Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

3 frågor/svar hittade

Värme [16374]

Fråga:
Varför bränner man sig på fyllningen i en pizza men inte på brödet?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Hej! Håller på med värme i skolan. I läroboken stod ett exempel om att man bränner sig i gommen på pizza därför att fyllningen kan lagra mer inre energi än brödet, men de har samma temperatur. Min lärare har sagt att saker känns olika varma och att man bränner sig på grund av att värmeöverföringen är olika för olika ämnen. Jag undrar ifall att man bränner sig beror på värmeöverföringen/konduktiviteten hos ämnet eller om det beror på specifika värmekapaciteten? Hänger detta ihop?
/Maria H

Svar:
Hej Maria! Låt oss resonera systematiskt! Vad menas med att du bränner dig på gommen? Jo det är att gommen blir så varm (hög temperatur) att de värmekänsliga cellerna signalerar hög temperatur eller i värsta fall att man får en liten (övergående) skada. Det väsentliga är alltså att höja gommens temperatur.

För att höja gommens temperatur krävs dels att pizzan har tillräcklig specifik värmekapacitivitet och dels att värmeledningsförmågan är tillräcklig (och naturligtvis att den är tillräckligt varm). Så svaret är alltså: både och! Om värmeledningsförmågan är dålig, är det bara ett tunnt skikt som bidrar: liten temperaturhöjning eftersom temperatursänkningen hos pizzan är stor. Om specifika värmekapacitiviteten är liten, får man igen en stor sänkning av pizzans temperatur.

Metaller har mycket hög värmeledningsförmåga (eftersom det finns fria elektroner) och rimligt hög specifik värmekapacitivitet (värmemängd per kg och K). Man bränner sig alltså mycket på metaller. Du bränner dig på spiken i bastun men inte på trätrallorna. Du bränner dig inte heller på en het aluminiumfolie, eftersom massan är så liten och därmed värmekapaciteten.

Vatten har mycket hög specifik värmekapacitivitet och hygglig värmeledningsförmåga. Torra bitar som brödet har emellertid låg värmekapacitivitet och dålig värmeledningsförmåga eftersom brödet innehåller en massa luftbubblor som leder värme dåligt. Det är alltså på fyllningen (som innehåller mycket vatten) och inte på brödet du bränner dig.

/*fa*/Peter E

Nyckelord: värmemängd [3]; värmeöverföring/transport [46]; specifik värmekapacitet [25]; *vardagsfysik [64];

*

Värme [15340]

Fråga:
Vad är värme?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Vad är värme?
/sarah s, kärralundsskolan, göteborg

Svar:
Hej Sarah! Värme är ett ganska diffust begrepp, det kan t.ex. vara det vi har ibland på sommaren. Värmemängd är däremot ett väldefinierat begrepp. Wikipedia definierar värmemängd som:

energiform där energin lagras i form av oordnat rörelse (jämför arbete som är ordnad rörelse).

Den absoluta temperaturen T motsvarar rörelseenergin

E = (3/2)kT

hos enatomiga molekyler i en gas. k är Boltzmanns konstant. För fasta/flytande ämnen och mer komplexa molekyler är sambandet värmemängd-temperatur mer komplicerad (se specifik värmekapacitet ).

För oss människor upplevs värme som kallt eller varmt, men det som betyder mest är hur värmet kan överföras mellan luften och huden (värmeöverföring/transport ).

Rumstemperatur motsvarar ungefär energin 0,025 eV hos molekylerna.

Se även absoluta nollpunkten och Värmemängd .
/Peter E

Nyckelord: värmemängd [3];

1 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/heat.html#c1

*

Värme [557]

Fråga:
Temperatur definieras som rörelse. Ingen rörelse 0 K Max hastighet = ljusets hastighet. Innebär detta att det finns en högsta temperatur?
/   

Svar:
Temperatur tycker jag är ett svårt begrepp. Den mest grundläggande egenskapen hos temperaturen är: Om två kroppar är i termisk kontakt så strömmar värme från den kropp som har högre temperatur till den kropp som har lägre temperatur. Man kan säga att temperaturen är ett mått på en kropps benägenhet att avge värme.

Om man värmer en gas så ökar värmeenergin i gasen med temperaturen. Det visar sig att molekylernas rörelseenergi är proportionell mot den absoluta temperaturen.

Visserligen finns det en övre gräns för molekylernas fart (= ljusfarten) men det finns ingen övre gräns för deras rörelseenergi. Det finns i den nuvarande teorin ingen övre gräns för temperaturen.

Fundera: Innehåller ett isberg eller en kopp varmt te mest värmeenergi?
/GO

Nyckelord: värmemängd [3]; temperatur/temperaturskalor [17];

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.