Visa fråga/svar

 

Elektricitet-Magnetism [12817]

Fråga:
De flesta människor känner säkert till att man inte skall stå under ett högt träd då det åskar, eftersom blixten kan slå ned i trädet. Hur är det då i en segelbåt på öppet hav (eller en större fjärd)? Det skulle verka logiskt att risken för blixtnedslag skulle vara överhängande men jag kan inte dra mig till minnes att jag någonsin hört om tillbud där blixten slagit ner i en segelbåts mast. Har jag bara missat något eller finns det en förklaring?
/Folke R, Pargas svenska gymnasium, Pargas, Finland

Svar:
Folke! Blixten kan helt säkert slå ner även i båtmaster - även på öppet vatten gäller samma princip att den elektriska fältstyrkan är hög i närheten av spetsiga metallföremål, och en modern segelbåtsmast är inget undantag!

Jag har ingen referens tillgänglig, men i samband med ett populärvetenskapligt föredrag om sjöväder, som jag hörde på för en del år sedan, visades bilder på skadeverkningar orsakade av blixtnedslag i fritidsbåtar. Föredragshållaren, som var meteorolog, betonade att båtägare alltid gör bäst i att montera kraftiga åskledarkablar från masttoppen ner till havsytan (naturligtvis isolerade från resten av båten) även på fritidsbåtar! Tyvärr tror många - helt felaktigt - att ett sådant arrangemang ökar risken för att blixten ska slå ner i masten!

En bild från föredraget som etsat sig fast i minnet visade en plastfiberbåt där hela fören hade fallit av (förpiken var öppen mot havet) till följd av den mycket kraftiga lokala upphettning som blixturladdningen hade orsakat! Förklaringen till skadan var att strömmen, under sin väg från staginfästningen genom glasfiberskrovet ner till vattenytan, orsakat en så kraftig lokal upphettning att materialet helt enkelt förångades och därför spruckit och försvagats. Atlantens havsvågor gjorde sedan resten. Även när det inte går så långt, kan ett blixtnedslag till sjöss få allvarliga konsekvenser - personer kan skadas, radio- och navigationsutrustning slås ut, etc.

Varför man inte hör talas om detta fenomen så ofta vet jag dock inte. Kanske beror det på att många fritidsbåtsägare söker sig in i hamnar (ofta omgivna av höga träd och byggnader) när vädret ser ut att bli dåligt, eller också rapporteras incidenter till sjöss inte lika ofta som när t.ex. golfspelare blir träffade av blixten.

Länkarna nedan (från en amerikansk firma som sysslar med åskskydd till havs, och från ett universitet i Florida) innehåller mer detaljerad information om problematiken kring blixtnedslag och båtar./Margareta H

Se även fråga 8879

Nyckelord: blixt [18];

1 http://www.marinelightning.com/science.htm
2 http://www.thomson.ece.ufl.edu/lightning/SGEB17.html

*

 

 

Frågelådan innehåller 7594 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-09-15 17:05:57.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.