Webb-länkar

Visa resultat


Sökvillkor:
Ämnesklassificering: Miljöfysik

20 poster funna

NamnKälla/mer infoBeskrivning 
Earth ObservatoryNASA Med fokus på jordens klimat- och miljöförändringar ger NASA tillgång till nya satellitbilder och vetenskaplig information om vår planet. Material från denna sida kan fritt användas i undervisningen.   
928 träffar  
EnergimyndighetenStatens energimyndigheten Statens energimyndighet är en central förvaltningsmyndighet för frågor om användning och tillförsel av energi. Här kan du söka i myndighetens rapporter samt beställa litteratur inom energi-området. En kortfattad sammanfattning av innehållet underlättar beställningar från förlaget.   
912 träffar  
klimat.nuSvenska FN-förbundet, Svenska Röda korset, Svenska kyrkan, Svenska Naturskyddsföreningen och Folkbildningsförbundet Här finns information och tips om kretsloppstänkande och miljö. Du kan avge ett klimatlöfte och beräkna hur du personligen kan minska utsläppen av koldioxid.   
1259 träffar  
Laborativ utrustningMats Areskoug, Malmö högskola Mats Areskoug har sammanställt en lista över firmor, som säljer laborativ utrustning användbar inom området miljöfysik.   
1005 träffar  
Medicinsk strålningsfysik, LULunds universitet Här får du tillgång till en omfattande samling av länkar relaterade till radiofysik.   
1073 träffar  
Miljöaktuellt    
949 träffar  
MiljödepartementetRegeringen Miljödepartementet samordnar regeringens miljöpolitik och företräder Sverige i miljöpolitiska sammanhang inom EU.   
1549 träffar  
NaturvårdsverketStatlig miljömyndighet Naturvårdsverket har ett övergripande ansvar för miljömålsfrågor och för arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålen. Under rubriken skola ges användbara litteraturtips samt undervisningsidéer.   
821 träffar  
NaturväktarnaVärldsnaturfonden WWF Naturväktarna är ett roligt instrument för miljöundervisning i skolan.   
1017 träffar  
RERFThe Radiation Effects Research Foundation Sidan innehåller studier av de effekter strålningsexponering ger på människan. Här ges en beskrivning av olika typer av joniserande strålning samt effekter av joniserande strålning på levande celler, strålningsbiologi.   
1223 träffar  
RisoeRisoe nationella laboratorium Forskning som bedrivs här inom naturvetenskap och teknik ger Danmark nya öppningar till teknisk utveckling. Vindenergi och fusionsenergi är två områden där forskning bedrivs på Risoe.   
916 träffar  
SMHISveriges meteorologiska och hydrologiska institut Meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimat och miljö kan du läsa om och ställa frågor om till SMHI. Många intressanta frågor med tydliga svar finns att läsa.   
1033 träffar  
SparkraftEnergikontor i södra Sverige Regionala energikontor i södra Sverige riktar sig i detta projekt mot hem och skola för att inspirera till långsiktig energihushållning. Här finner du undervisningsmaterial, frågor till tipspromenad och en energitävling.   
819 träffar  
Strålning och strålskyddStrålsäkerhetsmyndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten presenterar på sin hemsida ett kostnadsfritt material om strålning och strålskydd som kan användas vid undervisning i t.ex. miljökunskap, samhällskunskap och fysik. Ladda ner den nivå som passar dig bäst.    
1063 träffar  
StrålsäkerhetsmyndighetenStrålsäkerhetsmyndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten. En mycket innehållsrik och användbar sida om skadliga effekter av strålning på människor och miljö. Undervisningsmaterial kan beställas eller hämtas hem från sidan.   
1950 träffar  
Svensk Energi - skolmaterialBranschorganisationen, Svensk Energi. Utbildningsmaterial. Innehåller även bl.a. overheads, fria bilder.   
2085 träffar  
Sveriges miljömålNaturvårdsverket Portalen är ett redskap för att löpande följa upp utvecklingen i miljön och samhället mot de 15 miljömålen och informera om detta.   
933 träffar  
Tillämpad miljövetenskapGöteborgs universitet Miljövetenskap omfattar studiet av miljöproblem, deras orsaker, förlopp och effekter samt möjliga motåtgärder. Under publikationer & läromedel ges användbara tips för undervisning i skolan. "Vägar till vatten" är ett läromedelsprojekt för skolan.   
920 träffar  
Ultraviolet (UV) radiation and the INTERSUN ProgrammeWHO En omfattande resurs för att öka kunskapen om UV-strålning och de hälsorisker strålningen orsakar. Här ges tips om solskyddsinformation lämplig att använda i undervisningen-   
1258 träffar  
ÖresundsluftOpsis AB Projekt Öresundsluft har som syfte att fler skall kunna ta del av mätningar av luftföroreningar och information kring den lokala miljö- och luftsituationen i Öresundsregionen.   
777 träffar  
    

Visa all information
Svenska    Engelska    Annat
Sidan uppdaterad eller inlagd de senaste 10 dagarna


ämnen | avancerad sökning | dokumentation/underhåll