Visa fråga/svar

 

Elektricitet-Magnetism [12115]

Fråga:
1) Hur är begreppen spänning och potential relaterade?

2) Hur är ekvipotentialyta och elektrisk fältlinje relaterade?

3)Vilken riktning skall man förflytta sig i ett elektriskt fält för att potentialen skall öka,minska eller vara konstant?

4)Vad innebär att en punkt är jordad?
/Nezdet A, Pauliskolan, Malmö

Svar:
1 För att reda ut dessa begrepp kan man göra en analogi med höjder och höjdskillnad. Om man säger att en bergstopp är på höjden 2100 m så menar man att den är 2100 m över havets nivå. Om man säger att fallhöjden på en slalombacke är 270 m så menar man att höjdskillnaden mellan start och mål är 270 m. Det är samma skillnad mellan spänning och potential. Spänning mäts mellan två punkter (precis som fallhöjden) medan potentialen är spänningen mellan en punkt och en referensnivå, nämligen jord.

Wikipedia säger: elektrisk spänning är en skillnad i elektrisk potential mellan två punkter. Elektrisk spänning mäts i enheten volt som förkortas V. Enheten volt är ingen grundenhet i SI utan definierias som den spänning som krävs över en elektrisk last för att strömstyrkan 1 A ska generera effekten 1 W = 1 J/s (P=U*I).

Om två punkter med olika elektrisk potential skulle komma i kontakt med varandra genom en elektrisk ledare, till exempel en metalltråd eller resistor, uppstår en elektrisk ström som strävar att utjämna potentialskillnaden mellan punkterna tills båda punkterna får samma potential. Strömmen består av en förflyttning av laddade partiklar, vanligtvis elektroner. Elektroner rör sig från minus till plus, men man säger ändå av konvention (överenskommelse) att strömmen går från plus till minus.

Kraftverkan mellan laddningar beskrivs ofta med elektriska fält som består av fältlinjer. Tätheten hos fältlinjerna är ett mått på den elektriska fältstyrkan E. Fältstyrkan definieras av kraften på en laddad partikel

E = F/q

där fältstyrkan E och kraften F är vektorer och q är partikelns laddning.

2 Ekvipotentialyta och fältlinje bildar en vinkel på 90 grader.

3 För att potentialen ska vara konstant ska man alltså röra sig vinkelrät mot det elektriska fältet. Rör man sig parallellt så ökar resp minskar potentialen maximalt.

4 En punkt är jordad om den är förbunden med jord med en god ledare.
/Gunnar O/lpe

Nyckelord: potential/potentiell energi [30];

*

 

 

Frågelådan innehåller 7608 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-12-30 11:35:49.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.