Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

6 frågor/svar hittade

[20932]

Fråga:
Hur nära kan man komma en regnbåge?
/Gaia B, Mikaeliskolan, Nyköping

Svar:
Hej Gaia! Du kan inte komma närmare. Om du går i riktning mot regnbågen följer den med så att du aldrig kommer närmare. Detta så länge kraven för en regnbåge uppfylls: solen ganska lågt över horisonten och regn i motsatt riktning.

Regnbågen är en virtuell*) avbildning av solen som inte kan uppfattas från den punkt den tycks befinna sig.

Se fråga 16820 för en detaljerad beskrivning hur en regnbåge uppkommer.

Se länk 1 för en kruka vikingaguld vid slutet av regnbågen, cirkulär regnbåge med mera.

*) Virtuell bild är en representation av ett verkligt objekt (källa) som bildas av divergerande ljusstrålar vilka tycks uppstå från bilden, men i verkligheten inte sammanstrålar vid den positionen. En observatör som är placerad där en virtuell bild uppträder kan inte "se" bilden i verkligheten, bilden kan inte heller avbildas på en skärm i den punkten.
/Peter E

Nyckelord: regnbåge [6];

1 https://science.howstuffworks.com/nature/climate-weather/atmospheric/10-rainbow-myths1.htm

*

Ljud-Ljus-Vågor [16820]

Fråga:
Hej! Jag såg i mitten av december en regnbåge över isen på en frusen sjö. Solen hade jag i ögonen och tyckte det var mycket märkligt eftersom jag har läst att man bara kan se en regnbåge om man har solen i ryggen. Regnbågen såg också märklig ut, den gick upp rakt och slutade tvärt.

Vad kan fenomenet ha berott på?
/Erik G, Täby Enskilda Gymnasium, Täby

Svar:
En regnbåge är ett optiskt, meteorologiskt fenomen som uppträder som ett ljusspektrum i form av en båge på himlen då solen lyser på nedfallande regn. Regnbågen består färgmässigt av en kontinuerlig övergång från rött (ytterst) via gula, gröna och blå nyanser till violett innerst; ofta definieras antalet färger som sju, inklusive orange och indigo.

Regnbågen uppträder då det finns regndroppar i luften och solen befinner sig lågt och bakom betraktaren. Klarast lyser regnbågen då halva himlen fortfarande är täckt med mörka moln som avger regn och betraktaren befinner sig under klar himmel. (Regnbåge )

Erik! Intressant observation, men det är svårt att säga vad det beror på. Dessutom, för att vara riktigt säker på tolkningen bör man försöka mäta upp vinkeln i förhållande till solen (alla har väl ett vinkelmått i fickan ) och notera i vilken ordning färgerna kommer. Med de knapphändiga uppgifterna du ger kan jag bara spekulera.

Jag trodde först det kunde vara vad som beskrivs i Circumhorizontal_arc . Det är emellertid inte fallet eftersom det kräver att solen är minst 58o över horisonten, och det är den inte i Sverige på vintern.

Det skulle kanske kunna vara vad som kallas en nollte ordningens regnbåge, se länk 1 nedan. Det är när ljuset inte reflekteras i vattendroppen utan går ut i framåtriktningen.

Du kan observerat en s.k. vertikalpelare, se fråga 7495 nedan och Halo_(ljusfenomen)#Vertikalpelare . Denna är visserligen normalt vit och du kallar det du såg en regnbåge vilket implicerar flera färger.

Nedanstående video förklarar "normala" regnbågar som ju syns i en riktning bort från solen:

För mer om regnbågar och halofenomen se Rainbow , halofenomen .
/Peter E

Se även fråga 7495

Nyckelord: regnbåge [6];

1 http://www.atoptics.co.uk/rainbows/orders.htm
2 http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=44

*

Ljud-Ljus-Vågor [13055]

Fråga:
Hej! Jag heter Violeta Tafilaj och är 14 år gammal. Som kanske förstått så går jag i åttånde klass. Jag är en NO-intresserad elev med många frågor att ställa (utan frågor, inga svar). Vi har precis läst optik (som faktiskt har blivit ett av mina favoritämnen inom fysiken) och det har löst många funderingar och tankar i mitt huvud. Varför ser vi oss själva när vi ser oss i spegel och hur är det möjligt, varför kan man inte se ytan på en spegel...(något man inte tänkt på tidigare), varför ser vi överhuvudtaget. Vi har även lärt oss hur ögat hanterar ljus och hur man kan kontrollera synproblem med hjälp av positiva eller negativa linser. ja, mycket har vi/jag lärt oss/mig under så kort tid. Vår lärare är väldigt duktig på att lära ut, framförallt fysik. Han har faktiskt själv studerat fysik på ert universitet. Vi har lärt oss en massa inom ämnet optik, bl. a. har vi lärt oss om vad som ger upphov till regnbågen och hur ljuset bryts i vattendropparna som hjälper till att bilda en regnbåge. Min lärare (Jonas Larsson) var skrev en utmärkt förklaring om hur en regnbåge bildas och ritade en massa fina bilder till. Vi fick en kopia av det exemplaret. När han delade ut exemplaren till klassen bad han oss hitta ett fel på en av bilderna. Det var en bild som beskrev hur ljuset bryts i en vattendroppe, en fin och noggrann bild med ett viktigt fel som vi inte kunde komma på för tillfället. T. o. m. min lärare hade glömt bort vilket felet var (konstigt nog, men det hade han).

