Visa fråga/svar

 

Elektricitet-Magnetism [141]

Fråga:
Det pågår ett litet "reklamkrig" i media angående om man ska resa med tåg eller flyg. Flygförespråkarna hävdar att det finns farliga eletromagnetiska fält i ett tåg. Att en lokförare kan utsättas för dessa fält förstår jag, men hur är det med passagerarna?
/

Svar:
För det första: Eftersom vagnarna i tåget fungerar som en Faradays bur kommer inget elektriskt fält in i vagnen.

Magnetfältet kan däremot komma in genom väggarna även om en viss dämpning sker. Om vagnen är tillverkad av stål så skärmas magnetfältet delvis på grund av stålets magnetiska egenskaper. Om däremot vagnmaterialet är aluminium så induceras elektriska virvelströmmar som dämpar magnetfältet.

Det är svårt att beräkna dämpningen så låt oss bortse från den!

Ett ellok har en effekt på 3600 kW (RC-lok) eller 3260 kW (X-2000) och spänningen på luftledningarna är 15 kV. Detta ger en strömstyrka av ca 200 A vid fullt effektuttag. Antag att det är 4 m mellan luftledningen och passageraren. Det oskärmade magnetfältet blir då ca 10 mikrotesla dvs av samma storlek som det jordmagnetiska fältet. En skillnad är att fältet oscillerar med frekvensen 16 2/3 Hz. Det torde inte vara någon som helst fara med ett så svagt fält!

Det är inte heller helt ofarligt att flyga: Det finns mer kosmisk strålning högre upp, man kan trilla ner osv. Vidare är det inte särskilt bra för miljön att släppa ut en massa avgaser i atmosfären.

Ta tåget!

*

 

 

Frågelådan innehåller 7600 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-10-19 17:15:01.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.