Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

2 frågor/svar hittade

Blandat [21322]

Fråga:
Man ska koka vatten i en tekokare och ska betrakta ångan som kommer ut ur tekokarens pipa.

1 Varför kan man inte se ångan precis vid tekokarens pipa?

2 Varför ser man ångan som kommer ut ur tekokarens pipa som ett moln en bit ifrån pipan?

3 Består molnet verkligen av vattenånga? Vad händer om man tänder ett ljus och håller lågan i molnet?
/Lisa A, Stockholms universitet, Stockholm

Svar:
Bra observationer Lisa! Det finns många missförstånd om vattenånga. Se fråga 21208 för mer om vattenånga.

1 Därför att vattenånga är vatten i gasform (molekylerna är helt fria), och den är osynlig.

2 När vattenångan kommer en bit ut sjunker temperaturen och det bildas små vattendroppar (som dimma) genom kondensation.

3 Som sagt den osynliga biten är vattenånga. Om man har kokat vattnet i tekokaren tillräckligt länge har luften försvunnit och ett ljus slocknar av syrebrist.

Varför syns inte vattenånga? Vattenmolekyler (som är fria i vattenånga) är mindre än en nanometer stora och våglängden för synligt ljus är omkring 500 nanometer. Synligt ljus kommer därför knappast märka vattenmolekylerna. Vattendropparna, däremot, är mer än en mikrometer stora, och sprider ljuset så man kan se en dimma.

Se fråga 13750 för mer om spridning av ljus.
/Peter E

Nyckelord: vatten/is [49]; vattenånga [2];

*

Kraft-Rörelse [21208]

Fråga:
Vad är vattenånga?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Hur kan vatten förekomma som vattenånga i luften vid +20˚C och -20˚C då dess aggregationstillstånd borde vara flytande och fast?
/N H

Svar:
Svenska Wikipedias definition av vattenånga besvarar din fråga:

Vattenånga är vatten i gasform, alltså ett av vattens aggregationstillstånd. Vattenånga bildas antingen när flytande vatten avdunstar eller när fast is sublimerar. Vatten avdunstar lättare ju högre temperaturen är. Motsatt övergår vattenånga till vätska igen (kondenserar) lättare vid lägre temperatur. På jorden är vattenånga en av faserna i vattnets kretslopp i hydrosfären. Vattenånga är inte synligt för blotta ögat, men man kan se den indirekt, exempelvis som bubblorna i kokande vatten. "Synlig vattenånga" över kokande vatten är i själva verket inte ånga, utan kondenserade små vattendroppar i vätskefas (dimma) på samma sätt som molnen på himlen. (vattenånga )

Det utmärkande för en gas är ju att molekylerna är fria och inte är bundna till varandra. Vattenmolekylen har emellertid många speciella egenskaper. Bland annat har den mycket hög kokpunkt jämfört med andra lätta molekyler. Så snart vattenånga bildats och kylts ner lite börjar vattenmolekylerna slå sig samman, speciellt om det finns små partiklar (kondensationskärnor), och bilda små vattendroppar. Det är alltså dessa vattendroppar (eller iskristaller om det är kallt) vi kan se som moln, dimma eller den synliga "röken" ur en kaffepanna.

Se även fråga 19712 .
/Peter E

Nyckelord: vatten/is [49]; vattenånga [2];

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.