Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

5 frågor/svar hittade

Blandat [19176]

Fråga:
Vad har den vulkaniska aktiviteten har betytt för livets uppkomst?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Jag undrar på vilket sätt "livet på jorden" har vulkanismen att tacka och vad egentligen den vulkaniska aktiviteten har betytt för jorden uppkomst?
/Emelie A, Lars Kaggskolan, Kalmar

Svar:
Mja, kanske inte direkt men kombinationen hav och kontinentaldriften har en stabiliserande verkan på koldioxidhalten och därmed på jordens temperatur, se fråga 17321 .

Venus, som saknar hav och kontinentaldrift har en atmosfär med koldioxid av 90 atmosfärers tryck och därmed, genom en extrem växthuseffekt, en yttemperatur på uppemot 500oC, en temperatur som omöjliggör liv som vi känner det.

Det är möjligt att domänen arkéer (se Arkéer ) är ursprunget till liv i s.k. "black smokers" (se Hydrothermal_vent ).

Vulkanism har även antagligen orsakat massutdöenden som stimulerat utvecklingen av nya arter (se Massutdöende ).
/Peter E

Nyckelord: *geologi [16]; Venus [11]; växthuseffekten [36]; vulkanism [5]; *biologi [20];

*

Blandat [17170]

Fråga:
Hej! I en dagstidning står det idag om vulkanutbrott för 251 resp 201 miljoner år sedan, vulkanutbrott som skulle pågått i hundratusentals år. Det är ju länge sedan, långt före dinosauriernas tid. Notisen får mig att fråga: Är temperaturen inuti jorden konstant över årmiljonerna? Kan så långvariga utbrott ske igen? Har jorden svalnat sedan dess så att så långa utbrott kan inte uppkomma igen? Hör temp och utbrott ihop? (Flerdelad fråga, tyvärr, men ändå inom samma område.)
/Thomas Å, Arlandagymnasiet, Märsta

Svar:
Jordens inre värms ju upp av radioaktiva isotoper. Som framgår av fråga 13938 har dessa halveringstider överstigande 1 miljard år. Uppvärmningen och därmed temperaturen ändrar sig alltså försumbart under den tidsperiod du nämner.

Temperaturen har alltså inte ändrats väsentligt på en tidsskala några 100 miljoner år. Jag gissar (jag är inte vulkanolog) att storleken och längden på vulkanutbrott kan bero på t.ex. konfigurationen av kontinentalplattorna. Men tänk på att 200 miljoner år är en lång tid. Det kan hända mycket med kontinenterna.

Det finns geologiska bevis för flera stora utbrott som har täckt stora delar av kontinenter. Det är sannolikt att dessa utbrott varat ganska länge och att de påverkat det globala klimatet.

Figuren nedan (från Wikimedia Commons Volcano#Effects_of_volcanoes ) visar vad som kommer ut ur en vulkan och är av intresse globalt (vi bortser här från den lokala påverkan av lava och vattenånga). Problemet är att klimatpåverkan för de olika ämnena är olika. Man kan förstå att askan kan hindra solinstrålning och därmed sänka temperaturen. SO2 bildar aerosoler som även de reflekterar solljus vilket sänker temperaturen. CO2 är, som vi vet, emellertid en växthusgas, så mycket av denna gas skulle göra klimatet varmare. Det finns indikationer på att några stora vulkanutbrott har orsakat en global uppvämning (länk 1 nedan) varvid många arter utrotats. Flera massutdöenden finns väl dokumenterade, vad som möjligen är kontroversiellt är om orsaken var vulkanutbrott, meteoriter, strålning från rymden eller något annat./Peter E

Nyckelord: jordens inre [14]; vulkanism [5]; *geologi [16];

1 http://edition.cnn.com/2007/TECH/science/04/27/volcanoes.warming/index.html

*

Elektricitet-Magnetism [15461]

Fråga:
Bildas det elektricitet vid vulkanutbrott?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Bildas det elektricitet vid vulkanutbrott?

Frågan ställdes av en elev vid en fysiklektion och eftersom jag inte hittar något svar frågar jag här.
/catarina j, Björketorpskolan, Björketorp

Svar:
Catarina! Ja, man kan få blixtar från vulkanutbrott, se bilden nedan från Wikipedia (Lightning ). Detta har beskrivits redan av Plinius den äldre som detaljerat beskrev det vulkanutbrott som år 79 eKr begravde bland annat Pompeji.

Förhållandena vid ett vulkanutbrott är rätt lika vad man har vid ett vanligt regnåskväder: varm luft som stiger och drar med sig partiklar laddade med statisk elektricitet (dammpartiklar resp. regndroppar). Transporten av de laddade partiklarna ger upphov till ett elektriskt fält som till sist blir så starkt att man får en urladdning - en blixt. Se vidare länk 1 och 2.

Fotnot:
Plinius den äldre omkom i utbrottet när han försökte rädda en vän. Han är en framträdande figur i Robert Harris' spännande (ja, faktiskt, trots att man egentligen vet hur det slutar) och intressanta roman Pompeii (Pompeii_(novel) ). Plinius gjorde för tiden mycket avancerade observationer och anteckningar om utbrottet. Se Pliny_The_Elder för mer information om Plinius./Peter E

Nyckelord: blixt [18]; vulkanism [5];

1 http://www.smithsonianmag.com/science-nature/augustine.html
2 http://spaceweather.com/archive.php?view=1&day=23&month=04&year=2015

*

Värme [3884]

Fråga:
Hur bildas en varm källa och på vilka platser finns dessa?
/Karin J, Ängskolan, Sundbyberg

Svar:
Varma källor hittar man i vulkaniska områden, där berggrunden är varm nära markytan. Grundvatten tränger ner i berggrunden där det uppvärms. Om det sedan kommer ut någon annanstans, har vi en varm källa. I värsta fall kokar vattnet, och då kan vi få en geyser. Slå gärna på detta ord i Nationalencyklopedin . Där finns en bra förklaring till fenomenet.

Jordskorpan består ju av ett 20-tal större och mindre plattor, som rör sig i förhållande till varandra. Vulkanism (och jordbävningar) uppträder vid gränserna mellan dessa plattor. En typ av vulkanism kan inträffa mitt i en platta, i en så kallad "hot spot" (=het punkt). Exempel: Hawaii. 
/KS

Nyckelord: vulkanism [5];

*

Universum-Solen-Planeterna [2571]

Fråga:
Orsaken till månen Io:s vulkanism?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Orsaken till månen Io:s vulkanism?
/Mats B, Ekilla, Märsta

Svar:
Io är den innersta av de fyra stora jupitermånarna och det är den mest vulkaniska himlakroppen man känner till i solsystemet. Den värms av en effekt som är besläktad med tidvatten. Jupiters tyngdkraft varierar i styrka och riktning, vilket orsakar inre friktion. Nu vänder Io samma sida hela tiden mot Jupiter (precis som vår måne vänder samma sida mot jorden). Då tycker man kanske att Jupiters tyngdkraften på Io inte skulle variera. Nu är Io's bana inte cirkulär, utan svagt utdragen (elliptisk). Det gör att Io, sett från Jupiter, ser ut att "vicka" lite fram och tillbaka. Det är detta som gör att Jupiters tyngdkraft varierar på Io. Bilden nedan är från Galileo Project, JPL, NASA, se länken nedan.

Också den näst innersta månen, Europa, påverkas av dessa fenomen. Därför är den betydligt varmare än den annars skulle vara. Den är täckt av is, men många tror, att det finns flytande vatten under. Finns där liv?  /KS/lpe

Nyckelord: vulkanism [5];

1 http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap990920.html

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.