" förening och kan inte kosta på oss en massa material eller hyra in kursledare. Dvs kan man söka bidrag, få en handledarkurs eller någon bok man kan utgå från och göra enkla experiment ur? (Om man får en bok kan man då också få material) Tack på förhand mujahed - JUMvisa
Vi har ett arbete i skolan, kan ni beskriva hur man bygger en vulkan? Eller tips om hemsidor var man kan hitta information?! Tack på förhand :-).visa
Vad är det för gas i en vanlig glödlampa?visa
Hej! En andfådd elev rusade ifatt mig idag och frågade varför vi använder begreppet grader när det gäller vinklar men ävan för temperaturbegreppet. Finns det något samband? Var kommer ordet/orden grader ifrån? Varför har en cirkel just 360 grader och inte 100? Man kan ju tänka sig att det kommer från en 60 bas men varför då just 360 och inte 60, 120, 180 etc? Fundersam matte/fysiklärarinna :-)visa
Jag har hört att fysiken är den egentliga naturvetenskapen och all naturvetenskap egentligen är fysik. Kemi och bilogi skulle alltså vara delar av fysiken. Min lärare säger att det är ur fysiken som kemin kom och ur kemin kom biologin? Vad menas med detta? jag förstår inte riktigt vad min lärare menar när hon säger detta och hon vill inte förklara det mer ingående. mycket tacksam för svarvisa
Materia är ju alla material, men vad är icke materia??visa
Varför kan man böja viss material mer än andra och vad gör att de flexar tillbaka. t.ex. varför flexar trä tillbaka och inte metall.visa
Vad är hemligheten bakom att ligga på en spikmatta?visa
Jag håller på med ett projekt om periodiska systemet. Jag satt och gjorde en bild av periodiska systemet, då jag upptäckte att vissa ämnen hade olika namn i olika böcker. Har de bytt namn eller?visa
Vad är det för skillnad på vindstyrka och vindhastighet?visa
Hej! Jag undrar hur man blir professor. Vad behöver man för utbildning, färdigheter, kunskaper etc.? Och vad får man i lön som forskare?visa
Jag undrar hur mycket koldioxid ett träd förbränner?visa
Vad är jämförelsen mellan dagens genteknik och äldre tiders växtförädling och djuravel?visa
Hej! Jag fick följande fråga av en student och undrar om någon av er har ett bra svar! "Varför har kallt smör en fungerande klisterförmåga och inte varmt, smält smör. Har det med atomernas rörelse att göra?"visa
Tja, Har en liten fråga jag funderar på som jag skulle vilja ha ett svar på. Hoppas ni förstår jag förklarar så bra som jag kan. Låt säga att vi har en boll som är gjord av speglar som är innåt vända. I denna boll som vi kan kalla "A" så finns det en foton som "studsar" omkring. Sedan har vi en identisk boll som färdas betydligt snabbare än A denna kan vi kalla "B" i denna finns det också en foton. Frågan är kommer fotonen i B att vidröra väggarna i bollen lika många gånger som fotonen i A? Om den gör det så bör ju den färdas snabbare än ljusetshastighet eftersom tiden bör gå saktare för den. Men om den inte gör det så är väll inte ljusetshastighet konstant?visa
Hej igen, här kommer jag med en till fundering: Enligt relativitetsteorin så kan man inte på något sätt ta reda på om man befinner sig i konstant rörelse utan någon kraft. Men om man färdas så snabbt så att längd-kontraktionen är märkbarså kan man ju utgå ifrån det eftersom man vet hur saker skall se ut t.ex. kvadrater bör då vara rektanglar? hur går detta ihop är det meningen att man inte skall veta hur sakerna ser ut i viloläge?visa
Tja, nu kommer några frågor igen. Hur gör man ifall man skall omvandla massa i gram till eV/c^2? Och vad väger mest 1 GeV/c^2 eller 1 MeV/c^2? Och slutligen en fråga som inte är fysikrelaterad hur gör du så du kan skriva exponenten så lite och slippa använda ^? Det ser lite proffsigare ut på ditt sätt.visa
Jag har några obstinata men trevliga elever som inte ger sig. Jag kan inte hjälpa dem och undrar om ni kan... ... förklara begreppet tid utan att använda ordet tid (eller att förutsätta att detta begrepp redan finns)visa
Kan ni svara på alla frågor?visa
Mängden bensin ökar ju när man gasar med en förbränningsmotor och det blir mindre syre, men om man gasar fullt så borde det ju inte vara någon luft kvar och du kan bensinen inte antändas. Hur fungerar det?visa
Hej, jag undrar hur astronauterna löser tyngdlösheten i en rymdraket?visa
Hur kunde de första cellerna bildas? Jag vet ju att de första djuren bildades i vattnet av celler som delade sig mm. Men hur blev det en cell från allra första början?! Var kom all materia som finns i rymden ifrån? Har den bara svävat omkring ända tills de "fastnade" på varandra.visa
Jag skulle vilja veta hur politiker ställer sig till kärnkraftverk. Även vilka åsikter olika partier har, och varför de ställer sig så. Tack!visa
hur fungerar en tv, ifall du kunde beskriva lite mer detaljerat, hur var tv apparaterna förr och nu? skillnader?visa
Jag tycker att er sida är jättebra. Finns det liknande sidor som fokuserar på de andra tre ämnena inom NO:n (kemi, biologoi, teknik)? Tack!visa
Varför behövs det vatten för att något ska rosta? Varför reagerar inte järnet med syret som finns i luften?visa
Hej! Jag undrar två saker. varför förflyttas bilden till stearinet om man droppar varmt stearin på en tidningsbild? Fråga två, vad är det som gör att friktionen minskar från att man skjuter en krona på en ren diskbänk, till en diskbänk med vatten till en diskbänk med vatten och diskmedel? skulle bli glad för svar snarast :-).visa
Hej hallå.. Hmn, undrar varför tungan fastnar på en stolpe när man slickar på den, eller iaf försöker. Skulle helst vilja ha svar så snabbt som möjligt! (vad är det som gör att det fastnar, beror det på tungan?)visa
Hur fungerar en EMP puls bomb?visa
Hej jag undrar bara om det verkligen finns UFO:n. Lite fakta om dem bara skulle vara snällt!visa
Hej! Jag undrar över hur färgerna skapas i den bild moderna mobiltelefoner med fotofunktion har på sina displayer. Det sägs, att bilden kan ha ca 4000 olika färgnyanser. Jag är lärare på skolan i Förslöv och fick frågan häromdagen av en av mina elever, men jag är osäker om svaret. Har det att göra med flytande kristaller?visa
Om x=0,9999 så är 10x=9,999 10x-x=9x Då är 9x=9 och x=1!!!! Vad är det som är fel??? Är det för att x "går mot1" ( Om x=0,7777 så är 10x=7,777 och 9x= 7 och x=7/9 som är 0,7777 )visa
Om strängteorin (kalla den M - teorin om Ni vill) blir en enhetsteori för allt som händer, skulle den ersätta kvantmekaniken och relativitetsteorin?visa
Varför tvingas luften gå snabbare på ovansidan på en flygplansvinge?visa
1 Är det möjligt att odla grönsaker/frukt i rymden (på en rymdstation). 2 Hur ska man få tag på vatten i rymden om man inte kommer åt vattnet på jorden? Kan man tex åka till Mars och få tag på is. Eller finns det något annat sätt att få tag på vatten i rymden? 3 Och så en till fråga. Vad ska man ha för att 500 pers, ska överleva på en rymdstation. Om jorden håller på att gå under på grund av stora miljöproblem (man kan inte leva på jorden). Dom måste kunna ÖVERLEVA!.visa
Hur länge räcker luften i en rymdstation? Vad ska man göra om man inte har tillgång till jorden?visa
Hej! Jag håller på med en uppsats i skolan inom Fysik, där lyder frågan - Vad har jag för nytta av Fysik i vardagslivet? Hur ska jag kunna på ihop minst 5 sidor fakta om något som är så svårt? Jag har skrivit om lägesenergi och rörelseenergi, men jag skulle vara evigt tacksam om ni kunnde ge mig några tips! Jag har bara 5 dagar på mig! Tack på förhand!visa
Hej! Jag undrar hur man får en dammsugare att blåsa ut luft istället för att suga in luft? Är det någon skillnad på gamla och nya dammsugare?visa
Det är vanligt att människor med cancer blir behandlade med joniserande strålning. Varför, och hur går det till?visa
Hur fungerar kemiska solskyddfaktorer? Varför är en laser vanligtvis röd? Man säger att rött ljus "syns mer" än andra färger och att man därför ofta har rött som varningsfärg osv. Varför är det så med tanke på att det röda ljuset har mindre energi än t.ex. det blå? Om man tittar på en lampa en liten stund och sedan tittar bort åt ett annat håll, har man kvar en bild av lampan en stund. Varför? Hur kan enkelt förklara ett hologram? visa
Hej! Jag undrar var jag kan hitta bra material angående relativitets teorin. Jag som frågar är lärare och vill hitta bra material till en elev som skriver ett special arbete om just relativitets teorin.visa
Vilka färger har Venus? Varför har Venus inga ringar? Varför har Venus inga månar? Kommer Saturnus finnas kvar efter jorden? Har Saturnus någon tvillingplanet? Kommer Saturnus att få fler månar? Varför har Jupiter så fina färger? Varför har Jupiter inga ringar? Varför är gasen giftig? Varför är det dimma på jorden? Varför finns jorden? Finns det någon tvilling till Mars? Hur långt tid tar det att åka till Jupiter? Varför är jorden rund? Varför har jorden en måne? Hur stora är vulkanerna på Venus? När upptäckte man Saturnus och vem gjorde det? Hur ser ut Plutos måne Charon ut? Färg och form? Hur ser Pluto ut? Vilken färg?visa
Vad är fysik rent fysikaliskt?visa
Tack för dina tidigare svar. Detta kanske inte är en fråga om fysik, men jag är tacksam om du kan svara ändå. Hur kommer det sig att något så "logiskt" som en dator kan välja ut slumpmässiga tal? Jag vet att det finns en slumpgenerator, men hur fungerar den i praktiken? Tacksam för svar.visa
Varför visar min badrumsvåg att jag väger mer om jag lägger en tjock handduk under? Golvet och handduken "måste" väl trycka tillbaka med en lika stor kraft?visa
Jag behöver hjälp med att förklara för eleverna hur den "drickande fågeln" fungerar. Jag utgår från att det är en lättavdunstande vätska (typ eter) i den, men vill vara helt säker.visa
Hur kan moln ha olika färger? Vad består de av? Om de består av vattenånga varför har vattenmolekylerna samlats till ett moln?visa
Vatten utvidgas som sagt när det stelnar. Finns det egentligen något annat ämne som utvidgas på samma sätt?visa
Hej! Hur kommer det sig att det kan bli skitsnygga stora kristaller på t.ex. ett biltak eller en fönsterruta? Dom är ju jätte konstiga och ligger i en slags ordning, som en bild? visa
Jag läste en bra förklaring på varför havet är salt [1508]. Men varför är inte insjön salt?visa
Varför blir man mer bländad,än annars, av bilar man möter när det regnar?visa
1. Hur navigerar exempelvis fåglar till och från deras sommar och vinter bostad? 2. Vad gör man om man är vilse i en djup skog och natten faller och man ska ta sig ut med hjälp av magnetism?? (du har inte kompass eller något sådant, möjligtvis en ficklampa)visa
En knepig frga som jag inte lyckas få svar på: Om man sitter i baksätet på en bil, på platsen bakom föraren och kollar i bakspegeln mellan framsätena så kan man ofta se huvudet av den som kör. Ibland blir det då någon slags "dubbelbild" så att man ser både ögonen på personen och liksom i samma spegelbild också hakan och neråt på personen. Det är alltså två bilder i samma spegel, varav den ena då är mycket svagare än den andre. ? Svårt att förklara men hoppas att du förstår frågan. Varför blir det dubbla bilder, då spegeln - när man sitter på förarplatsen - inte visar dubbelt?visa
När i den tidiga förhistorien skapades egentligen medvetet liv?visa
hej! jag har en fråga som jag skulle bli tacksam över att få besvarad. Hur uppkommer tinnitus, vad är det och finns det något botemedel till det?visa
