Webb-länkar

Visa resultat


Sökvillkor:
Ämnesklassificering: Experiment

35 poster funna

NamnKälla/mer infoBeskrivning 
37 Optical Illusions & Visual Phenomena Sajten behandlar optiska illusioner (synvillor) och visuella fenomen. Många exempel med förklaringar, med tonvikt på interaktivitet. Innehåller ett flertal filmer och animationer.   
2568 träffar  
Enkla experiment - ljudets hastighetNationellt resurscentrum för fysik    
1752 träffar  
ExperimentariumExperimentarium ett Science Center utanför Köpenhamn Experimentarium presenterar bra försök som kan användas direkt av elever och lärare i grundskolans sista klasser. Här ges också goda råd om hur försöken kan byggas ut i omfattning och svårighetsgrad.    
1314 träffar  
ExperimentbankKemi- och fysikexperiment En samling av enkla kemi- och fysikexperiment utformade vid Avdelningen för kemiteknik,LTH, för elever på mellanstadiet.   
3783 träffar  
Explorescience.comExploreLearning.com En interaktiv undervisningsresurs. Simuleringar lämpliga för gymnasienivå.   
999 träffar  
Fear of Physicsfearofphysics.com Tydliga och enkla simuleringar och animationer av fenomen från flera olika områden av fysiken. En bra sida med utförliga förklaringar användbar både i grund- och gymnasieskola. Här förklaras doppler effekt, relativitetsteori, atomens byggnad, ljud och många andra fenomen. Sidan innehåller en imponerande samling av mekanikproblem med lösningar.   
3155 träffar  
Foilsim - simulering av vingeNASA Java applet och Windows-program som simulerar hur en vinge påverkas av luftströmmen. Kör direkt från sidan eller ladda ner zip-filen, expandera och installera programmet. Man kan sedan interaktivt ändra vingens profil och lutning.   
3236 träffar  
FärgerMarkus fysiksida, Göteborgs högre samskola    
1317 träffar  
General Physics Java AppletsB.Surendranath Reddy. En utmärkt sida med ett stort antal simuleringar att använda helt fritt. Optiska fenomen, vågrörelselära, elektriska och magnetiska fält är några områden som illustreras. En datorsimulering kan var ett utmärkt komplement till ett demonstrationsförsök.   
1904 träffar  
IPPEXThe internet plasma physics education experience Interaktiv plasmafysik inom områdena elektricitet, magnetism, energi och fusion.   
920 träffar  
Java Applets on PhysicsWalter Fendt Bra simuleringar inom olika fysikmoment. Walter Fendt, Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen.   
975 träffar  
Lekfulla experimentHunkin's experiments Tecknade serier med lekfulla experiment inom olika områden.   
1137 träffar  
Little Shop of PhysicsColorado State University Experiment du kan göra precis nu och precis där du är! Experiment som du kan utföa med enkel utrustning i hemmet eller framför datorn. Under rubriken "Every day science" TV-show finner du korta filmer med experiment.   
1239 träffar  
Ljud och akustikKettering University Ett stort antal animeringar av fenomen kring ljud och akustik. Fysikinnehåll lämpligt för gymnasienivå.   
2089 träffar  
LjudbangNational Taiwan Normal University Simulering av ljudbang.   
1649 träffar  
MAD ScientistWashington University School of Medicine Experiment med anknytning till fysik, biolog och kemi. Utrustning som krävs finner du på din väg genom köket. Experimenten är avsedda för grundskolan och många av experiment lämpar sig för arbete i lägre årskurser.   
864 träffar  
NCSU PhysicsNorth Carolina State University Här beskrivs ett stort antal demonstrationsförsök. Tips om materiel, tidsåtgång och förberedelser ges och ca 80 av försöken kan studeras med quicktime-film.   
1190 träffar  
Photoelectric effect (Java applet)Simple Machines LLC    
2394 träffar  
Physics 2000University of Colorado Simuleringar som illustrerar fysiktillämpningar som t.ex röntgen, mikrovågsugn och laser. Du finner även simuleringar av teorier inom kvantmekanik och atomfysik.   
1366 träffar  
Physics DemonstrationsJulien C. Sprott, University of Wisconsin Ett stort antal fysikdemonstrationer med beskrivning av utförande samt diskussion kring experimentet.   
1625 träffar  
Physics Education Group The Physics Education Group utvecklar vägar för att förbättra undervisningen i naturvetenskap, speciellt användandet av modern teknologi i undervisningen.   
988 träffar  
Physics WebInstitute of Physics Ett besök på "Physics Web" under avdelningen Interactive experiments kan lätt få fysikläraren att glömma bort klockan en stund. Här kan man prova vilka möjligheter animerade fysikexperiment kan erbjuda.
Övningar i mekanik erbjuds på en bra länk under the Virtual Laboratory. Institutionen för fysik vid Åbo Akademi står bakom och texten är svensk. Det är meningen att man ska introduceras i mekaniken genom att välja ett av Java programmen. För den som är nyfiken på hur fenomenen fungerar eller bara vill kolla upp något speciellt, finns länkar till mera information.
Trevlig sida som på gymnasienivå förslagsvis kan användas som komplement till räkneövningar. Då man själv styr en eller flera parametrar kan säkert även elever i åk 7-9 ha utbyte av att t.ex. undersöka vilken hastighet en raket måste skjutas iväg med för att fortsätta i en bana kring jorden.
Tydliga illustrationer av dopplereffekt, absorption och emission, för att nämna några exempel, kan undersökas under Java Applets
 
