Visa fråga/svar

 

Kraft-Rörelse [18099]

Fråga:
Hej behöver hjälp med en sak. Här är frågan: atmosfären har densiteten 1,3kg/m3 men den tunnas successivt ut ju högre upp man kommer, om man skulle ha densiteten 1,3kg/m3 överallt i atmosfären hur högt skulle den då sträcka sig?
/Natalie C

Svar:
Normallufttrycket p är 1.013*105 Pa (N/m2). Detta tryck skapas av vikten av all luft som finns ovanför en m2 på ytan. Trycket (kraft/m2) ges av

p = m*g

där m är massan av den 1 m2 breda luftpelaren och g är tyngdaccelerationen. Vi får

m = p/g = 1.013*105/9.81 = 1.03*104 kg/m2

Om luftpelarens höjd är h blir volymen V

V = h*1 = h

Densiteten är massa per volymsenhet:

m/V = m/h = 1.3 kg/m2

Höjden på pelaren blir alltså

h = m/1.3 = 1.03*104/1.3 = 7.9*103 m

dvs nästan 8 km.

Se fråga 18012 hur man kan räkna ut jordatmosfärens massa från lufttrycket.

Normalt ger vi inte fullständiga svar på räkneuppgifter. Anledningen är framför allt att de oftast är av föga allmänt intresse och att tanken är att det är eleverna och inte vi som skall tränas i att lösa uppgifter.
/Peter E

Nyckelord: lufttryck [19]; jordens atmosfär [9];

*

 

 

Frågelådan innehåller 7407 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2019-05-16 16:28:34.


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.