Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

5 frågor/svar hittade

Blandat [21020]

Fråga:
Hej, Jag ska skriva ett arbete om elmotorns historia. Man ska välja en apparat med en elmotor i och då har jag valt eltandborsten. Vilken påverkan har eltandborsten på samhälle, miljö, och individ?
/Moa M, Almåsskolan, Lindome

Svar:
Moa! När du vill ha information om ett ämne du inte är bekant med är ofta Wikipedia en bra startpunkt. I detta fallet är den svenska artikeln Eltandborste mycket begränsad, något som ofta är fallet eftersom svenska är ett litet språk.

Den engelska artikeln Electric_toothbrush är mycket bättre eftersom den mer ingående betraktar fler aspekter av ämnet.

Se även fråga 16936 .

Du kan naturligtvis googla eltandborste, men om du gogglar en apparat blir du lätt överväldigad av försäljningssajter.

Skriv din egen text och undvik klipp/klistra så långt det går. Var noga med att ange källor till informationen.

Lycka till!
/Peter E

Nyckelord: Wikipedia [5];

*

Blandat [16936]

Fråga:
Varför är omgivningen i en operationssal grön? Använder en ismaskin (rolba) kallt eller varmt vatten då isen spolas?
/Hans M

Svar:
Knappast fysikfrågor, men låt mig visa hur man söker informationen. Wikipedia är inte alltid den absoluta sanningen, men den engelska Wikipedia innehåller mycket mer och mer tillförlitlig information än den svenska versionen. Engelska Wikipedia är därför en bra startpunkt. Artiklarna innehåller normalt referenser om man vill gå vidare.

Den gröna färgen i operationssalar har säkert valts av liknande skäl som att dräkterna personalen bär är gröna, Scrubs_(clothing) :

Originally, operating room attire was white to emphasize cleanliness. However, the combination of bright operating lights and an all-white environment led to eyestrain for the surgeon and staff. By the 1950s and 1960s, most hospitals had abandoned white operating room apparel in favor of various shades of green, which provided a high-contrast environment, reduced eye fatigue, and made bright red blood splashes less conspicuous.

Om Wikipedia

Det finns en artikel i Wikipedia om Ismaskin_(sport) . Den svenska artikeln innehåller som så ofta mycket lite information. Om man i vänstra kolumnen väljer engelska som språk, får man veta att ismaskin heter Ice_resurfacer . Där står det under Technology att man ofta använder varmvatten. Detta är ett bra exempel på Wikipedias styrka: initierade artiklar även i ganska udda ämnen. Nationalencyklopedin har inget om ismaskin för issport utan bara för att tillverka iskuber för drinkar: ismaskin .

Fråga 14237 innehåller en diskussion om skeptisism/källkritik vad gäller material på webben och i Wikipedia. En fördel med Wikipedia är att många bilder är helt fria under Wikimedia Commons .
/Peter E

Nyckelord: Wikipedia [5];

*

Elektricitet-Magnetism [15524]

Fråga:
Hej, jag och min projektgrupp har kört fast i vårt arbete. Det vi behöver är hur man räknar ut (tar reda på) permeabiliteten hos metaller. Skulle ni kunna hjälpa oss med det?
/Filip Y, S:ta Ragnhildgymnasiet, Södertälje

Svar:
Många materialkonstanter är svåra eller omöjliga att beräkna teoretiskt, så man får nöja sig med uppmätta och tabellerade värden. Ett sätt som fungerar ibland är att helt enkelt skriva vad man vill veta i Googles sökruta.

Följande strategi för informationssökning fungerar oftast bra: Börja med engelska Wikipedia (länk 1). (Om du inte vet vad uppslagsordet heter på engelska, slå upp det i svenska Wikipedia [länk 2] och välj engelska i språkkolumnen till vänster. Om artikeln på svenska är bra, kan du naturligtvis använda den, men de engelska artiklarna är oftast vida överlägsna utom när det gäller specifikt svenska ämnen.)

För permeabilitet hittar vi då Permeability_(electromagnetism)

När det gäller egenskaper hos grundämnen och enkla föreningar är WebElements suverän. Men för just magnetiska egenskaper verkar WebElements inte ha några data.

För mer grundläggande konstanter är Physical_constant användbar, medan Physical Reference Data och SI base units/SI derived units är bäst för fundamentala naturkonstanter och SI-enheter.

