Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

8 frågor/svar hittade

Värme [20963]

Fråga:
Hur kan man kalibrera en termometer för frysen? Antag att man ställer in frysen på minus 18 C. Hur gör man för att kontrollera hur kallt det verkligen är? Jag har prövat med fem olika termometrar, för hemmabruk. Två kyl-/frystermometrar(metallspiral resp vätskepelare); två stektermometrar (digitala) ; en digital utetermometer. Alla visar olika. Man kan stämma av mot 0C (isbildning) samt 100C (kokning). Men hur gör man för att stämma av att termometern visar rätt i ett spann kring minus 18C, eller hur mycket den avviker. En nätsökning ger inget tips.
/Harald H

Svar:
Videon nedan visar hur man kontrollerar termometern för Celsius fixpunkter 0 och 100 grader. Jag tror inte att en termometer av god kvalité avviker mer är någon grad. Detta är nog mindre än variationen i olika delar av frysen.

I teorin skulle man kunna kalibrera med Fahrenheits nollpunkt (-18oC) med en salt/is/vattenblandning (se Fahrenheit#History ), men det är nog att överdriva. Ställ frysen på -20 grader C så är du säker! Tänk på att temperaturen även varierar med nedisningsgraden.


/Peter E

Nyckelord: termometer [8];

*

Värme [19773]

Fråga:
Vilket ämne har man i nutidens termometer?
/Monica L

Svar:
Som du antyder så använder man knappast kvicksilvertermometrar i dag eftersom kvicksilver är mycket giftigt, åtminstone i organiska föreningar.

Vatten skulle fungera mellan 4oC och 100oC, men det intervallet är för begränsat. Observera att en vattentermometer inte fungerar under 4oC eftersom densiteten av vatten minskar med minskande temperatur i intervallet 0-4 grader.

Se vidare Alcohol_thermometer .

Se även Thermometer .
/Peter E

Nyckelord: termometer [8];

*

Värme [14669]

Fråga:
Om man har en Hg-termometer och snabbt höjer temperaturen, så sjunker stapeln först innan den höjs, varför är det så?
/Maria L, Västerhöjdsgymnasiet, Skövde

Svar:
Hej Maria! Intressant observation! Jag har inte märkt det, men det kan mycket väl vara så.

När du värmer "knoppen" på termometern är de naturligtvis glaset som värms först eftersom det är ytterst. Glasknoppen blir varmare och expanderar. När en ihålig kropp expanderar så gör den det som om den vore helt fylld med väggmaterialet. Ihåligheten blir alltså större, och kvicksilvret fyller ut den. Kvicksilvernivån sjunker alltså vid avläsningspunkten. Efter en stund blir även kvicksilvret varmt, och då stiger nivån igen. Eftersom kvicksilver expanderar betydligt mer än glas, blir slutresultatet att kvicksilvernivån stiger.
/Peter E

Nyckelord: termometer [8];

*

Värme [14292]

Fråga:
Jag skulle vilja veta hur Galileis temometer fungerade mer exakt!
/Michael A, karlstad

Svar:
Nedanstående beskrivning kommer från en tillverkare av Galilei termometrar. Se Galileo_thermometer .

Galileo Galilei was born in Pisa Italy in 1564. There he became a pioneer of modern physics & astronomy. In 1596 at the young age of thirty-two years, Galileo invented the thermometer. While searching for a way to accurately measure temperature, he discovered that he could place a number of precisely weighted spheres of slightly varying densities in a cylinder filled with a special liquid. The spheres would rise and sink one at a time according to the existing temperature. He was then able to determine the correct temperature which is indicated by the lowest floating glass sphere in the upper part of the cylinder.

Termometern bygger alltså på att vätskans densitet minskar med ökande temperatur (vätskan expanderar) mer än de friflytande sfärerna. När temperaturen ökar kommer sfärerna en efter en att sjunka till botten. Fiffig idé, men inte särskilt praktisk.

Många termometertyper bygger på att en gas, vätska eller fast kropp expanderar när temperaturen ökar. Den klassiska sprit- eller kvicksilver-termometern bygger på att vätskan expanderar mer än glaset. Se vidare termometer . Slå på termometer i Nationalencyklopedin . Där finns en bra artikel.
/Peter E

Nyckelord: termometer [8];

*

Energi [13323]

Fråga:
En av mina elever frågade varför inte alkoholen i termometern "trillar" ner i toppen av termometern om man håller en vanlig alkoholtermometer upp och ner.

Jag har frågat ett 15-tal personer som gett mig lika många svar. Allt från vacuumets verkan till kapillärkrafter, ytspänning etc.

/fundersam fysiklärare
/Cecilia H, Norrbergsskolan, Vaxholm

Svar:
Kära Fundersam fysiklärare!

Det är ytspänningen som håller ihop alkoholen (eller kvicksilvret) Den fria ytan är minimal när vätskan håller ihop - om man delar vätskan blir det ju två nya ytor som kostar energi. Man kan reparera en termometer som trots detta splittrats upp genom att hålla den i en hand och slå mot den andra.
/Peter E

Nyckelord: termometer [8]; ytspänning [18];

*

Värme [13127]

Fråga:
I rymdens vakuum är det -273 grader kallt. Varför? Beror det på frånvaron av materia och följaktligen på frånvaro av energi? Är det i så fall -273 grader kallt mellan väggarna på en termosflaska ?
/Andersson G, Borgmästarhagskolan, Nyköping

Svar:
Temperatur är ett mått på atomers/molekylers rörelse, så utan atomer ingen temperatur. Vilken temperatur en termometer skulle visa skulle förutom var i rymden den placeras (hur nära en stjärna) även bero på hur termometern utformas. Detta beror på att temperaturen bestäms av hur mycket strålning som absorberas. Detta visar att temperatur utan materia är en meningslös stohet. En termometer i vakuum visar termometerns temperatur!
/Peter E

Nyckelord: termometer [8];

*

Värme [9534]

Fråga:
Är densiteten beroende av temperaturen? om ja ge ett exempel
/vana m, korsängskolan, västerås

Svar:
Normalt minskar densiteten när temperaturen ökar. Det beror på att volymen ökar, medan massan är konstant. Ett bra exempel är en gammaldags sprittermometer. Både glaset och spriten utvidgas när de värms upp, men spriten utvidgas mera.

Albert Engström ritade för hundra år sedan en teckning föreställande Kolingen och Bobbans broder (tror jag) en kall vinterdag betraktande en stor sprittermometer.

Bobbans broder: Du, vi knackar sönder den, så får vi oss en hutt.

Kolingen: Nej, vi väntar till midsommar, då får vi mera.

Hade han rätt?
/KS

Nyckelord: termometer [8];

*

Värme [8401]

Fråga:
Kan man med experiment fastställa absoluta nollpunkten?
/Ylva G, Nosaby, Kristianstad

Svar:
Den klassiska metoden att bestämma den absoluta temperaturen är gastermometern. Man mäter till exempel trycket vid konstant volym vid 0 oC och 100 oC. Med hjälp av allmänna gaslagen kan man räkna ut absoluta temperaturen, och därmed absoluta nollpunkten. Detta förutätter att gasen är en ideal gas, vilket stämmer ganska bra, men inte perfekt. Sedan finns naturligtvis mera raffinerade metoder. När man ska mäta temperaturer vid en miljondels grad från absoluta nollpunkten, får man använda helt andra metoder. Se vidare About Temperature och Temperature .
/KS

Nyckelord: termometer [8]; absoluta nollpunkten [9]; gaslagen, allmänna [24];

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.