Om jag säger att astronauterna har ljugit om allt. Jorden är inte rund utan platt. Allt är fejkat. Ge så många som möjligt, bevis, hur vet vi att det inte är så! Ge så många som möjligt!!! Om månen är platt, allt är lögn! Ge massor av bevis och bevisa det för mig! Vi har en uppgift i skolan som vi ska förklara hur det är så om allt är fejkat. De har hittat på allt! Svara så fort som möjligt! //tack visa
Varufrån kommer luftbubblorna i kokande vatten? Det bubblar ju massor hela tiden och luften kan ju inte bara komma ifrån vattnet, eller?!visa
Om man är ute i rymden med en farkost och snurrar runt vet man ju inte vilket som är upp eller ner! Blir man yr då eller märker hjärnan inte det?visa
Hur kommer det sig att en rymdfarkost studsar bort från jorden när den kommer in i fel vinkel? Varför har vi olika röster?visa
Det är en sak som jag länge funderat på. Går det att frysa ner en människa? Så att man inte åldras, om inte tror du att vi kommer kunna göra detta i framtiden och hur ska/skulle det gå till. Dör man inte? Tack i förhand. //Davidvisa
Varför är katter gråa i mörkret? Varför ska man fokusera sin blick vid sidan av det föremålet man vill se på i mörker?visa
Vilken färg har uran?visa
Vad är skillnaden mellan astrologi och astronomi??visa
Om man hårt trycker två stenar mot varandra med pekfingrarna och sedan låter en kompis snurra en annan sten runt stenarna minst 20 varv. När man sen ska dra isär stenarna känns de magnetiska, som att de dras mot varandra. Är det bara en "känselvilla" för att man ha pressat fingrarna eller kan stenarna verkligen bli magnetiska på det viset?visa
SURT REGN Varför uppstår surt regn? Vad innehåller det? Hur kan man stoppa det? Var är det som mest?visa
Hej! Varför skriver man U, I, R och P istället för V (Volt), A (Ampere), O (Ohm) och W (Watt) när man skriver Ohms lag? Vad står U, I, R och P för?visa
Hejsan! Den här frågan skickar jag för min sons räkning. Han forskar om luft och såg i går ett program om utveckling inom dykningen. Han började då fundera över vad som händer om man trycker luft i miljarder av dyktuber. Blir det mindre luft i atmosfären då? Sjunker atmosfären? Skulle den luften ersättas med annan luft? Snälla svara för jag kan inte ge honom svar på de här frågorna. mvh Annelie, en mamma ställd mot väggen:-)visa
Jag gör ett arbete om kärnvapen på fysiken. Och i min information står det att om den kritiska massan är över 100kt så riskeras för snabb sprängning. Men vilken är den minsta möjliga massa för en explosion.visa
Hej!! jag fattar inte vad det är för skillnad mellan koldioxid och koloxid, jag fattar ju att koloxid är samma sak som kolmonoxid och att det är väldigt giftigt men jag kan inte förklara det bättre, men min lärare vill att jag ska förklara bättre. snälla hjälp mig fort!!!!!!visa
Hur fungerar en optisk mus?visa
Vi har spanat runt lite här och kollat in frågorna om vad som händer när en människa utan rymddräkt släpps ut i rymden. Svaret var alltså att blodet kokar. Varför? Är det så varmt, då borde man väl bränna sig till döds utan att blodet kokar?? Eller??visa
Vad är den vetenskapliga förklaringen till att när man tillsätter diskmedel till ett glas med vatten där oljan flyter, då blandas om?visa
Vem uppfann datorn?visa
Varför kan man inte släppa ut ozongas från jorden för att stoppa uttunningen av ozonlagret.visa
När vi studerat kapitlet Krafter har eleverna undrat över följande fråga. Hur bromsar de stora passagerarplanen när de landat? Vanliga bromsar skulle inte hålla för den kraftiga fartsänkning som sker. Troligen är det inte heller vingarnas bromsklaffar som står för denna kraftiga inbromsning. Antagligen sker inbromsningen genom att jetstrålen på något sätt vänds. Men hur? Låter man turbinen snurra baklänges- eller? Hur går det verkligen till?visa
Varför har vi fått det systemet att vi delar in klockor och kompasser i sextiondelar och 360 grader och inte i hundradelar? Vem började med tiosystemet och hur länge har det funnits?visa
Hur är det man ska göra nu när man ska lägga ner kärnkraftverket...var ska man gräva ner det...har ni några ideer....???visa
Jag har en fråga som jag gärna skulle vilja ha ett svar på. Om man planterar ett frö i jorden. Efter en viss tid är det en färdig växt. Men vad gör så att växten blir större? och hur får den en sådan enorm vikt förränding? jag skulle bli mycket glad om ni kunde svara lite mer ingående! Finns det någon sida som man kan läsa mer om det här?visa
Om man tar ett tomt dricksglas och sänker ner det upp och ner i vatten, så följer vattnet med en bit när man tar upp det igen. Man "lyfter" vattnet. Varför?visa
Varför kallas orkanens centrum för öga?visa
Varför finns orkaner? Finns det orkaner som kan komma till Sverige? Har det kommit någon orkan till Sverige? Varför döper man orkaner till tjejnamn? visa
Universum har ju inte varit större än en apelsin från början. Kan man då tala om att Universum var oändligt? Om inte, när blev den i så fall oändlig? Om ja, hur kan nått som är litet som en appelsin vara oändligt stort? Nästa fråga handlar om evighetsmaskin. Om man radar upp en massa dominobrickor efter varandra, kan ju ytterst liten enegi få den första brickan att träffa den andra som träffar den tredje osv hur länge som helst. Ingen energi-inflation uppstår ju, som när en pendel tillslut stannar. Vad kallar man detta fenomen?visa
När jag cyklade till jobbet i den mörka morgonstunden tittade jag på mitt framdäck. Vid 7 km/h såg jag däckmönstret tydligt framträda. Vid högre eller lägre hastighet syntes det inte. Men vid 14 km/h framträdde ett annat mönster, som var ungefär dubbelt så glest. Beror fenomenet på någon frekvens i gatlykteskenet eller signalerna från näthinna till syncentrum?visa
Vad är plasma, och hur fungerar plasmamotorer till rymdraketer, vill gärna ha det förklarat så enkelt som möjlig har hittat en massa hemsidor med för komplicerade förlklaringar.visa
hej! snöflingor är ju små iskristaller som har klibbats ihop. ju varmare det är i luften desto mer iskristaller klibbar ihop sig med varann. inte sant? men hur kan det komma sig att iskristallerna alltid bildar vackra stjärnor när de klibbar ihop sig med varann? alla snöflingor liknar ju ett mönster, inget det andra likt. tacksam om nån kunde svara! *kramar* elinvisa
Om man tar en lång fjäder (t.ex. från en häftapparat) och håller den uppspänd framför en datorskärm och sedan snärtar till den så ser man den vibrera i ultrarapid. Varför?visa
Vilken stad ligger närmast Sveriges tyngdpunkt?visa
Hej! Jag är allmänt intresserad om Fysik, faktiskt det mesta som ingår i Naturvetenskap. Kan ni rekomendera någon bra bok där det står fakta om fysik(utan alltför svåra ord), typ magnetism, ljud-ljus, värme, och sånt. Tack på förhand.visa
Om man avlossar ett skott i luften bör ju kulan komma ned igen, men man hör aldrig talas om olyckor när någon har fått en sådan kula i huvudet trots att det vid en del festligheter skjuts en hel del?? visa
Varför knarrar snön under skorna vid kallt väder men inte (så mycket) vid milt väder?visa
Kan jag få ett kortfattat svar om varför vatten inte blandar sig med olja? Tack på förhand.visa
Varför faller löven på hösten? Hur vet trädet att löven ska falla just då? Hur kan löven lossna?visa
Ibland när man tittar på film kan man se synvillan att hjul står stilla eller snurrar baklänges. Vid vilken rotationshastighet börjar de snurra baklänges om man antar att filmens hastighet är 24 bilder i sekunden.visa
Varför kan inte hästar äta ide-gran?visa
När har vattnet högst densitet? Vid 3°C eller vid 5°C ? visa
Hej! Jag och några kompisar har stekt ett ägg med en elkub. Vi satte in två sladdar från elkuben i ägget. Då bubblade en blågrön gegga ut från pluspolen och vitt skum från minuspolen, vad var det? Vi tror att den blågröna geggan beror på att ett kopparämne frigjordes från sladdens ände. Men vi skulle vilja veta lite mer ingående om vad det är och vad det beror på. Lulla-Britt mfl önskar svar snarast. visa
Några frågor 1. Var hamnar pantade burkar? 2. Hur gör man med pantade burkar? 3. Var finns aluminium fabriker?visa
Var tar PET-flaskor vägen efter att dom har sorterats i en affär? visa
Vatten kokar vid 100 grader. Då övergår det från flytande form till gasform. Hur kan då vatten avdunsta vid t ex 20 grader? Är vattnet i luften inte vattenånga utan små mikrodroppar?visa
Taxi och budbilar m.fl. kan använda GPS till en basstation för att kunna kontrollera var t.ex någon befinner sig. Hur stor alt. liten kan en sådan sändare, som sitter i bilen, vara för att ge mig besked var t.ex taxin är? Är det dyr teknik?visa
Om diamanten är det hårdaste materialet, hur kan man då slipa en diamant? Med en annan diamant, eller? Samma fråga gäller hur man kan klyva en diamant till mindre delar? Sker det också med en annan diamant? Eller kan man göra det med en stålspets? Hur rimmar det i så fall eftersom diamanten är hårdare än stål? Tack på förhandvisa
Finns det nått som är hårdare än diamant? Om svaret är nej, finns möjligheter att något kan bli håradre än diamant? Kanske något ämne ute i rymden? Hejdå /Jonatanvisa
Varför är sötvatten "sött"??visa
hur kom vi till vilken kom först ägget eller hönanvisa
Hur många människor har varit i rymden?? Var god och svara snabbt!! M.V.H Ulfvisa
Vad hette den första kvinnan i rymden ?visa
Jag skulle vilja ha lite info om Newtons spegelteleskop.visa
Vad är en CCD-kamera? visa
I bland ser jag synvillor, ljusa små gubbar som bara dyker upp. Det händer hela tiden, jag tycker det är obehagligt och har svårt att verka lugn när det händer för mina kompisar... Vad kan det här vara för något fenomen, är det ljusreflektioner eller inbillningar. Snälla, svara, jag måste få veta. Är jag onormal. ( Ps: Jag har sett sådana här gubbar i hela mitt liv och måste få veta. Jag har ganska dålig syn, det kan bero på att mina ögonglober är ganska avlånga, kan det vara en ljusreflektion inne i ögat? ). visa
Hej! Jag skulle vilja få lite information om kikaren b.la. hur den fungerar, när den uppfanns och hur eventuella föregångare såg ut. Tack på förhandvisa
Hejsan och tack för en superbra sida. Är mycket faschinerad av universums uppkomst, relativitetsteorin, strängterion, tvillingparadoxen etc (m.a.o sådana komplexa saker som vi ännu inte har definitiva svar på). Efter att ha läst igenom "frågor och svar" så har jag sett att ni refererat till en mängd intressanta websidor. Tyvärr så är det mesta på Engelska, så min fråga är om det inte finns motsvarande fakta på Svenska? Skulle vara mycket snällt om du/ni kunde lägga ut lite länkar som tar upp dessa ämnen men som är skrivna på Svenska, då jag tyvärr inte är någon klippa på Engelska. Tack på förhand // Jonas visa
Vad är ozon? Hur mycket luft andas en människa per dag? visa
Hej! I våran skola håller vi på och forskar om luft!(Jätte kul!) Jag har två frågor som jag inte kan hitta något svar på; Vad andas fiskar?? och Innehåller stenar luft?? Jag undrar om ni skulle kunna hjälpa mig med det. MVH Sanna! p.s tacksam för svar!d.svisa
Hej! När en rymdfarkost ska återvända till jorden så finns det alltid en risk att farkosten ska brinna upp eftersom friktionen blir så stor. Varför bromsas inte hastigheten upp innan inträde ska ske? Om en farkost skulle passera atmosfären i tex 100km/tim skulle det ju aldrig vara någon fara. Måste verkligen en farkost ha den enorma hastighet den har för att över huvud taget kunna återvända till jorden? I så fall varför? Frågvisa Pellevisa
Tack för en oerhört bra sida. Jag har två frågor jag skulle vilja ha svar på.

