Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

7 frågor/svar hittade

Ljud-Ljus-Vågor [20013]

Fråga:
Hej, har studerat om infraljud och har hört att vissa kan få andra att bli trötta. Kan man göra en slags "visselpipa" med en så låg frekvens så andra blir trötta/somnar? Hur vet man vilken frekvens isåfall?
/Elias w, blommensbergsskola, stockholm

Svar:
För att åstadkomma en våg med frekvensen 20 Hz med en orgelpipa (se fråga 19758 ) får vi våglängden

ljudhastigheten/frekvensen = (340 m/s)/(20 /s) = 17 m.

Längden på en kvartsvågspipa (öppen i ena änden) blir alltså 17/4 = 4.25 m.

Länk 1 innehåller en kalkylator för orgelpipor.

Man kan även åstadkomma låga frekvenser med speciella högtalare, se Infrasound#Sources .

Hur vi påverkas av infraljud är ganska kontroversiellt, se Infrasound#Human_reactions . En del av påståendena är närmas parapsykologi (se fråga 15149 ) och ingen riktig vetenskap.

Se även fråga 13662 .
/Peter E

Nyckelord: infraljud [7]; orgelpipa [4];

1 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/waves/opecol.html

*

Ljud-Ljus-Vågor [17960]

Fråga:
Elefanter kommunicerar med varandra på långa avstånd med hjälp av infraljud. Om man sätter ut en bandspelare för att spela in ljudet från en elefant, hur ska man då göra när man spelar upp ljudet så att vi kan höra det?
/Emelie M, Myrsjöskolan, Saltsjö-boo

Svar:
I princip genom att spela upp bandet med 5-10 gånger högre hastighet. Frågan är emellertid om mikrofonen är känslig för infraljud. Jag tror man måste ha specialutrustning för att lyssna på elefanternas infraljudssignaler.

Länk 1 och 2 handlar om elefanters infraljud.
/Peter E

Nyckelord: infraljud [7];

1 http://www.light-science.com/articles1003.html
2 http://elephant.elehost.com/About_Elephants/Senses/Hearing/hearing.html

*

Ljud-Ljus-Vågor [14570]

Fråga:
När man till exempel åker i en bil med en rejäl baslåda i bagaget kan man känna att det bultar och slår bröstet. Ju högre man spelar desto mer känns det. Min fråga är alltså kan man spela så högt så att hjärtryttmen sätts ur balans och att basens frekvens helt eller delvis inverkar på hjärtat istället? om detta skulle kunna inträffa hur högt måste man i så fall spela?
/Alexander T, Teknikum, Växjö

Svar:
Ljud är longitudinella (längs fortplantningsriktningen) trycksvängningar i gaser, vätskor eller fasta material. I fasta material kan man även ha transversella (vikelrätt mot fortplantningsriktningen) svängningar. Det mänskliga örat uppfattar ljud med frekvenser i intervallet 20Hz (svängningar per sekund) och 20KHz. Ljud med lägre frekvens kallas infraljud och med högre frekvens ultraljud. Ljud i luften uppkommer när något vibrerar, t.ex. en sträng, och dessa vibrationer orsakar tryckförändringar som fortplantar sig med ljudhastigheten c:a 340 m/s.

Höga ljudvolymer i de frekvenser som uppfattas av örat kan ge hörselskador. Eftersom örat är selektivt känsligt ger rimligt höga nivåer av infraljud och ultraljud inga hörselskador.

Infraljud, som din fråga gäller, uppfattas inte av örat och ger därför inga hörselskador. Infraljud med höga amplituder kan säkert orsaka skador på inre organ eftersom de vid resonansfrekvensen kan orsaka våldsamma vibrationer. Vid "rätt" frkvens kan säkert även hjärtat sättas i vibration. Hur stor volym som krävs vet jag inte, men jag har varit på ett diskotek vars bastoner fick bröstkorgen att vibrera. Det kan knappast vara bra! Så lite försiktighet med volymen på dunka-dunka i bilen är nog bäst. Dessutom dränker du ljud utifrån, vilket kan göra att du inte uppfattar faror i omgivningen.

Man har även försökt att använda infraljud i vapen (skapa inre blödningar) och det finns rapporter som säger att man påverkas psykologiskt (obehagskänsla, ser syner etc) av infraljud.

Se vidare infraljud , ultraljud , ljud, resonans och ljudhastigheten , Infrasound och Ljud .
/Peter E

Nyckelord: hörsel [10]; infraljud [7]; ljud, resonans [18];

*

Ljud-Ljus-Vågor [13958]

Fråga:
Djur använder både infraljud och ultraljud för att komminucera. Men varför kan infraljud som innehåller mindre energi (eller gör den inte det?) gå längre än ultraljud som har mycket energi i sig?
/zelos j, rudbeck, örebro

Svar:
Infraljud är en vågrörelse, framför allt i luft, med en så låg frekvens (under 20 hertz) att den bara uppfattas av människan vid kraftiga ljudnivåer, och då i form av vibrationer.

