Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

6 frågor/svar hittade

Universum-Solen-Planeterna [21021]

Fråga:
Varför finns Saturnus ringar?
/Linnéa H, Kunskapsskolan, Tyresö

Svar:
Saturnus ringar har uppkommit genom att en komet/satellit/asteroid kommit innanför Saturnus s.k. Roche-gräns. Den bryts då söner av tidvattenskrafter och bildar en ring runt planeten.

Roche-gränsen är det avstånd på vilket en himlakropp inte längre kan hållas ihop av sin egen gravitation p.g.a. tidvattenkrafterna från en annan himlakropp. En liten himlakropp, exempelvis en satellit eller komet, som kretsar kring en större himlakropp, såsom en planet eller stjärna, kommer att slitas sönder av de varierande gravitationskrafterna från den större kroppen om den kommer innanför Roche-gränsen. Innanför Roche-gränsen har materian en tendens att sprida ut sig och forma ringsystem. (Roche-gräns )

Man tror inte att Saturnus ringar bildades samtidigt som solsystemet (för 4.6 miljarder år sedan) eftersom de beräknas ha en livstid på 10-100 miljoner år.

Alla jätteplaneter har ringar, men de är långt ifrån så praktfulla som Saturnus ringar.

Se även Saturnus_ringar och Saturnus´ ringar . Artikeln Rings_of_Saturn (på engelska) är mycket bra och omfattande.
/Peter E

Nyckelord: Saturnus´ ringar [6];

*

Universum-Solen-Planeterna [19426]

Fråga:
Hej, jag jobbar med ett arbete om Saturnus och undrar hur man får fram vad planeten eller dess ringar är uppbyggda av? Och hur forskningen kring planeten ser ut (hur de går till väga)?!
/Erica A, Ugglum, Sävedalen

Svar:
De mest detaljerade resultaten kommer från rymdsonder som sänts ut för att studera bland annat Saturnus. De viktigaste sonderna är Voyager (se Voyager_program ) och Cassini (se Cassini–Huygens ).

Sonderna innehåller många olika instrument, men för studier av ringarna är mätning i ultraviolett/synligt ljus/infrarött av reflekterat solljus de viktigaste.

Se vidare Saturnus´ ringar , Saturnus_ringar , Rings_of_Saturn#Physical_characteristics och länk 1/2.

Den engelska Wikipedia-artikeln Saturn är utmärkt och innehåller säkert mer än vad du behöver för ditt projekt. När det gäller planetens inre struktur förlitar man sig på spektroskopiska studier, bestämning av massan och kända fysiska egenskaper hos ingående ämnen som ingår i modellberäkningar./Peter E

Nyckelord: Saturnus´ ringar [6]; planet [17];

1 http://voyager.jpl.nasa.gov/science/saturn.html
2 http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/main/

*

Universum-Solen-Planeterna [17178]

Fråga:
Jag undrar om Saturnus ringar snurrar och om de i så fall snurrar åt samma håll som Saturnus?
/Sarah A, Lillerudsgymnasiet, Vålberg

Svar:
Sarah! Ja, de snurrar åt samma håll som Saturnus roterar. Nästan all rotationsrörelse i solsystemet är åt samma håll: sett från vårt perspektiv på norra halvklotet roterar jorden moturs, månen rör sig moturs i sin bana. När det gäller planeterna föreställer vi oss att betraktar solsystemet från en punkt högt över solens nordpol. Vi se då att alla planeterna rör sig moturs. Rotationen hos planeterna är, med ett par undantag, åt samma håll liksom omloppsriktningen för månar och ringar.

Förklaringen till denna regelbundenhet ligger i sättet som solsystemet bildades, se fråga 13042 .