Beskrivning av bild: Droppen var ritad som en rund cirkel för den är ju rund då den faller, p. g. a. vattnets ytspänning. En linjär stråle var ritad mot och på den fallande droppen. Strålen bryts till ett spektrum (röd, orande, gul, grön, blå, indigo, violett) p. g. a. att de färgade strålarna i det vita solljudet bryts olika mycket för att de har olika våglängd. Den röda strålen (lång våglängd) bryts minst och den violett-färgade strålen (kort våglängd) bryts mest. Detta innebär alltså att den att den röda strålen hamnar överst och den violett-färgade strålen hamnar underst. Än så länge är allting helt korrekt. De, nu, brutna strålarna fortsätter vidare genom vatendroppen till de kommer till gränsytan mellan vatten och luft, där totalreflekteras strålarna tillbaka genom vatten droppen utan att korsa varandra på vägen tillbaka. OBS! Den röda strålen är fortfarande överst. Strålarna fortsätter ut genom droppen i samma ordning. Eftersom vårt öga uppfattar den röda strålen (färgen) överst då vi ser en regnbåge så kunde vi inte hitta ett enda fel på den här bilden.

Såhär ska bilden egentligen se ut: När de fördelade strålarna totalreflekteras så ska de reflekteras tillbaka som ljusstrålarna reflekteras i en konkav spegel. Strålarna korsar alltså varandra i en bränpunkt, de byter plats. Detta kom in lärare på strax efter lektionen. Den röda strålen hamnar underst och den blå hamnar överst. Men vänta lite nu!! Så ska det inte vara!! Hade det varit så då hade vi uppfattat den lilla färgen överst i regnbågen men det gör vi ju inte. Vad konstigt!! Jag har skrivt en massa hypoteser och teorier men nu vill jag inte gissa längre, jag vill ha ett korrekt svar.

Varför uppfattar vi den röda strålen som överst i regnbågen när den egentligen är underst i spektrum? Varför får vi en omkastad bild av verkligheten?

Snälla ni, svara på den här, enligt er, enkla frågan......
/Violeta T, Augustenborgsskolan, Malmö

Svar:
Violeta! Har vi sagt att frågan är enkel? Jag förstår inte din beskriving av den felaktiga bilden.

Nedanstående bild visar den korrekta strålgången. Observera att den röda strålen ligger lägst, men vinkeln med horisontalplanet är större, så den syns längst upp. Det infallande ljuset kan naturligtvis falla in var som helst på vattendroppen, så resultatet blir i princip en cirkel med rött ytterst och violett innerst. Normalt kan vi emellertid bara se den övre delen av cirkels. Bilderna är från länk 1.

Rainbows Physics är en shockwave-animering av strålgången. Regnbåge är en bra beskrivning på svenska. Se länk 2 för ett trevligt experiment som visar hur regnbågen uppkommer. Se även Rainbow på engelska./Peter E

Nyckelord: regnbåge [6];

1 http://science.howstuffworks.com/rainbow.htm
2 http://www.tigerligan.com/SpelLek/Pyssel/regnbage.html

*

Ljud-Ljus-Vågor [12860]

Fråga:
I den fysikbok vi använder (Spektrum Fysik) kan man läsa att man måste stå med solen i ryggen för att se en regnbåge. Finns det något undantag för detta påstående?
/Björn K, Trollehöjdskolan, Mullsjö

Svar:
Nej det är alltid sant för en klassisk regnbåge. Centrum för regnbågen är i en riktning 180 grader från solen. Se vidare nedanstående frågor./Peter E

Se även fråga 7664 och fråga 4606

Nyckelord: regnbåge [6];

*

Ljud-Ljus-Vågor [7664]

Fråga:
Kan man se en regnbåge på flera olika platser samtidigt, dvs inte under varandra utan tex på motsatta sidor av himlen?
/Dick K, Finland

Svar:
Den normala regnbågen består av två cirkelbågar med radier på ungefär 42o och 53o, båda med centrum i antisolarpunkten (punkten på himmelssfären som är 180o från solen - denna punkt ligger oftast under horisonten). Den inre är den ljusaste. Mellan dem är himlen mörkare, det så kallade Alexanderbandet. Innanför den inre bågen är det ganska ljust.

Ser man regnbågsliknande fenomen på andra ställen på himlen, är det inte fråga om ljusbrytning och reflektion i vattendroppar, utan då är iskristaller inblandade. Detta kallas halofenomen.
/KS

Nyckelord: regnbåge [6];

1 http://paranormal.se/topic/regnbage.html

*

Ljud-Ljus-Vågor [4606]

Fråga:
En elev frågade mig idag om inte regnbågen egentligen är rund, men att vi inte ser hela? Finns det runda regnbågar? Kan man se flera regnbågar på samma gång?
/Björn M, Påskbergsskolan, Varberg

Svar:
Sitter man uppe på ett berg eller en radiomast och har tur med vädret, kan man få se regnbågen sträcka sig runt hela cirkeln. Observatörens skugga är i centrum.

Vi ser en regnbåge eftersom ljuskällan (solen) är liten, i princip en punktkälla. Regnbågen är alltså en avbildning av en puntkälla i en massa vattendroppar. En utspridd ljuskälla skulle inte ge en bra uppdelning i färger. Detta är analogt till att man använder en smal spalt i ett spektroskop.

Regnbågen är alltså en cirkel med centrum 180o från solen. Vanligen ser man två regnbågar, en starkare inre (vid 42o, se nedanstående bild från Wikimedia Commons ) och en svagare lite längre ut. Mellan dem är det mörkt (Alexanders band). Innanför den inre är det påtagligt ljust. Slå på regnbåge i Nationalencyklopedin eller titta på Wikipedias artiklar Rainbow och Regnbåge ./KS/lpe

Nyckelord: regnbåge [6]; #ljus [63];

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.