Visa fråga/svar

 

Elektricitet-Magnetism [10560]

Fråga:
Hej!

Jag har en fråga vad gäller benämning av plus- och minuspoler på galvaniska celler respektive elektolysceller.

På den galvaniska cellen markeras katoden med + (pluspol) medan den på elektrolyscellen markeras med - (minuspol). Varför är det så? Följdfråga: Har katoden, eller pluspolen, i en galvanisk cell samma laddning på hela staven? (Tex ett brunstensbatteri som har en kolstav som pluspol).

Jag har granskat de kemiska redox-reaktionerna noga och de är ju faktiskt precis likadana vid katoderna i båda sorters celler! Dvs ström kommer in i denna (övre) ände och det sker en reduktion i elektrolyten.

Min teori är därför att i ett batteri (galvanisk cell)är det ju de övre stavarna som är intressanta, de sticker ju upp och ansluts till tex en ficklampa. Medan elektrolysen finns till för att framkalla processen vid nedersidan på stavarna, dvs den nedre delen är intressant. Kanske är det så att man därför benämner staven efter var den intressanta strömmen sker, i elektrolyten eller batteriknopparna...?

Jag har läst att man kan säga att den ände där elektroner kommer in kan benämnas som pluspol (underskott/ström skapar ett sug efter elektroner) och den ände där de kommer ut för minuspol. Är det inte därför så att stavarna kan sägas ha olika laddning på övre respektive nedre delen?

För vid nedre delen strömmar det ju ut elektroner vid katoden i båda sorters celler, eftersom reduktion sker, både i elektrolyscellen och det galvaniska elementet, trots att den ena benämns som plus- och den andra som minuspol.

Detta har förbryllat mig i flera dagar och jag vore tacksam för svar!

Med vänlig hälsning, Maria
/Maria B, Komvux, Lund

Svar:
Först ett par kemiska begrepp:

Man säger att ett ämne oxideras när det ger ifrån sig elektroner, och att det reduceras när det tar upp elektroner.

Elektroderna i ett vanligt brunstensbatteri är mangandioxid (plus) och zinkmetall (minus). När man drar ström ur batteriet, oxideras zinken. Elektronerna vandrar över till mangandioxiden, där manganet reduceras.

Ett exempel på en elektrolyscell (ovanligt ord) är den metod man använder för att raffinera råkoppar. Den ena elektroden (minus) är råkopparen och den andra elektroden (plus) är en ren kopparplåt. Elektrolyten är kopparsulfat. Man leder alltså en ström genom elektrolyten. Vad som händer är att kopparen oxideras vid råkopparelektroden och reduceras vid kopparplåten. De flesta föroreningarna faller till botten (anodslam).
/KS

Se även fråga 10576

*

 

 

Frågelådan innehåller 7608 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-12-30 11:35:49.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.