Visa fråga/svar

 

Ljud-Ljus-Vågor [13958]

Fråga:
Djur använder både infraljud och ultraljud för att komminucera. Men varför kan infraljud som innehåller mindre energi (eller gör den inte det?) gå längre än ultraljud som har mycket energi i sig?
/zelos j, rudbeck, örebro

Svar:
Infraljud är en vågrörelse, framför allt i luft, med en så låg frekvens (under 20 hertz) att den bara uppfattas av människan vid kraftiga ljudnivåer, och då i form av vibrationer.

Ultraljud är ljud med en frekvens högre än den översta gränsen för människans hörsel. Ultraljud definieras ofta som ljud med våglängd mindre än 17 millimeter i luft, det vill säga med frekvens högre än 20 kHz. Någon övre frekvensgräns finns inte definierad.

Energiinnehållet i ljud är inte som i fallet med elektromagnetisk strålning (t.ex. ljus) proportionell mot frekvensen. Energiinnehållet är helt enkelt proportionellt mot tryckamplituden i kvadrat.

Om ljud utsänds lika i alla riktningar kommer intensiteten att avta som kvadraten på avståndet (1/r2). Vad gäller räckvidden på ultraljud och infraljud har det även att göra med hur stor mediets dämpning är, och denna är olika för olika frekvenser. En annan viktig faktor är naturligtvis detektorns ("örats") känslighet.

Valar lär kommunicera över enorma avstånd med infraljud, som då uppenbarligen inte dämpas alltför mycket. De kan även tänkas at de utnyttjar havsströmmar med avvikande temperatur som "ljudledare" för att komma ifrån kvadratregeln ovan.

Fladdermöss använder ultraljud för att orientera sig. De måste använda mycket höga frekvenser för att kunna "se" så små föremål som insekter. Om en fladdermus skall kunna se en insekt på 5 mm krävs frekvensen

f = (ljudhastigheten)/(5*10-3) = (340 m/s)/(5*10-3 m)= 68*103 s-1 = 68 kHz.

För mer om ultraljud och infraljud se Infrasound och Ultrasound .
/Peter E

Se även fråga 10694

Nyckelord: ultraljud [9]; infraljud [7];

*

 

 

Frågelådan innehåller 7608 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-12-30 11:35:49.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.