Visa fråga/svar

 

Materiens innersta-Atomer-Kärnor [3062]

Fråga:
Det finns stående elektronvågor i en atom som karakteriseras av simmetri och frekvens. Enligt Plancks lag kan frekvens växlas till energi. Olika stående vågtyper kommer att ge olika elektronenergier. Varje möjlig vågmod har en bestämd frekvens och - enligt planck och Einstein - en bestämd energi. Den kan variera från grundtillståndet och uppåt till olika exciterade tillstånd. Vad jag är ute efter är energin i grundtillståndet växlad enligt Plancks lag till frekvens, samt alla de andra möjliga energinivåer - också växlade till frekvens - som elektronen överhuvudtaget kan uppta när man exciterar den. Jag tackar vänligen för all hjälp och jag skulle nöja mig även med hänvisning till fackliteratur där jag kan hitta svaret.
/Bela B, Komvux, Boras

Svar:
Plancks lag beskriver sambandet mellan fotonens energi och frekvens. Den är inte särskilt användbar när man ska beskriva en bunden elektron i en atom.

Utgångspunkten bör i stället vara att elektronen har halvtaligt spin. Sådana partiklar kallar man fermioner. Fotonen har heltaligt spin, och är därmed inte en fermion. För fermioner gäller Paulis uteslutningsprincip: Två fermioner kan inte ha alla kvanttal lika och kan inte befinna sig på samma plats. En elektron i en atom kan karakteriseras med fyra kvanttal:

n huvudkvanttal (n = 1, 2, 3, 4.......)

l banrörelsemängdsmomentet (l = 1, 2, 3......n - 1)

ml z-komponenten av l (från -l till +l)

ms spin ( +1/2 eller -1/2)

Hur dessa används skulle bli alltför omfattande att svara på här. Vi får hänvisa till Nationalencyklopedin . Räcker inte detta, får man nog gå till någon lärobok i atomfysik.

Om en elektron hoppar från ett högre till ett lägre energitillstånd, skickas en foton ut, vars energi blir skillnaden i energi mellan tillstånden. Plancks lag kommer in om man vill räkna ut frekvensen hos denna foton.

E = h * f

E = energin, h = Plancks konstant, f = frekkvensen

Sök på Plancks konstant i denna databas!  
/KS

*

 

 

Frågelådan innehåller 7600 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-10-19 17:15:01.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.