1. En lärare påstod att om Arktis is skulle smälta skulle vattennivån stiga drastiskt. Detta stämmer vel inte eftersom isen tränger undan samma vattenmängd som den skulle ta plats i, i form av Stämmer mitt påstående? Ifall isen når botten blir situationen en annan, men Arktis is når väl inte bottnen?

2. Många hävdar morskt att olika tunga föremål faller till marken samtidigt. Men i teorin är det väl så att ett tyngre föremål orsakar ett större fall för jorden mot föremålet, vilket borde leda till en kortare "falltid",även om detta fall är försumbart litet på små kroppar. Stämmer detta?

visa
Jordens omkrets är ca. 4000 mil.Om man spänner ett rep 1 meter över marken runt hela jorden.Hur mycket längre blir repet än omkretsen?visa
Hej!!! Jag är kemilärare på en högstadieskola i Sala. Min fråga gäller atomfysiken och lyder: Varför har man namngett elektronskalen från K-Q? Min egen teori (som jag fått förklarad för mig under min utbildning) är att man namngett det skal som ligger närmst kärnan till K-skalet (eftersom kärna börjar med k). Vidare har jag hört att det var en tysk som införde detta. Något som skulle kunna stödja min teori, då tyskans Kern även börjar med ett k. Mina elever är dock oeniga huruvuda min teori stämmer eller ej. Varför vi hoppas på att ni kan ge oss ett entydigt svar. Tack på förhand. Mvh / Jeff Lindervisa
Hej! Jag undrar vad Vakuum är och varför vatten börjar koka i Vakuum. Vad händer om man lägger in en ringklocka i Vakuum, och varför. MVH Camillavisa
Om ett träd faller i skogen och ingen är där, hörs det något då?visa
Vad beror det på att det slår lock för öronen?visa
Hur mycket är klockan i Helsingfors när den är 12.00 i Stockholmvisa
Hur många atomer innehåller människokroppen??visa
Hej! Hur ser än vätebomb ut i genomskärning? jag vet hur den fungerar när man väl har sprängt bomben. Men hur "startar" man den? Hur stor är en vätebomb? Har ni några bilder på den eller skulle ni kunna rekommendera några bra länkar? visa
Kan man lita på horoskåp?visa
Hur fungerar ett vattenur? Och hur ser det ut?visa
Vad betyder lans förbättring STDMA inom GPS systemet??visa
Om man inte har tillgång till nationalencyklopedin vad ska man göra då?? Jag ställer en fråga och får ett svar där det står sök i nationalencyklopedin, men jag har inte tillgång till den! Svara på mina frågor istället!!visa
vem var demokritos???visa
Hej! Jag undrar om ni har någon fakta om hur katalyastorn fungerar och hur den används i dagens samhälle, jag ska nämligen skriva om den på Kemin. Jag har letat på Inernet men inte fått några vettiga svar. Så om ni har någon länk maila mig. För att jag vet inte hur det här fungerar , ska jag gå in på den här sidan igen eller? MIn e mail är: trewi2@hotmail.com Tack så mycket! Jennyvisa
Hej! Vi är ett gäng mattelärare som håller på med ett projekt i matematiken (för att behandla decimaltal på ett annorlunda sätt) där vi ska ut på en simulerad resa till olika planeter. Planeterna har olika storleksförhållanden där vår planet jorden är det hela, 1, och de andra är t.ex. en fjärdedel, en tredjedel, två gånger större etc. Vår fråga är följande: om vi antar att allting (gravitation, luftmotstånd, människornas storlek, muskelstyrka, syrebehov etc.)på den fiktiva planeten är exakt en fjärdedel av det på jorden hur skulle då värlsdrekordet i längdhopp på den planeten bli i förhållande till jordens världsrekord. Först tänkte vi på samma sätt som på månen men sedan blev vi fundersamma eftersom vårt projekt går ut på att ALLT är förändrat. Detta är visserligen ett fiktivt problem men ändå en tankemässig utmaning. Tack på förhand!visa
Vi håller på med meteorologi och jag undrar hur dimma bildas?visa
Vad skulle hända om man skickade ut allt kärnavfall och alla kärnvapen ut i rymden?visa
hej! Vi håller på med röntgen på fysiken, och vi undrar vilka biverkningar man kan få av röntgen! Tack på förhand! MVH malinvisa
Jag är blivande lärare och har just nu min slutpraktik i år 3. Barnen och jag håller på att ta reda på svar på barnens egna frågor om vatten och här kommer några kluriga, som jag varken kan ge ett enkelt och bra svar på, eller bra experiment som konkretiserar svaret för eleverna.

a) Varför är vatten genomskinligt?

b) Om man spiller vatten på en varm platta så åker vattnet runt på plattan. Varför då?

visa
Jag har en fråga om svarta hål och Wheelers uttryck. Kan du förklara om hans uttryck "Svarta hål har inget hår"? Varför använde han just "hår" i det?visa
Vad består en halogenlampa av (som används i bilar) och hur fungerar den?visa
Vad är Jl för grundämne för vi kollat tre olika periodiska system och hittat tre olika namn på en atom med 105 protoner.visa
Ofta hör man att saker har tredubblats eller fyrdubblats, men vad innebär egentligen en tredubbling. Ett exempel: talet 40 skall tredubblas. Om man då gör en dubbling i tre steg blir det ju dubbling = 80, andra dubbling = 160 och tredje dubbling = 320 eller dubbling en gång = 80 och detta tal tre gånger = 240. Den förändring som man vanligen syftar på är väl att ta 40 tre gånger, alltså = 120. Vilken definition är egentligen rätt?visa
vad är pH-värdet förnågonting?visa
Patienter som ska rönga matsmältningssystemet får dricka bariumlösning. Vilken funktion och verkan ger det?visa
Hej, nu har jag en till fråga: Jag är mycket intresserad av fysik historia. T ex hur forskarna kom fram till det de kom på, hur de tänkte och försökte och deras tidigare misslyckanden. Vet ni någon sida om sånt här?visa
Jag har sett och läst om ett experiment med ett brinnande värmeljus som sätts på ett fat med lite vatten. Över ljuset sätts ett glas uppochner. Vattennivån stiger då i det uppochnedvända glaset och ljuset slocknar. Förklaringen till att ljuset slocknar anges vara attsyret tar slut. Förklaringen till att vattennivån stiger i glaset anges vara att mängden luft i glaset minskar på grund av att syret tar slut. Att syret förbrukas vid förbränning kan jag förstå, men att syreatomerna skulle försvinna kan jag inte inse. Vid förbränning bildas det koldioxid. Koldioxiden kan väl knappast ta mindre plats i glaset än vad syret gjorde. Varför minskar luftmängden i glaset så att vattennivån i glaset stiger?visa
1.Varför ser det ut som att bilens hjul snurrar baklänges ibland? 2.Några ägg frågor: varför snurrar kokta ägg snabbare än okokta? Varför går bara ena ägget sönder när man krockar kortändarna mot varann?visa
1. Hur kommunicerar rymdfarkosten med jorden? Eftersom att det inte finns någon luft i rymden så kan inte några radiovågor komma ner till jorden. 2. Fotografier som tas i rymden kan dom skicka tillbaka bilderna till jorden utan att behöva åka till baka? Och i sådana fall hur? visa
När uppfann man fyrverkerierna och började använda dem? Var det dyrt att tillverka fyrverkerier då?visa
Vad ska man göra om man träffar på ett UFO?? Ska man gömma sig eller??? Tacksam för svar!! Mvh Louisevisa
Hej!! Jag undrar om du kan svara på en fråga som jag undrar över? Jag undrar vad EKO betyder. hej då!visa
vad är det för skilnad mellan batterier med eller utan Hg? visa
Hej, jag har fått en fråga från en elev om hur kan man navigera rätt om missvisningen är 0,1 grad per år och om 10 år är den 1 grad osv. Är det så att sjökorten som görs idag, korrigeras allt eftersom eller i och med att vi idag navigerar med satallit så blir det inget problem. Min elev undrade hur var det förr i tiden när man inte hade sjökort, utan navigerade med hjälp av solen och stjärnorna. Hur påverkade missvisningen för sjöfararna då? Kan ni hjälpa mig att reda ut detta? Tack på förhand Carolinevisa
Varför är siffrorna på telefonen i nummerordning 1-9, medan de på miniräknare går från nio och nedåt? Hälsningar Ollevisa
Jag fick svar på min fråga om varför knapparna på telefonen börjar på 123 och går uppåt, medan miniräknarna börjar på 789 och går nedåt, men jag förstod nog inte svaret. Vad har logaritmisk tabell med att göra om siffrorna går från 0 till 9 eller 9 till 0? Det står också att man bör placera knapparna så att 123 är lättåtkomliga. De är väl lika lättåtkomliga om de ligger bredvid varandra upptill som nedtill. Det spelar väl ingen roll.Jag måste få en tydligare förklaring.visa
finns det luft under vatten?? varför kan man inte vara utan luft och hur länge klarar man sig utan luft??visa

1. Snurrar alla planeterna i Solsystemet åt samma håll runt solen och snurrar de i så fall med- eller motsols?

2. Ett svart hål har så stark gravitation att inte ens ljuset kommer ut. Om man då istället skulle skicka ljus mot det svarta hålet, skulle gravitationen då göra att ljuset går snabbare än normalt?

3. I flera formler jag har sett finns ljusets hastighet i vakuum med. Men hur kan man veta vad ljusets hastighet i vakuum är om gravitationen kan påverka ljuset, lite gravitation finns väl överallt?

