Visa fråga/svar

 

Elektricitet-Magnetism [18637]

Fråga:
Uppgift: En kvadratisk spole abcd är placerad vinkelrät mot fältlinjerna i det honogena magnetfältet mellan två magnetpoler, N är placerad ovanför spolen och S är placerad nedanför spolen. spolen har 600 lindningsvarv, kantlängden är 4,0 cm och resistansen är 5,0. Antag nu att flödestätheten i magnetfältet minskap jämt från 0,6 T till 0,3 T på 1,2 s. Beräkna storlek och riktning av den inducerade strömmen i spolen.

Jag har räknat ut strömstorleken mha B*A= flödestätheten E= N * (delta flödestätheten)/(delta tiden) I=U/R=E/R nu är frågan hur jag får ut riktningen. Vore tacksam för ett utförligt svar snarast.
/Rebecca P, Thorén Business School, Linköping

Svar:
Rebecca! Först får du fundera ut riktningen på det inducerade magnetfältet i spolen. Det yttre fältet minskar och enligt lenz lag (se fråga 11791 ) försöker spolen motverka ändringen. Det inducerade fältet blir alltså riktat i samma riktning som det urspungliga (uppifrån och ner).

Vad blir då strömriktningen? Titta på bilden nedan. Tag din högra hand och låt fingrarna peka i strömmens riktning. Tummen pekar då i magnetfältets riktning. Tillämpat på ditt fall med magnetfältet uppifrån och ner går den inducerade strömmen strömmen medurs sett uppifrån./Peter E

Nyckelord: magnetism [52];

*

 

 

Frågelådan innehåller 7595 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-10-16 14:23:43.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.