När det gäller materialegenskaper (som permeabilitet) finns det ingen samlad källa, så man får söka efter det man behöver.
/Peter E

Nyckelord: Wikipedia [5];

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
2 http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida

*

Universum-Solen-Planeterna [15489]

Fråga:
Hej! Jag undrar om det verkligen existerar en planet som heter bland annat Nibiru? Man har hittat gamla Egyptiska bilder på en mystisk planet. Dom påstår att den är längre bort än vad Pluto är och vars storlek nästan som Jupiter. 2012 kommer den vara så nära Jorden att den kommer skapa problem. Vad skulle hända på Jorden om en planet lika stor som Jupiter är i närheten av oss? Om planeten nu finns, vart är den och i vilken hastighet kommer den i. Skulle vara jätte tacksam för erat svar! Med vänlig hälsning Micke
/Micke S, Ingen, Karlskoga

Svar:
Vi besvarar normalt inte anonyma frågor, men gör ett undantag eftersom frågan väl illustrerar hur man söker och utvärderar information. Vi börjar med att söka efter Nibiru med Google. De första tre träffarna är

http://worldsecrets.wordpress.com/2007/09/16/planet-x-nibiru-armageddon/
http://ungdomar.se/forum.php?thread_id=174274 och
http://sydnet.net/ctj/nebiru.htm

Ingen uppenbarligen vederhäftig källa av döma av webbadresserna. Till de tillförlitliga skulle jag i första hand räkna NASA, astronomiska institutioner vid stora universitet, kända vetenskapliga sällskap och respekterade tidsskrifter. En snabbkoll på länkarna uppvisar typisk UFO/domedags/astrologi jargong.

Wikipedia har inte alltid helt rätt, men har å andra sida sällan helt fel eftersom den ständigt bevakas av nördar (i positiv bemärkelse) som vet allt inom sitt intresseområde. Så låt oss kolla engelska Wikipedia. En sökning ger Nibiru . Här finns en vidarelänk till Nibiru_(hypothetical_planet) . Artikeln är markerad med varningen att innehållet är kontroversiellt.

Planeten Nibiru har hittats på av Zecharia Sitchin utan några som helst vetenskapliga belägg. Se Zecharia_Sitchin för en mycket bra och balanserad artikel som citerar källor både för och emot ZS. Man kan fråga sig varför hittar man på sådant här? Antagligen för pengar och berömdhet - folk gör de konstigaste saker för detta!

En jupiterstor planet nära jorden skulle betyda slutet för allt liv på jorden - jorden skulle antingen kastas in i solen eller ut i yttre solsystemet. Men det händer inte för det finns ingen sådan planet!

Se även länk 1 och 2 nedan.
/Peter E

Nyckelord: vetenskaplig metod [18]; Wikipedia [5]; planet [16];

1 http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2012.html#nibiru
2 http://www.youtube.com/watch?v=tf3jPtaq9Q4

*

Blandat, Energi, Materiens innersta-Atomer-Kärnor [14237]

Fråga:
Randell Mills och pseudovetenskap
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
En amerikan som heter Randell Mills har tydligen uppfunnit ett system för att få billig och miljövänlig energi från väte. Jag skulle vilja veta mer om detta!
/Sven E, Stockholm

Svar:
Det du frågar om är nog det mest avancerade exemplet på pseudovetenskap och bluff och båg i hela vetenskapshistorien! Nationalencyklopedin säger om pseudovetenskap: mystisk eller spekulativ forskning som inte är accepterad av vetenskapssamhället, t.ex. alkemi, parapsykologi och astrologi. Fallet Mills påminner en hel del om Kall fusion (se fråga 2409 ), men det är ett mycket mer avancerat bedrägeri.

Länken HYDROGEN IS POTENTIAL NEW ENERGY SOURCE beskriver vad idén är. I korthet går det ut på att kvantmekaniken är fel och att det tillstånd vi kallar grundtillståndet i väte inte är det lägsta tillståndet. Det finns enligt Mills flera mycket lägre liggande tillstånd, och man kan genom katalys med kalium få elektronen att gå till dessa lägre tillstånd. Väte i de lägre tillstånden kallar han hydrino. Man skulle då kunna utvinna c:a 40 till flera hundra eV energi från varje atom. Energiutvecklingen ger upphov till en plasma, vilket med vad som kallas en gyrotron kan transformeras till mikrovågor som i sin tur kan generera elektricitet.