4. Vad heter de grundämnen från atomnummer 103 och uppåt som hittils har upptäckts. Tacksam för svar!

visa
Hur kan man enkelt förklara verkningsgrad? Hur förkortas det? Var finner man det? Bra sidor på nätet? Böcker? Tack på förhand!visa
Hej! Vi är tre elever som håller på med ett projekt om vatten. Vi skulle gärna vilja ha svar så fort som möjligt på våra frågor. tusen tack om du kan svara. fråga1:Hur kom allt vatten till jorden? Fråga2:Hur upptäcktes vatten på vår jord? Hälsningar 3elever!!!! visa
Hejsan! Har fått en fråga från en av mina elever som jag hade lite svårt att besvara: Vad skulle hända med jorden om jordens dragningskraft försvann? Mitt svar till honom var att jorden skulle "explodera". Stämmer detta? Varför? Skulle jättegärna vilja ha en bra förklaring på vad det är som händer och varför? Tacksam för snabbt svar mvh Lina Tannerfalkvisa
Hur många Volt finns det i electriskastolen?visa
Jag skulle vilja veta om Cern och vad det är förnågot!?visa
Vem var Arkimedes????visa
Hej! Jag ska bygga en vattenklocka(klepshydra) i fysiken, men jag har ingen ritning eller ngt så jag vet inte hur jag ska bygga... var kan man hitta sånt? /Rillevisa
När uppfanns krutetvisa
Hej! Jag skullle vilja veta lite om Marie och Pierre Curie och vad de uppfann och hur det gick till!visa
HEJ jag håller på med ett arbete om strålning och undrar om niskulle kunna skicka lite fakta om strålning till mig så snart som jag skulle uppskatta detvisa
Vad är zenitvisa
Hej ! Jag har en fråga som gäller tidszoner. Jag vet inte om jag vänder mig till rätt instutition, men jag skulle bli tacksam om ni kunde hjälpa mig. Tidszonerna går ju i öster- eller väster-led. Om klockan är tolv i Sverige så är den elva i England, ett i Finland, nio på kvällen i Sydney Australien. Vad är då klockan på nordpolen ??? Om man tänker sig att australiensaren håller sig inom sin tidszon och åker norrut och en svensk gör samma sak tills de kommer upp till nordpolen, låt oss säga att de står två meter ifrån varandra med punkten nordpolen mellan sig. Då skulle det ju vara nio timmars tidsskillnad mellan deras klockor trots att de står så nära varandra, eller.....? Kan ni hjälpa mig att reda ut vad som gäller! maila mig gärna svaret. olov.sandstrom@edu.pitea.sevisa
En av mina elever ställde en fråga som jag inte kunde svara på, igen! Syre, som oftast finns i molekylform (O2), har en atommassa på ca 32. Vatten (H2O) har en atommassa på 1+1+16 = ca 18. Varför är vatten då "tyngre" än syre? Mycket tacksam för svar! Sveneric. visa
Vem "uppfann" helikoptern? Och när?visa
JaG BEHÖVER VETA NÅGOT OM METALL!!!!!!! JAG BEHÖVER HJÄLP visa
Vad är kärnavfall och hur giftigt är det?visa
jag undrar var man kan hita bra information om klockanshistoria utan all behöva sitta och översätta till svenska kan du ge min bra tips på sådana sidor? jag behöver svar snarast mvisa
Vad hände med Laika uppe i rymden? Vilket år blev Laika upp skickad? Och vem ägde Laika?visa
vart kan jag få innformation om torricellivisa
Kan ni ge mig några bra länkar tillsidor där jag kan hitta information om: Mängden radioaktiv strålning från ett normalt fungerande kärnkraftverk och ett kärnkraftverk som har en kärnsmälta och vad det finns för risker? Vad man i ett kärnkraftverk för att minska risken för utsläpp?visa
Var kan jag hitta bra fakta och bilder om CAT-scans och mammografi?? Tackvisa
hur kommer det sig att en jetmotor fungerar på 12000m höjd. Räcker syret till förbräningen? Människan kan inte andas där.visa
hej jag har en svår fråga som jag vill ha svar på för att jag kan den inte så skicka svaren till mig så skulle jag vara tacksam mikaelleandersson@mail.bip.net fråga 1: hur mäter man radioaktivitet och vad är skillnaden mellan enheterna Becquerel (bq) och sievert (sv)? fråga 2:på en brandvarnare står det 241 am,370kbq. a. vilket innehåller det? b. hur många partiklar sänder det radioaktiva preparatet ut varje sekund? c. 240 Am har en halveringstid på 470 år. hur stor del av det ursprungliga ämnet finns kvar efter 470 och 940 år? visa
När uppfanns tändstickan, av vem och varför? tack på förhand!visa
Den 6/10 ställde jag en fråga om solur för norra halvklotet gick bra att använda på södra halvklotet.Jag fick svaret att det bara var att man skulle vrida det mot norr, men är det inte så att solen så att säga vandrar åt motsatt håll på södra halvklotet? Skall inte skalan på soluret också spegelvändas? Jag vore tacksam för ett förtydligandevisa
Vad blev ALbert Einstein proffesor i. År 1907 i Zürich?visa
Vad är en tryckkokare?visa
Var kan man få veta mer om Celcius, Kelvin och Fahrenheit? Jag håller på med ett arbete där jag ska ta reda på fakta om dem. /Rebeccavisa
Löven som ramlar ner till marken på hösten multnar och "försvinner" men vart tar alla atomerna vägen?visa
Kamerans historia?visa
Jag vill ha grundfakta om metrologi,tack.visa
¨Hur farligt är batterisyra?visa
Varför är det ett stort hål i ozonskiktet över Sydpolen, när det inte finns några bilar som släpper ut avgaser där?visa
skulle man kunna få lite information om area51????visa
I vilken bergart kan opaler förekomma?visa
Hej!!! Jag ska göra ett arbete om ufon och vore väldigt tacksam om jag skulle kunna få lite uppgifter om det. T.ex om någon någon gång har trott säg sett ufon, om det finns någon bild eller så. Ni kanske t.o.m vet någon person som man skulle kunna skriva till, som kanske har sett ett ufo.visa
På vissa behållare står det TRYCKBEHÅLLARE - Får ej utsättas för temperaturer över +50 grader celsius. Gäller även tömd behållare. Vad kan hända om man inte följer anvisningarna? Varför????? Svara grundligt! visa
Om man spiller kaffe på en plan bordsyta så blir fläcken mest mörk yte i kanterna. Det blir en brun rand runt fläcken. Vad beror det på?? visa
Kan man gräva sig till Kina?visa
Varför kan fåglar flyga och inte vi människor?visa
hur länge kan en människa vara utan vatten? vore bra om jag fick svar fortvisa
Jag har diskuterat med mina elever och kollegor vad som egentligen skulle ta död på en människa i rymden. Om man blir utkastad från ett rymdskepp utan kläder och syrgas låt oss säga någonstans i utkanten av Vintergatan, vad är det man dör av? Vi har antagit att man kan hålla andan i världsrekordtiden 6 minuter. Orsaker vi diskuterat är vakuum, strålning, kyla, syrebrist och ensamhet/rädsla! Tacksam för svar Anna Teledahl fysiklärare 7-9 Falunvisa
Hur fungerar bredband.visa
Vad är magnesium? visa
Varför suddar ett sudd???visa
Jag läste på SSI:s hemsida att de delat ut jodtabletter till folk som bodde nära kärnkraftsverk. Min fysiklärare sa att jodtabletter visst skulle skydda lite mot strålning, men han visste inte varför. Alltså, varför skyddar jodtabletter mot strålning? visa
Varför är det gropar i golfbollar? Och var kan man få mer info? visa
Varför skruvar sig en fotboll i luften när man sparkar i väg den??? visa
Tjenare, igen! Potatisexperimentet tycker inte jag överensstämmer med min fråga. Jag måste få förmedla en teori bland mina kollegor, nämligen att de ångbubblor som bildas vid bottnen hellre stiger längs glasstaven eftersom de då endast är halvsfäriska. Dvs det "kostar mindre energi" med halvsfäriska bubblor än helsfäriska. Kan adhesion/kohesionskrafter också användas vid förklaringen till varför bubblorna tar vägen upp längs med glasstaven? Tack för edra svar, och ja, jag har en fluga kvar! Hälsningar Björn visa
Vad kostar det att bygga en rymdfärja? visa
Hej, Jag har av en elev fått ett plastföremål, 10 cm långt, format som en båt men utan tydlig köl. Föremålet är inte helt symmetriskt. När vi snurrar den på bordet med "kölen" nedåt så snurrar den mycket lätt åt ena hållet men vänder och snurrar tillbaka några varv när vi snurrar åt andra hållet. Jag behöver hjälp att förklara detta för eleven. Tack på förhand Jarl Johansson Norregårdskolan Växjö visa
