Visa fråga/svar

 

Elektricitet-Magnetism [17720]

Fråga:
Hej, jag tillsammans med två andra klasskamrater, arbetar just nu med ett projekt angående mobilstrålning och vi undrar:

1. Hur påverkar mobilstrålning oss? Vad är det egentligen som händer med kroppen?
2. Hur gör man för att motverka/undvika denna strålning?
3. Är strålningen farlig? livsfarlig i längden?
4. Har åldern någon betydelse?
5. Finns det några lämpliga/enkla experiment man kan utföra för att bevisa att strålningen kan påverka människan på ett och ett annat sätt?
/jenny n, malmö borgarskola, malmö

Svar:
Jenny! Det är svåra frågor ni ställer! De flesta vet man helt enkelt inte svaret på. Svaret är helt från fysikaliska perspektiv: ansvaret för regler och rekommendationer ligger hos Strålsäkerhetsmyndigheten som säger

I dagsläget finns det två identifierade områden där skadliga hälsoeffekter vid exponering för elektromagnetiska fält inte helt kan uteslutas. Det handlar om exponering för magnetfält från exempelvis kraftledningar och elektriska apparater samt radiovågor från den egna mobiltelefonen.

1 Det vet man inte. Mikrovågor från mobiltelefoner innehåller ganska lite energi men man kan tänka sig att det blir en mycket liten uppvämning när strålningen absorberas av något som finns nära en sändande telefon. Det är emellertid svårt att föreställa sig att denna lilla uppvärmning skulle vara skadlig - man kan säkert få en större uppvärming av t.ex. huvudet om man är ute i solen utan hatt!

2 Låter bli att använda mobiltelefon (går faktiskt utmärkt!) eller använder hands-free. Med en hands-free kommer sändaren längre ifrån huvudet, som anses vara den kritiska kroppsdelen när det gäller mobiltelefoner.

3 Antagligen inte men det påstås (utan säkra bevis) att det kan orsaka hjärntumörer.

4 Ja, bland annat eftersom yngre har mer tid att utveckla cancer än vuxna, så anses strålning statistiskt mer skadlig för yngre än för äldre.

5 Nej, hade det funnits det så hade vi vetat om det var farligt! Att faran är liten är ganska klart - det är anledningen till att den är så svår att mäta.

Se vidare fråga 15585 . Allmän information om strålning finns i fråga 15570 och massor av frågor under strålning, faror med .
/Peter E

Nyckelord: strålning, faror med [26];

*

 

 

Frågelådan innehåller 7599 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-10-19 17:15:01.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.