Visa fråga/svar

 

Värme [20095]

Fråga:
Hej, så där i mitten på sjuttiotalet lämnade jag LTH och V-sektionen. En bra utbildning må jag säga, inte minst i fysik.

Men nu har jag kört fast i tanken. Allmänna Gaslagen räcker inte till. Eller rättare skrivet - jag räcker inte till.

I vår villa har vi som många andra en luftvärmepump. (Ett som jag förstår omvänt kylskåp.)

Jag tänker så här att under i övrigt lika villkor rymmer fuktig luft mer energi än torr luft. Och då skulle det kunna vara så att om man komprimerar den fuktiga luften så får man ut mer energi än när man komprimerar en torr luft. Min fråga är enkel. Stämmer detta, eller finns det något annat sätt att resonera.

Det verkar vara så att fuktig luft ger mindre energi än torr luft?! Glad Hälsning SiN
/sten inge n, LTH, Lund

Svar:
Hej f.d. LTHaren Sten Inge!

Gaslagen gäller ju bara för en ideal gas. Å andra sidan så uppför sig även fuktig luft som en ideal gas så länge vattenångan inte kondenserar.

En ideal gas är en modellering där man antar att gasen består av ourskiljbara partiklar och där den enda växelverkan partiklar emellan, eller med den behållare de eventuellt är instängda i, är via elastiska kollisioner, se fråga 16511 .

Relativ luftfuktighet är ett mått på andelen vattenånga som finns i luften. Andelen vattenånga anges (i %) i förhållande till den maximalt möjliga mängden vattenånga vid aktuell temperatur, den så kallade mättnadsånghalten, se Mättnadsånghalt och nedanstående figur.

Jag kan inte hitta några uppgifter om att luftfuktigheten skulle påverka effektiviteten (COP) hos en värmepump. Luft kan innehålla en hel del vattenånga utan att den kondenseras. Vid kondenseringen frigörs värme, men man vill naturligtvis inte ha någon kondensering inomhus. Så länge värmepumpen är i uppvärmningsläge blir ju dessutom luften varmare, så relativa luftfuktigheten minskar.

När det gäller ute-delen av värmepumpen så kan vatten kondenseras och frysas på förångaren. Detta frigör visserligen lite värme men en mer varaktig effekt är nog att vattnet/isen försämrar värmeutbytet med omgivningen. (Se fråga 18257 för beskrivning av hur värmepumpen fungerar. Själva värmepumpen är ju ett slutet system med en lämplig gas/vätska, så luftfuktigheten bör inte påverka COP.)

Slutresultatet blir alltså att luftfuktigheten normalt inte påverkar effektiviteten utom när det är kallt ute då fukten kan kondensera och frysa på förångaren. Men en luft-luft värmepump är ändå ganska ineffektiv när det är riktigt kallt ute./Peter E

Nyckelord: gaslagen, allmänna [24]; värmepump/kylskåp [8];

*

 

 

Frågelådan innehåller 7608 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-12-30 11:35:49.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.