Jag skulle vilja veta allt om kol 14-metoden, snarast!!! Tack! visa
Varför slutar håret att växa vid en viss längd?visa
Har magneter och magnesium något gemensamt?visa
Detta är bara en teori: När båtar vid Bermudatriangeln sjunker, är det inte någon sorts gaser som stiger från botten och får vattnet att bli som "kvicksilverkonsistens" och att båtar bara sjunker, men i så fall hur kan planen störta? Planen som har störtat över Bermuda har i allmänhet alltid rapporterat att vädret varit klart och fint... Skulle vara tacksamt om du kunde svara på den här frågan .. dennis visa
Vad är det som händer när ett flygplan flyger inom Bermudatriangeln och alla instrumenten börjar krångla, kompassen visar åt ett helt annat håll än vad den egentligen är och att båtar och flygplan bara kan försvinna så, utan att hitta ett enda spår efter dem, inte ens en enda vrakspillra. Vad tror ni det är som händer? visa
Två frågor: 1, Var däcken i månbilen pumpade med luft? Isåfall; var de pumpade här på jorden eller hur löste man problemet med avsaknaden av lufttryck? 2, Om man lyser med en super-mega-stark laser i en spegel; kommer spegeln då att bli varm? Om man istället låter lasern reflekteras i en vattenspegel; blir vattet varmt då?visa
Vad består vatten av? var kommer vattnet i från från början? visa
jag undrar om det inte låter när ingen hör, det är ju jättemysko, hörs det ljud när ett träd ramlar utan nån i närheten. krånglig fråga kanske? visa
Skulle du kunna hjälpa mej med att hitta fakta om Eratosthenes visa
Vad är det man sprutar på flygplanens vingar vid avisning?visa
Hur länge har begreppet "medsols" och "motsols" funnits? Fanns det före klockans födelse?visa
Du har en plastmugg fylld med vatten, ovanpå muggen har du en pappskiva som täcker öppningen av muggen. När du vänder muggen uppochned, stannar pappskivan kvar och hindrar därför vattnet från att komma ut. En teori jag har fått är att det bildas en "vakuumblåsa" mellan glasbottnen och vattnet. Och eftersom vakuum inte utgör något tryck nedåt, håller luften runt om, pappskivan kvar vid öppningen. Stämmer denna teori?? Tack för hjälpen!visa
Vid vilken höjd slutar atmosfären???visa
Finns det något ämne som begränsar magnetism? Ett ämne som förhindrar strålningen mellan två magneter. Hur kunde man mäta den tid som rann i ett timglas? Eftersom det inte fanns klockor undrar man hur det gick att få fram bra timglas. Skulle bli glad om du svarar. Tack på förhand:-) Klass Guld 4:an och Royvisa
Vad händer om man sänker ner en flaska med vatten i en skål med vatten?? Tack på förhand!visa
Hej vi forskar om vatten i ett rymdskepp och vi undrar hur man duschar i ett rymdskepp. svara så fort ni kan TACK PÅ FÖRHAND M.V.H. JAG visa
Hur funkar en sprayburk?visa
Hej! Jag undrar om en fluga som flyger runt i bilen påverkas av accelerationen i bilen? Skulle man kunna döda en fluga genom att accelerera så kraftigt att den fastnar i bakrutan? visa
Hej igen, kära Fysikexperter! Jag frågade tidigare varför det kokar häftigare kring en glasstav, när man för ned denna i ett kokande vattenbad. Jag använde en glasbägare som kokkärl och en brännare som värmegivare. Vad spelar detta för roll? Nu till min andra fråga om den landande flugan. Jag menade mer hur den landar, dvs loopar den eller landar den på väggen och klättrar upp i taket. Hälsningar Björn visa
Hur mäter man lufttryck? Mäter man det på olika sätt desto högre upp i atmosfären man kommer? visa
Jag undrar hur det kommer sig att det finns mindre syre högt upp på ett berg eller högplatå? visa
Hej fysik !! Vid hur många decibel förstör man hörseln? Hur många volt har man i ett elstängsel? (för tex hästar) Hur många volt klarar vi utan att få en chock?visa
Jag har åtskilliga gånger fått frågan om hur fransmännen i slutet på 1700-talet bar sig åt för att bestämma avståndet från nordpolen till ekvatorn då man definierade längdenheten 1 m som en tiomiljondel av avståndet mellan ekvatorn och nordpolen. I alla böcker som jag sökt svaret står bara med speciella mätmetoder. Kan ni hjälpa mig med ett svar till mina elever? MVH/ Gunnar Lindahl visa
Hej! Tack för ovärderlig websida. Jag går in på er adress minst ett par gånger i veckan, plockar lektionstips, idèer till frågeställningar, utvärderingar, boktips m m m m. Nu till min fråga: När fick egentligen Rutherford nobelpriset och för vad? Jag vet ni har skrivit om det redan, men som en av mina elever påpekade så gjorde han experimentet med alfapartiklar + guldfolie 1911 (enligt vår fysikbok) och enligt Nationalencyklopedin och Nordstedts uppslagsbok fick han nobelpriset 1908. Kanske Bra Böcker har rätt, de påstår att han fick Nobelpriset 1918? Hälsningar Kristina Drageryd visa
Vem tror ni får nobelpriset i fysik i år? Namn ge tänkbarakandidater samt den troligaste och vad han/hon upptäckt visa
Varför ska man inte hälla varmt vatten från kranen i en kastrull och sedan koka det när man lagar mat? visa
En kväll(runt 21.30)förra hösten var jag och min pojkvän ute och åkte bil. Helt plötsligt såg jag ett ljussken på himlen. Det lyste klart och hade formen av en sol; rund och klart lysande. Det var av samma storlek som en sol, förhållande till stjärnorna. Föremålet befann sig omkring 30 sekunder på himlen, sedan försvann det med ett skott iväg bortåt. Min pojkvän menade att det var molnigt den kvällen och att det var molnen som släppte igenom månen och gjorde så att det blev en stort gyllende klot. När föremålet sedan försvann drog molnen över månen så att det försvann. Jag tycker att det är konstigt att molnen kunde bilda en sådan rund ring bakom sig och att det kunde lysa så starkt. Jag undrar om det var ett UFO jag såg. Kan ni hjälpa mig att besvara mitt problem med vänlig hälsning Anna Almlöw visa
Hej, jag och min kompis har några frågor: 1)Vad består ozonskiktet av? 2)Det är ju ett hål ovanför antarktis, hur upptäcktes det? 3)Vad kommer att hända i framtiden, kommer hålet att försvinna eller bli större? 4)Kommer hålet förvärra växthuseffekten eller "skydda" mot den? 5)Vi har hört att det finns ställen där det är väldigt tunt skikt, kommer det att bli "hål" där eller kommer det att bli "tjockare"? Tack på förhand för hjälpen! /Liza & Niina visa
vad ska man ha för kläder i öknen? visa
Ett flygplan kör 1000 km/h i ena riktningen. Ett gevär skickar iväg en kula från planet ut i luften i motsatt riktning med utgångshastighet 1000 km/h. Vad händer med kulan när den har lämnat gevärspipan? Hur rör sig kulan vertikalt och horisontellt i förhållande till marken om man bortser från luftmotståndet? Tacksam för svar. visa
Hej!!!! Kan ni förklara frekvens så kortfattat och enkelt som möjligt så att en 5-åring förstår?! visa
Hur är det egentligen möjligt att skicka flera telefonsamtal genom en och samma ledning? Varför störs inte det ena av det andra samtalet? Hur hittar ett samtal rätt väg, är det märkt på något sätt som gör att det kommer till rätt mottagare? Vad menas med bandbredd? Vad är det som gör det digitala mobilnätet GSM så bra? och... Hur komprimerar man en digital bitström så att den tar mindre plats? Många frågor på samma gång... Tack på förhand Mvh Eric visa
Jag har en fråga jag behöver svar på för att klara av en hemuppgift i fysik: Varför mäter man alltid bilars effekt i hästkrafter, när det internationella måttet är kilowatt? jag har letat en hel del efter svar, och med tanke på att sista inlämningsdag närmar sig vore det bra med ett snabbt svar. visa
Hur har diamanter bildats? visa
1. Var kommer namnet hertz ifrån

