Visa fråga/svar

 

Elektricitet-Magnetism, Materiens innersta-Atomer-Kärnor [3874]

Fråga:
Kan ni ge mig en enkel och bra förklaring på varför vissa metaller leder värme bättre än andra? Inte bara att när en metall har högre värmekonduktivitet leder den värme bättre, utan varför.
/Sara W, Lärarhögskolan, Göteborg

Svar:
Värmeledning är en term inom fysiken som betyder att värme kan förflytta sig genom att ledas i ett material utan att själva materialet flyttar på sig.

Det går tyvärr inte att ge ett enkelt svar på detta. I en metall finns fria elektroner, alltså elektroner som inte är bundna till någon atom. De rör sig hastigt fram och tillbaka i metallbiten, och det är dessa elektroner som i huvudsak svarar för metallens ledningsförmåga, både värmeledning och elektrisk ledning. Som man kan ana av detta, är en metall som är god elektrisk ledare också god värmeledare och tvärt om. (Se Thermal_conductivity#Electrical_conductivity , Wiedemann–Franz_law )

Detta samband gäller inte vid låga temperaturer (under den så kallade Debye-temperaturen).

Storleken på ledningsförmågan har att göra med att elektronerna också reagerar med atomerna i kristallgittret, och det är ett mera invecklat problem.

Exempel på goda ledare: Silver, koppar.

Exempel på dåliga ledare: Järn, Bly. 

Se Heat_conductivity#Experimental_values för värden på värmeledningsförmåga hos några ämnen.

Se vidare Thermal_conductivity .
/KS/lpe

Se även fråga 3152

Nyckelord: värmeöverföring/transport [46];

*

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.