Visa fråga/svar

 

Elektricitet-Magnetism [877]

Fråga:
Några frågor om laddning och ström.
1. Måste det finnas tillräckligt med "fria" elektroner i en s k "Faradays bur" för att den ska kunna fungera? Jag tycker att om det inte finns tillräckligt många så kan de väl inte "neutralisera" ett yttre fält.
2. Hur fungerar s k "spetsverkan"? Fördelas fria laddningar på en metall så att de kommer så långt ifrån varandra ytmässigt eller volymsmässigt. Sker urladdning vid en spets endast till en spets eller rusar elektronerna även lättare ifrån en spets?
3. Hur fungerar ett rökfilter. Vid experiment kan man se att en ljuslåga böjer av mot ena elektroden och svärtar den. Vad händer? Är själva lågan eller röken laddad i sig eller avger elektroderna laddning som fastnar på röken eller är det någon form av influens i rökpartiklarna? Om det är influens varför dras röken då enbart mot den ena elektroden?
4. Strömmen i en seriekrets är ju lika stor vid olika punkter, men betyder det att elektronerna har samma hastighet vid dessa punkter?
och så dessutom.
5. En uppmärksam elev noterade vid experiment med kallt vatten inne i vakuumkupan att vattnet enbart kokar så länge vakuumpumpen arbetar. När pumpen slås av avstannar kokningen så gott som ögonblickligen utan att trycket ändras. (åtminstone rör sig inte barometervisaren)

/erik w, Komvux, Östersund

Svar:
1 I princip ja, men i praktiken så räcker laddningarna i alla metaller mer än tillräckligt.

2 Spetsverkan uppkommer när man har ett elektriskt fält utanför en metall. Fältet blir mycket starkt nära spetsar och därför samlas laddningarna där. Det betyder ingenting om spetsen är negativt eller positivt laddad.

Försök Du kan mycket lätt testa detta genom "locka fram" gnistor från ett laddat föremål med hjälp av mer eller mindre spetsiga metallföremål.

3 I lågan joniseras atomer och molekyler geom att elektroner slits loss. Man får alltså positiva joner. De sotpartiklar som bildas fångar upp en del av dessa joner och blir också positivt laddade. När Du sätter lågan mellan två kondensatorplattor så rusar elektronerna till den positiva plattan medan joner och sotpartiklar går mot den negativa plattan.

Försök Kan Du få en ljuslåga att böjas med hjälp av en laddad stav?

4 Nej. Antag att vi har en krets som består av ledare med olika diameter. I tråden med minst diameter går elektronerna fortast.

Fundera Tänk på två vattenslangar med olika tjocklek som sitter ihop. I vilken slang strömmar vattnet fortast?

5 När pumpen arbetar så sjunker trycket och därmed kokpunkten. Vattnet har en temperatur som svarar mot kokpunkten vid det aktuella trycket. När pumpen stannar så stannar därför kokningen.

 

*

 

 

Frågelådan innehåller 7600 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-10-19 17:15:01.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.