Visa fråga/svar

 

Kraft-Rörelse [14118]

Fråga:
Har svarandet upphört - eller frågandet? Brukar kolla in den senaste veckans svar och det tycks inte frågats/svarats på länge!!

Här en fråga: Ett tänt stearinljus placeras på ett cykelhjul som får rotera horisontellt. (Ljuslågan skyddas för drag.) Lågan ställer sig då in mot centrum för rörelsen. Förklaringen sägs vara att gasernas/lågans densitet är mindre än omgivningens. Betyder det att en låga på motsvarande sätt roterad i ett lufttomt rum inte skulle ställa sig inåt utan utåt?(Man kan ju ha ett arrangemang där syre tillförs under rotarionen.) Hur förklaras resultatet med hjälp av krafter och deras resultanter?
/Thomas Å, Märstagymnasiet, Märsta

Svar:
Thomas! Nej, varken frågandet eller svarandet har upphört! Vi som svarar tyckte emellertid vi var förtjänta av lite semester . Sedan är det också mycket att göra i början på terminen.

Vad gäller din fråga: Du har ett gravitationsfält riktat nedåt (gravitationen definierar ju normalt upp och ner) och en acceleration riktad in mot centrum av cykelhjulet. Gravitation och acceleration är till synes mycket olika begrepp, men i Einsteins allmänna relativitetsteori förenas de: instängd i ett litet utrymme (t.ex. en hiss) kan man inte avgöra om kraften fötterna påverkar golvet med orsakas av en massa eller av att hissen accelererar uppåt.

Detta kan man använda för att lösa ditt problem: se accelerationen mot centrum som en gravitationskraft riktad utåt. Sedan kan du sätta samman dessa två komposanter (en nedåt och en utåt) till en resultant utåt/nedåt.

I luft kommer lågan då att riktas uppåt/inåt eftersom lågans densitet är mindre än den omgivande luftens. I vakuum är lågans densitet större än omgivningens, så lågan bör riktas utåt/nedåt.
/Peter E

Nyckelord: relativitetsteorin, allmänna [29];

*

 

 

Frågelådan innehåller 7405 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2019-05-09 12:31:48.


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.