Det är uppenbart att om allt detta vore sant skulle man t.ex. kunna köra bilar med vatten som bränsle! Uppfinningen skulle representera ett enormt ekonomiskt och miljömässigt värde. Mills har bildat ett bolag med en mycket professionell webbsajt BlackLight Power, Inc. , och investerare har satsat mycket pengar. Bolaget säljer rättigheter till Mills uppfinning. Bolaget har en fin anläggning i New Jersey, men det tycks bara bestå av direktörer .

Blacklight_Power är en balanserad sammanfattning av Mills idéer och patent. Det är ingen överdrift att säga att etablerade fysiker är måttligt imponerade, och de som är positiva tycks vara direktörer i Mills bolag.

Mills har även skrivit en bok The Grand Unified Theory of Classical Quantum Mechanics med helt nya teorier vad gäller fysiken. Boken (på 1800 sidor i 3 volymer!) ser mycket vederhäftig ut och måste vara resultatet av mycket arbete. Mycket i boken är korrekta textbokskunskaper och en del är fullständig rappakalja. Bland detta finns helt nya vinklingar och teorier, bland annat de nya lägre liggande tillstånden i väte.

En annan intressant sak är att Mills "härleder" förhållanden mellan elementarpartiklarnas massor som funktion av finstrukturkonstanten (en dimensionslös konstant med värdet 1/137.03599911 som förekommer i elektromagnetiska teorin). Bara detta, om det vore korrekt, skulle ge nobelpriset direkt eftersom Standardmodellen för elementarpartiklar och kraftverkningar inte ger några värden på dessa.

____________________

I detta sammanhang kan det vara på sin plats att diskutera vad naturvetenskap är och vad som å andra sidan är pseudovetenskap.

Naturvetenskap - vetenskaplig metod

Ett naturvetenskapligt arbetssätt är ett ständigt samspel mellan teoribyggande och observationer:

TEORI/MODELL <<--->> OBSERVATIONER/EXPERIMENT

I övrigt är följande punkter viktiga för vetenskaplig metod:

 • Alla resutat skall rapporteras i öppna tidskrifter
 • Resultat skall vara testbara och reproducerbara
 • Man får inte godtyckligt välja resultat som "passar"
 • Enklast möjliga beskrivning som inte strider mot tidigare observationer föredras
 • Acceptans för nya idéer – villighet att ompröva gamla teorier
 • Sakargument, ej status och "det är skrivet", bestämmer trovärdighet

Se även ett par frågor som behandlar detta under vetenskaplig metod .

Vad är inte vetenskap?

Vetenskap innefattar alltså det som är mätbart och testbart. Resultat av experiment skall vara reproducerbara. Pseudovetenskap å andra sidan karakteriseras av

 • Data är ofta anekdotiska
  - En vän jag litar på sa att han såg varelser stiga ut ur UFOt
 • Uttalanden är ofta mycket kategoriska eller mycket vaga
  - På vetenskapens nuvarande stadium kan vi säga att...
 • Brist på andra förklaringar
  - Att vi inte kan "förklara" ett fenomen betyder inte att det är övernaturligt
 • Slumpmässiga sammanträffanden är möjliga
  - Bara för att två händelser sker samtidigt behöver inte betyda att de är beroende av varandra
 • Referenser är vaga - auktoriteter används ofta
  - Den välkände Professor Bloggs vid CalTech säger att... I vetenskapen ger man en referens som kan kontrolleras. Det är en persons arbete (normalt publikation) som skall bedömas, inte personens tillförlitlighet
 • Vetenskapligt språk används ofta
  - Bitvis kan fakta vara korrekta – men de är ofta triviala eller irellevanta fakta från läroböcker
 • Hänvisningar till religiösa skrifter
  - Saknar bevisvärde – anektotiska och innehåller ofta symbolik som inte får övertolkas

Observera att det är skillnad på pseudovetenskap, där villfarelsen är avsiktlig, och dålig vetenskap, som i bästa fall kan vara ett oavsiktligt misstag.

