Webb-länkar

Visa resultat


Sökvillkor:
Ämnesklassificering: Tidskrifter

18 poster funna

NamnKälla/mer infoBeskrivning 
Aftonbladet Under rubriken "sök & arkiv" finner du korta notiser ur aftonbladets arkiv. Enkel sökning men korta notiser.   
880 träffar  
Forskning & FramstegPopulärvetenskap Populärvetenskapligt magasin.   
1551 träffar  
forskning.seFyra statliga forskningsfinansiärer: Vetenskapsrådet, FAS, Formas och VINNOVA En vägvisare för dig som vill veta något om forskning men inte vet var du ska börja. Här hittar du till exempel nyheter, länksamlingar och frågelådor från universitet, högskolor, myndigheter och forskningsinstitut.   
1363 träffar  
FrontiersPPARC, Particle Physics and Astronomy Research Concil Tidskriften Frontiers ges ut med tre nummer varje år och artiklarna finns nu att hämta i fulltext. Artiklarna lämpar sig väl för gymnasienivå och ger ett bra komplement till våra läromedel genom att beskriva aktuell forskning inom partikelfysik och astronomi.   
1547 träffar  
FysikaktuelltSvenska Fysikersamfundet Fysikaktuellt innhåller en mängd intressanta artiklar om fysik, aktuell information från Svenska Fysikersamfundet, stipendieutlysningar, recensioner mm.   
844 träffar  
GammaNiels Bohr Institutet Niels Bohr Institutet i Danmark ger ut den här tidskriften om fysik. Den utkommer med 4 nummer per år och är gratis. Målgruppen är forskare, fysikstuderande lärare i fysik. Det är tillåtet att kopiera artiklar om bara källan anges.   
792 träffar  
Illustrerad vetenskap Populärvetenskaplig tidskrift med enkelt språk.   
2033 träffar  
IVA-aktuelltKungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Tidningen IVA-aktuellt ska vara en röst bland andra medier och ”till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling.” Gratis prenumeration.   
2196 träffar  
Kvant - tidskrift for fysik og astronomiDanska fysikersällskapet m fl Kvant ges ut av Dansk Fysisk Selskab, Astronomisk Selskab, Selskabet for Naturlærens Udbredelse och Dansk Geofysisk Forening.

Målgrupp
KVANT er fagblad for fysik, astronomi, geofysik og beslægtede fag. Bladet henvender sig primært til forskere undervisere og studerende. Nogle artikler bør også kunne læses af interesserede gymnasieelever.

Innehåll
I hvert blad stiles der mod at bringe flere korte, letforståelige og vel illustrerede artikler af bred interesse med en høj faglig standard og en gang imellem lidt længere og mere dybdegående baggrundsartikler. Faste sektioner er: KVANT-nyheder, Nyheder fra foreningerne, Opgave-hjørnet og Aktuelle bøger. Bladet bringer meddelelser fra Astronomisk Selskab, Dansk Fysisk Selskab, Dansk Geofysisk Forening og Selskabet for Naturlærens Udbredelse, ligesom omtale af arrangementer, der kan have interesse for fysikinteresserede også vil blive bragt. Da der kun kommer fire numre om året skal der gives meddelelse om et givet arrangement i god tid, hvis det skal kunne komme med i bladet. 

 
1003 träffar  
Miljöaktuellt    
949 träffar  
National Geografic Populärvetenskaplig tidskrift med speciella sidor för lärare, föräldrar respektive barn. Läxhjälp erbjuds på barnens sida.   
707 träffar  
Ny TeknikTekniska nyheter Teknisk nyhetstidning med nyheter, reportage, analys och debatt om teknikens utveckling, möjligheter och konsekvenser. Professor Göran Grimvall presenterar varje vecka ett nytt miniproblem.   
1302 träffar  
Physics EducationInstitute of Physics Internationell elektronisk tidskrift med ett innehåll av intresse för lärare med undervisning i grundskolans senare år och gymnasieskolan. Ett antal artiklar ur varje nummer kan fritt läsas i sin helhet.   
1065 träffar  
Populär AstronomiSvenska astronomiska sällskapet (SAS) Populärvetenskaplig tidskrift inom ämnena astronomi och rymdfart. Populär Astronomi utges av Svenska astronomiska sällskapet.

Sajten innehåller även en mycket omfattande nyhetsblogg. 

 
3369 träffar  
Scientific American Populärvetenskaplig tidskrift   
782 träffar  
The American Journal of PhysicsAmerican Association of Physics Teachers American Association of Physics Teachers presenterar artiklar om fysik och fysikundervisning. Artiklar kan läsas i sammandrag eller i fulltext.   
883 träffar  
The Physics TeacherAmerican Association of Physics Teachers TPT är ett forum för intressanta och användbara idéer, upptäckter och erfarenheter inom fysikundervisningen. I TPT publiceras artiklar och notiser om forskning, vetenskapshistoria, tillämpad fysik, kursplanearbete, didaktik, laborativ utrustning och bokrecensioner.   
840 träffar  
VetenskapDagens Nyheter Dagens Nyheters vetenskapssida.   
1419 träffar  
    

Visa all information
Svenska    Engelska    Annat
Sidan uppdaterad eller inlagd de senaste 10 dagarna


ämnen | avancerad sökning | dokumentation/underhåll