Visa fråga/svar

 

Materiens innersta-Atomer-Kärnor [16151]

Fråga:
1 Jag läste i en artikel om Kvark Gluon Plasma (som enligt någon var samma sak som ett svart hål(?))

2 Och läste att man försöker framställa det i partikelacceleratorn LHC genom att krocka tunga joner, finns det en möjlighet att ens framställa ett svart hål i denna (läste att svarta hål endast kan exstera efter en stjärnsmäll med en stjärna större än 3 solmassor)??

3 Och sker kollisioner mellan tunga joner naturligt i univerum i liknande hastigheter?

4 Läste även om svarta minihål, existerar dessa, och hur tror man att de bildas? och skulle dessa kunna sluka jorden?

5 Denna Kvark-gluon plasma som man förutspår ska bildas vid höga tempraturer, kan den överleva när det svalnar eller faller sen sönder i och med att det. Eller behövs den höga tempraturen för att plasman ska behållas och inte försvinna?
/Kristina B, Fredrika Bremer, Nynäshamn

Svar:
1 Nej, kvark-gluonplasma, se fråga 4220 nedan, är bara fria kvarkar och gluoner och har inget med svarta hål att göra. Se även fråga 15771 även om denna behandlar ett annat experiment.

2 Nej, se fråga 15771.

3 Ja, tom med högre energier än man kan åstadkomma med LHC, se Large_Hadron_Collider . Energin kan vara så hög som 1020 eV, dvs över en joule!

4 Det har spekulerats om att dessa skulle har skapats vid big bang. De bör emellertid ha försvunnit nu, och de har aldrig observerats. Se vidare länk nedan om hawkinstrålning.

5 Nej, den försvinner snabbt och blir till vanlig materia eftersom plasman expanderar och kyls.
/Peter E

Se även fråga 4220 och fråga 15771

Avancerad sökning på 'hawkin strålning' i denna databas

*

 

 

Frågelådan innehåller 7600 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-10-19 17:15:01.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.