2. När visste man vad ljud var

3. Finns det någon annan planet förutom dom andra

4. Kommer vi närmare solen varje år

5. En privat fråga hur många fysik-frågor får ni per dag

visa
hej jag undrar vem det var som kom på namnnet fysik varför skulle det just heta fysik och ingenting annat har just fysik någon betydelse eller kom dom bara på att det skulle heta fysik visa
Hur styr man en varmluftsballong? visa
Hej! Två elever (och deras familjer) tvistar om denna fråga. Jag kan ej hjälpa dem, hoppas därför på hjälp från er. Ett tåg rör sig med hastigheten exakt 100km/h. På tågets tak står två män fem meter ifrån varandra. Mannen som står längst bak, i förhållande till tåget, riktar en pistol mot den andre mannen. Pistolen är beskaffad så att den skjuter i väg kulan av en konstant hastighet av exakt 100km/h. Vad kommer att hända? 1) lämnar kulan någonsin pistolen? 2) vilken hastighet har kulan i förhållande till marken när (om) den träffar mannen? Tack på förhand! -Lotta- visa
Hej! Min fysiklärare säger att när t.ex en buss börjar rulla hastigt och man "rycker till", "står kvar på den plats där man var från början fast bussen rör sig" så att man faller (eller nästan), då är det för att ingenting i universum egentligen vill förändras, allt vill vara kvar som det är. Men termodynamikens andra huvudsats säger väl att allting "går mot kaos", att allt "blandar sig", tills det inte går mer. Hur går det ihop? Hur kan universum dels vilja "röra ihop sig" så mycket som möjligt, och dels inte vilja förändra någonting. Om allting går mot kaos innebär ju det förändring, eller?? visa
Tänk dig att man står vid en sjö eller en vik, då slår vågorna alltid upp mot stranden oavsett hur det blåser Hur kommer det sig ?????? visa
Vad är kolsyra ? Och hur gör man dricka ? visa
vad är lambdatecknet och vad andvänds det till (kan du ge ett exempel?) visa
En morgon då jag kokade gröt började jag fundera över varför mjölk kokar "tyst", den bara stiger i pannan. Varför? När vatten kokar upp så susar det först och sedan bullrar det. Vad är det som skiljer, jag har några teorier men vill gärna veta. Som blivande lärare kan jag ju bli ställd inför den frågan. visa
Hej! Mamma och jag undrar om det verkligen är möjligt att Bamse kan stoppa en bil med bara handen utan att göra illa sig. Han är ju världens starkaste björn men han är inte osårbar. Kan hans kraft verkligen motverka bilens kraft så att han inte bryter handen? Hej då från Micke visa
Hur djupt kan man dyka utan syrgasapparat? visa
Varför har linser 2 brännpunkter? vad har de för funktion? Vad består ljus av? (protoner, fotoner) Vad är skillnaden mellan longitudinella och transversella vågor? Hur ändras ljudvågorna när ljudet blir starkare? Svara gärna på frågorna så fort som möjligt(innan fredag) tack på förhand// JOn visa
Är det viktigt(noga) att rymdraketer skjuts upp med rätt vinkel i förhållande till jordytan, och i så fall varför? visa