Ultraljud är ljud med en frekvens högre än den översta gränsen för människans hörsel. Ultraljud definieras ofta som ljud med våglängd mindre än 17 millimeter i luft, det vill säga med frekvens högre än 20 kHz. Någon övre frekvensgräns finns inte definierad.

Energiinnehållet i ljud är inte som i fallet med elektromagnetisk strålning (t.ex. ljus) proportionell mot frekvensen. Energiinnehållet är helt enkelt proportionellt mot tryckamplituden i kvadrat.

Om ljud utsänds lika i alla riktningar kommer intensiteten att avta som kvadraten på avståndet (1/r2). Vad gäller räckvidden på ultraljud och infraljud har det även att göra med hur stor mediets dämpning är, och denna är olika för olika frekvenser. En annan viktig faktor är naturligtvis detektorns ("örats") känslighet.

Valar lär kommunicera över enorma avstånd med infraljud, som då uppenbarligen inte dämpas alltför mycket. De kan även tänkas at de utnyttjar havsströmmar med avvikande temperatur som "ljudledare" för att komma ifrån kvadratregeln ovan.

Fladdermöss använder ultraljud för att orientera sig. De måste använda mycket höga frekvenser för att kunna "se" så små föremål som insekter. Om en fladdermus skall kunna se en insekt på 5 mm krävs frekvensen

f = (ljudhastigheten)/(5*10-3) = (340 m/s)/(5*10-3 m)= 68*103 s-1 = 68 kHz.

För mer om ultraljud och infraljud se Infrasound och Ultrasound .
/Peter E

Se även fråga 10694

Nyckelord: ultraljud [9]; infraljud [7];

*

Ljud-Ljus-Vågor [13662]

Fråga:
När man är på en rockkonsert eller disco kan man ibland känna basen bulta i bröstet.. varför??
/kalle l, pilängskolan, lomma

Svar:
Kan det vara en snygg tjej som påverkar dig ?

Det är ett i fysiken mycket vanligt fenomen: resonans. Vissa av de mycket starka bastonerna har en våglängd som "passar in" i storlek i dina lungor. Vad du känner är ljudvågor som svänger i lungorna (stående vågor), precis som en orgelpipa resonerar vid vissa frekvenser. Lungorna skakas alltså om ganska ordentligt. Om detta är farligt vet jag inte, men det kan knappast vara nyttigt .

Se länk 1 för basfakta om bastoner.
/Peter E

Nyckelord: ljud, resonans [18]; infraljud [7];

1 http://www.component.se/docs.php?id=3

*

Ljud-Ljus-Vågor [10694]

Fråga:
Hur långt kan ljud höras?
/Oscar S, Pilängskolan, Lomma

Svar:
Vanligen räknar man med att ljudstyrkan avtar som 1/r2, där r är avståndet till ljudkällan. Då antar man att ljudvågen transporteras förlustfritt, alltså att ingen energi avges till luften. Det är inte alldeles sant, lite energi förloras faktiskt till luften. Hur mycket beror på frekvensen (tonhöjden). Vid höga frekvenser förloras mycket, medan låga toner transporteras mera förlustfritt.

Det är förklaringen till att åskan mullrar dovt på långt håll, men låter skarpare ju närmre den kommer. Infraljud (ohörbara ljud med mindre än 20 svängningar per sekund) kan registreras på väldiga avstånd. När oljekällor brann vid persiska viken under gulfkriget kunde infraljud från dessa bränder registreras i Sverige. Vid stora explosioner har man kunnat följa infraljud flera varv runt jorden.
/KS

Se även fråga 2508

Nyckelord: infraljud [7];

*

Ljud-Ljus-Vågor [2508]

Fråga:
Vad är infraljud och ultraljud?
/Susanna E, Mariefredsskolan, Mariefred

Svar:
Ljud är svängningar (tryckvariationer) i luften. Man anger antalet svängningar per sekund i enheten Herz (Hz). Vi kan höra ljud mellan ungefär 20 - 20000 Hz (från dov bas till ilsket pip). Ljud med mer än 20000 Hz kallas ultraljud. Ljud med mindre än 20 Hz kallas infraljud. Vi kan alltså inte höra dessa ljud, men andra djur kan. En hund hör ljud upp till 30000 Hz, och en fladdermus ända till 100000 Hz.

Människor blir ofta störda av infraljud och känner sig trötta och hängiga även om de inte kan höra någonting av ljudet.

Se även fråga 1223

Nyckelord: infraljud [7]; ultraljud [9];

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7608 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-12-30 11:35:49.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.