Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

4 frågor/svar hittade

Blandat [14287]

Fråga:
Fråga om monstervågor
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Hej Min fråga behandlar till stor del samma ämne som fråga 12716 om monstervågor. Också jag skriver ett arbete om monstervågor. I litteraturen stöter jag ofta på begreppet "breather" som en partikulärlösning till schrödingerekvationen, utan att man närmare definierar begreppet. Vad är en "breather"? Hur ser en breather ut?
/Daniel M, Strömstad Gymnasium, Strömstad

Svar:
Begreppet breather förekommer i många artiklar, ofta i samband med schrödingerekvationen . Breather solutions to the focusing nonlinear Schrödinger equation är ett mycket teoretiskt papper som även en fysiker som jag inte förstår mycket av. Dom kunde faktiskt med några ord beskrivit relevansen i sina räkningar!

Freak waves, rogue waves, extreme waves and ocean wave climate är mycket mer lättillgängligt och där finns en figur och definitionen

..It is called a "breather" and starts out as a periodic wave train where the amplitude is weakly modulated. After some time it develops a particularly strong focusing of wave energy by which a small part of the wave train "breathes" itself up at the expense of the neighborhood.

Termen kommer alltså från att vågen "andas".

Länk 1 är dokumentation till en Horizon-program. Se vidare monstervåg ./Peter E

Se även fråga 12716

Nyckelord: monstervåg [4];

1 http://www.bbc.co.uk/science/horizon/2002/freakwave.shtml

*

Ljud-Ljus-Vågor [12747]

Fråga:
Det sägs att var 7:e havsvåg är större (har en större amplitud?) än de övriga havsvågorna. Är det riktigt? Och om det stämmer under vilka villkor gäller detta? Finns det någon web-sida eller bok som beskriver fenomenet?
/Tzuwqe A

Svar:
Tsuwqe! Det är helt riktigt att sjöfolk under hundratals år har observerat ett flertal olika "reguljära" vågmönster - de kallas ofta för "episodic waves" på engelska. Oftast i samband med stormar på öppet hav har man iakttagit att var sjunde eller var nionde våg har dels haft en högre våghöjd än de andra, dels haft en ovanligt bred vågfront. Ett annat fenomen är s.k. "three sisters waves" - tre vågor i rad med tydligt högre våghöjd än andra, men som tycks utbreda sig i en helt annan riktning.

Vad dessa regelbundenheter beror på är dock fortfarande oklart, och det finns t.om. "vågexperter" som hävdar att effekten inte är verklig!

Vågrörelser till havs är mycket komplicerade, och många faktorer spelar in på våghöjden - vattendjup och vattentemperatur, bottnens "jämnhet" (i grundare vatten), vindens och havsströmmars styrka och riktning, osv. Därtill kommer att flera olika vågsystem, var och ett med egen frekvens och typisk amplitud, överlagras på varandra, och man får interferens som gör det svårt att särskilja dem.

Av speciellt intresse är mycket kraftiga vågor av olika typ som har visat sig vara farliga för människor. Ett specialfall är tsunamis, som härrör från jordbävningar. Tsunamis har mycket låg amplitud när de rör sig över oceanerna, men när de närmar sig land kan de nå katastrofala våghöjder. "Monstervågor ("rogue waves" på engelska) däremot, uppstår oftast på öppet hav, där de kan slå sönder även stora fartyg.