# Kyls rummet då kylskåpsdörren är öppen?

# Är kokande olja eller vatten skadligare?

# Varför fastnar kall iskub på fingret?

# Hur bör man linda in en bakpotatis, med den matta eller glänsande Al- sidan?

visa
Hur länge kommer vi i Sverige att ha friskt rinnande vatten i kranen? visa
oj, jag glömde en fråga. Vad är det för skillnad på intensitet och frekvens? visa
Varför finns dinosaurier fortfarande? Vissa säger att dom inte finns men jag har ju sett JURASSIC PARK och THE LOST WORLD. visa
Vad finns det för fysik inom "Pingis"? visa
Finns det vatten i matolja? Hur kan man annars poppa popcorn i mikrovågsugnen? visa
Vilka energier finns i en kastparabel, vilken fart har det man kastar i olika lägen. Berätta lite om en kastparabel visa
Kan ljus höras och kan ljud ses? Hur högt ljud kan en människa tåla?visa
Tjena! Jag heter fredrik och vi på våran skola undrar: Vi vet att det finns ämnen som går från fast form till gas. Men finns det något ämne som går från gasform direkt till fastform? svara så snabbt som möjligt... på: fredrik_munkedal@holmail.com visa
hur mäter man tiden utan klocka. visa
Hejsan!! Jag kom på en sak: Växthus effekten! Alla säger att ozonlagret kommer att spricka och det tror jag är sant, för kolla här: Solen värmer ju planeterna, och är inte det typ lika dant som om man steker nåt? Jag menar, det tar ett tag för att värmen steker t. ex köttet, och eftersom att solen är väldigt varm så det dröjer ett tag inna värmen blir hög här, eller är jag helt ute och cyklar??? Jag skulle bli väldigt glad om du kunde svara på detta snabbt!! Angeliqa visa
Varför får man cancer av radioaktiva ämnen. visa
Eftersom människan är anpassad till lufttrycket på jorden, undrar jag om en människa skulle explodera om han klev ut i rymden utan rymddräkt? Eller räcker det kanske om han befinner sig högt upp i atmosfären där trycket är mindre? visa
Hur kommer det sig att en ihålig cylinder tål mer tryck än en ihålig kvadratisk ram om man har samma omkrets på båda och lika tjockt gods. Kan man förklara det med att cylindern fördelar trycket på en större yta eller har det att göra med att trycket på en kvadratisk ram koncentreras i hörnen. Tackar på förhand. visa
Säg att växthuseffekten fortskrider och de stora isarna smälter och "lägger jorden i blöt". Vilka landområden kommer då fortfarande sticka upp ur vattnet? Om bara Mount Everest gjorde det, skulle en människa då kunna andas normalt där? Alltså, ändras trycket om berget skulle "kortas av" underifrån? visa
Hej! Häromdagen diskuterade en studentgrupp (4-9, MaNO) fossilt vatten i Alnarpsströmmen under Malmö. En student undrade hur man kan bestämma åldern på vatten med hjälp av C-14-metoden. Han nöjde sig inte med svaret att man analyserar organiskt material i vattnet. Han ville veta mer. Kan ni hjälpa till? Tack på förhand Maria visa
Hej! Här kommer ytterligare en fråga med anknytning till vatten: När man är på studiebesök med elever vid avloppsreningsverk säger de alltid att man ska akta sig för att trilla i aktivt-slam-bassängen eftersom man inte kan simma i den då det saknas ytspänning. Jag har funderat mycket över detta och får inte ihop det riktigt! Är det sant eller är det en sak de säger för att besökarna ska gå lugnt och fint och inte trilla i bassängerna? Tack på förhand Maria visa
varför har vissa mynt hål i mitten? (som tex norska mynt) visa
Om man står på ekvatorn, hur kommer det sig att man kastar längre österut än västerut? visa
Hur mycket kan ytspänningen bära? visa
Varför är havet salt? Varifrån kommer saltet? visa
En elev undrade varför bubblorna i t ex en ölflaska alltid verkar starta från botten av flaskan och inte överallt i flaskan samtidigt. En bra fråga som jag nu skickar vidare med förhoppning om ett svar. visa
Jag sitter på en gunga, som består av gångjärn högst upp och med stänger i stället för kedjor. Sittbrädan sitter fast i stängerna utan gångjärn. Kan jag nu sätta fart på gungan utan att röra marken? visa
Varför anses det som omöjligt att i teorin färdas fortare än ljusets hastighet, i praktiken är det ju omöjligt men i teorin borde det ju gå. visa
Hur mycket delar blir det om man plockar isär en hårddisk? Hur mycket minne har den dator som har mest minne i världen? visa
Brev från student på praktik: Fick följande fråga förra veckan av en elev: "Om man färdas i ljusets hastighet och vänder sig om, vad ser man då? Blir inte bilden fryst eftersom ljusets strålar inte kan reflekteras?" Jag bara stod rakt fram och gapade. Detta var alltså en elev i åttan som började dribbla bort mig med sina teorier om hur ljuset bryts. Är det någon som har ett bra svar på frågan. Jag behöver det omedelbart!!! Tack ! M.v.h. Maria S visa
Jag skulle vilja veta varför symbolen för radioaktiv strålning ser ut som den gör? visa
Hej! Hur fungerar en radio? visa
Hej! Vad händer när en spik rostar? visa
Hur får flygplanen som flyger kontakt med dem nere på marken Tack själva för att vi fick svar på våra funderingar. visa
Hur högt upp kan värme / partiklar från en aktiv vulkan nå? Undviker flygplan att flyga över aktiva vulkaner? visa
Jag undara vad som kommer att hända innom fysiken i framtiden, hur kommer den att utvecklas? Jag vill helst ha svar via e-mail m.v.h. /Clara visa
Jag har en amerikansk kompass från 1964, Vietnamkriget. Den är köpt i Vietnam. På baksidan står det att den innehåller 75 mc H3 och en stor radioaktivsymbol. Den har visserligen självlysande visare men den radioaktiviteten skriver man väl knappast ut? Varför innehåller den i så fall något radioaktivt? visa
Vad är kapillärkraft?

Varför rinner inte vätskan i en termometer ner när man vänder på den?

visa
Hörs norrsken? visa
Hej! Hur fungerar ett solur? (stonehenge)

Vad är norrsken?

Varför lyser "morgonstjärnan" fast det börjar bli ljust?

visa
Varför kan man sudda bort med ett suddgummi? visa
Om man åker i en nercabbad bil som kör i samma hastighet som ett pistolskott och man avlossar ett skott, står skottet still då? Händer det samma sak i en stängd bil? visa
Hur fungerar egentligen Turbo-laddning, kompressorladdning och intercooler till bilmotorer? Ökar dessa effekten på motorn? Är det något att satsa på till min moppe? Den gör knappt 50 nu.

Finns det något bra att läsa om det?

visa
1. Hur fungerar ljuddämparen på en pistol? Det står i Nationalencyklopedin att den sänker förbränningsgasernas expansionshastighet men hur gör den detta?

2. Hur fungerar en metalldetektor?

visa
Hur länge kan man räkna med att ett videoband med en inspelning gjord med amatörkamera kan bevaras för eftervärlden? Hur förvaras inspelade videoband bäst? Vilken inverkan har temperatur och luftfuktighet? visa
Kan jag få en förklaring till varför såpbubblor görs av diskmedel trots att diskmedel i vatten förstör ytspänningen visa
Vad är vätsketryck? visa
Vad är Bermudatriageln? visa
Varifrån kommer egentligen konstanten i Newtons gravitationslag?
Och för all del andra s k naturkonstanter också?
Beror deras värde av hur vi valt grundenheter: meter sekund o s v.
visa
Vänligen ge exempel på naturlagar!
Hur många är de?
Har några "försvunnit" under århundradena av forskning?
Är fler "på väg att upptäckas"?
Vad karaktäriserar en naturlag?
visa
Jag har två frågor från en elev i åk 9 som undrar om supersträngar hur de snurrar med vilken hastighet, om de endast har två dimensioner och vad det i sådana fall innebär.

Den andra frågan är vad som händer när två föremål rör sig från en fixpunkt med vardera ljusets hastighet?

Om man dessutom tänker sig att ett av dessa föremål samtidigt rör sig emot ytterligare ett föremål med samma hastighet, vad händer?

Eleven diskuterar kring tidsbegreppets utsträckning eller förkortning samt en sträckas /föremåls ihoptryckning eller förlänging.