Skepticism/källkritik i webbsökningar

Det finns t.ex. på internet väldigt mycket bra information, men också mycket skräp och pseudovetenskap. Några tips för att bedöma information:

 • Leta efter oberoende bekräftelse av fakta
 • Var öppen för olika åsikter, men använd bara bevis som kan bekräftas
 • Studera olika hypoteser – skaffa dig inte en favoritteori som utesluter alla andra
 • Kvantifiera där det är möjligt - "vad som är vagt och kvalitativt är öppet till många förklaringar"
 • Använd "Occam’s Razor": börja med den enklaste förklaringen
 • Är ett uttalande öppet för experimentell bekräftelse? Om inte, kan det vara intressant att diskutera, men validiteten kan aldrig bekräftas
 • Är urspungspersonen knuten till en reputabel institution? Reputabel institution är dock varken nödvändigt eller tillräckligt villkor för tillförlitlighet! (Einstein var anställd vid en patentbyrå i Bern när han pubicerade sina första papper.)
 • Ligger sidan under en officiell website från en respektabel institution (renomerat universitet eller forskningsinstitution)
 • Är sidan från en publikation i en renomerad tidskrift så kan man oftast lita på uppgifterna
 • Icke granskade open access system (t.ex. arXiv, länk 2) kan innehålla allt från nobelpris-forskning till pseudovetenskap, så här gäller det att vara försiktig
 • Är ursprungspersonen expert på ämnet? Nobelpristagare och professorer missbrukar tyvärr ibland sin status för uttalanden i helt andra ämnen!
 • Var misstänksam om författaren utan mycket starka argument angriper grundläggande, sedan länge etablerad vetenskap

Uppslagsverk på webben

Wikipedia är ett flerspråkigt webbaserat uppslagsverk med i huvudsak fritt och öppet innehåll som utvecklas av sina användare (ofta benämnda wikipedianer).

Wikipedia har mer och mer blivit en standardkälla för information. De svenska versionen är ganska begränsad, och jag rekommenderar den bara för svenska förhållanden. Den engelska versionen är emellertid mycket omfattande. Wikipedia kritiseras ibland för att den skulle vara otillförlitlig eftersom vem som helst kan skriva artiklar. Det är ju precis detta som är Wikipedias styrka! Om något fel kommer in så rättas den snabbt av någon annan. Om det är oenighet i ett ämne så markeras detta ofta tydligt i artikeln. Wikipedia innehåller faktiskt inte mycket fler fel och saknad information än Nationalencyklopedin (NE) enligt en undersökning man gjort på Sveriges Radio. Wikipedia är naturligtvis inte den slutliga källan när det gäller komlicerade begrepp, men den är en utmärkt utgångspunkt.

Nationalencyklopedin (NE, Nationalencyklopedin ) har fördelen att artiklarna skrivits av experter på det aktuella området, så kvalitén är hög och jämn. Nackdelen är att nyheter kommer in mycket långsammare än i Wikipedia där "nördar" (positivt menat) bevakar allt som händer. Wikipedias styrka är initierade artiklar även i ganska udda ämnen. Den pedagogiska nivån är emellertid mycket varierande. Avvikelser från Wikipedias principer markeras emellertid oftast tydligt.

En annan fördel med Wikipedia jämfört med NE är att alla viktiga fakta skall ha en referens till en originalkälla. Om detta inte är fallet för artiklar med lägre kvalité så signaleras detta oftast längst upp på sidan.

En stor fördel med Wikipedia är att många bilder är helt fria under Wikimedia Commons .

Pseudovetenskap mm

Ett vanligt pseudovetenskapligt trick är att man påstår något som inte har något stöd i teori eller experiment, men som å andra sidan inte kan motbevisas. Detta kallas efter filosofen Bertrand Russell för Russells tekanna.

Russells tekanna eller den himmelska tekannan är en analogi av filosofen Bertrand Russell. Analogin är ett argument mot idén att det är en skeptikers uppgift att motbevisa religiösa dogmer, snarare än den troendes uppgift att bevisa dem, se Russells_tekanna .

Länk 1 innehåller artiklar om och exempel på pseudovetenskap. Nature of Science är en utmärkt interaktiv site om vetenskaplig metod. James Randi Educational Foundation är hemsidan för en av de mest kända förkämparna för vetenskaplig metod och mot pseudovetenskap. Wikipedia-artiklarna Vetenskap och Pseudovetenskap är mycket bra. Se även Russell's_teapot , Science , Scientific_method , Pathological_science och Pseudoscience .

Referenser: bland annat Carl Sagan: Demon-Hunted World, Robert L. Park: Voodoo Science: The Road from Foolishness to Fraud och Bennett, Shostak, Jakosky: Life in the Universe.

Se även nedanstående figur (Image credit: Hemant Mehta of the Friendly Atheist blog)./Peter E

Nyckelord: pseudovetenskap [11]; vetenskaplig metod [18]; Wikipedia [5];

1 http://fragelada.fysik.org/links/search.asp?keyword=pseudovetenskap
2 http://arxiv.org/

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7608 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-12-30 11:35:49.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.