Visa fråga/svar

 

Materiens innersta-Atomer-Kärnor [1040]

Fråga:
Beskriv 3 olika strålningar. Typ av strålning, laddning, partikel, energi och namn.
/Rickard A, forssaklackskolan, borlänge

Svar:
Vi förmodar att du menar de tre formerna av joniserande ("radioaktiv") strålning som finns, nämligen alfa-, beta- och gammastrålning.

Alfastrålning består av heliumkärnor, det vill säga 2 protoner och 2 neutroner som är fast förbundna med varandra. Alfapartiklarna är positivt laddade.

Betastrålning består av elektroner (negativt laddade) eller positroner (=elektronens antipartikel, positivt laddad).

Gammastrålning består av fotoner (=ljuspartiklar) som är oladdade.

All strålning kommer inifrån atomkärnan. Då är energin hos de enstaka partiklarna av storleksordningen MeV, Megaelektronvolt.

En elektronvolt är en enhet som ofta användes i atom- och kärnfysik. 1 elektronvolt är ungefär den energi som frigörs vid en kemisk reaktion. Partiklarna i den joniserande strålningen har alltså omkring 1 miljon gånger högre energi. Det är därför denna strålning kan orsaka stor skada. En partikel kan slå sönder en miljon kemiska föreningar.


/GO

*

 

 

Frågelådan innehåller 7407 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2019-05-16 16:28:34.


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.