113 träffar  
Refraction of Light Java-applet som visar refraktion i olika medier.   
2262 träffar  
Resurscentrums SnacksSnacks Enkla fysikaliska experiment till en del adapterade och översatta från The Exploratorium, San Francisco.   
1679 träffar  
ROTEROMMETUniversitetet i Oslo Beskrivningar av fysikexperiment inom ellära och mekanik.   
1444 träffar  
RörelseInstitutionen för fysik vid Åbo akademi Några olika typiska rörelser illustreras med javaprogram. Dessa rörelser beskrivs sedan var för sig med hjälp av Newtons lagar och fysikaliska begrepp.    
2476 träffar  
Science SnacksExploratorium, San Francisco Exploratorium, San Francisco, presenterar en samling experiment vilka kan utföras med enkel utrustning.   
1041 träffar  
SkolkemiUmeå universitet Enkla kemiexperiment och bra förklaringar för skolan.   
885 träffar  
StudssimulatorMårten Thornberg, Lunds universitet Simulering av kollisioner mellan två bollar med olika massa.   
2755 träffar  
Superposition av vågorNational Taiwan Normal University Simulering av superpositionsprincipen för vågor.   
1473 träffar  
The ABC's of Nuclear ScienceLawrence Berkeley National Laboratory Här ges en introduktion i kärnfysik. Läs om antimateria, radioaktivitet, alfa-, beta- och gammastrålning. Lär dig om fission, fusion och atomkärnornas struktur.   
1825 träffar  
The Naked Scientists The Naked Scientists are a media-savvy group of physicians and researchers from Cambridge University who use radio, live lectures, and the Internet to strip science down to its bare essentials, and promote it to the general public. Their award winning BBC weekly radio programme, The Naked Scientists, reaches a potential audience of 6 million listeners across the east of England, and also has an international following on the web.   
1531 träffar  
The SoundryThink Quest En spännande interaktiv sida om ljud, som kan användas i undervisningen. Här behandlas den grundläggande fysiken om vad ljud är men även hur människan uppfattar ljud.   
1116 träffar  
TryscienseNew York Hall of Science Ett stort antal Sciencecenter har samlat det bästa av sina resurser för barn i ålder 8-14 år på denna sida. Under rubriken 'Experiment' finns mer än 30 olika hands-on aktiviteter och ett antal experiment att utföra hemma med enkel utrustning.   
912 träffar  
Visual PhysicsAdvanced Network & Services En riktig guldgruva om man vill studera fysikaliska förlopp via simuleringar. I och med att man styr parametrarna själv ges en möjlighet att på egen hand upptäcka mönster, likheter och samband. Varje vecka ställs en ny fråga som är lämplig för gymnasister att besvara. Nivån på simuleringsövningarna varierar men jag tror att både elever i grundskolans senare år samt givetvis gymnasister kan ha glädje av dem. Återigen ett delvis styrt arbetssätt men ändå ett gångbart komplement. Visual Physics kräver att din browser klarar java och javascript.    
1055 träffar  
    

Visa all information
Svenska    Engelska    Annat
Sidan uppdaterad eller inlagd de senaste 10 dagarna


ämnen | avancerad sökning | dokumentation/underhåll