Eftersom jag känner att detta blir ett mycket tungt filosofiskt område skulle jag uppskatta om jag kunde få lite hjälp med diskussion kring själva relativitetsbegreppet eller åtminstone förslag på var man skulle kunna hitta bra texter kring detta.

visa
Står tiden stilla i ljusets hastighet? visa
Växer träden mer med tanke på koldioxid utsläppen? visa
Hur mäter man höjden på ett berg? visa
Den 17 februari besvarade du en fråga om hur man får in blyertsstiften i blyertspennor av trä. Du kontrade också med en motfråga om hur man får in tandkrämen i tuben. Det är iofs inte så svårt att komma underfund med, men något som har förbryllat mig längre är följande: Det finns ju randig tandkräm. Hur 17 gör de för att den skall komma ut randig under hela tubens förbrukningstid? Framemot mitten av tuben borde det ju joxa ihop sig i tuben, men icke. Jag har länge funderat på att köpa en tub och sprätta upp, men det har inte blivit av. visa
När man kör bil en solig sommardag blir den kall på grund av fartvinden (vilket jag antar är friktionen). När en rymdsond kommer in i vår atmosfär brinner den upp på grund av friktionen. Vad beror det på att det blir kallt vid låga farter och varmt vid höga? Finns det någon gräns när det varken blir varmt eller kallt?

visa
När min dotter frågade mig denna fråga insåg jag att mina kunskaper var begränsade..."Varför pyser det när man skakar en läskflaska?"

visa
Varför används bly i reaktorer för att avskärma strålning?

visa
Är det farligt att titta på datorn varje dag, för det brukar jag göra !

visa
Vilka konsekvenser får hastigheten på människan?

visa
Finns det sten som flyter?

visa
Varför försvinner kolsyran då man sätter en sockerbit i läsk?

visa
Enligt en professor (i fråga Lund) för ett par år sedan är det skillnad mellan "meter per sekund" och "sekundmeter". Vad är det för skillnad? mvh //S visa
Hej! Jag undrar lite kring en laboration. Det är när man tänder ett värmeljus i ett vattenbad och ställer ett kärl över. Då stiger vattennivån och ljuset slocknar. Jag har fått två förklaringar från påstått välunderättat håll på detta. Den gamla som säger att syret förbränts och att koldioxiden till viss del lösts i vattnet och den senare att det bara beror på värmeutvidgning och sedan avkylning. I det senare fallet borde det väl bubbla ut luft när denna värms upp i bägaren? Kanske ligger det gamla svaret inom kemins värld men ni kanske ändå kan svara på detta triviala men intressanta problem.visa
Varför studsar en sten om man slänger den mot en vägg? Det är elasticitetsenergin som gör att bollar studsar. Är det det med sten också? visa
Hur fungerar en tv? visa
Varför blir det bromsspår i asfalten? Vad är det som händer? visa
Hur kan man operera inne i kroppen m h a laser utan att skada annan vävnad än där man vill skära? visa
Hur kommer det bli med datorerna år 2000,kommer de gå sönder.Vissa säger det. Hoppas inte det.Blir väldigt dyrt !!! visa
Varför ser det ut som hjulen snurrar baklänges när man kör framåt? visa
Hej ! Jag undrar varför vattenvirvlar är så farliga? Varför finns vattenvirvlar? Finns det någon som har fastnat i en vattenvirvel? Glad om jag kan få svar . Fredrik. visa
Jag har länge funderat på om man ska sätta sin tillit till Bibeln eller vetenskapsmännen huruvida Tellus skapades. Själv är jag splittrad i frågan. Fröken säger Tyst! Tacksam för svar.visa
Jag undrar vad ordet FYSIK kommer ifrån, om det är latin eller grekiska eller något annat språk. visa
Hej! Jag håller på med ett arbete i skolan om meteorologi, och jag undrar om ni kan svara på varför det blåser på jorden, och varför det ibland blåser mycket och ibland inget? visa
Vilka gaser är det som utvecklas vid en sk "fjärt, brak, fis", dvs illaluktande gas från tarmsystemet? visa
Fungerar en jetmotor i rymden. visa
Vid noggrann mätning av av jordens omkrets har det visat sig att den inte är precis 4000 mil. Hur lång är omkretsen dels runt ekvatorn och dels runt polerna? visa
Hej Jag undrar hur små detaljer de bästa spionsatelliterna kan se. tack på förhand visa
Du svarade förut på min fråga om fotonkvantpar, men du sade att det inte gick att överföra information med dessa. Men om man har polarisationen kopplad mellan fotonerna, och man har en foton på ett ställe och den andra på ett annat ställe, så skulle man kunna "ställa in" polarisationen på den, och då även på den andra, som man skickar in i en polaroid, och om då fotonen skulle ha "rätt" polarisation, och alltså komma igenom, så tas den emot av en detektor (fototransistor eller liknande) så skulle den kunna uppfattas som en binär etta, och om den inte kommer igenom, som en binär nolla. Eller? visa
Hej! Jag undrar tillsammans med min klass varför en drake flyger. Vi har byggt enkla drakar typ "malaj". Vi har använt hjälp från Sala drak & tango sällskap och funnit vissa förklaringar men söker mer ingående svar. Har ni möjlighet att hjälpa oss? MVH Jörgen med klass visa
Jag har en fråga som jag och en kamrat är oense om. Han har en centraldammsugare hemma. Har slangens längd någon betydelse för sugförmågan? Om han prövar två slangar med olika längd (t ex 3m och 10m) från samma uttag, kommer den längre slangen kunna suga lika bra som den kortare? visa
Jag har tänkt mycket på tidsresor. Det verkar väl inte så troligt att de kommer bli sanning, men säg att det var så. Jag bestämde mig för att göra en resa i tiden och tar en vecka på mig att förbereda mig. Sen reser jag tillbaka en vecka i tiden och hälsar på mig själv. Säger åt mig att inte resa. Fråga 1: skulle man kunna träffa ett "forna jag" genom att resa i tiden? Då existerar ju två jag samtidigt... Fråga 2: skulle jag kunna lyda mig själv och låta bli att åka? Enligt mitt resonemang är svaret nej på fråga 2. Träffar jag mig själv från framtiden så vet jag att jag kommer att åka. Det finns inget man kan göra för att förhindra det då, som ett slags bakvänt öde. Det ligger redan i framtidens historia. Och hade det visat sig att jag har dykt upp någon gång på 1500-talet, att det ligger i historien, så kommer jag garanterat att resa dit på något sätt. Kommer vi någonsin att kunna resa i tiden så 1: skulle vi inte kunna ändra på något (hade vi haft en väldigt omfattande historiebok så skulle allt vi gjorde redan stå i den) 2: skulle resan redan finnas i historien, dvs. att om vi kommer att lyckas med tidsresor i framtiden så kommer vi inte att resa till tex. 1900-talet (förutsatt att vi inte redan haft resenärer här). Det här blev nog lite rörigt, men jag skulle vilja veta om mina tankegångar är riktiga. /Nina visa
Om man släpper en fyrkantig låda på en vattenyta så borde vågorna bli fyrkantiga. Är de lite fyrkantiga i början och blir därefter runda? Varför blir de runda ? visa
Om man tar en bunke med vatten och sätter salt i och tar sen ett färskt ägg och häller i äggulan och äggvitan varför håller äggulan sin ovala form? visa
Hej Jag är varken lärare eller elev men har ändå en fråga. Det har regnat under dagen och vattnet samlas i vattenpölar. Under natten fryser det till och på morgonen är vattenpölarna täckta av en tunn ishinna.När man sedan trampar sönder ishinnan (det är svårt att låta bli) så finns det inget vatten under isen, bara tomrum.Jorden under var ju mättad av regnet kvällen innan , så vart har vattnet tagit vägen.Neråt förmodligen,men hur? Tackar för ev svar Lennart visa
Vad är eterns densitet? visa
Kan man resa i tiden med hjälp av ljuset?????? visa
Varför blåser det? Vart ifrån kommer vinden? Vad är luft? Vad innehåller det? Tacksam för svar senast möjligt!!! visa
Fråga från en av mina elever år 2: Stämmer det att om man åker med ljusets hastighet i rymden åldras man inte på samma sätt som om man varit kvar på jorden? Isåfall, varför? visa
Går det att bygga en motor som är snabbare än ljuset? visa
Detta kanske är en fråga som man skulle kunna hitta svaret på själv, men jag har inte hittat det ännu. Varför valde man Greenwich som nollställe för tidslinjerna? visa
Hur bygger man en luftballong av en vanlig ballong? visa
Kan man kvävas av för mycket luft? visa
Hur gör man för att trolla bort en människa. visa
Dubbelflaska. Två petflaskor är förenade med en dubbelgängad plastmuff. Hålet i denna har d=8 mm. Den ena flaskan fylls till ca 90%. Vänd systemet så att flaskan med vatten är överst. Vatten droppar då ner i samma takt som luft bubblar uppåt. Ibland slutar vattnet att rinna ner. Skakas flaskan börjar det rinna igen. Detta kan upprepas flera gånger. Ibland slutar vattnet ej alls att rinna ner. Fråga: a) Är ytspänningen pga det lilla hålet så stark att vattentrycket ej förmår trycka "hål" och rinna ner? b) Fungerar ytspänningen i hålet som ett lock på vilket luften trycker underifrån? c) Blir det ett övertryck i den undre flaskan? Detta borde ej ske då samma volym vatten rinner ner som volym luft bubblar upp. Vi gjorde ett försök då vi blandade diskmedel i vattnet. Då slutade aldrig vattnet att rinna ner. visa
Varför flyter vi när vi simmar i vattnet, men sjunker om vi låter bli? visa
Varför är tiden kortare mellan två händelser när man rör sig? Om man tänker sig att man åker i ljusets hastighet, då tiden går oändligt långsamt går inte tiden oändligt fort då för den som står stilla?visa
När en TV-kamera riktas mot en lampa ser man en 6-hörnig ljusfläck på TV-skärmen. Varför är den 6-hörnig?visa
Behövs massa för att rummet ska exsitera eller kan vakum existera utan att partiklar med massa finns i samma universum.visa

446 frågor hittade

 


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.