Se vidare Saturnus´ ringar .
/Peter E

Nyckelord: Saturnus´ ringar [6];

*

Universum-Solen-Planeterna [14034]

Fråga:
Hur uppstår det "svarta bandet" Cassinis delning i Saturnus' ringar?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Hej! jag har en fråga om Saturnus ringar. Hur uppstår det "svarta bandet" Cassinis delning i ringarna? Jag vet att det beror på störningar från månarna men skulle veta mer om det.
/Christopher N, Polhemskolan, Lund

Svar:
Du har rätt i att ringarnas utseende har att göra med påverkan från de månar som ligger längst in. Det finns, förutom den innersta stora månen Mimas, ett stort antal små månar nära ringarna. I själva verket är ringarna mycket komplexa, se bilden i fråga 3747 och bilden nedan.

Ringarna består av en massa små partiklar - eventuellt resterna efter en måne som brutits sönder. Cassinis delning orsakas av Mimas. Mimas och Cassinis delning har omloppstidsförhållandet 2:1. Det betyder att en partikel i Cassinis delning påverkas av en periodisk kraft i samma riktning, så att delningen så småningom töms på partiklar.

Låt oss visa att omloppsförhållandet Mimas:Cassinis delning är 2:1. För detta behöver vi använda Keplers tredje lag, se fråga 12644 . Om halva storaxeln av banan är a och omloppstiden P, så är a3/P2 = konstant. Mimas´ banas halva storaxel är 185520 km (alla sifferuppgifter är från Planetary Fact Sheets ). Om Mimas period är 2T, kan vi vänta oss ett gap där omloppstiden är T. Vi får, om vi kallar halva storaxeln där omloppstiden är T för b:

a3/(2T)2 = b3/T2

dvs

b3 = a3(T2/(2T)2) = 1855203/4 = 1600*1012

så halvaxeln för delningen blir

b = (1600*1012)1/3 = 117000 km

vilket stämmer bra med värdet 117580-122170 från Planetary Fact Sheets .

Se även länken Saturnus' ringar nedan./Peter E

Nyckelord: Saturnus´ ringar [6]; Keplers lagar [14];

*

Universum-Solen-Planeterna [3747]

Fråga:
Hur många ringar har Saturnus och vad består ringarna av?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
hej! jag skulle vilja fråga om ni kan svara på min fråga den är: hur många ringar har saturnus runt sig??? och jag har en till: varför har saturnus ringarna om sig egentligen? tack på förhand!
/Sandra L, kastanjeskolan, tomelilla

Svar:
Sedan gammalt räknar man med 6 ringar med beteckningarna A,B,C,D,E och F. Men så enkelt är det inte, vilket framgår av Voyager-sondernas fantastiska detaljbilder. Titta på bilden nedan (från NASA). Hur många ringar ser du? Man har förstärkt kontrasten med dator. Om du vill se fler bilder av Saturnus ringar kan du klicka här: Voyager Images of Saturn's Rings .

Ringarna består mest av is (snöbollar) och lite grus. De antas vara resterna av en kometkärna som kommit för nära Saturnus. Den mycket komplicerade ringstrukturen har sitt ursprung i tyngdkraften från Saturnus många månar. Man kan nog säga att vi inte begriper det helt. En sak är säker, dessa ringar hade inte Saturnus från början. De är ganska kortlivade, astronomiskt sett.

Ringarna bildas alltså när ett större objekt (satellit eller kometkärna) bryts sönder av planetens tyngdkraft (kommer innanför den s.k. roche-gränsen Roche_Limit ) och sprids ut i en skiva runt planeten. Innanför roche-gränsen tillåter inte gravitationen att partiklarna återsamlas till större objekt. Planetringar har ändå, som sagt, relativt kort livslängd eftersom partiklarna kolliderar och faller ner på planeten.

Alla jätteplanererna har ringar, men inte så pampiga som Saturnus./KS/lpe

Nyckelord: Saturnus´ ringar [6];

*

Universum-Solen-Planeterna [5728]

Fråga:
Vilka planeter är det som har ringar??
/Johan K, Centralskolan, Karlsborg

Svar:
Ringar har man hittat kring alla de stora "gasplaneterna", alltså Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Ringarna kring Saturnus syns bäst.
/KS

Se även fråga 3747 och fråga 3847

Nyckelord: Saturnus´ ringar [6];

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.