Visa fråga/svar

 

Materiens innersta-Atomer-Kärnor [17670]

Fråga:
Hej! Jag har en fråga vid beräkning av mängden för ett radioaktivt ämne som ska ge en absorberad energi i vanlig människa på 105 J. Om du till exempel har ämnet Cesium 137 och vill att den absorberade energin på 105 J i betastrålning ska tillföras på två timmar. Hur mycket cesium 137 behöver vi då?
/Lucas A

Svar:
Lucas! Aktiviteten A (antal sönderfall per sekund) ges av

A = N*l

där N är antal kärnor och l är sönderfallskonstanten som i sin tur ges av

l = ln(2)/T1/2

Halveringstiden T1/2 skall ges i sekunder. Den totala energiutvecklingen E under tiden t blir

E = A*t*Emedel*1.60*10-13 J

där den frigjorda medelenergin medelenergin per sönderfall Emedel kan beräknas från sönderfallsdata. Data för 137Cs (från länk 1) visas i nedanstående figur. Medelenergin 0.813 MeV står längst ner till höger i nedanstående figur. Konstanten i uttrycket är för att konvertera MeV till SI-enheten J.

Om den bestrålade kroppen väger m kg, blir den absorberade dosen E/m gray (J/kg).

Detta är den absolut enklaste varianten på dosberäkning. I verkligheten måste man även ta hänsyn till att kroppen inte bestrålas jämnt på grund av varierande avstånd till strålkällan och att en del strålning absorberas mer än annan strålning. Det finns speciella program för dosberäkning som tar input från en tabell liknande den nedan och bestrålningsgeometrin, och sedan med slumpmetoder (se Monte-Carlo metoder i fråga 12568 ) beräknar dosen i olika delar av kroppen.

Se vidare länk 2 (svar från en strålningsfysiker som kan mycket mer om detta än jag) och Absorberad_dos ./Peter E

1 http://www.nndc.bnl.gov/mird/
2 http://fragalund.pixe.lth.se/radiofysik/svar.asp?id=77

*

 

 

Frågelådan innehåller 7600 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-10-19 17:15:01.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.