Läs mer: sök på webben efter "episodic waves", "rogue waves" och "tsunami". Mer information om världshaven i allmänhet och vågor i synnerhet hittar du under länk 1 (kapitel 9 i läroboken "World's Ocean" som finns gratis på internet)./Margareta H

Nyckelord: tsunami [5]; monstervåg [4];

1 http://www.saddleback.edu/faculty/jvalencic/ocean/textbook/chap9/chap9.html

*

Ljud-Ljus-Vågor [12716]

Fråga:
i mitt geografi arbet om vågor har jag nu kommit till de s.k "monstervågorna" som man nu försöker beskriva med den icke-linjära lösningen på schrödinger ekvationen istället för den linjära.

jag skulle vilja få en beskrivning på hur man använder både den vanliga linjära beskrivningen av vanliga vågor och hur den olinjära beskrivningen. plus hur de ser ut matematiskt.

tack för en väldigt bra sida.// henrik
/henrik w, strömstadgymnasium, strömstad

Svar:
Henrik! Vi har nyligen behandlat en liknande fråga om "monstervågor", se fråga 12156 nedan. Mer information som kanske kan vara av intresse hittar du under länk 1 (utskrift av ett BBC-program om "freak waves")och 2 nedan. Mer om schrödingerekvationens matematiska form hittar du på Schrödinger equation .

Bilden nedan, som visar en simulation av en monstervågs tidsutveckling, är från en artikel om Fourieranalys av icke-linjära vågfunktioner av matematikern A. R. Osborne; en hänvisning till artikeln hittar du under länk 2./Margareta H

Se även fråga 12156

Nyckelord: monstervåg [4];

1 http://www.bbc.co.uk/science/horizon/2002/freakwavetrans.shtml
2 http://www.ams.org/new-in-math/01-2003-media.html#freak

Avancerad sökning på 'tsunami' i denna databas

*

Ljud-Ljus-Vågor [12156]

Fråga:
Hur uppstår monstervågor?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Har precis sett vetenskapens värld som handlade om jätte vågor. Havsvågor skulle enligt en amerikansk forskare inte enbart röra sig linjärt och stabilt utan kunna bli instabila och icke-linjära. Forskaren menade att den icke-linjära lösningen på Schrödingerekvationen förkastats tidigare, men hade måst tas med i beräkningen igen då det kunnat ses och mätas att det helt oförklarligt kunnat uppstå 30 m vågor ute till havs. Att det skedde berodde enligt forskaren på att den stora vågen stal energi från den framförvarande och bakomvarande vågen, vilket resulterade i djupa dalar på ömse sida om "jätte" vågen.

Hur kan det komma sig att vågen kan stjäla energi? Är det isåfall tillämpligt på andra typer av vågor också, såsom ljudvågor och ljusvågor?

Tack Josefin, Susanne och Fredrik
/Josefin + föräldrar B, Dammfri, Malmö

Svar:
Ja, det var ett mycket intressant program måndag 22/9/03 om "monstervågor". Vi är inte experter på vågor i oceanerna, men det visades klart att de klassiska linjära modellerna inte beskriver verkligheten. De beskriver "normala" vågor bra, men kan inte alls reproducera de vågor som är 2-3 gånger högre än de normala. Att dessa 30m höga "monstervågor" existerar är ingen tvekan om eftersom det finns trovärdiga överlevande och omfattande mätningar.

Den olinjära modellen kan reproducera "monstervågorna", och det är tillräckligt för att dra slutsatsen att det är en bättre modell. Vad gäller den detaljerade mekanismen bakom fenomenet, så vet man inte mycket. Så mycket kan man dock säga att det måste finnas något som gör att en våg kan stjäla energi från en annan våg, för principen om energins bevarande ger vi inte upp så lätt .

Vad gäller om det förekommer olinjära fenomen för andra typer av vågor så är svaret ja. Det förekommer definitivt när det gäller elektromagnetisk strålning (ljus, LASER). Icke-linjär optik (nonlinear optics) är ett mycket omfattande forskningsområde. Nationalencyklopedin säger följande:

Icke-linjär optik, del av den moderna optiken karakteriserad av att intensiteten av de observerade optiska fenomenen inte är proportionell mot den hos de ingående ljusstrålarna.

/Peter E

Nyckelord: monstervåg [4];

1 http://www.forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=89716

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7608 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-12-30 11:35:49.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.