Visa fråga/svar

 

Blandat [3892]

Fråga:
Jag läste en kort artikel om något som kallades " "superkritiskt vatten". Det uppkom när man utsatte vattnet för extremt högt tryck. Artikeln var dock kortfattad och jag skulle vilja veta mer om detta tillstånd. T.ex. egenskaper , varför just de egenskaperna , handlar det om en reaktion etc.
/Emil N, racklöfska gymnasium, järpen

Svar:
Kritiska temperaturen för vatten är +374 oC. Det betyder att det inte går att kondensera vatten ur vattenångan ovanför denna temperatur genom att öka trycket. Det kritiska trycket för vatten är 217 gånger atmosfärstrycket. Alltså vid det trycket kan man nätt och jämt kondensera vatten vid 374 oC. Vid tryck och temperatur  över denna kritiska punkt talar man om superkritiskt vatten, se nedan. Det är en mycket tät gas, som har helt andra egenskaper än vanligt vatten. Bland annat är vätebindningarna brutna, vilket gör att superkritiskt vatten har mycket mindre dielektricitetskonstant (<5) än vanligt vatten (80). Det gör att salter löses dåligt i superkritiskt vatten, medan organiska föreningar i allmänhet är lättlösliga.

Ett tillämpningsområde är att bryta ner organiska föroreningar.
/KS/lpe

1 http://jcbmac.chem.brown.edu/myl/soln/supercritWater.html

*

 

 

Frågelådan innehåller 7600 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-10-19 17:15:01.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.