Visa fråga/svar

 

Elektricitet-Magnetism [14340]

Fråga:
Jag har undersökt en rullande magnet på ett lutande samt ledande underlag, och kommit fram till att virvelströmmarna som bildas motverkar magnetens rörelse (Lenz lag). Min fråga till er är om ni skulle kunna förklara virvelströmmar och vad som egentligen händer. Det skulle även vara till stor hjälp om ni kunde bifoga en formel som anger hur stor den motverkande kraften är (Jag vet styrkan på magneten).
/David B, Malmö Borgarskola, Malmö

Svar:
Se virvelström och virvelströmsbroms i Nationalencyklopedin . Se även nedanstående länkar.

Det går inte att ge en generell formel för den bromsande kraften, fenomenet är alltför komplicerat för detta, eftersom det beror av geometri, material mm. Det finns många fenomen inom fysiken som är alltför komplicerade för att beskrivas med en enkel formel. Man använder sig då ofta av vad vi kallar en modell.

Fysikalisk modell

För enkla fenomen som beskrivs i fysikböckerna (t.ex. magnetfältet utanför en lång rak ledare) finns en formel man kan tillämpa och få bra resultat. För komplicerade fenomen (t.ex. virvelströmmar eller jordens rörelse) finns ingen enkel formel.

Man kan då i vissa fall genom förenklande antaganden definiera ett matematiskt uttryck som beskriver hur det fenomen man vill förstå beror av ingående storheter. Detta uttryck innehåller då ofta fria parametrar - storheter med varierande värde. Genom att genomföra mätningar för olika värden på de ingående storheterna, kan man bestämma de bästa värdena på parametrarna. Man har då fått ett uttryck som beskriver fenomenet och detta uttryck kan sedan användas för att förutsäga utfallet för ett hypotetiskt experiment.
/Peter E

Nyckelord: fysikalisk modell [11];

1 http://www.physlink.com/Education/AskExperts/ae572.cfm
2 http://snacks.fysik.org/showSnack.asp?id=38

*

 

 

Frågelådan innehåller 7600 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-10-19 17:15:01.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.