Visa fråga/svar

 

Elektricitet-Magnetism [16473]

Fråga:
Hej. Pågående projekt i NA b heter El i Hemmet och berör begrepp såsom jordfelsbrytare, säkringar på 6 ampere och faser. Har några frågor.

1 Varför går det att sätta in en 6 ampers säkring på en plats där det normalt sitter en 10 amperes, men inte tvärt om? 2. Om det gick att sätta in en högre säkring än vad som är tänkt, vad kan hända då?

2 dessutom, vad är en skyddsjordad-, fuktskyddad- samt extraisolerad apparat?
/Jakob A, Hulebäcksgymnasiet, Härryda

Svar:
1 Av säkerhetsskäl. Om du sätter in en 6 amperes säkring i stället för en 10 amperes går säkringen helt enkelt lättare. Apparaten fungerar kanske inte men säkringarna är ju till för att skydda dig och apparaten. Om du tvärtom skulle sätta in en 10 amperes säkring i stället för en 6 amperes, så kan det tänkas att säkringen inte löser ut även om du har problem med apparaten.

2 Skyddsjordad betyder att höljet är anslutet till jord (med den gul/gröna sladden) vilket medför att det inte kan bli farligt strömförande (eventuell ström går via jordkabeln och inte genom dig). De övriga begreppen är väl självförklarande.

Se vidare elsäkerhet .
/Peter E

*

 

 

Frågelådan innehåller 7600 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-10-19 17:15:01.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.