Visa fråga/svar

 

Värme [21359]

Fråga:
Hamnat i diskussion med en vän. Hon påstår att isen ute försvinner snabbare om den fryser till på natten efter den tinat under dagen. Detta på grund av att vattnet tydligen ska avdunsta när det fryser. Jag anser att det går snabbare om det inte fryser till under nätterna utan bara fortsätter tina mer eller mindre hela tiden. Vem har rätt?
/Inger F, Lycksele

Svar:
Smältvärme, smältentalpi, anger den energimängd som behöver tillföras för att smältning av ett ämne ska kunna fortgå. Molekylerna behöver ett extra energitillskott för att lösgöra sig från varandra. Smältvärme mäts i joule per kg, joule per g eller joule per mol. Vid stelning frigörs motsvarande mängd värme, vilken måste avledas för att stelningen ska fortsätta. (Smältvärme )

När is smälter krävs alltså energi som tas från omgivningen. Denna värme kan transporteras bort på olika sätt, t.ex. konvektion, avdunstning eller utstrålning.

Vid klart väder är nettoutstrålningen hög (utstrålning stor, instrålning liten) vilket kyler ner och bevarar isen. Vid mulet väder ökar instrålningen vilket värmer och smälter isen.

Förångning gynnas av vind och låg luftfuktighet. Förångning kyler och bevarar därför isen.

Avdunstning och utstrålning kan sänka temperaturen så att vattnet kan frysa till is även om lufttemperaturen är lite högre än 0o C.

Detta är ett mycket besvärligt problem med flera parametrar som påverkar åt olika håll. Det går alltså inte att svara säkert på vem som har rätt. Men jag har svårt att föreställa mig en effekt som innebär att frysning på natten skulle få isen att tina snabbare.

Här är en liknande effekt som är mycket kontroversiell: fråga 7830 och 20760 .

Se även fråga 19446 och 21028 .
/Peter E

Nyckelord: vatten/is [48];

1 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/avdunstning-1.30720

*

 

 

Frågelådan innehåller 7608 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-12-30 11:35:49.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.